středa 21. prosince 2022

Rozšířená verze Autodesk Desktop Connector v16

Autodesk Desktop Connector je důležitá komponenta spravující vzájemnou synchronizaci projektových souborů na vašem počítači s cloudovým úložištěm Autodesku - ať už standardním úložištěm, cloud "diskem" Autodesk Drive (součást všech subscription) nebo strojařským hubem Fusion 360 nebo stavařskou CDE aplikací Autodesk Docs. Pokud využíváte týmovou spolupráci na CAD či BIM daty v cloudu, je Desktop Connector prakticky nutnou součástí vaší výbavy. Použití Connectoru je transparentní - jako uživatel prostě jen otevíráte a ukládáte soubory z/do "cloudu" (virtuálních diskových jednotek), Connector se postará o jejich kontrolu a synchronizaci na pozadí.

Desktop Connector je průběžně aktualizován a vylepšován a v prosinci byla uvedena jeho podstatně upravená verze 16.0.0.1902. Stáhnete si ji z upozornění ve vaší systémové liště nebo ze stránky Download na CADforum.cz nebo Arkance-Systems.cz. Je určena pro všechny podporované verze Windows 10 (ne v1709 a starší) a Windows 11. Kromě automatické synchronizace souborů se Desktop Connector postará i o prvotní vytvoření virtuálních jednotek Autodesk Drive, Fusion 360 a Autodesk Docs na vašem počítači. Nová verze nepodporuju starší cloud službu BIM 360 Team, takže pokud ji dosud využíváte, zůstaňte u verze 15.x.

Většina změn verze 16.0 se vztahuje k novému konektoru služby Autodesk Docs. Konektor služby Autodesk Docs byl zcela přepracován, aby byl rychlejší, poskytoval lepší zpětnou vazbu a zahrnoval podporu známých pracovních postupů Průzkumníku souborů. Pokud pracujete na týmovém projektu v Autodesk Docs, je vhodné aby všichni členové týmu upgradovali na nový Connector ve stejný okamžik.

 • Rychlá navigace v Průzkumníku souborů Windows
 • Rychlejší otevírání souborů, zejména pokud již jsou v místním počítači
 • Rychlejší otevírání externích referencí aplikace AutoCAD typu Překrytí
 • Při otevření souborů ze služby Autodesk Docs se nyní automaticky uzamykají všechny typy souborů. Soubory, které jsou uzamknuty jinými uživateli, budou v místním počítači nastaveny jako pouze ke čtení. Zámky jsou při zavření souboru automaticky odebrány.
 • V konektoru služby Autodesk Docs jsou nyní k dispozici nativní příkazy a pracovní postupy Průzkumníku souborů Windows.
 • Byla vylepšena zpětná vazba prostřednictvím nové domovské obrazovky aplikace Desktop Connector (průběh synchronizace, řešení kolizí apod.).

Desktop Connector nyní umožňuje předvolit až 40 projektů z Autodesk Docs, které budou rovnou sesyncronizovány z cloudu na váš lokální počítač.

Rozšířen byl také Průzkumník souborů v Connectoru a jeho analýza závislostí jednotlivých CAD dokumentů na externích referencích (ta je využívána pro automatický přenos závislých souborů do/z cloudu).

Analýzu závislostí můžete využít i při ručním uploadu souborů do cloudu.

pátek 16. prosince 2022

Podpora studentských a výukových licencí Autodesk (EDU)

Řada středních a vysokých technických škol a jejich studentů po celém světě, i v Česku a na Slovensku, využívá bezplatné výukové licence návrhových aplikací Autodesku. Ty jsou k dispozici pro naprostou většinu produktů Autodesku. Vyžádat si tyto licence může jakákoliv škola a jakýkoliv student, a to prostřednictvím portálu www.autodesk.com/education.

Lokální partneři Autodesku jako je firma Arkance Systems bohužel nemohou do procesu udělování licencí zasahovat ani v něm nějak pomáhat, celý proces je řízen přímo centrálou Autodesku. Víme ale, že vyučující i studenti často řeší otázky ověřování statutu školy či studenta, jak přidat školu do seznamu oprávněných institucí, apod. Právě pro tyto účely je nyní k dispozici nový "Autodesk Assistant" (anglicky), který vás provede nejčastějšími požadavky v procesu stažení, instalace a aktivace bezplatných výukových licencí. Tohoto asistenta najdete jednak na výše uvedeném EDU portálu a jednak v odkazu v pravé části diskusních skupin forums.autodesk.com - viz horní obrázek. Věříme, že tato pomůcka přispěje ke zjednodušení procesu získání a obnovy výukových licencí oblíbených CAD, CAM, BIM a PDM nástrojů jako je AutoCAD, Fusion 360, Revit, Civil 3D, Inventor, 3ds Max, Maya, Vault a další.

Ač z Česka a Slovenska nemůžeme zasahovat do přidělování licencí, můžeme a chceme zasahovat, resp. pomáhat při jejich využívání. Proto už od počátků našeho působení nabízíme školám a studentům bezplatnou technickou podporu k produktům Autodesku včetně diskusí a řady tipů, videí, utilit, šablon a dalších materiálů pro výuku. Tyto nástroje najdete jednak na našem veřejném CAD portálu CADforum.cz a jednak na portálu technické podpory zákazníků helpdesk.arkance-systems.cz.

Pro školy a studenty rovněž nabízíme bezplatné výukové licence většiny našich vlastních nadstavbových aplikací nebo bezplatné elektronické verze naší rozsáhlé BIM učebnice Stavařův průvodce Revitem - vyžádat si je můžete na stránce arkance-systems.cz/edu - stačí nám ověření školy nebo studenta.

A samozřejmě i studenti a učitelé mohou využít dalších benefitů, jako jsou například naše tradiční Vánoční dárky, letos rozdávané už podevatenácté. Hezké Vánoce!

pátek 2. prosince 2022

Umělá inteligence s nečekaně praktickými výsledky

Jistě jste už zahlédli povedené i méně povedené "koláže" vytvořené rychle se rozvíjejícími algoritmy "umělé inteligence" Dall-E nebo MidJourney. Tyto art-generátory, na základě zadaných klíčových slov, resp. textových pokynů v přirozeném jazyce (anglicky), automaticky "namalují" obraz dle zadání. Pokyny přitom mohou být překvapivě detailní i překvapivě abstraktní.

Příklad:

a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of Claude Monet
(malba lišky sedící na poli při východu Slunce, ve stylu Claude Moneta)

Další pokyny a jejich výsledky najdete pro inspiraci např. zde. Někteří kritici těchto nástrojů poukazují na automatizované "vykrádání" grafických děl dostupných na internetu (algoritmy AI ve skutečnosti jen "tvořivě" kombinují již existující podklady na dané téma), ale přiznejme, že i řada nápadů živé, "ne-umělé" inteligence vznikala a vzniká vědomou či nevědomou inspirací z jiných starších nápadů.


Dvě inteligence jsou lepší než jedna

Nová funce ChatGPT na AI platformě OpenAI nyní dokáže z krátkého dotazu vygenerovat "inspirační" pokyny pro art-generátor a díky následnému propojení dvou umělých inteligenci (zadáním těchto pokynů do MidJourney) lze získat nečekaně praktické výsledky. Posuďte sami.

Např. podkladem pro tyto návrhy bylo zadání "hele, snažím se vymyslet nějaké zajímavé, fantastické způsoby výzdoby obývacícho pokoje":

A co třeba "jak vyzdobit byt s jednou ložnicí v San Francisku, v moderním skandinávském Kinfolk stylu poloviny 20. století":

Nebo "jak vytvořit dekorační předmět upoutávající pozornost" - jedna inteligence "přijde" na to, že by to mohl být např. stůl s "černou dírou" nebo lustr z recyklovaných předmětů a druhá to rovnou namaluje:

Viz Twitter - Guy Parsons a Parker Gibbons

Tak co, máte lepší fantazii než AI? Hodně se blíží "zesilovači inteligence", o kterém psal Stanisław Lem ve své Summa technologiae už v roce 1964.


Jak s tím souvisí CAD nebo BIM?

Jak se ale tyto technologie dotýkají CADu? Dotýkají a hned z několika směrů. Algoritmy umělé inteligence, přesněji strojového učení, jsou již dnes využívány v řadě CAD a BIM aplikací - zmiňme např. funkci doporučených postupů a maker v AutoCADu, nebo jeho zpracování poznámek, tzv. stop, generativní funkce v Revitu či ve Fusion 360 nebo AI nástroje v Autodesk SpaceMakeru. Druhý směr (viz příklady výše) se týká samotného navrhování. Je jen otázka času, kdy se podobné pokročilé AI nástroje rozšíří do dalších sfér konstruování, projektování a tvorby digitálního obsahu - stačí mít dostatečně rozsáhlá trénovací data a jasná kritéria vyhodnocení. Začne to menšími krůčky. Ale tahle cesta vypadá zajímavě.

čtvrtek 24. listopadu 2022

Rozšířená služba Moje přehledy

Uživatelé aplikací AutoCAD a Revit a především správci předplatného (subscription manager) nyní mohou využívat rozšířené služby "Moje přehledy" (resp. My Insights") a "Týmové přehledy" (resp. "Team Insights") v účtu Autodesk Account.

V AutoCADu (od verze 2020, jen Windows, ne profesní verze) a v Revitu (od verze 2021) je možné vyhodnocovat způsob využívání aplikace a z rozpoznaných vzorů používání automaticky generovat statistiky a doporučení pro uživatele nebo pro vaše firemní správce subscription. Tato funkce využívá nástrojů strojového učení (AI) pro vyhodnocení anonymizovaných dat ze spouštění příkazů v těchto aplikacích. Z těchto dat generuje personalizovaná doporučení jak zefektivnit práci a upozorňuje na případné nedostatky (neefektivní sekvence příkazů, zpomalených běh aplikace, volné nepřiřazené licence), navrhuje vhodná makra příkazů a vhodné výukové materiály. Funkce neshromažďuje návrhová CAD data, pouze metadata souboru – formát souboru, velikost, rozměrové jednotky a metriky objektů a hladin. Kompletní přehled metadat:

 • Název a verze produktu.
 • Výkon systému včetně rychlosti aplikace a přístupu k souborům.
 • Velikost dokumentu, doba otevírání a ukládání.
 • Čas zahájení a ukončení relace.
 • Spuštěné, dokončené, přerušené a odvolané příkazy.
 • Nastavení a systémové proměnné.
 • Počet a typ objektů ve výkresu.
 • Typ pohledu a změny provedené v pohledu.

Vaše osobní předvolby si můžete změnit ve vašem nastavení účtu. Přímo v aplikacích (verze 2020-2022, u novějších je řešeno nastavením ochrany osobních dat) si můžete shromažďování těchto dat řídit volbou:

 • AutoCAD – na pásu karet klikněte na nabídku Nápověda > Lokální analýza (nebo zadejte lokálníanalýza na příkazovém řádku).
 • Revit – na okraji aplikace klikněte na nabídku Nápověda > Nastavení ochrany osobních údajů.

Výsledky přehledů můžete vidět přímo v okně AutoCADu - od verze 2022.1 a kartě Moje přehledy na stránce Začít, nebo se zobrazují ve vašem účtu Autodesk Account na kartě Přehledy (manage.autodesk.com) - kromě osobních přehledů a doporučení mají správci předplatného možnost zobrazit si přehledy za celý svůj spravovaný tým. Třetí možností je zasílání přehledů e-mailem (z adresy productinsights@autodeskcommunications.com.

Přehledy jsou k dispozici jen pro komerční licence (ne výukové, ne NFR, ne zkušební) AutoCADu a Revitu (viz výše), a to licence na jméno nebo Flex tokeny, a je nutné několik dnů pravidelného používání, nejen příležitostně. Týmové přehledy jsou k dispozici pro uživatele s rolí primárního nebo sekundárního správce předplatného nebo pro správce SSO (Premium účty). Pro Premium subscription jsou k dispozici i detaily po uživatelích.

Příklad osobních přehledů (klikněte pro větší):

Příklad týmových přehledů (klikněte pro větší):

Příklad přehledů v aplikaci (klikněte pro větší):
pátek 11. listopadu 2022

Co má společného CAD a GIS s plachtěním přes oceán?

Netradiční propojení sdílené formou netradičního osobního zážitku....

Skutečnost, že původní česká firma CAD Studio patří už přes dva roky do mezinárodní skupiny firem a že kvůli tomu došlo ke změně názvu na Arkance Systems, je veskrze známá. Arkance patří dále do skupiny Monnoyeur, což je francouzská rodinná firma s tradicí hodně přes 100 let. Prostřednictvím firem ve skupině Arkance doplňuje své aktivity v oblasti stavební techniky o digitální produkty a služby.

A právě společnost Monnoyeur se nedávno pustila do podpory nadějného skippera Benjamina Ferré. Ten se účastní dlouhých zaoceánských závodů, sám na lodi kategorie IMOCA. Cílem je účast na závodu kolem světa Vendée Globe.

To možná samo o sobě vnitrozemci nic moc neřekne - dokud nezíská následující osobní zkušenost. Různé interní informační maily o podpoře Benjamina Ferrého jsem delší dobu vnímal spíš periferním viděním. Až do chvíle, kdy v kanceláři přistály papírové skládačky závodní plachetnice. Přečetl jsem si pořádně nedávný e-mail, řekl si, že lodě a voda jsou přece moje téma a měl jsem o víkendu čas - takže jsem papírový model lodi Monnoyeur složil, vyfotil a přihlásil do interní soutěže.


Dva týdny nato jsem už frčel na sraz oceněných do Paříže, stejně jako téměř dvacet dalších účastníků - jeden vítěz hodnocení fotek z každé země, kde společnosti Monnoyeur působí. Z Paříže už jsme jeli společně "vláčkem" TGV na čtyřdenní společný program na zahájení závodu  Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Nic jsem si dopředu nestihl zjistit, nic moc jsem nečekal, vzal jsem si nějaké pracovní čtení a notebook. To, že jej vytáhnu jen při cestě vlakem a na letišti, jsem ještě netušil.

Oproti očekávání jsem totiž byl od momentu, kdy jsme dorazili do přístavu v Saint-Malo, zcela ohromen tím, co se kolem mě děje a kolik toho člověk má vstřebat: 

 • monumentální 30m vysoké stěžně a neskutečná elegance cca 140 závodních lodí zaparkovaných podél nekonečného mola chráněného přístavu


 • menším městem (cca 45 tis. obyvatel) projde během "startovního festivalu" asi 2,5 mil. lidí - a to se po většinu času žádná z těch lodí ani nehne


 • magické staré město Saint-Malo / Intra Muros, někdejší sídlo korzárů obehnané hradbami na ostrohu mezi nádhernou pláží a ústím řeky La Rance


 • tepající město, noční atmosféra, snaha předvést město, region Bretaně, ale i cílový Guadaloupe v tom nejlepším světle • setkání s kolegy z různých zemí, různých pozic z různých firem ve skupině, se kterými jsme si dokázali společný čas a prostředí neskutečně užít
  všichni s Benjaminem Ferré a Philippem Monnoyeur

 • velmi hřejivé setkání se členy rodiny Monnoyeur, kteří měli skutečný zájem o to, co děláme a jak se nám pracuje
  s rodinou Monnoyeur

 • skvělá organizace a zajištění jak vlastní akce, tak naší návštěvy .... a mnoho dalšího!
Ty nové, nečekané, neplánované osobní kontakty a čas strávený s novými lidmi byly vlastně to nejlepší. A nakonec to bylo i pracovní: vyměnili jsme si spoustu zkušeností a pohledů na věci, které se musí řešit v jednotlivých lokalitách, osobně jsem se seznámil a pracovně diskutoval s finským kolegou, který je ve firmě teprve krátce, ale ve svém prodejním portfoliu má i naši GIS aplikaci twiGIS

Účastníci z Arkance

Závěrem bych rád poděkoval za tuhle nečekanou možnost, vyzval všechny ke sledování postupu Benjamina v závodu a kolegy ke sledování interní komunikace, protože jsou plánovány další takové akce :)

středa 5. října 2022

Co je v AutoCADu nového od verze 2015?

Uživatelé starších verzí AutoCADu LT nebo AutoCADu obvykle nesledují novinky a změny v jeho nových verzích a mohou tak nabýt mylného dojmu, že tyto nové verze nepřinášejí nic podstatného a že ve srovnání s uživateli aktuálních verzí "o nic nepřišli". Vraťme se proto řekněme o 8 verzí zpět, k AutoCADu 2015 a podívejme se, v čem je v porovnání s ním dnes aktuální verze 2023 lepší, vybavenější a produktivnější v profesionální práci.

Pokud některá z těchto změn přesvědčí takového "konzervativního" uživatele k přechodu na novou verzi, může si ji pořídit formou ročního nebo 3letého subscription, nebo pomocí flexibilní licence s platbou jen za skutečné použití - Flex Token (neplatí pro AutoCAD LT) - aktuální ceny viz CAD eShop.

Co je nového v AutoCADu/AutoCADu LT

Většina níže uvedených argumentů platí jak pro AutoCAD, tak pro AutoCAD LT (výjimky jsou označeny). Co jsou tedy ony hlavní změny a novinky v AutoCADu, bráno cca od verze 2015/2016?

 • Kompatibilita s Windows 11
  Pokud si dnes kupujete nový počítač (např. ten starý s verzí 2015 dosloužil), bude mít zpravidla předinstalovaný operační systém Windows 11. S touto verzí jsou kompatibilní až verze AutoCAD 2021 a vyšší. Starší verze AutoCADu v něm nezprovozníte buď vůbec nebo jen se zásadními problémy. Verze 2016 a starší budou mít potíže s kompatibilitou i ve Windows 10. Podobné problémy vás ve starších verzích čekají i s moderními 4K monitory nebo s dotykovými obrazovkami.

 • One AutoCAD - specializované sady nástrojů
  Významnou změnou od verze 2019 bylo zahrnutí všech profesních verzí AutoCADu pod jednu společnou licenci. V ceně předplatného AutoCADu tedy teď získáváte i AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design i jejich inteligentní knihovny. Ty se původně musely kupovat zvlášť a byly dražší. (Neplatí pro LT.)

 • Grafický výkon a kompatibilita
  Váš nový či starší počítač sice může mít úžasnou grafickou kartu, ale starší verze AutoCADu nepodporují standardy jako je DirectX 12 (popř. ani 11), nebo obecně využití GPU grafické karty pro akceleraci zobrazení 3D a 2D grafiky výkresů AutoCADu. Aktuální verze AutoCADu nabízí významně rychlejší grafický systém, zejména na výkonnějších grafických kartách a zejména ve 3D. Zlepšilo se také využití vícejádrových procesorů a víceobrazovkových konfigurací.

 • Souborový formát DWG
  Výkresový formát AutoCADu - DWG - se sice v posledních verzích nemění tak často, Autodesk dosahuje podporu nových typů výkresových objektů i ve starších verzích formátu, nicméně k poslední změně DWG došlo ve verzi 2018. Máte-li tedy ještě starší verzi AutoCADu, neotevřete většinu DWG souborů, které dostanete od vašich kooperantů nebo bloků, které si dnes stáhnete ze stránek výrobců.

 • Aktivace licence na novém PC a podpora
  Ač jsou starší "trvalé" licence časově neomezené, jejich podpora - podobně jako u jiných softwarů - časově omezená je. Proto již ke starším verzím zpravidla nepůjde od Autodesku získat aktivační kód na jiný stroj, např. při reinstalaci vynucené poruchou starého PC, ani pro ně nejsou uváděny bezpečnostní aktualizace - viz Podpora starších verzí Autodesk.

 • Licencování
  Významnou změnou v posledních verzích je licencování formou předplatného (subscription) zahrnujícího přístup k budoucím aktualizacím daného CAD softwaru. K němu nedávno přibyla další možnost, licence hrazené jen za skutečné využití softwaru - Flex Token. Ta je výhodná zejména pro občasné uživatele nebo pro uživatele, kteří občas potřebují i jiný nástroj Autodesku (nekupuje se konkrétní software, s Flex licencí získáte přístup ke všem). S předplatným je spojeno také nové licencování na jméno, tedy přhlášením, z jakéhokoliv počítače.


 • Mac, Web a mobilní verze
  Součástí subscription licence aktuální verze AutoCADu je nejen také verze pro Mac (buď Windows nebo Mac), ale i překvapivě výkonná verze AutoCAD Web fungující přímo ve webovém prohlížeči (bez instalace, odkudkoliv), a také mobilní verze AutoCADu pro telefony a tablety s OS Android či iOS, plus 25 GB synchronizovaného cloudové úložiště pro snadné a bezpečné sdílení vašich DWG výkresů.


 • Sdílené pohledy
  Sdílené pohledy (Shared views) představují snadný a bezpečný způsob, jak sdílet vaše návrhy se spolupracovníky, prohlížet je bez nutnosti instalace prohlížeče a připomínkovat je. I na mobilním zařízení, přímo v terénu. Cloudové funkce využívá též nový cloudový Správce sady listů v AutoCADu nebo funkce synchronizovaných DWG výkresů mezi desktopovou a mobilní či webovou verzí AutoCADu.

 • Příkaz POČET (COUNT)
  Nová funkce a paleta Počet umožňuje (i v LT) snadné spočtení zvolených typů výkresových objektů, např. bloků, a vytvoření tabulky legendy. Ukázka: • Lepší PDF
  Vylepšen byl nejen tisk (publikování) do formátu PDF, ale i zpětný import PDF (engine Adobe), včetně převodu zpět na DWG i s rozpoznáním textů a šraf z importovaných čar.

 • Stopy (Trace)
  Nástroj Stopy (připomínky) a jejich inteligentní import s využitím AI nástrojů umělé inteligence umožňují snadné připojení "vrstvy" připomínek a komentářů do vašeho výkresu, včetně správy jejich historie. Ukázka: • Historie DWG a porovnávání verzí
  Pokud máte vaše DWG výkresy uloženy v cloudovém úložišti s podporou historie (Dropbox, Box nebo Microsoft OneDrive), můžete se v AutoCADu vracet k předchozím starším verzím výkresu a vizuálně porovnávat změny mezi nimi. Funkce porovnání změn (Compare) je dispozici i pro běžné xrefy.

 • Sdílená paleta bloků
  Novou vizuální paleta bloků můžete využívat pro snazší vkládání bloků definovaných ve vašem výkresu nebo v jiných DWG. Paletu můžete také sdílet ve firemní síti nebo s webovou verzí AutoCADu.

 • Práce s mračny bodů
  Máte-li podklady milionů bodů z 3D laserového skenování, můžete je v AutoCADu rychle zpracovávat a extrahovat z nich geometrická data, entity (neplatí pro LT).

 • Další změny
  K pro někoho méně podstatným, ale přesto užitečným novým funkcím patří:
  • Přepsání vlastností hladin (Layer override) xrefů
  • Odtrhávací plovoucí okna výkresů (i na jiný monitor)
  • Automatický návrh maker pro často používané sekvence příkazů, s využitím AI (ne pro LT)
  • Zoom v krocích po přednastavených měřítcích anotací
  • Inovované online mapy s georeferencí
  • Bezpečnostní ochrana DWG
  • Podstatně zjednodušená a zrychlená instalace AutoCADu a jeho automatické aktualizace přes Desktop App
  • Snazší vývoj aplikací - podpora Visual Studio Code pro LISP (ne pro LT)


 • Další příkazy a proměnné
  Ač jistě nelze čistě z počtu příkazů a proměnných usuzovat na objem nových funkcí, tím méně na jejich užitečnost, je přesto i tento technický parametr jistým ukazatelem postupujícího vývoje. Podívejte se na graf počtu nových příkazů v jednotlivých verzích, z populárního katalogu a slovníku všech příkazů AutoCADu udržovaného na portálu CADforum.cz:


Jaké další novinky byste doplnili vy?

čtvrtek 29. září 2022

Novinky z Autodesk University 2022

Po dvou letech covidového "vyhnanství" do online podoby, a navíc v nové lokalitě, New Orleans, probíhá v těchto dnech celosvětové výroční setkání uživatelů Autodesku, Autodesk University 2022. Opět přilákalo na 10.000 uživatelů z celého světa. Stejně jako v minulých letech (viz reportáže) zde nechybějí ani zástupci Arkance Systems, aby vám mohli tlumočit nejčerstvější informace o produktových a technologických novinkách a dalších zajímavostech z této konference.

Po zahájení ve stylu Mardi Gras se Andrew Anagnost, CEO Autodesku, zamýšlel na důležitostí dat v procesu probíhající digitální transformace a nad významem dat a online spolupráce pro flexibilitu a odolnost firem zejména v krizových obdobích, kdy dochází k velkému množství změn a firmy musí překonávat řadu velkých výzev. Výsledkem každé krize je ale poučení, lekce, která změní zaběhnuté postupy. Typickou lekcí z pandemie byl přechod na online spolupráci, na potřebu vzdáleného přístupu k datům (všechny týmy byly najednou "vzdálené"), nutnost omezit izolovaná datová sila, omezit ruční a "rozpojené" postupy, které často vedly k "oversharingu", nadměrnému posílání kompletních zdrojových dat.

Velké výzvy reprezentoval i první host, paní Meagan Williams, správce srážkové kanalizace New Orleans, města postiženého před 17 lety následky hurikánu Katrina. New Orleans dnes využívá nástroje Autodesku pro správu své kanalizační infrastruktury. Její zvláštností je to, že všechnu odpadní vodu musí vlivem polohy města pumpovat nahoru.3 profesní cloudy Autodesku

Jedním z hlavních oznámení na AU 2022 byl další krok v procesu "platformizace" produktů Autodesku oznámeném na loňské AU - vytvoření tří profesních cloud platforem Autodesku. Proces digitalizace zákaznických řešení bude stavěn na třech samostatných oborových cloudových platformách založených na otevřené technologii Autodesk Forge, nově nazývané Autodesk Platform Services - tedy Autodesk Forma (stavebnictví, AEC), Autodesk Flow (média, M&E) a Autodesk Fusion (strojírenství MFG).

Tyto oborové cloudy propojí nástroje a procesy specifické pro daný obor a umožní nové způsoby práce, vedoucí k vyšší produktivitě a vyšší ziskovosti.

 • Autodesk Fusion: oborový cloud pro výrobu - propojí vaše data a lidi a poskytne pracovní postupy nové generace v celém životním cyklu vývoje výrobku, od vedení firmy až po výrobní halu, v celé vaší organizaci. Veškerý proces až po výrobu tak může zůstat digitální. Možnosti tohoto cloudu již dobře prokazuje Autodesk Fusion 360 nebo Fusion Manage.
 • Autodesk Flow: oborový cloud pro média a zábavu - propojí vaše pracovní postupy, data a týmy napříč celým životním cyklem produkce od nejranějšího konceptu až po postprodukci a finální distribuci. Příklady stávajících produktů: Shotgrid, Moxion
 • Autodesk Forma: oborový cloud pro architekturu, inženýrství, výstavbu a provoz - sjednotí pracovní postupy informačního modelování budov (BIM) napříč týmy, které projektují, staví a provozují stavební objekty, a umožní tak hladký tok dat napříč všemi fázemi projektu, všemi zúčastněnými stranami a typy aktiv (assets). Výměna dat je nativní funkcí cloudu Forma. První vlaštovkou, funkcí tohoto typu, je přímé propojení dat Rhino a Revitu (bez souborů).

Základem těchto cloudových řešení jsou Autodesk Platform Services (APS, dříve "Forge"), flexibilní a otevřené nástroje, které se snadno přizpůsobí rychle se měnícím požadavkům dnešního podnikání, výroby. Díky otevřenému API mohou tyto služby využívat i další vývojáři (nejen Autodesk). Sortiment přizpůsobitelných nástrojů pracujících nad společnými daty tak lze rozšiřovat o další funkce, data lze snadno napojovat na další, stávající obchodní systémy a výměna návrhových dat už nebude bržděna specifickými souborovými formáty. A každý přitom dostane jen ta data, která potřebuje, v otevřených standardech. APS nabízí rovněž předpřipravená řešení pro konkrétní funkce. Zefektivněte způsob, jakým týmy vytvářejí a sdílejí projektová data. Více na Autodesk platform a Autodesk Platform Services.Stavebnictví

Společným rysem nových technologií pro oblast stavebnictví je snaha zlepšit spolupráci, sjednotit a zjednodušit pracovní postupy v týmech řešících projektování, výstavbu a provozování staveb. To vede k vyšší efektivitě a ke snížení nákladů. Kromě oznámení cloudu Autodesk Forma byly na AU 2022 oznámeny další zajímavé novinky týkající se stávajících produktů, jak desktop produktů, tak služeb Autodesk Construction Cloudu (ACC). Autodesk Forma by měla především velkým týmům přinést snazší výměnu dat v reálném čase, zvýšit flexibilitu a odolnost ("stavba nepromíjí"). Měla by rovněž zjednodušit práci v BIM postupech. Forma bude spolupracovat s Revitem a absorbovat jeho funkce.

Autodesk uzavřel dohodu s Epic Games, tvůrcem rendrovací technologie Unreal a nástroje Twinmotion pro real-time vizualizace 3D obsahu s využitím GPU hardware moderních grafických karet (včetně VR pomocí 3D brýlí). Výsledkem dohody je mj. zahrnutí Twinmotion do sady Autodesk AEC Collection a propojení tohoto vizualizačního nástroje s Revitem. V další verzi Revitu mají tento užitečný 3D nástroj dostat všichni uživatelé Autodesk Revitu. Autodesk i Epic Games rovněž pracují na nástrojích pro VR prostředí Metaverse.TZB funkce Revitu rozšiřuje pokročilý plugin vzniklý ze spolupráce s firmou Schneider Electric - Advanced Electrical Design for Revit - elektrické obvody v BIM projektech můžete navrhovat s respektováním lokálních standardů a osazovat informačně bohatými rodinami s širokého katalogu výrobků různých výrobců. Viz podrobnosti.

Autodesk Tandem, uznávaný nástroj pro tvorbu a správu digitálních dvojčat, bude rozšířen o monitorování provozu zařízení. Zákazníci mohou propojit Tandem s provozními systémy a daty a vytvořit digitální dvojče, které poskytuje podklady pro snižování nákladů, úspory energie a zlepšování pohodlí uživatelů budovy. Viz Informative Twin. Směrem k FM řešení míří i bundle iOffice+SpaceIQ se sadou AEC Collection.

Významně se rozšiřuje využití cloudových nástrojů Autodesk Construction Cloudu (ACC) - za poslední rok vzrostl počet licencí této CDE platformy pro spolupráci hned 4x. Rychle také přibývá sortiment funkcí v BIM nástrojích ACC. Nová je např. funkce Bridge (v Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate) umožňující automaticky, snadno a bezpečně předat vybranou podmnožinu dat většího projektu externím kooperantům, mezi různými účty a projekty BIM cloudu - selektivním sdílením dat šetříte tak jejich i váš čas (nemusí pracovat s obřími daty, nemusíte nastavovat speciální práva pro vzdálené členy týmu). Vylepšen byl nákladový modul Cost v Autodesk Build. Integruje se modul Wild pro virtuální spolupráci (XR) nad BIM projekty. Díky novému cloudovému Správci sady listů se zjednodušuje spolupráce na projektech Civil 3D. DWG soubory můžete prohlížet editovat odkudkoliv díky novému AutoCADu Web. Významně se rozšířila mobilní aplikace PlanGrid Build - v 3D modelech Docs i BIM Collaborate můžete pracovat s metadaty, BIM modely můžete prohlížet a odměřovat i s 3D daty reality získanými laserovým skenováním (ReCap) - BIM i pro staveniště.

Autodesk rovněž připomněl pokračující práce na katedrále Notre Dame, vycházející z BIM modelů v Revitu a z podrobných ReCap dat, které byly shodou šťastných okolností naskenovány nedlouho před devastujícím požárem.

Inteligentní cloudové nástroje řeší dilema mezi potřebou pohodlí uživatelů a potřebou kontroly. Nyní můžete mít oboje najednou. Podstatná je jednoduchost ovládání, užitečné = jednoduché. V centru všeho jsou data. Jejich zpracování řídí předdefinované, ale plně konfigurovatelné šablony. Pro výměnu zkušeností s BIM cloudem slouží komunita bigroom.autodesk.com.

Vaše data, vaše platforma, vaše budoucnost.Strojírenství

Přínosy cloudové platformy pro konstrukční nástroje, jejich výpočetní funkce a pro spolupráci nad jednotnými daty nejlépe ilustruje úspěch CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360. Na cloudu Autodesk Fusion je založena i stávající PLM aplikace Autodesk Fusion Manage, postupně rozšiřovaná o obecné PDM a PLM nástroje Upchain. Ten dnes pracuje nejen s daty Fusion 360, ale i s CAD modely a daty z aplikací Inventor, AutoCAD nebo Solidworks.

Cloud Autodesk Fusion a její otevřené API pomůže podobně jako u Forma flexibilně pracovat s návrhovými, kusovníkovými a CAM daty, využívanými a sdílenými různým způsobem v různých odděleních konstrukční a výrobní firmy i jejích dodavatelů v celém řetězci. Ale nejen to, umožní tak sdílet data mezi strojařskými a stavařskými aplikacemi, bez nutnosti zabývat se SOUBORY a jejich různými formáty.

Pan Jeff Kinder, viceprezident Autodesku pro strojírenská řešení, připoměl některá nedávná vylepšení strojírenských produktů a zmínil i některé plánované novinky. Řada z nich by nemohla vzniknou bez cloudové platformy.

 • Mobilní Vault umožňuje přistupovat na PDM data odkudkoliv, bez potřeby vytvářet VPN
 • Vault lze nyní synchronizovat i s Fusion 360
 • Automatické modelování ve Fusion 360 přináší nové možnosti konstruování
 • Díky spolupráci se společností ANSYS bude vydáno nové rozšíření Signal Integrity Extension pro elektromagnetickou analýzu návrhů desek plošných spojů ve Fusion 360
 • Do Machining Extension ve Fusion 360 budou integrovány nástroje pro generování CAM drah z technologie ModuleWorks a 5osé řízení
 • Fusion 360 bude pracovat s parametrickými konfiguracemi, nejen rozměrovými, až po CAM a výrobu
 • Chystá se řada automatizačních rozšíření pro Fusion 360 - CNC nástroj "click to make" nebo automatizace dokumentace (pohledy, kóty)
 • Fusion 360 bude k dispozici jako web aplikace v prohlížeči, tedy na jakémkoliv zařízení, bez instalace


Média

Tvorba her a filmů vyžaduje spolupráci obrovských týmů (jen se podívejte na délku závěrečných titulků filmu). Obří týmy pracují s obřími daty - natočené scény ve 4K, jejich verze, atd. (typicky petabyty). Tými pracují na různých lokacích, používají různé softwarové nástroje. S daty je potřeba bezpečně pracovat od úvodního konceptu až po distribuci - pro efektivitu je tedy důležitý systém správy digitálních aktiv a digitální pracovní postupy. To je role cloudu Autodesk Flow a otevřených datových formátů. Od kamery až po postprodukci umožňuje pracovat s jednotnými daty.

Autodesk už dnes nabízí aplikaci Shotgrid pro správu mediálních dat v cloudu a nástroj Moxion pro přenos dat z kamery přímo do cloudu. Pan Eric Iverson z Amazon Studios prozradil, že např. snímek Pán prstenů obsahuje desetitisíce filmových efektů a distribuované týmy potřebují přístup vždy ke správné verzi záběru. Kvůli objemu dat se dříve mezi lokacemi letecky převážely disky, dnes lze vše řešit cloudem, režisér vidí materiál okamžitě, odkudkoliv.

Paní Diana Collela, viceprezidentka Autodesku pro Media & Entertainment, potvrdila, že obor je uprostřed velkých změn: metaverse, náročnější filmy, nové hry, TV on demand... - na projektech pracuje více lidí, často z menších specializovaných studí, vzniká větší objem dat, je větší tlak na rychlost produkce a cenu. To vede k nutnosti použití cloudových nástrojů. Autodesk podporuje kromě otevřené cloudové platformy i použití otevřeného formátu USD. Otevřel dokonce některé nástroje do OpenSource (RV). Zmínila rovněž novinky:

 • nový konektor Maya - Unreal
 • animátoři mohou lépe využívat GPU, např. Maya volumetric efekty v reálném čase
 • otevřené API pro Bifrost - možnost uživatelských rozšíření
 • uvedena cenově dostupná verze Maya Creative - umožňuje rychle posílit týmy
 • nová akvizice MoCap nástroje pro snímání pohybu bez nutnosti speciálních obleků


Další oznámení

Novinky se ale týkají i dnes běžně používaných produktů. Např.:

 • AutoCAD, po loňské funkci "my insights" (jen v EN) letos přibyla další funkce řízená AI: "macro advisor"
 • Zavádění IFC 4.3 a Civil infra standardů
 • Nová "Revit parameter service" (v cloudu) pro snazší standardizaci projektů
 • Civil collaboration, zlepšený Desktop connector
 • Zlepšená notifikace změn ve sdílených projektech
 • Cloudový Správce sady listů v AutoCADu
 • Až 80% nárůst výkonu velkých sestav v Inventoru (jsou i zákazníci se sestavami 4 mil. součástí)
 • Rozšířené možnosti vizuálního programovacího nástroje Dynamo (Revit, FormIt, Civil3D...)

Vylepšené plány subscription. Všechny produkty Autodesku lze zakoupit jednak formou standardního předplatného a jednak s tzv. Premium plánem. Oba tyto typy podpory se nyní rozšiřují novými benefity pro uživatele. Od října bude součástí standarního předplatného i správa a reporting využití licencí/uživatelů (po jménech). Můžete tak snáze sledovat intenzitu využívání licencí jednotlivými uživateli. A u občasných, málo aktivních uživatelů zvážit využití Flex licencí (platba za použití). Lze rovněž hromadně přiřazovat a odebírat produkt uživatelům. V Prémiovém plánu (obsahuje např. SSO přihlašování doménovým účtem) lze nově využívat tzv. coaching, konzultace pro CAD managery. Další rozšíření správy účtů jsou plánována - viz autodesk.com/admin-roadmap.

V rámci konference proběhlo rovněž vyhlášení výsledků soutěže Autodesk Excellence Awards.

Součástí konference Autodesk University je tradičně i výstava partnerů. Na té letošní zaujal zejména betonový most navržený nástroji generativního designu a vyrobený 3D tiskem, závodní speciál Porsche z Fusion 360, nebo výrobní dílna/továrna řízená Fusionem 360.

Závodní speciál Porsche - Pink Pig - úpravy kompletně navržené ve Fusion 360


Co si odnést z AU 2022

 • Data musí být dostupná, rozšiřitelná, otevřená - to nabízí nové cloud platformy Autodesk Fusion, Forma a Flow
 • Transformace, včetně té digitální, je vždy týmová záležitost
 • Autodesk a jeho partneři jsou vám technologickým partnerem pro plánování vaší budoucnosti

Případné dotazy k technologiím a produktům Autodesk prosím směřujte do komentářů, nebo nám napište na info.cz@arkance-systems.com.

Děkujeme našim reportérům: