úterý 24. června 2008

Ribbon - spása nebo zkáza?

Každá významná změna způsobu ovládání každodenně používaných nástrojů (a nemusí jít jen o počítačový software) logicky vyvolá kontroverzní reakce uživatelů. Ti s konzervativnější povahou se jakékoliv inovaci brání, ti avantgardnější projevují až nekritické nadšení.

Podobná situace nastává při zavádění "Ribbonu" (správně "Pásu karet") v nových aplikacích Microsoftu nebo Autodesku. Ribbon samozřejmě není svévolný výmysl softwarových producentů šířený jako trest pro nebohé uživatele. Je výsledkem rozsáhlých výzkumů způsobu používání aplikací a měl by skutečně vést ke zvýšení produktivity při využívání dané aplikace. Ač se asi většina uživatelů staví k ribbonu apriori odmítavě, po určité době si na jeho použití zvykne a pravděpodobně nakonec vede i k onomu kýženému usnadnění ovládání (i když jednotliví uživatelé si asi nějaké reprezentativní testy produktivity nedělají).

Praktickým ověřením využití a popularity ribbonu je AutoCAD 2009. Tam totiž lze přepínat mezi klasickým, původním uživatelským rozhraním a mezi ribbonem (mimochodem podstatně přizpůsobitelnějším než v případě MS Office 2007). Viz video a:


Autodesk navíc může od uživatelů, kteří povolili sběr anonymních údajů (CIP, příkaz PROGRAMZAPOJZÁK, získávat data o způsobu využití uživatelského rozhraní. Z těchto údajů o skutečném použití pak vyplývá, že poměr uživatelů ribbonu vůči "odmítačům" ribbonu je 54% : 46% (a tento poměr roste).

I uživatelé Inventoru 2009 nyní mohou zkusit prostředí ribbonu. Na webu labs.autodesk.com je ke stažení rozšiřující modul "Inventor 2009 UI Technology Preview", který do Inventoru doplní volitelné rozhraní ribbonu.

středa 18. června 2008

DBX utility - hromadné akce usnadní práci

Již tradičně v XANADU poskytujeme zdarma řadu užitečných CAD utilit a nástrojů vyvinutých našimi pracovníky. A nemusí jít jen o populární "Vánoční aplikace zdarma" - šikovné nástroje pro naše zákazníky uvolňujeme nejen o Vánocích, ale i během roku...

Například častým požadavkem CAD manažerů i běžných CAD uživatelů je potřeba prozkoumat obsah nebo i upravit najednou celou dávku CAD výkresů (například celý adresář DWG souborů k dané zakázce). Pro tyto účely lze použít tzv. script generatory, ale někdy je vhodnější jít rychlejší a efektivnější cestou přímého přístupu (čtení/zápisu) k DWG souborům bez nutnosti otevírání. Ano, i bez otevření v CAD aplikaci můžete prohlížet obsah DWG souboru nebo jej dokonce modifikovat.

K těmto přímým operacím lze využít programátorské knihovny DBX dodávané s AutoCADem. V XANADU jsme připravili sérii bezplatných utilit, které využívají tento přístup pro rychlé zpracování desítek a stovek DWG souborů. Tyto "Xanadu DBX utility" (stránka v angličtině) nabízejí několik "skenovacích" (DBXscan) a "odstraňovacích" (DBXrem) nástrojů pro hromadné zpracování výkresů.

Najdete zde například nástroj vypisující seznam výkresů obsahujících nadbytečné seznamy měřítek anotací (a nástroj pro jejich hromadné odstranění), nástroj pro výpis seznamu výkresů obsahujících AEC objekty z AutoCADu Architecture nebo Civil 3D, či výkresů obsahujících Mechanical objekty z AutoCADu Mechanical, nástroj pro identifikaci výkresů obsahujících VBA makra (a nástroj na jejich hromadné odstranění).

Reportovací nástroje projdou všechny DWG výkresy v zadané složce (a jejích podsložkách) a vypíšou textový protokol o výkresech s hledaným obsahem. Lze tak snadno identifikovat výkresy, které mohou při dalším zpracování představovat nějaký problém (proxy objekty, makra...).

Zákazníci firmy XANADU si mohou tyto utility a řadu dalších užitečných CAD nástrojů stáhnout na www.cadstudio.cz/download

pondělí 9. června 2008

Pravý domácí CAD - a zadarmo

Brát si "práci domů" asi není pro většinu zaměstnanců příliš populární kratochvíle (a nemusí se jednat jen o profese příslovečných "ošklivých pánů s motorovou pilou"). Podobný odpor může tento princip vzbuzovat i u podstatně noblesnějších profesí, včetně projektantů a konstruktérů.

Je ovšem řada zaměstnanců, kterým naopak koncept práce "z domova" (tzv. Home office) velmi vyhovuje a jsou situace, kdy šturmování před odevzdáním zakázky takovou práci z domova o večerech či víkendech prostě vyžaduje.

I dnešní technologie bezpečného širokopásmového připojení přes internet, systémů pro sdílení dokumentů a výkonných notebooků nebo od ratolestí dočasně vypůjčených domácích herních počítačů (často výkonnějších než počítač v kanceláři) umožňují prakticky rovnocennou konstrukční práci z pohodlí domova.

Nelze přitom ale zapomínat ani na otázky licencí takto používaného CAD software. Pokud je doma používaný počítač v majetku firmy (zaměstnavatele), je situace jednoduchá. Prostě na domů přineseném počítači (většinou notebooku) používáte standardní firemní licenci CAD software - ať už lokální, nebo výpůjčku firemní síťové licence - např. AutoCADu, Inventoru nebo Revitu. Pokud ale jde o váš soukromý domácí počítač, není standardně možné si na takový počítač nakopírovat cizí firemní licenci - jednalo by se o porušení licenční smlouvy.

Řešením je tzv. Home-Use License Agreement (HULA), politika firmy Autodesk umožňující zaměstnacům firmy bezplatně využívat dodatečnou domácí licenci firemního CAD software. Home-Use Policy je k dispozici pro držitele Autodesk Subscription a tvoří jednu z významných výhod tohoto systému údržby CAD software (mimochodem levnějšího než standardní upgradování). Home-Use policy byla zavedena před rokem (viz X-News) a platí pro všechny aplikace Autodesku se Subscription podporou.

Podobný zaměstnanecký program - "Microsoft Office Home Use" - je nabízen i v rámci multilicenčních smluv na Microsoft Office.

Materiály k podmínkám použití a postupům žádosti o HULA najdete ve vašem Subscription centru nebo kontaktujte firmu XANADU.