středa 8. září 2021

Autodesk - platforma pro lepší zítřek

Společnost Autodesk mění identitu značky. Chce, aby lépe prezentovala změny, ke kterým došlo v oboru a technologiích za posledních 10 let, i změny v zaměření softwarových návrhových nástrojů, v jejich používání, výuce, licencování, které na tento vývoj oboru a technologií reagují.

Vizuálně se tato změna projeví novým logem firmy, produktovou grafikou a dalšími novými komunikačními prvky, se kterými se budete setkávat v nejbližších týdnech na webech Autodesku i Arkance Systems.

NARUŠENÍ

V posledních pár letech došlo k několikanásobnému narušení běžných obchodních procesů. To se dotklo většiny firem. Rychlost změn prověřila schopnosti firem přizpůsobit se změně a narušení využít pro svůj rozvoj. Všichni jsme museli změnit způsob, jakým děláme spoustu věcí, a to jak doma, tak v práci. Digitální transformace se nesmírně zrychlila. Jakoby se celá dekáda změn stlačila do 18 měsíců. Ještě předtím, než mnozí z nás začali pracovat z domova, se spolupráce měnila na spolupráci na dálku a naše data se stěhovala do cloudu. Nejrůznější běžné procesy se automatizovaly a stále větší roli v nich hrála data. Vznikaly platformy propojující spotřebitele a výrobce, výrobce a dodavatele.

PŘÍLEŽITOSTI

Ruku v ruce s narušeními a ohroženími přímo explodovala lidská vynalézavost. Nové nápady překračovaly hranice oborů a přeskakovaly mezi odvětvími rychleji než kdy dříve. To otevírá nevídané šance na změny. Poznatky z vývoje stavebnictví lze využít i ke zlepšení procesů a produktů ve výrobě, anebo v zábavním průmyslu, kosmonautice nebo ve zcela nových odvětvích, která teprve vznikají. Inovátoři se dnes dívají šírší optikou a spojují kreativitu, zkušenosti, technologie, přístupy a nástroje. Inovace jsou stále důležitější, protože rizika narušení jsou stále bezprostřednější. A nic nenasvědčuje tomu, že by měla zpomalit.

LEPŠÍ VÝTVORY

Po celém světě a ve všech oborech vznikají lepší výsledky. Lepší projekty, levnější a kvalitnější výrobky, úspornější stavby, sofistikovanější hry. Inovátoři všude řeší dnešní problémy, aby zítra přinesli lepší výsledky. Zákazníci navrhují v nástrojích Autodesku produkty, které jsou lepší pro planetu a její obyvatele. Vytvářejí ekologičtější budovy, čistší auta, chytřejší továrny, větší filmové trháky, chodící auta, či dokonce i meziplanetární přistávací moduly. A to je jen začátek. Autodesk chce představit zcela nový způsob práce, který uživatelům pomůže vytvářet ještě lepší výsledky.

Vstupte na platformu Autodesk pro lepší zítřek

Software firmy Autodesk zasahuje hluboko a široce do všech odvětví a oborů. To mu dává jedinečnou pozici pro urychlení konvergence nápadů s řešeními. Vizí Autodesku je zcela nový způsob práce: namísto desítek jednotlivých produktů vytvořit jedinou platformu, která bude základem všech vašich pracovních postupů a sblíží všechny funkce jednotlivých produktů.

Pomocí nové platformy Autodesk:

  • Budou moci všichni účastnici projektu pracovat plynule a současně, ze společného zdroje.
  • Data budou odpoutána od souborů či typů souborů, a budou plynule přecházet mezi řešeními Autodesku a dalšími produkty třetích stran v rámci vašeho ekosystému.
  • K datům budete moci snadno přistupovat, vyhledávat v nich a analyzovat je - bez ohledu na to, ze kterého produktu pocházejí a zda byla vytvořena na počítači, v cloudu nebo na mobilním zařízení. 
  • Poznatky z různých odvětví budou sloužit jako podklad pro řešení ve všech ostatních oborech a budou řešit problémy stejným způsobem jako vy.
    Propojování možností produktů Autodesku již začalo - a Autodesk v něm bude pokračovat, dokud neintegruje celé své portfolio do jedné platformy Autodesk. Chce při tom spolupracovat s vámi, uživateli.

Můžete očekávat nové způsoby integrace návrhových produktů s vašimi interními procesy, systémy a s řešeními třetích stran, včetně lokálních vývojářů. Středobodem celého procesu jsou a budou data.

Autodesk je lídrem v utváření budoucnosti odvětví designu a výroby - hodnota, kterou vám přináší v rámci své platformy, je bezkonkurenční.

A výsledek? Větší a lepší výtvory, které mění trajektorii podnikání zákazníků.

Přesvědčte se sami.

Cesta k lepšímu zítřku by nebyla možná bez lokálního partnera s mezinárodními zkušenostmi, s implementačními službami, lokální podporou norem, školením, technickou podporou a zakázkovým vývojem - Arkance Systems, Platinum partner Autodesku.

S technologickými novinkami Autodesku se můžete seznámit na nadcházející konferenci CADfórum 2021 - 21.-22.září, Brno.

(z materiálů firmy Autodesk)

čtvrtek 2. září 2021

Arkance Systems partnerem Mistrovství ČR v discgolfu

Ve dnech 10.-12. září se na discgolfovém hřišti v českobudějovickém parku Stromovka uskuteční Mistrovství České republiky v discgolfu, kterého se bude účastnit přes sto českých špičkových hráčů.

Discgolf si v Česku získává stále více příznivců, neboť je to atraktivní sportovní disciplína a stále více oblíbená volnočasová aktivita. Jedná se o obdobu klasického golfu - namísto holí a míčků se používají létající talíře (disky), místo jamek pak speciální koše. Zajímavostí je, že Česko je v Evropě společně s Finskem discgolfovou velmocí v počtu hřišť. Discgolf je finančně nenáročný sport, který se naučíte hrát během chvíle a nezáleží přitom na pohlaví ani věku.

Organizátorem letošního Mistrovství ČR je místní spolek Budweis Discgolf Club, který v DiscGolfParku Stromovka pořádá turnaje od roku 2018. „Od počátku bylo hlavním cílem pořádat turnaje na vysoké úrovni a právě díky kvalitě turnajů, bylo spolku přiděleno pořadatelství MČR 2021, jehož generálním partnerem je společnost Arkance Systems. MČR je turnaj nejvyšší kategorie v ČR s garantovaným prize money 60 000 Kč, a to ve třech kategoriích - muži, ženy a junioři do 18 let,“ říká předseda Budweis Discgolf Clubu, Tomáš Šustek.

MČR v discgolfu v parku Stromovka je dostupné i pro diváky. Hrací dny jsou pátek až neděle a je možné se přijít podívat na nejlepší české hráče, kteří uspěli i na nedávném mistrovství Evropy. Lídři českých tabulek startují vždy v odpoledních hodinách. Na nejdelších jamkách je možné se vidět hody o délce až 150 m, a to na skvěle připraveném hřišti díky Městu České Budějovice.

Pro veřejnost jsou plánované dvě dicgolfové akce. První akcí je discgolfová akademie s českou reprezentací, která se uskuteční den před turnajem tedy 9.9. od 16 hod. v turnajovém centru. Druhou akcí je Freestyle Frisbee & puttovačka (nejdelší hod do koše), a to v sobotu 11.9. od 19 hod. na Piaristickém náměstí. Turnajové centrum bude otevřené po celý den a je možné si kdykoli přijít vyzkoušet discgolf či zakoupit disk.

Budweis Discgolf Club věnuje ze startovného 50 Kč od každého hráče na podporu Centra BAZALKA. V turnajovém centru se k této pomoci může přidat kdokoli z návštěvníků a podpořit tak uhrazení části nákladů na poskytování fyzioterapie pro klienty Centra BAZALKA.