sobota 30. ledna 2021

Aplikace od "C" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) se dnes zaměříme na hlavní aplikace s názvem začínajícím od "C". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Civil 3D, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "C"

 • Centroid
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - vytvoří objekty těžiště, popř. těžiště s popiskou, pro vybrané 2D a 3D objekty DWG výkresu.


 • CITin
   - rozšíření rastrových formátů AutoCADu a AutoCADu LT o načítání obrázků v souborovém formátu CIT - viz CITin.

 • Civil podsestavy
   - sada podsestav pro Autodesk Civil 3D zefektivňujích projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí - viz
 • CivilTools
   - bonus nadstavba z rodiny nástrojů CS+ rozšiřuje projekční aplikaci Autodesk (AutoCAD) Civil 3D o sadu desítek utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Civilu - viz.


 • Click2XLS
   - LISP utilita pro AutoCAD umožňující interaktivně plnit Excel tabulku souřadnicemi odkliknutých bodů nebo řetězci odkliknutých textů - viz. Podobná aplikace Click2OO pracuje místo Excelu s tabulkami OpenOffice.


 • CMDtimer
   - freeware LISP reaktor pro AutoCAD umožňující jednoduše změřit čas provádění jakéhokoliv příkazu. Viz tip CMDtimer

 • CMT(Corridor Multiple Target)
   - nadstavba pro Autodesk Civil 3D pro efektivnější metody hromadného cílování koridoru (nyní součástí Civil Tools) - viz.


 • CopyAllVP
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - zkopíruje hladiny výřezu do všech rozvržení a všech jejich výřezů. Viz freeware

 • CopyLay
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - nakopíruje vybrané hladiny z cizího DWG, včetně všech jejich vlastností (bez jejich obsahu) - viz.

 • CopyPageSetups
   - LISP utilita pro AutoCAD - nakopíruje pojmenované nastavení stránky do všech DWG výkresů v zadané složce. Sjednotí tak vzhledy stránek. Viz.

 • COT (Convert Old Table)
   - LISP utilita pro AutoCAD - převede staré, ručně kreslené tabulky ve výkresech na snáze spravovatelné DWG objekty typu TABLE - viz.


 • CS Configurator
   - online aplikace postavená na cloud platformě Autodesk Forge. CS Configurator je nástroj, který pomáhá automatizovat opakující se úlohy při poptávkách, návrhu, dokumentaci a výrobě zákaznicky konfigurovaných variant výrobků. Významně zvyšuje parametričnost Autodesk Inventoru díky matematicko-logickým rozhodovacím funkcím a pravidlům. Viz.


 • CSreportAtt
   - LISP utilita pro AutoCAD - do textového souboru vypíše hodnoty všech zadaných atributů v referencích zadaného bloku v DWG výkresu - např. hodnoty z rohového razítka, legendy, vlastnosti výkresu, apod. Lze ji používat i dávkově. Viz.

 • CSV2Pts
   - LISP utilita pro AutoCAD - načte pravidelné pole UxV hodnot z CSV souboru a hodnoty zobrazí jako Z souřadnice (resp. 3D síť). Viz.
 • CSVlayers
   - LISP utilita pro AutoCAD - hromadně vytvoří hladiny podle předpisu názvů a vlastností nastavených v CSV souboru (Excel tabulce) - viz.
 • Česká lokalizace pro Fusion 360
   - lokalizační nadstavba CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 - doplní české prostředí do většiny modulů této populární aplikace (k dispozici i lokalizace maďarská) - viz fusioncesky.cz.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "D".

pondělí 18. ledna 2021

Aplikace od "B" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si připomeňme hlavní aplikace s názvem začínajícím od "B". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "B"

 • BIMsign
   - utilita pro Revit (nyní součást Revit Tools) - opatří Revit projekty (.RVT) a rodiny (.RFA) neviditelným podpisem, kterým můžete kdykoliv prokázat vaše autorství - chrání tak vaše duševní vlastnictví v BIM projektech - viz.


 • BLegend
   - LISP utilita pro rychlou tvorbu obrázkové legendy bloků použitých ve výkresu - zobrazí symbol (náhled) bloku a vypíše počet nalezených výskytů - viz.
 • BlkAnnot
   - LISP aplikace, která mění příznak "poznámkový" (annotative) u vybraných bloků výkresu - viz.
 • BoreImage
   - doplněk Inventoru, která převádí jednoduché rastrové obrázky na pole děr různých průměrů, např. v plechové tabuli - čím tmavší pixel, tím větší díra - viz.
 • BreakPls
   - LISP aplikace pro přerušení křivek v naznačených bodech - stačí umístit "Point" objekty a vaše křivka bude nařezaná v těchto naznačených přerušeních - viz.
 • BrkList
   - LISP aplikace pro přerušení křivek v zadných staničeních (vzdálenostech od počátku), zpracuje textový seznam staničení a přeruší křivku v takto určených bodech - viz.
 • Budweiser.dwg
   - testovací DWG výkres pro ověření kompatibility DWG aplikací - zvýraznění chyb (nekompatibilit) při otevření DWG výkresu v libovolné napodobenině AutoCADu - viz.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "C".

pátek 15. ledna 2021

Instalační obraz Revitu přímo z Autodesk AccountV dubnu loňského roku jsme informovali o tehdejší novince online správy uživatelských účtů Autodesk Account (na adrese manage.autodesk.com) - možnosti vytváření jednotného instalačního obrazu některých aplikací přímo pomocí online nástrojů.

Hlavní výhody práce s přednastavenou konfigurací dané aplikace jsou dvě - jednak stahujete menší objem dat, jen aplikační komponenty, které opravdu potřebujete, a jednak máte k dispozici přímo přizpůsobený instalátor vyhovující konkrétním potřebám vaší společnosti a jednotliví uživatelé už nemusí při instalaci přemýšlet nad jednotlivými variantami nabízenými v obecném instalačním programu, nebo se pídit po produktových klíčích a sériových číslech - instalace je pro uživatele zcela "tichá", automatická. Výhodou je rovněž možnost zahrnutí poslední vydané verze/aktualizace daného produktu (viz obrázek níže).

Nově do nabídky takto konfigurovatelných aplikací přibyla BIM aplikace Autodesk Revit. Její bohaté možnosti konfigurace v tomto instalačním nástroji využijete na nejvyšší míru. Další aplikace Autodesku budou následovat v nejbližších měsících. Funkci online rozmístění najdete (jako Správce kontraktu nebo Koordinátor softwaru) v levém panelu pod volbou Rozmístění (Deployments).

středa 13. ledna 2021

Aplikace od "A" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si připomeňme hlavní aplikace s názvem začínajícím od "A". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "A"

 • AddLen
   - LISP nástroj pro součet délek vybraných liniových objektů v DWG výkresu AutoCADu - délky všech typů linií a oblouků jsou posčítány po jednotlivých hladinách a tabulku lze exportovat do Excelu - viz.
 • AddArea
   - podobný LISP nástroj, tentokrát zaměřený na součet ploch (výměr) uzavřených křivek v DWG výkresu AutoCADu - plochy jsou opět posčítány po jednotlivých hladinách a tabulku lze exportovat do Excelu nebo zpět do výkresu - viz.
 • Anaglyph
   - zobrazí červenomodré stereoskopické znázornění 3D modelu (pro červenomodré brýle) - v AutoCADu, Inventoru nebo Revitu. Viz Anaglyf.
 • AnimPar
   - LISP nástroj animující parametr dynamického bloku nebo zvolené parametrické rozměrové vazby objektů - můžete tak rozpohybovat např. otočný kloub v zadaném rozsahu úhlů - viz.
 • AreaTab
   - interaktivně vyplní výměry parcel (plochy + čísla parcel) do řádků tabulky v Excelu nebo ve výkresu.
 • AttAdd
   - provádí aritmetické operace s hodnotami atributů bloků v DWG výkresu - viz (pokročilejší verze viz NumInText).
 • AutoClass
   - LISP nástroj pro automatickou klasifikaci vlastností vybraných entit v DWG výkresech - ty můžete nechat automaticky seskupit nebo obarvit podle zadané vlastnosti nebo rozsahu vlastností, např. délky linie, výšky Z, plochy, sklonu, objemu, atd. - viz AutoClass.
 • AutoExec
   - uloží do výkresu LISP makra a automaticky je provede při otevření DWG výkresu v AutoCADu - viz AutoExec.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "B".

pondělí 11. ledna 2021

Abeceda aplikací CAD Studia - A..Z (od AddLen po Záborák)

Společnost CAD Studio se již od samotného svého založení v roce 1991 zabývá vlastním vývojem nadstavbových aplikací nad návrhovými produkty firmy Autodesk. Původně vyvíjené profesní nadstavby pro AutoCAD postupně doplnil i široký sortiment CAD freeware utilit a především pak další typy nadstavbových aplikací - pro Inventor, Revit, Civil 3D, Plant 3D, Fusion 360, Vault, Map Server a pro CAM aplikace Autodesku nebo samostatné CAD nástroje.

Dnes má většina našich aplikací podobu nadstaveb instalovatelných přímo do prostředí dané CAD, BIM, CAM či PDM aplikace Autodesku. Některé aplikace ale fungují také samostatně, buď jako desktop nástroje, mobilní nástroje, nebo webové služby či nástroje využívající cloudové platformy Autodesk Forge, resp. Construction Cloud.

Z pohledu licencování rozlišujeme naše aplikace na freeware (zdarma pro všechny, těch je již >500), na bonus aplikace dostupné zdarma pro naše zákazníky a na komerční licence (od levných shareware nástrojů až po větší enterprise řešení). Nezapomínáme ani na vývojáře - na GitHubu jsou k dispozici zdroje některých našich CAD nástrojů pro další úpravy. A nezapomínáme ani na "dorost", na studenty. Podobně jako Autodesk nabízíme většinu našich komerčních aplikací pro studenty a školy zdarma.

Část našich CAD a BIM nástrojů je dostupná na oficiálním appstore - Autodesk Apps. Většina je ale k dispozici ke stažení (minimálně jako Trial verze) ze stránky CADstudio.cz/download, resp. na portálu CADforum.cz nebo na Helpdesku. Licence lze zakoupit na CAD eShopu nebo svépomocí vygenerovat zdarma na Helpdesku.

S plánovanou změnou jména firmy CAD Studio v březnu 2021 bude část našich mezinárodně úspěšných aplikací dostupná pod jednotnou firemní značkou softwarových řešení celoevropské společnosti Arkance Systems - HOLIXA

V seriálu článků bychom vám chtěli postupně představit některé významnější aplikace z nabídky CAD Studia. A to podle abecedy.

Aplikace od "1", "2", "3"


Náš abecední přehled začněme aplikacemi, které jsou jaksi "mimo" abecedu:
 • 1D-nesting
   - začínáme trochu atypicky, online nástroji - v sekci Převodníky na CADforum.cz najdete nástroj 1D Nesting pro optimalizaci řezání resp. nastřihání lineárních (1-rozměrných) dílů zadaných délek ze zadaného sortimentu přířezů
 • 2D-nesting
   - v téže sekci - Převodníky - najdete i dvě varianty podobné aplikace pro optimalizaci rozložení obdélníkových tvarů nebo nepravidelných obecných tvarů na listech výchozího materiálu, např. tabulích plechu
 • 2Dplot
   - jednoduchý LISP nástroj pro vykreslení průběhu libovolné matematické funkce v AutoCADu - Y=f(X), včetně řady příkladů - viz 2DPlot
 • 2Dunfold
   - jednoduchý LISP nástroj pro rozvin 2D křivek do přímého tvaru
 • 3Dconstruct
   - tato LISP aplikace převede libovolnou povrchovou síť (3DMesh, 3DFace) nebo drátový model na objemové těleso tvořené rámovou konstrukcí - viz tip
 • 3D-nesting
   - online aplikace 3D Nesting doplňuje sortiment optimalizačních aplikací na CADforum.cz - tato verze optimalizuje poskládání 3D kvádrů v zadaném prostoru, např. úložném prostoru nákladního vozu či kontejneru
 • 3Doffset
   - bonus utilita pro odsazení 3D povrchu v AutoCADu o zadanou vzdálenost (ve směru normál) - viz tip
 • 3Dplot
  - jednoduchý LISP nástroj, varianta 2Dplot - vygeneruje povrchovou 3D plochu libovolné matematické funkce v AutoCADu - Z=f(X,Y) nebo [X,Y,Z]=f(U,V), včetně řady příkladů - viz 3DPlot
Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "A".