čtvrtek 24. listopadu 2022

Rozšířená služba Moje přehledy

Uživatelé aplikací AutoCAD a Revit a především správci předplatného (subscription manager) nyní mohou využívat rozšířené služby "Moje přehledy" (resp. My Insights") a "Týmové přehledy" (resp. "Team Insights") v účtu Autodesk Account.

V AutoCADu (od verze 2020, jen Windows, ne profesní verze) a v Revitu (od verze 2021) je možné vyhodnocovat způsob využívání aplikace a z rozpoznaných vzorů používání automaticky generovat statistiky a doporučení pro uživatele nebo pro vaše firemní správce subscription. Tato funkce využívá nástrojů strojového učení (AI) pro vyhodnocení anonymizovaných dat ze spouštění příkazů v těchto aplikacích. Z těchto dat generuje personalizovaná doporučení jak zefektivnit práci a upozorňuje na případné nedostatky (neefektivní sekvence příkazů, zpomalených běh aplikace, volné nepřiřazené licence), navrhuje vhodná makra příkazů a vhodné výukové materiály. Funkce neshromažďuje návrhová CAD data, pouze metadata souboru – formát souboru, velikost, rozměrové jednotky a metriky objektů a hladin. Kompletní přehled metadat:

 • Název a verze produktu.
 • Výkon systému včetně rychlosti aplikace a přístupu k souborům.
 • Velikost dokumentu, doba otevírání a ukládání.
 • Čas zahájení a ukončení relace.
 • Spuštěné, dokončené, přerušené a odvolané příkazy.
 • Nastavení a systémové proměnné.
 • Počet a typ objektů ve výkresu.
 • Typ pohledu a změny provedené v pohledu.

Vaše osobní předvolby si můžete změnit ve vašem nastavení účtu. Přímo v aplikacích (verze 2020-2022, u novějších je řešeno nastavením ochrany osobních dat) si můžete shromažďování těchto dat řídit volbou:

 • AutoCAD – na pásu karet klikněte na nabídku Nápověda > Lokální analýza (nebo zadejte lokálníanalýza na příkazovém řádku).
 • Revit – na okraji aplikace klikněte na nabídku Nápověda > Nastavení ochrany osobních údajů.

Výsledky přehledů můžete vidět přímo v okně AutoCADu - od verze 2022.1 a kartě Moje přehledy na stránce Začít, nebo se zobrazují ve vašem účtu Autodesk Account na kartě Přehledy (manage.autodesk.com) - kromě osobních přehledů a doporučení mají správci předplatného možnost zobrazit si přehledy za celý svůj spravovaný tým. Třetí možností je zasílání přehledů e-mailem (z adresy productinsights@autodeskcommunications.com.

Přehledy jsou k dispozici jen pro komerční licence (ne výukové, ne NFR, ne zkušební) AutoCADu a Revitu (viz výše), a to licence na jméno nebo Flex tokeny, a je nutné několik dnů pravidelného používání, nejen příležitostně. Týmové přehledy jsou k dispozici pro uživatele s rolí primárního nebo sekundárního správce předplatného nebo pro správce SSO (Premium účty). Pro Premium subscription jsou k dispozici i detaily po uživatelích.

Příklad osobních přehledů (klikněte pro větší):

Příklad týmových přehledů (klikněte pro větší):

Příklad přehledů v aplikaci (klikněte pro větší):
pátek 11. listopadu 2022

Co má společného CAD a GIS s plachtěním přes oceán?

Netradiční propojení sdílené formou netradičního osobního zážitku....

Skutečnost, že původní česká firma CAD Studio patří už přes dva roky do mezinárodní skupiny firem a že kvůli tomu došlo ke změně názvu na Arkance Systems, je veskrze známá. Arkance patří dále do skupiny Monnoyeur, což je francouzská rodinná firma s tradicí hodně přes 100 let. Prostřednictvím firem ve skupině Arkance doplňuje své aktivity v oblasti stavební techniky o digitální produkty a služby.

A právě společnost Monnoyeur se nedávno pustila do podpory nadějného skippera Benjamina Ferré. Ten se účastní dlouhých zaoceánských závodů, sám na lodi kategorie IMOCA. Cílem je účast na závodu kolem světa Vendée Globe.

To možná samo o sobě vnitrozemci nic moc neřekne - dokud nezíská následující osobní zkušenost. Různé interní informační maily o podpoře Benjamina Ferrého jsem delší dobu vnímal spíš periferním viděním. Až do chvíle, kdy v kanceláři přistály papírové skládačky závodní plachetnice. Přečetl jsem si pořádně nedávný e-mail, řekl si, že lodě a voda jsou přece moje téma a měl jsem o víkendu čas - takže jsem papírový model lodi Monnoyeur složil, vyfotil a přihlásil do interní soutěže.


Dva týdny nato jsem už frčel na sraz oceněných do Paříže, stejně jako téměř dvacet dalších účastníků - jeden vítěz hodnocení fotek z každé země, kde společnosti Monnoyeur působí. Z Paříže už jsme jeli společně "vláčkem" TGV na čtyřdenní společný program na zahájení závodu  Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Nic jsem si dopředu nestihl zjistit, nic moc jsem nečekal, vzal jsem si nějaké pracovní čtení a notebook. To, že jej vytáhnu jen při cestě vlakem a na letišti, jsem ještě netušil.

Oproti očekávání jsem totiž byl od momentu, kdy jsme dorazili do přístavu v Saint-Malo, zcela ohromen tím, co se kolem mě děje a kolik toho člověk má vstřebat: 

 • monumentální 30m vysoké stěžně a neskutečná elegance cca 140 závodních lodí zaparkovaných podél nekonečného mola chráněného přístavu


 • menším městem (cca 45 tis. obyvatel) projde během "startovního festivalu" asi 2,5 mil. lidí - a to se po většinu času žádná z těch lodí ani nehne


 • magické staré město Saint-Malo / Intra Muros, někdejší sídlo korzárů obehnané hradbami na ostrohu mezi nádhernou pláží a ústím řeky La Rance


 • tepající město, noční atmosféra, snaha předvést město, region Bretaně, ale i cílový Guadaloupe v tom nejlepším světle • setkání s kolegy z různých zemí, různých pozic z různých firem ve skupině, se kterými jsme si dokázali společný čas a prostředí neskutečně užít
  všichni s Benjaminem Ferré a Philippem Monnoyeur

 • velmi hřejivé setkání se členy rodiny Monnoyeur, kteří měli skutečný zájem o to, co děláme a jak se nám pracuje
  s rodinou Monnoyeur

 • skvělá organizace a zajištění jak vlastní akce, tak naší návštěvy .... a mnoho dalšího!
Ty nové, nečekané, neplánované osobní kontakty a čas strávený s novými lidmi byly vlastně to nejlepší. A nakonec to bylo i pracovní: vyměnili jsme si spoustu zkušeností a pohledů na věci, které se musí řešit v jednotlivých lokalitách, osobně jsem se seznámil a pracovně diskutoval s finským kolegou, který je ve firmě teprve krátce, ale ve svém prodejním portfoliu má i naši GIS aplikaci twiGIS

Účastníci z Arkance

Závěrem bych rád poděkoval za tuhle nečekanou možnost, vyzval všechny ke sledování postupu Benjamina v závodu a kolegy ke sledování interní komunikace, protože jsou plánovány další takové akce :)