pátek 20. března 2015

AutoCAD 2016 CZ - česká lokalizace za 0 dnů


Tak tohle se Autodesku povedlo. Uživatelé starších verzí CAD produktů byli zvyklí na několikatýdenní až několikaměsíční prodlevu mezi uvedením originální anglické verze a uvedením české lokalizace. Tato prodleva se sice v posledních verzích zkracovala, ale asi nikdo nečekal - včetně nás, kteří se na českých lokalizacích částečně podílíme - že tato prodleva dosáhne nakonec pouhých cca 8 hodin.

Na Subscription Centru, resp. nyní "Autodesk Accounts" si předplatitelé mohli stáhnout právě vydaný AutoCAD 2016 v anglické verzi od dnešního rána (evropského času). Česká verze se v nabídce instalací objevila už dnes odpoledne. Pokud tedy patříte k uživatelům AutoCADu s předplatným Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription (pronájem), můžete si z vašeho účtu Autodesk Account stáhnout nejnovější AutoCAD 2016 už i v češtině. Český AutoCAD 2016 tedy byl uveden stejný den jako jeho hlavní lokalizace, 20. března 2015.

Odkaz ke stažení najdete na stránce "Produkty a služby" - v seznamu produktů vyhledejte AutoCAD a v seznamu u verze 2016 klikněte na odkaz "Instalovat". V dialogu "Instalovat nyní" pak zvolte v seznamu "Jazyk" položku "Čeština" a klikněte na tlačítko "Instalovat nyní".


Připomínáme, že metoda "Instalovat nyní" (Install now) je nejrychlejším způsobem stažení (stahuje jen na daném PC potřebné komponenty), ale může kolidovat s některými firemními firewally (viz tipy na CADforum.cz). V tom případě použijte alternativní metody stažení dostupné pod odkazem "Více akcí" vpravo.

Pokud se ve vašem účtu neobjevuje nabídka AutoCADu 2016, pravděpodobně není vaše předplatné aktivní (ideální příležitost jej obnovit), nebo může produkt stahovat váš firemní správce Subscription kontraktu.

Jednotlivé profesní verze AutoCADu 2016 a jejich lokalizace budou uvolňovány v nejbližších dnech a týdnech. O termínech uvádění budeme informovat na stránce www.cadstudio.cz.


Přehled novinek AutoCADu 2016 najdete ve včerejším článku "AutoCAD 2016 - co je nového?". Přehled nových příkazů a proměnných uvádí stránka www.cadforum.cz/prikazy.

PS: V češtině jsou ale k dispozici už i AutoCAD LT 2016 či dokonce AutoCAD Architecture 2016, AutoCAD Mechanical 2016 nebo Vault Basic 2016!

PPS: Každým okamžikem se zřejmě objeví (objevila, od 23.3) také stránka české online nápovědy.

středa 18. března 2015

GIS - správa pozemků s využitím dat katastru


Geografické nástroje a řešení jsou čím dál častěji využívány i soukromými společnostmi pro dokumentaci území a majetku, který je předmětem jejich činnosti. Přínosy jsou velmi dobře identifikovatelné nejen u společností, jejichž aktivity se týkají rozsáhlého území, ale i u těch, které hospodaří v jednom či několika málo areálech, nebo se jejich činnost dotýká nejen vlastního majetku, ale také veřejného prostoru a majetku dalších subjektů. Zdaleka se tedy už nejedná jen o klasické provozovatele a uživatele GIS, jakými jsou třeba správci inženýrských sítí.

Jedním z motivů nasazení GIS v těchto společnostech bývá i spolupráce a povinnosti vůči subjektům veřejné správy. V nedávné době došlo k otevření a rozšíření řady zdrojů dat a služeb i v opačném směru. Správci majetku mohou pro své aktivity využít např. registru RÚIAN, uvolněních grafických dat ČÚZK a řady mapových a datových služeb. I v souvislosti například se změnami v Katastru nemovitostí pak tyto společnosti upouštějí od dosud obvyklého způsobu vedení dokumentace ve výkresových formátech, doprovodných tabulkách a dokumentech, nebo třeba i v ručně zpracovávané a historické papírové dokumentaci, a přecházejí na plnohodnotné databázové řešení v podobě GIS.

Pro tyto účely je velmi vhodné řešení blízké pracovníkům obvyklých inženýrských profesí, kteří jsou dlouhodobě zvyklí pracovat zejména s běžnými CAD nástroji a často tyto nástroje již vlastní a využívají je pro správu dosavadní výkresové dokumentace. Tomu vychází vstříc plnohodnotná GIS technologie Autodesk, postavená na produktech AutoCAD Map 3D a Autodesk Infrastructure Map Server.

Společnost CAD Studio pomocí této technologie realizovala a dále provozuje desítky systémů určených právě pro malé, střední i velké soukromé společnosti – správce majetku. Univerzální technologie Autodesk je zde obvykle doplněna o sadu vlastních nástrojů a modulů pro využití a publikaci dat běžných v ČR – ať už se jedná o zmíněný RÚIAN a KN, nebo o data Technických map v obvyklých směrnicích. Klíčovou součástí řešení je především struktura datového modelu a logické vazby a pravidla právě pro správu majetku – území, areálů, ploch, inženýrských sítí, budov, plánů podlaží, místností, zařízení, nájmy, revize, energie, atd.

Nastíněný model je i přesným případem společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ta spravuje pozemky v cca 63 katastrálních územích a několik areálů. V nedávné době přešla z pracného ručního vedení evidence a dokumentace k plnohodnotnému GIS řešení postavenému na technologii Autodesk. Kromě řady jiných agend má implementovaný propracovaný způsob detekce změn v katastrálních datech, jakousi rozšířenou formu služby Hlídání změn KN od ČÚZK, ale provozovaný ve vlastní režii a zejména s integrací na další dokumentaci a další systémy (účetnictví, správa dokumentů).

Další informace o možnostech technologie Autodesk, způsobu využití veřejných dat, a zejména reálných zkušenostech z nasazování a provozu takového řešení najdete na stránkách www.cadstudio.cz/gis a www.cadstudio.cz/ref/suas.asp.

úterý 17. března 2015

Autodesk Tinkerplay - zábavný 3D tisk pro děti

Rodina mobilních aplikací Autodesku pro tablety a telefony (viz přehled) se rozrostla o nový bezplatný 3D nástroj určený především pro děti - tedy řekněme budoucí CAD profesionály - aplikaci Tinkerplay ("malý kutil"). Děti všech věkových kategorií se mohou v Tinkerplay seznámit zábavnou formou s principy tvorby 3D modelů - v tomto případě různých postaviček - mohou je různě tvarovat a především si navržený model mohou následně z Tinkerplay i vytisknout na 3D tiskárně a vytvořit si tak vlastní hračku.

Aplikace Tinkerplay se zařazuje do produktové kategorie "Tinkercad", kde Autodesk již delší dobu nabízí bezplatný, laicky orientovaný 3D CAD nástroj fungující čistě v prostředí webového prohlížeče - viz www.tinkercad.com.

Mobilní aplikace Tinkerplay umožňuje snadno skládat a dotvářet 3D modely pouhým přetažením vzájemně vyměnitelných dílů a částí těl. Těmi lze pohybovat a postavičky či jiné potvůrky tvarovat do požadovaného postoje. Jednotlivé dílky jsou přitom optimalizovány pro 3D tisk a nevyžadují tak při tisku různé podpory a doplňky materiálu.


Napojení na součásti z Tinkerplay pak najdete i ve webové aplikaci Tinkercad. Stejně jako v případě dalších novějších mobilních aplikací Autodesku je i aplikace Tinkerplay k dispozici pro nejrůznější mobilní platformy, včetně iOS, Android, Windows a Windows Mobile. Stáhnout si můžete zdarma z Apple App Store, z Google Play nebo z Windows Store či z Windows Phone Store.

Videoukázka:

středa 11. března 2015

Autodesk Official Showreel 2015

Každoročně zveřejňuje firma Autodesk ukázku prací zákazníků využívajících návrhový software z její produkce. Letošní výroční ukázkové video Autodesku - Official Showreel 2015 - zahrnuje práce zákazníků z oblasti architektury, stavebnictví, výroby, automobilového průmyslu, médií a zábavy včetně využití zajímavých nových technologií: