čtvrtek 29. září 2022

Novinky z Autodesk University 2022

Po dvou letech covidového "vyhnanství" do online podoby, a navíc v nové lokalitě, New Orleans, probíhá v těchto dnech celosvětové výroční setkání uživatelů Autodesku, Autodesk University 2022. Opět přilákalo na 10.000 uživatelů z celého světa. Stejně jako v minulých letech (viz reportáže) zde nechybějí ani zástupci Arkance Systems, aby vám mohli tlumočit nejčerstvější informace o produktových a technologických novinkách a dalších zajímavostech z této konference.

Po zahájení ve stylu Mardi Gras se Andrew Anagnost, CEO Autodesku, zamýšlel na důležitostí dat v procesu probíhající digitální transformace a nad významem dat a online spolupráce pro flexibilitu a odolnost firem zejména v krizových obdobích, kdy dochází k velkému množství změn a firmy musí překonávat řadu velkých výzev. Výsledkem každé krize je ale poučení, lekce, která změní zaběhnuté postupy. Typickou lekcí z pandemie byl přechod na online spolupráci, na potřebu vzdáleného přístupu k datům (všechny týmy byly najednou "vzdálené"), nutnost omezit izolovaná datová sila, omezit ruční a "rozpojené" postupy, které často vedly k "oversharingu", nadměrnému posílání kompletních zdrojových dat.

Velké výzvy reprezentoval i první host, paní Meagan Williams, správce srážkové kanalizace New Orleans, města postiženého před 17 lety následky hurikánu Katrina. New Orleans dnes využívá nástroje Autodesku pro správu své kanalizační infrastruktury. Její zvláštností je to, že všechnu odpadní vodu musí vlivem polohy města pumpovat nahoru.3 profesní cloudy Autodesku

Jedním z hlavních oznámení na AU 2022 byl další krok v procesu "platformizace" produktů Autodesku oznámeném na loňské AU - vytvoření tří profesních cloud platforem Autodesku. Proces digitalizace zákaznických řešení bude stavěn na třech samostatných oborových cloudových platformách založených na otevřené technologii Autodesk Forge, nově nazývané Autodesk Platform Services - tedy Autodesk Forma (stavebnictví, AEC), Autodesk Flow (média, M&E) a Autodesk Fusion (strojírenství MFG).

Tyto oborové cloudy propojí nástroje a procesy specifické pro daný obor a umožní nové způsoby práce, vedoucí k vyšší produktivitě a vyšší ziskovosti.

 • Autodesk Fusion: oborový cloud pro výrobu - propojí vaše data a lidi a poskytne pracovní postupy nové generace v celém životním cyklu vývoje výrobku, od vedení firmy až po výrobní halu, v celé vaší organizaci. Veškerý proces až po výrobu tak může zůstat digitální. Možnosti tohoto cloudu již dobře prokazuje Autodesk Fusion 360 nebo Fusion Manage.
 • Autodesk Flow: oborový cloud pro média a zábavu - propojí vaše pracovní postupy, data a týmy napříč celým životním cyklem produkce od nejranějšího konceptu až po postprodukci a finální distribuci. Příklady stávajících produktů: Shotgrid, Moxion
 • Autodesk Forma: oborový cloud pro architekturu, inženýrství, výstavbu a provoz - sjednotí pracovní postupy informačního modelování budov (BIM) napříč týmy, které projektují, staví a provozují stavební objekty, a umožní tak hladký tok dat napříč všemi fázemi projektu, všemi zúčastněnými stranami a typy aktiv (assets). Výměna dat je nativní funkcí cloudu Forma. První vlaštovkou, funkcí tohoto typu, je přímé propojení dat Rhino a Revitu (bez souborů).

Základem těchto cloudových řešení jsou Autodesk Platform Services (APS, dříve "Forge"), flexibilní a otevřené nástroje, které se snadno přizpůsobí rychle se měnícím požadavkům dnešního podnikání, výroby. Díky otevřenému API mohou tyto služby využívat i další vývojáři (nejen Autodesk). Sortiment přizpůsobitelných nástrojů pracujících nad společnými daty tak lze rozšiřovat o další funkce, data lze snadno napojovat na další, stávající obchodní systémy a výměna návrhových dat už nebude bržděna specifickými souborovými formáty. A každý přitom dostane jen ta data, která potřebuje, v otevřených standardech. APS nabízí rovněž předpřipravená řešení pro konkrétní funkce. Zefektivněte způsob, jakým týmy vytvářejí a sdílejí projektová data. Více na Autodesk platform a Autodesk Platform Services.Stavebnictví

Společným rysem nových technologií pro oblast stavebnictví je snaha zlepšit spolupráci, sjednotit a zjednodušit pracovní postupy v týmech řešících projektování, výstavbu a provozování staveb. To vede k vyšší efektivitě a ke snížení nákladů. Kromě oznámení cloudu Autodesk Forma byly na AU 2022 oznámeny další zajímavé novinky týkající se stávajících produktů, jak desktop produktů, tak služeb Autodesk Construction Cloudu (ACC). Autodesk Forma by měla především velkým týmům přinést snazší výměnu dat v reálném čase, zvýšit flexibilitu a odolnost ("stavba nepromíjí"). Měla by rovněž zjednodušit práci v BIM postupech. Forma bude spolupracovat s Revitem a absorbovat jeho funkce.

Autodesk uzavřel dohodu s Epic Games, tvůrcem rendrovací technologie Unreal a nástroje Twinmotion pro real-time vizualizace 3D obsahu s využitím GPU hardware moderních grafických karet (včetně VR pomocí 3D brýlí). Výsledkem dohody je mj. zahrnutí Twinmotion do sady Autodesk AEC Collection a propojení tohoto vizualizačního nástroje s Revitem. V další verzi Revitu mají tento užitečný 3D nástroj dostat všichni uživatelé Autodesk Revitu. Autodesk i Epic Games rovněž pracují na nástrojích pro VR prostředí Metaverse.TZB funkce Revitu rozšiřuje pokročilý plugin vzniklý ze spolupráce s firmou Schneider Electric - Advanced Electrical Design for Revit - elektrické obvody v BIM projektech můžete navrhovat s respektováním lokálních standardů a osazovat informačně bohatými rodinami s širokého katalogu výrobků různých výrobců. Viz podrobnosti.

Autodesk Tandem, uznávaný nástroj pro tvorbu a správu digitálních dvojčat, bude rozšířen o monitorování provozu zařízení. Zákazníci mohou propojit Tandem s provozními systémy a daty a vytvořit digitální dvojče, které poskytuje podklady pro snižování nákladů, úspory energie a zlepšování pohodlí uživatelů budovy. Viz Informative Twin. Směrem k FM řešení míří i bundle iOffice+SpaceIQ se sadou AEC Collection.

Významně se rozšiřuje využití cloudových nástrojů Autodesk Construction Cloudu (ACC) - za poslední rok vzrostl počet licencí této CDE platformy pro spolupráci hned 4x. Rychle také přibývá sortiment funkcí v BIM nástrojích ACC. Nová je např. funkce Bridge (v Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate) umožňující automaticky, snadno a bezpečně předat vybranou podmnožinu dat většího projektu externím kooperantům, mezi různými účty a projekty BIM cloudu - selektivním sdílením dat šetříte tak jejich i váš čas (nemusí pracovat s obřími daty, nemusíte nastavovat speciální práva pro vzdálené členy týmu). Vylepšen byl nákladový modul Cost v Autodesk Build. Integruje se modul Wild pro virtuální spolupráci (XR) nad BIM projekty. Díky novému cloudovému Správci sady listů se zjednodušuje spolupráce na projektech Civil 3D. DWG soubory můžete prohlížet editovat odkudkoliv díky novému AutoCADu Web. Významně se rozšířila mobilní aplikace PlanGrid Build - v 3D modelech Docs i BIM Collaborate můžete pracovat s metadaty, BIM modely můžete prohlížet a odměřovat i s 3D daty reality získanými laserovým skenováním (ReCap) - BIM i pro staveniště.

Autodesk rovněž připomněl pokračující práce na katedrále Notre Dame, vycházející z BIM modelů v Revitu a z podrobných ReCap dat, které byly shodou šťastných okolností naskenovány nedlouho před devastujícím požárem.

Inteligentní cloudové nástroje řeší dilema mezi potřebou pohodlí uživatelů a potřebou kontroly. Nyní můžete mít oboje najednou. Podstatná je jednoduchost ovládání, užitečné = jednoduché. V centru všeho jsou data. Jejich zpracování řídí předdefinované, ale plně konfigurovatelné šablony. Pro výměnu zkušeností s BIM cloudem slouží komunita bigroom.autodesk.com.

Vaše data, vaše platforma, vaše budoucnost.Strojírenství

Přínosy cloudové platformy pro konstrukční nástroje, jejich výpočetní funkce a pro spolupráci nad jednotnými daty nejlépe ilustruje úspěch CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360. Na cloudu Autodesk Fusion je založena i stávající PLM aplikace Autodesk Fusion Manage, postupně rozšiřovaná o obecné PDM a PLM nástroje Upchain. Ten dnes pracuje nejen s daty Fusion 360, ale i s CAD modely a daty z aplikací Inventor, AutoCAD nebo Solidworks.

Cloud Autodesk Fusion a její otevřené API pomůže podobně jako u Forma flexibilně pracovat s návrhovými, kusovníkovými a CAM daty, využívanými a sdílenými různým způsobem v různých odděleních konstrukční a výrobní firmy i jejích dodavatelů v celém řetězci. Ale nejen to, umožní tak sdílet data mezi strojařskými a stavařskými aplikacemi, bez nutnosti zabývat se SOUBORY a jejich různými formáty.

Pan Jeff Kinder, viceprezident Autodesku pro strojírenská řešení, připoměl některá nedávná vylepšení strojírenských produktů a zmínil i některé plánované novinky. Řada z nich by nemohla vzniknou bez cloudové platformy.

 • Mobilní Vault umožňuje přistupovat na PDM data odkudkoliv, bez potřeby vytvářet VPN
 • Vault lze nyní synchronizovat i s Fusion 360
 • Automatické modelování ve Fusion 360 přináší nové možnosti konstruování
 • Díky spolupráci se společností ANSYS bude vydáno nové rozšíření Signal Integrity Extension pro elektromagnetickou analýzu návrhů desek plošných spojů ve Fusion 360
 • Do Machining Extension ve Fusion 360 budou integrovány nástroje pro generování CAM drah z technologie ModuleWorks a 5osé řízení
 • Fusion 360 bude pracovat s parametrickými konfiguracemi, nejen rozměrovými, až po CAM a výrobu
 • Chystá se řada automatizačních rozšíření pro Fusion 360 - CNC nástroj "click to make" nebo automatizace dokumentace (pohledy, kóty)
 • Fusion 360 bude k dispozici jako web aplikace v prohlížeči, tedy na jakémkoliv zařízení, bez instalace


Média

Tvorba her a filmů vyžaduje spolupráci obrovských týmů (jen se podívejte na délku závěrečných titulků filmu). Obří týmy pracují s obřími daty - natočené scény ve 4K, jejich verze, atd. (typicky petabyty). Tými pracují na různých lokacích, používají různé softwarové nástroje. S daty je potřeba bezpečně pracovat od úvodního konceptu až po distribuci - pro efektivitu je tedy důležitý systém správy digitálních aktiv a digitální pracovní postupy. To je role cloudu Autodesk Flow a otevřených datových formátů. Od kamery až po postprodukci umožňuje pracovat s jednotnými daty.

Autodesk už dnes nabízí aplikaci Shotgrid pro správu mediálních dat v cloudu a nástroj Moxion pro přenos dat z kamery přímo do cloudu. Pan Eric Iverson z Amazon Studios prozradil, že např. snímek Pán prstenů obsahuje desetitisíce filmových efektů a distribuované týmy potřebují přístup vždy ke správné verzi záběru. Kvůli objemu dat se dříve mezi lokacemi letecky převážely disky, dnes lze vše řešit cloudem, režisér vidí materiál okamžitě, odkudkoliv.

Paní Diana Collela, viceprezidentka Autodesku pro Media & Entertainment, potvrdila, že obor je uprostřed velkých změn: metaverse, náročnější filmy, nové hry, TV on demand... - na projektech pracuje více lidí, často z menších specializovaných studí, vzniká větší objem dat, je větší tlak na rychlost produkce a cenu. To vede k nutnosti použití cloudových nástrojů. Autodesk podporuje kromě otevřené cloudové platformy i použití otevřeného formátu USD. Otevřel dokonce některé nástroje do OpenSource (RV). Zmínila rovněž novinky:

 • nový konektor Maya - Unreal
 • animátoři mohou lépe využívat GPU, např. Maya volumetric efekty v reálném čase
 • otevřené API pro Bifrost - možnost uživatelských rozšíření
 • uvedena cenově dostupná verze Maya Creative - umožňuje rychle posílit týmy
 • nová akvizice MoCap nástroje pro snímání pohybu bez nutnosti speciálních obleků


Další oznámení

Novinky se ale týkají i dnes běžně používaných produktů. Např.:

 • AutoCAD, po loňské funkci "my insights" (jen v EN) letos přibyla další funkce řízená AI: "macro advisor"
 • Zavádění IFC 4.3 a Civil infra standardů
 • Nová "Revit parameter service" (v cloudu) pro snazší standardizaci projektů
 • Civil collaboration, zlepšený Desktop connector
 • Zlepšená notifikace změn ve sdílených projektech
 • Cloudový Správce sady listů v AutoCADu
 • Až 80% nárůst výkonu velkých sestav v Inventoru (jsou i zákazníci se sestavami 4 mil. součástí)
 • Rozšířené možnosti vizuálního programovacího nástroje Dynamo (Revit, FormIt, Civil3D...)

Vylepšené plány subscription. Všechny produkty Autodesku lze zakoupit jednak formou standardního předplatného a jednak s tzv. Premium plánem. Oba tyto typy podpory se nyní rozšiřují novými benefity pro uživatele. Od října bude součástí standarního předplatného i správa a reporting využití licencí/uživatelů (po jménech). Můžete tak snáze sledovat intenzitu využívání licencí jednotlivými uživateli. A u občasných, málo aktivních uživatelů zvážit využití Flex licencí (platba za použití). Lze rovněž hromadně přiřazovat a odebírat produkt uživatelům. V Prémiovém plánu (obsahuje např. SSO přihlašování doménovým účtem) lze nově využívat tzv. coaching, konzultace pro CAD managery. Další rozšíření správy účtů jsou plánována - viz autodesk.com/admin-roadmap.

V rámci konference proběhlo rovněž vyhlášení výsledků soutěže Autodesk Excellence Awards.

Součástí konference Autodesk University je tradičně i výstava partnerů. Na té letošní zaujal zejména betonový most navržený nástroji generativního designu a vyrobený 3D tiskem, závodní speciál Porsche z Fusion 360, nebo výrobní dílna/továrna řízená Fusionem 360.

Závodní speciál Porsche - Pink Pig - úpravy kompletně navržené ve Fusion 360


Co si odnést z AU 2022

 • Data musí být dostupná, rozšiřitelná, otevřená - to nabízí nové cloud platformy Autodesk Fusion, Forma a Flow
 • Transformace, včetně té digitální, je vždy týmová záležitost
 • Autodesk a jeho partneři jsou vám technologickým partnerem pro plánování vaší budoucnosti

Případné dotazy k technologiím a produktům Autodesk prosím směřujte do komentářů, nebo nám napište na info.cz@arkance-systems.com.

Děkujeme našim reportérům:pondělí 19. září 2022

Arkance Systems Bratislava od 1.10. na novej adrese

Od 1. októbra vás privítame v Bratislave na novej adrese - Galvaniho 15/B. Kancelária spoločnosti Arkance Systems SK a oficiálne sídlo spoločnosti na Slovensku sa presťahuje do nových, väčších priestorov, ktoré ponúknu aj kapacity pre školenia v zasadačkách s novou audio-video technikou. Výhodou nového sídla firmy je aj lepšia možnosť parkovania návštevníkov a prístup z dialnice bez potreby prechádzať Prístavný most.

Aktualizujte si prosím našu poštovú adresu a ďalšie kontaktné údaje vo svojich systémoch na:

Arkance Systems SK s.r.o.
Galvaniho 15/B
821 04 BRATISLAVA
IČO: 53049438
DIČ: SK2121238086
tel: +421 2 6381 3628
info.sk@arkance-systems.com
www.arkance-systems.sk
/// vidiny.usmievať.súrne

Telefón, e-mail a registračné číslo organizácie zostávajú nezmenené.

Arkance Systems SK a Slovensko je jednou z 13 krajín, v ktorých má Arkance Systems, Platinum partner Autodesku, regionálne sídlo. Spoločnosť Arkance Systems nájdete aj vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Fínsku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Litve, Španielsku, Portugalsku a Turecku.