pondělí 18. ledna 2021

Aplikace od "B" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si připomeňme hlavní aplikace s názvem začínajícím od "B". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "B"

 • BIMsign
   - utilita pro Revit (nyní součást Revit Tools) - opatří Revit projekty (.RVT) a rodiny (.RFA) neviditelným podpisem, kterým můžete kdykoliv prokázat vaše autorství - chrání tak vaše duševní vlastnictví v BIM projektech - viz.


 • BLegend
   - LISP utilita pro rychlou tvorbu obrázkové legendy bloků použitých ve výkresu - zobrazí symbol (náhled) bloku a vypíše počet nalezených výskytů - viz.
 • BlkAnnot
   - LISP aplikace, která mění příznak "poznámkový" (annotative) u vybraných bloků výkresu - viz.
 • BoreImage
   - doplněk Inventoru, která převádí jednoduché rastrové obrázky na pole děr různých průměrů, např. v plechové tabuli - čím tmavší pixel, tím větší díra - viz.
 • BreakPls
   - LISP aplikace pro přerušení křivek v naznačených bodech - stačí umístit "Point" objekty a vaše křivka bude nařezaná v těchto naznačených přerušeních - viz.
 • BrkList
   - LISP aplikace pro přerušení křivek v zadných staničeních (vzdálenostech od počátku), zpracuje textový seznam staničení a přeruší křivku v takto určených bodech - viz.
 • Budweiser.dwg
   - testovací DWG výkres pro ověření kompatibility DWG aplikací - zvýraznění chyb (nekompatibilit) při otevření DWG výkresu v libovolné napodobenině AutoCADu - viz.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "C".

pátek 15. ledna 2021

Instalační obraz Revitu přímo z Autodesk AccountV dubnu loňského roku jsme informovali o tehdejší novince online správy uživatelských účtů Autodesk Account (na adrese manage.autodesk.com) - možnosti vytváření jednotného instalačního obrazu některých aplikací přímo pomocí online nástrojů.

Hlavní výhody práce s přednastavenou konfigurací dané aplikace jsou dvě - jednak stahujete menší objem dat, jen aplikační komponenty, které opravdu potřebujete, a jednak máte k dispozici přímo přizpůsobený instalátor vyhovující konkrétním potřebám vaší společnosti a jednotliví uživatelé už nemusí při instalaci přemýšlet nad jednotlivými variantami nabízenými v obecném instalačním programu, nebo se pídit po produktových klíčích a sériových číslech - instalace je pro uživatele zcela "tichá", automatická. Výhodou je rovněž možnost zahrnutí poslední vydané verze/aktualizace daného produktu (viz obrázek níže).

Nově do nabídky takto konfigurovatelných aplikací přibyla BIM aplikace Autodesk Revit. Její bohaté možnosti konfigurace v tomto instalačním nástroji využijete na nejvyšší míru. Další aplikace Autodesku budou následovat v nejbližších měsících. Funkci online rozmístění najdete (jako Správce kontraktu nebo Koordinátor softwaru) v levém panelu pod volbou Rozmístění (Deployments).

středa 13. ledna 2021

Aplikace od "A" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si připomeňme hlavní aplikace s názvem začínajícím od "A". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "A"

 • AddLen
   - LISP nástroj pro součet délek vybraných liniových objektů v DWG výkresu AutoCADu - délky všech typů linií a oblouků jsou posčítány po jednotlivých hladinách a tabulku lze exportovat do Excelu - viz.
 • AddArea
   - podobný LISP nástroj, tentokrát zaměřený na součet ploch (výměr) uzavřených křivek v DWG výkresu AutoCADu - plochy jsou opět posčítány po jednotlivých hladinách a tabulku lze exportovat do Excelu nebo zpět do výkresu - viz.
 • Anaglyph
   - zobrazí červenomodré stereoskopické znázornění 3D modelu (pro červenomodré brýle) - v AutoCADu, Inventoru nebo Revitu. Viz Anaglyf.
 • AnimPar
   - LISP nástroj animující parametr dynamického bloku nebo zvolené parametrické rozměrové vazby objektů - můžete tak rozpohybovat např. otočný kloub v zadaném rozsahu úhlů - viz.
 • AreaTab
   - interaktivně vyplní výměry parcel (plochy + čísla parcel) do řádků tabulky v Excelu nebo ve výkresu.
 • AttAdd
   - provádí aritmetické operace s hodnotami atributů bloků v DWG výkresu - viz (pokročilejší verze viz NumInText).
 • AutoClass
   - LISP nástroj pro automatickou klasifikaci vlastností vybraných entit v DWG výkresech - ty můžete nechat automaticky seskupit nebo obarvit podle zadané vlastnosti nebo rozsahu vlastností, např. délky linie, výšky Z, plochy, sklonu, objemu, atd. - viz AutoClass.
 • AutoExec
   - uloží do výkresu LISP makra a automaticky je provede při otevření DWG výkresu v AutoCADu - viz AutoExec.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "B".

pondělí 11. ledna 2021

Abeceda aplikací CAD Studia - A..Z (od AddLen po Záborák)

Společnost CAD Studio se již od samotného svého založení v roce 1991 zabývá vlastním vývojem nadstavbových aplikací nad návrhovými produkty firmy Autodesk. Původně vyvíjené profesní nadstavby pro AutoCAD postupně doplnil i široký sortiment CAD freeware utilit a především pak další typy nadstavbových aplikací - pro Inventor, Revit, Civil 3D, Plant 3D, Fusion 360, Vault, Map Server a pro CAM aplikace Autodesku nebo samostatné CAD nástroje.

Dnes má většina našich aplikací podobu nadstaveb instalovatelných přímo do prostředí dané CAD, BIM, CAM či PDM aplikace Autodesku. Některé aplikace ale fungují také samostatně, buď jako desktop nástroje, mobilní nástroje, nebo webové služby či nástroje využívající cloudové platformy Autodesk Forge, resp. Construction Cloud.

Z pohledu licencování rozlišujeme naše aplikace na freeware (zdarma pro všechny, těch je již >500), na bonus aplikace dostupné zdarma pro naše zákazníky a na komerční licence (od levných shareware nástrojů až po větší enterprise řešení). Nezapomínáme ani na vývojáře - na GitHubu jsou k dispozici zdroje některých našich CAD nástrojů pro další úpravy. A nezapomínáme ani na "dorost", na studenty. Podobně jako Autodesk nabízíme většinu našich komerčních aplikací pro studenty a školy zdarma.

Část našich CAD a BIM nástrojů je dostupná na oficiálním appstore - Autodesk Apps. Většina je ale k dispozici ke stažení (minimálně jako Trial verze) ze stránky CADstudio.cz/download, resp. na portálu CADforum.cz nebo na Helpdesku. Licence lze zakoupit na CAD eShopu nebo svépomocí vygenerovat zdarma na Helpdesku.

S plánovanou změnou jména firmy CAD Studio v březnu 2021 bude část našich mezinárodně úspěšných aplikací dostupná pod jednotnou firemní značkou softwarových řešení celoevropské společnosti Arkance Systems - HOLIXA

V seriálu článků bychom vám chtěli postupně představit některé významnější aplikace z nabídky CAD Studia. A to podle abecedy.

Aplikace od "1", "2", "3"


Náš abecední přehled začněme aplikacemi, které jsou jaksi "mimo" abecedu:
 • 1D-nesting
   - začínáme trochu atypicky, online nástroji - v sekci Převodníky na CADforum.cz najdete nástroj 1D Nesting pro optimalizaci řezání resp. nastřihání lineárních (1-rozměrných) dílů zadaných délek ze zadaného sortimentu přířezů
 • 2D-nesting
   - v téže sekci - Převodníky - najdete i dvě varianty podobné aplikace pro optimalizaci rozložení obdélníkových tvarů nebo nepravidelných obecných tvarů na listech výchozího materiálu, např. tabulích plechu
 • 2Dplot
   - jednoduchý LISP nástroj pro vykreslení průběhu libovolné matematické funkce v AutoCADu - Y=f(X), včetně řady příkladů - viz 2DPlot
 • 2Dunfold
   - jednoduchý LISP nástroj pro rozvin 2D křivek do přímého tvaru
 • 3Dconstruct
   - tato LISP aplikace převede libovolnou povrchovou síť (3DMesh, 3DFace) nebo drátový model na objemové těleso tvořené rámovou konstrukcí - viz tip
 • 3D-nesting
   - online aplikace 3D Nesting doplňuje sortiment optimalizačních aplikací na CADforum.cz - tato verze optimalizuje poskládání 3D kvádrů v zadaném prostoru, např. úložném prostoru nákladního vozu či kontejneru
 • 3Doffset
   - bonus utilita pro odsazení 3D povrchu v AutoCADu o zadanou vzdálenost (ve směru normál) - viz tip
 • 3Dplot
  - jednoduchý LISP nástroj, varianta 2Dplot - vygeneruje povrchovou 3D plochu libovolné matematické funkce v AutoCADu - Z=f(X,Y) nebo [X,Y,Z]=f(U,V), včetně řady příkladů - viz 3DPlot
Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "A".

středa 2. prosince 2020

Uveden Autodesk 3ds Max 2021.3

Autodesk uvolnil v rámci subscription třetí velkou aktualizaci pro 3ds Max 2021 - Update 3. Součástí aktualizace je nový samostatný nástroj "Autodesk Retopology Tools for 3ds Max" (plugin je nutné jej stáhnout a instalovat samostatně). Ten umožňuje rekonstruovat polygonální síťové (mesh) modely na čistou čtyřúhelníkovou 3D mesh-topologii s vysokou přesností. Lze tek redukovat složité, např. skenované 3D modely ve vysokém rozlišení nebo generativní návrhy pro zpracování v 3ds Max.

Další novinky:

Viewport Bloom

Vytváří efekt velmi jasného světla vyvolávajícího záři scény. Lze jej aplikovat na pozadí nebo na specifické objekty scény.

Modifikátor Subdivide

Doplňuje tři nové algoritmy pro přesíťování objektů: Delaunay, Adaptivní a Variabilní křivka. Metoda Delaunay je vhodná pro pravidelná tělesa, Adaptivní pro jednotnost nezavazbených hran a Variabilní křivka pro rozšířenou triangulaci na zlomech a rozích povrchových ploch. Vaše data můžete opakovaně pokrývat mesh sítí nebo trojúhelníkovou sítí také na základě zadaných délek hran.

Arnold Renderer (MAXtoA)

Aktualizace obsahuje novou verzi MAXtoA 4.2.4, založenou na Arnold 6.1. Ta nabízí nové post-procesing uzly pro použití expozice, korekce barev, vinětovací efekty a vnořené dielektrické vrstvy pro realistický rendering překrývajících se povrchů, např. bublinek v nápoji. Urychluje rendering využitím GPU, načítáním textur na vyžádání, propojením světel, apod.

Další rozšíření a změny

 • Modifikátor deformace trajektorie - zcela přepracovaná verze, přesto zachovává kompatibilitu se staršími scénami. Nabízí vyšší výkon, deformace Dle prvku, možnost více křivek v trajektorii a vylepšenou stabilitu.
 • PBR Importer - umožňuje rychlou tvorbu fyzických materiálů (PBR) načítáním souborů PBR textur.
 • Vylepšené výběry - snazší výběr na obrazovkách s vysokým rozlišením (1080p až 4K), lepší detekce výběru objektu a výběru v hloubce scény.
 • Vylepšené zobrazení mračen bodů - data mračen bodů mohou využívat spektrum barev a shader intenzity či výšky. Zobrazení ve výřezech tak odpovídá zobrazení informací v Autodesk ReCap.
 • Vylepšený modifikátor Spline Chamfer - rozšířená funkčost s řízením jak jsou uzly ovlivňovány parametry minimálního úhlu. Zlepšený výpočet polohy uzlu po operaci zkosení/zaoblení.
 • Koeficient rozlišení ActiveShade výřezu - ActiveShade výřez lze nyní rendrovat v 1/8, 1/4, 1/3 nebo 1/2 rozlišení pro zvýšení rychlosti, zejména pokud pracujete na monitoru s vysokým rozlišením.
 • Vylepšený výkon - zvětšena implicitní paměť pro MAXScript z 15MB na 100MB pro zvýšení celkového výkonu při provádění více skriptovaných příkazů najednou, např. při zobrazení ribbonu.
 • Vylepšená bezpečnost - spouštěcí skripty s atributem "skrytý" nebo "systémový" jsou nyní blokovány, stejně jako skripty ze skrytých nebo systémových složek (jiných než '%LocalAppData%' a '%ProgramData%'). Běh všech skriptů je protokolován. Součástí této verze jsou 3ds Max Security Tools 1.3, ty detekují a odstraňují škodlivý kód známý jako "PhysxPluginMfx."
 • Správa pluginů - Plugin Manager nyní zobrazuje pluginy načtené do 3ds Max, včetně informací o autorovi a verzi, popisu a umístění každého pluginu.


Přehled novinek

Aktualizace najdete na vašem účtu Autodesk Account nebo v Desktop App. Ještě do 3.12. lze 3ds Max zakoupit se slevou 25 % - viz CAD eShop.

čtvrtek 19. listopadu 2020

Novinky z Autodesk University 2020

Ne, tentokrát se konference Autodesk University ze zřejmých důvodů nekoná v americkém Las Vegas. Autodesk University 2020 letos probíhá, podobně jako řada jiných tradičních událostí, čistě virtuálně, online. Zato ve velkém stylu. Už i dřívější fyzická podoba této konference byla obří, např. vloni se jí zúčastnilo přes 12.000 účastníků. Letos ale její bezplatná online podoba přilákala dokonce přes 100.000(!) registrovaných účastníků ze 190 zemí světa, včetně několika set zájemců z Česka a Slovenska. Ti si mohou vybrat z více než 750 workshopů zaměřených na jednotlivé produkty Autodesku a na související pracovní a obchodní postupy.

Ředitel Autodesku, Andrew Anagnost, poukázal v úvodní přednášce na změny, se kterými se celý svět potýká v roce 2020. Pandemie akceleruje digitální tranformaci, nutí všechny k silnější digitalizaci, k automatizaci navrhování, k optimalizaci procesů a dodavatelských řetězců, k jejich větší odolnosti a distribuovanosti, ke vzdálené spolupráci a koordinaci týmů, ke konvergenci navrhování a výroby. K opětnému zamyšlení nad tím, co a jak je možné vyrobit, postavit, navrhnout. 2020 je rokem změn.

V následných oborových přednáškách a ve specializovaných workshopech prvního dne konference byla oznámena řada produktových novinek a technologických směrů, kam se bude ubírat vývoj odvětví a samozřejmě tím i produktů Autodesku. Řada z nich se týká tzv. "digitálních dvojčat" (digital twins) umožňujících spravovat, tvořit, analyzovat a rozvíjet reálné výrobky a stavby s využitím co nejvěrnějších datových modelů (nejen geometrických). Data, integrovaná, propojená, snadno a přehledně přístupná data na jednotné platformě jsou stále významnějším a cennějším aktivem pro všechny firmy a jejich procesy. Méně a méně záleží na konkrétním formátu dat a diskusích kolem různých konvertorů.


Stavebnictví, BIM

Autodesk kupuje norskou firmu Spacemaker - GD, AI - budoucnost projektování, pro architekty, developery a urbanisty - rychlá tvorba a vyhodnocení optimálních variant (světlo/oslunění, vítr, hluk, výhled); GD, strojové učení, AI, - nenahrazuje člověka, pomáhá automatizovat náročné kroky, ušetří náklady, optimalizuje výnosy developerských projektů.

Autodesk představil novou generaci BIM cloud služeb. Vedle projekčního cloudu BIM 360 má Autodesk založené své produkty pro stavebnictví na tzv. Construction Cloudu. Tyto cloudové služby nyní konvergují do Construction Cloudu nové generace, se společným přístupem a s rozšířenými funkčními možnostmi, včetně desítek rozšiřujících aplikací od nezávislých vývojářů. Na sjednoceném "stavebním" cloudu jsou postavené nové produkty:

 • Autodesk DOCS je nástupce BIM 360 Docs, s přístupem i na Construction Cloud. Tato aplikace bude začátkem roku 2021 k dispozici předplatitelům projekční BIM sady Autodesk AEC Collection, a to včetně licencování BYOL (bring-your-own-license) pro práci na cizích projektech. Do BIM 360 Docs přibude v lednu certifikace ISO 19650 (brzy i do DOCS) a brzy i Navisworks integrace.
 • BIM Collaborate Pro - vychází z BIM 360 Design (bude auto-upgrade z BIM 360 Design), obsahuje Civil3D/Plant3D Collaboration, koordinaci modelů, automatickou detekci kolizí.
 • BIM Collaborate - levnější verze určená pro netvůrčí spolupracovníky a manažery, nabízí i mobilní přístup.

Současné produkty řady Construction Cloud byly prozatím určeny zejména pro americké a velké stavební firmy. Nyní se tato řada rozšiřuje o 3 nové produkty, všechny postavené na Autodesk DOCS (beta verze již k dispozici):

 • Autodesk BUILD - kombinuje BIM360 + PlanGrid, pro sledování průběhu výstavby projektu, změn, RFI, závad, nákladů, pro mobilní přístup k projektům,
 • Autodesk QUANTIFY - výkaz výměr nad cloud daty, kombinace 2D a 3D,
 • Autodesk BIM COLLABORATE - viz výše, přístup k projektovým datům, revizím a časové ose výstavby

Dnes byl uveden nový plug-in Autodesk Docs Extension for AutoCAD, který umožňuje uživatelům publikovat CAD výkresy ve formě PDF přímo z AutoCADu do Autodesk Docs nebo BIM 360. Nedávno v Autodesku přibylo 400 nových vývojářů nástrojů BIM cloudu.

Byl oznámen nový produkt - Autodesk Tandem (dříve: Constructwin) - umožňuje vytvářet digitální dvojče v oblasti BIM - viz Autodesk Tandem - kombinuje datové zdroje BIM dat, naměřená data z čidel IoT, data z průběhu výstavby, atd. - všechna data o budově tak máte pohromadě a s vizuálním propojením na 3D model. Tandem je určen zejména pro vlastníky a provozovatele budovy. Pro specializovanější propojení BIM a IoT dat je určen Forge nástroj Dasher. Beta Tandemu bude brzy k dispozici.

Autodesk tradičně klade důraz na otevřená data. Jeho formát DXF je dlouho uznávaným otevřeným standardem pro výměnu 2D CAD dat. Spoluzaložil sdružení buildingSmart vyvíjející otevřený BIM formát IFC. Nyní se Autodesk stal členem Open Design Alliance (ODA) akcelerující další vývoj IFC. Revit je první aplikace certifikovaná pro IFC4-export v oborech architecture + structure, brzy přibude i MEP certifikace. Autodesk je zakládajícím členem Digital Twin Consortium.

Široké možnosti datové komunikace nabízí cloudová platforma Autodesk Forge. Například společnost Schneider Electric ji využívá pro nástroj pomáhající elektroprojektantům zařadit BIM do jejich pracovních postupů. K očekávaným funkcím patří mapování rozložení zátěže, vyrovnávání výkonu, volba výkonu zařízení a tvorba liniových schémat. Do nástrojů platformy Forge brzy přibude vedle AutoCADu, Revitu, Inventoru a 3ds Max i cloudové jádro Civil 3D.

Forge je rovněž základem populární aplikace AutoCAD web app (zdarma v rámci AutoCAD subscription). Ta umožňuje přímo z web prohlížeče prohlížet a editovat DWG výkresy synchronizované z desktop verzí. Autodesk nyní oznámil lokalizaci webového AutoCADu do všech jazyků jako je desktop verze, tedy včetně češtiny.

Byl oznámen nový doplněk pro Civil 3D v rámci AEC Collection - Grading Optimization (dříve: Project Groundforce) - pro optimalizaci svahování.

Významnou aktualizaci oznámil Plex.Earth, řecký vývojář známý i zákazníkům CAD Studia (které je autorem české lokalizace). Jeho plug-in pro letecké a satelitní mapy a terénní data - Plex.Earth Tools 5.0 rozšiřuje paletu datových zdrojů z pouhého Google Earth na snímky předních poskytovatelů jako jsou Airbus, Maxar, Nearmap a Hexagon.

Společnost BDP. prezentovala na AU2020 svůj Project Nightingale - urgentní přestavbu londýnského výstavního centra ExCeL Center na nemocnici pro COVID pacienty. Pomocí BIM technologií a Revitu připravili prvních 500 lůžek za pouhých 9 dnů. Navíc připravili manuál pro výstavbu dalších podobných nemocnic. Podobný, mediálně známější, projekt v Číně na začátkou pandemie byl rovněž připravován v Revitu a Civilu 3D a zaznamenal úspěch ve výstavbě nouzové nemocnice s 1000 lůžky za pouhých 10 dnů.

Otevřená beta verze platformy Nvidia Omniverse představila možnost virtuální spolupráce využívající technologii Nvidia RTX pro práci s návrhovými nástroji Autodesk - např. architekt s Autodesk Revitem se může virtuálně potkávat uvnitř 3D modelu s interiérovým návrhářem pracujícím v Autodesk 3ds Max nebo Autodesk Maya.


Strojírenství a výroba

Velká část prezentovaných produktových novinek se letos točila kolem populární CAD/CAM/CAE/EDA aplikace Autodesk Fusion 360 (více na porátu F360.cz). Fusion 360 používá už 645.000 uživatelů měsíčně. Nezapomíná se ale ani na vývoj Inventoru, Factory Design a PDM aplikace Vault. Autodesk Vault ve světě spravuje již přes 1.5 miliardy dokumentů a má statisíce uživatelů v konstrukčních a výrobních firmách.

Nový nástroj Vault Connect umožňuje bezpečně propojit PDM data ve vnitrofiremních sítích. Je využíván jednak pro nový mobilní Vault klient, jednak na propojení Fusion 360 s PDM daty. Díky partnerství Autodesku s Rockwell Automation lze nyní ve Factory Design využívat simulační nástroje, využívat virtuální emulace práce výrobní linky.

Nejdůležitější novinky ve Fusion 360 alespoň bodově (podrobněji viz Fusion 360 Extensions a postupně na našem blogu):

 • víceuživatelská souběžná spolupráce na modelu, barevné avatary členů týmu (v browseru a v datovém panelu)
 • funkce simulace chlazení elektroniky
 • generativní navrhování - nástroj fluid solver, GD i pro proudění
 • všechny simulace propojitelné s ANSYS Workbench
 • Moldflow solver - Injection Molding Extension
 • nová Manage Extension, správa produktových dat, změnová řízení, release management, přiřazení čísla součástí, vazba na PLM systém Fusion Lifecycle (nastavení celého "PDM" za pár vteřin)
 • nová Nesting and Fabrication Extension pro skládání tvarových dílů (plechy, ad.)
 • nová Additive Simulation Extension
 • Machining Extension pro pokročilé obrábění, feature-based machining - automatické přizpůsobení strategie, možnost simulace stroje při obrábění - digitální dvojče
 • pokročilé postprocesory pro stroje Haas
Fusion - nesting

Autodesk Fusion 360 stále častěji nahrazuje zastaralá CAD řešení nebo je snadno doplňuje o funkce používané na "poslední míli" - tedy přípravu výroby resp. CAM - rozumí totiž všem typům 3D CAD formátů, snadno se ovládá a je v češtině.

Ve Fusion 360 nyní lze simulovat obrábění včetně konkrétního stroje - digitální dvojče pro CAM:

Digitální dvojče nemusí vždy vzniknout jen v CADu či CAMu, zdrojem může být i např. mračno bodů získané z 3D scanneru + 3D model. Výsledek zpracovaný do podoby VR v softwaru UNITY si můžete prohlédnout v cloud ukázkách (spouštějte v Chrome): Továrna (Plant Facility) - LA průlet dronem.

Francouzský výrobce a prodejce sportovního a rekreačního vybavení Decathlon vyrábí více než 3000 výrobků. Patří k inovátorům hledajícím nové technologie a cesty k výrobě lehčích, pevnějších, ekologičtějších a cenově dostupnějších výrobků, přizpůsobitelných konkrétnímu zákazníkovi. V nejnovějším projektu "vision" zkoumá možnosti nových návrhových a výrobních postupů pro produkci závodních jízdních kol, která by byla tištěna na 3D tiskárnách z hliníkového materiálu přesně podle požadavku konkrétního zákazníka. Viz podrobnosti.

Společnost Hyundai, resp. její New Horizons Studio, využívá generativní navrhování pro konstrukci nového typu vozidla Elevate, vozidla, které pojem "terénní" posouvá na vyšší úroveň - v obtížném terénu může chůzí překračovat obtížné překážky a pomáhat tak například záchranným týmům.

Hyundai car

Multimédia

K významným změnám dochází i v oboru médií a zábavy. Zatímco jedna jeho část, natáčení filmů, se prakticky zastavila, oblast zábavy zaznamenává nevídaný boom. Streaming, vývoj nových her, herního obsahu - to vše je velmi žádané v době, kdy velká část obyvatelstva je nucena zabavit se doma.

Pro podporu vzdálené výměny otevřených dat připravil Autodesk podporu výměnného formátu USD v aplikacích Maya a 3ds Max. Další aktualizace se dočkal nástroj Bifrost pro Maya.

Shotgun

Novinkou jsou nástroje pro generativní plánování pracovních postupů a zdrojů - zejména pro filmový VFX průmysl - v týmovém cloudovém nástroji Autodesk Shotgun, s využitím prvků strojového učení (AI + ML), je možné i propojení s Adobe Premiere Pro. Podobný nástroj by se možná hodil i pro BIM cloud.


Závěrem

V rámci AU2020 byli vyhlášeni vítězové celosvětové soutěže Autodesk Excellence Awards 2020. Vítězné projekty v oblastech Stavebnictví a architektura, Strojírenská konstrukce a výroba, a Média a zábava si můžete prohlédnout na stránce fom.autodesk.com.

V oboru CAD a vývoje softwaru rovněž není příliš obyklé, aby výrobce otevřeně publikoval budoucí funkce svých produktů. Autodesk dává k dispozici cestovní mapy řady svých produktů - viz cestovní mapy (doplněné odkazy). Nově teď publikoval rovněž roadmapu budoucích funkcí systému pro správu uživatelských účtů a licencí - Autodesk Account.

PS: zákulisní informace - pokud to Covid dovolí, bude se příští ročník AU2021 konat v Dallasu

Pokud máte zájem o podrobnější informace k produktům a technologiím společnosti Autodesk, rádi s vámi probereme možnosti a směry rozvoje v oborech CAD/CAM, PDM/PLM, BIM a Media - obraťte se na specialisty společnosti CAD Studio, Platinum partnera Autodesku nebo sledujte CADforum.cz či naše kanály na sociálních sítích (viz).

pondělí 12. října 2020

A360 Viewer - univerzální online prohlížeč 2D/3D CAD souborů

Pokud už vlastníte nějakou technologii, jde o to ji nabídnout v co nejjednodušší a uživatelsky přátelské verzi. Autodesk vyvinul cloudovou technologii pro interpretaci a prohlížení 2D+3D návrhových dat v prakticky jakémkoliv CAD+BIM formátu a tento prohlížeč (zvaný také "LMV" - large model viewer) je součástí služeb Autodesku pro správu dokumentů a projektů - A360 Drive (nyní Autodesk Drive) a A360 Team (nyní Fusion Team, BIM 360 Docs).
Aktualizace článku z února 2015

Pro každého kdo pracuje s návrhovými daty je nutností mít spolehlivý prohlížeč jiných CAD a BIM formátů (těch formátů, které nejsou denně používány v běžných procesech). Nakonec před pár lety přímo kvetl trh samostatných CAD prohlížečů vyvíjených nezávislými firmami. Stávající služby inteligentních cloudových úložišť Autodesku jsou sice rozsáhlé a nabízejí nejen prohlížení, ale i sdílení, verzování, komentování, prohledávání, řízení přístupových práv a další funkce správy dokumentů. Ale nejsou zrovna ideální pro příležitostné uživatele - musíte se nejprve přihlásit vaším účtem "Autodesk ID" (zdarma) a naučit se jejich (pravda, jednoduché) uživatelské rozhraní. Pokud jste ale zrovna dostal cizí CAD či BIM soubor a jen se chcete rychle podívat co je v něm, potřebujete prostě jen jednoduchý prohlížeč, bez různých loginů a vymyšleností kolem.

A to je přesně to, co Autodesk nabízí formou samostatného online prohlížeče CAD souborů (zdarma, podobně jako u A360 Drive), dostupného na:

https://viewer.autodesk.comNa PC přitom nemusíte nic instalovat, takže toto službu můžete použít odkudkoliv. Pouze přetáhnete myší váš CAD soubor a po krátké konverzi můžete interaktivně prohlížet jeho obsah - včetně vlastností souboru a vybraných objektů, včetně struktury sestavy, rozstřelu modelu, atd. Výsledný prohlížitelný model můžete prostřednictvím e-mailu a unikátní URL adresy sdílet s dalšími uživateli a můžete s nimi souběžně spolupracovat a diskutovat (viz video níže). Model zůstane k dispozici online po 30 dnů (lze prodloužit). Prohlížeč funguje i na mobilních zařízeních.


Seznam podporovaných souborových formátů obsahuje více než 50 položek (vč. formátů aplikací AutoCAD, Inventor, Revit, Catia, Solidworks, Pro/E) a další budou moci být přidány pouhým rozšířením cloud služby Autodesku: 3DM, 3DS, ASM, CAM360, CATPART, CATPRODUCT, CGR, DAE, DLV3, DWF, DWFX, DWG, DWT, EXP, F3D, FBX, GGB, XML, IFC, IGE, IGES, IGS, IPT, JT, MODEL, NEU, NWC, NWD, OBJ, PRT, RCP, RVT, SAB, SAT, SESSION, SIM, SIM360, SKP, SLD, ASM, SLDPRT, SMB, SMT, STE, STEP, STL, STLA, STLB, STP, WIRE, X_B, X_T, XAS, XPR.

Ukázka použití sdílené spolupráce:


Cloudový Autodesk Viewer je velmi užitečný nástroj pro kteréhokoliv CAD uživatele. 

PS: pro rychlé zobrazení 3D souborů STL, OBJ a 3DS (včetně textur) lze využít nový 3D prohlížeč ve webovém browseru dostupný na portálu CADforum.cz