čtvrtek 12. května 2022

Úspěch v dodávkách CAD/CAM řešení na Fusion 360

Fusion360

Podle statistik Autodesku je evropská společnost Arkance Systems na druhém místě na světě v prodeji softwaru Fusion 360 (první je zatím jeden z japonských prodejců) - v regionu Evropa a Blízký východ (EMEA) jsme tedy číslem jedna. A Česká a Slovenská republika má tomto úspěchu kolem Fusion 360 lví podíl, protože v rámci skupiny Arkance je právě podíl našich zemí ten největší.

K tomuto úspěchu a ocenění vedou dlouhodobé aktivity Arkance Systems podporující zákazníky i uživatele bezplatných licencí (hobby, studenti) Fusion 360. Sem patří:

Děkujeme našim CAD/CAM zákazníkům za důvěru. Pokud máte libovolnou otázku k aplikaci Autodesk Fusion 360 nebo k CAM řešením, obraťte se na nás e-mailem nebo v diskusi na CADforum.cz nebo ve výše zmíněné skupině na FB. Díky budované užší spolupráci s Autodeskem v této oblasti budeme schopni ještě lépe reagovat na vaše potřeby.

pondělí 25. dubna 2022

Podpora a aktivace starších verzí Autodesk software (aktualizováno)Aktualizace článku z července 2019

Podobně jako Microsoft a další velcí producenti software, používá i Autodesk politiku omezené podpory starších verzí. Naprostá většina zákazníků dnes využívá CAD, BIM a PDM software na aktuálních verzích operačních systémů a průběžně obnovuje i svůj hardware a své kancelářské, podnikové i bezpečnostní aplikace. Právě bezpečnost, zachování vzájemné kompatibility používaných softwarových aplikací, podpora aktuálních souborových formátů, výkon, průběžné opravné aktualizace a především podpora nových moderních funkcí zvyšujících produktivitu a možnosti využití mobilních aplikací jsou těmi hlavními důvody, proč zákazníci udržují aktuální verze také u svého návrhového softwaru. V případě software Autodesku k tomu slouží program Maintenance (plán údržby) nebo Subscription (předplatné).

Jak Maintenance tak Subscription poskytuje přístup nejen ke stále aktuální verzi daného software, ale zpravidla i ke třem (od 11/2020 k pěti) posledním starším (tzv. "oprávněným") verzím. Přístup zahrnuje samozřejmě i zajištění licencí. A pro tři starší verze je zajištěna i plná technická podpora. Tyto typy podpory chybí pro starší verze (tzv. "neoprávněné") a pro trvalé licence bez Maintenance.

Autodesk nyní uvádí do souladu svou politiku podpory starších verzí (Product Support Lifecycle) s praxí a s různými výjimkami praktikovanými oddělením technické podpory. Plné uplatnění politiky podpory bude postupně zavedeno počínaje březnem 2021. Co je vlastně chápáno pod pojmem "Podpora Autodesku", kdy a jak se její náplň bude měnit? (viz též naše květnové oznámení a CAD News 7/19)

Typ službyOprávněné verzeVerze 2010 a staršíNeoprávněné starší
tedy 2016 a starší
do 31.8.2019od 31.8.2019do března 2021od března 2021
Aktivace produktu
ANO
ANO
ne
ANO
ne, s výjimkami
jen 2017-2023
Technická pomoc
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Aktualizace produktu
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Opravy a hotfixy
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Od 1. července 2022 - Aktivace licence produktu
ne, bez výjimek
jen 2015-2023

Důležitou změnou je tedy aktivování (reaktivování) licencí starších verzí. Trvalou licenci můžete používat neomezeně na stávající pracovní stanici, ale nebudou již generovány nové, náhradní licence například pro vyměněný počítač. Technicky ale Autodesk onu starší instalaci nijak nezneplatňuje ani neodenímá - situace je podobná aktu ukončení výroby náhradních dílů, starého formátu médií nebo způsobu TV vysílání. Máte-li tedy verzi 2010 či starší, resp. verzi 2016 a starší, jednejte včas. Viz mýtus "trvalých" licencí a viz detaily.

Kromě podpory Autodesku má zákazník samozřejmě k dispozici ještě lokální podporu autorizovaného prodejce, např. Arkance Systems. Podmínky této podpory se řídí konkrétní smlouvou technické podpory.

Pro zajištění přístupu k plné podpoře, ke všem novým funkcím, zajištění maximální bezpečnosti a jistoty práce na moderních operačních systémech proto přejděte na moderní licencování formou Subscription nebo Flex Tokenů. Pro tento přechod můžete využít i opakovaně probíhající promo akce (flash promo) - se slevami 15 % až 25 %.

Článek aktualizován 10/2020 - rozšíření dostupnosti na 5 starších verzí.

Článek aktualizován 4/2022 - ukončení aktivační podpory verzí 2011-2014 k 1. červenci 2022.


Téma: podpora, aktivace a reaktivace licencí starší verze CAD software Autodesk

úterý 29. března 2022

AutoCAD 2023 - novinky aplikace

Dnes byla uvedena nová řada produktů Autodesk 2023, včetně české verze AutoCADu a AutoCADu LT. Co nového přináší AutoCAD a celá rodina produktů založených na AutoCADu 2023?

Na AutoCAD i další produkty Autodesku lze čím dál tím více hledět jako na platformu, základ sloužící nejen samotné instalované aplikaci, ale celému prostředí propojených návrhových nástrojů. V případě AutoCADu je to dobře vidět např. na souběžně uvedeném AutoCADu pro webové prohlížeče a mobilní zařízení (AutoCAD web app a mobile app), na propojení AutoCADu s Autodesk Docs, nebo na cloudové platformě Forge, kterou můžete využívat pro automatizaci procesů spojených s CAD návrhy. Funkce i data zůstávají kompatibilní a synchronizované napříč těmito nástroji.

Novinky samotného AutoCADu

Níže uvedené nové funkce se týkají i všech profesních verzí AutoCADu (AutoCAD Mechanical, Map 3D, Plant 3D, Electrical...), jejichž licence jsou i nadále součástí AutoCADu (tzv. "One AutoCAD") a z větší části i AutoCADu LT 2023. Autodesk rovněž zmodernizoval produktovou grafiku, která má lépe vyjadřovat propojení jednotlivých nástrojů Autodesku. AutoCAD 2023 je určen pro Windows 10 (verze 1809 a vyšší) a Windows 11. DWG formát se nemění.

Počet

Nový příkaz POČET (_COUNT) umožňuje rychle spočítat výskyty objektů v DWG výkresech. Funkce je nejvíce užitečná při práci s bloky, ale umožňuje počítat i jinou geometrii a porovnávat její hladinu, měřítko a stav zrcadlení.

Pomocí palety Počet můžete zobrazit a spravovat všechny počítané bloky v aktuálním výkrese. Oblast pro zjišťovaní počtů lze uživatelsky nastavit, například i zadáním polygonu.

Do aktuálního výkresu je také možné vložit tabulku s údaji o počtech výskytů.


Makra příkazů

Příkazové makro obsahuje sekvenci příkazů a systémových proměnných, které pomáhají automatizovat úkoly, které často provádíte při práci v AutoCADu. S využitím algoritmů strojového učení (ML, AI) AutoCAD generuje přehled doporučených maker na základě vašeho jedinečného používání příkazů. Pomocí palety Makra příkazů můžete zobrazit, vyzkoušet a uložit navrhovaná makra příkazů. Makra příkazů lze pak přidat na kartu Uložené na paletě Makra příkazů a poté je dokonce přidat na pás karet.Stopy a Import připomínek

Nástroj Stopy poskytuje bezpečný prostor pro tvorbu poznámek k výkresu. Jedná se o virtuální vrstvu položenou nad výkresem, která umožňuje všem spolupracovníkům na výkrese přidávat poznámky a komentáře, aniž by došlo k samotné změně ve výkresu.

Stopy lze vytvářet ve webové aplikaci AutoCAD, mobilní aplikaci AutoCAD nebo desktopove verzi AutoCAD (Windows i Mac). Poté můžete výkres sdílejte spolupracovníkům, aby si mohli Stopy a jeho obsah prohlédnout.

Připomínky lze importovat i jako PDF soubory nebo obrázky (JPG, JPEG, PNG) a nastavit jejich průhlednost. Pozici importu se funkce také pokouší optimalizovat a nabídnout vám co nejpřesnější umístění na výkrese, což je velmi užitečná funkce. Z importovaných připomínek lze pomocí Asistenta rozpoznat texty, odkazy, revizní obláčky a vložit je jako objekt do výkresu.


Plovoucí okna výkresů

Vylepšení:

 • Ukotvená příkazová řádka nyní zůstává u aktivního okna výkresu.
 • Plovoucí příkazová řádka si zachovává svojí pozici
 • Pokud se okna výkresu překrývají, aktivní okno výkresu se zobrazí nahoře.
 • Okno výkresu můžete připnout a zachovat tak jeho pozici na obrazovce v popředí před hlavním oknem AutoCADu.
 • Kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví plovoucího okna výkresu zobrazíte další možnosti.

3D grafika

Verze 2023 obsahuje nový 3D grafický systém, který využívá veškerý výkon moderních GPU a vícejádrových CPU, aby nabídl plynulou navigaci pro velké výkresy. Tento grafický systém je k dispozici pro vizuální styly Stínovaný a Stínovaný s hranami a je ve výchozím nastavení zapnutý. Výsledkem je až 10x rychlejší zobrazení 3D objektů.

2D grafika

Verze AutoCADu 2023 obsahuje nový grafický engine, který poskytuje lepší efekt zobrazení na některých špičkových GPU.

 • Vylepšený výkon během zoomování a posouvání na výkresech s mnoha TrueType texty, dlouhými křivkami nebo šrafami, které jsou vytvořeny jako plná vyplň ve vizuálním stylu 2D drátový model
 • Využití paměti GPU bylo optimalizováno při otevírání více výkresů v režimu DirectX 12
 • Byla odebrána podpora pro DirectX 9

Správce sady listů pro web

Odlehčená verze staršího Správce sady listů (Sheet Set Manager - SSM), Správce sady listů pro web, zobrazuje a spravuje pojmenované sady výkresových listů uložených v Autodesk Docs. Otevřením souboru DST z Autodesk Docs se ve výchozím nastavení zobrazí Správce sady listů pro web.

Správce sady listů pro web poskytuje následující základní funkce:

 • Vytváření, odebírání nebo přesouvání listů a dílčích sad
 • Definování vlastností sady listů včetně listů a dílčích sad
 • Publikování sad listů do PDF
 • eTransmit

Vyjmout se základním bodem

Nový příkaz VYJMISREF zkopíruje vybrané objekty do schránky spolu se zadaným základním bodem a odstraní je z výkresu.

Vylepšení křivek

Nová možnost uzlu, Prodloužit vrchol, přidá nový vrchol k vaší křivce vycházející z vybraného koncového uzlu. Již nemusíte obracet směr křivky.

Stávající možnost Přidat vrchol může přidat vrchol mezi konec a předchozí vrchol. Záleželo na směru kreslení křivky.

S novou možností uzlu Prodloužit vrchol je vrchol vždy prodloužen z vybraného koncového uzlu, bez ohledu na to, kterým směrem byla křivka nakreslena.

Vylepšení multiodkazů

Příkaz MODKAZ má nyní možnost vybrat existující objekt mtext, který se má použít pro nový odkaz.

Pozor na styl multiodkazu, který nesmí mít nastavenou výchozí hodnotu pro text, jinak se volba nezobrazí.

Další vylepšení:

Vložit blok: Dialogové okno Definice již existuje poskytuje možnost přejmenovat blok, pokud zadaný název bloku již ve výkresu existuje.

Dialogové okno Možnosti: Nové dialogové okno vás vyzve k uložení nebo zrušení změn provedených při pokusu o zavření nebo zrušení dialogového okna Možnosti.

Režim ANNOSCALEZOOM: v tomto režimu kolečko myši zoomuje nikoliv plynule, ale po přednastavených měřítcích anotací (ve výkresovém prostoru).

Režim izolace: Výběr objektu je nyní zachován, když ukončíte režim izolace.

Nový výkres: Umístěním ukazatele myši na rozevírací seznam Nový na kartě Začít se zobrazí nápověda s názvem souboru šablony výkresu, který bude použit.

Import PDF: Pro import PDF se nyní používá jádro Adobe, což může vést k lehce odlišným výsledkům importu (převodu na DWG).

Zákaznická hlášení chyb (CER): Vaše e-mailová adresa je nyní automaticky vyplněna, když je generováno hlášení o chybě.

Vícejádrové publikování na pozadí: Možnost "Zahrnout odkazy" je nyní podporována při publikování souboru PDF s více listy pomocí publikování na pozadí.

Šablona: Při zakládání nového výkresu je zobrazena informace o použité šabloně.

AutoCAD web app: Nyní podporuje nadstavbové aplikace v LISPu.
Kompletní přehled nových příkazů a proměnných AutoCADu 2023 najdete v naší databázi na cadforum.cz/prikazy. Cenové informace najdete v CAD eShopu.


Zaregistrujte se na konferenci Autodesk LIVE 2023, kde vám představíme novinky produktové řady Autodesk 2023 podrobněji a včetně doplňkových bonus nástrojů i nasazení v praxi.

středa 2. března 2022

Autodesk Official Showreel 2022

Pravidelně každým rokem zveřejňuje společnost Autodesk ukázku nejzajímavějších prací zákazníků využívajících návrhový software z dílny Autodesku. Letošní výroční ukázkové video - Autodesk Official Showreel 2022 - rovněž ilustruje využití nejnovějších verzí návrhového softwaru Autodesk u zákazníků po celém světě.

Autodesk a jeho partneři pomáhají uvádět do života vaše díla z oblasti architektury, inženýrských staveb, designu výrobků, výroby, médií a zábavy. Každoroční showreel video ukazuje, jak inovátoři na celém světě využívají technologie Autodesku k přeměně nápadů ve skutečnost. Nečekejte na pokrok, stvořte jej.


 

Pro ilustraci doplňujeme též některá showreel videa Autodesku z posledních tří let:

 

 

 

Videa s ukázkami prací a zkušenostmi českých a slovenských zákazníků Arkance Systems najdete v playlistu Referenční videa na YouTube kanálu Arkance Systems CZ/SK.

pátek 28. ledna 2022

Autodesk slaví 40. narozeniny

Před 40 lety byla Johnem Walkerem a jeho kolegy založena společnost Autodesk. Ta se brzy stala slavná jedním ze svých softwarových produktů - AutoCADem. Prvním cenově dostupným a profesionálně využitelným CAD programem, který navíc nevyžadoval drahý mainframe počítač, ale fungoval na dostupném stolním počítači tehdy rovněž začínajícího standardu, IBM PC s operačním systémem MS DOS.

S čím v začátcích bojovali tehdejší tvůrci AutoCADu, ilustruje citát J. Walkera z knihy Autodesk File: naše práce se skládala zhruba z 40% kolem navrhování funkcí a jejich implementace a z 60% kolem toho, aby se kód aplikace vešel do 64kB paměti RAM.

Zajímavá ukázka jedné z nejstarší verzí AutoCADu, V1.2. Charakteristické obrazovkové menu, žádné uchopování, žádný výběr objektů ukázáním, žádné Undo, velmi omezená interaktivita editací, celkem jen o něco více než 30 příkazů - aktuální verze AutoCADu jich má 1528 (autor obrázku: Robert Burns, Retro_CAD):

Postupem času se nabídka produktů Autodesk rozšiřovala až na dnešní více než stovku. Některé, pravděpodobně i pro vás neznámé, najdete např. v našem loňském přehledu nebo v lednové videoukázce jejich nekonečných možností v oblasti stavebního projektování, strojírenské konstrukce, mapování, CAM výroby, médií a zábavy, nebo PDM/PLM správy dat.

O 10 let později již byla firma CAD Studio, předchůdce Arkance Systems v České repulice, jako autorizovaný partner Autodesku vystavovatelem na výstavě Autodesk Expo 1992 v pražském Paláci u Hybernů:

Z dob kdy hlavní událostí našeho místního "IT světa" byl veletrh Invex:

A kdy naši maďarští kolegové slavili svou první velkou zakázku:

Několik tištěných manuálů z pozdějších verzí AutoCADu vydolovaných z našich temných šuplíků:

A vzácných vývojářských disket z dob, kdy jsme napjatě kompilovali českou verzi AutoCADu:

Viz též Arkance Systems slaví 30 let #ADSK40

úterý 4. ledna 2022

Hlavní aplikace Autodesku - seznamte se

Znáte 50+ hlavních aplikací firmy Autodesk (z celkem více než 100)? Ať se postavíte kamkoliv, řada z vytvořených věcí, které vidíte kolem sebe, souvisí tak či onak s návrhovým a výrobním softwarem Autodesku - domy, výrobky, silnice, filmy, továrny, hry, dopravní prostředky. Přesvědčte se:

Máte dotaz k některé známé i méně známé aplikaci zmíněné ve videu? Zeptejte se nás. Všechny zmíněné aplikace totiž zase více či méně souvisejí s Arkance Systems - jako partner Autodesku jsme je buď již někde ve vašem okolí dodávali, nebo je školíme, nebo pro ně vyvíjíme nadstavby, nebo vám můžeme pomoci s jejich licencováním, nebo jsme radili studentům s jejich použitím, nebo jsme je pomáhali lokalizovat do češtiny.

neděle 5. prosince 2021

Jak vybrat počítač pro AutoCAD, Fusion 360, Revit, Inventor či 3ds Max?

Výběr PC

Jak vybrat počítač pro AutoCAD?

Vybíráme počítač pro Fusion 360.

Jaký počítač vybrat pro Revit?

Nejlepší stanice pro Inventor.

Výkonný počítač pro 3ds Max.

Jak vybrat notebook pro studenta?

Článek s obdobným tématem jsme zde publikovali před více než 11 lety (Jaký počítač či notebook na 3D CAD?) a na jeho základních doporučeních se od té doby kupodivu prakticky nic nezměnilo. Přesto ale vývoj hardware i CAD/BIM software zase o něco pokročil, takže si pojďme doporučení výběru počítače pro 3D grafiku zaktualizovat. Podívejme se navíc na důležitý parametr ceny a specifika volby notebooku pro studenta.

Uživatelé CAD aplikací z řad profesionálů (obvykle CAD managerů) i studentů (obvykle jejich rodičů) stojí často před důležitou otázkou - jaký počítač (často notebook) zvolit pro jimi vybraný CAD/CAM či BIM software (AutoCAD, Fusion 360, Revit, Inventor, 3ds Max...). Podle čeho se rozhodovat, jaké parametry jsou pro 3D grafický program nezbytné a jaké parametry nejvíce ovlivní jeho výkon? Na čem mohu ušetřit?

Cena

V profesionálním prostředí je spíše hodnocen poměr cena/výkon, resp. parametr návratnosti investice (ROI), v domácím prostředí nebo u začínajících firem bude nákupní cena počítače vždy nějak omezeným nepřekročitelným parametrem. Teprve pak následují parametry výkonnostní a samozřejmě i obecné parametry doplňkové, jako je volba desktop/notebook, záruka, servisní podmínky, hmotnost, výdrž na baterie, možnosti připojení (konektory), kamera, povrchová úprava, typ klávesnice.

Řekneme si, na kterých parametrech nešetřit, a které naopak mohou padnout za oběť nelítostnému diktátu rozpočtu.

Vybíráme notebook pro studenta

Parametry počítače pro studenta mají některé zvláštnosti. Je to jednak obvykle "utaženější" rozpočet, jednak často neznalost konkrétních požadavků, neznalost softwaru, který bude při výuce používán a neznalost objemu dat v něm zpracovávaných. Něco je naopak hned jasné - v naprosté většině případů bude potřeba notebook (ne desktop), obykle nebude potřeba obří disková kapacita, notebook by měl být spíš lehčí, přenosnější a mladé oko snáze zvládne i menší displej. Pro velmi omezené rozpočty poslouží lepší bazarový notebook. Nemá smysl moc spekulovat o používání téhož stroje i po škole - morální trvanlivost CAD stroje nepřekročí délku studia.

Parametry nutné

Některé parametry CAD stanice jsou "nepřekročitelné", ať jsou váš rozpočet, zvolený software nebo osobní preference jakékoliv. O čem tedy nemusíte spekulovat?

 • Operační systém - ten je daný volbou CAD/BIM softwaru, jen výjimčně má zvolená aplikace rovnocennou verzi pro Windows i MacOS (jako např. Fusion 360, ArchiCAD, částečně AutoCAD), každopádně vždy musí jít o 64bitový OS, pokud možno v jeho nejvyšší verzi (v době psaní příspěvku tedy Windows 11 a MacOS Monterey). Nejste-li expert, nenechte se ovlivnit doporučeními různých Linuxů a další ne-mainstreamových OS.
 • Typ disku - ať vás ani nenapadne uvažovat o mechanickém (rotačním) disku, výkonnostní rozdíl je tak propastný, že pro CAD připadá v úvahu jen SSD disk požadované velikosti. Vedlejší výhodou bude i větší výdrž notebooku na baterie a menší hlučnost. Při velmi napjatém rozpočtu volte menší SSD (128GB+) a k němu třeba navíc i mechanický disk pro data.
 • Paměť RAM - určitě nechoďte pod 8GB, pokud si to jen trochu můžete dovolit (klidně uberte na jiných parametrech), volte minimálně 16GB. Pokud plánujete zpracovávat objemné projekty, jděte do 32GB.

Nutnými parametry jsou samořejmě i "minimální systémové požadavky" od výrobce aplikace. Nepřehlédněte např. konkrétní service packy OS nebo požadavky na verze MS Office.

Nyní jednotlivé parametry podrobněji.

Procesor - CPU

Moderní 3D aplikace většinou umí využívat vícejádrové procesory (alespoň pro část funkcí). Nicméně základní operace geometrického jádra jsou z principu "jednovláknové", běží tedy jen na jednom jádru. Proto nemá smysl honit se u CAD aplikací za počtem jader, ale spíš za frekvencí procesoru. Čím vyšší frekvence, tím lépe. Při stejné frekvenci volte klidně levnější CPU, s menším počtem jader. Máte-li na výběr dva cenově srovnatelné CPU, kde jeden má vyšší frekvenci a druhý větší počet jader, volte ten s vyšší frekvencí. Výjimku z tohoto doporučení tvoří 3ds Max (velmi dobře využívá multi-threading), popř. CAD/CAM/BIM využití soustřeďující se na rendering, simulace nebo CAM. Boj zda Intel či AMD můžeme nechat stranou, pro CAD nemá větší vliv.

Rychlost procesoru bývá přeceňovaným parametrem. Tady můžete ušetřit. O 30 % pomalejší procesor bude mít za následek jen o 30 % pomalejší aplikaci - to např. u velikosti RAM nebo typu disku zdaleka neplatí, tam se to může projevit hůře.

Viz též multithreading v AutoCADu, multithreading ve Fusion 360, multithreading v Revitu, multithreading v Inventoru, multithreading v ReCapu, multithreading v 3ds Maxu

Grafika - GPU

Otázka volby grafické karty je asi nejsložitější. U desktop počítačů volte konfigurace s dedikovanou (ne-integrovanou) grafikou. Řada lidí preferuje práci na dvouobrazovkových konfiguracích - grafickou kartu volte i podle této možnosti. Většina notebooků používá značně omezené, integrované verze grafických akcelerátorů. Volte proto jen typy osazené navíc i plnohodnotnou 3D grafikou (akcelerátory nVidia nebo ATI/AMD) - ta má vyšší spotřebu, ale poskytuje vyšší výkon v CADu (zapne se automaticky při spuštění CADu). Pozor, při chybném nastavení se může váš CAD spouštět na pomalejší integrované grafice a ta výkonnější pak zbytečně leží ladem.

Doporučení konkrétního typu grafické karty se bude lišit podle aplikace. Zatímco pro AutoCAD nebo Inventor jsou doporučovány profesionální grafické karty řady nVidia Quadro nebo AMD FireGL, aplikace Revit nebo Fusion 360 (využívající DirectX) budou naopak spokojenější s "herní" řadou grafických karet, tedy s řadou nVidia GeForce a AMD Radeon. I uvnitř těchto řad jsou ale velké výkonnostní rozdíly a karty nabízejí kromě výpočetního výkonu i různý objem Video-RAM (ta se uplatní u větších modelů). To vše ovlivňuje i výsledný výkon v CAD/BIM aplikaci. Konkrétní typ karty tedy volte podle typu aplikace, objemu dat a samozřejmě podle vašeho rozpočtu. Pro menší modely nejde o tak významný parametr - tady můžete ušetřit.

Řada výrobců nabízí předkonfigurované stanice v kategoriích "kancelářské", "herní" nebo "profi". Liší se především onou grafikou - můžete z nich volit právě s přihlédnutím k výše uvedenému.

Pro AutoCAD, 3ds Max a Revit Autodesk certifikuje některé typy grafických karet a jejich driverů. Volbou grafiky certifikované výrobcem aplikace určitě neprohloupíte a vyhnete se případným problémům s kompatibilitou.

Paměť RAM

Velikost paměti je jeden z nejdůležitějších výkonnostních parametrů pro 3D CAD aplikace. Pro malé a školní sestavy a modely počítejte s min. 8GB, pro střední a větší modely je minimem 16GB. Skutečná potřeba RAM se bude lišit podle objemu a typu zpracovávaných projektů. U velmi velkých 3D sestav a BIM modelů mohou být paměťové požadavky i podstatně vyšší - např. 32GB nebo 64GB. Osazení paměti lze zpravidla navyšovat, ale pokud víte, že se nároky vašich projektů budou nebo mohou zvyšovat, volte počítač se snadno rozšiřitelnou resp. vyměnitelnou pamětí (pozor u notebooků).

Tato doporučení velikosti RAM jsou obecná, platí pro všechny zmíněné CAD/CAM a BIM aplikace.

Disk(y)

Jak již bylo řečeno, kategorickým doporučením je použití polovodičových disků SSD. To platí nejen pro notebooky, ale i pro desktopy. Když už z důvodů rozpočtu nebo kapacity volíte jako doplněk i mechanické disky, vybírejte alespoň rychlejší s vyššími otáčkami. Rovněž mezi SSD disky jsou rozdíly v rychlosti, propustnosti. Obvykle větší, modernější SSD disky nabízejí i vyšší rychlosti čtení a zápisu. Na SSD disky vždy směřujte veškeré dočasné pracovní soubory vaší CAD aplikace, paměťové swap soubory a další soubory s velkou intenzitou přístupů.

Monitor(y)

Při volbě notebooku zdánlivě není monitor potřeba, ale uvážíme-li možnosti rozlišení moderních grafických karet a možnosti dvouobrazovkových (nebo dokonce víceobrazovkových) konfigurací, může být volba většího LCD monitoru důležitá i pro přenosné počítače, nejen pro desktopy. Klíčovým parametrem je velikost, poměr stran a podpora nativního rozlišení vaší grafické karty. Velikost úhlopříčky volte podle rozlišení a ostrosti vašeho zraku. Váš CAD v rozlišení 4k (3840 × 2160) na 30" monitoru vůbec nemusí vypadat špatně. Nezapomeňte, že na LCD monotoru nelze resamplovat, takže vaše grafická karta musí podporovat přesně jeho nativní rozlišení (nenechte se tedy unést extra-širokými monitory s atypickým poměrem stran).

Další příslušenství

Další typické příslušenství pro CAD/BIM stanici už nemá přímý vliv na výkon. Ale např. myš je důležitým ergonomickým prvkem. Ač je myš dnes už spíše jen "spotřební materiál", volte nějaký přesnější model, který vám padne do ruky. Běžnou "2D" myš je vhodné doplnit 3D myší, ovladačem polohy modelu, opravdu velmi pomůže v produktivitě každodenní práce. Pro řadu CAD uživatelů může být významná také klávesnice s numerickým polem. Další doplňky konstruktéra/projektanta jako jsou 3D brýle, 3D tiskárna nebo sluchátka pro vzdálenou týmovou spolupráci jsou již nad rámec tohoto článku.

Překvapivě důležitým prvkem CAD pracoviště je i osobní mobilní telefón konstruktéra. Jeho dostatečně výkonný hardware by měl umět zvládnout interaktivní zobrazení a připomínkování 3D modelů nabízené doprovodnými cloudovými aplikacemi. Takovéto mobilní aplikace pro Android i iOS jsou dnes standardní součástí licence všech výše uvedených návrhových programů.


Nezapomeňte, že vůbec nejdůležitějším parametrem ovlivňujícím produktivitu pracovní stanice CAD/CAM/BIM je takový ten element propojující židli s klávesnici a myší, tedy Vy. Vaše nápady a znalosti dané návrhové aplikace přebijí všechny ty gigahertzy a latence disků. Nepodceňujte tedy ani "měkké" parametry - školení a průběžné vzdělávání v oblasti digitálního navrhování.

Máte-li dotazy k parametrům nebo nastavení CAD/CAM a BIM aplikací, kontaktujte Arkance Systems, nebo se zeptejte v diskusích na CADforum.cz.