pondělí 9. listopadu 2015

Nové výrobní produktové sady Autodesku pro oblast BIM

Projektanti stavebních konstrukcí, stavebních detailů a dodavatelé vybavení pro TZB (elektro, voda, vytápění, vzduchotechnika) využívají čím dál tím častěji technologie BIM (informační model budov). Tento trend je vyvolán rostoucím uplatněním BIM ve stavební praxi i šířícími se požadavky státních institucí na využívání BIM procesů při projektování veřejných staveb. Projekční firmy se tak potřebují podílet na procesech BIM spolupráce, aby mohly zůstat konkurenceschopné v tomto měnícím se prostředí.

Autodesk jako přední světový producent softwarových nástrojů pro BIM reaguje na tyto trendy uvolněním dvou nových produktových sad, které kombinují obsáhlé nástroje podporující pracovní postupy BIM v oblasti stavebních konstrukcí, detailů, výroby prefabrikátů i samotné výstavby.

Autodesk Structural Fabrication Suite

Sada Autodesk Structural Fabrication Suite nabízí nástroje lépe propojující projektování konstrukcí a detailů staveb v prostředí BIM. Sada obsahuje produkty Autodesk Advance Steel 2016, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Navisworks Simulate 2016. Kombinace aplikací Revit, AutoCAD a Advance Steel pomáhá uživatelům zjednodušit projekční procesy integrací detailů ocelových konstrukcí v celém postupu projektu. Modelové prostředí aplikace Advance Steel usnadňuje a zrychluje tvorbu přesných výkresů detailů, čímž zkracuje výrobní lhůty. Aplikace Navisworks Simulate rozšiřuje dosah výroby až na staveniště díky podpoře kalkulací, koordinace a 4D simulace projektů ocelových konstrukcí. Modely lze snadno sdílet a prohlížet u dodavatelů a dalších spolupracujících firem, zlepšovat tak koordinaci a snižovat ztráty.

Autodesk MEP Fabrication Suite

Sada Autodesk MEP Fabrication Suite kombinuje vzájemně spolupracující projekční 3D software umožňující projektantům TZB, kalkulantům a výrobcům začít využívat s nižšími vstupními náklady pracovní postupy založené na BIM technologiích. Sada obsahuje nejnovější verze produktů Autodesk CADmep, ESTmep, CAMduct, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Point Layout. Propojení těchto nástrojů nabízí efektivnější výrobu prefabrikovaných stavebních komponent s věrnějšími kalkulacemi, přesnějšími detailními modely a přímým výstupem na TZB výrobu. Tyto nástroje vám pomohou k lepším výsledkům díky pokročilé koordinaci, nebo nástrojům pro 5D analýzu a simulaci, které lze využít po celou dobu života projektu a které efektivněji přenesou přesnost modelu až na staveniště.

Obě nové sady Autodesku doplňující portfolio BIM nástrojů dodává firma CAD Studio a lze je získat, stejně jako ostatní produkty Autodesku, formou pronájmu (Desktop Subscription).

via In the Fold

středa 4. listopadu 2015

Snazší zachycení reality s novým Autodesk ReCap V2.2


Autodesk ReCap je sada aplikací pro zachycení reality, 3D skenování pomocí laserů či fotografií, nebo pokročilé zpracování rozsáhlách mračen bodů. Mimo jiné slouží pro převod a indexaci mračen bodů přímo importovatelných do AutoCADu, Revitu, Inventoru nebo 3ds Max. ReCap byl nyní aktualizován na novou verzi 2.2 a nabízí nové nástroje pro snazší pracovní postupy a vyšší produktivitu. Najdeme zde například funkce pro práci s formátem E57, odstraňování šumu z mračen bodů, zpracování snímků z dronů nebo využití GPS souřadnic ve fotografiích.

Jednotlivé nové funkce se liší podle varianty aplikace - ReCap (zdarma), ReCap 360 a ReCap Ultimate:

ReCap

 • Služba odstranění šumu (noise cleanup) - dočasný bezplatný přístup ke službě automatického odstranění objektového šumu ze skenovacích projektů
 • Editace mračen bodů - možnost optimalizovat rozsáhlá mračna pro lepší výkon a menší objem projektů
 • Režim RealView intenzity – přepínání mezi zobrazením RGB a Intenzity
 • Dávkové regiony - možnost dávkové tvorby a exportu skenovacích oblastí
 • Import strukturovaných souborů E57 - možnost načítat strukturované informace (RealView a Registrace) ze souborů E57 s patřičným obsahem
 • plus opravy a celkové zvýšení výkonu

ReCap 360

 • všechny novinky ReCap - viz výše
 • Video nástroje - pro rychlou tvorbu animací a export videí ze skupin
 • UAV funkce (drony) - různé nástroje pro snazší a levnější zpracování fotografií pořízených populární metodou dálkově řízených létajících dronů, včetně převodu fotografií z ptačí perspektivy na 2D a 3D data
  • snadné nastavení pozemních řídicích bodů, s podporou formátů XYZ, ECEF a LLA-WGS84
  • zarovnání laserových skenů a modelů z fotografií
  • plná podpora GPS informací z EXIF dat ve fotografiích
  • podpora snímků zenitu/nadiru
  • režim automatického oříznutí
  • automatická tvorba ortografických pohledů a hloubkových map v GeoTIFF
  • automatická tvorba na fotografiích založených mračen bodů ve formátu RCS a vysoce kvalitních texturovaných síťových modelů ve formátu RCM (formát Autodesk Memento), OBJ nebo FBX

ReCap 360 Ultimate

 • všechny novinky ReCap 360 - viz výše
 • Export 'kompletních' E57 – export celého vašeho projektu, včetně strukturovaných informací o skenu, do jediného E57 souboru


Uživatelé verze ReCap 2.1.0.17 a vyšších budou upozorněni na dostupnost aktualizace v pravém horním rohu aplikace. Aktualizace i trial verze ReCapu (včetně české lokalizace) si také můžete stáhnout na stránce cadstudio.cz/download.

Více na Autodesk ReCap