čtvrtek 7. října 2021

Autodesk University 2021 - nový Autodesk, za vším hledej Forge

Letošní výroční konference Autodesku - Autodesk University 2021 - se již druhý rok po sobě koná online. Její hlavní zaměření se letos váže na avizovanou změnu pozicování společnosti Autodesk, na její roli při posilování inovátorů v různých odvětvích při řešení problémů, na vizi společnosti a její postup k poskytování platformových řešení, postavených na stávající technologii Autodesk Forge (spuštěna v roce 2015). Výsledkem této změny má být odolná a flexibilní sada cloudových řešení, která kombinují technologie, propojují procesy, automatizují pracovní postupy a odemykají cenná data pro uživatele těchto řešení.

Velká část příspěvků na konferenci se týká dopadu těchto změn. Co znamená, že se Autodesk chce stát "platformou", co vlastně je technologie Forge? Platformu Autodesku můžeme přirovnat k platformě mobilního telefonu. Jeho jednotlivé komponenty (v případě telefonu hardwarové i softwarové) jsou úzce propojené a otevřené pro připojení dalších komponent, třeba i od jiných výrobců. Uživateli díky tomu poskytnou hladce provázané prostředí, v němž může řešit vše od zábavy, přes komunikaci a sociální kontakty až po pracovní povinnosti. Nad společnými daty, s vzájemným sdílením funkcí a možností. Podobně platforma Autodesku sdruží nástroje Autodesku i nástroje třetích stran do společného ekosystému umožňujícího hladkou a flexibilní spolupráci nad společnými daty, bez nutnosti zatěžovat se starostmi o převody formátů souborů, jejich ukládání, verzování a sdílení či způsoby zobrazení. A Forge je společným jazykem, pojivem této cloudové platformy. Je to otevřený, rozšiřitelný systém pro inteligentní a strukturovanou práci s návrhovými daty, jejich zabezpečení, přenášení, analýzu a dolování cenných informací. Ale také pro využití výpočetního výkonu cloudu pro zpracování grafických úloh bez nároků na výkon zařízení zákazníka, kdykoliv a odkudkoliv. Pro všechny typy pracovních postupů. Od manažerů až po dílnu.

Forge platform stack

Úvodní přednáška

Ředitel společnosti Autodesk, Andrew Anagnost, vyzdvihl rychlost digitální transformace, jíž jsme byli svědky v poslední době. Ač procesy digitalizace a automatizace probíhaly i předtím, vlivem pandemie covidu se tyto procesy výrazně akcelerovaly a za posledních 18 měsíců se zhuštěně odehrála celá dekáda vývoje digitalizace průmyslu (viz též rychloposuv). Jen tak mohly firmy udržet týmovou spolupráci a vzdálenou komunikaci, včetně práce nad společnými daty. A nástroje Autodesku byly multiplikátorem tohoto vývoje. A ani po postpandemickém návratu k normálu se nevrátí původní, staré metody práce.

Ukazuje se, že to, co je pro firmy i samotné tvůrce to nejcennější, nejsou soubory, ale data obsažená v těchto souborech. Platforma Autodesku, komponentizace funkcí a nástroje Forge pomáhají uživatelům soustředit se na projekt, ne na produkty. Autodesk chce nadále využívat otevřené standardy, které zjednodušují datovou komunikaci a zvyšují odolnost řešení. Celé portfolio svých produktů chce rozložit na komponenty využívající platformu Forge, tak, aby jednotlivé funkce byly vzájemně využitelné i pro další nástroje, pro další aplikace třetích stran (díky otevřenému rozhraní API). To zásadně změní způsob poskytování funkcí a přidané hodnoty uživatelům. Posiluje to i roli lokálních partnerů a implementátorů - čím více se Autodesk konceptualizuje jako platforma, tím více potřebujete lokálního partnera, který rozumí nejen produktům, technologiím a platformám softwaru (a programování), ale i vašemu oboru podnikání. A společnost Arkance Systems je autorizovaným Forge integrátorem Autodesku, pro tuto platformu již dlouhodobě vyvíjíme vlastní nástroje.

Posiluje se rovněž role AI (umělé inteligence) v pracovních postupech. Stávající nástroje pro generativní navrhování využívající AI budou brzy rozšířeny o generativní modelování a generativní tvorbu výkresové dokumentace či CAM výroby. AI pomůže i ve výuce, doplňování vašich znalostí a používání produktů Autodesku.

Cílem Autodesku je podporovat tvůrce a inovátory, pomáhat řešit problémy, kterým čelí při navrhování lepších, výkonnějších, úspornějších, ekologičtějších, větších, levnějších a atraktivnějších produktů pro lepší zítřek. V nejrůznějších oborech lidské činnosti. Aneb "Nečekejte na pokrok. Stvořte jej."


Strojírenství - CAD/CAM řešení

Forge je odpověď na rostoucí požadavky uživatelů na datovou komunikaci, spolupráci návrhových, výrobních a řídicích nástrojů, na řízení dodavatelských řetězců, na sdílení dat mezi CAD, CAM, PDM a ERP systémy.

Populární CAD/CAM/CAE/PCB aplikace Autodesk Fusion 360 je postavená - hádáte správně - na platformě Forge a je dobrým příkladem ilustrujícím možnosti platformy Forge. Umí pracovat s různými CAD formáty (díky cloud konverzím), umí nativně sdílet projekty ve vzdálených týmech, nabízí nástroje generativního navrhování a simulací využívající výpočetní výkon cloudu, pracuje s různými typy CAD dat (mesh, B-Rep solid, surface, T-Spline) a umí mezi nimi hladce přecházet.

Steven Hooper, viceprezident Autodesku, ukázal několik pokročilých funkcí Fusion 360 využívajících platformy Forge. Poodkryl i několik nových, chystaných funkcí - například rozšíření generativních funkcí využívající AI funkce ze stávajícího designu (navrhování) i na generativní modelování, generativní výkresy nebo generativní CAM funkce. Generativní modelování si můžeme představit jako automatické dokončování textu známé z Office nebo mobilů, v oblasti 3D CADu - Fusion 360 dokončí váš model podle zadaných parametrů, nebo vytvoří výkresové pohledy podle obvyklých požadavků odhalených strojovým učením.

K chystaným novinkám patří také práce s voštinami ve Fusion 360 (pro 3D tisk) nebo chytrá dynamická pole prvků:

Pro Fusion 360 budou na začátku nového roku uvedena dvě nová rozšíření - Product Design Extension (komplexní modelování a inteligentní návrhy, plastové prvky) a Simulation Extension (pokročilé simulace bez čerpání kreditů, vstřikování plastů, verzování simulací). Chystá se rovněž integrace simulačních technologií Ansys pro analýzu elektronických návrhů, resp. návrhů desek plošných spojů (impedance, vyzařování, elektromagnetické interference...).

Datové propojení na platformě Forge ilustroval rovněž ukázkou převodu zvolené části většího BIM projektu Revitu do modelu Inventoru. Bez nutnosti zaobírat se gigabytovými soubory BIM modelu.

Díky Forge budou již příští rok dostupná produktová data návrhů z aplikací Fusion 360 i Inventor stejným a jednotným způsobem přímo ve stromu souborů v dané aplikaci, tato funkčnost bude do ostatní aplikcí doplněna později.

Pan Seter Wu ze společnosti Logitech se pak podělil o zkušenosti z týmového návrhu herních sluchátek G435 ve Fusion 360, na který přešli ze Solidworks.


Stavebnictví - BIM

Forge je skrytá část ledovce přítomná v software, který denně používáte. Umožňuje využívat propojená data, data na jednom místě, a opustit tak současnou praxi spoléhající na izolovaná, fragmentovaná datová sila (fragmentovaná v čase i oboru). Toto propojení otevírá nové možnosti podnikání a pracovních postupů.

Příkladem je napojení BIM dat na Microsoft Power Automate - nástroje pro analýzy a automatické zpracování dat skrytých v BIM modelech.

90% stavebních firem dnes investuje do digitalizace. Ale řada z nich nevidí přínosy digitalizace - změna zažitých procesů a návyků je obtížná a především data neproudí správně a hladce. Velká část se ztrácí v předávacích bodech jednotlivých fází projektu. Hladší datová komunikace v BIM projektech uvolní předávání klíčových informací mezi fázemi projektu a mezi projekčními a dodavatelskými týmy. Usnadní také digitální předávání stavby a její následné provozování.

Právě v oblasti BIMu pro poslední fázi projektu, provozování a správu (FM, CAFM), jsou určeny nové nástroje Autodesk Tandem (digitální dvojče stavby) a SpaceIQ Archibus, do něhož Autodesk nedávno spoluinvestoval. Rostoucí nabídka nástrojů určených pro provozování staveb vede některé k návrhu rozšíření zažité zkratky oboru, AEC (Architecture, Engineering, Construction) na AECO (Operate).

K novinkám produktů Autodesk patří i produktová řada Innovyze pocházející z nedávné akvizice výrobce vodárenských řešení (šlo o historicky největší akvizici Autodesku) nebo produkty Pype (další akvizice, nástroje pro řízení stavby) či Spacemaker (akvizice z roku 2020) pro analýzy mikroklimatu okolí budov. Nový nástroj Total Carbon zpracovává BIM data z Revitu a materiálová data z open-source zdrojů a vypočítává z nich uhlíkovou stopu stavby. Všechna tato řešení opět využívají platformu Autodesk Forge. To platí i pro další, čerstvou novinku, aplikaci ArcGIS GeoBIM propojující BIM a GIS data na cloudové platformě Autodesku. Nový Forge-based produkt se chystá i pro oblast elektro-návrhů.


Construction cloud, ACC

Jedním z hlavních problémů stavebních firem, vedoucím k nízké efektivitě předávání dat, je to, že firmy používají příliš mnoho různých nástrojů, třeba i několik různých nástrojů pro plánování. To může být dané historicky nebo vynuceno spoluprací se subdodavateli a generálními dodavateli. Na Forge založená platforma Autodesk Construction Cloud (ACC) umožňuje konsolidovat data z těchto nástrojů, propojit je a mít tak všechna cenná dat pohromadě.

Společné datové prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloudu není na rozdíl od jiných CDE určené jen pro jednu fázi projektu, umožňuje data spravovat po celý životní cyklus stavby. Nabízí dnes desítky nástrojů a aplikací, i od nezávislých vývojářů, která dále obohacují cenná data stavby.

Zmíněny byly dva nové produkty využívající ACC (a tedy Forge) - BIM Onsite, rychlý prohlížeč BIM dat a Bridge, nový nástroj pro správu přístupových práv a sdílení vybraných podmnožin BIM dat jednotlivým účastníkům projektu.

Stavební firma je dnes ve skutečnosti datová společnost, která staví domy či dopravní stavby. Pokud nejsou vaše data propojena, uvidíte z nich jen zlomek toho, čeho je vaše firma schopna. Nejméně 90 % všech dat v historii lidstva bylo vytvořeno v posledních 10 letech.

Záznam většiny přednášek a workshopů z AU 2021 je k dispozici na webu Autodesk University. Společnost Arkance Systems patřila k digitálním sponzorům konference AU 2021. Případné dotazy k technologiím a produktům Autodesk prosím směřujte do komentářů, nebo nám napište na info.cz@arkance-systems.com.

středa 8. září 2021

Autodesk - platforma pro lepší zítřek

Společnost Autodesk mění identitu značky. Chce, aby lépe prezentovala změny, ke kterým došlo v oboru a technologiích za posledních 10 let, i změny v zaměření softwarových návrhových nástrojů, v jejich používání, výuce, licencování, které na tento vývoj oboru a technologií reagují.

Vizuálně se tato změna projeví novým logem firmy, produktovou grafikou a dalšími novými komunikačními prvky, se kterými se budete setkávat v nejbližších týdnech na webech Autodesku i Arkance Systems.

NARUŠENÍ

V posledních pár letech došlo k několikanásobnému narušení běžných obchodních procesů. To se dotklo většiny firem. Rychlost změn prověřila schopnosti firem přizpůsobit se změně a narušení využít pro svůj rozvoj. Všichni jsme museli změnit způsob, jakým děláme spoustu věcí, a to jak doma, tak v práci. Digitální transformace se nesmírně zrychlila. Jakoby se celá dekáda změn stlačila do 18 měsíců. Ještě předtím, než mnozí z nás začali pracovat z domova, se spolupráce měnila na spolupráci na dálku a naše data se stěhovala do cloudu. Nejrůznější běžné procesy se automatizovaly a stále větší roli v nich hrála data. Vznikaly platformy propojující spotřebitele a výrobce, výrobce a dodavatele.

PŘÍLEŽITOSTI

Ruku v ruce s narušeními a ohroženími přímo explodovala lidská vynalézavost. Nové nápady překračovaly hranice oborů a přeskakovaly mezi odvětvími rychleji než kdy dříve. To otevírá nevídané šance na změny. Poznatky z vývoje stavebnictví lze využít i ke zlepšení procesů a produktů ve výrobě, anebo v zábavním průmyslu, kosmonautice nebo ve zcela nových odvětvích, která teprve vznikají. Inovátoři se dnes dívají šírší optikou a spojují kreativitu, zkušenosti, technologie, přístupy a nástroje. Inovace jsou stále důležitější, protože rizika narušení jsou stále bezprostřednější. A nic nenasvědčuje tomu, že by měla zpomalit.

LEPŠÍ VÝTVORY

Po celém světě a ve všech oborech vznikají lepší výsledky. Lepší projekty, levnější a kvalitnější výrobky, úspornější stavby, sofistikovanější hry. Inovátoři všude řeší dnešní problémy, aby zítra přinesli lepší výsledky. Zákazníci navrhují v nástrojích Autodesku produkty, které jsou lepší pro planetu a její obyvatele. Vytvářejí ekologičtější budovy, čistší auta, chytřejší továrny, větší filmové trháky, chodící auta, či dokonce i meziplanetární přistávací moduly. A to je jen začátek. Autodesk chce představit zcela nový způsob práce, který uživatelům pomůže vytvářet ještě lepší výsledky.

Vstupte na platformu Autodesk pro lepší zítřek

Software firmy Autodesk zasahuje hluboko a široce do všech odvětví a oborů. To mu dává jedinečnou pozici pro urychlení konvergence nápadů s řešeními. Vizí Autodesku je zcela nový způsob práce: namísto desítek jednotlivých produktů vytvořit jedinou platformu, která bude základem všech vašich pracovních postupů a sblíží všechny funkce jednotlivých produktů.

Pomocí nové platformy Autodesk:

 • Budou moci všichni účastnici projektu pracovat plynule a současně, ze společného zdroje.
 • Data budou odpoutána od souborů či typů souborů, a budou plynule přecházet mezi řešeními Autodesku a dalšími produkty třetích stran v rámci vašeho ekosystému.
 • K datům budete moci snadno přistupovat, vyhledávat v nich a analyzovat je - bez ohledu na to, ze kterého produktu pocházejí a zda byla vytvořena na počítači, v cloudu nebo na mobilním zařízení. 
 • Poznatky z různých odvětví budou sloužit jako podklad pro řešení ve všech ostatních oborech a budou řešit problémy stejným způsobem jako vy.
  Propojování možností produktů Autodesku již začalo - a Autodesk v něm bude pokračovat, dokud neintegruje celé své portfolio do jedné platformy Autodesk. Chce při tom spolupracovat s vámi, uživateli.

Můžete očekávat nové způsoby integrace návrhových produktů s vašimi interními procesy, systémy a s řešeními třetích stran, včetně lokálních vývojářů. Středobodem celého procesu jsou a budou data.

Autodesk je lídrem v utváření budoucnosti odvětví designu a výroby - hodnota, kterou vám přináší v rámci své platformy, je bezkonkurenční.

A výsledek? Větší a lepší výtvory, které mění trajektorii podnikání zákazníků.

Přesvědčte se sami.

Cesta k lepšímu zítřku by nebyla možná bez lokálního partnera s mezinárodními zkušenostmi, s implementačními službami, lokální podporou norem, školením, technickou podporou a zakázkovým vývojem - Arkance Systems, Platinum partner Autodesku.

S technologickými novinkami Autodesku se můžete seznámit na nadcházející konferenci CADfórum 2021 - 21.-22.září, Brno.

(z materiálů firmy Autodesk)

čtvrtek 2. září 2021

Arkance Systems partnerem Mistrovství ČR v discgolfu

Ve dnech 10.-12. září se na discgolfovém hřišti v českobudějovickém parku Stromovka uskuteční Mistrovství České republiky v discgolfu, kterého se bude účastnit přes sto českých špičkových hráčů.

Discgolf si v Česku získává stále více příznivců, neboť je to atraktivní sportovní disciplína a stále více oblíbená volnočasová aktivita. Jedná se o obdobu klasického golfu - namísto holí a míčků se používají létající talíře (disky), místo jamek pak speciální koše. Zajímavostí je, že Česko je v Evropě společně s Finskem discgolfovou velmocí v počtu hřišť. Discgolf je finančně nenáročný sport, který se naučíte hrát během chvíle a nezáleží přitom na pohlaví ani věku.

Organizátorem letošního Mistrovství ČR je místní spolek Budweis Discgolf Club, který v DiscGolfParku Stromovka pořádá turnaje od roku 2018. „Od počátku bylo hlavním cílem pořádat turnaje na vysoké úrovni a právě díky kvalitě turnajů, bylo spolku přiděleno pořadatelství MČR 2021, jehož generálním partnerem je společnost Arkance Systems. MČR je turnaj nejvyšší kategorie v ČR s garantovaným prize money 60 000 Kč, a to ve třech kategoriích - muži, ženy a junioři do 18 let,“ říká předseda Budweis Discgolf Clubu, Tomáš Šustek.

MČR v discgolfu v parku Stromovka je dostupné i pro diváky. Hrací dny jsou pátek až neděle a je možné se přijít podívat na nejlepší české hráče, kteří uspěli i na nedávném mistrovství Evropy. Lídři českých tabulek startují vždy v odpoledních hodinách. Na nejdelších jamkách je možné se vidět hody o délce až 150 m, a to na skvěle připraveném hřišti díky Městu České Budějovice.

Pro veřejnost jsou plánované dvě dicgolfové akce. První akcí je discgolfová akademie s českou reprezentací, která se uskuteční den před turnajem tedy 9.9. od 16 hod. v turnajovém centru. Druhou akcí je Freestyle Frisbee & puttovačka (nejdelší hod do koše), a to v sobotu 11.9. od 19 hod. na Piaristickém náměstí. Turnajové centrum bude otevřené po celý den a je možné si kdykoli přijít vyzkoušet discgolf či zakoupit disk.

Budweis Discgolf Club věnuje ze startovného 50 Kč od každého hráče na podporu Centra BAZALKA. V turnajovém centru se k této pomoci může přidat kdokoli z návštěvníků a podpořit tak uhrazení části nákladů na poskytování fyzioterapie pro klienty Centra BAZALKA.

pátek 20. srpna 2021

Přesnost LiDAR skenování z iPhone 12 Pro

Nejnovější mobilní telefony Apple (iPhone 12 Pro, iPad Pro, chystaný iPhone 13) jsou vybaveny LiDAR snímačem umožňujícím zachycovat 3D modely objektů nebo terénu. Hlavním účelem tohoto snímače je sice asistence fotografování a snímání jednoduchých 3D modelů pro AR a VR, ale vzhledem k tomu, že výstupem jsou ploškové (mesh) modely nebo mračna bodů, nabízí se i jeho možné využití pro oblast CAD a BIM navrhování. Jaké jsou tedy možnosti těchto mobilních LiDAR snímačů a jak dopadne porovnání s přesností profesionálních 3D skenerů založených na laserovém snímání reality?

Je nutné zdůraznit, že od této metody nelze čekat zázraky. Připravte se tedy na děravé/neúplné 3D modely resp. mračna bodů, na chybějící detaily v takto získaných 3D datech. Profesionální, přesné LIDAR skenery poskytnou v každém případě podstatně lepší výstupní data. Ale na druhou stranu, pro některé aplikace (např. odměřování, stafáž) může být mobilní zařízení Apple použitelnou cestou 3D skenování, cestou, která je snadno vždy po ruce a nestojí statisíce korun. Pro někoho může být překvapením i samotná přesnost takto zachyceného modelu, zejména u exteriérových skenování (cca 3 cm polohy i výšky - viz níže). Mobil lze využít jak pro získání hrubého modelu konkrétního 3D objektu (např. pro následnou úpravu a 3D tisk), tak pro nasnímání exteriéru, okolí.

Jaký je postup přenosu 3D reality do CAD nebo BIM aplikace? Můžete využít standardní aplikaci 3D Scanner nebo doinstalovat některý z doplňkových programů umožňujícím využívat další funkce (nikoliv však zvýšit přesnost dat). Výstupem z 3D Scanneru a z většiny oněch ostatních skenovacích programů jsou dva typy dat. Buď přímo ploškový 3D mesh model ve formátu OBJ, STL, PLY nebo DAE - tento model lze načíst ve "výrobních" aplikacích, např. Autodesk Fusion 360 nebo 3ds Max. Zde můžete model opravit, začistit, upravovat, odměřovat, doplňovat, převádět do dalších formátů. Je vhodný pro méně komplikované a rozměrově menší objekty. Anebo druhým, obvykle vhodnější typem výstupu skenování pro CAD účely je mračno bodů ve formátu PTS, E57, PLY či dalších. Tento typ dat je možné načíst a zpracovat v aplikaci Autodesk ReCap Pro (popř. MeshLab, Cloud Compare), převést je zde na 3D mesh model (funkce scan-to-mesh), nebo následně naimportovat ve formě RCP souboru do projektu v aplikacích AutoCAD, Revit, Inventor, 3ds Max.

Možnosti výstupu 3D skenování na iPhone 12 Pro:

Příklad nasnímání modelu z iPadu do Revitu:

Porovnání přesnosti geodetického měření oproti profesionální totální stanici:

středa 18. srpna 2021

Rychloposuv digitalizace průmyslu vyvolaný Covidem 19

Společnost Autodesk připravila interaktivní vizualizaci ilustrující významný skok v digitální transformaci, který byl vyvolán pandemií v posledním roce a půl a vynucenou prací v cloudu. Jak se změny projevily ve vašem oboru? Přeskočilo dané odvětví a geografický region do roku 2024, 2025, nebo dokonce až do roku 2031? To záleží na tom, zda hovoříme o Severní Americe, Evropě nebo Asii a Tichomoří a zda působíte v oboru architektury, strojírenství, stavebnictví nebo výroby - může jít o zrychlení až o 10 let. Je vaše organizace na tento skok připravena? Byly pandemií zasaženy vaše dodavatelské řetězce? Jak se změní veřejný prostor a plánování měst?

Akcelerace digitalizace průmyslu, vzdělávání či veřejné správy je jedním z mála pozitivních dopadů pandemie. Tato rychlá změna představuje příležitost růstu pro firmy, které se chopí možností nových technologií, a naopak riziko pro firmy, které zaostanou.

Digitální transformace probíhala už dlouho před Covidem. Ale pandemie ji nasměrovala do rychlého pruhu. Odblokovala tak vlnu změn a uvolnila cestu k budoucnosti podnikání, která by jinak zabrala mnohem delší čas. Tento rychloposuv digitalizace teď vytváří nové okamžité příležitosti pro účastníky průmyslových oborů, pro jejich rychlé inovovace a vývoj. Ti, kteří tak učiní, se budou podílet na obnově postpandemického světa.

Podívejte se na vizualizaci na fastforward.autodesk.com.

úterý 17. srpna 2021

Přehled Autodesk produktů - po oborech

Společnost Autodesk zná většina uživatelů především podle jejích vlajkových produktů jako je AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 nebo 3ds Max. Ale tento softwarový gigant dnes stojí celkem za více než 100 různými softwarovými aplikacemi a cloud službami. Naprostou většinu těchto aplikací nabízí celosvětově, tedy i v Evropě, včetně Česka a Slovenska, a nemalou část těchto aplikací nabízí i v české lokalizaci.

Jednotlivé aplikace, včetně technické podpory, bonus nástrojů a dalších doprovodných služeb, můžete získat od Arkance Systems jako největšího partnera Autodesk v České a Slovenské republice. A ty nejprodávanější aplikace můžete přímo zakoupit na CAD eShopu - za zvýhodněné ceny a s okamžitým vydáním nebo obnovou licence.

Produkty Autodesku lze rozdělit do 3 základních oborů:

 • Stavebnictví (Architecture, Engineering, and Construction - AEC)
 • Strojírenství (Product Design and Manufacturing - PD&M)
 • Zábava a média (Entertainment and Media - E&M)

Ovšem řada produktů je obecného zaměření (např. AutoCAD, A360 cloud), nebo slouží uživatelům napříč více obory. I samotné průmyslové obory se díky moderním způsobům výroby čím dál více propojují a integrují, pro výstavbu budov jsou využívány výrobní postupy (prefabrikace částí budov, modulární výstavba, 3D tisk, masová výroba a kontrola kvality), výrobní podniky potřebují propojit projektování výrobních linek, jejich agilní rekonfigurace, skenování 3D tvarů, zachycení skutečného stavu a další, původně stavařské aspekty. A všechny průmyslové firmy pak pořebují prezentovat své prrodukty a nabídky přesvědčivými, moderními metodami jako je rozšířená a virtuální realita (AR/VR). Výrobci moderních počítačových her využívají metody 3D skenování a zachycení reality, dříve známé spíše z oborů pozemních a inženýrských staveb.

Proto berte následující rozdělení po oborech spíše jako rámcové, s vědomím výše uvedených integrací - i proto vznikají produktové sady jako je AEC Collection nebo PD&M Collection nebo nové flexibilní metody licencování softwaru Autodesku.


Stavebnictví - AEC

 • 3ds Max: 3D modelování a rendering pro vizualizace a animace projektů
 • A360: prohlížení a sdílení souborů (včetně 2D a 3D návrhů) kdykoliv a odkudkoliv, včetně mobilních zařízení - cloud aplikace
 • Advance Steel: 3D modelování pro navrhování, výrobu a výstavbu ocelových konstrukcí
 • AEC Collection: sada integrovaných nástrojů pro informační modely budov (Building Information Modeling, BIM) a CAD navrhování
 • AutoCAD: univerzální nástroj pro tvorbu 3D a 2D výkresů, používaný architekty, inženýry a specialisty ve stavebnictví - lze jej využívat jako stolní aplikaci (PC a Mac), mobilní nebo web aplikaci - zahrnuje verze:
  • Architecture: navrhování a kreslení architektonických návrhů (renovace, stěny/dveře/okna, stavební dokumentace, plány místností, atd.)
  • Electrical: tvorba, úprava a dokumenrtace elektrických řídicích systémů pomocí sady nástrojů pro eletrotechniku
  • LT: omezená - limited technology - verze AutoCADu pouze pro 2D, bez možnosti doplňkových modulů
  • LT for Mac: limited technology verze AutoCADu pro MacOS
  • Map 3D: propojuje geografický informační systém s CAD daty pomocí oborové sady nástrojů pro GIS a 3D mapování, nabízí nástroje pro topografická data a analýzy, umí převádět data na inteligentní oborové modely, nabízí nástroje pro povrchy terénu a mračna bodů
  • MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing - TZB): kreslení, navrhování a dokumentace systémů technických zařízení budov
  • Mobile app (dříve AutoCAD 360): tvorba, editace a prohlížení CAD výkresů na mobilních zařízeních
  • OEM (Original Equipment Manufacturer): výhradně pro vývojáře zakázkových aplikací založených na AutoCADu - partnerský program (partnerské dohody Build, Bundle a Integrate pro vývojáře řešení třetích stran nebo nezávislé dodavatele softwaru)
  • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram): vytváření a úprava P&ID schémat, 3D modelů a export ortografii a izometrii potrubí pomocí specifické sady nástrojů pro navrhování zařízení
  • Plant 3D: navrhování, modelování a dokumentace technologických zařízení pomocí komplexní sady nástrojů AutoCADu pro návrh a rozvržení zařízení - 3D návrh zařízení pro konstruktéry a inženýry
  • Raster Design: rastrové návrhové nástroje ve specializované sadě nástrojů pro úpravu naskenovaných výkresů a převod rastrových obrázků na objekty DWG; úprava/čištění obrázků, vektorizační nástroje, funkce transformace obrázků
  • Revit LT Suite: pomáhá vytvářet vysoce kvalitní 3D architektonické návrhy a dokumentaci; napomáhá při přechodu na BIM
 • Civil 3D: projektování a dokumentace liniových a dopravních staveb, inženýrských staveb infrastruktury, zlepšení možností kreslení, projektování a stavební dokumentace tohoto typu stavb
 • BIM 360: cloud software pro spolupráci, nyní součástí Autodesk Construction Cloud
 • Construction Cloud: software pro správu staveb, řízení projektů a výstavby - určeno pro snadnou spolupráci a realizaci stavebních projektů, v termínu a v mezích rozpočtu
  • Assemble: dotazování a propojování BIM dat s revizemi projektů, výkazy výměr, kalkulacemi, změnovými řízeními, pro snížení rizik a zvýšení efektivity
  • BIM Collaborate: propojení osoby s rozhodovací pravomocí a stavebních týmů, pro správu revizí projektů a automatizace koordinace modelů s řemesly
  • BIM Collaborate Pro: spolupráce na tvorbě projektů, provádění revizí projektů a automatizace koordinace modelů s řemesly
  • Build: komplexní software pro správu projektů a staveb, který poskytuje širokou, hlubokou a propojenou sadu nástrojů pro stavitele
  • Building Connected: nejrozsáhlejší síť nástrojů pro výstavbu, pro práci v reálném čase na snadno použitelné platformě, která zjednodušuje procesy práce s nabídkami a řízení rizik
  • Connect: umožňuje snadno vytvářet výkonné vlastní integrace a tvořit jedinečné pracovní postupy, které automaticky přesouvají kritická projektová data mezi Autodesk Construction Cloudem a více než 200 kritickými podnikovými systémy
  • Docs: řešení pro centralizovanou správu dokumentů, která slouží jako jediný zdroj pravdy v celém životním cyklu projektu pro všechny projektové týmy
  • Pype (USA): vytváření a kontrola předávacích protokolů, shromažďování předávací dokumentace a vytváření dynamických balíčků dokumentů, za současného snižování rizik a zvyšování přesnosti práce
  • Takeoff: provádění přesných 2D výkazů a automatické generování přehledů z 3D modelů v jediném online řešení
 • Design Review: uživatelé jiných programů než CAD mohou zdarma prohlížet, označovat, tisknout a sledovat změny 2D a 3D souborů DWF bez původního návrhového softwaru
 • Drive: úložiště s podporou CAD dat pro jednotlivce a malé týmy
 • DWG TrueView: prohlížení výkresů AutoCADu (soubory DWG) a převádění verzí souborů DWG
 • Dynamo Studio: výpočetní BIM navrhování, samostatné programovací prostředí, které umožňuje návrhářům vytvářet vizuální logiku pro zkoumání parametrických koncepčních návrhů a automatizovat návrhové úlohy
 • Fabrication: vytváření modelů mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP, TZB), generování odhadů a řízení prefabrikace; přesnější odhady pro TZB projekty prostřednictvím detailů, prefabrikace výroby a instalace
  • CADmep: detailovací software pro TZB dodavatele
  • CAMduct: software pro výrobu potrubí, pro dodavatele vzduchotechniky (HVAC)
  • ESTmep: kalkulační software pro TZB dodavatele
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • FormIt Pro: koncepční architektonické modelování; umožňuje tvorbu koncepčních náčrtů, spolupráci, analýzu, sdílení raných konceptů a jejich převod na BIM data
 • InfraWorks: podpora BIM procesů pomocí konceptualizace, optimizace a vizualizace infrastrukturních a urbanistických projektů, i pro laickou veřejnost
 • Innovyze (USA): komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury od návrhu po provoz, urychluje strategii digitálního dvojčete společnosti Autodesk a vytváří jasnější cestu k udržitelnějšímu a digitalizovanému vodohospodářskému průmyslu
  • ICM Live: živé modelování integrované s hydraulickými modely, historií SCADA a databázemi předpovědí počasí, pro zobrazení výkonnosti sítě téměř v reálném čase a upozorňování týmů na nepříznivé události
  • Info360: platforma softwaru jako služby (SaaS) pro vodárenské společnosti, která poskytuje novou generaci řízení životního cyklu vody díky síle cloudu.
  • InfoAsset Manager: centralizuje informace o majetku pro každodenní správu majetku prostřednictvím konsolidovaného pohledu na historické a aktuální údaje o majetku
  • InfoAsset Mobile: zachycení aktiv, vytváření pracovních příkazů a navrhování pracovních postupů pro propojení kolegů v kanceláři a v terénu
  • InfoAsset Online: sdílení informací o majetku s kýmkoli, kdo má prohlížeč, pro získání okamžitého přístupu k informacím o majetku, incidentech a pracovních příkazech
  • InfoAsset Planner: plány obnovy a výměny pro přidělování rozpočtu na prioritní projekty
  • InfoDrainage: vytváření podrobných návrhů tradičního i udržitelného odvodnění, tvorba přizpůsobitelných zpráv pro plnění místních předpisů
  • InfoSewer: 1D software pro modelování kanalizace používaný pro analýzu kapacity a plánování gravitačních kanalizačních systémů s cílem určit nákladově efektivní způsoby snížení celkových průtoků v systému pro obnovení nebo zvýšení kapacity
  • InfoSWMM: hydraulický, hydrologický a simulační model kvality vody pro městské odvodňovací a kanalizační sítě zaměřený na ArcGIS, který poskytuje analýzy pro plánování a řízení dešťových, kanalizačních a kombinovaných kanalizačních sítí
  • InfoWater: získat odpovědi na otázky "co se stane když", abyste se mohli s jistotou rozhodovat
  • InfoWater Pro: software a vizualizace nové generace, které umožňují co nejlepší rozhodování o vodovodních sítích
  • InfoWorks ICM: přesné digitální zobrazení přírodních a stavebních prvků ovlivňujících kanalizační a dešťové odvodňovací sítě nebo kombinovanou kanalizaci
  • InfoWorks ICM SE: 1D dynamické modelování kanalizačních systémů pro analýzu dešťových, kanalizačních a kombinovaných kanalizačních systémů
  • InfoWorks WS Pro: pokročilý software pro hydraulické modelování pro rychlejší a robustnější analýzu a správu vodovodních sítí
  • IWLive Pro: provozní modelování vodovodních sítí, které nabízí jak hydraulické simulace, tak simulace kvality vody, které předpovídají poptávku a optimalizují plány čerpání
  • MicroDrainage: pokročilý návrh odvodnění, který optimalizuje výkonnost a účinnost odvodňovacích systémů, včetně systémů SuDS - na zelené louce i při dodatečné modernizaci
  • XPSite3D: řešení silnic, kruhových objezdů, obytných lokalit pomocí koncepčních plánů, plně navržených modelů a výkresů v intuitivním 3D rozhraní
  • XPStorm: dynamické modelování městských systémů dešťových svodů a říčních systémů, které srozumitelně předává výsledky inženýrům, projektantům a široké veřejnosti
  • XPSWMM: holistický 1D/2D modelovací balík pro problémy s dešťovou a odpadní vodou, který pomáhá inženýrům a správcům povodí simulovat hydrologii, hydrauliku, kvalitu vody a povrchové povodně
 • Insight: architekti a inženýři mohou navrhovat energeticky účinnější budovy díky simulačním nástrojům a datům z analýzy výkonnosti budov integrovaným do systému Revit
 • Navisworks: publikační, koordinační a revizní 3D nástroj pro stavební projekty
  • Freedom: prohlížeč, který umožňuje integraci a vzájemné zarovnání různých formátů souborů
  • Manage: 3D detekce kolizí a pokročilá koordinace, 5D (3D plus čas a náklady), nástroje pro analýzu a simulační nástroje
  • Simulate: revize a komunikace podrobností projektu prostřednictvím 5D analýzy a simulace
 • ObjectARX: poskytuje objektově orientovaná rozhraní pro programování aplikací v jazycích C++, C# a VB .NET, která umožňují vývojářům používat, upravovat a rozšiřovat produkty AutoCAD
 • Plangrid Build: mobilní aplikace pro spolupráci v terénu, nyní součást Autodesk Build
 • Point Layout: umístění bodů a uspořádání staveniště
 • ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Revit: multidisciplinární BIM pro kvalitnější a koordinované návrhy; vytváření návrhů a dokumentace budov na základě modelu
 • Revit LT: omezená - limited technology - verze Revitu
 • Robot Structural Analysis Professional: konstrukční analýza BIM modelu pro inženýry (statika)
 • Structural Bridge Design: integrovaná analýza mostů pro stavebnictví
 • Tandem: nástroj pro tvrorbu digitálních dvojčat BIM projektů, včetně integrace s IoT senzory pro následnou správu a údržbu budovy
 • Vehicle Tracking: dopravní analýzy a návrhy vytvořené pro analýzu jízdní dráhy vozidel (průjezdových křivek) pro stavebnictví
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu

Strojírenství - PD&M

 • 3ds Max: 3D modelování a rendrování pro vizualizaci a animaci designu výrobků
 • Alias: průmyslový design a tvorba hladkých povrchů třídy A, zahrnuje nástroje pro skicování, modelování konceptů, povrchů a vizualizace pro průmyslový, produktový a automobilový design
  • AutoStudio: rychlý design a styling v automotive průmyslu; modelování konceptů, analýza, technické povrchy, vizualizace
  • Concept: koncepční návrh automotive modelů; skicování, rychlé modelování konceptů, vizualizační nástroje
  • Design: vyvoj a komunikace 3D návrhy výrobků od konceptu až po finální povrchy
  • SpeedForm: o 2D náčrtů a křivek na koncepční 3D návrhy
  • Surface: zdokonalování koncepčních modelů na povrchy třídy A pro design spotřebitelských a automotive produktů
 • AutoCAD: univerzální nástroj pro tvorbu 3D a 2D výkresů, používaný architekty, inženýry a konstruktéry - lze jej využívat jako stolní aplikaci (PC a Mac), mobilní nebo web aplikaci - zahrnuje verze:
  • Inventor LT Suite (již nedodáván): 3D strojařský CAD pro návrh součástí, zahrnuje pracovní CAD postupy z 3D do 2D
  • Electrical: navrhování elektrotechnické částí strojů
  • Mechanical: strojírenská 2D konstrukce, 700000+ inteligentních součástí a prvků (správa hladin, skryté čáry, strojařské generátory a kalkulátory, dokumentace 3D CAD modelů, detailovací nástroje, atd.)
 • CFD (Computational Fluid Dynamics): nástroje pro výpočetní dynamiku tekutin a tepelnou simulaci, které pomáhají předvídat výkonnost výrobků, optimalizovat návrhy a ověřovat chování výrobků před jejich výrobou
 • Configurator 360: cloudový nástroj umožňující konstruktérům používajícím Inventor poskytnout kolegům, obchodním zástupcům a koncovým zákazníkům webový a mobilní přístup k 3D konfiguraci jejich výrobků
 • Drive: úložiště s podporou CAD dat pro jednotlivce a malé týmy
 • EAGLE: automatizace elektronického navrhování (EDA); umožňuje návrhářům desek plošných spojů (PCB) bezproblémově propojit schémata, rozmístění součástek, trasování PCB a rozsáhlý obsah knihoven součástek (součást Fusion 360)
 • Fabrication: vytváření modelů mechanických, elektrických a instalatérských systémů (MEP, TZB), generování odhadů a řízení prefabrikace; přesnější odhady pro TZB projekty prostřednictvím detailů, prefabrikace výroby a instalace
  • CADmep: detailovací software pro TZB dodavatele
  • CAMduct: software pro výrobu potrubí, pro dodavatele vzduchotechniky (HVAC)
  • ESTmep: kalkulační software pro TZB dodavatele
 • Factory Design Utilities: plánování, navrhování a instalace efektivního uspořádání továrny; vizualizace a optimalizace návrhů továrny; funkce: průmyslové stroje, uspořádání zařízení, inženýrské služby, analýza procesů
 • FeatureCAM: automatizuje pracovní postup od návrhu po NC kód; zkracuje dobu programování a vytváří konzistentní výsledky pro CNC frézování, soustružení a drátové aplikace
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • Fusion: integrovaný CAD, CAM a CAE software; celý pracovní postup na jediné jednotné platformě - včetně 3D návrhu a modelování, simulace, generativního návrhu, dokumentace, spolupráce a výroby
  • 360: na cloudu založené parametrické a přímé modelování
   • Fusion 360 Extensions: produktová rozšíření pro obrábění, tisk, generativní navrhování, simulace a další
  • Manage (dříve Lifecycle): cloudový nástroj pro Product Lifecycle Management (PLM)
  • Team: nástroj spolupráce pro konstrukci a výrobu
 • Helius: nástroje pro práci s kompozitními materiály
  • Composite: podrobné informace o chování kompozitních materiálů bez analýzy konečných prvků (FEA), integrace materiálů do konstrukčních návrhů
  • PFA: nástroje pro rozšířenou analýzu konečných prvků kompozitních konstrukcí, včetně progresivní analýzy poruch
 • Instructables: komunita tvůrců, obvykle amatérů a hobbistů, kteří sdílejí postupy a návody
 • Inventor: 3D CAD software pro návrh a konstrukci výrobků; mechanický návrh, dokumentace a nástroje pro simulaci výrobků
  • CAM: integrovaný CAM pro Inventor, který zjednodušuje proces programování CNC
  • LT (již nedodáván): omezená - limited technology - verze Inventoru
  • Nastran: analýza konečných prvků s podporou CADu pro návrh a výrobu výrobků; simulace zahrnuje více typů analýz včetně lineárního/nelineárního napětí, dynamiky a přenosu tepla
  • Nesting: skládání tvarových dílů v CAD systému pomáhá optimalizovat výtěžnost z plochých polotovarů pro návrh a výrobu výrobků
  • Tolerance Analysis: analýza skládání tolerancí sestav pro návrh a výrobu výrobků v CAD systému
 • Meshmixer: nástroj pro práci s trojúhelníkovými sítěmi (3D skenování, 3D tisk, návrh objektu atd.)
 • Moldflow: simulace vstřikování a lisování plastů
  • Adviser: plastové simulační nástroje pro konstruktéry a analytiky k optimalizaci návrhů dílů a forem s cílem zajistit kvalitu a vyrobitelnost výlisků
  • Communicator: prohlížeč pro zlepšení spolupráce s rozšířeným týmem návrhářů i zúčastněnými stranami
  • Insight: kompletní sada pokročilých nástrojů pro simulaci plastikářské výroby, které analytikům umožňují simulovat nejpokročilejší procesy lisování, aby se zabránilo zpožděním výroby
 • Navisworks Manage: 3D detekce kolizí a pokročilá koordinace, 5D (3D plus čas a náklady), nástroje pro analýzu a simulační nástroje
 • Netfabb: propojené řešení pro aditivní výrobu, návrh a simulaci
 • PowerInspect: 3D měření pro řadu typů hardwaru, kontrola komplexních volnoplošných povrchů
 • PowerMill: expertní vysokorychlostní a pětiosé obrábění, poskytuje strategie pro tří- a pětiosou subtraktivní a aditivní výrobu
 • PowerShape: připravuje složité modely pro výrobu, kombinuje modelování povrchů, těles a sítí, aby pomohl konstruktérům připravit formy, zápustky a další složité díly pro výrobu
 • PD&M Collection: kompletní sada nástrojů pro navrhování, simulaci a výrobu čehokoli díky integraci profesionálních technologií CAD, CAM a CAE
 • ReCap a ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Tinkercad: bezplatná online sbírka nástrojů pro studenty všech věkových kategorií; úvod do Autodesku
 • TruComposites: řešení pro návrh, analýzu a výrobu kompozitních materiálů; poskytuje komplexní pracovní postup pro ruční vrstvení a automatické vkládání vláken
 • TruNest: plně integrované, automatizované skládání tvarů pro různé materiály a stroje; vytváří, optimalizuje a vyrábí skladby na všech standardních strojích
 • Upchain (USA): cloudový software kombinující PDM (product data management) a PLM (product lifecycle management) s předdefinovanými ale plně konfigurovatelnými pracovními postupy
 • Vault: systém správy dat, sledování revizí, PDM spolupráce (product data management)
  • Basic: organizace, správa a sledování tvorby dat a dokumentace pro návrh a výrobu výrobků
  • Workgroup: integrace pokročilých funkcí a vlastností s podnikovými aplikacemi
  • Office: PDM pro uživatele, kteří nejsou uživateli CAD; pracuje s Workgroup nebo Professional
  • Professional: škálovatelná integrace podnikových systémů ve více lokalitách
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu
 • VRED: 3D vizualizace; pomáhá vytvářet prezentace produktů, recenze návrhů a virtuální prototypy
  • Design: revize a vyhodnocování nápadů z automotive designu v reálném čase
  • Professional: vytváření špičkových vizualizací a virtuálních prototypů
  • Presenter: prezentace konfigurací produktů v živém interaktivním 3D prostředí
 • Within Medical (USA): lékařský 3D tisk a návrh ortopedických implantátů; vytváření lékařských implantátů optimalizovaných pro 3D tisk.

Média a zábava - M&E

 • 3ds Max: 3D modelování a rendering pro hry a animace
 • Arnold: vykreslování s globálním osvětlením, pomáhá tvůrcům rendrovat složité scény (3D vizuální efekty)
 • Character Generator: vytváření vlastních animovatelných 3D postav; ovládání těla, obličeje, oblečení, vlasů atd.
 • Creative Market: předpřipravené designové prvky od nezávislých tvůrců, jako je grafika, písma, motivy, fotografie a další
 • FBX: přizpůsobitelný formát souborů pro 3D animaci; technologie výměny dat; usnadňuje výměnu dat s vyšší věrností mezi programy 3ds Max, Maya, MotionBuilder, Mudbox atd.
 • FBX Review and mobile app: prohlížeč 3D modelů pro různé platformy
 • Flame: 3D vizuální efekty, dokončovací práce a barevná korekce; kompozice, vizuální efekty a střihová úprava; rychlejší komponování, pokročilá grafika, barevné korekce atd.
 • Flame Assist: časově orientovaná, plně kompatibilní asistenční stanice pro Flame
 • Flare: kompatibilní stanice kreativního asistenta ve společných pracovních postupech VFX
 • Lustre: barevné korekce v reálném čase pro vývoj kreativního vzhledu
 • Forge: cloudové vývojářské nástroje; propojuje týmy, pracovní postupy a vytváří nové služby pro dnešní propojené zákazníky; pomáhá firmám vytvářet aplikace využívající jejich konstrukční a projekční data
 • Maya: počítačová animace; 3D animační modelování, simulace a renderování
 • Maya LT: omezená - limited technology - verze Maya
 • Media and Entertainment (M&E) Collection: kompletní sada nástrojů, které umožňují přenést 3D prostředky a prostředí od prvního návrhu až po finální výstupy vytvářením neuvěřitelných animací, navrhováním bohatých prostředí pomocí flexibilního procedurálního modelování a vykreslováním krásných konečných výsledků
 • Motion FX: vytváření video efektů v reálném čase pomocí počítačové kamery
 • MotionBuilder: zachycení, úpravy a přehrávání animaci postavy
 • Mudbox: 3D digitální malba a sochařství
 • ReCap a ReCap Pro: vytváření 3D modelů pomocí zachycení reality (laser, fotografie), převod dat reality do 3D modelů nebo 2D výkresů, které jsou připraveny pro další navrhování
 • Rendering as a Service: rychlé cloudové rendrování ve vysokém rozlišení, které využívá prakticky nekonečný výpočetní výkon k vytváření fotorealistických obrázků ve vysokém rozlišení v kratším čase
 • Screencast: nahrávání obrazovky, pořizování záznamů, které umožňuje komukoli zachytit, sdílet a učit se z pracovních postupů softwaru
 • Shotgrid (dříve Shotgun): zjednodušuje řízení kreativních projektů a sjednocuje týmy vizuálních efektů, animace a her
 • SketchBook: sada aplikací pro digitální kreslení a malování
 • Smoke: videoefekty propojující střihové a FX nástroje; kombinuje střihové pracovní postupy s kompozičními nástroji na bázi uzlů v prostředí založeném na časové ose, což pomáhá produkčním studiím zvýšit produktivitu
 • Viewer: prohlížení více než 50 formátů souborů ve web prohlížeči, bez nutnosti stahování nebo zásuvných modulů, využití sdíleného zobrazení pro online spolupráci s kolegy z týmu

Některé produkty Autodesku občas změní jméno, výjimečně i zaniknou. Nové produkty vznikají vývojem nebo akvizicemi. Produkty původně určené jen pro americký trh bývají postupně globalizovány i pro Evropu. Informujte se proto prosím na aktuální nabídku (článek odráží stav k 8/2021). Přehled hlavních produktů i s popisy, ukázkami, doplňky a licenčními informacemi získáte na stránce Arkance Systems - Produkty.

Zajímáte se o oblast produktů Autodesku? Nepropásněte konferenci CADfórum 2021 - letos se koná 21.+22.9. v Brně.

Volně dle labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2021/02/cheat-sheet-of-autodesk-products-by-industry.html

čtvrtek 10. června 2021

Autodesk ShotGrid - řízení produkce vizuálních efektů, animací a her

Autodesk Shotgun je světově uznávaný softwarový systém pro řízení a sledování týmové výroby filmových efektů (VFX), reklam, animací, počítačových her a dalších typů digitálního obsahu (DCC). Shotgun je využíván hollywoodskými studii a společnostmi zvučných jmen jako jsou Warner Bros., DreamWorks Animation, Framestore, Illumination Mac Guff, Blizzard, Microsoft nebo Playstation. Tato aplikace nyní mění jméno na "Autodesk ShotGrid". Její součástí zůstává i populární hi-res přehrávač RV s barevnou věrností.

Zejména v období pandemie studia čelila potřebě vzdálené týmové spolupráce, s okamžitým a bezpečným přístupem na aktuální verze vytvořených souborů digitálních médií, podkladů, připomínek a řízených pracovních postupů pro jejich tvorbu. Bez ohledu na to, zda spolupracovníci pracují ze studia, z domova nebo z terénu. Záběry a scény jsou v ShotGridu přístupné v kontextu a v časových playlistech. Výrobu lze integrovat s předními aplikacemi jako Maya, 3ds Max, MotionBuilder, Flame nebo Photoshop. Díky otevřenému API lze ShotGrid integrovat s dalšími systémy pro řízení výroby digitálního obsahu.

Budoucnost výroby médií - vše je v cloudu:

Aby týmy tvůrců a animátorů vizuálních médií byly plně efektivní, musí jednotlivé záběry kontrolovat a spolupracovat na nich s jasnými pravidly, pomocí nástrojů, které fungují jak na mobilních zařízeních, tak v sofistikovaných projekčních místnostech. Producenti, supervizoři a umělci potřebují svobodu pracovat jak v prostředí studií, tak v cloudu a jejich řešení musí splňovat nejpřísnější bezpečnostní standardy prověřené hollywoodskými studii. A úspěšná platforma pro správu produkce musí zahrnovat i komunitu odborníků na datovou komunikaci, kteří sdílejí zpětnou vazbu osvědčených postupů a umožňují tak tvůrcům soustředit se na tvorbu těch nejlepších trháků, tvorbu bez starostí o správu produkce a sledování dílčích úkolů.

ShotGrid CREATE:PDF brožury:

Více o Media & Entertainment aplikacích firmy Autodesk najdete na Média a Design řešení