sobota 17. dubna 2021

Aplikace od "N" a "O" a "P" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems (úvodní kapitola zde) si připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "N", "O" a "P". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "N" a "O" a "P"

 • Normals
   - jednoduchá LISP utility pro AutoCAD umožňující vykreslit směr normálových vektorů 3D ploch - může pomoci při řešení problémů zobrazení "rubových" ploch v 3D modelech. Nabízí i příkaz FlipFace pro obrácení rubových ploch. Viz Normals

 • NumInText
   - aplikace NumInText univerzální nástroj umožňující provádět aritmetické operace s čísly obsaženými ve výkresových textech nebo v atributech bloků AutoCADu. Můžete je zvětšovat, násobit, zaokrouhlovat, ořezávat apod. Viz NumInText

 • Obj2DWG
   - doplněk AutoCADu umožňující načíst jednodušší soubory formátu OBJ přímo v prostředí DWG výkresů AutoCADu. Z .obj souborů vytváří 3D objekty typu PFace mesh. Viz Obj2DWG

 • PageOf
   - univerzální pomůcka pro AutoCAD umožňující snadno číslo číslovat stránky projektu - jednotlivá rozvržení DWG výkresu automaticky označí texty počítadla "Strana N z M" ("Page N of M"). Stránky umí dynamicky přečíslovat. Viz PageOf

 • PageSet
   - různé typy utilit pro hromadnou změnu nebo sjednocení nastavení stránek a rozvržení v DWG výkresech AutoCAD. Viz PageSet

 • PaintSelect
   - freeware utilita PaintSelect doplňuje do AutoCADu nový způsob výběru objektů známý např. z 3ds Max nebo z Fusion 360 - výběr "malováním" se stisknutým tlačítkem myši. Viz PaintSelect

 • PanVPs
   - užitečná pomůcka, aplikace PanVPs posune pohled ve všech vybraných nezamčených výřezech v daném rozvržení DWG výkresu o zadaný vektor. Viz PanVP


 • Parabola
   - jednoduchý LISP nástroj pro kreslení paraboly. Viz Parabola nebo 2DPlot

 • PartNumberGenerator
   - jednoduchý nástroj pro sekvenční číslování dílů pro konstrukční firmy využívající Vault Basic. Viz PartNumberGenerator

 • PatCatalog
   - freeware utilita pro vytvoření přehledného vizuálního katalogu všech aktuálně použitelných šrafovacích vzorů (.PAT šrafur) dostupných na vašem počítači. Viz PatCatalog

 • PatOut
   - jednoduchý nástroj pro extrakci definičního souboru šrafy - .PAT - z existující vybrané šrafy v DWG výkresu AutoCADu. Viz PatOut

 • PerpFrom
   - pomocí freeware utility PerpFrom (PF) můžete v AutoCADu pohodlně vztyčit kolmici - kreslit kolmice od zadané paty na libovolné linii či křivce. Viz PerpFrom


 • PkArea
   - pomocí LISP utility PkArea můžete rychle přenášet plochy (výměry) uzavřených oblastí z DWG výkresu AutoCADu do tabulky v Excelu (viz též PkLength). Viz PkArea


 • PkLength
   - pomocí LISP utility PkLength můžete rychle interaktivně vykazovat délky ukázaných čar z DWG výkresu AutoCADu do tabulky v Excelu (viz též PkArea). Viz PkLength


 • Plant Tools
   - bonus aplikace (součást CS+) rozšiřující projekční aplikaci AutoCAD Plant 3D a AutoCAD P&ID o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících práci v potrubních projektech. Viz Plant Tools


 • plotDWGarr
   - sada nástrojů umožňujících pracovat s rastrem "výkresů", samostatných rámečků v DWG souboru, jako se sadou samostatných výkresů. Můžete je vykreslit na tiskárnu (Plot), vygenerovat jednotlivá rozvržení, vyexportovat je jako samostatné DWG, nebo vypublikovat je jako vzhledy stránek. Viz plotDWGarr


 • Podsestavy CS+
   - sada českých doplňkových podsestav firmy Arkance Systems pro Autodesk Civil 3D zefektivňují projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+. Viz Podsestavy pro Civil 3D

 • Polyhedra
   - utilita vytvářející různé typy 3D mnohostěnů (polyhedronů - platónské, archimédovské), buď jako sítě 3D ploch nebo jako objemová 3D tělesa (volba "Solidify"). Viz Polyhedra

 • Power Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje funkce CAM aplikace Autodesk PowerMill - do prostředí PowerMillu doplňuje sérii funkcí pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, vrtání a tvorby výrobní dokumentace. Viz CS Power Tools


 • PreSave
   - automatický reaktor, po jehož načtení budou při každém běžném uložení výkresu (OnSave, příkazem, klávesovou zkratkou, zavřením okna nebo AutoCADu) automaticky provedeny zvolené přednastavené operace (kontroly, doplnění, nastavení vlastností, apod.). Viz PreSave

 • Produkty Autodesk - SP
   - web pomůcka pro zobrazení přehledu service packů, interních čísel verzí, registry klíčů a feature kódů jednotlivých verzí AutoCADu, Inventoru, Revitu, 3ds Maxu a dalších hlavních aplikací Autodesku. Viz Produkty - SP

 • Příkazy a proměnné AutoCADu
   - rozsáhlý web katalog všech příkazů a proměnných AutoCADu (včetně nedokumentovaných) zahrnující všechny hlavní jazykové verze AutoCADu, historii příkazů a příkazové volby hlavních příkazů. Porovnání příkazů plné verze a verze LT. Viz AutoCAD příkazy a AutoCAD proměnné

 • Průvodce Fusionem
   - jednoduchý bezplatný doplněk pro Autodesk Fusion 360 - v panelu nabízí ukázky, cvičení a kurzy pro výuku jednotlivých CAD a CAM funkcí ve Fusion 360. Průvodce "Learning Panel" je rovněž volitelnou součástí české lokalizace Fusion 360. Viz Fusion 360 - Průvodce

 • PurgeSmall
   - pomocí freeware utility PurgeSmall můžete z vašeho DWG výkresu hromadně odstranit všechny malé (možná nepodstatné, detailní) objekty, např. před odevzdáním. Stačí určit hraniční velikost. Viz PurgeSmall


Další kapitola - Aplikace Arkance Systems (CAD Studia) od "Q" a "R".

sobota 10. dubna 2021

Aplikace od "L" a "M" (abeceda aplikací Arkance Systems)

Máme tu další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems (úvodní kapitola zde) a s ním hlavní aplikace - tentokrát s názvem začínajícím na "L" a "M". Stejně jako v předchozích dílech serálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "L" a "M"

 • LayLay
   - reaktor pro automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení. Tento reaktor tak rozšiřuje možnosti dané např. příkazem VHLADINA. Viz LayLay

 • LayNsel
   - nástroj pro přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny. Viz LayNsel

 • LGC
   - měření staničení, vzdálenosti bodu na křivce různými metodami. Viz LGC

 • LinCatalog
   - vykreslí legendu, přehled vašich komplexních typů čar nadefinovaný v zadaném definičním .LIN souboru. Viz LinCatalog

 • LinkText
   - automatické propojení textů ve výkresu AutoCADu. Jakákoliv změna obsahu zdrojového textu bude promítnuta i do cílového textu. Nástroj můžete použít pro legendy, právní prohlášení, nebo jiné opakující se texty. Viz LinkText


 • LinOut
   - užitečná utilita pro zpětné vyextrahování definičního souboru čar z DWG do .LIN souboru. Zvládne i komplexní typy čar. Podobná utilita je PatOut pro šrafy. Viz LinOut

 • LOD Manager
   - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Inventor v prostředí sestav. Zjednoduší a zrychlí práci s Reprezentacemi úrovní detailů (Level-Of-Detail, LOD). Viz LOD Manager

 • LOMAN
   - nástroj pro rychlé přepínání a třídění rozvržení, můžete také rozvržení seřadit i podle číselného pořadí a při tisku či publikování DWG výkresu tak zajistit jejich správné, logické pořadí. Viz tip 8472

 • LT Extension
   - rozšiřuje možnosti AutoCADu LT o řadu užitečných funkcí formou doplňkového nástrojového panelu. Práce s hladinami, číslování textů, export textů a souřadnic, výkazy bloků, délek čar ad. Viz LT Extension

 • MINIS
   - “Datový model MINIS” je nástroj pro efektivní tvorbu územních plánů a urbanistických mapových podkladů. Lze jej využít jako minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v prostředí CAD/GIS aplikace AutoCAD Map 3D. Viz MINIS


 • MoveTill
   - iterativní posun, zvětšení, rotace objektu - až do okamžiku dotyku. Pomůcka pro parametrizaci návrhu pro AutoCAD, popř. Inventor. Viz MoveTill pro AutoCAD a Grow-till pro Inventor
pondělí 29. března 2021

Aplikace od "I" a "J" a "K" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si jednak upravíme název (viz CAD Studio se mění na Arkance Systems) a jednak představíme další sadu - hlavní aplikace s názvem začínajícím na "I" a "J" a "K". Jde opět o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "I" a "J" a "K"

 • Img2Model
   - Revit Dynamo skript pro převod rastrových obrázků na 3D modely. Jednotlivé pixely jsou převedeny na 3D objekty. Podobný nástroj je k dispozici i pro Inventor a Fusion 360. Viz Img2Model

 • ImgConvert
   - umožňuje vkládat jednodušší rastrové obrázky přímo dovnitř DWG souborů AutoCADu jejich převodem na pixelové entity. Zároveň umí generovat QR kódy v DWG výkresech. Viz ImgConvert


 • Import bodů (PointImport)
   - nadstavba AutoCADu, bonus nástroj CS+. Univerzální konverzní aplikace firmy Arkance Systems určená pro zpracování souřadnicových dat z textových souborů v nejrůznějších formátech. Viz Import bodů

 • Import RÚIAN
   - nástroj firmy Arkance Systems pro import dat registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; Výměnný formát RÚIAN – VFR) do relačních databází Oracle, MS SQL a SQLite pro GIS/FM aplikace. Viz Import RUIAN

 • ImportUCS
   - jednoduchý LISP nástroj pro AutoCAD - naimportuje definice pojmenovaných uživatelských souřadnicových systémů (USS, UCS) z jiného, externího DWG výkresu. Viz ImportUCS

 • IncText
   - bezplatná utilita pro číslování v textu DWG výkresu - rychle očísluje nebo přečísluje sérii vybraných textových entit AutoCADu. Viz IncText


 • InsertBlks
   - jednoduchý LISP nástroj pro hromadné vložené celé složky DWG souborůů jako bloků do aktuálního výkresu. Viz InsertBlks

 • InsertC a BlockC
   - univerzální nástroj pro inkrementální čislování bloků při vkládání nebo už vložených vybraných bloků. Umožňuje nastavit řadu parametrů pro očíslování pomocí atributů. Viz InsertC

 • InsertX
   - jednoduchý LISP nástroj pro vložení bloku z jiného, externího DWG výkresu. Není jej tak nutné předem extrahovat ani používat DesignCenter. Viz InsertX

 • Inventor Profile Launcher
   - nástroj, který umožňuje spouštět Inventor v sadě s různými doplňkovými nástroji - nastartovat jej s konkrétním zvoleným profilem určujícím, které doplňky budou automaticky načítány. Viz Profile Launcher

 • Inventor Tools (X-Tools)
   - do Inventoru doplňuje sérii automaticky vyplňovaných vlastností (polí iProperty), iLogic událostí, modelovacích nástrojů a další užitečné funkce pro zefektivnění a automatizaci práce v Inventoru. Viz Inventor Tools


 • JobTime
   - automatické sledování a evidence času stráveného editací daného DWG výkresu. Počítá jen čistý čaas úprav, počet příkazů a počet editačních sezení. Evidence uvnitř výkresu i v externích tabulkách Excelu. Viz JobTime

 • Klotoida
   - jednoduchý LISP nástroj pro kreslení přechodnice - klotoidy. Viz KLOT

 • Kontrolní listy (Inspection sheets)
   - rychlá tvorba kontrolních listů z výkresů Inventoru pro následné použití pro kontrolu klíčových rozměrů při výrobě. Viz Kontrolní listy

 • Knihovny materiálů dle ČSN
   - Knihovna materiálů CAD Studia (ČSN, konstrukční oceli, polyamidy, spojovací materiály...) pro Inventor, Fusion 360 , AutoCAD a další (.adsklib). Materiály obsahují jak grafický vzhled, tak i fyzikální a mechanické vlastnosti. Jsou tak plně využitelné všemi moduly (vizualizace i simulace MKP). Viz Knihovna materiálů


pátek 12. března 2021

Nové: Spravujte týmy v účtu Autodesk

 • Uspořádejte uživatele podle divizí nebo projektů společnosti.
 • Delegujte administrátory ke správě konkrétních týmů uživatelů.
 • Sledujte obnovení zpět k uživatelům.
 • Analyzujte využití předplatných (Subscriptions) konkrétním týmem

Vytvořte tým

Po zakoupení nového předplatného (Subscription), se automaticky vytvoří nový tým ve správě uživatelů na Autodesk účtu. Předplatné nyní však můžete kdykoliv přesunout do jiného týmu nebo vytvořit tým nový.

Vytvořit nový tým

 1. Přejděte na Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu:

 3. Z nabídky Akce vyberte Vytvořit tým
 4. Zadejte název týmu a klikněte na Vytvořit tým

Přesunout předplatné do jiného týmu

Pouze vlastník předplatného (kontrakt manažer) může předplatné přesunout do jiného týmu. Přesunutí předplatného nepřesune uživatele ani přiřazení. Uživatelé, kteří byli k produktu přiřazeni v předchozím týmu, se s předplatným automaticky nepřesunou.

Přesunutí předplatného

 1. Přejděte na Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. V nabídce Akce vyberte Přesunout předplatné do tohoto týmu.
 5. Najděte předplatné, které chcete přesunout, a klikněte na Vybrat.
 6. Zkontrolujte výběr a klikněte na Odeslat.
 7. Kliknutím na Hotovo okno zavřete.

Kdy kontaktovat podporu pro přesunutí kontraktu:

 • Nejste vlastníkem předplatného.
 • Máte předplatné typu Pay Per Use.
 • Máte předplatné Premium Plan a jednotné přihlášení SSO je povoleno.
 • Předplatné je přidruženo k webu BIM 360.

neděle 7. března 2021

Aplikace od "H" a "CH" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) dnes představíme hlavní aplikace s názvem začínajícím hned na dvě písmena najednou - na "H" a "CH". Jde opět o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor CAM, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "H" a "CH"

 • Hatch2GIS
   - rozšiřuje funkce mapových verzí AutoCADu. Převádí šrafy na GIS polygony včetně jejich atributů (název hladiny, uživatelský popis). Výstupem může být soubor Autodesk SDF databáze nebo ESRI shape file (SHP). Viz Hatch2GIS

 • Hatch2L
   - jednoduchá freeware LISP utilita pro AutoCAD - vyšrafování oblasti ohraničené dvěma neuzavřenými hraničními křivkami. Viz tip Hatch2L

 • HatchOverlap
   - bezplatná pomůcka pro AutoCAD - detekce překrývajících se šraf. Zvýrazní šrafy zasahující jedna do druhé. Viz HatchOverlap

 • Heidenhain postprocesor
   - rozšířený postprocesor pro řídící systém Heidenhain (iTNC 530, TNC 620 a TNC 640), určený primárně pro 3osá CNC frézovací centra. Lze využít pro CAM systémy Inventor CAM a Fusion 360. Viz Heidenhain post

 • HeightMark ("kačena" v Inventoru)
   - drobný doplněk do Inventoru - pomocí iLogic makra vytvoří "stavařskou" výškovou kótu objektu, tzv. "kačenu". Návod je uvnitř výkresu a v PDF. Viz Vánoční dárky 2019

 • History
   - jednoduchá pomůcka pro AutoCAD. Pomocí animace zobrazí historii tvorby entit v daném výkresu - v jakém pořadí vznikaly. Viz History

 • Hrabí (Popis skladby, nyní v Revit Tools)
   - dnes jedna z funkcí BIM nadstavby CAD Studio Revit Tools. Vytváří popis skladby střechy, podlahy nebo stěny, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev vybraného stavebního prvku. Viz Popis skladby


 • HSM Tools
   - rozšiřuje funkce CAM aplikace Autodesk Inventor CAM (resp. HSM, vč. verze Express). Do prostředí HSM doplňuje sérii maker pro zefektivnění práce. Viz HSM Tools


 • CheckLarge
   - automatická LISP funkce pro otevírání DWG výkresů v AutoCADu. Při otevření .DWG výkresu s příliš velkými souřadnicemi sama upozorní na možné komplikace, např. úsečky s jediným uzlem, nepřesné uchopení, průsečíky, rovnoběžky, šrafy. Viz tip CheckLarge


Další kapitola - Aplikace od "I" a "J" a "K".

úterý 23. února 2021

Aplikace od "G" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si představíme hlavní aplikace s názvem začínajícím na "G". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "G"

 • Generátor vytyčovacích bodů koridoru (GVBK)
   - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Civil 3D o výpisy souřadnic jakékoliv hrany koridoru podle českých standardů. Mezi výstupní parametry patří: staničení, souřadnice X,Y,Z vzdálenost od osy či příčný sklon. Viz GVBK


 • GEO Translator
   - doplněk pro Inventor - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Inventor o export plechových rozvinů do formátu GEO pro ohýbací stroje, vysekávačky a vypalovačky TRUMPF (alternativa k DXF a TruTops) - viz GEO Translátor


 • GeoCode
   - freeware LISP aplikace pro dopředné i zpětné geokódování mapových souřadnic v AutoCADu, převádí poštovní adresy nebo 3-slovní kódy what3words na polohu na mapě a naopak - viz GeoCode • GeoRefImg
   - freeware LISP aplikace a jeden z nejpopulárnějších nástrojů AutoCADu dostupných na Autodesk Apps - automaticky zvětší, natočí a umístí rastrovou mapu podle jejího "world" souboru popisujícího polohu. Dokáže teéž generovat World soubory a hromadně vkládat rastrové obrázky. Viz GeoRefImg

 • GPS
   - univerzální online konvertor mapových souřadnic, geodetických zeměpisných jednotek, nabízí vzájemný převod GPS souřadnic (WGS84), S-JTSK, UTM, what3words, geopozičních mapových dat, poštovních adres nebo interaktivně zadané polohy na mapě. Viz Převodník mapových souřadnic

 • GRP
   - utilita pro rychlé seskupení a rozložení skupin objektů v AutoCADu, na jedno kliknutí - odpovídá variantám skupinových příkazů PKFSTGROUP a QKUNGROUP v AutoCADu LT - viz tip 6286


 • GrSelNum
   - LISP utilita - sčítač čísel ukázaných ve výkresu AutoCADu - posčítá numerické texty, na které ukážete v DWG výkresu - viz tip 11491


pátek 19. února 2021

Čtyři nové funkce v účtu Autodesk Account

Již brzy: Čtyři nové funkce v účtu Autodesk, které vám pomohou organizovat uživatele a vaše předplatná

Autodesk pracuje na nových funkcích, které se objeví anebo se již objevily v Autodesk účtu Autodesk - Account. Tyto funkce vám pomohou ušetřit čas a vynaložené úsilí tím, že vám umožní rychle spravovat a přiřazovat produkty k jednotlivým uživatelům a organizovat vaše předplatná (subscriptions) a data v celé vaší organizaci.

1.     Hostující uživatelé

Uživatelé přidaní do vašeho týmu z připojeného cloudového produktu pro týmovou spolupráci (například Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro nebo Autodesk Build) jsou automaticky přidáváni jako tzv. hosté. Můžete jim přiřadit přístup k potřebným produktům a službám, ale můžete je také  odfiltrovat ze seznamů týmů.

Hostem může být jakýkoliv uživatel. Obvykle se jedná o osoby, které nejsou zaměstnanci, například o kontraktory nebo dodavatele spojené s projektem. Primární a sekundární správci nemohou být hosty.

Určení uživatele jako hosta:

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a klikněte na Správa uživatelů > Podle uživatele
 • Vyhledejte nebo vyberte uživatele
 • Klikněte na Zobrazit detaily
 • Klikněte na Změnit roli
 •  V roli Uživatel zaškrtněte Toto je hostující uživatel (může být skryt v seznamu uživatelů vašeho týmu)
 • Klikněte na Uložit.

Chcete-li odebrat označení uživatele jako hosta, zrušte výběr možnosti Toto je hostující uživatel


 

2.     Přehledy

Týmové přehledy pomáhají při správě administrativních úkolů a lepší organizaci týmů. Informace lze filtrovat podle týmů nebo kategorií a je možné se rozhodnout, jaké akce je potřeba provést.

Přehledy umožňují primárním a sekundárním správcům rychle zjistit, zda jsou v týmu jednotlivé licence přiděleny nedostatečně nebo naopak nadměrně.

Jak spravovat nedostatečně přidělené produkty

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a přejděte na Vytváření sestav > Přehledy
 • Výchozí zobrazení zobrazuje počet nadměrně a nedostatečně přidělených licencí pro všechny týmy
 • Další informace zobrazíte kliknutím na Zobrazit všechny málo přiřazené produkty
 • Vyberte tým
 • U každého produktu můžete:
  • Kliknout na Zobrazit podrobnosti o využití nebo
  • Kliknout na Přiřadit uživatele 

3.      Pracuje se na funkci Samoobslužná správa týmů

Autodesk pracuje na tom, aby na vašem Autodesk účtu byla dostupná samoobslužná správa týmů. Díky této funkci budete brzy moci vytvářet další týmy v rámci vašeho Autodesk účtu, což je funkce, která dříve vyžadovala pomoc od podpory Autodesku.

Pokud potřebujete oddělit předplatná, údaje o používání a fakturaci napříč různými divizemi vaší organizace, budete moci ve svém Autodesk účtu vytvořit další týmy, a to bez potřeby kontaktování podpory.

Vytvoření dalších týmů může být užitečné, v případě, že má vaše organizace více společností nebo divizí, které nejsou ve vzájemném vztahu, ale přesto chcete nakupovat předplatná centrálně pro celou vaši organizaci. Vytvořením týmu pro každou divizi budou primární správci těchto týmů spravovat pouze předplatná, za která platí jejich divize, ne všechna předplatná, která vaše organizace vlastní.

S novou funkčností dojde také ke změně využití funkce týmy.

Tip: Pokud potřebujete uspořádat uživatele a jejich přiřazení, pak bude možné využít skupiny. Pokud potřebujete uspořádat předplatná, využijte funkci týmy.

 4.      Pracuje se na funkci Skupiny

Autodesk rovněž zahájil práce na zavedení „skupin“ do správy uživatelů. Pro snazší správu uživatelů vám skupiny poskytnou možnost uspořádat uživatele podle podobných rolí, například vytvořit skupiny architektů nebo projektantů, kteří potřebují stejné produkty.

Pokud máte ve své organizaci uživatele, kteří používají pouze 3D návrhové produkty, a další, kteří používají pouze AutoCAD LT, můžete pro ně vytvořit samostatné skupiny. Budete moci každé skupině rychle přiřadit, případně zrušit přiřazení správné sady produktů na základě jejich rolí.

V budoucnu budete také moci synchronizovat skupiny z vaší služby Active Directory s účtem Autodesk a přiřadit tak skupiny uživatelů k produktům na základě jejich oprávnění ve službě Active Directory.


Aktuální informace k tomuto tématu naleznete opět na našem blogu.

Potřebujete pomoci se správou vašeho firemního účtu Autodesk Account? Kontaktujte CAD Studio pro možnosti služeb zajišťovaných naší firmou v této oblasti.

středa 17. února 2021

Aplikace od "F" (abeceda aplikací CAD Studia)

Další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) nás tentokrát přivede k představení hlavních aplikací s názvem začínajícím na "F". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, FeatureCAM nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "F"

 • F-Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje funkce CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 ve verzi pro Windows. Do prostředí Fusion 360 doplňuje sérii maker zefektivnění práce ve Fusion 360 - viz F-Tools


 • F360 CZ
   - nadstavbová česká lokalizace pro všechny typy licencí Autodesk Fusion 360 pro Windows. Rozsah lokalizace: uživatelské prostředí modelování, náčrty, povrchy, volnoplošné tvary, plechy, vizualizace, animace, 3D tisk, výkresy, správa dokumentů. Podobnou lokalizaci nabízíme i pro maďarštinu. Viz Fusion česky

 • FArea
   - jednoduchá LISP aplikace, která ve výkresu vytvoří textové pole s dynamickou popiskou plochy uzavřené křivky, oblasti, kružnice nebo šrafy, nabízí rovněž tvorbu dynamické popisky délky nebo libovolné jiné vlastnosti výkresových objektů - viz fArea

 • FDO Linestyle
   - aplikace určená pro vytvoření vlastního symbolu stylu čáry pro vrstvy FDO v XML. Vytvořenou definici lze používat v aplikacích AutoCAD Map 3D a Civil 3D - viz FDO LS

 • FeatureTools
   - bonus nadstavba CS+ rozšiřující funkce CAM aplikace Autodesk FeatureCAM - doplňuje funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, tvorbu závitů a výběr nástrojů - viz FeatureTools


 • FieldLink
   - LISP utilita, lterá zobrazí dočasné propojovací linie (šipky vztahů) mezi dynamickým textovým polem (field) a objektem, z jehož vlastností je dané pole generováno - viz FieldLink

 • FLay
   - LISP nástroj pro automatické umisťování kót, textů a šraf do přednastavených hladin pomocí příkazového reaktoru, aplikace je rovněž dostupná na Autodesk Apps - viz FLAY


 • Formáty CAD
   - přehled CAD formátů podporovaných v aktuálních verzích nejrozšířenějších softwarových produktů Autodesk, možnosti jejich vzájemných převodů a konverzí (import/export) - viz CAD formáty

 • Furniture for Fusion
   - nábytkářská a truhlářská nadstavba CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 - parametrické navrhování, tvorbu dokumentace a vizualizace skříněk a dalších typů dřevěného nábytku. Viz Furniture for FusionDalší kapitola - Aplikace CAD Studia od "G".