úterý 14. listopadu 2023

Autodesk University 2023 - AI a další trendy digitálního navrhování

V americkém Las Vegas začala 13.11. 3denní výroční konference Autodesk University 2023. Jako každý rok přilákala více než 10.000 návštěvníků z celého světa a jako tradičně zde nemohou chybět ani zástupci Arkance Systems - letos tím spíše, že společnost ARKANCE je hlavním partnerem této uživatelské konference Autodesku. Uvádí zde také svou novou značku ARKANCE, pod kterou bude vystupovat v budoucnosti (viz oznámení). Ve své expozici vystavuje vlastní aplikace a řešení pro digitalizaci a automatizaci, včetně produktové řady Be.Smart (dříve "Holixa").

Autodesk AI a cloudové platformy

Hlavním tématem letošní AU 2023 je bezesporu AI, umělá inteligence využívající sjednocené cloudové platformy Autodesku - tedy Fusion, Forma a Flow. Ale nikoliv AI jako marketingový "buzzword", který se na nás valí ze všech stran, ale AI v konkrétních nasazeních, v cloudových službách a produktech Autodesku, které dnes již řada z nás používá. Oznámená "Autodesk AI" tedy není nějakým příslibem nebo budoucím produktem, je to technologie využívající masivní a snadno přístupná data Autodesk cloudu pro zefektivnění neproduktivních činností, vytváření variant nebo rychlé analýzy. Dnes je Autodesk AI k dispozici napříč celým portfoliem Autodesku a neustále se vyvíjejí nové funkce. Autodesk AI rozšiřuje možnosti kreativního zkoumání a řešení problémů, automatizuje opakující se úlohy, aby se minimalizovaly chyby a uvolnil čas, a analyzuje komplexní projektová data s cílem nabídnout prediktivní poznatky.

AI je založena na datech a právě data jsou základem cloudové platformy Autodesk Design and Make, která se skládá ze služeb Autodesk Platform Services (APS) a tří oborových cloudů Forma, Fusion a Flow, a sjednocuje data a pracovní postupy napříč odvětvími. Právě díky této platformě, založené na datech a umělé inteligenci, může Autodesk rychle poskytovat inovativní řešení a dláždit cestu pro průlomové změny v oborech svých zákazníků. V nadcházející zprávě "2024 State of Design and Make" uvádí 77 % dotázaných společností, že v příštích třech letech plánují zvýšit nebo výrazně zvýšit své investice do umělé inteligence. Z dotázaných vedoucích pracovníků se 66 % shoduje, že za dva až tři roky bude AI zásadní téma.

Jak zmínil ředitel Autodesku, Andrew Anagnost - příchod AI jsme asi všichni čekali, ale ne tak rychle. S důsledky nejistoty prostředí - v průzkumu se např. 78 % dotazovaných cítí příchodem AI nejistěji než za pandemie. Ale AI může být přínosem pro připravené. AI už ve skutečnosti dnes používáme - viz praktické příklady níže. Dobře udělané AI může pomoci udělat více za méně, rychleji, snáze. Počítejme s tím, že techologie rychle změní současný způsob práce. Např. to jak dnes musíme pracovat s mnoha různými softwary, což je složité, nepodporuje kreatiitu a není produktivní. Autodesk AI je technolgie, na které se pracuje již roky, pohání celou platformu Autodesk cloudu a propojuje kompletní pracovní postupy, od konstrukce po výrobu, od projektu po stavbu, od scénáře po hotový film či hru.Jaké možnosti už dnes nabízí umělá inteligence Autodesku?

V oblasti stavebnictví - projektování:

 • Rozšíření: Návrh odvodnění od Innovyze: Rozšíření procesů navrhování a generování povodňových map během několika sekund - integrovaný návrh odvodnění do Civil3D
 • Automatizace: Automatizace zdlouhavých manuálních úkolů pro uvolnění kreativity a inovací - chytré nahrazování bloků, import značek a asistent připomínek v AutoCADu, extrakce prvků mračna bodů v prohlížeči ReCap Online Viewer
 • Analýzy: Prediktivní analýzy při navrhování - rychlé analýzy větru, hluku, mikroklimatu a provozní energie v aplikaci Forma

V oblasti stavebnictví - výstavba:

 • Rozšíření: Možnosti plánování, např.: zrychlení procesů pomocí rozhodování s podporou AI: podklady (AutoSpecs), subdodavatelé (TradeTapp); Construction IQ v ACC využívá umělou inteligenci k předvídání, prevenci a řízení stavebních rizik, která mohou ovlivnit kvalitu, bezpečnost, náklady nebo časový plán.
 • Automatizace: V oblasti stavebních prací (Construction) je možné využít automatickou detekci symbolů a automatické fotografické značky
 • Analýzy: Analyzuje a vyhodnocuje symboly, které se objevují v dokumentech, např. funkce Construction IQ, Suggested Submittals a Subcontractor Recommendations (Doporučení subdodavatelů).

V oblasti konstrukce a výroby:

 • Rozšíření: Nedávná akvizice společnosti Blank.AI rozšiřuje vývoj automobilových konceptů o asistenta pro 3D koncepční návrhy. To umožňuje automobilovým návrhářům rychle zkoumat, vytvářet a upravovat 3D modely v reálném čase, přirozeným jazykem. Z vaší historické knihovny vygeneruje nové koncepty.
 • Automatizace: Automatizace tvorby výkresů ve Fusion - poskytuje interaktivní zkušenosti s 2D dokumentací výrobních výkresů, snižuje čas strávený nad úkoly, které nemají hodnotu. Generativní navrhování - prozkoumejte více nápadů pomocí jediného pracovního postupu, který využívá kritéria zohledňující výrobní procesy k rychlému rozšíření možnosti návrhu daleko za hranice lidské představivosti, aniž by bylo nutné modelovat a ověřovat každou jednotlivou variantu. Šablony CAM postupů s automatickou tvorbou nástrojových drah.

V oblasti M&E

 • Rozšíření: Maya Assist - překládá přirozený jazyk do kódu, který je prováděn programem Maya
 • Automatizace: Flame (např. sledování kamery) - využívá strojové učení k vylepšení řešení záběrů kamery, nebo nahrazení oblohy; díky spolupráci se společností Wonder Dynamics bude AI modul pro Mayu řešit automatickou animaci, osvětlení a kompozici počítačem vytvořených postav pro herní scény.
 • Analýzy: Funkce Flow, určené k analýze obrazu, např: Generative Scheduling - automatizuje generování výrobního plánu s využitím umělé inteligence pro optimální přidělování zdrojů a posouzení dopadu změn

Jak se mění jednotlivé obory


Strojírenství

Zejména obor automotive byl zasažen několikrát - pandemií, rozpadem dodavatelských řetězců i novými regulacemi. Po pandemii získali výhodu ti, kdo měli jednodušší výrobu, nákup, součástky, prodejní kanál. Příkladem je automobilka Rivian využívající moderní technologie cloudu, od designu ve VR, přes konstrukci ve Fusion až po využití ACC ve stavebních projektech sítě nabíječek. Platforma Fusion zde pomáhá díky jednotnému prostředí, možnostem generativního designu, automatizace. Ve Fusion je nově možné využít konfigurace, tedy rychle dostupné varianty výrobků, bez objemných dat jednotlivých variant.

Nová akvizice Blank.AI zpřístupní technologii GD/AI i pro úvodní 3D koncepty. Nová spolupráce s Cadence umožní ve Fusion využít pokročilé návrhy desk plošných spojů (PCB). Po loňské akvizici MES nástrojů Prodsmart je novou "tovární" akvizicí FlexSim, nástroje pro digitální model a pro simulace tovární výroby. Platforma Fusion tak pokrývá potřeby celých organizací. Jsme v bodu zlomu, což přestavuje i vyjímečnou příležitost.

Stavebnictví

Moderní návrhové nástroje pro bezpečnější a udržitelnější svět. Ve stavebnictví platí, že čím déle se rozhodujete, tím dražší a obtížnější bude vaše následné rozhodnutí. I proto je důležité mít nástroje pro včasnou analýzu dopadů. Základem řešení Autodesku je cloudová platforma Forma, poháněná AI technologieme. Vloni byla Forma jen myšlenka, nyní je již fungujícím nástrojem, s rychlým 500% růstem předplatitelů. Forma není nějaký "Revit v cloudu", je to navrhování v cloudu, využívající AI, funkce pro analýzu, variantní návrhy, analýzu dopadů, ad. Nyní pro pozemní stavby, bude nově i pro infrastrukturu a vodu. Nyní propojené s Revitem a ACC, přibudou i další nástroje.

Příklad - Project Phoenix. V Kalifornii chybí 3 mil. bytů, což nelze "dohnat" klasickými postupy výstavby. Řešením může být rychlá modulární výstavba, skládačka jako LEGO, optimalizovaná na parametry oslunění, hluku ad. pomocí GD/AI nástrojů, využívající moderní materiály, jako např. houbové fasády s absorpcí CO2. Forma jim pomohla k +40% efektivitě a 2x kratšímu času přípravy.

Forma je otevřená platforma, představuje ekosystém otevřený i pro aplikace třetích stran. Nové je např. obousměrné propojení Rhino, plus další nové Data Exchange konektory. Do Formy nově přibude i Dynamo (vizuální programování). Nástroje Autodesk AI doplní Formu o další funkce, studie staveniště, práci s interiéry a stavebními detaily.

Každý bojuje s knihovnami a obsahem. Pro AutoCAD i Revit přibudou nástroje pro správu obsahu Unifi. Uživatelé Autodesk Docs brzy dostanou přístup nalicence Unifi Pro.

Média

V oblasti médií nemusí AI jen ohrožovat herce, může naopak pomoci talentům. Důležitou možností je kompletní produkce v cloudu. Autodesk Flow nabízí snadnou spolupráce v cloudu, využívá otevřené formáty - např. USD a řeší postupy od preprodukce až po finální výrobu. Příklad opensource filmu, od scénáře, režie, kamery, VFX (Maya), až po rendering, střih, plánování času (produkce) - vše na cloudu.


Produktové novinky

Jaké konkrétní produkty a produktové změny byly na AU oznámeny?

Stručněji k dalším novinkám z AU:

 • Fusion 360 - dojde k drobné změně jména (Autodesk Fusion, ne Fusion 360) a licenčních podmínek - zlevnění a spojení některých Extensions (viz též promo), lednové zvýšení ceny podstatně rozšířeného a zrychleného Autodesk Fusion, včetně nových AI nástrojů (stávající zákazníci si mohou původní cenu zafixovat až do roku 2027) - viz blog
 • XR aplikace Autodesk Workshop XR pro týmovou "extended-reality" spolupráci ve virtuálním BIM modelu, přímo v Autodesk cloudu ACC (vychází z VR nástrojů The Wild a Prospect), v ceně cca 1000 USD/rok/uživatele (viz)
 • V Autodesk Forma přidán plugin pro podporu vizuálního programování Dynamo a nová verze pluginu TestFit pro navrhování parkovišť.
 • PowerBI Connector pro ACC - možnost analýzy BIM dat pomocí nástrojů Microsoft Power BI (viz)
 • Nástroj Unifi Pro (správa CAD/BIM obsahu) pro uživatele Autodesk Docs
 • Funkce sdílených cloudových support složek v AutoCADu Web
 • Nové funkce v aktualizacích pro Maya, 3ds Max, Arnold a Flame
 • Podpora Autodesk VRED (render-node) v cloudové službě AWS Thinkbox Deadline (viz)

Data jsou klíčem

CTO Autodesku, Raji Arasu, zdůraznila úlohu dat v AI aplikacích. AI by nemohla fungovat bez propojených dat v cloudu. Autodesk spravuje 40 PB (40 mil. GB) dat zákazníků v Autodesk cloudu, se všemi bezpečnostními standardy, s možností přístupu přes API na platformě APS - Autodesk Platform Services (dříve "Forge"). Nad těmito daty funguje datový model, který popisuje vztahy návrhových dat pomocí znalostního grafu (knowledge graph). To pak umožňuje tato data snadno a efektivně využívat nejen v aplikacích Autodesku, ale i v dalších softwarových nástrojích třetích stran, v reálném čase, bez nutnosti pracného ručního vytahování dat do různých výkazů. Tomu pomáhá i rychle rostoucí sada předpřipravených "konektorů", která data z Autodesk cloud služeb zpřístupňují v dalších aplikacích - např. Rhino, PowerBI, apod. Namísto komplikovaného sdílení na úrovni souborů lze díky APS pracovat přímo s jednotlivými granulárními prvky návrhových dat.

Pokud je vám snad tento slajd povědomý, pak se nemýlíte. Do programu Autodesk University 2023 byla vybrána i prezentace našeho zákazníka, TOSHULIN, o zajímavém využití generativního navrhování při konstrukci obráběcích strojů - tedy podobná prezentace, kterou mohli nedávno vidět už i účastníci letošního CADfóra 2023.A nezapomeňte: Vy všichni jste schopni vytvořit cokoliv - Make Anythingnávštěvníci AU2023 mohou obdivovat 3D reklamu Marvel Studios a Autodesku na známé The Sphere - viz


Autodesk University se můžete zúčastnit i vy. Online Digital Pass je zdarma. V ARKANCE vám rádi pomůžeme implementovat nové produkty a technologie Autodesku do vaší organizace. Viz též průzkum Autodesku o stavu automobilového trhu Design & Make 2023. Kontaktujte nás s případnými dotazy.čtvrtek 19. října 2023

Inspirační nasávání na CADfóru a GISfóru

20. jubileum odborné konference je určitě příležitostí pro ohlédnutí a pro shrnutí její dosavadní historie. A konference CADfórum, pořádaná společností Arkance Systems letos právě po dvacáté, poskytla letos takovýchto příležitostí více než dost. Uživatelé z Česka i Slovenska zde představili úžasné projekty, příklady pokročilých výrobků a projektů využívajících digitální dvojčata, AI a další moderní technologie. V kombinaci s ukázkami technických možností nových aplikací - v rámci odpoledních workshopů - tak získali bohatou nabídku pro nasávání vzájemné inspirace k dalšímu využívání CAD, BIM, CAM, PDM a GIS technologií.

Co se těch 20 let změnilo?

Jak připomenul tradiční moderátor této konference, Boris Keka, uplynulých 20 let se nejlépe ukáže na dětech - některé z těch, které před oněmi 20 lety ještě nebyly na světě, byly už letos mezi účastníky této akce.

Změnil se také název firmy organizátora - od tehdejšího XANADU, přes staronové CAD Studio až po dnešní ARKANCE Systems.

Ale posunul se především samotný obor CAx. Tehdejší diskuze kolem témat, zda a jak přejít do 3D, jak dostat data z aplikace A do B, v jakém formátu, jaký plotr vykresluje nejlépe, zda tehdejší Windows XP poběží dobře na Pentiu a který disk se točí nejrychleji, se postupem času vzdálily od těchto systémových detailů spíše ke směrům a možnostem týmové spolupráce v cloudu, bezpečnosti a nejlepších způsobů zapojení umělé inteligence do konstrukčních procesů. Vidíme také smazávání rozdílů mezi obory tradičně pokrývanými těmito konferencemi - stavebnictví a architektury, strojírenství a výroby, nebo GISu.

Příkladem takového prorůstání oborů byly nejen zde diskutované služby Autodesk Platform Services (APS, dříve Forge), ale i jedna z úvodních zákaznických prezentací na letošním CADfóru - příklad využití nástrojů a služeb Autodesk a Arkance Systems při návrhu a výrobě úžasných skleněných svítidel a skulptur ve společnosti LASVIT. Tam využívají Inventor, Revit a další nástroje pro tvorbu takovýchto skvostů (podrobnější video najdete v nejbližších dnech na YouTube kanálu Arkance Systems - aktualizace: zde):

Účastníci akce ale mohli čerpat i z dalších inspiračních zdrojů. Například zástupci společnosti TOSHULIN ukázali, jak různá vzletně znějící prohlášení o "umělé inteligenci v konstruování" mohou mít zcela praktické využití a dopad na efektivitu a parametry reálného výrobku produkovaného českou firmou.

I další představované zákaznické projekty zcela rutinně využívaly zpracování mračen bodů, cloudové CDE a BIM technologie, tvorbu a využití digitálních dvojčat. A přednášky se dotkly i důležitého "byrokratického" aspektu zavádění BIM, jehož dopady se plně projeví v příštím roce. Řada podnětů k inspiraci jistě vznikla i během networkingu, v rámci "executive roundtable" se zástupci Autodesku, i během denních i večerních diskusí na CADfóru a GISfóru v zámeckém hotelu Valeč.

nejlépe hodnocená přednáška - Rekonstrukce Císařských lázní v K.Varech (di5)

Příslibem do budoucnosti CAx technologií je nejmladší generace. Ti nejmladší talentovaní konstruktéři z TUL v Liberci na konferenci přivezli svůj monopost, studentskou formuli vyvíjenou právě pomocí nejmodernějších CAx nástrojů firmy Autodesk a dalších společností. Právě tito konstruktéři spoluovlivní, jak bude obor CAD a program konference CADfórum vypadat v dalších 20 letech. Těšíme se na to.

Děkujeme všem téměř 500 účastníkům, řečníkům i partnerům letošního CADfóra a GISfóra.


Připomeňme si 20. ročník CADfóra v krátkém sestřihu:Účastníci konference obdrží v nejbližších dnech odkaz na archiv akce, fotogalerii a soubory prezentací.čtvrtek 14. září 2023

CAM postprocesory pro stavebnictví?

Říkáte si, co má společného tak ryze strojařská záležitost, jako je CAM obrábění, se stavebnictvím? CAM obrábění a CNC postprocesory, to jsou přeci typicky soustředění experti s flashkou v ruce, opatrně obcházející vrčící drahé stroje automaticky chrlící tisícové série součástí, zapáleně šermující termíny jako protivřeteno, rampování, G28 nebo záhloubník a lehce umaštění chladicí kapalinou. Ve světě digitální výroby asi nejblíže naplňující laickou představu klasického "strojaře". A na druhé straně stavebnictví, domy, budovy, architekti, zedníci, malta, a typicky "jednokusová" realizace "výrobku".

Spojení těchto konceptů je jedním z důkazů vzájemného propojování oborů, i potřeby propojování návrhového softwaru, návrhových dat, ale i znalostí - znalostí uživatelů i našich znalostí v roli implementátorů a poskytovatelů digitálních služeb.

Můžeme zde představit hned dva příklady takového propojení CAM výroby a stavebnictví z naší praxe. A oba se týkají postprocesorů, tedy té části softwaru, která interpretuje 3D model a postup jeho výroby do konkrétních instrukcí pro konkrétní výrobní CNC stroj.

CAM a TZB

První z nich je výroba TZB komponent pro stavebnictví. Různé na míru vyráběné plechové díly konstrukčních detailů (střechy, fasády), vzduchotechnická potrubí, komponenty výtahů, dekorační detaily, apod. Pro navrhování v této oblasti se často používají aplikace řady Autodesk Fabrication. A jedna z nich, Fabrication CAMduct se stará o finální přípravu výroby (orientace a poskládání prvků na tabule plechu, řízení výroby, atd.). Aby mohl CAMduct vytvořit předpis pro konkrétní stroj, např. plazmovou nebo laserovou řezačku, potřebuje také postprocesor, podobně jako frézka nebo soustruh. Ač je CAMduct dodáván s desítkami hotových postprocesorů, řada zákazníků používá atypické stroje nebo potřebuje chování svého stroje přizpůsobit.

Ve světě jsou pouze dvě firmy, které umějí takový postprocesor vytvořit nebo upravit, jedna je v USA, druhou je český Arkance Systems (viz stránka Autodesk).

Hennlich

3D tisk domů

Druhý zajímavý příklad je 3D tisk domů, tedy chcete-li aditivní výroba ve stavebnictví. Společnost Hennlich sídlící v Litoměřicích zkonstruovala, vyrobila a ověřila obří 3D tiskárnu na tisk z cementových směsí. Pro řízení této speciální tiskárny je potřeba jako u každé 3D tiskárny "postprocesor", tedy opět - komponenta, která převede 3D model a postup jeho tvorby na konkrétní instrukce pro pohyb tiskové hlavy, čerpání polotekutého materiálu a to vše ve správném rytmu, se správnou rychlostí a se správným chováním na konci tisku každé vrstvy (aby "beton" nepřetekl).

Hennlich zvolil pro přípravu 3D modelů a jejich tisku nejrozšířenější CAD/CAM aplikaci, Autodesk Fusion 360. A odborníci z Arkance Systems se pustili do přípravy speciálního postprocesoru pro tuto "zednickou" tiskárnu. Jak se jim podařilo propojit Fusion 360 s výstavbou domů, to můžete posoudit z následujícího videa:středa 16. srpna 2023

Arkance Systems opět v TOP 40 českých ICT firem

Top 100 ICT
Odborný časopis CIO Business World (IDG) pravidelně publikuje unikátní ročenku s rozsáhlým žebříčkem “CIO TOP 100” porovnávající firmy působící na českém trhu v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT).

V aktuálním vydání výsledků žebříčku “Top 100 ICT společností v České republice” za rok 2023 se firma Arkance Systems CZ umístila na 34. místě a opět je tak ve špičce top čtyřicítky v tomto prestižním hodnocení IT firem. Hodnoceny byly pouze výsledky lokální aktivity, nikoliv výsledky celosvětové skupiny Arkance.

Společnosti jsou v této anketě řazeny podle obratu (lokálního obratu) dosaženého v roce 2022. Na předních místech se tak ve výsledcích žebříčku největších společností tradičně umisťují distribuční firmy, online retaileři nebo světoví výrobci – na prvních třech místech se tak letos umístily firmy eD'System Czech, SWS, Alef Distribution a Aricoma Group.

Ročenku můžete získat zde

pátek 7. července 2023

Autodesk Flex: Cenově výhodné licencování AutoCADu a dalších aplikací

S flexibilním licencováním Autodesk Flex můžete ušetřit při používání aplikací AutoCAD, Revit, Inventor, Civil 3D, Fusion 360, 3ds Max a dalších.

Když jste v minulosti chtěli používat výkonný profesionální CAD či BIM software, jako je AutoCAD, Revit, Maya a další, museli jste si koupit drahou "trvalou" (viz mýtus) licenci. Ta ale reálně fungovala jen několik let, protože souběžný vývoj operačních systémů, formátů, bezpečnosti, hardwaru a dalšího časem vynutil její upgrade. Autodesk představil v roce 2016 model předplatného, subscription, který lépe odpovídá nutnosti průběžné údržby softwaru a nevyžaduje prvotní investici. Nyní Autodesk pro své produky navíc nabízí licence "Flex", ve flexibilním licenčním modelu "pay-as-you-go", tedy s platbou jen za skutečné využití ("pay per use").

V modelu Flex si můžete zakoupit tzv. tokeny - platné pro jakýkoli produkt Autodesku, včetně AutoCADu, Revitu, Maya, 3ds Max, Fusion 360 a mnoha dalších softwarových řešení pro různé oblasti, včetně architektury, konstruování, stavebnictví, vývoje her a dalších. Těmi pak hradíte skutečné využití libovolné z těchto aplikací.

Vyplatí se používat licence Autodesk Flex? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Koncept systému Flex

Pokud jste intenzivním uživatelem aplikací Autodesk, jako je tomu například u projektantů používajících AutoCAD, Revit nebo Civil 3D, je samozřejmé, že si zakoupíte předplatné. Jiným uživatelům se ale může zdát, že pro jejich občasné použití je cena subscription příliš vysoká. Tehdy se hodí licence Autodesk Flex ('bod zlomu' výhodnosti je obvykle kolem 9 dnů/měsíc).

Můžete si nakoupit Flex tokeny, které později utrácíte za používání nástrojů Autodesku. Každý softwarový produkt stojí jiný počet tokenů denně. K tomu ale neexistují žádná omezení, kolik lidí může software používat - naproti tomu model předplatného je závislý na konkrétním produktu a konkrétním uživateli. Platnost tokenů končí jeden rok od data nákupu.

Použitím licencí Flex nejsou omezeny žádné funkce softwaru. Výdaje za tokeny se počítají na denní bázi nebo na poskytnutý výsledek. Například u aplikace ReCap Photo se namísto denní sazby aplikuje cena 1 token za 50 zpracovaných fotografií.


Skvělý způsob, jak snížit náklady

Pokud jste příležitostným uživatelem nějakého nástroje Autodesk, je nákup tokenů výhodný, protože může výrazně snížit vaše náklady. Vezměme si jako příklad AutoCAD. Pokud jej používáte jednou měsíčně, můžete za 275 Euro získat 100 tokenů, které vám vystačí na 14 denních použití a navíc vám umožní i některá další použití.

Pokud si nejste jisti, kolik tokenů potřebujete, nezoufejte! Online kalkulačka vám umožní vybrat si produkt, nastavit odhadované použití a počet uživatelů a poskytne vám doporučení, kolik tokenů potřebujete.


Kolik tokenů Flex potřebujete?

Podívejme se na některá konkrétní čísla (platná k 7/2023). Nejprve uveďme, že každý token stojí necelé 3 Eura a že si jich můžete koupit nejméně 100. Nezapomeňte, že pokud jste specializovaný uživatel, může být výhodnější zakoupení předplatného. Zde je přehled tokenů potřebných pro nejrozšířenější produkty (kompletní přehled najdete na stránce Flex tokeny):

 • AutoCAD (vč. profesních verzí): 7 tokenů denně
 • Revit: 10 tokenů denně
 • Civil 3D: 9 tokenů denně
 • Navisworks: 9 tokenů denně
 • 3ds Max: 6 tokenů denně
 • Advance Steel: 8 tokenů denně
 • ReCap Pro: 1 token denně
 • Structural Bridge Design: 7 tokenů denně
 • Fabrication: 4 tokeny denně
 • Infraworks: 7 tokenů denně
 • Advance Steel: 8 tokenů denně
 • Fusion 360: 2 tokeny denně
 • Inventor: 8 tokenů denně
 • Maya: 6 tokenů denně
 • Maya Creative: 1 token denně

Získejte výhodnou nabídku

Pokud si kupujete více tokenů, můžete získat slevu, kontaktujte obchodní tým společnosti Arkance Systems. Jak již bylo uvedeno, pokud potřebujete mnoho tokenů pro konkrétní produkt a jednoho uživatele, spíše asi budete chtít volit subscription. Nákup mnoha tokenů bývá spíše zamýšlen na jejich distribuci a využití pro většímu počet uživatelů ve firmě.

Tokeny přinášejí také další významnou výhodu: můžete je použít pro jakýkoliv podporovaný produkt Autodesku. To znamená, že můžete snadno vyzkoušet a používat i jiný software a všechny jeho funkce. Nekupujete si tedy konkrétní aplikaci. Jak napovídá už název, Flex především o flexibilitě.


S Flexem máte vše pod kontrolou

Pokud používáte Flex pro vaše produkty Autodesk, nemusíte se starat o kontrolu výdajů tokenů, protože vše probíhá přes jednoduché rozhraní, kde můžete přiřazovat uživatele a sledovat "útraty" tokenů.

Starosti si musíte dělat pouze s tím, aby každý uživatel po ukončení práce s daným sofrware tento produkt vždy uzavřel a ukončil tak utrácení tokenů.


Maximalizace výhod pomocí smíšeného modelu

Přestože Flex může být pro vás nebo váš tým vynikajícím rozhodnutím, neznamená to, že musíte zahodit všechna zakoupená předplatná, která máte. Správci účtů mohou s výhodou používat kombinaci předplatného (subscription) a Flex tokenů.

Pokud používáte produkt s předplatným, nebude tento produkt před vypršením platnosti svého předplatného nijak využívat tokeny. Tento princip je užitečný pro týmy, které používají jeden z produktů intenzivně a ostatní produkty jen příležitostně.

Vhodnou kombinací licencí můžete ušetřit. Například pro pravidelné celoroční používání AutoCADu nebo Revitu a jen občasné používání 3ds Max nemusíte pořizovat předpplatné obou produktů. Výhodnější může být předplatné projekční sady AEC Collection, nebo pořízení kombinace předplatného na hlavní produkt a Flex tokenů pro občasné spouštění doplňkových aplikací (3ds Max, Civil...).


Flexibilní licence s plnou lokální podporou

Flex licence zakoupené prostřednictvím Arkance Systems se těší všem výhodám místní podpory - pro licencované produkty získáváte veškeré bonus aplikace "CS+" (tedy např. nástroje Holixa T4R, T4I, Civil Tools, Fusion Tools...), knihovny, šablony, VIP sekci na CADforum.cz a samozřejmě i technickou podporu na Helpdesku.

Některé produkty Autodesku máte v rámci Flex licence zcela zdarma - stačí mít nenulový zůstatek tokenů. Jsou to například Factory Design Utilities, Character Generator, Civil 3D - Grading Optimization, Fusion Team, Insight - Energy Analysis, Inventor Nesting, Inventor Tolerance Analysis, Revit Generative Design, Vault Basic, Vault Mobile, Autodesk Drive ad.


Příležitost používat AutoCAD za vaši vlastní cenu

Autodesk Flex je vynikající způsob, jakým lze používat AutoCAD, Revit, Fusion 360 a mnoho dalších produktů za nízkou cenu. Je ideální pro malé týmy nebo pro všechny, kteří potřebují nějaké produkty používat jen příležitostně, občas. Umožní vám utratit jen tolik, kolik zdrovna potřebujete, a snížit tak celkové náklady.

Je to také vynikající způsob, jak si vyzkoušet nové produkty, než se zavážete k ročnímu předplatnému. Pokud si tedy nejste jisti konkrétním produktem, Flex nabízí způsob, jak jej vyzkoušet, aniž byste se museli zavázat k příliš velkým nákladům. Zaujalo vás to? Začněte ještě dnes - vyžádejte si nabídku ve formuláři na Flex tokeny!

pondělí 29. května 2023

Přihlaste se do soutěže Autodesk Design & Make Awards

Celosvětová soutěž Autodesk Design & Make Awards oceňuje osobnosti, projekty a technologie, které stojí za výjimečným přínosem v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví, produktového designu, konstrukce a výroby nebo médií a zábavy. Soutěž (dříve známé jako Autodesk Excellence Awards) je každoroční událost oceňující inspirativní společnost inovátorů, kteří otevírají nové možnosti využití technologií pro transformaci svých odvětví a mají trvalý dopad na svět kolem nás.

Přihlaste svůj vlastní projekt a získejte šanci být zařazen do této uznávané skupiny tvůrců změn. Co získáte?

Viditelnost

Podělte se o svůj projekt s celosvětovým publikem a vyzdvihněte dovednosti, odborné znalosti a kreativitu členů týmu, kteří přispěli k úspěchu tohoto projektu.

Důvěryhodnost

Posilte profil vaší společnosti, předveďte své vůdčí myšlenky a inspirujte ostatní k novým způsobům navrhování a tvorby.

Příležitosti

Získejte bezplatnou vstupenku na výroční konferenci Autodesk University v Las vegas, kde budete oceněni na slavnostním předávání cen. Využijte mediální a co-marketingové příležitosti se společností Autodesk a upozorněte na svůj úspěch.

Kritéria výběru vítěze

Přihlášky do soutěže budou pečlivě vyhodnoceny a vítěze vybere porota složená z vedoucích pracovníků společnosti Autodesk a interních odborníků z oboru. Ocenění budou udělena ve třech kategoriích, společnostem z oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví, z oblasti produktového designu a výroby a z oblasti médií a zábavy. Porota bude brát v úvahu:

 • využití řešení Autodesk, inovativních procesů a nových technologií
 • konkrétní, měřitelné výsledky prokazující úspěch, kterého vaše společnost dosáhla s řešeními Autodesk
 • dopad na odvětví jako celek

Jak se přihlásit do Autodesk Design & Make Awards?

 • Otevření přihlášek: ihned - viz REGISTRACE
 • Uzávěrka přihlášek: 12. července 2023
 • Oznámení vítězů e-mailem: 14. srpna 2023
 • Slavnostní vyhlášení vítězů: Autodesk University 2023, 13.-15. listopadu, Las Vegas
 • Viz též loňští vítězové

středa 17. května 2023

Průzkum a zpráva State of Design & Make 2023

Zpráva State of Design & Make 2023 je každoroční globální studie určená pro vedoucí pracovníky firem, které navrhují a vytvářejí výrobky, stavby a zážitky. Identifikuje nejnaléhavější hnací síly změn, které formují dnešní podnikatelská rozhodnutí, a pomáhá vedoucím pracovníkům činit informovaná strategická rozhodnutí o tom, jaké si stanovit priority a jak investovat do budoucnosti. Tyto obrázky jsou pouhá infografika zobrazující poznatky z oboru pro společnosti z oboru výroby (vlevo) a stavebnictví (vpravo).

Průzkum byl prováděn mezi 2565 manažery a experty různých oborů z celého světa. 76 % respondentů ze strojírenství a dokonce 79 % respondentů ze stavebnictví v průzkumu odpovědělo, že budoucí růst jejich firmy bude záviset na digitálních nástrojích. 72 % procent respondentů napříč obory odpovědělo, že pracovní síla se za poslední 3 roky rozvinula více než za předchozích 25 let.

Připravte vaši společnost na to, co přijde.

Kompletní výroční zprávu "State of Design & Make", která vznikla ve spolupráci společností Autodesk a Ipsos, si můžete stáhnout na b4m.cz/state2023 (PDF, 55 stran, 44MB, EN).

Strojírenství
Stavebnictví

úterý 16. května 2023

Rozšíření ochrany proti souběžnému spuštění licencí Autodesk

Nový systém ochrany licencí proti náhodnému souběžnému spuštění zavedený v únoru tohoto roku (viz oznámení) bude od 20. června rozšířen na většinu desktop produktů Autodesku.

Autodesk zavádí upozornění pro prevenci souběžného používání licencí, aby pomohl zákazníkům vyhnout se náhodnému nadužívání licencí. Upozornění se zobrazí uživatelům, kteří se mohou pokusit spustit jedno předplatné produktu na více než dvou zařízeních současně. Zpráva vyzve uživatele, aby relaci dané aplikace na druhém zařízení pozastavil, nebo aby se přihlásil jako jiný uživatel. Od února je tato nová funkce zavedena pro Inventor a Civil 3D (ještě předtím pro Fusion 360) a nyní bude 20. června zavedena i pro většinu ostatních produktů - tedy AutoCAD, Plant 3D, Revit, 3ds Max, Vault, Infraworks... (kromě níže uvedených výjimek).

Tato aktualizace zajišťuje lepší transparentnost a ochranu proti nadměrnému využívání v rozporu se stávajícími licenčními pravidly pro předplatné. Funkce bude platit pro:

 • Většinu desktopových produktů s licencemi na jméno (viz výjimky).
 • Všechny desktopové operační systémy.
 • Všechny verze produktů 2020 a novější.
Výjimky: Tyto produkty nebudou zahrnuty do kontroly souběžného spuštění: Arnold, AutoCAD Raster Design, Burn, Fabrication CADmep, Factory Design Utilities, Helius PFA, Inventor CAM, Inventor Engineer-to-Order Server, Inventor LT, Inventor Nastran, Inventor Nesting, Inventor OEM, Manufacturing Data Exchange Utility, Moldflow Adviser, Moldflow Insight, Moldflow Synergy, Navisworks Manage, Navisworks Simulate, Point Layout, PowerInspect, Revit - Generative Design, SketchBook Pro, Smoke, TruNest, VRED Core, VRED Render Node, Vehicle Tracking,

Připravte se na tuto změnu přiřazením stávajících předplatných konkrétním uživatelům namísto použití sdíleného přihlášení, případně doplněním subscription licencí pro konkrétní uživatele, kteří pak k přístupu k produktům použijí vlastní přihlašovací jméno. Kontaktujte Arkance Systems pro pomoc a bližší informace.

pondělí 8. května 2023

Změny standardního a premium předplatného Autodesk

Od dnešního dne dochází k několika důležitým změnám u standardních a prémiových předplatných softwaru Autodesk - tedy tzv. Autodesk Standard Plan a Premium Plan. Standardní plán je běžné subscription, tak jak jej znáte. Již bezmála 3 roky je ale nabízen i tzv. "prémiový" plán, který zahrnuje další benefity. Podrobně viz Prémiový plán předplatného Autodesk.

Od 8. května 2023 se mění skladba obou plánů a snižuje se cena prémium plánu. Zákazníci tak získávají rozšířené funkce. Změna se projeví i u stávajících předplatných. Přehled změn:

 • V plánu Standard již bude zahrnuto jednotné přihlášení (SSO), které všem zákazníkům umožní přístup k důležitým bezpečnostním funkcím.
 • Cena plánu Premium se snižuje na 185€, čímž se Premium plán zpřístupní většímu počtu zájemců.
 • Pro plán Premium se připravuje i hodinový reporting využití licencí, nasazení a asistence při upgradu. Už nyní lze pomocí API připojit vlastní reportovací nástroje.

Porovnání funkcí standardního a prémiového plánu najdete na stránce Prémiový plán předplatného Autodesk.

Co přináší ono SSO přihlašování? Doménový (tzv. "enterprise", "federative" nebo "SSO") login umožňuje zjednodušit správu firemních uživatelů. Ti se tak ke svým produktům Autodesku nepřihlašují pomocí svého "Autodesk ID" jako dnes, ale svým standardním firemním účtem (heslem), podobně jako se třeba už dnes přihlašujete do MS Office 365. Není tak potřeba spravovat další sadu uživatelských účtů. V případě Premium plánu je dokonce možné synchronizovat skupiny uživatelů a přiřazovat jim nastavení licencí Autodesk (např. skupina "Inventor_users_Prague"). Licence je automaticky přiřazena při prvním přihlášení daného uživatele (i nadále jde o licenci na jméno, není "plovoucí"). Systém podporuje následující podnikové poskytovatele identity (Identity Providers, IdP): Active Directory Federation Service (AD FS), Microsoft Azure, Okta, OneLogin, PingOne, PingFederate (PF).

Jsme připraveni vylepšovat vašeho zkušenosti s plány předplatného a v budoucnu přinášet více funkcí a výhod. Rádi vám pomůžeme s nasazením systému SSO. V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte obrátit na svého partnera pro nasazení návrhových technologií, společnost Arkance Systems.

čtvrtek 30. března 2023

Nový AutoCAD a Maya for Mac s nativní podporou Apple Silicon (M1/M2)

Před cca třemi roky oznámila firma Apple přechod svých počítačů od procesorů Intel na tzv. Apple Silicon (procesory řady M). To s sebou neslo nutnost emulace původní instrukční sady Intel, aby stávající aplikace mohly běžet beze změn i na novém Macu. Od té doby už mnoho vývojářů aktualizovalo své aplikace tak, aby využívaly výhod nových čipů M1 a M2, ale i tak dosud existuje mnoho dalších aplikací, které na nativní podporu bez nutnosti emulace ještě čekají. Tento týden Autodesk aktualizoval svůj populární profesionální CAD software AutoCAD a animační a multimédia aplikaci Autodesk Maya tak, aby na počítačích Apple Mac s procesory Apple Silicon běžely nativně.


AutoCAD 2024, AutoCAD LT 2024 a Autodesk Maya 2024 pro Mac získaly podporu pro M1/M2

Díky těmto novým verzím mohou aplikace AutoCAD, AutoCAD LT a Maya ve verzích 2024 už plně využívat výhody čipů Apple Silicon, které nabízejí vyšší výkon a lepší energetickou účinnost. To znamená, že tyto aplikace poběží na počítačích Mac s čipy M1 a M2 rychleji (a to až 2x rychleji), nemluvě o tom, že budou spotřebovávat méně energie - což je skvělá zpráva pro uživatele přenosných MacBooků.

I dříve bylo možné používat software AutoCAD i Maya na počítačích Apple Silicon Mac, a to díky emulační technologii Rosetta, která efektivně "za pochodu" převádí aplikace vytvořené pro procesory Intel na architekturu ARM. Uživatelé však byli frustrovaní, protože aplikace spuštěné přes Rosettu prostě nemohou běžet tak rychle a efektivně jako ty nativní. Nyní byl tento problém vyřešen.

Jako další pravděpodobný kandidát pro doplnění nativní podpory M chipsetu se jeví populární CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 pro Mac (viz Fusion 360, i česky).

Uživatelé, kteří stále spoléhají na starší počítače Mac s procesory Intel, budou samozřejmě moci nadále používat i aplikace AutoCAD a Autodesk Maya. Nové verze 2024 získávají uživatelé v rámci subscription licence zdarma. Ceny předplatného nových licencí AutoCADu, AutoCADu LT a Maya si můžete ověřit na CAD eShopu (licence pro Windows i Mac je shodná). Obě aplikace lze licencovat i pomocí platby jen za skutečné použití, pomocí tzv. Flex tokenů.

úterý 28. března 2023

Novinky AutoCAD 2024, AutoCAD LT 2024 a rodiny Autodesk 2024

Dnešním dnem začíná uvolňování nových verzí návrhových aplikací Autodesk řady 2024, včetně nového AutoCAD 2024 a AutoCAD LT 2024 (vč. CZ verzí). Na co se můžete v těchto nových verzích těšit?

Společným rysem nové rodiny 2024 je důraz na využití funkcí strojového učení, vzletně nazývaných "umělá inteligence" (AI). Tyto nové funkce pomáhají zefektivnit práci díky automatickým návrhům pracovních postupů vycházejících z vaší typické každodenní práce - jaké příkazy obvykle kombinujete, jak vkládáte bloky do výkresu, jak vkládáte připomínky výkresů, jak navrhujete 3D konstrukce, atd. Tyto funkce nedělají práci "za vás", ale nabízejí nejpravděpodobnější varianty postupu, které pak ve většině případů stačí jen potvrdit. Dalším společným rysem je snazší přístup do cloudového CDE systému Autodesk Docs (ACC) pro týmovou spolupráci na projektech.

Další významnou společnou novinkou je změna 3letých předplatných. Cena tohoto typu předplatného je i nadále zafixovaná na celé 3 roky, ale můžete se rozhodnout, zda jej chcete zaplatit jako dosud, najednou při nákupu, nebo zda chcete platit třetinovou částku vždy na začátku každého roku trvání subscription kontraktu (s případným kurzovým rizikem) - tedy mít 3leté subscription "na splátky".

Čím dál tím více uživatelů také využívá nový flexibilní způsob licencování pomocí tzv. Flex Tokens. Těmi hradíte vámi zvolený software Autodesku (jakýkoliv) jen podle jeho skutečného využití v daném dnu. Nemusíte tedy předplácet konkrétní software, a na celý rok. Více na Flex tokeny.

Změnila se také podoba aktualizační systémové komponenty Autodesku. Nový Autodesk Access nahrazuje původní "Počítačovou aplikaci Autodesk" (Autodesk Desktop App). Postará se o aktualizace vašich produktů Autodesku na jednotlivých počítačích. Viz Autodesk Access.

Příjemnou novinkou je také ochrana proti nechtěnému souběžnému spuštění více licencí na jednoho uživatele. Ta je v současné době aplikována pro Inventor, Civil 3D a Fusion 360 a bude postupně k dispozici i po další aplikace Autodesku. Více viz Ochrana proti souběžnému spuštění.


AutoCAD 2024

Z hlavních novinek AutoCADu 2024:

 • Protokolování aktivit, událostí na daném DWG souboru, včetně událostí ve Windows, např. přejmenování DWG - příkaz OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT (_ACTIVITYINSIGHTSOPEN) a paleta aktivit, s filtrací událostí podle data, uživatele a typu aktivity (viz tip)
 • Vkládané bloky se přizpůsobují orientaci podobných bloků použitých ve výkresu (návrhy lze vypnout pomocí Shift+W)
 • Nahrazování bloků nabízí podobně vyhlížející bloky
 • Možnost nahrazovat a přidávat texty z načtených připomínek
 • Možnost kopírovat geometrii z připomínek do výkresu
 • Pokyny zmíněné v připomínkách lze rovnou provést - např. Vymazat, Posunout
 • Úvodní opbrazovka - snazší a rychlejší výběr posledních projektů a sdílených cloudových projektů
 • Výrazně rychlejší počítání bloků v příkazu POČET
 • Hamburgerová menu pro karty souborů a rozvržení
 • Užitečné přehledy o používaných příkazech, rychlosti, trendech a doporučeních (ve vašem Autodesk účtu)
 • Výkonnostní vylepšení ve 2D zobrazení, až 9x rychlejší přepínání rozvržení
 • Zvýšený grafický výkon - jádro GSF využívající hardwarovou akceleraci graf.karet (doporučena grafika s DirectX 12)
 • Podpora čipů série M (Apple Silicon) v Mac verzi AutoCADu - cca dvojnásobné zrychlení (viz)


Systémové nároky se příliš nezměnily. AutoCAD 2024 je kompatibilní s Windows 11 nebo s Windows 10 (verze 1809 a vyšší); Mac verze pak s Apple macOS Ventura v13, Monterey v12 a Big Sur v11. DWG formát zůstává beze změn (DWG2018). Viz přehled nových příkazů.

Komponenta Inventor Interoperability, dříve známá jako Inventor Server, je potřebná pro dokumentaci modelů v AutoCADu. V předchozích verzích AutoCADu byla tato komponenta součástí instalace. Od verze AutoCAD 2024 budete vyzváni k instalaci komponenty Inventor Interoperability až tehdy, když je potřeba, například při prvním použití příkazu pro dokumentaci modelu, při importu souboru Inventoru nebo při otevření výkresu vytvořeného v AutoCADu Mechanical. Pro většinu uživatelů se tím zvyšuje rychlost instalace AutoCADu. (Při instalaci AutoCADu Mechanical 2024 je tato komponenta instalována automaticky.)

AutoCAD 2024 samozřejmě opět obsahuje i licence dalších, profesních verzí, tedy tzv. One AutoCAD (někdy též "AutoCAD Plus") - kromě AutoCADu i AutoCAD Architecture 2024, AutoCAD MEP 2024, AutoCAD Mechanical 2024, AutoCAD Electrical 2024, AutoCAD Map 3D 2024, AutoCAD Plant 3D 2024 a AutoCAD Raster Design 2024 (plus AutoCAD Web a AutoCAD Mobile app).

Databázové a GIS funkce v AutoCADu Map 2024 podporují Microsoft SQL Server 2017/2019 Standard a Enterprise; Oracle 12c Release 2, 19c a 21c; ArcGIS 10.8.1, 10.7.1 a 10.6.1.


AutoCAD LT 2024

Vedle novinek AutoCADu 2024 (kromě AI funkcí a sledování aktivit) je významným vylepšením verze LT 2024 (Windows) přidání podpory AutoLISPu, a to včetně kompilovaných FAS a VLX souborů a DCL dialogů. Chybí pouze podpora externích ActiveX objektů (např. funkcí vlax-create-object a vla-GetInterfaceObject) a 3D DWG objektů, nebo vývojové prostředí (IDE). Velká část z tisíců stávajících LISP aplikací tak nyní bude fungovat i v AutoCADu LT.
Další informace

Součástí licence AutoCADu a AutoCADu LT zůstává i překvapivě schopná a plně kompatibiliní webová verze AutoCADu, dostupná i samostatně - AutoCAD Web (obsahuje mj. i podporu AutoLISPu - v menším rozsahu než AutoCAD LT), a mobilní verze pro telefony a tablety s operačním systémem Apple iOS nebo Google Android - AutoCAD Mobile. AutoCAD Web lze považovat za ještě "lehčí" a levnější verzi AutoCADu LT.


Podrobnější informace o novém AutoCADu a jeho profesních verzích, nadstavbách a dalších nových produktech řady Autodesk 2024, Holixa a Arkance Systems přineseme na tradiční online konferenci Autodesk LIVE 2024. Ta se letos koná 4. května (na YouTube) - viz registrace. Plán uvádění a novinky dalších produktů najdete také na stránce Nové produkty Autodesk 2024. Aktuální ceny AutoCADu 2024, AutoCADu LT 2024 a dalších produktů najdete na CAD eShopu.

úterý 28. února 2023

Ochrana proti souběžnému spuštění pojmenovaných licencí Autodesk

Autodesk nově nabízí funkci automatického hlídání souběžně spuštěných licencí, s upozorněním uživatelům, kteří se pokouší spustit jedno předplatné daného CAD produktu na více než dvou zařízeních současně. Upozornění pak vyzve uživatele k pozastavení sezení (licence) na vzdáleném zařízení nebo k přihlášení pod jiným uživatelským účtem (Autodesk ID). Tato funkce je prozatím zapnuta pro aplikace Inventor a Civil 3D a v budoucnu bude použita i pro další produkty. Podobnou funkci nabízí již delší dobu Fusion 360.

Tato upozornění by měla zajistit lepší transparentnost a ochranu před nadměrným používáním produktů, které - i třeba neúmyslně - není v souladu s licenčními podmínkami.


Kterých produktů se změna týká?
 • Desktop produktů se subscription licencemi na jméno
 • Všechny desktopových operačních systémů
 • Produktů řady 2020 a novějších

Podmínkou je aktualizace licenční služby Autodesk na nejnovější verzi (Autodesk Licensing Service verze 13.1.0.8534 a vyšší).


Jak se připravit?

Upravte vaši licenční politiku tak, aby vaše stávající předplatné bylo přiřazeno konkrétním uživatelům, aby nepoužívali sdílené přihlášení a aby po ukončení práce zavírali okno CAD/BIM aplikace. Pokud potřebujete zakoupit nové subscription licence tak, aby měl každý uživatel své vlastní přihlášení, učiňte tak včas, nejlépe na CAD eShopu shop.arkance-systems.cz. Pro příležitostné uživatele využijte licencování pomocí Flex Tokenů.


Jak znovuspustit pozastavenou licenci?

Na počítači s uspanou licencí se zobrazí podobný dialog vypisující všechny souběžně běžící licence dané aplikace s daným účtem (tedy včetně pozastavené "místní" licence). Můžete tak pozastavit jinou licenci (sezení) a opět rozběhnout onu "místní". Nebo prostě stiskem "Zkontrolovat znovu" znovu ověříte aktuální stav licencí.

Další informace viz Tip 13651

středa 22. února 2023

Vývoj CAM postprocesorů pro Fabrication CAMduct

CAMduct

Klíčovou komponentou všech CAM programů je překlad jejich výstupu, spočtených nástrojových drah a výrobních postupů, do jazyka a schopností daného CNC stroje - tzv. postprocesor. To platí jak pro standardní strojařské CAD/CAM aplikace (obrábění, řezání, ohýbání, 3D tisk), tak pro specializované CAM aplikace, např. pro výrobu nábytku nebo plechových dílů, třeba vzduchotechnického potrubí.

Na celém světě jsou v současné době jen dva vývojáři CAM postprocesorů, kteří byli Autodeskem autorizováni pro vývoj postprocesorů pro výrobní modul rodiny BIM softwaru Autodesk Fabrication - Fabrication CAMduct, určený pro výrobce komponent technických zařízení budov (TZB). Jeden z těchto vybraných vývojářů sídlí v americké Atlantě a druhým je český Arkance Systems. V Arkance Systems máme dlouholetou zkušenost s vývojem a úpravou zakázkových CAM postprocesorů pro desítky strojů a řídicích systémů.

Pokud tedy nenajdete VPL soubor postprocesoru pro váš řezací, střihací nebo vypalovací stroj už ve standardní nabídce výrobní BIM aplikace Autodesk Fabrication CAMduct, můžete se obrátit na Arkance Systems pro zakázkový vývoj nebo úpravu potřebného nového postprocesoru.


Další informace:

Doporučení Autodesku: stránka Autodesk - postprocesory pro CAMduct
Více o Fabrication: produktová stránka Autodesk Fabrication
Pro dotazy kontaktujte info.cz@arkance-systems.com

čtvrtek 16. února 2023

Počítačovou aplikaci Autodesk (Desktop App) nahradí Autodesk Access

Dne 15. března 2023 nahradí nový nástroj Autodesk Access stávající aplikaci Autodesk Desktop App (ADA, "Počítačová aplikace Autodesk"). Tento nástroj poskytne základ pro budoucí možnosti a usnadní správu nových aktualizací produktů Autodesku.

Nástroj Autodesk Access je vytvořen s ohledem na důvěryhodnost, bezpečnost a možnost volby a nabízí mnoho rozšířených výhod, mezi které patří např:

 • Přístup k aktualizacím, novým funkcím a opravám chyb - abyste zůstali produktivní, aniž byste museli zasahovat do svých pracovních postupů
 • Lepší kontrolu nad uživatelským prostředím aktualizací (integrovaný instalátor)
 • Vylepšené zabezpečení a lepší výkon

Chystají se i další vylepšení, která mají zákazníkům poskytnout větší kontrolu a snadný přístup k novým funkcím CAD produktů.


Jak aktualizovat na Autodesk Access

Přístup k Autodesk Access získáte automaticky, pokud v současné době používáte aplikaci Autodesk Desktop App, nebo pokud si nainstalujete některý nový produkt Autodesku 15. března nebo později. Od 15. března si také budete moci Autodesk Access stáhnout zde (nebo z odkazu na naší stránce Download).


Důležité upozornění

Po instalaci aplikace Autodesk Access budou moci uživatelé sami instalovat aktualizace, pokud mají potřebná práva správce. V řadě firemních sítí není tento postup povolen, uživatelé mají omezená systémová oprávnění a veškeré aktualizace jsou instalovány centrálně, např. pomocí SCCM nebo Microsoft Endpoint Manageru. Chcete-li uživatelům zabránit v ruční instalaci (ale i v přehledu) aktualizací prostřednictvím aplikace Access, použijte následující klíč registru. Doporučujeme tento krok dokončit před 15. březnem (viz podrobnosti).

 • Vytvořte nový klíč ve složce HKCU/Software/Autodesk/ODIS
  • Název klíče: DisableManualUpdateInstall
  • Hodnota DWORD: 1

Kontaktujte Arkance Systems pro další informace o instalaci produktů Autodesk a jejich průběžných aktualizacích ve firemním prostředí.

čtvrtek 19. ledna 2023

Open-source verze aplikace Autodesk RV

Autodesk vydal Open RV, novou open-source verzi aplikace RV (původně vyvinuté společností Tweak Software), svého výkonného komerčního prohlížeče obrázků a profi přehrávače záběrů v oblasti vizuálních efektů (VFX) a animačních pipeline, oceněného cenou Scientific and Technical Award. Tato otevřená verze, vydaná v rámci iniciativy Academy Software Foundation (ASWF) Open Review Initiative, bude udržována souběžně s komerční edicí, která podporuje širší škálu videoformátů.

Autodesk se tak připojuje k iniciativě rozšiřování otevřených standardů ve filmovém průmyslu. Ta má za cíl vytvořit jednotnou sadu nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem pro přehrávání, kontrolu a schvalování záběrů.

Rozdíl komerční a open-source edice RV

Open-source verze RV je neobvyklá v tom, že původní verze zůstává k dispozici jako komerční produkt, který je k dispozici uživatelům s předplatným nástroje ShotGrid, systému společnosti Autodesk pro řízení filmové výroby (z divize Autodesk Media & Entertainment). Komerční edice obsahuje prvky licencované od jiných společností, jako jsou kodeky, které Autodesk nemůže uvolnit do open-source licence. Ve výsledku si tedy obě verze RV jsou velmi podobné, ale verze Open RV podporuje menší sortiment formátů zvuku a videa a chybí mu podpora několika standardních průmyslových formátů, které vyžadují licence třetích stran, včetně AAC, ARRI, DNxHD/DNxHR, H.264, ProRes a RED. Prezentační režim je omezen na výstup DVI a HDMI a chybí podpora hardwaru AJA nebo Blackmagic Design SDI.

Další vývoj RV pokračuje

Společnost Autodesk bude i nadále "aktivním přispěvatelem" do projektu Open RV a bude předsedat technickému řídicímu výboru ASWF, který má dohlížet na budoucí vývoj otevřené edice. Zdrojový kód Open RV je k dispozici v repozitáři GitHub společnosti ASWF, pod licencí Apache 2.0. Lze jej zkompilovat pro systémy Windows, Linux a MacOS.

Další informace o Open-source projektech Autodesku - opensource.autodesk.com