neděle 25. dubna 2021

Aplikace od "Q" a "R" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si tentokrát připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "Q" a "R". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "Q" a "R"

 • QBEblock
   - freeware utilita umožňující snadný výběr skupiny bloků (referencí) ukázáním "příkladu" atributu některého z bloků - tedy tzv. query-by-example. Rychlé vyhledávání všech bloků se stejnou hodnotou atributu. Viz QBEblock


 • Railway Tools
   - nadstavba Autodesk Civil 3D pro projektování železničních tratí podle českých norem. konstrukce železničního oblouku včetně definovaného převýšení, generování podélných profilů, vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek a nechybí ani vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati. Viz Railway Tools


 • RAL palety
   - knihovny a doplňky pro plnohodnotnou práci s barevnými paletami RAL v produktech Autodesku - AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion, 3ds Max. Viz RAL palety barev

 • RawMatPicker
   - rozšíření funkcionality Autodesk Inventoru – umožňuje rychlý náhled do ERP systému a přenos atributů do vlastností návrhových dat Inventoru. Viz RawMatPicker

 • ReAnon
   - LISP utilita umožňující hromadně vymazat nebo přejmenovat a následně upravovat jakýkoliv anonymní blok v DWG výkresu AutoCADu. Viz ReAnon

 • Re-Assoc
   - připojí odpojené kóty - hromadně obnoví asociaci kót v celém DWG výkresu najednou. Viz Re-Assoc

 • ReCoder
   - univerzální překódování textů v DWG - provede automatickou náhradu jakéhokoliv způsobu kódování textu (čeština, ruština, unicode, DOS kódování, kódy %%nnn, speciální dvojznaky a prefixové/postfixové notace, starší nesprávně provedené automatické konverze) v AutoCADu standardním textem v univerzálním Unicode. Viz ReCoder

 • ReLinkField
   - obnoví ztracená spojení automatických popisných polí (field) ke zdrojovým DWG objektům. Viz ReLinkField

 • RemoveAssemblyHistory
   - iLogic makro pro snadné publikování "mrtvé" sestavy Inventoru bez informací o modelovací historii všech součástí i celé sestavy. Zachová ale strukturu sestavy, materiály i iVlastnosti. Viz RemoveAssemblyHistory

 • ReNameComp
   - jednoduchá utilita pro Fusion 360 - snadné přejmenování komponent, těles a náčrtů ve vašich modelech. Viz ReNameComp

 • RenameCSV
   - umožňuje hromadné přejmenování tabulek symbolů v AutoCADu - např. hladin, bloků, pohledů, rozvržení, typů čar, písem, kótovacích stylů, skupin, atd. - pomocí tabulek Excelu nebo jiné tabulkové či databázové aplikace (CSV souborů). Viz RenameCSV

 • RenameLOA
   - pomocí tohoto LISP reaktoru můžete zajistit, aby se název rozvržení (layoutu) v DWG automaticky měnil podle hodnoty daného atributu v bloku rohového razítka (rámečku). Viz RenameLOA

 • ReplaceBlock
   - náhrada jakýchkoliv typů bloků, včetně dynamických, se zachováním atributů, natočení a dalších parametrů. Chytřejší BlockReplace. Viz ReplaceBlock

 • Reset210
   - technická pomůcka pro obnovení lokálního souřadnicového systému entity - roviny a směru extrusion-vectoru. Např. po importu nesprávně definovaného DWG či DXF. Viz Reset210

 • ReTemplate
   - užitečná pomůcka umožňující aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy. Hromadná změna standardů, stylů, hladin, písem podle jiné šablony. Viz ReTemplate

 • Revit Tools
   - nadstavba Holixa Revit Tools rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a desítky automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu - tvorba a editace modelu, výkresové listy, tisk, správa projektu, kótování, filtry, dveře, popisy a legendy, Excel tabulky a výkazy, TZB funkce a mnoho dalšího. Bonus nadstavba CS+ pro zákazníky. Viz Revit Tools


 • Rhomboid
   - jednoduchá utilita pro snazší kreslení kosodélníků/rovnoběžníků v AutoCADu. Viz Rhomboid

 • RIBlock
   - pomocí utility RiBlock můžete hromadně nahrazovat jednotlivé reference (instance, výskyty, vložení) bloku jednoho jména jiným blokem v daném DWG výkresu nebo blokem externím. Viz RIBlock

 • RotAlign
   - automatické zarovnání bloků podél zadané křivky v AutoCADu - bloky se otáčejí kolem svých vkládacích bodů v závislosti na použitém příkazu - buď kolmo ke křivce (příkaz ROTALIGN) nebo rovnoběžně s křivkou (příkaz ROTALIGN1). Viz RotAlign


 • RRename
   - příkaz PŘEJMEN na steroidech - přejmenovávání bloků, hladin, rozvržení, typů čar, pohledů, stylů, materiálů, souřadnicových systémů a skupin buď pomocí jednoduchého vyhledání/nahrazení podřetězců nebo pomocí pokročilých regulárních výrazů. Viz RRename

 • rVPscale
   - reaktor pro automatické zobrazení měřítka výřezů, formou napojení hodnoty měřítka na textovou entitu. Při změně měřítka výřezu je pak tento text na výkresu automaticky zaktualizován. Viz rVPscale


sobota 17. dubna 2021

Aplikace od "N" a "O" a "P" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems (úvodní kapitola zde) si připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "N", "O" a "P". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "N" a "O" a "P"

 • Normals
   - jednoduchá LISP utility pro AutoCAD umožňující vykreslit směr normálových vektorů 3D ploch - může pomoci při řešení problémů zobrazení "rubových" ploch v 3D modelech. Nabízí i příkaz FlipFace pro obrácení rubových ploch. Viz Normals

 • NumInText
   - aplikace NumInText univerzální nástroj umožňující provádět aritmetické operace s čísly obsaženými ve výkresových textech nebo v atributech bloků AutoCADu. Můžete je zvětšovat, násobit, zaokrouhlovat, ořezávat apod. Viz NumInText

 • Obj2DWG
   - doplněk AutoCADu umožňující načíst jednodušší soubory formátu OBJ přímo v prostředí DWG výkresů AutoCADu. Z .obj souborů vytváří 3D objekty typu PFace mesh. Viz Obj2DWG

 • PageOf
   - univerzální pomůcka pro AutoCAD umožňující snadno číslo číslovat stránky projektu - jednotlivá rozvržení DWG výkresu automaticky označí texty počítadla "Strana N z M" ("Page N of M"). Stránky umí dynamicky přečíslovat. Viz PageOf

 • PageSet
   - různé typy utilit pro hromadnou změnu nebo sjednocení nastavení stránek a rozvržení v DWG výkresech AutoCAD. Viz PageSet

 • PaintSelect
   - freeware utilita PaintSelect doplňuje do AutoCADu nový způsob výběru objektů známý např. z 3ds Max nebo z Fusion 360 - výběr "malováním" se stisknutým tlačítkem myši. Viz PaintSelect

 • PanVPs
   - užitečná pomůcka, aplikace PanVPs posune pohled ve všech vybraných nezamčených výřezech v daném rozvržení DWG výkresu o zadaný vektor. Viz PanVP


 • Parabola
   - jednoduchý LISP nástroj pro kreslení paraboly. Viz Parabola nebo 2DPlot

 • PartNumberGenerator
   - jednoduchý nástroj pro sekvenční číslování dílů pro konstrukční firmy využívající Vault Basic. Viz PartNumberGenerator

 • PatCatalog
   - freeware utilita pro vytvoření přehledného vizuálního katalogu všech aktuálně použitelných šrafovacích vzorů (.PAT šrafur) dostupných na vašem počítači. Viz PatCatalog

 • PatOut
   - jednoduchý nástroj pro extrakci definičního souboru šrafy - .PAT - z existující vybrané šrafy v DWG výkresu AutoCADu. Viz PatOut

 • PerpFrom
   - pomocí freeware utility PerpFrom (PF) můžete v AutoCADu pohodlně vztyčit kolmici - kreslit kolmice od zadané paty na libovolné linii či křivce. Viz PerpFrom


 • PkArea
   - pomocí LISP utility PkArea můžete rychle přenášet plochy (výměry) uzavřených oblastí z DWG výkresu AutoCADu do tabulky v Excelu (viz též PkLength). Viz PkArea


 • PkLength
   - pomocí LISP utility PkLength můžete rychle interaktivně vykazovat délky ukázaných čar z DWG výkresu AutoCADu do tabulky v Excelu (viz též PkArea). Viz PkLength


 • Plant Tools
   - bonus aplikace (součást CS+) rozšiřující projekční aplikaci AutoCAD Plant 3D a AutoCAD P&ID o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících práci v potrubních projektech. Viz Plant Tools


 • plotDWGarr
   - sada nástrojů umožňujících pracovat s rastrem "výkresů", samostatných rámečků v DWG souboru, jako se sadou samostatných výkresů. Můžete je vykreslit na tiskárnu (Plot), vygenerovat jednotlivá rozvržení, vyexportovat je jako samostatné DWG, nebo vypublikovat je jako vzhledy stránek. Viz plotDWGarr


 • Podsestavy CS+
   - sada českých doplňkových podsestav firmy Arkance Systems pro Autodesk Civil 3D zefektivňují projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Tyto podsestavy (subassemblies) jsou součástí bonus nástrojů CS+. Viz Podsestavy pro Civil 3D

 • Polyhedra
   - utilita vytvářející různé typy 3D mnohostěnů (polyhedronů - platónské, archimédovské), buď jako sítě 3D ploch nebo jako objemová 3D tělesa (volba "Solidify"). Viz Polyhedra

 • Postprocesory
   - sada zákaznických CAM postprocesorů (pro Inventor CAM, Fusion 360 a PowerMill) optimalizovaných pro u nás využívané řídicí systémy a obráběcí stroje. Viz CAM postprocesory

 • Power Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje funkce CAM aplikace Autodesk PowerMill - do prostředí PowerMillu doplňuje sérii funkcí pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, vrtání a tvorby výrobní dokumentace. Viz CS Power Tools


 • PreSave
   - automatický reaktor, po jehož načtení budou při každém běžném uložení výkresu (OnSave, příkazem, klávesovou zkratkou, zavřením okna nebo AutoCADu) automaticky provedeny zvolené přednastavené operace (kontroly, doplnění, nastavení vlastností, apod.). Viz PreSave

 • Produkty Autodesk - SP
   - web pomůcka pro zobrazení přehledu service packů, interních čísel verzí, registry klíčů a feature kódů jednotlivých verzí AutoCADu, Inventoru, Revitu, 3ds Maxu a dalších hlavních aplikací Autodesku. Viz Produkty - SP

 • Příkazy a proměnné AutoCADu
   - rozsáhlý web katalog všech příkazů a proměnných AutoCADu (včetně nedokumentovaných) zahrnující všechny hlavní jazykové verze AutoCADu, historii příkazů a příkazové volby hlavních příkazů. Porovnání příkazů plné verze a verze LT. Viz AutoCAD příkazy a AutoCAD proměnné

 • Průvodce Fusionem
   - jednoduchý bezplatný doplněk pro Autodesk Fusion 360 - v panelu nabízí ukázky, cvičení a kurzy pro výuku jednotlivých CAD a CAM funkcí ve Fusion 360. Průvodce "Learning Panel" je rovněž volitelnou součástí české lokalizace Fusion 360. Viz Fusion 360 - Průvodce

 • PurgeSmall
   - pomocí freeware utility PurgeSmall můžete z vašeho DWG výkresu hromadně odstranit všechny malé (možná nepodstatné, detailní) objekty, např. před odevzdáním. Stačí určit hraniční velikost. Viz PurgeSmall


sobota 10. dubna 2021

Aplikace od "L" a "M" (abeceda aplikací Arkance Systems)

Máme tu další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems (úvodní kapitola zde) a s ním hlavní aplikace - tentokrát s názvem začínajícím na "L" a "M". Stejně jako v předchozích dílech serálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "L" a "M"

 • LayLay
   - reaktor pro automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení. Tento reaktor tak rozšiřuje možnosti dané např. příkazem VHLADINA. Viz LayLay

 • LayNsel
   - nástroj pro přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny. Viz LayNsel

 • LGC
   - měření staničení, vzdálenosti bodu na křivce různými metodami. Viz LGC

 • LinCatalog
   - vykreslí legendu, přehled vašich komplexních typů čar nadefinovaný v zadaném definičním .LIN souboru. Viz LinCatalog

 • LinkText
   - automatické propojení textů ve výkresu AutoCADu. Jakákoliv změna obsahu zdrojového textu bude promítnuta i do cílového textu. Nástroj můžete použít pro legendy, právní prohlášení, nebo jiné opakující se texty. Viz LinkText


 • LinOut
   - užitečná utilita pro zpětné vyextrahování definičního souboru čar z DWG do .LIN souboru. Zvládne i komplexní typy čar. Podobná utilita je PatOut pro šrafy. Viz LinOut

 • LOD Manager
   - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Inventor v prostředí sestav. Zjednoduší a zrychlí práci s Reprezentacemi úrovní detailů (Level-Of-Detail, LOD). Viz LOD Manager

 • LOMAN
   - nástroj pro rychlé přepínání a třídění rozvržení, můžete také rozvržení seřadit i podle číselného pořadí a při tisku či publikování DWG výkresu tak zajistit jejich správné, logické pořadí. Viz tip 8472

 • LT Extension
   - rozšiřuje možnosti AutoCADu LT o řadu užitečných funkcí formou doplňkového nástrojového panelu. Práce s hladinami, číslování textů, export textů a souřadnic, výkazy bloků, délek čar ad. Viz LT Extension

 • MINIS
   - “Datový model MINIS” je nástroj pro efektivní tvorbu územních plánů a urbanistických mapových podkladů. Lze jej využít jako minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v prostředí CAD/GIS aplikace AutoCAD Map 3D. Viz MINIS


 • MoveTill
   - iterativní posun, zvětšení, rotace objektu - až do okamžiku dotyku. Pomůcka pro parametrizaci návrhu pro AutoCAD, popř. Inventor. Viz MoveTill pro AutoCAD a Grow-till pro Inventor