pondělí 31. října 2011

Největší optický teleskop na světě E-ELT vzniká v Autodesk Vaultu

Mezivládní organizace European Southern Observatory (ESO, Evropská jižní observatoř dokončuje návrh teleskopu E-ELT (European Extremely Large Telescope), největšího optického a infračerveného teleskopu na světě. Do provozu by měl být uveden na začátku příští dekády. Organizaci ESO aktivně podporuje 15 zemí: Česká republika, Belgie, Brazílie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

E-ELT bude stát v chilské poušti Atacama, která patří mezi seismicky aktivní oblasti. Přesto jsou na přesnost a spolehlivost celého zařízení teleskopu kladeny extrémní nároky. Části 2.700 tun těžkého zařízení budou pracovat v kryogenických komorách chlazených na 77 Kelvinů. Základem E-ELT je zrcadlo s průměrem 40 metrů složené z 800 segmentů o rozměru 1.4 metru. E-ELT bude přijímat 15x více světla než dnešní nejmodernější teleskopy a 100 milionkrát více světla než lidské oko. To umožní studovat planety podobné Zemi v jiných hvězdných systémech, vzdálené galaxie a černé díry.

Aplikace Autodesk Vault pomáhá konstruktérům pracovat na společném návrhu a umožňuje početným odborníkům zúčastněným na projektu generovat, zkoumat porovnávat a aktualizovat CAD modely připravené různými týmy. 3D navrhování, simulace a komunikace CAD modelů probíhá v aplikaci Autodesk Inventor, provázané a synchronizované s Vaultem. Řešení digitálních prototypů doplňuje program Autodesk Navisworks umožňující konstruktérům i netechnickým uživatelům porovnávat CAD data, vizualizovat návrhy a kontrolovat případné kolize ve 3D.


ESO E-ELT Trailer


Největší oko do nebe na světě - viz další informace

pátek 21. října 2011

Cloud - otázka důvěry

Jedním z často skloňovaných témat na právě skončené konferenci "CADfórum 2011 - digitální prototypování v praxi", a to jak v diskusi u kulatého stolu tak v osobních rozhovorech, byl "Cloud", tedy konkrétně Autodesk Cloud - web aplikace nabízené firmou Autodesk. Z diskusí vyplynulo, že úspěch či neúspěch cloudu (i v oblasti CAD) bude především otázkou důvěry, vnímáním jeho spolehlivosti a bezpečnosti ze strany profesionálních uživatelů.


Část potenciálních uživatelů cloud zcela odmítá - cituji: "je to návrat do historie sálových počítačů", "stačí pár black-outů a nikdo už cloudu neuvěří". Část budoucích uživatelů uznává, že tento koncept už funguje v jiných, "osobních" oblastech (Google Mail, Facebook, YouTube) a může fungovat i v oblasti CAD. Každopádně je vidět, že klíčové pro akceptaci cloudu nebudou technická omezení (kapacity linek jsou spíše jen nezajímavou otázkou času), ale právě důvěryhodnost a spolehlivost provozu.

Pro skeptiky dovolte jeden hypotetický příklad/otázku: Myslíte, že nějaká dobře zavedená firma by do cloudu svěřila veškerá data klíčová pro její fungování? Data, obsahující firemní know-how a hlavní zdroj budoucích příjmů? Data, která kdyby se smazala nebo dokonce dostala do rukou konkurence, by znamenala obrovské ztráty a významně by ohrozila další fungování dané firmy? Data, která jsou potřeba dnes a denně, rychle a data která se velmi často aktualizují?

Ne, nemluvím o výrobní nebo konstrukční firmě a CAD datech. Řeč je o CRM datech, tedy živých obchodních datech o rozjednaných zakázkách, včetně kontaktů, záznamů z jednání. A otázka zdaleka není hypotetická. Takováto cloud služba totiž již řadu let existuje. Pronajímaná CRM aplikace SalesForce.com existuje již od roku 1999 (kdy se web službám ještě neříkalo "cloud"), je velmi úspěšná a spoléhají na ni takové firmy jako Cisco, Dell, Hitachi, KONE, Motorola, O2, Toyota, ale třeba i Intergraph a Autodesk.

Často opomíjený argument hovořící spíš "pro" cloud je i to, že podle statistik je nejčastější příčinou odcizení nebo zpronevěry firemních dat vlastní zaměstnanec, resp. útok z vnitřní sítě. Ona zdánlivě "důvěryhodná" vnitřní síť a jistota "vlastního serveru" tak mnohdy ve skutečnosti zase takovou jistotou a bezpečným přístavem není.

Cloud služeb Autodesku přitom stále přibývá. Jde nejen o nedávno spuštěný Autodesk Cloud pro předplatitele CAD aplikací, ale i o populární aplikace Autodesk PhotoFly (fotografie->3D model) nebo Homestyler (zařizování interiérů). Další významná cloud aplikace bude oznámena na nadcházející Autodesk University (viz vše se změní).

úterý 18. října 2011

Na pořádný náklaďák potřebujete pořádný CAD software


Firma Perkins je v USA leaderem na trhu dálkové přepravy nadměrných nákladů. Pro návrh svého nejnovějšího 122 metrů dlouhého tahače zvolil Perkins nástroje digitálních prototypů Autodesku. Tahač byl určen pro přepravu obrovských generátorů z jaderné elektrárny San Onofre v jižní Kalifornii do úložiště Clive v Utahu. 400-tunový náklad tak putoval přes 1.200 km.

Vzhledem k radioktivnímu charakteru nákladu bylo nemyslitelné, aby tahač během cesty nějakým způsobem selhal. Přitom bylo potřeba navrhnout a spolehlivě nasimulovat zatížení celkem 192 kol na 48 samostatně řiditelných osách.

Perkins využil pro CAD návrh nejprve 2D náčrty v AutoCADu, z nich pak v Autodesk Inventoru vytvořil 3D model a ten analyzoval a simuloval v aplikaci Autodesk Simulation, ve všech možných situacích manévrování tahače, tak aby nedošlo k přetížení některé z os.

Integrované návrhové řešení tak umožnilo firmě vyřešit kompletní návrh vlastními silami, bez nutnosti převodů dat pro jiné poskytovatele služeb.

úterý 11. října 2011

Project Geppetto - hodně živí pinocchiové pro 3ds Max

Zajímavou technologii pro 3ds Max představil Autodesk na svých stránkách Labs. Project Geppetto (podle řezbáře, který vytvořil postavičku Pinocchia) je generátor velmi realisticky se pohybujících postav a davů pro scény v animační aplikaci 3ds Max.

Definice místa, pohybu a omezení davu se provádí pomocí jednoduchých geometrických tvarů. Aplikace sama pak již generuje pseudonáhodný pohyb davu, chůzi, "zevlování", gestikulace při rozhovoru, pubertální "klácení se", telefonování, vzájemné ovlivňování či reakce na pohyb kolemjdoucích chodců a další typické pohyby postav v davu. Geppetto obsahuje přednastavené sady animací pro typické scénáře pohybu po chodníku, v chodbách, na náměstích nebo halách.

Autodesk plánuje propojit Geppetto se svou nedávno získanou aplikací Evolver (avatary) a generované davy tak snadno personalizovat typickými (nebo i zcela konkrétními) osobními rysy.

Vaše architektonické a prezentační animace a vizualizace z 3ds Max můžete pomocí projektu Geppetto snadno oživit velmi realistickými postavami, chovajícími se jako skutečné živé davy.Aplikace je určena pro 3ds Max 2012 a 3ds Max Design 2012 (i jejich verze z Autodesk Design Suites). Project Geppetto si můžete ve formě "technology preview" (expiruje v červenci 2012) stáhnout ze stránek Autodesk Labs.

středa 5. října 2011

Autodesk Moldflow - simulace v Autodesk Cloudu


CAE aplikace pro simulaci vstřikování plastů, Autodesk Moldflow, byla v USA a Japonsku nově uvolněna i jako web-cloud služba. Produkt Autodesk Moldflow Insight WS si tamní uživatelé mohou zakoupit ve verzi Standard, Premium nebo Ultimate. Ty se liší počtem "předplacených strojohodin" ročně - od 200 hodin (pro cca 150 menších simulací) až po 2.500 hodin cloud výkonu (pro cca 500 velkých simulací).

Služba Insight WS přitom nabízí plnou funkčnost nejvyšší "desktop" verze Moldflow - Autodesk Moldflow Insight Advanced. Insight WS se vyvinul z Autodesk Labs projeku "Project Cumulus", který byl testován od roku 2010. Hlavní výhodou cloud verzí simulačních nástrojů je nenáročnost na výkon pracovní stanice - veškeré výpočty simulace a optimalizace se provádějí na cloud serverech Autodesku.

Ač tato aplikace dosud není dostupná pro evropský trh, předznamenává nové technologické možnosti cloudu pro řešení výpočetně náročných 3D CAD/CAE aplikací.

neděle 2. října 2011

Project Nucleus - fyzikální simulace v AutoCADu

Nucleus, simulační nástroj z Autodesk Maya, je nyní dostupný i pro prostředí AutoCADu. I v 3D scénách AutoCAD tak můžete simulovat jevy jako dynamické kolize, vliv gravitace či větru. Ty mohou sloužit k vytváření zvláštních architektonických tvarů a koncepčních návrhů formovaných vlivy okolních sil. Podobné tvary je obtížné vytvářet klasickými CAD nástroji.

Bezplatný plugin pro AutoCAD 2012 (funguje v EN i CZ verzi) si můžete stáhnout ze stránky Nucleus na Autodesk Labs.

Náš ukázkový blok stolku s 3D modelem bavlněného ubrusu si stáhněte z Katalogu bloků - Stolek-ubrus. Videoukázku simulace vytvořené pomocí toho bloku si můžete prohlédnout na YouTube kanálu CAD Studia: