pátek 24. dubna 2009

Globální aspekty provozu mezinárodního CAD portálu

Když provozujete web portál navštěvovaný uživateli z celého světa, setkáte se s některými aspekty, se kterými jste na počátku projektu možná ani nepočítali.

Například údržba aplikace - každý web server potřebuje čas od času krátce odstavit pro nezbytnou údržbu software (aktualizace aplikace, restart po Windows update) nebo hardware. Přitom ale nechcete, aby takový výpadek obtěžoval vaše návštěvníky - provádí se proto zpravidla v "mrtvém" období, v noci nebo o víkendu. Provoz "follow-the-sun" s návštěvníky z celého světa ale znamená, že nemůžete takto snadno váš server vypnout nebo restartovat - žádná období nočního klidu prakticky neexistují. Nezbývá než se snažit trefit do krátkého časového okna usínajících američanů a probouzejících se japonců. I tak to ale např. na CADforum.cz při restartu znamená nutnost odstřelit řádově desítky aktivních sezení.

Pokud uživatelé mohou sami aktivně přispívat k obsahu portálu (což v případě webu CADforum.cz znamená především diskuzní fórum a katalog CAD bloků), je třeba se vypořádat s pro nás exotickými jazyky a znakovými sadami. Uploadované DWG soubory pojmenované třeba v arabštině se prostě chovají nestandardně, a pokud se vám při editaci jejich názvu najednou posouvá textový kurzor doleva místo doprava, nebo se scrolovací lišta objevuje na nesprávné straně obrazovky, může to překvapit.

Nikdy bychom také nečekali, že budeme při provozu technického webu čelit takovým geopolitickým výzvám, jako je otázka cenzurování DWG bloků (map) obsahujících politická prohlášení doprovozená doslovným vymazáním určitých států z mapy světa, tedy naštěstí jen výkresu mapy světa (myšlen samozřejmě Blízký východ).

No a pak jsou úsměvnější komunikační zádrhele - např. když nevíte, zda patička thajského diskuzního příspěvku je jméno, příjmení nebo vložená reklama. Ale to asi platí i opačně, o čemž svědčí pozdravy z Filipín pro pana Xanadu.

Inventor 2010 - Vícekusá tělesa

Mezi jednu z novinek Inventoru 2010 patří nová technologie vícekusých těles (multibody). Tato technologie umožňuje v rámci modelování tělesa toto buď rozdělit na vícero samostatných těl (typicky při tvorbě plastových dílů – navržený vnější tvar potřebuju rozsekat na jednotlivé plastové výlisky, a ty pak samostatně dokončit), nebo přímo z jakékoliv modelovací funkce vytvořit výstup do jednotlivých těl.Těla mohou být jak plošná tak objemová, je možné s nimi v rámci dílu manipulovat z hlediska jejich polohy. Ve finále pak je možné z takového dílu nechat vygenerovat sestavu, která si může ponechat link na původní zdrojový díl.
V historii dílu to pak vypadá takto:

Po exportu do sestavy pak takto:

středa 15. dubna 2009

Podporované cizí formáty Inventorem 2010

Mezi jednu z 200 inovací v Inventoru řady 2010 patří i rozšíření a aktualizace funkcí pro načítání a ukládání neutrálních či cizích formátů. Na portálu labs.autodesk.com již delší dobu přibývaly tyto translátory jako volitelné plug-iny, a s novou verzí byly vždy integrovány mezi podporované formáty. Nejinak je tomu i u verze 2010. Připravil jsem kompletní seznam těchto souborových formátů:
- UG-NX: verze 3 až 6 - import
- SolidWorks: verze 2003 to 2009 - import
- PTC Pro/E: všechny verze do V4 - import
- PTC GRANITE: všechny verze do v 5.0 – import i export (*.g, *.neu)
- Catia V5: (od r6 do r19) – import i export (r10 do r19)
- JT soubory: (7 až 9.1) – import i export
- Parasolid: (bin i text do v 20) - import i export
- iges, STEP, SAT - import i export
- STL: – export
- Alias Studio: *.wire – import, asociativní import (v2009)

Graficky znázorněno to vypadá takto:

Podstatné je i to, že Autodesk spoustu souborových formátů aktualizoval z hlediska jejich verze, tzn. že je zde patrný vývoj a "údržba" této funkcionality.

pondělí 13. dubna 2009

2010: Nová řada - nové názvy


Tento článek je první z řady článků věnovaných nové produktové řadě 2010. A začněme u naší vlajkové lodi - Inventoru - tím, co je vidět jako první - názvem produktů: AutoCAD Inventor 2010. Ano, je to správně. Přesněji AutoCAD Inventor Suite 2010, AutoCAD Inventor Professional Suite 2010, AutoCAD Inventor Routed Systems Suite 2010 či AutoCAD Inventor Simulation Suite 2010. Všude je slůvko "Suite", čímž je řečeno, že jde o řešení, balík více produktů, ale hlavně se v názvu místo současného Autodesk objevuje název AutoCADu - jako nedílné součásti tohoto balíku.
Jěště jednou, přehledně je to takto:
Co k této změně Autodesk vedlo? Stručně řečeno síla "značky" AutoCAD, jako nejsilněji vnímané produktové řady Autodesku. A dále tímto Autodesk mimo jiné sděluje i to, že AutoCAD (či AutoCAD Mechanical) je součástí balíku s Inventorem - toto je zajisté výhodou i vzhledem ke konkurenčním produktům, které DWG formát v podání AutoCADu nemohou ignorovat a často se snaží AutoCAD suplovat různými "like AutoCAD" produkty. Název Inventoru "uvnitř" balíku se nemění - Autodesk Inventor 2010.

Aby byl výčet kompletní, je nutné zmínit se i o změně názvu u Productstreamu (Autodesk Productstream 2009), u kterého je nyní zdůrazněna příslušnost k produktové řadě (a technologii) Vaultu - kompletní název zní Autodesk®Vault Manufacturing 2010.

pátek 10. dubna 2009

Nepřehlédli jste darovaného koně?

Darovanému koni na zuby nehleď, jak praví přísloví. Ale někdy bývá darovaný kůň (a navíc s bezchybnými zuby) ukrytý v zakoupeném stádu a vy jej úplně přehlédnete. To se ke škodě uživatelů stává u implementací CAD aplikací docela často. Darované, bezplatné nástroje pak zůstanou zbytečně nevyužité.

Asi nejrozsáhlejší bezplatnou aplikací, která často zůstává nepovšimnuta a opomenuta, je Autodesk Vault. Přitom Autodesk Vault efektivně, jednoduše a "česky" řeší problém, který trápí většinu CAD uživatelů - sdílení CAD dat, jejich správu, verzování, protokolování a hlídání přístupových práv. Licence Autodesk Vault (server+klienti) je bezplatnou součástí CAD aplikací Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Electrical, nebo Civil 3D. Klientské licence jsou k dispozici i pro uživatele dalších produktů, včetně např. AutoCADu nebo AutoCADu Architecture. I non-CAD uživatelé mohou k dokumentům Vaultu přistupovat pomocí rozšířené licence Vault Workgroup nebo Vault Manufacturing (dříve "Productstream"). Viz další informace o Autodesk Vault.

Velmi užitečné doplňkové aplikace lze získat v rámci Subscription ze Subscription centra. Uživatelé AutoCADu a stavařských aplikací si tak např. mohou nainstalovat a používat ilustrační aplikaci Autodesk Impression (viz), kterou snadno vytvoří působivou ilustraci CAD návrhu (efektivněji než třeba ve Photoshopu). Pro uživatele Inventoru je zase k dispozici velmi mocný nástroj pro tvorbu parametrických konfigurací výrobků (variant) - iLogic (viz). Bez znalosti programování můžete vytvářet chytré sestavy, které se přizpůsobují změnám návrhu.

Menší, ale přesto užitečné doplňové aplikace, knihovny a šablony stylů pro vaše CAD aplikace pak najdete i na dalších místech. Viz například "Xanadu Inventor Bonus CD", které dostáváte k Inventoru X+, "Xanadu LT Extension", které dostáváte k AutoCADu LT X+, sbírka CAD freeware utilit firmy Xanadu na www.cadstudio.cz/download, technické dokumenty a šablony na webu vip.cadstudio.cz. Nepodceňujte ale ani postupy a popisy správného nastavení CAD aplikace. Je s podivem, kolik uživatelů AutoCADu např. vůbec nemá zapnuté využívání hardwarové 3D akcelerace na své grafické kartě (viz např. tip 5708 nebo tip 6181).

Často skryté nástroje ale najdete i v samotné instalaci vaší CAD aplikace. Máte například všude nainstalované Express Tools (užitečné nástroje) v AutoCADu? Dalším příkladem je Autodesk 3ds Max 2010. Ten v instalaci nabízí spoustu doplňkových aplikací, jen musíte zvolit instalační volbu "Install tools and utilities" - ta vás dovede až k dlouhému seznamu dodaných nástrojů - viz obrázek:

3ds Max Tools

Bezplatné CAD utility

Pro Autodesk Club jsme před časem publikovali informaci o našich nejpopulárnějších freeware utilitách pro CAD aplikace Autodesku. Přehled nejčastěji stahovaných utilit za minulý rok může být užitečný i pro další čtenáře:

Většina pokročilých uživatelů AutoCADu si postupem času doplňuje funkce této CAD aplikace o užitečné utility, které zefektivní často používané operace. Desítky takovýchto menších nadstavbových aplikací je k dispozici zdarma na stránkách firmy CAD Studio.

Možná i vy si vyberete pro vás užitečný CAD nástroj z přehledu nejzajímavějších free utilit vyvinutých firmou CAD Studio, uvedených v roce 2008 (aktualizovaný za Q1/2009).

GeoRefImg
Aplikace GeoRefImg automaticky umístí rastrový obrázek (mapu) podle informací z georeferenčního souboru (např. TFW k TIFF souboru). Můžete tak například velmi snadno poskládat sadu mapových listů do DWG výkresu v AutoCADu nebo AutoCADu Architecture (aplikace AutoCAD Map a Civil 3D již tuto funkci obsahují samy).

AutoPDF
AutoPDF je reaktor, který automaticky publikuje výkres do formátu PDF při každém uložení DWG. Lze nastavit různé parametry publikování, včetně složky, FTP uploadu, atd.

LinOut
Nástroj LinOut umožní vygenerovat z existujícího výkresu jeho definice komplexních typů čar (inženýrské sítě, hranice, apod.). Výsledný .LIN soubor tak můžete snadno použít v dalších výkresech.

Seg2P a SegCur
Konstrukční úlohy Seg2P a SegCur slouží k snadnému zadání souřadnice bodu ležícího v určitém poměru vzdáleností mezi dvěma existujícími body nebo na zadané křivce. Můžete tak například zkonstruovat bod v 1/3 vzdálenosti mezi body. Jde o zobecněný modifikátor M2P.

Triangle
AutoCAD standardně nemá příkaz pro konstruování trojúhelníka. Utilita Triangle umožňuje nakreslit trojúhelník mnoha konstrukčními metodami.

SurfacePoints
Tato aplikace pro výškové kóty terénu v AutoCADu Civil 3D umístí a popíše body na libovolném povrchu modelu terénu v Civil 3D.

FLay
FLay (force layer) je velmi užitečný, uživatelsky konfigurovatelný nástroj. Tento výkresový reaktor se postará o to, aby všechny vaše šrafy byly automaticky umisťovány do hladiny SRAFY, všechny texty do hladiny POPISY, všechny kóty do hladiny KOTY, atd. Tabulku typů entit a cílových hladin si můžete určit sami. Funkce je zcela automatická, samotné ovládání AutoCADu se nemění.

DBX utility
Rodina aplikací DBX slouží k dávkovým operacím na skupině DWG výkresů (např. zpracování celého adresáře, projektu).
 • DBXremSL - vyhledá výkresy obsahující nadbytečná měřítka anotací vtažená z xrefů (tato měřítka mohou výrazně zpomalovat některé operace). Výsledkem je zpráva o nalezených výkresech, popř. je možné měřítka dávkově odstranit.
 • DBXscanAEC – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující objekty z AEC aplikací (Architecture, MEP, Civil3D). Můžete tak předem identifikovat soubory, které se při otevření v holém AutoCADu nebo AutoCADu LT mohou projevit hlášením o proxy objektech.
 • DBXscanMech – podobně jako DBXscanAEC, tato utilita vyhledá DWG soubory pocházející z AutoCAD Mechanical – tedy obsahující Mechanical objekty
 • DBXscanVBA – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující VBA makra. Volitelně lze tato makra hromadně odstranit.
 • DBXscanXref – vyhledá všechny DWG výkresy obsahující odkazy na Xrefy. Volitelně lze vypisovat i názvy jednotlivých xrefů.
  Více na www.cadstudio.cz/en/apps/DBX

  srxTEXT
  Tato velmi populární aplikace umožňuje vyhledávat a nahrazovat texty ve výkresu řádkovým příkazem s mnoha možnostmi. Lze ji použít dávkově. Lze provádět pokročilá nahrazení s využitím regulárních výrazů, lze provádět nahrazení pomocí párů slov definovaných v excelovské tabulce.

  DOBT
  Aplikace DOBT nastaví pořadí kreslení objektů (draworder) podle typu objektu (např. texty vždy nad šrafami) a podle hladin. Jsou podporovány i AEC objekty AutoCADu Architecture.

  AutoDWF
  Reaktor AutoDWF ukládá s každým uložením DWG výkresu i DWF kopii. Lze nastavit různé parametry publikování, včetně složky, FTP uploadu, atd.

  LayoutSW
  Reaktor LayoutSW automaticky přepíná nastavení hodnoty LTSCALE při přepnutí mezi modelem a rozvržením. Můžete tak snadno používat různá měřítka typů čar pro model a výkres,

  WGS-JTSK
  Tato utilita pro AutoCAD Map a Civil 3D dávkově převádí GPS souřadnice na souřadný systém S-JTSK.

  GRP
  GRP je jednoduchá utilita pro snadné seskupení a rozbití skupin objektů v AutoCADu "na jedno kliknutí".

  DelProxy
  Chcete-li se zbavit proxy objektů v DWG výkresu, pomůže vám utilita DelProxy. Smaže samostatné proxy entity i většinu negrafických proxy objektů z výkresových tabulek a bloků.

  CopyViews
  CopyViews zkopíruje přednastavené pohledy z jiného DWG výkresu - ušetříte si tak nové definování parametrů pohledů.

  Všechny tyto CAD utility a řadu dalších si můžete stáhnout z webu www.cadstudio.cz/freeware.asp . Podrobnější popis jejich použití najdete v tipech na www.cadforum.cz