čtvrtek 31. července 2014

Jednotná správa uživatelských účtů, licencí, aktualizací a zařízení

Správci nebo koordinátoři Autodesk Subscription mohou na adrese accounts.autodesk.com (resp. manage.autodesk.com/cep/) využít nové rozšířené a zjednodušené funkce pro moderní správu uživatelských účtů patřících pod subscription smlouvu (resp. smlouvy) dané firmy, a to včetně propojení s aktualizacemi (service packy) CAD produktů spravovaných na desktop počítačích aplikací Application Manager (instalovaná od verzí 2015). Správci subscription tak mají úplný přehled o možnostech, uživatelích, stanicích, aktuálním čerpání a aktualizacích jimi licencovaných Autodesk produktů.


Jednotlivým uživatelům lze přiřazovat práva pro různé aplikace, rozšíření a aktualizace, je možné sledovat čerpání kreditů, určovat způsob stahování, distribuce a instalace aktualizací (service packů) aplikovaných na jednotlivých zařízeních ve vaší firmě. Pod kontrolou zde máte i obsah a termíny jednotlivých subscription smluv. Web rozhraní tam může sloužit jako SAM nástroj spravující CAD licence používané ve vaší firmě.

Na web portálu vidíte mj. podobné informace o dostupných aktualizacích a doplňcích vašich Autodesk produktů jako v desktop utilitě Application Manager:Autodesk plánuje, že desktop aplikace Application Manager začne postupně kromě instalace aktualizací a oprav nabízet i nově dostupné moduly aplikací, bude vědět o vzájemných závislostech mezi aplikacemi, upozorňovat na důležité informace a časem bude nabízet i instalace a síťová rozmístění plných produktů.

Mimochodem, jako backoffice řešení pro správu tohoto kombinovaného systému propojujícího subscription smlouvy, produktový vývoj, uživatelské účty a lokální stanice používá Autodesk interně svou vlastní aplikaci PLM 360.

Správa uživatelů:


Správa zařízení (po odsouhlasení přístupu):


Vyzkoušejte si sami tento nový a postupně doplňovaný systém správy pod vaším subscription účtem na web adrese:
https://manage.autodesk.com/cep/

Aktualizované informace viz Autodesk Account

čtvrtek 17. července 2014

Překvapivá akvizice - Autodesk kupuje designérské studio The Living

Newyorské designérské studio "The Living" vedené Davidem Benjaminem se zaměřuje na avantgardní projekty a objekty z materiálů tvořených živými organismy a přírodními strukturami, na 3D tisk bakteriálních forem a na propojení různých bio-technologií.

Autodesk plánuje vytvořit s The Living společné Autodesk Studio a využívat CAD pro tvorbu nových typů projektů využívajících nové materiály, tvary a metodiky. Na pomezí kultury designu, CAD technologií, 3D tisku, robotiky, programování a biologie se pohybuje nejen The Living ale i sám Autodesk. K jeho méně známým aktivitám patří například Project Cyborg a výzkum bio- a nanotechnologií, programovatelné hmoty - viz autodeskresearch.com.

Studio The Living zvítězilo v nedávné soutěži mladých architektů s experimentálním projektem biologické architektury, budovy "Hy-Fi" - houbové věže tvořené živými cihlami z hub (viz obrázek). Pozornost vzbudil i projekt "Mussel Choir" (chór škeblí), ve kterém tvořily škeble bio-senzory zjišťující kvalitu vody a změny kvality se projevovaly zvukově, "zpěvem" celé instalace.

Více na In the Fold