čtvrtek 2. dubna 2020

Pozor na nelegální podvodné nabídky CAD software

V posledních týdnech se opět množí různé obskurní a evidentně podvodné nabíky "výhodných" licencí CAD aplikací Autodesku nabízených na zahraničních i místních webových stránkách, na Facebooku a dalších sociálních sítích nebo v e-mailech - AutoCAD, Revit, 3ds Max a další. Tak jako se někteří piráti a hackeři neštítí využívat pandemie pro ransomware útoky proti nemocnicím, snaží se využívat současné nestandardní podmínky práce a omezenou míru ostražitosti i prodejci falešného softwaru.

Dejte si prosím pozor na to, kam směřuje odkaz online inzerátu, jaká je URL adresa a kdo provozuje stránku s "neodolatelnou" nabídkou softwaru, od koho vám přišel e-mail s výzvou na obnovu licence. Volte silného, osvědčeného, lokálního autorizovaného dodavatele s ověřenou technickou podporou a profesionálním lokálním týmem.

Software Autodesk je ZDARMA pro studenty a školy a některé aplikace nyní i pro komerční použití - viz COVID19

Obracejí se na nás uživatelé s dotazy jak aktivovat licenci, kterou zakoupili jako "zaručeně pravou" a "se zárukou vrácení peněz", ve snaze ušetřit a získat slibované atypické licenční podmínky. Vedle zcela prvoplánových plagiátů na doma vypáleném DVD nebo evidentních padělků, se často jedná o software určený pro jiný trh (Afrika, Asie). Dalším častým případem bývají starší verze software - buď kopie zakoupených produktů, nebo licence zaniklých firem, nebo přeprodané licence. Přeprodej od původního vlastníka originální licence je sice za určitých podmínek možný, ale u těchto nabídek často chybějí nutné dokumenty, např. faktura prokazující legálnost původní koupě nebo prokázání, že původní majitel už licenci nepoužívá. Odpovědnost přitom nese nakupující. Rovněž je třeba brát v úvahu, že starší verze již nejsou (starší než 2010), nebo brzy nebudou (od 3/2021) aktivovatelné.

Komentář společnosti Microsoft: „Ve světle dosavadních soudních rozhodnutí se jako jisté jeví to, že ten, kdo tvrdí, že nabyl užívací práva k softwaru z druhé ruky, nese důkazní břemeno ve vztahu ke splnění podmínek pro zákonné nabytí."

Komentář organizace BSA: „Takzvaný použitý software představuje většinou ve skutečnosti nelegální kopie originálního softwaru v různé kvalitě provedení, například kopie neurčené k prodeji (NFR) a podobně. Piráti se neštítí ani padělat či pozměňovat identifikační COA štítky.“

Doporučujeme nakupovat bezpečně, lokálně, na CAD eShopu CAD Studia - shop.cadstudio.cz. Ten umožňuje vybrat produkt a po zakoupení okamžitě (třeba v sobotu v noci) získat aktivaci zakoupené licence, upozorňuje na expirace předplatného, umožňuje snadnou správu všech vlastněných licencí. Ke každé licenci získáte lokální, českou a slovenskou technickou podporu, užitečné bonus nástroje (nadstavby CS+) zdarma a přístup k rozsáhlé databázi tipů, dokumentů, knihoven bloků a rodin, šablon a stylů podle lokálních norem.

Možná se k vám dostanou i automaticky generované nabídky pro nákup na zahraničním eStore Autodesku. Ať už jde o zakoupení licencí z trial verze, o některé obnovy subscription, nebo o dokupování cloud kreditů pro čerpání cloud služeb nebo přístup k rozšiřujícím funkcím (např. CAM ve Fusion 360). Ale pozor, takovýmto nákupem "u Autodesku" získáte jen podporu v angličtině, nemáte (popř. u obnov ztratíte) nárok na naše bonus nástroje CS+, nemáte přístup na náš Helpdesk technické podpory, tedy ani k české znalostní bázi. A ve skutečnosti na tomto eStore nakupujete od společnosti Digital River, což je irský prodejce, rovněž "jen" partner Autodesku - když budete potřebovat něco reklamovat, nebo třeba upravit fakturu, doplnit IČO, nezbyde vám než volat do irského Shannonu a pokecat si v irštině...

středa 25. března 2020

Přichází AutoCAD 2021 - co je nového?


Jako již každoročně, v březnu přichází na trh nová verze nejrozšířenější CAD aplikace na světě, aplikace AutoCAD. A to ve všech jejích variantách, tedy jednak nová verze standardního AutoCADu - AutoCAD 2021, tak odlehčená a cenové dostupná verze AutoCAD LT 2021, bezplatný prohlížeč DWG TrueView 2021 a všechny profesní verze AutoCADu, které jsou dnes součástí sjednocené licence "One AutoCAD". Letos je navíc sjednoceno i vydání verze pro Apple macOS, tedy AutoCAD for Mac a AutoCAD LT for Mac.

Co se nemění

I nadále je AutoCAD licencován formou flexibilního předplatného. I nadále je zdarma pro školy a studenty. Vnitřní formát DWG výkresů AutoCADu 2021 je nadále "2018", jako v předchozích verzích.

Hlavní novinky aplikace AutoCAD 2021


Systémové novinky

 • Bylo zjednodušeno licencování verze AutoCAD LT - jedna ceníková položka zahrnuje verzi pro Windows i Mac
 • Verze Windows vyžaduje verzi operačního systému Windows 10 ver. 1903 či vyšší nebo Windows 8.1 s Update KB2919355 a .NET Framework 4.8.
 • Podstatně rozšířeny byly možnosti dotykového ovládání desktopové verze AutoCADu (nemluvě o verzi mobilní)
 • Podstatně zvýšen byl výkon 2D a 3D zobrazení větších DG výkresů, zejména na vícejádrových CPU
 • Podpora cloud úložišť byla rozšířena o Google Drive (vč. mobilní aplikace)
 • Programování LISP aplikací se zjednodušilo zavedením kompatibility DCL dialogů i pro verzi Mac, zahrnutím moderního vývojového prostředí Visual Studio Code a doplněním Unicode podpory do VisualLISPu

Nové a vylepšené funkce

AutoCAD 2021 nabízí řadu vylepšení založených na zpětné vazbě uživatelů, na průzkumech a analytických datech. Několik funkcí bylo modernizováno a zjednodušuje často používané funkce v rámci mnoha oborů zákazníků. Pro vývojáře se jedná o verzi s novým API rozhraním.

Zjednodušená možnost Oříznout a Prodloužit

Místo toho, aby bylo nutné nejprve vybrat hranice pro příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ, ve výchozím nastavení vybere rychlý režim všechny potenciální hranice. Dalšími efekty jsou tyto:
 • Po spuštění příkazů OŘEŽ nebo PRODLUŽ jednoduše vyberte objekty, které chcete oříznout nebo prodloužit.
 • Výchozí možnosti výběru segmentů, které mají být oříznuty nebo prodlouženy, jsou jednotlivý výběr, výběr od ruky a výběr napříč pomocí dvou bodů.
 • Chcete-li zahájit výběr od ruky, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes jeden nebo více objektů.
 • Chcete-li zahájit výběr napříč, klikněte na dva body, které definují segment protínající objekty.
 • Vybrané objekty, které nelze oříznout, budou místo toho odstraněny.
Na obrázku níže není například patrné, zda dvě čáry stěny pokračují vzhůru a dvě čáry blokující dveře jsou buď jednotlivými segmenty čáry a je třeba je vymazat, nebo součást delších čar, které je třeba oříznout. Oříznutí pomocí rychlého režimu a pomocí výběru od ruky pro čáry stěny a dvou bodů ohraničení pro dveře, ořízne nebo smaže objekty, jak je třeba.
Podobně prodloužení objektů je rychlejší a pohodlnější. V následujícím příkladu jsou dveře uzavírány a stěna se prodlužuje.
Při použití příkazu OŘEŽ s hranicemi, které obsahují šrafování, operace oříznutí a oříznutí s klávesou Shift v rychlém režimu používají pouze hranice šrafování, nikoli samotnou geometrii šrafování. V této operaci oříznutí bude například při přesunutí kurzoru nad objekt, který protíná šrafovaný objekt, zvýrazněna část, která má být oříznuta, a při výběru objektu bude oříznuta jako na obrázku. Vnitřní geometrie šrafování je vyloučena z operace oříznutí.
Toto chování řídí systémová proměnná TRIMEDGES.

Změněné příkazy

PRODLUŽ – Protáhne objekty, tak aby se dotýkaly hran jiných objektů.
OŘEŽ – Ořízne objekty, tak aby se dotýkaly hran jiných objektů.

Nové systémové proměnné

TRIMEDGES – Určuje, zda je oříznutí a rozšíření na šrafování pomocí rychlého režimu omezeno na hrany šrafování nebo zda zahrnuje objekty v rámci šrafovacích vzorů.
TRIMEXTENDMODE – Určuje, zda příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ používají zjednodušené zadání.


Vylepšení revizního obláčku

Revizní obláčky nyní obsahují jednu hodnotu pro jejich přibližné délky tětiv oblouků, což je vzdálenost mezi koncovými body každého obloukového segmentu.
Při prvním vytvoření revizního obláčku ve výkresu je velikost oblouků určena podle procentuální délky úhlopříčky aktuálního pohledu. Tím se zajistí, že revizní obláček začne v rozumné velikosti.
Délku tětivy oblouku vybraného revizního obláčku můžete změnit na paletě Vlastnosti, v místní nabídce nebo pomocí nového příkazu VLASTREVOBLÁČKU.
Můžete určit, zda se délky tětiv oblouků mohou více vzájemně lišit nebo budou všeobecně jednotnější pole podle systémové proměnné REVCLOUDARCVARIANCE. Vypnutím této systémové proměnné se obnoví předchozí způsob vytvoření revizních obláčků, přičemž pokud je systémová proměnná zapnutá, obláčky budou mít více ručně kreslený vzhled.
Pokud je vybrán revizní obláček, na paletě Vlastnosti se nyní místo typu objektu Křivka zobrazuje jako typ objektu Revizní obláček. Revizní obláčky jsou v podstatě stále křivky, ale mají navíc vlastnost oblouk a možnost přepnout mezi styly uzlů (systémová proměnná REVCLOUDGRIPS).

Nové příkazy

VLASTREVOBLÁČKU – určuje přibližnou délku tětivy oblouků ve vybraném revizním obláčku.

Změněné příkazy

ROBLÁČEK – Vytvoří nebo upraví revizní obláček.

Nové systémové proměnné

REVCLOUDARCVARIANCE – určuje, zda se oblouky v revizním obláčku vytvářejí s proměnnou nebo obecně jednotnou délkou tětiv.

Přerušení objektů v jednom bodu

Pomocí nového příkazu PŘERUŠVBODĚ lze nyní nástroj Přerušit v bodě na pásu karet opakovat stisknutím klávesy Enter. Tento příkaz přímo rozdělí úsečku, oblouk nebo otevřenou křivku na dva objekty v zadaném bodu.

Nové příkazy

PŘERUŠVBODĚ – Přeruší vybraný objekt na dva objekty v určeném bodu.

Možnost měření geometrie: Rychlé měření

Možnost Rychlé příkazu MĚŘITGEOM nyní podporuje měření plochy a obvodu v prostoru uzavřeném geometrickými objekty v pohledu půdorysu výkresu.
Kliknutím do uzavřené oblasti ji zvýrazníte zeleně a zobrazíte vypočítané hodnoty v příkazovém okně a v dynamickém popisku nástroje ve formátu aktuálních jednotek. Stisknutím klávesy Shift a kliknutím na několik ploch se vypočítá kumulativní plocha a obvody. Zahrnuty jsou také obvody uzavřených ostrůvků, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Stisknutím klávesy Shift a kliknutím zrušíte také výběr oblastí. Chcete-li vybranou oblast vymazat, jednoduše přesuňte myš o malou vzdálenost.

Přístup pomocí pásu karet

Karta Výchozí panel Pomůcky > Měření/Rychlé.

Změněné příkazy

MĚŘITGEOM – Přidá možnost Rychle u měření rozměrů, vzdáleností, úhlů a ploch v reálném čase.

Podpora historie výkresů (výhoda předplatného)

Pokud uložíte soubory výkresů do účtu OneDrive, Dropbox nebo Box, vytvoří se během práce další verze těchto souborů výkresů a vytvoří se historie verzí. Předchozí verze budou uvedeny na nové paletě Historie výkresu, aby je bylo možné porovnat s aktuální verzí výkresu.
Poznámka: Poskytovatel cloudového úložiště, kterého vyberete, nastavuje počet uložených verzí a spravuje jejich datum platnosti.
 • Když jste přihlášeni k účtu na portálu Autodesk Account, při prvním přístupu k výkresu uloženému na účtu služby Dropbox, Box nebo Microsoft OneDrive se zobrazí oznámení. Pokud jste například výkres uložili do svého účtu služby Dropbox, zobrazí se následující upozornění:
  Po přihlášení zobrazí paleta Historie výkresu seznam všech předchozích verzí daného výkresu.
 • Na paletě Historie výkresu můžete filtrovat verze uvedené v seznamu podle rozsahu data, uživatelského jména a zadaného minimálního časového přírůstku mezi verzemi.
 • Pomocí funkce Porovnání výkresů můžete porovnat aktuální verzi výkresu s libovolnou předchozí verzí v historii výkresu. Pokud změnu provede jeden z několika uživatelů, kteří mají přístup do cloudu, zobrazí se upozornění obsahující jméno osoby, která změnu provedla, a odkaz, který vám umožňuje porovnat provedené změny.

Ovládací prvek Porovnat otevře funkci Porovnání výkresů, která umožňuje identifikovat geometrické nebo textové rozdíly mezi verzemi.

Přístup pomocí pásu karet

Karta Zobrazit panel Historie > Historie DWG.

Nové příkazy

HISTORIEDWG – Otevře paletu Historie výkresu, která zobrazí historii verzí aktuálního výkresu, která je spravována podporovaným poskytovatelem cloudového úložiště.
HISTORIEDWGZAVŘI – Zavře paletu Historie výkresu.

Nové systémové proměnné

DWGHISTORYSTATE – Oznamuje, zda je paleta Historie výkresu otevřena nebo zavřena.Grafický výkon

Rychlost posunu a přibližování ve 2D pohledu byla vylepšena technikou, která využívá objektů s podobnými vlastnostmi, a další technikou, která zobrazuje odpovídající úroveň detailů při různých úrovních zvětšení.
Při posouvání a přibližování ve 2D pohledu v reálném čase produkty založené na aplikaci AutoCAD v případě potřeby automaticky provedou regeneraci zobrazení. Obvykle není tato operace postřehnutelná, s výjimkou velmi velkých výkresů. V těchto případech bude možná užitečné vypnout systémovou proměnnou RTREGENAUTO, aby se zabránilo automatické regeneraci.
Při práci s 3D modely navigace v některých případech vygeneruje vyšší nebo nižší věrnost grafického znázornění 3D geometrie. Rychlé reakce programu se při použití 3D operací otáčení, posunu a přiblížení výrazně zlepšila použitím vícejádrových procesorů. Toto vylepšení je patrné u složitých 3D modelů pomocí vizuálních stylů, které rendrují zakřivené povrchy.

Nové systémové proměnné

RTREGENAUTO – Řídí automatické obnovení v operacích posouvání pohledu a přiblížení v reálném čase.

Vylepšení palety Bloky

Paleta Bloky byla vylepšena tak, aby umožňovala pohodlnější přístup k blokům kdykoli a kdekoli. Pomocí účtu Autodesk s podporovaným zprostředkovatelem cloudového úložiště (Box, Dropbox nebo Microsoft OneDrive) můžete získat rychlý přístup k posledním blokům a výkresům knihovny bloků.
Na kartě Poslední palety Bloky se zobrazují snímky naposledy vložených nebo vytvořených bloků v aktuálním výkresu. Poslední bloky výkresu můžete synchronizovat do cloudového úložiště a získat k nim přístup z libovolného zařízení pomocí aplikace AutoCAD pro stolní počítače nebo webové aplikace AutoCAD. Klikněte na možnost Synchronizovat bloky, přihlaste se do svého účtu na portálu Autodesk Account a poté určete umístění úložiště v cloudu, kde chcete začít synchronizovat bloky.
Možnost Synchronizovat bloky se nemusí na paletě Bloky zobrazit, pokud v aktuálním výkresu jsou již poslední bloky nebo pokud jste se při přihlášení do svého účtu na portálu Autodesk Account nepoužili paletu Bloky.
V tomto případě můžete změnit umístění složky s posledními bloky na kartě Soubory v dialogu Možnosti a zadat umístění úložiště v cloudu, do kterého se mají bloky synchronizovat.
Při výběru složek pro knihovny bloků a poslední bloky se doporučuje použít složky umístěné u podporovaného zprostředkovatele cloudového úložiště (Box, Dropbox nebo Microsoft OneDrive). Ačkoliv můžete určit libovolné umístění složky, bloky budou přístupné pouze v různých zařízeních a ve webové aplikaci AutoCAD, pokud používáte cloudové úložiště.
Karta Ostatní výkresy na paletě Bloky byla přejmenována na kartu Knihovny. Nyní můžete zadat složku, soubor výkresu nebo libovolnou definici bloku uloženou ve výkresu, která bude vložena jako blok do aktuálního výkresu. Karta Knihovny obsahuje rozevírací seznam, který zobrazuje pět naposledy použitých knihoven bloků (složka nebo soubor výkresu), které slouží k urychlení přístupu. Pokud vyberete knihovnu bloků v umístění cloudového úložiště, můžete použít stejné bloky i ve webové aplikaci AutoCAD.

Nové příkazy

-VLOŽOBSAH – Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu. Tato operace se podobá příkazu -VLOŽ.

Změněné příkazy

_BLOCKSPALETTE – Zobrazí paletu Bloky, pomocí které je možné vkládat bloky a výkresy do aktuálního výkresu.
-VLOŽ – Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu.

Nové systémové proměnné

BLOCKSRECENTFOLDER – Nastaví cestu, kde jsou uloženy poslední vložené nebo vytvořené bloky.

Změněné systémové proměnné

BLOCKNAVIGATE – Řídí složku, soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Knihovna palety Bloky.Porovnání externích referencí

Podobně jako u funkce porovnání výkresů můžete nyní porovnat změny provedené v souboru výkresu, který je v aktuálním výkresu připojen jako externí reference (xref). Veškeré změny odkazovaného nebo porovnávaného výkresu jsou zvýrazněny pomocí revizních obláčků.
Pokud se odkazovaný výkres změní, zobrazí se v pravém dolním rohu aplikace v bublinové zprávě (na panelu s aktivními ikonami). Kliknutím na odkaz v bublinové zprávě znovu načtete změněnou externí referenci nebo porovnáte změny. Změny externích referencí můžete také porovnat na paletě Externí reference.

Nové příkazy

XPOROVNEJ – Porovná připojenou externí referenci s nejnovějším stavem odkazovaného souboru výkresu.
XPOROVNEJZAVŘI – Zavře panel nástrojů Porovnat externí reference a ukončí porovnání.
XPOROVNEJDALŠÍ – Přiblíží na další sadu změn výsledků porovnání externích referencí.
XPOROVNEJPŘEDCHOZÍ – Přiblíží na předchozí sadu změn výsledků porovnání externích referencí.

Nové systémové proměnné

COMPARESHOWCONTEXT – Řídí viditelnost objektů, které nejsou použity při porovnání externích referencí.
XCOMPAREBAKPATH – Určuje cestu, kde je uložen záložní soubor externí reference.
XCOMPAREBAKSIZE – Nastavuje velikost složky kde je uložen záložní soubor externí reference.
XCOMPARECOLORMODE – Přepíná vizuální efekt objektů v hostitelském výkresu během porovnání externích referencí.
XCOMPAREENABLE – Umožňuje porovnání externí reference s odkazovaným souborem výkresu.Vylepšení dotykového ovládání

Byla vylepšena podpora gest ke zlepšení dotykového prostředí. Pomocí dotykové obrazovky nebo rozhraní můžete nyní provést libovolnou z následujících akcí:
 • Posun pohledu a zoomování. Pokud není spuštěn žádný příkaz, můžete provést posun pohledu přetažením jednoho nebo dvou prstů. Pokud je spuštěn příkaz, můžete provést posun pomocí dvou prstů. Pohybem dvou prstů od sebe nebo k sobě přibližujte a oddalujte pohled.
 • Výběr. Klepnutím vyberte objekt. Pokud probíhající příkaz vyžaduje výběr objektů, můžete přetažením jednoho prstu provést výběr oknem nebo křížením.
 • ESC. Dvojitým klepnutím jedním prstem ukončete příkaz nebo zrušte výběr.

Pokud je spuštěn příkaz a zobrazí se výzva k určení bodu, určete bod klepnutím na umístění. Přesnější kontrolu nad uchopením objektů získáte přetažením prstem přes objekt, dokud se nezobrazí uchopení objektu, které potřebujete, a následným uvolněním prstu. Pomocí dvou prstů uprostřed příkazu můžete posouvat a přibližovat pohled.

Vylepšení zabezpečení

Tým zabezpečení aplikace AutoCAD díky internímu testování a externímu vyhodnocování a diagnostiky zlepšuje zabezpečení produktů založených na aplikaci AutoCAD proti novým kybernetickým hrozbám a udržuje v souladu s aktuálními standarty a nejlepšími postupy.

Vylepšení jazyka AutoLISP

Byla provedena vylepšení u jazyků AutoLISP a DCL. Mezi tato vylepšení patří:
 • Multiplatformní vývoj s aplikací Microsoft Visual Studio (VS) Code
 • Podpora kódování Unicode
 • Formát DCL je nyní podporován v systémech Windows a Mac

Nové příkazy

LISPAPL – zkompiluje jeden nebo více zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) do souboru aplikace (VLX), který je možné distribuovat uživatelům a chránit tak váš kód.

Změněné příkazy

VLISP/VLIDE – Zobrazí vývojové prostředí jazyka AutoLISP.

Nové systémové proměnné

LISPSYS – Řídí výchozí vývojové prostředí jazyka AutoLISP spuštěné pomocí příkazu VLISP.

Rozšíření AutoLISP Extension pro aplikaci Microsoft Visual Studio (VS) Code
Bylo vydáno nové rozšíření jazyka AutoLISP k použití s aplikací VS Code, která umožňuje úpravu a ladění zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) v aplikaci AutoCAD.
Pomocí rozšíření AutoLISP můžete:
 • vytvářet a upravovat soubory LSP pomocí funkcí, například automatické dokončování a fragmenty kódů,
 • formátovat všechny nebo vybrané příkazy kódu v souboru LSP,
 • přidávat body sledování a zarážky při ladění souboru LSP,
 • spouštět kód jazyka AutoLISP a příkazy aplikace AutoCAD v ladící konzole.
Podpora kódování Unicode v jazyku AutoLISP
Jazyk AutoLISP v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2020 a dřívějších verzích nepodporoval plně znaky Unicode. Mnoho funkcí, které souvisí s práci s řetězci, pouze podporovaly multibajtovou znakovou sadu (MBCS), která způsobovala problémy s funkcemi, které závisely na zjištění délky řetězce nebo které v řetězci vracely délku několika znaků. Další informace o funkcích, které byly aktualizovány tak, aby podporovaly znaky Unicode naleznete v tématu Nové a změněné funkce jazyka AutoLISP – reference (AutoLISP).

Kromě nových funkcí obsahuje AutoCAD 2021 i opravy uživateli nahlášených chyb. Je zde tak například opravena námi hlášená chyba převodu některých českých znaků z verzálek na minusky - viz např. příkaz (strcase "AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVWXYÝZŽ" T) - ta se projevovala např. v příkazu TCASE.

Přehled všech nových příkazů a proměnných verze 2021 (včetně nedokumentovaných) najdete v databázi příkazů AutoCADu na portálu CADforum.cz.

Další vylepšení

AutoCAD 2021 a AutoCAD LT 2021 od CAD Studia ale toho umí ještě daleko více. Díky rozšiřujícím aplikacím CS+ a řadě dalších doplňků nabízí AutoCAD stovky dalších funkcí a příkazů zefektivňujících každodenní práci. Tyto nástroje můžete získat na naší stránce Download nebo na Helpdesku. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Máte dotaz? Zaptejte se v diskuzi na CADforum.cz nebo v naší Facebook poradně.

Licenci nového AutoCADu a dalších produktů Autodesk můžete získat okamžitě, "na jedno kliknutí" a za zvýhodněné ceny v CAD eShopu.

úterý 3. března 2020

Ocenění Autodesk Platinum Club pro CAD StudioNa probíhajícím celosvětovém setkání obchodních partnerů Autodesku - "Autodesk One Team Conference" v Las Vegas - převzali zástupci firmy CAD Studio ocenění za 1. místo v soutěži o nejlepší prodejce v jednotlivých regionech světa - "Platinum Club".

Toto výroční ocenění je udělováno za největší růst prodeje subscription licencí návrhového software firmy Autodesk.

Společnost CAD Studio je Platinum Partnerem Autodesku (neplést se soutěží Platinum Club), autorizovaným školicím střediskem a největším prodejcem software Autodesk v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

pondělí 17. února 2020

Končící podpora Microsoft software v roce 2020

Před měsícem skončila oficiální podpora operačních systémů Microsoft Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 a Small Business Server. Již před tím, v říjnu 2019, skončila podpora Windows 10 verze 1703. Blíží se konec podpory i dalších produktů, které bývají používány v souvislosti s CAD, BIM či PDM aplikacemi Autodesk.

Konec podpory neznamená jen nějaký vágní termín, jde ve skutečnosti o skutečný "konec života" (bývá také tak označován: EOL, end-of-life) daného produktu, protože jen málokterý uživatel bude vědomě používat software, který není výrobcem udržovaný a nemá tím pádem ani ochranu před bezpečnostními hrozbami. Nepříjemné důsledky lednového konce života Windows 7 pocítila i řada uživatelů starších aplikací. Po reinstalaci svých starších počítačů se staršími verzemi AutoCADu a dalších CAD aplikací na Windows 10 zjistila, že jejich starší aplikační software není s novými Windows 10 kompatibilní, nebo již nelze znovu aktivovat. Neplánovaně tak musí řešit urgentní, vynucený přechod na nové verze.

Těmto problémům neplánovaných reinstalací a upgradů se můžete vyhnout buď průběžnou aktualizací vašeho software, nebo sledováním a včasným řešením předem známých termínů ukončení podpory starších verzí vámi používaného software. V případě Microsoftu a serverových komponent se jedná v roce 2020 zejména o tyto aplikace:

 • Leden:
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2
  • Small Business Server
 • Březen:
  • VMware vSphere 6.0 a vCenter Server 6.0
  • Microsoft, Apple, Google a Mozilla ukončují podporu šifrovaného web protokolu TLS 1.0/1.1
  • Active Directory začne vynucovat LDAP podpisy
 • Říjen:
  • Office 2010
  • Exchange 2010
  • Propojení Office 2013 a starších na servery Office 365

V případě Autodesku je na rok 2020 plánována změna víceletých subscription a maintenance, a v květnu také končí několikaletý program M2S na zvýhodněný přechod z maintenance kontraktů - viz přehled změn subscription/maintenance. A připomínáme, že na březen 2021 je oznámen konec podpory verzí starších než 3 verze zpět, tedy 2018 a starších.

pátek 17. ledna 2020

Předejděte výpadkům licencí Autodesk

Každý software je potřeba udržovat aktualizovaný a ani software Autodesku není výjimkou. Nejde v tomto případě ani tak o funkce samotného softwaru, jako o aplikace běžící na pozadí a zajišťující funkčnost samotného softwaru. U většího počtu uživatelů se poslední dobou stává, že CAD software naběhne a ihned se vypne s chybovým hlášením "Vydání licence vypršelo. Co chcete provést?".


Řešením je doinstalovat potřebné updaty vydané v minulých měsících, hlavně ty s názvem "Autodesk Licensing Service". Ke stažení jsou na 4 místech:
Dále se doporučuje ověřit funkčnost spojení s Autodesk servery, případně přidat potřebné domény do výjimek vašeho firewallu - viz  Seznam domén

pondělí 25. listopadu 2019

Autodesk University 2019 - To lepší začíná tadyPod heslem "Better starts here" se v minulém týdnu konala v americkém Las Vegas tradiční výroční konference "Autodesk University 2019". Letošní ročník přilákal rekordních 12.000 účastníků z celého světa, což prý je maximem i pro tamní obří hotel Venetian. Samotný rozsah konference, stovky specializovaných seminářů a různých komunitních setkání, stravování a navigace takovéhoto množství účastníků představuje jistě náročnou logistickou operaci.Hlavní tématy letošní konference AU 2019 bylo propojení dat, data jako základ všech procesů, automatizace a cesty jak navrhovat a tvořit lepší výrobky, stavby nebo zábavní projekty - rychleji, levněji, s menším nároky na spotřebu materiálů, energie a životní prostředí. Nedílnou podmínkou pro tvorbu lepších projektů je trvalé vzdělávání - podle aktuálních studií mají technické znalosti poločas životnosti pouhých 4,5 roku.

Trend automatizace je nejlépe vidět na technologii generativního navrhování (generative design, GD). Již v roce 2015 společnost Airbus ušetřila díky této technologii 45 % hmotnosti kabinové přepážky. Nyní využívá GD i pro podstatně důležitější součást letadla - návrh křídla. Anebo pro optimalizaci rozvržení své nové montážní haly v Hamburku. Nástroje generativního navrhování v Autodesk Fusion 360 pomáhaly odlehčit ikonický VW Bus v elektrické remake verzi. Stejná technologie ve stavebnictví pomáhá navrhovat dispozice budov nebo developerských projektů - viz Project Refinery a stávající vizuální nástroj Dynamo.

Zejména v oblasti stavebnictví se projevuje další trend jak uspořit náklady a především i v USA stále nedostupnější pracovní sílu stavebních dělníků - využití výrobních postupů. Příkladem je firma Skystone a její stavba (výroba?) nejvyššího modulárního hotelu pro řetězec Marriott. Díky tovární výrobě kompletních modulů hotelových pokojů (včetně zařízení) se samotná výstavba ve stísněném prostoru newyorské ulice zjednodušila na prosté smontování, bez prachu a hluku, s minimálním počtem dělníků a s nižšími náklady. Změní se staveniště na výrobní závody skládající stavby na principu Lega?Autodesk na konferenci oznámil partnerství s Virgin Hyperloop One, společností vyvíjející nový typ dopravního prostředku s příslibem cestovních rychlostí přes 1000 km/h. Vývoj tohoto zařízení i jeho infrastruktury vyžaduje kooperativní konstrukční i projekční BIM nástroje.

Nové možnosti nabízí vývojářská platforma Autodesk Forge, včetně možnosti programově (Forge API) řídit virtuální AutoCAD, Inventor, Revit či 3ds Max v cloudu. Automatizace návrhu a konfigurací je tak ještě snazší a dostupnější.

Ale na konferenci můžete narazit i na jiné zajímavosti - např. poměrně překvapivě zde můžete najít třeba výběh pro živé psy (pro pohlazení), ale můžete narazit i na ty umělé...


Takhle poslouchal např. skenovací "pes" od Boston Dynamics na večerní Autodesk Blogger Party:


Významnou součástí konference Autodesk University je sbírání podnětů účastníků - uživatelů Autodesk produktů. Jsme rádi, že jsme zde s kolegy mohli tlumočit i některé podněty českých uživatelů.


Záznam otevírací přednášky konference AU 2019

Strojírenství


Jedna z prvních novinek oznámených na AU 2019 je spolupráce Autodesku s firmou ANSYS a přímá integrace modelů z aplikace Autodesk Fusion 360 do simulačního nástroje ANSYS Mechanical a tedy rozšíření FEA metod ve Fusion 360.


Aplikace Fusion 360 se týká i další zajímavá novinka - možnost vyzkoušet si funkce generativního navrhování do konce roku zcela zdarma. Využijte trial verzi Fusion 360, bezplatnou kutilskou verzi nebo vaši licenci ze sady Product Design & Manufacturing Collection pro vyzkoušení práce s "Generative Design". Viz Free Generative Design.

Rychlý rozvoj Fusion 360 nekončí - brzy bude obsahovat i kompletní funkce pro návrh elektroniky, včetně desek plošných spojů (PCB), tvorbu vnitřní lattice mřížky pro 3D tisk, řadu nových CAM funkcí pro řízení CNC strojů, vylepšené generativní navrhování, podstatně vylepšený převod 3D mesh modelů na objemové modely, cenové kalkulace výroby modulem aPriori a další (viz čas cca 44:00 v otevírací přednášce níže).

Ale ani konstrukční aplikace Autodesk Inventor nezůstává pozadu. Po nové verzi 2020.2 nás čekají další zajímavé novinky této aplikace - např. tmavé prostředí, optimalizace palet, ad. Poprvé Autodesk ukazuje veřejnou "cestovní mapu" dalšího vývoje této aplikace, která oslavila již 20 let vývoje - viz public roadmap.

Také uživatelé PDM aplikace Autodesk Vault se brzy dočkají zajímavých novinek, mj. funkce vyhledávání tvarově duplicitních součástí.

Záznam otevírací přednášky strojírenství

Stavebnictví


Propojení, společná, sdílená data mezi profesemi a po celou dobu života stavby - to je základem novinek v oblasti stavebnictví, AEC.


Hlavní představenou novinkou je Autodesk Construction Cloud™ - společná datová platforma kombinující softwarové nástroje, síť projektantů a stavařů, nástroje pro spolupráci a pokročilé nástroje pro analýzu dat. Základem Construction Cloudu je CDE platforma BIM 360, aplikace PlanGrid, Assemble, BuildingConnected a další nástroje pro navrhování (BIM, týmová spolupráce), plánování (koordinace, nabídky), výstavbu (správa, předávání, kvalita) a provozování (správa majetku) staveb. Více na construction.autodesk.com.


V rámci AU 2019 Autodesk uvedl aktualizaci nejpopulárnější BIM aplikace - Autodesk Revit 2020.2.

Řada zajímavých ukázek automatizace BIM projektování byla postavena na Refinery, nástroji pro generativní navrhování ve stavebních projektech.

Společnost Unity představila nástroj Reflect, doplněk Revitu pro snadnou tvorbu virtuální a rozšířené reality - AR a VR z BIM projektů v Autodesk Revitu.

Dva roky před ničivými požárem byla pařížská katedrála Notre Dame shodou okolností oskenována pomocí Autodesk ReCap do podrobného 3D mračna bodů. To je dnes klíčovým zdrojem dat pro tvorbu BIM modelu a rekonstrukci této historické stavby.

Záznam otevírací přednášky stavebnictví

Doprovodná výstava AU


Zajímavou součástí každé AU bývá doprovodná výstava, kde partneři a sponzoři konference představují své doplňkové produkty. Zde jsou některé ze zajímavých exponátů.

Tahle "3D tiskárnička" tiskne objekty z trvanlivé a pevné betonové hmoty. Třeba městský mobiliář nebo dům.Používáte některý konstrukční software Autodesk? Tenhle model vzdušné stavby a dva modely imaginárních zařízení už jste možná někde viděli...
Na výstavě jste si mohli prohlédnout kompletní výrobní linku založenou na Fusion 360 - od fréz a soustruhů po různé metody 3D tisku modelů z Fusion 360.


Prohlédnout jste si mohli elektrický VW Bus vylepšený o GD součásti.


Virgin Hyperloop One vystavoval prototyp "padu" - vozidla pro Hyperloop.


"Pes" Boston Dynamics má praktické využití pro 3D skenování obtížně dostupných prostorů staveb.


Mobilní, v tomto případě spíš "mobilní" AutoCAD:Závěr


Ze "zákulisních" informací a diskuzí s manažery jednotlivých oblastí v Autodesku. Hodně se sází na Learning – jak v oblasti propojení s CAD produktem (kontextová pomoc řízená AI), tak s uživatelským profilem (celoživotní vzdělávání, od životní fáze studenta po profesionála, propojení na kolegy).

Nedávné nepopulární odstavení podpory pro starší verze (v oboru celkem běžné, podobné u mobilů, Apple, Microsoft) umožnilo Autodesku vypnout celkem 8 starých, obtížně udržovatelných systémů.

Závěrečná party (sponzorovaná partnery konference: HP, DELL, Lenovo, ANSYS, Unity, nVidia, AWS) akce AU 2019 proběhla ve velkém stylu - uzavřená ulice včetně všech barů, pódií a "ruského kola" High Roller - jen pro účastníky AU. O tom, že to zřejmě ani pro poněkud ztřeštěný Las Vegas není zcela obvyklé, svědčí reportáž na místní zpravodajské stanici.Osobní poznámky:
- Když jedete na AU "do pouště", obvykle nečekáte, že jste si měli přibalit deštník.
- I ve virtuální realitě si můžete dát pivo.

úterý 29. října 2019

Design Automation API - CAD/BIM aplikace v clouduAutodesk uvádí tři nové cloudové služby určené pro vývojáře CAD a BIM aplikací. Již delší dobu u Autodesku funguje služba "AutoCAD I/O", kterou si můžeme představit jako programovatelný AutoCAD sedící "v cloudu" a očekávající příkazy odeslané z aplikací nezávislých vývojářů, právě pomocí "Design Automation API", jednoho z nástrojů vývojářské platformy Autodesk Forge.

Nabídka Design Automation API se v těchto dnech rozšířila o podporu 3 nových aplikací - Inventor, Revit a 3ds Max. Vývojáři doplňkových aplikací tak nyní mají v ruce jakýsi virtuální Inventor, Revit nebo 3ds Max a mohou jej vzdáleně využívat pro jimi požadované operace. Jednoduchá aplikace tak může například ověřit zadanou 3D sestavu Inventoru (aniž by uživatel měl Inventor), doplnit do ní předdefinované díly, převést ji do jiného formátu. Jiná aplikace může z vašeho BIM modelu Revitu vygenerovat výkaz oken, vytvořit požární dokumentaci, zpracovat parametrické rodiny. Aplikace pro vývoj her může například ve vše scénách vyměnit jednu postavičku za jinou nebo nasimulovat určitý pohyb. To vše bez potřeby mít nainstalován Inventor, Revit či 3ds Max a vlastnit jeho licenci. Uvedení této služby už avizovali zástupci Autodesku na konferenci CADfórum 2019.

Takováto cloudová služba (jakýsi "pronájem jádra" Inventoru či Revitu, software jako služba - SaaS) je samozřejmě pro vývojáře zpoplatněna. Platí se - formou cloud kreditů (cc) - za konkrétní spotřebovaný "strojový čas" v cloudu, přičemž cena je cca 6 cc/hod (1 cc je cca 1 Euro). Běžné operace zaberou řádově sekundy strojového času, náročnější operace až minuty - například 6 sekund výpočtu tedy stojí 1 eurocent (26 haléřů).

Pro uživatele otevírá tento typ cloudových služeb další možnosti zjednodušení, zlevnění a zefektivnění typických či opakovaných pracovních postupů - nemusí už tento typ úloh složitě řešit na vlastních nainstalovaných CAD/BIM aplikacích, ale mohou využít jednodušeji ovladatelnou zakázkovou aplikaci vyvinutou na míru.

S využitím API služeb platformy Autodesk Forge máme v CAD Studiu zkušenosti a máme už nasazené i komerční aplikace využívající tyto technologie. Máte nápad jak využít cloudovou automatizaci i ve vaší firmě? Ozvěte se nám. Viz jednoduchá ukázka možností - konfigurátor s exportem do zvoleného CAD formátu: