čtvrtek 17. prosince 2015

DWGsign - ochraňte obsah vašich AutoCAD projektů


Jako již svou 29. aplikaci publikovanou na Autodesk Exchange Apps uvedla firma CAD Studio nadstavbovou utilitu DWGsign pro AutoCAD. CADstudio DWGsign je snadno použitelná aplikace, která označí vaše výkresové soubory DWG unikátním, permanentním, neviditelným, tichým podpisem obsahujícím vaše jméno nebo jméno vaší firmy. Tento doplňkový nástroj tak pomáhá chránit vaše duševní vlastnictví, protože můžete prokázat autorství původního obsahu u kteréhokoliv budoucího DWG souboru založeného na takovémto podepsaném dokumentu. Váš původní podpis lze v DWG zkontrolovat a prohlédnout pomocí bezplatné aplikace DWGsign Reader.

Nikdo neokopíruje vaše dílo!

DWGsign neslouží k prokázání nezměněného stavu originálního dokumentu (k tomu slouží elektronický podpis), ale prokazuje, že daný výkres byl založen na vašem originálním obsahu. Neautorizovaní uživatelé (ani ve vaší firmě) nemohou toto trvalé označení z DWG odstranit. Značka (podpis) zůstane součástí DWG souboru i při editaci DWG výkresu na počítači bez instalované aplikace DWGsign. Její použití nijak nezasahuje do standardních funkcí AutoCADu.


Jak DWGsign pracuje


Další informace na stránce DWGsign.

Vyhledejte/vyzkoušejte/kupte DWGsign nebo další aplikace CAD Studia na Exchange Apps.

středa 16. prosince 2015

Odměřování a připomínkování CAD dat v A360


Cloud služba pro správu CAD dokumentů Autodesk A360 získává stále více užitečných funkcí. Zejména univerzální prohlížeč CAD dat A360 Viewer (použitelný i samostatně) má díky podpoře všech nejrozšířenějších 2D a 3D CAD formátů (nejen souborů z produktů Autodesku) ambici nahradit stávající prohlížecí aplikace vyžadující instalace, údržbu a řešení kompatibility s OS. Celý A360 je přitom postaven na čistě internetových technologiích HTML5 a pro jeho práci vám tak stačí internetový prohlížeč, na jakémkoliv zařízení. Pro vyšší výkon na mobilním zařízení si můžete nainstalovat aplikaci A360 Mobile.

Ve vašich projektech v Autodesk A360 nyní můžete u všech typů CAD dat využít pro bezpečnou online komunikaci se zákazníky a týmovými partnery funkci připomínkování, u 2D pohledů (a 3D s topologií) pak navíc funkci odměřování vzdáleností. Vedle stávajících funkcí řezných rovin, stromu sestavy a zobrazení vlastností prvků modelu můžete nově využít také ořezový kvádr. Pro interaktivní sdílení CAD dat už dnes nepotřebujete složité a pramálo bezpečné FTP servery nebo omezené možnosti e-mailu. Seznamte se s inteligentním pracovním prostorem a vyzkoušejte si pokročilé funkce A360 na vašich vlastních výkresech a modelech - na a360.autodesk.com.

Připomínky ve STEP souboru

Ořezový kvádr v 3D DWG souboru

Komentovaný řez sestavou Inventoru

Odměřování v projektu Revitu

Odměřování v AutoCAD výkresu

Více na A360 Team

úterý 8. prosince 2015

Položte si těchto 5 otázek před koupí laciného CAD softwaru


autor: Robert Green (zveřejněno se souhlasem, překlad: CAD Studio)

Robert Green je mezinárodně uznávaný konzultant a autor řady knih a publikací z oblasti CAD. Další informace na www.cad-manager.com.

Jako konzultant spolupracuji s mnoha společnostmi, které se zajímají o to, jak vybavit své příležitostné 2D CAD uživatele nástrojem, který byl levnější než standardní program AutoCAD. Když mluvím s vedoucími pracovníky v těchto společnostech, dostávám často otázku: "Máme pro naše občasné uživatele CADu kupovat program AutoCAD LT, nebo zvolit některý z těch laciných nebo bezplatných konkurenčních programů tak vychvalovaných na internetu?"

Moje odpověď byla a je důrazné "Vyberte si AutoCAD LT!" K této odpovědi mě vede to, že AutoCAD LT dává lepší smysl technicky, organizačně i finančně, v porovnání s konkurenčními alternativami - dokonce i s těmi bezplatnými. Vzhledem k tomu, že se setkávám s námitkou, jak může být AutoCAD LT lepší volba než něco, co je laciné nebo dokonce "zadarmo", vypracoval jsem seznam otázek, které by si měli CAD manažeři položit, než se rozhodnou pro finální řešení CAD nástrojů. Toto je mých Top 5 otázek:


1. Má daný CAD software konzistentní sadu příkazů?


Hodnoty podílu na trhu se mění, ale AutoCAD je používán milióny profesionálů už více než 30 let, takže jeho sada příkazů je evidentně široce používaná a srozumitelná. Vzhledem k tomu, že příkazy AutoCADu LT jsou stejné jako u AutoCADu (s výjimkou některých nepodporovaných 3D příkazů jako práce s mračny bodů nebo render), jsou zjevné následující výhody AutoCADu LT:
 • Každý koho zaměstnáte a zná AutoCAD, automaticky zná i AutoCAD LT
 • Uživatelé AutoCADu mohou snadno komunikovat s uživateli AutoCADu LT
 • Stávající školení a standardy AutoCADu mohou být použity i pro uživatele AutoCADu LT
Pokud používáte "bezplatný" CAD program bez, nebo s omezenou podporou sady příkazů AutoCADu LT, můžete strávit hodně času vysvětlováním, školením a podporou uživatelů v jejich snaze naučit se rozdíly mezi oním "bezplatným" programem a AutoCADem.

Další diagnostické otázky:

Kolik bude vaši organizaci stát tento čas pro dodatečnou podporu?

Kolik času byste mohli ušetřit, pokud by všichni vaši uživatelé používali průmyslový standard příkazové sady AutoCADu?

Kolik tak utratíte za váš "bezplatný" CAD program?


2. Podporuje daný software vysoce produktivní pracovní postupy?


Postupem let AutoCAD obsáhl mnoho vysoce produktivních způsobů práce a AutoCAD LT udržoval krok. Navzdory opačnému názoru některých lidí, je AutoCAD LT ve skutečnosti velmi moderní program a nikoliv očesaná, nedokonalá náhrada AutoCADu. K některým produktivitu zvyšujícím pracovním postupům podporovaným v AutoCADu LT patří:

Dynamické bloky - Tyto programovatelné entity umožňují, aby jediný blok (např. dveře) nabýval více podob (levé/pravé, různé velikosti, různé úhly otevření atd.), a to jen pomocí několika kliknutí uživatele.

Palety nástrojů - Mohou být umístěny kdekoliv na ploše podle přání uživatele a umožňují vizuálně nabízet vícero typů obsahu, jako například bloky, tabulky a podobně, a přetahovat je myší do výkresu pomocí snadno použitelného rozhraní.

Průzkumník obsahu - Navigační centrum, které umožňuje CAD manažerovi agregovat nejrůznější elektronický obsah pro jeho opakované použití - odkudkoliv z prostředí LAN/WAN - do vizuálně organizovaného panelu ve stylu Průzkumníku.

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI) - soubory CUI umožňují standardizaci a smysluplnou organizaci různých nástrojů, pásů karet (ribbonu), palet a dalších komponent uživatelského rozhraní, které vaši uživatelé potřebují pro přehlednou navigaci po CAD programu.

Správce sady listů (SSM) - Správce sady listů je typicky ukotven na levé straně obrazovky a umožňuje organizovat výběr výkresů/listů podobně jako projektové šanony v inženýrské kanceláři. SSM není používán příliš často, ale ty společnosti, které jej využívají, jej milují, protože použitá analogie dává velký smysl.

Co opravdu stojí za zmínku je to, že všechny tyto nástroje produktivity může CAD správce ovládat stejně jako u AutoCADu, a mohou být školeny s použitím přesně stejných standardů a metodik odborné přípravy jako daná firma používá pro AutoCAD - tedy využívá investice, které již ve firmě máte.

Další diagnostické otázky:

Co by stálo vytvořit náhradní metody řešení těchto běžně používaných technik v jiném programu?

Kolik by stálo nasazení těchto řešení?

Co by stálo vyškolit uživatele, aby je využívali?

A konečně, kolik produktivity oželíte, abyste mohli použít "bezplatný" CAD program?


3. Podporuje daný software formát TrustedDWG a interoperabilitu souborů?


Pokud jste někdy zkoušeli importovat soubor z jiného programu a skončili jste haváriemi, víte, kolik času a úsilí může zabrat vyřešení problému. Vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, je zřejmé, kolik peněz by mohlo být promarněno řešením problémů interoperability souborů z levných/bezplatných programů, jako například:
 • Není schopen přesně načíst nejnovější formát DWG™.
 • Není schopen přesně importovat/exportovat jiné standardní oborové formáty.
 • Není schopen otevřít soubory s komplexními entitami (jako např. polygonální výřezy nebo 2D reprezentace 3D průmětů) vytvořenými v jiných Autodesk programech.
Vzhledem k tomu, AutoCAD LT je vyvíjen Autodeskem, vytváří soubory technologií TrustedDWG™ k zajištění kompatibility s nejnovějšími - stejně jako starými - verzemi AutoCADu.

Další diagnostická otázka:

Je velmi nepravděpodobné, že Autodesk příští rok ukončí podnikání, nebo přestane podporovat AutoCAD LT - můžete totéž říci o vašem laciném/bezplatném CAD programu?


4. Podporuje daný software široké možnosti importu, exportu a podložení?


CAD uživatelé stále častěji jen neprodukují samostatné výkresové soubory, ale importují, exportují a kombinují jiné datové formáty jako součást rozmanitého prostředí digitálního navrhování. Například i příležitostný uživatel AutoCADu LT může být vyzván, aby výkres exportoval do PDF, vytvořil CAD návrh nad digitální mapou, nebo načetl návrhová data DGN z městského odboru dopravy. S AutoCADem LT nejsou tyto úkoly žádný problém, protože fungují stejně jako v aplikaci AutoCAD, za použití stejných osvědčených ovladačů jako AutoCAD. Na základě mých dřívějších hodnocení vím, že tyto typy importu, exportu a podložení specifických souborů v laciných/bezplatných programech buď úplně chybí nebo jsou prováděny nedostatečně.

Další diagnostické otázky:

Co by absence těchto možností znamenala ve vašich typických projektových pracovních postupech?

Kolik času strávíte hledáním správných ovladačů a konverzních utilit, abyste se vypořádali s těmito typy nedostatků v jiném programu?

Jste ochotni žít s těmito omezenými schopnostmi abyste mohli používat "bezplatný" program?


5. Kolik ve skutečnosti stojí "laciný" software?


Pomocí malého 'účtování' na papírku si můžeme udělat hrubý výpočet prokazující, že AutoCAD LT může ve skutečnosti stát méně než jiné laciné nebo dokonce bezplatné programy, které jste viděli. Pro výpočet budeme používat následující čísla:

Roční náklady na AutoCAD LT na uživatele: 306€/360€ (promo, resp. Autodeskem doporučená cena ročního nájemného)

Kompletní osobní náklady uživatele AutoCADu LT: 30€/hod (nejen mzda)

A nyní zvažte následující časové odhady přechodu na "bezplatný" CAD program namísto aplikace AutoCAD LT. Poznámka: U každé úlohy je v závorce uveden počet hodin na jednoho uživatele za rok:
 • Chyby v důsledku nekompatibility dat (4 hodiny)
 • Čas CAD manažera potřebný k vyřešení problému výše (2 hodiny)
 • Postupy pro obejití potíží s importem/exportem do jiného software (4 hodiny)
 • Školení na ne-AutoCADovské příkazy (4 hodiny)

Celkové náklady = 14 hod / uživatele / rok * 30€ / hod = 420€ na uživatele a rok

Moje vlastní zkušenost mě vede k přesvědčení, že výše uvedených 14 hodin za rok na jednoho uživatele je velmi konzervativní odhad času, který promarní organizace zabývající se problémy pocházejícími z laciných/bezplatných CAD programů.

Další diagnostické otázka:

Kdy je 360€ ročně levnější než zdarma? Odpověď: Když bezplatná alternativa stojí více na implementaci, podpoře a školení než AutoCAD LT.


Shrnutí


V minulých letech jsem viděl spoustu firem snažících se nahradit AutoCAD LT lacinými nebo bezplatnými CAD programy, a výsledky byly vždy stejné: závady, zklamání, implementační problémy a nakonec nedostatečná podpora aktuální verze DWG. Mluvil jsem s manažerskými týmy, které už litovaly zvoleného "bezplatného" přístupu, protože se dopočítaly skutečných nákladů vzniklých při používání jejich bezplatných programů.

Existuje staré rčení, které říká, že "dostanete přesně to co zaplatíte", ale v případě AutoCADu LT můžete ve skutečnosti získat více. Takže než vy nebo vaše společnost učiní rozhodnutí o tom, jaký program použít pro příležitostné 2D CAD uživatele, doporučuji vám projít si těchto Top 5 otázek a další diagnostické otázky v tomto článku, a spočíst si, kolik utratíte za podporu laciného nebo dokonce bezplatného produktu. Možná zjistíte, že AutoCAD LT je ta nejlepší nízkonákladová varianta.

Původní text: 5 questions to ask before purchasing low-cost CAD software

pondělí 7. prosince 2015

Co přinesla Autodesk University 2015 - CAD trendy


V minulém týdnu proběhla 3denní mezinárodní konference "Autodesk University 2015". Program konference, které se účastnilo přes 10 tisíc návštěvníků, zahrnoval téměř 700 přednášek a workshopů, plus doprovodnou výstavu, na které představovalo své produkty a technologie celkem 160 vystavovatelů. Nosným tématem konference byla "Future of making things" (FoMT), budoucnost vytváření věcí kolem nás.

Záznam úvodní keynote přednášky:


Z obsahu konference bylo možno sledovat hlavní trendy v oblasti CAx technologií:

Generativní design - s příklady konkrétních produktů navržených touto metodou - 2x lehčí kabinová přepážka pro Airbus, šasi kaskadérského auta Banditos Bros., komponenty jízdních kol, medicinské implantáty. Namísto konstruktéra "vymyslel" tvary těchto výrobků počítač, a to jen na základě zadaných cílů a omezení. Výsledný tvar je zpravidla velmi atypický, často působící až "mimozemsky".


Internet věcí, Internet of Things (IoT) - různé typy propojených senzorů se stávají součástí řady výrobků a staveb - vytvářejí tak zpětnovazební nervový systém, kde naměřená data jsou využívána pro optimalizaci výrobků, zjištění způsobu jejich využití. Lze je využít i zpět do generativních návrhů, čímž se uzavírá smyčka pro automaticky vylepšované výrobky v opakovaných iteracích.

Aditivní výroba - nejen samotný 3D tisk, ale i nové typy materiálů a výrobních postupů tvoří nutný doplněk pro generativní design, levnější a individualizovatelnější výrobu. Otevřená platforma Autodesk Spark tvoří základ pro snazší nasazení 3D tisku do dalších oblastí. Na výstavě se mohli dobrovolníci zapojit do sestavování tištěných dílů protetických rukou určených pro postižené děti - výrobní náklady činí pouhých 30$.


Snímání reality (ReCap) - podstatně snazší postupy pro zpracování dat z laserových skenerů, fotografií, videí - využití různých typů dat pro zpětnou rekonstrukci digitálních CAD modelů z reálných objektů, využití dostupných dronů. Zajímavé využití pro tvorbu modelů z vykopávek podmořských artefaktů (Autodesk Maritime).

Roboti a jejich týmová spolupráce s člověkem, učení pohybů.

Augmented reality - live zobrazení rozšířené realita - např. nová integrace brýlí pro virtuální realitu Microsoft HoloLens s CAD/CAM/CAE aplikací Autodesk Fusion 360 nebo využití 3D brýlí v architektuře a správě majetku (CAFM).

Individuální výroba - trh jednoho zákazníka - široké možnosti kustomizace výrobků díky levnější a rychlejší výrobě, elektronickým obchodním procesům, snadnému přizpůsobení CAD modelů.

Smazávání rozdílů strojírenské a stavební výroby - prefabrikace, přizpůsobené stavební prvky, výrobní metody na staveništi, BIM.


V průběhu konference bylo oficiálně představeno i několik nových produktů - například:
 • BIM 360 Docs - aplikace pro správu stavebních dokumentů - viz
 • AutoCAD 2016 for Mac a AutoCAD LT 2016 for Mac s podobnými funkcemi jako AutoCAD pro Windows (co nabízí AutoCAD 2016?)
 • Nový Autodesk A360 pro správu a interaktivní zobrazování 3D CAD modelů, nyní i s možností odměřování a připomínkování (i na mobilu)
 • SeeControl - cloudová platforma pro propojení senzorů a sběr dat internetu věcí (IoT)
 • Platforma Autodesk Forge - vývojářský program s cílem usnadnit změny ve způsobu navrhování, výroby a používání věcí kolem nás. Složený z tří komponent - nabídky platformy jako služby (PaaS), vývojářského programu (API) a investičního fondu se 100 mil. USD.

Online videozáznamy z AU2015 najdete na au.autodesk.com/au-online/

středa 2. prosince 2015

Autodesk University 2015 - den první


Stejně jako v minulých letech i letos informujeme živě o aktuálních novinkách z probíhajícího 23. ročníku konference "Autodesk University 2015" (1.-3. 12. 2015). Tato akce nabízející více než 700 přednášek a workshopů přiláká každoročně do Las Vegas více než 10.000 uživatelů produktů Autodesku z celého světa. Dalších cca 13.000 uživatelů se účastní tzv. "Extension" konferencí konaných na 13 místech po celém světě. Aktuality zprostředkované účastníky z CAD Studia můžete sledovat na cadstudio.cz/au2015 nebo na Twitter účtu CAD Studia.

Za doprovodu Storm Troopers ze Star Wars uvedla konferenci Lynn Allen a ředitel Autodesku Carl Bass. Na téma inovací jako nosného tématu AU2015 připomněl, že úspěch firem je často odvozen od toho, že se na řešení problému podívají z jiného pohledu. Klíčem k inovacím je změna myšlení. Inovace není je jeden nápad a krok, ale celá řada pragmatických vylepšení. Zmínil hned několik příkladů. Stavba nového sídla firmy Apple je například řešena jako továrna pod širým nebem, každý panel má RFID čip, je sledován jeho pohyb, "výroba" budovy je řešena jako výroba produktu. Řada firem řeší omezení zplodin při provozu aut, ale řešíme vůbec správný problém? Celých 30% zplodin ze plného životního cyklu auta je vytvořeno už při jeho výrobě. Řadu nových pohledů nabízí možnost získání zpětné vazby z provozu výrobku. CNC stroj umí nasloucháním svých zvuků při práci odhalit opotřebení nástroje a buď na něj upozornit, změnit pracovní parametry, nebo nástroj rovnou vyměnit.


Andrew McAfee, autor knihy The Second Machine Age (Druhý věk strojů), položil otázku - co nejvíce ovlivnilo vývoj historie lidstva? Byla to filosofie, náboženství, umění, matematika, války? Pokud úroveň vývoje hodnotíme měřitelnými parametry jako je počet obyvatel na Zemi, úroveň bohatství či sociální kvalita života, je ostrým zlom v úrovni a rychlosti rozvoje společnosti spojen s technickým rozvojem, technologiemi:


Proč se ale s ostrým zlomem v rychlosti vývoje a s tím spojenými nároky na suroviny a další zdroje nenaplnily pesimistické vize - populární zejména v 70. letech 20. století - o docházejících zdrojích surovin, potravin a nezvladatelné populační explozi? Důvod se skládá ze tří částí:
 1. inovace - nové, vyšší možnosti
 2. dematerializace (méně komodit - vyspělé státy dnes spotřebovávají méně hnojiv, oceli, hliníku)
 3. komputerizace (výměna informací a dat)

Hlad po zdrojích a surovinách je dnes nahrazen hladem po datech a programovém kódu.

Technologický ředitel Autodesku, Jeff Kowalski, předpovídá, že v nejbližších 20 letech prodělá výroba větší změny než za posledních 2000 let. Nastává doba rozšířené reality, robotiky, skutečných počítačem asistovaných procesů navrhování a výroby. Nástroje se mění:
 1. pasivní nástroje - minulost a současnost, od lopaty po běžný tablet - neudělá nic co mu přesně nepředepíšete
 2. generativní nástroje - začínající, využití algoritmů syntetizujících různé varianty - "nápady" strojů
 3. intuitivní nástroje - učící se, učící se učit, umělé instinkty, stroj je pro člověka partnerem v navrhování (příkladem je již fungující strojové rozpoznání obsahu obrazů)
 4. empatické - kombinující strojový návrh a lidské rozhodování, chutě, preference, potřeby - neučíte se návrhový nástroj, ale nástroj se učí vás

Příkladem využití generativních nástrojů je spolupráce Autodesku a Airbusu na návrhu kabinové přepážky pro letadla. Nasazením generativního designu byl vytvořen bionický tvar přepážky s poloviční hmotností než z klasického CAD návrhu. Každý ušetřený kilogram vede k úspoře 106 kg paliva na jednom letadle ročně.Dnes je stále patrnější chybějící nervový systém pro vyráběné věci (prostor pro IoT, Internet of Things) - auto nenahlásí silničářům díru v silnici, hotelový úklid neví že je host v koupelně, hračka nehlásí jak a zda je používána. Například při klasické konstrukci podvozku auta se musí vytvořit CAD návrh, ve kterém se musí specifikovat jednotlivé síly zatěžující šasi auta - vyžaduje zkušenosti, není zpětná vazba. Co kdyby se ale tyto síly měřily pomocí senzorů přímo za provozu prototypu auta? Takto například vypadá šasi kaskadérského auta Bandinos vytvořeného pomocí Autodesk Dreamcatcher z dat takových senzorů.


V rámci AU2015 již byly oznámeny i některé nové produkty a technologie. Asi největší novinkou je aplikace pro správu stavebních dokumentů BIM 360 Docs vnášející pořádek do tisíců dokumentů spojených se stavbou. Do stávající aplikace pro webovou a mobilní správu dokumentů Autodesk A360 dnes přibyla funkce poznámkování a připomínkování CAD dokumentů. A nový webový konfigurátor výrobků, Autodesk Configurator 360, má jednodušší uživatelské rozhraní a přibyla funkce vkládání příslušenství přetažením myší.

Platforma pro správu IoT zařízení bez potřeby programování, SeeControl, nedávno zakoupená Autodeskem je nově uvedena jako cloud služba Autodesk SeeControl - propojuje senzory, sbírá data, vytváří pohledy na naměřená data. Autodesk rovněž vytvořil fond Forge se 100 mil. USD pro podporu startup firem v oblasti internetu věcí (IoT) - Future of Making Things.

A nezapomeňme také na nové rozšíření pro 3ds Max, animační aplikaci slavící již 25 let na trhu - pro Subscription zákazníky byla uvolněna Extension 2 pro 3ds Max 2016.

Zajímavé novinky a výrobky jsou k vidění také na doprovodné výstavě AU2015 - uveďme například veřejnou betu rendering nástroje V-Ray pro Revit nebo velmi přesvědčivé spojení 3D brýlí Microsoft HoloLens s návrhovým nástrojem Autodesk Fusion 360, které přesouvá "3D navrhování" na zcela novou úroveň. Zajímavostí je také jízdní kolo s rámem z titanových komponent vyrobených aditivní technologií 3D tisku a řidítka s hmatovou zpětnou vazbou.


Záznam keynote přednášky z AU2015 a další novinky můžete sledovat na www.cadstudio.cz/au2015.

úterý 1. prosince 2015

Autodesk BIM 360 Docs - nová správa stavebních dokumentů

Na probíhající uživatelské konferenci Autodesk University 2015 (z konference informujeme živě) byl oznámen nový produkt určený pro stavebnictví - Autodesk BIM 360 Docs. Tento nástroj pro správu stavebních dokumentů byl v předběžné verzi dostupný jako "Project Alexandria" a na trh bude uveden na začátku roku 2016.

Autodesk BIM 360 Docs je obsáhlá online služba založená na cloud technologiích. Uživatelům ve stavebním průmyslu poskytuje virtuální pracovní prostor, ve kterém mohou vytvářet, spravovat, připomínkovat a sdílet nejrůznější 2D a 3D typy projektových dokumentů, výkresů a modelů.

Podle oborového průzkumu z roku 2013 tvoří opakované práce a předělávky až 25 procent stavebních prací, přičemž se tím promrhá cca 10 procent stavebních materiálů. Velká část tohoto plýtvání jde přičíst na vrub nedokonalých a k chybám náchylných procesů správy tisíců projekčních dokumentů. Stavební průmysl se potýká se spletí různých systémů pro správu různých typů dokumentů, což přispívá k neefektivitě a rizikům projevujícím se přímo na staveništi.


S ambicí vnést pořádek do těchto procesů přichází na trh Autodesk BIM 360 Docs (známý i jako Project Alexandria) - pomáhá šetřit čas a snižovat rizika a chyby při realizaci stavebních projektů. Autodesk BIM 360 Docs je navržen tak, aby celý projektový tým stavěl na správné verzi dokumentů a výkresů, mohl k nim okamžitě odkudkoliv přistupovat a sdílet je, po celou dobu trvání projektu.

Hlavní funkce aplikace BIM 360 Docs:
 • Propojené prostředí 3D a 2D, s možností interakce uživatelů s modely v jeden okamžik - jak ve 2D pohledech, tak i v 3D vizualizacích;
 • Přístupová oprávnění a schvalovací procesy pro správu aktualizací a uvolňování dokumentů, aby projektový tým nepracoval se zastaralými informacemi;
 • Velmi rychlé prohlížení rozsáhlých projekčních dokumentů, optimalizované pro mobilní zařízení s Apple iOS;
 • Automatická organizace originálních a aktualizovaných stavebních dokumentů do ucelených sad, s využitím vysoce přesného optického rozpoznávání rohových razítek (OCR).


Řada předních odborníků z oboru, od architektů po dodavatele a od projektantů po provozovatele staveb testovala a připomínkovala nástroje Autodesk BIM 360 již během vývoje produktu. Potvrzují, že BIM 360 Docs jsou na správné cestě nabídnout oboru stavebnictví konečně integrované řešení tohoto letitého problému

Autodesk nyní přijímá na www.bim360.com/docs rezervace na omezenou verzi a bezplatnou preview verzi aplikace Autodesk BIM 360 Docs. Plný produkt přijde na trh začátkem roku 2016. Kromě bezplatné omezené verze BIM 360 Docs budou k dispozici další předplacené funkce splňující pokročilejší potřeby stavebních firem. Aplikace bude prozatím k dispozici jen v angličtině.

Viz též další řešení pro BIM a nástroje Autodesk BIM 360.

pondělí 9. listopadu 2015

Nové výrobní produktové sady Autodesku pro oblast BIM

Projektanti stavebních konstrukcí, stavebních detailů a dodavatelé vybavení pro TZB (elektro, voda, vytápění, vzduchotechnika) využívají čím dál tím častěji technologie BIM (informační model budov). Tento trend je vyvolán rostoucím uplatněním BIM ve stavební praxi i šířícími se požadavky státních institucí na využívání BIM procesů při projektování veřejných staveb. Projekční firmy se tak potřebují podílet na procesech BIM spolupráce, aby mohly zůstat konkurenceschopné v tomto měnícím se prostředí.

Autodesk jako přední světový producent softwarových nástrojů pro BIM reaguje na tyto trendy uvolněním dvou nových produktových sad, které kombinují obsáhlé nástroje podporující pracovní postupy BIM v oblasti stavebních konstrukcí, detailů, výroby prefabrikátů i samotné výstavby.

Autodesk Structural Fabrication Suite

Sada Autodesk Structural Fabrication Suite nabízí nástroje lépe propojující projektování konstrukcí a detailů staveb v prostředí BIM. Sada obsahuje produkty Autodesk Advance Steel 2016, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Navisworks Simulate 2016. Kombinace aplikací Revit, AutoCAD a Advance Steel pomáhá uživatelům zjednodušit projekční procesy integrací detailů ocelových konstrukcí v celém postupu projektu. Modelové prostředí aplikace Advance Steel usnadňuje a zrychluje tvorbu přesných výkresů detailů, čímž zkracuje výrobní lhůty. Aplikace Navisworks Simulate rozšiřuje dosah výroby až na staveniště díky podpoře kalkulací, koordinace a 4D simulace projektů ocelových konstrukcí. Modely lze snadno sdílet a prohlížet u dodavatelů a dalších spolupracujících firem, zlepšovat tak koordinaci a snižovat ztráty.

Autodesk MEP Fabrication Suite

Sada Autodesk MEP Fabrication Suite kombinuje vzájemně spolupracující projekční 3D software umožňující projektantům TZB, kalkulantům a výrobcům začít využívat s nižšími vstupními náklady pracovní postupy založené na BIM technologiích. Sada obsahuje nejnovější verze produktů Autodesk CADmep, ESTmep, CAMduct, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Point Layout. Propojení těchto nástrojů nabízí efektivnější výrobu prefabrikovaných stavebních komponent s věrnějšími kalkulacemi, přesnějšími detailními modely a přímým výstupem na TZB výrobu. Tyto nástroje vám pomohou k lepším výsledkům díky pokročilé koordinaci, nebo nástrojům pro 5D analýzu a simulaci, které lze využít po celou dobu života projektu a které efektivněji přenesou přesnost modelu až na staveniště.

Obě nové sady Autodesku doplňující portfolio BIM nástrojů dodává firma CAD Studio a lze je získat, stejně jako ostatní produkty Autodesku, formou pronájmu (Desktop Subscription).

via In the Fold

středa 4. listopadu 2015

Snazší zachycení reality s novým Autodesk ReCap V2.2


Autodesk ReCap je sada aplikací pro zachycení reality, 3D skenování pomocí laserů či fotografií, nebo pokročilé zpracování rozsáhlách mračen bodů. Mimo jiné slouží pro převod a indexaci mračen bodů přímo importovatelných do AutoCADu, Revitu, Inventoru nebo 3ds Max. ReCap byl nyní aktualizován na novou verzi 2.2 a nabízí nové nástroje pro snazší pracovní postupy a vyšší produktivitu. Najdeme zde například funkce pro práci s formátem E57, odstraňování šumu z mračen bodů, zpracování snímků z dronů nebo využití GPS souřadnic ve fotografiích.

Jednotlivé nové funkce se liší podle varianty aplikace - ReCap (zdarma), ReCap 360 a ReCap Ultimate:

ReCap

 • Služba odstranění šumu (noise cleanup) - dočasný bezplatný přístup ke službě automatického odstranění objektového šumu ze skenovacích projektů
 • Editace mračen bodů - možnost optimalizovat rozsáhlá mračna pro lepší výkon a menší objem projektů
 • Režim RealView intenzity – přepínání mezi zobrazením RGB a Intenzity
 • Dávkové regiony - možnost dávkové tvorby a exportu skenovacích oblastí
 • Import strukturovaných souborů E57 - možnost načítat strukturované informace (RealView a Registrace) ze souborů E57 s patřičným obsahem
 • plus opravy a celkové zvýšení výkonu

ReCap 360

 • všechny novinky ReCap - viz výše
 • Video nástroje - pro rychlou tvorbu animací a export videí ze skupin
 • UAV funkce (drony) - různé nástroje pro snazší a levnější zpracování fotografií pořízených populární metodou dálkově řízených létajících dronů, včetně převodu fotografií z ptačí perspektivy na 2D a 3D data
  • snadné nastavení pozemních řídicích bodů, s podporou formátů XYZ, ECEF a LLA-WGS84
  • zarovnání laserových skenů a modelů z fotografií
  • plná podpora GPS informací z EXIF dat ve fotografiích
  • podpora snímků zenitu/nadiru
  • režim automatického oříznutí
  • automatická tvorba ortografických pohledů a hloubkových map v GeoTIFF
  • automatická tvorba na fotografiích založených mračen bodů ve formátu RCS a vysoce kvalitních texturovaných síťových modelů ve formátu RCM (formát Autodesk Memento), OBJ nebo FBX

ReCap 360 Ultimate

 • všechny novinky ReCap 360 - viz výše
 • Export 'kompletních' E57 – export celého vašeho projektu, včetně strukturovaných informací o skenu, do jediného E57 souboru


Uživatelé verze ReCap 2.1.0.17 a vyšších budou upozorněni na dostupnost aktualizace v pravém horním rohu aplikace. Aktualizace i trial verze ReCapu (včetně české lokalizace) si také můžete stáhnout na stránce cadstudio.cz/download.

Více na Autodesk ReCap

úterý 27. října 2015

Dvoufaktorová autorizace na Autodesk Account


Na vašem účtu Autodesk Account, používaném pro jednotné přihlašování na web služby Autodesku, si nyní můžete zvýšit ochranu použitím dvoufaktorové autentizace uživatele. Tato metoda, známá například z bankovních systémů a volitelně použitelná kupříkladu i na Google účtech, přidává do procesu přihlášení další bezpečnostní vrstvu se zpětnou komunikací s přihlašujícím se uživatelem. Během přihlášení je na zvolené mobilní zařízení doručen unikátní šestimístný kód, kterým je třeba uživatele dodatečně ověřit. Zajistíte tak, že tím, kdo se přihlašuje, jste skutečně vy.

Dvoufaktorovou autentizaci (dvoufázové ověření) si zapnete na kartě "Nastavení zabezpečení" po přihlášení na váš účet na accounts.autodesk.com. V poli "Dvoufázové ověření" klikněte na Nastavit a zvolte metodu doručení jednorázového kódu - SMS nebo hlasový hovor - plus vaše mobilní telefonní číslo. Po ověření hesla a kódu bude bezpečnější režim nastaven.

Postupně jsou přidávány i další metody autentizace - autentizační mobilní aplikací (např. Google Authenticator, pro různé mobilní platformy, QR-kód a měnící se token) nebo e-mailem. Během přihlašování (po zadání správného hesla) jste pak vyzváni k odeslání a potvrzení přijatého kódu. Pokud nemáte k dispozici primární mobilní zařízení, můžete zvolit alternativní metodu doručení kódu.

Vzhledem k tomu, že Autodesk Account zajišťuje přístup k možným citlivým osobním nebo návrhovým datům v cloudu A360, může být důležité doplnit stávající metody zajištění (šifrované spojení https, bezpečná hesla, úložiště s mezinárodními bezpečnostními certifikáty) o další úroveň - dvoufaktorovou autentizaci.

Viz též další informace - FAQ

pondělí 12. října 2015

Nová verze Autodesk A360 Team i v češtině

Pokud používáte cloudovou službu pro správu projektů Autodesk A360 Team nebo úložiště A360 Drive a máte zapnutý nabízený "nový vzhled", pravděpodobně jste si všimli významné změny uživatelského prostředí této aplikace. V pátek uvedená aktualizace služeb A360 zahrnuje totiž kromě řady dalších vylepšení i českou lokalizaci (jeden z 13 podporovaných jazyků v A360).


Ne všechny texty rozhraní jsou prozatím česky (např. plná administrace), ale v češtině funguje už i univerzální webový prohlížeč všech významných CAD formátů. Ovládání i zobrazování vlastností vybraných prvků ze zobrazených modelů tak můžete mít v češtině. Prohlížeč (zatím ne v češtině) je samostatně k dispozici např. zde.


Snazší je nyní také sdílení, vyhledávání projektových dokumentů a souvisejících souborů nebo správa projektů - je možné přímé nastavení typu projektu (Otevřený, Uzavřený, Tajný). Některé prvky systému správy projektu jsou přejmenovány. Např. původní funkce "Wiki" se nyní jmenuje "Stránky" (Pages) a najdete ji jako složku ve stromu projektu. Jako složka je přístupný i obsah vašeho úložiště A360 Drive.Pokud hledáte některou funkci známou z původního uživatelského rozhraní, přečtěte si blog A360 Where is my stuff. Pokud vše selže, pod ikonou vašeho uživatelského profilu (vpravo nahoře) najdete funkci "Přejít zpět do staré verze".

Porovnání rozdílů jednotlivých verzí aplikace A360 najdete v tabulce na stránce www.cadstudio.cz/a360team.asp.

Vyzkoušejte si A360 na autodesk360.com

čtvrtek 8. října 2015

Autodesk Graphic - nový ilustrační nástroj pro iOS a Mac


Když Autodesk před nedávnem odkoupil prémiovou internetovou doménu graphic.com, nebylo ještě zřejmé, k čemu bude tato doména sloužit. Jasněji je nyní po oznámení nové - resp. staronové - ilustrační aplikace Autodesk Graphic. Autodesk Graphic je profesionální vektorová aplikace pro tvorbu technických návrhů a ilustrací nebo uměleckých děl.

Původní verze této aplikace se jmenovala iDraw (Indeeo). Nyní je pod novým názvem, pod křídly Autodesku a s rozšířenými funkcemi k dispozici pro Mac OS X, pro iPad a pro iPhone. Výtvarné nástroje jsou tak k dispozici na všech typech stolních i mobilních zařízení firmy Apple.


Do návrhů lze vkládat editovatelné prvky ze souborů SVG, AI, PDF a PSD. Výsledný návrh lze exportovat do formátů PNG, JPEG, GIF, TIFF, SVG, PSD, AI, a PDF. Aplikace podporuje tlakově citlivé kreslení, tahy s proměnlivou tloušťkou štětce, včetně tlakové podpory na tabletech Wacom a trackpadech Force Touch. Lze vytvářet vlastní styly kaligrafických štětců, využívat pokročilé transformace objektů, nebo automatizovat postupy pomocí skriptů.


Aplikace Graphic najde využití v architektuře, konstrukci, návrzích webových prvků a uživatelských rozhraní, tvorbě přesných kótovaných půdorysů, schémat, uměleckých návrzích pro média a počítačové hry, nebo při zpracování vektorových návrhů pro další aplikace Autodesku. Viz též další mobilní aplikace Autodesku.

Autodesk Graphic lze zakoupit za 24.99$ (Mac), 8.99$ (iPad) a 2.99$ (iPhone).

Více na graphic.autodesk.com (a nyní tedy i na graphic.com)

pondělí 14. září 2015

CAD Studio vybojovalo 3. místo na Open BIM Cup 2015

Fotbalový tým CAD Studia vybojoval krásné 3. místo v prvním ročníku fotbalového turnaje Open BIM Cup 2015. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 18 týmů z firem, které využívají nebo dodávají BIM technologie v projekční praxi. Turnaj, stejně jako samotný BIM, se nesl v duchu lepší týmové spolupráce ve stavebnictví. Prostě BIM, to je týmová hra.

Po čtvrtfinálovém (již druhém) vítězství nad týmem ALLPLAN jsme v semifinále těsně prohráli s týmem zákazníka, firmou SKANSKA, abychom nakonec v klíčovém v zápase o 3. místo porazili tým SULKO s výsledkem 2:0.

pondělí 7. září 2015

Eskalace dotazů z diskusí CAD Fóra do Helpdesku

Zákazníci CAD Studia mohou již delší dobu využívat v diskusních fórech na portálu CADforum.cz funkci "ESKALACE" pro snazší přístup k řešení zaslaných dotazů. Tato funkce je nyní přímo propojena s novým Helpdeskem.

Diskusní konference na CADforum.cz (aktuálně 110.436 příspěvků, 64.382 registrovaných z ČR a SR) slouží především pro diskuze a vzájemnou výměnu zkušeností přímo mezi uživateli CAD aplikací (tzv. peer-to-peer). Nenahrazuje zákaznickou technickou podporu poskytovanou firmou CAD Studio prostřednictvím zabezpečeného Helpdesk serveru helpdesk.cadstudio.cz. Je ale faktem, že na řadu technických dotazů položených v diskusním fóru odpovídají kromě pokročilých uživatelů i techničtí specialisté CAD Studia (podle svých časových možností). Pokud tedy jako zákazník CAD Studia zašlete váš dotaz do diskusního fóra a nedostane se vám na něj odpovědi, můžete jej tlačítkem "Eskalovat" snadno přesunout do Helpdesku - nemusíte jej zde tedy zadávat znovu. Zpracování technického dotazu na Helpdesku podléhá jiným pravidlům než na veřejném fóru - na dotaz dostanete vždy odpověď, komunikace je neveřejná a šifrovaná, samotné řešení problému může zahrnovat i zpracování vašich konkrétních zákaznických dat, popř. zapojení podpory Autodesku, a reakční doba se řídí vaší případnou smlouvou technické podpory. Po eskalaci probíhá následná komunikace kolem vašeho dotazu již prostřednictvím Helpdesku.

Pokud jste zákazníkem CAD Studia a u vašich příspěvků se nezobrazuje tlačítko "HD Eskalovat", ověřte prosím, zda ve vašem účtu na CAD Fóru a na Helpdesku používáte stejnou e-mail adresu. Pokud chcete vaše účty sjednotit, kontaktujte nás prosím - nejlépe právě pomocí Helpdesku.

pondělí 31. srpna 2015

Autodesk Health Dashboard - kondice cloud služeb


Tak jak přibývá uživatelů spoléhajících na různé CAD aplikace založené na cloudových technologiích, roste i potřeba informovat o stavu těchto cloudových služeb. Jak aktuálním stavu - pokud se vám například zdá, že cloudový rendering trvá příliš dlouho, tak jejich budoucím stavu - např. naplánovaném termínu krátké víkendové odstávky pro aktualizaci verze.

Přehledné zobrazení těchto informací o "zdraví" cloudových služeb Autodesku poskytuje nový portál health.autodesk.com. Zobrazuje aktuální stav hlavních cloudových služeb - zeleně: plná funkčnost, žlutě: omezený výkon, oranžově: odstávka, plus případné termíny nejbližší plánované údržby a její účel. A pokud se na tento portál přihlásíte vaším Autodesk ID, můžete si zapnout (health subscription) vaše osobní e-mailové notifikace zasílané při změně stavu jednotlivých cloud aplikací a zasílání upozornění na jejich plánovanou údržbu. Toto sledování stavu pokrývá aplikace A360 Team, Fusion 360, PLM 360, BIM 360, A360 Collaboration for Revit, Buzzsaw a Constructware.

Viz též cloud služby Autodesk 360

pátek 14. srpna 2015

Autodesk Inventor na platformě Citrix a s akcelerovanou grafikou? Proč ne?


Virtualizace aplikací a technologie jejich vystavení pro použití uživateli jak v intranetu tak v internetu je k dispozici již dlouho, nicméně z výkonnostních důvodů byla zatím vyhrazena spíše běžným kancelářským aplikacím.

Výrobci hardware a software již však začínají nabízet technologie umožňující i náročným aplikacím, jako je CAD (ale např. i hry) přidělit dostatečnou porci výkonu, a to zejména v grafické oblasti, která byla doteď vnímána jako jedno z hlavních omezení. Autodesk rovněž oficiálně podporuje provozování svých CAD aplikací na virtualizačních platformách, konkrétně na platformě Citrix XenApp resp. Citrix XenDesktop (existuje preferované partnerství mezi společnostmi Autodesk a Citrix). Seznam podporovaných aplikací a jejich systémové požadavky naleznete zde.

Technické předpoklady
Na straně CAD nástrojů Autodesku je vlastně jedinou podmínkou vlastnit běžnou síťovou licenci (NLM) - dřívější nutnost speciální Citrix licence již od verze 2014 neplatí (od roku 2018 je potřebná jen samostatná subscription licence). Na straně Citrix virtualizačního serveru je dnes klíčovou komponentou technologie HDX 3D Pro, která poskytuje aplikacím sadu grafických akceleračních technologií jako je Direct 3D (využíváno Inventorem), OpenGL nebo CUDA. Technologie dokáže nastavit profily přidělované jednotlivým uživatelům ve 3 úrovních tak, aby byl cenný grafický výkon dostupný přesně tam, kde je třeba. V nejvyšší, třetí úrovni, vhodné i pro náročné CAD aplikace, je poskytnut maximální grafický výkon, případně je umožněn přímý přístup ke grafické kartě. Tento profil také podporuje 3D myši často používané konstruktéry pro snadnější práci ve 3D. Po hardwarové stránce je klíčovou komponentou grafická karta využívající technologie nVidia Grid. Rozhodnutí jakou grafickou kartu z této řady zvolit, závisí na předpokládané zátěži a využití, přibližnou představu si můžete udělat z následující tabulky.


Přínosy a výhody
Jaké to má celé vlastně výhody a proč o této alternativě vůbec uvažovat?

 • Náklady na pořízení pracovních stanic - uživatel nemusí investovat do jednotek či desítek drahých pracovních stanic
 • Správa a údržba - interní či externí IT se nemusí věnovat správě a údržbě onoho hardware
 • Přístup odkudkoliv - CAD nástroje dostupné nejen ve firmě, ale odkudkoliv – lze umožnit konstruktérům pracovat z domova
 • Multiplatformní přístup – klientský přístup je umožněn nejen na platformě Windows, ale na všech platformách, pro které jsou k dispozici klienti pro Citrix XenApp (tablety Android či iOS, Linuxové či Apple počítače)

Umíme to
CAD Studio je ve spolupráci se sesterskou společností AutoCont připraveno zprovoznit tuto platformu u svých zákazníků.

Jak vypadá reálná uživatelská zkušenost můžete vidět na přiložených videích, ukázek Autodesk Inventoru – pro porovnání vždy tatáž úloha na standardní mobilní pracovní stanici a stejná úloha na virtualizovaném Inventoru:
pondělí 3. srpna 2015

Autodesk Stingray - architektonické vizualizace v reálném čase


CAD Studio je členem mezinárodní skupiny Autodesk AEC Blogger Council a tak vám může mj. přinést exkluzivní informace o plánovaných produktech Autodesku. Dne 19.srpna bude uveden nový produkt pro atraktivní 3D vizualizace generované v reálném čase - Autodesk Stingray.

Autodesk Stingray je původně herní engine, který pochází z loňské akvizice technologie Bitsquid. Tu nyní Autodesk využívá kromě herních aplikací i pro vizualizace v oblasti stavebnictví a architektury. Stingray je propojen s aplikacemi Autodesk Revit a 3ds Max. Pomocí nich tak můžete vytvářet interaktivní modely interiérů i exteriérů, které si může zákazník prohlížet z libovolného pohledu v plně vyrendrované podobě - na PC, na mobilních zařízeních nebo prostřednictvím 3D brýlí pro virtuální realitu Oculus Rift.Stingray není klasická aplikace, ale spíš sada nástrojů pro Windows umožňující dotvářet interaktivní vizualizace. Chování scény lze řídit interaktivními nástroji nebo programovacím skriptovacím jazykem Lua. Aplikace bude dostupná formou Desktop Subscription, tedy pronájmu (cca 30$/měsíc nebo 240$/rok). Revit, popř. Revit ve spojení s 3ds Max umožňuje vytvářet pevné vyrendrované pohledy a animace, které můžete předat zákazníkovi. Pomocí Stingray ale můžete zákazníkovi poskytnout model stejné scény v podobné kvalitě, který si může procházet a zobrazit z libovolného jím zvoleného pohledu. Funkce LiveLink zaktualizuje pohled ve Stingray při každé změně BIM modelu.


Ukázky použití:


čtvrtek 30. července 2015

Project Aquila - aplikace propojující IoT a BIM


Project Aquila (souhvězdí orla) dostupný na Autodesk Labs je příkladem nového typu aplikace přímo propojující oblast "internetu věcí" (IoT) a "informačního modelu budov" (BIM).

Autodesk Project Aquila umožňuje snadnou správu a analýzu spotřeby energie a stavu elektrických zařízení - využívá real-time data z bezdrátových čidel rozmístěných po budově a projektová data BIM modelu virtuální budovy. Použitá čidla Panoramic Power využívají bezdrátovou komunikaci, nabízejí rychlou instalaci a nevyžadují napájení - jsou napájena magnetickým polem elektrických vodičů, na něž jsou jednoduše "nacvaknuta". Lze tak efektivně sledovat a optimalizovat spotřebu energie v obchodních a kancelářských budovách, v restauracích, nemocnicích, školách nebo výrobních prostorech.

Okamžitá data z jednotlivých elektrických obvodů usnadňují přehled o výkonu a potřebě údržby jednotlivých zařízení ve sledované budově. Umožňují včas identifikovat skryté problémy a předvídat selhání.

Datové výstupy jsou viditelné v kontextu mapy - 2D půdorysu nebo 3D modelu budovy a uživatel je tak může snáze vztáhnout k aktuální provozní a dispoziční situaci. I na dálku lze virtuálně procházet budovou a mít v ní okamžitý přístup k naměřeným datům.

Získané reporty lze snadno sdílet s dalšími správci a uživateli budovy a pomáhat tak optimalizovat spotřebu energií.


Produkty Autodesku jsou už dnes využívány pro navrhování řady produktů z oblasti IoT. Výrobky a nástroje pro jejich navrhování jsou dnes čím dál více propojeny a možnosti komunikace nabízejí nové cesty pro získávání reálných dat a jejich zpracování s využitím cloudových technologií. Tato data pak jsou zpětně využívána pro optimalizaci samotného fyzického výrobku nebo způsobu jeho využití. Kdykoliv, odkudkoliv. To je princip "internetu věcí". K novým technologiím navrhování a aditivní výroby přispívají i moderní CAD/CAM nástroje pro digitální prototypy jako je Autodesk Inventor nebo Autodesk Fusion 360.


Via Autodesk Labs