čtvrtek 13. prosince 2018

Uveden Autodesk 3ds Max 2019.3 s vylepšenými funkcemi pro RevitUživatelé s předplatným (subsription) na vizualizační a animační aplikaci 3ds Max si nyní mohou ze svého účtu Autodesk Account stáhnout novou aktualizační verzi tohoto programu - Autodesk 3ds Max 2019.3. Ta přichází necelé 3 měsíce po předchozí aktualizaci 2019.2.

Verze 2019.3 ja zaměřena především na vylepšení spolupráce s BIM aplikací Autodesk Revit, tedy pro architektonické vizualizace, animace a VR. Ale obsahuje i další inovace. Přehled hlavních vylepšení:


Máte-li nainstalován Max 2018, budou se cca 2x rychleji načítat RVT soubory z Revitu 2018. Využití paralelního zpracování ale podstatně urychlí i načítání běžných aktuálních verzí projektů Revitu. Přesněji (umístění, intenzita, velikost) jsou načítána světla z projektů Revitu. Přehlednější je dialog nastavení voleb importu z Revitu. Viz rekapitulace změn ve zpracování BIM dat Revitu:


V Maxu 2019.3 také najdete nový režim interaktivního ActiveShade viewportu nebo vylepšený OSL Editor. Viz ukázka:


Byla vylepšena kompatibilita Alembic souborů mezi 3ds Max a Maya - uživatelské atributy, transformace, barevné sady vrcholů, atd. jsou kompatibilní s Autodesk Maya. Urychlen byl také modifikátor Editable Poly, což zrychlí přepínání mezi režimy pod-objektů.

Více na AREA.

úterý 27. listopadu 2018

Dvě AutoCAD novinky - AutoCAD 2019 for Mac a Dropbox integrace

Dnes byly představeny dvě novinky týkající se AutoCADu. Autodesk uvedl nový AutoCAD 2019 for Mac a AutoCAD LT 2019 for Mac, tedy Apple Mac OS X varianty AutoCADů ve verzi 2019. A byl uveden integrační nástroj pro DWG soubory AutoCADu sdílené přes úložiště Dropbox.

Nový AutoCAD 2019 for Mac přináší dvě nové lokalizace - kromě tradiční angličtiny a francouzštiny je nyní k dispozici i v němčině a japonštině. Jazyky lze přepínat přímo v prostředí aplikace. Nově zahrnuté jsou i některé populární funkce z Windows verze - především je to funkce porovnávání DWG výkresů - DWG Compare, rozšířený příkaz Purge pro čištění nepoužívaných DWG objektů, nebo přehlednější dialog Plot s náhledem tisku. Lze pracovat s katalogem pojmenovaných pohledů (příkaz NEWVIEW) a lze definovat výchozí hladinu pro Xrefy (XREFLAYER).

Uživatelé AutoCADu for Mac si mohou novou verzi stáhnout ze svého Subscription účtu. K dispozici je rovněž bezplatná 30denní Trial verze - viz www.cadstudio.cz/trial. Více na AutoCAD for Mac.
Ukázka uživatelského prostředí AutoCADu for Mac 2019:
Druhá novinka se týká uživatelů cloudové služby Dropbox. Pokud v tomto úložiští sdílejí i DWG výkresy AutoCADu, mohou je nyní přímo otvírat ve webové verzi AutoCADu. Snáze se tak propojuje komunikace a sdílení dat mezi týmy. Při najetí na DWG soubor se objeví nabídka "Open with", kde si můžete vybrat "AutoCAD web app" a otevřít tak váš DWG výkres pro editaci přímo ve vašem web browseru.


Nadále však platí, že podstatně komfortnější funkce pro týmovou online spolupráci a připomínkování DWG a dalších CAD souborů najdete v cloud službách Autodesk A360, BIM 360 Docs nebo Fusion Team.

pátek 16. listopadu 2018

AU2018 - další střípky z konference


Druhý a třetí den 26. ročníku konference Autodesk University byl věnován prezentacím, workshopům a diskuzím k jednotlivým průmyslovým oborům a produktům. Společným jmenovatelem většiny z nich byla otevřenost dat, společná datová platforma, integrace s dalšími nástroji pomocí integračních nástrojů platformy Autodesk Forge, plánovaná rozšíření této platformy a využití dalších možností cloudu pro snazší spolupráci aplikací a především pro virtuální spolupráci týmů.

BIM 360


Platforma BIM 360 a Autodesk produkty v ní obsažené dnes nabízí desítky nástrojů a společný datový "pool" pro snadnou spolupráci všech účastníků stavebního projektu na jedné společné platformě, ve kterém otevřená projektová data tvoří společný základ. Nad nimi poskytuje prostředky pro automatizaci procesů, koordinaci a mobilní využití odkuskoliv z terénu, ze stavby. Akční, průběžně aktualizovaná data otvírají cesty k lepším a relevantnějším výsledkům. Během posledního roku přinesla tato platforma celkem 33 nových verzí, více než 130 funkcí a 60 nových integrací s dalšími aplikacemi třetích stran. Nejčerstvějšími novinkami je nový pracovní postup pro schvalování, automatické generování změnových požadavků nebo class-management modul. Připravuje se modul řízení nákladů.
Stavební průmysl hledá cesty ke zvýšení produktivity, efektivity a předvídatelnosti. Dnes až 90 % firem v oboru usilovně a čím dál komplikovaněji hledá kvalifikované lidi. Až 98 % stavebních projektů končí se zpožděním a s překročením nákladů. Jednou z možných cest je industrializace stavebnictví. Zároveň současní hráči na trhu stavebnictví cítí, že jsou vhozeni do nových vod a nastává pro ně moment "plav nebo se potopíš", a mohou jej snadno propásnout. Airbnb nevymyslel hotelový průmysl a Uber nezaložili taxikáři.


Unity - výkon 3D her do světa BIMu


Ve spolupráci se společností Unity připravuje Autodesk propojení CAD a BIM dat s výkonnými 3D nástroji osvědčenými ze světa 3D realtime her. Hi-res gaming je podobně jako 3D CAD a BIM náročný na grafický výkon pracovních stanic.

Díky této spolupráci vzniká virtuální prostředí spolupráce. Ze zdrojových BIM dat, jsou odstraněny nevýznamné detaily a výsledný model (včetně BIM metadat) lze v reálném čase v kolaborativním prostředí procházet na jakékoliv platformě (podporováno přes 25 platforem), včetně PC, mobilních zařízení, 3D brýlí a headsetů, stylem VR nebo AR (rozšířené reality). V druhé polovině roku 2019 bude k dispozici i přímý modul pro komunikaci Revit-Unity.

Propojení na Unity je řešeno pro aplikace Autodesk Revit (včetně BIM dat), VRED, 3ds Max, Maya a Shotgun.Výroba


Ve světě je ročně uváděno 370.000 nových produktů. Ne všechny z nich jsou zrovna lunární moduly zmíněné v předchozím příspěvku, ale každý nový výrobek má za cíl svými vlastnostmi uspět na konkurečním trhu. Přitom 70 % nákladů na výrobek je určeno již v rané fázi vývoje. Problém je, že produktivita výroby roste pomaleji (3% za poslední roky) než vývoj světových trhů.

Možným řešením je změna výrobních technologií a postupů. Obvykle každý prvek, každé zaoblení na výrobku znamená zdražení výroby. Při aditivní výrobě naopak - čím více děr a mezer, tím je produkt levnější a lehčí. Neefektivní bývají i nástroje pro spolupráci - e-maily, evidence, archivace a další operace kladené na bedra konstruktérů a technologů nejsou obvykle dobře propojeny s jejich hlavní pracovní náplní a ti pak stráví až 1/3 času nepřínosnými operacemi (převody dat, záznamy, archivace, posílání dat).

Rostou rovněž nároky na zákaznicky přizpůsobené výrobky. Například naprostá většina vozů MINI jsou dnes unikátní konfigurace, téměř žádný není stejný. Jaký rozdíl od masové pásové výroby. To klade vyšší nároky na toky dat. Vidíme dnes více propojený svět výroby, kde data jsou středem všeho. Máte-li potřebná data, a na ně napojené nástroje/procesy/lidi - pak můžete automatizovat.


neviděli už jsme se někde?

Inovace je cesta jak mohou dneší dinosauři zabránit svému vyhynutí. I tradiční firmy využívají inovace pro modernizaci svých výrobků. Hlubokou modernizaci - žárovka není vylepšená svíčka, ale zcela nový typ výrobku. Jednou z možností hluboké modernizace je využití generativního navrhování (generative design, GD) - využití strojových algoritmů pro vytvoření zcela nových, organických tvarů výrobků na základě zadaných omezujících parametrů. Tyto mimozemsky vyhlížející tvary nabízejí až o desítky procent lepší parametry.Generativní navrhování a další nové technologie pro inovace a modernizaci výrobků je součástí Autodesk Fusion 360, produktu zahrnutého v konstrukční sadě Product Design & Manufacturing Collection. Fusion 360 tvoří kompletní platformu pro vývoj moderních výrobků, které propojuje celý proces, od definování konceptu až po vyrobený produkt.


V rámci konference jsme měli možnost setkat se přímo s vývojáři aplikace Fusion 360 a přispět k jejímu dalšímu vývoji několika podněty, jak z našich vlastních zkušeností, tak z připomínek našich zákazníků. Budeme sledovat jak se uplatní v dalších verzích Fusion 360.

Kompletní fotogalerii z naší účasti na AU2018 si můžete prohlédnout na Facebooku CAD Studia.

Viz též Reportáž z 1. dne

středa 14. listopadu 2018

Autodesk University 2018 - den první


Na výroční konferenci "Autodesk University 2018" (AU 2018) se letos sjelo do hotelu Venetian v Las Vegas rekordních 11.000 účastníků z celého světa. A protože mezi nimi tardičně nechyběli ani zástupci CAD Studia, můžeme se s vámi podělit o osobní zkušenosti z této akce.

V úvodní přednášce se ředitel Autodesku, Andrew Anagnost, zamýšlel nad tím, jak může technologie otevřít projektantům a konstruktérům nové příležitosti pro to, jak tvořit lépe, více a s menšími negativními dopady na na svět kolem nás. Automatizace rozhodně není ohrožením pracovních míst, ve skutečnosti vytváří nové ekosystémy, s novými pracovními místy s novými, smysluplnějšími způsoby práce. Automatizací našich opakovaných činností se nestanou naše ostatní činnosti zbytečné. Naopak vzroste jejich význam, vzroste důležitost našich znalostí a tvořivosti. Před 100 lety bylo 40% američanů zaměstnáno v zemědělství, dnes jsou to díky průmyslové automatizaci jen 2%. Přesto se zemí nepotloukají miliony nezaměstnaných zemědělců, ani obyvatelstvo netrpí hlady kvůli omezené produkci potravin.

Ceněna je adaptivita, pružnost a komunita - s nimi se vám bude dařit i v nastupující éře, kde hrozí spíše nedostatek dovedností než nedostatek pracovních míst.


Staronový technický ředitel Autodesku, Scott Borduin, zdůraznil, že rostoucí objemy dat spolu nesou větší znalost, větší znalost se rovná lepšímu pochopení a lepší pochopení vede k lepším výsledkům. Vznikají lepší produkty, s lepšími vlastnostmi, s nižšími náklady a lepší dostupností. Při vývoji často vznikají protichůdné požadavky. A ve sbližování zdánlivě protichůdných cílů je obzvláště dobrá technologie generativního navrhování. Cílem ale není, aby počítač za nás nalezl cestu z bodu A do jakéhokoliv bodu B. Jen nám pomáhá najít rychleji cestu z neoptimálního A do lepšího bodu B. Rozhodnutí o podmínkách i řešení však je a bude na člověku.

NASA JPL (Jet Propulsion Lab) navrhla pomocí generativního designu nový lehký (cca 80kg) přistávací modul pro budoucí mise na Jupiterovy měsíce, Mars a další. Kromě zadání konstrukčních omezujících parametrů byly pro vygenerování tvaru využity i výrobní omezující parametry, aby byla zajištěna kompatibilita výsledné geometrie s různými způsoby výroby - odléváním, subtraktivní i aditivní výrobou.


Optimalizace a automatizace je ale využívána i nad BIM daty - například společnost Daiwa House hromadně oslovuje majitele menších pozemků s automaticky vygenerovanými individualizovanými projekty možné zástavby, včetně výpočtu ekonomiky projektu. Automatizace zde přináší nízké náklady na přípravu nabídek, nízká rizika a vysoký profit pro všechny zúčastněné. Na blogu NaZdi.cz informujeme o nové aplikaci Autodesk Project Refinery zpřístupňující generativní navrhování i pro oblast AEC, pro BIM data z Revitu.


Stavebnictví vůbec představuje široké pole pro budoucí automatizaci. Je to jeden z nejstarších průmyslových oborů. Dosud se v něm nepoužívají žádné digitální prototypy, virtuální modely na otestování reálného chování při stavbě i používání.

Konzultační firma Atkins využívá práci s daty a optimalizaci na projektu Olympiády LA 2028. Město má dnes 2x více obyvatel oproti poslední Olympiádě v Los Angeles v roce 1984. Se zkušenostmi z londýnské Olympiády jsou schopni simulovat a optimalizovat nejrůznější typy požadavků, od ubytování sportovců s následnou přestavbou na sociální bydlení, přes dopravní systémy, po zvýšený pohyb chodců a požadavky na stravování 2 milionů návštěvníků.

SNC Lavalin a Atkins představili aplikaci Caterpillar, která převádí "ubrouskové" koncepční náčrty v reálném čase na hmotové studie propojené s analytickými daty.

Autodesk spolupracuje se společností Unity na snadném nástroji pro převod konstrukčních a BIM dat do VR (virtuální reality) a AR (augmented reality).

Datová platforma Autodesk BIM 360 již propojuje více než 100 partnerů s integrovanými aplikacemi. Autodesk nově představil propojený modul správy nákladů (Cost Management).

V lednu bude veřejně dostupná cloudová služba "Revit I/O", která rozšíří vývojovou platformu Forge o vnější přístup k BIM datům Revitu.

V rámci Autodesk University se koná i výstava s řadou zajímavých aplikací a modelů partnerů Autodesku. HP zde představila nové plotry PageWide XL 4000, HP DesignJet Z9+ a T830, nebo koncept nových VR brýlí. Další fotografie v našem Faceboook albu.


Na konferenci byli rovněž vyhlášeni vítězové soutěže AEC Excellence Awards. Ceremoniálem provázela virtuální asistentka Ava, kterou znáte i z uživatelského portálu ava.autodesk.com. Titul "Innovator of the Year" získal pan Zhibing Mao, který vedl BIM projekty již v 60 zemích, kde pomáhal zavádět moderní technologie (robotizace stavebnictví, BIM). Vedl více než 200 projektů na 2800 stavbách. Z celkem 256 přihlášek a z výběru finalistů byly oceněny vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a velikostech projektů:

 • Infrastruktura - např. Dálniční obchvat Chongqing, Čína
 • Pozemní stavby - např. Univerzitní nemocnice Stavanger, Norsko
 • Výstavba - např. Datové centrum Clonee Facebook, Dublin, Irsko

Další kategorie a v nich oceněné projekty viz AEC Excellence Awards


Záznam úvodní přednášky (keynote) z AU2018 a další materiály a novinky najdete na stránce cadstudio.cz/AU2018

úterý 13. listopadu 2018

Oko bere - 21 trumfů pro konstruktéry


Nedávným rozšířením o toleranční analýzu se rozrostla konstrukční sada Autodesk Product Design & Manufacturing Collection už na 21 špičkových konstrukčních aplikací. Kromě nich nabízí navíc i řadu inteligentních cloudových služeb využívajících výpočetní výkon cloudu, zabezpečené sdílené úložiště a nástroje pro online prohlížení, editaci a připomínkování CAD dat.

V této cenově zvýhodněné sadě propojených aplikací najdete taková osvědčená ESA jako jsou Inventor Professional, CAM aplikace Autodesk HSM, AutoCAD Mechanical, simulační Nastran In-CAD, 3ds Max nebo populární Fusion 360, včetně moderního generativního navrhování. Automatizované postupy a široká škála CAD/CAM/CAE/PDM nástrojů vám vkládají do ruky TRUMFY, které pomohou vám i vašemu týmu zrychlit a zefektivnit inovační proces a snáze uvádět na trh moderní a konkurenceschopné výrobky.Přehled produktů zahrnutých v sadě Product Design & Manufacturing Collection:

 • Inventor Professional
 • HSM (CAM, CNC)
 • AutoCAD
 • Navisworks Manage (3D koordinace)
 • HSMWorks (CAM)
 • Nastran In-CAD (simulace)
 • Nesting Utility (optimalizace rozložení)
 • Tolerance Analysis
 • Vault Basic (PDM, verzování)
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD MEP (TZB)
 • AutoCAD Map 3D (GIS)
 • AutoCAD Plant 3D (potrubí)
 • AutoCAD Raster Design (rastrové podklady)
 • Factory Design Utilities (výrobní linky)
 • 3ds Max (animace, vizualizace, VR)
 • Autodesk Rendering
 • Mobilní AutoCAD (360 Pro)
 • Webový AutoCAD
 • Fusion 360 (Ultimate)
 • ReCap Pro (laser scan)
 • Autodesk Drive (sdílený disk)
 • Cloud úložiště (25GB)


Jen u CAD Studia dostanete k této sadě i doplňkové nástroje a služby CS+, včetně bonus aplikací CADstudio Inventor Tools (X-Tools), HSM Tools, Plant Tools a Fusion Tools (F-Tools).

Cena kompletní sady PD&MC 2019 začíná již na 64.600 Kč na rok (bez DPH, 3leté subscription) - viz CAD eShop:
Product Design & Manufacturing Collection

pondělí 8. října 2018

Časomíra na 10.000 let - projekt Long Now


Nadace "Long Now Foundation" založená v roce 01996 má vpravdě asimovské cíle, podporu uvažování a zodpovědností lidstva ve velmi dlouhém časovém horizontu, na nejbližích 10.000 let. Jedním z projektů nadace "Daleká současnost" je výstavba obrovských hodin odpočítávajících čas po 10.000 let - projekt Clock.

Lidé jsou stvoření přítomnosti. V přemýšlení o budoucnosti dominuje plánování profesionálních a osobních seznamů úkolů na nejbližší týden a plánů na víkend. Při pohledu do daleké budoucnosti možná přemýšlí, jak zaplatit vzdělání svých dětí nebo plánuje dlouhý a zdravý život v důchodu. Ale přemýšlení nad rámec délky života je obtížné a předvídání 10.000 let do budoucnosti je ještě těžší. Přesto právě tímto se zabývají dělají vědci, inženýři, konstruktéři a myslitelé již více než 20 let - při navrhování mamutích 10.000-letých hodin, který se nyní staví hluboko uvnitř hory v západním Texasu.

Hodiny "Clock of the Long Now" jsou 150 metrů vysoké mechanické hodiny navržené na jedno tiknutí za rok po dobu 10.000 let. Mají pomoci změnit způsob přemýšlení člověka o čase a jeho místě v životním cyklu planety. Hlavní myšlenkou je investovat do něčeho mnohem většího než je délka jednoho života a ukázat, jak plánovat a vytvářet dlouhověká díla - zajímavý koncept v této éře rozptýlené pozornosti.

Desetitisíciroční hodiny jsou nápadem Dannyho Hillise, počítačového vědce a zakladatele multidisciplinární firmy Applied Invention a neziskové nadace Long Now Foundation. K partnerům této nadace patří i Jeff Bezos, majitel společnosti Amazon, který projekt sponzoroval a na jehož pozemku se hodiny budují.


Hlavní konstruktér hodin, Jascha Little, používal Autodesk Inventor, mj. pro zátěžové simulace mnoha těžkých vnitřních součástí hodinového stroje.

Manažer projektu hodin, Alexander Rose, říká: "Existuje několik strategií potřebných k tomu, aby něco přetrvalo 10.000 let a jediné věci, které přežijí takto dlouhé období, jsou v podzemní. Neměli jsme zájem stavět věž, ale něco mnohem jemnějšího, co může být přehlédnuto, zapomenuto a znovu nalezeno. Nechtěli jsme také, aby to byl velký cíl."

Před samotnou stavbou bylo vytvořeno několik funkčních prototypů Hodin. Jeden lze obdivovat ve Science Museum v Londýně a jeden v muzeu The Interval v San Franciscu.

Projektový tým vykopal mohutnou horskou jeskyni v pohoří Sierra Diablo v Texasu. Ta je dost velká jak pro mechanismus hodin, tak i pro lidi a zařízení. Hodiny se budují po sekcích, které musí být spuštěny do hloubky 150 metrů a pečlivě sestaveny od začátku.

Při návrhu se konstruktéři spoléhali na různé softwarové nástroje, aby byly jednotlivé díly hodin vymodelovány a obrobeny podle přesných specifikací, protože prakticky žádný krok výroby nemohla probíhat na místě a díly musí vydržet 10 tisíciletí. Hlavním použitým softwarem byl Autodesk Inventor, ale tým také využíval Autodesk Fusion 360, nebo CAM nástroje Autodesk HSMWorks a PowerMill pro složitější aspekty hodin, jako jsou povrchy a vysokorychlostně obráběné tvary.


Po dokončení hodin budou lidé muset dojít pěšky na místo, aby zažili hodiny z první ruky. Budou zde moci hodiny natahovat (sluneční energie zvládne zbytek) a vyjít nad jejich nejvyšší bod.

Hodiny budou odbíjet při "výročních událostech", které nastanou vždy po roce, desetiletí, století, tisíciletí a desátém tisíciletí. Hodinové zvonkohra také občas zahraje melodii každý den, kdy budou hodiny plně nataženy, a to podle určitého algoritmu, tak aby se žádná melodie se neopakovala ani jednou za 10.000 let. (Avantgardní hudebník a člen správní rady Long Now Foundation, Brian Eno, použil algoritmus k vytvoření sady evokativních melodií inspirovaných hodinami - můžete si je poslechnout zde.) Na displeji v horní části hodin se objeví mechanický model sluneční soustavy.


"Je jasné, že hodně lidí reaguje na tento projekt s tím, že tento časový rozsah vůbec nemusíme přežít," říká Rose. "Ale my jsme hodně houževnatý druh. Lidé mluví o různých nebezpečích apokalypsy. Diskuse není o tom, zda chceme přežít, ale jak přežijeme. Účelem hodin je přimět lidi, aby o tom přemýšleli. Je to otázka současnosti i budoucnosti."

Plánuje se výstavba dalších miléniových hodin po celém světě.volně dle Autodesk Redshift

úterý 25. září 2018

Update Windows 10 (ver.1809) a CAD software

Blíží se uvedení podzimní aktualizace Microsoft Windows 10 (version 1809). Tato aktualizace má obsahovat i novou verzi systémové komponenty .NET Framework 4.8, která ovlivňuje běh řady Windows aplikací. Podle zkušeností s předchozími aktualizacemi Windows 10 a jejich vlivem na běh CAD aplikací a vzhledem k tomu, že řada uživatelů má zapnuté automatické aktualizace Windows 10 (což má své výhody), je dobré projít si následující doporučení.

Předchozí průběžné aktualizace Windows 10 byly také zpravidla doprovázeny aktualizacemi komponenty .NET Framework a právě její změny měly už několikrát v minulosti negativní vliv na kompatibilitu již nainstalovaných aplikací - od kancelářských aplikací MS Office až po CAD aplikace Autodesku a především na jejich vzájemnou komunikaci. Šlo o drobnější problémy, které byly relativně rychle vyřešeny změnou nastavení nebo vydáním opravy ze strany Microsoftu nebo Autodesku, nicméně i tak mohly mít neblahý vliv na standardní pracovní postupy zavedené v konstrukčních a projekčních firmách.

Vzhledem k nastávající plánované říjnové aktualizaci Microsoftu proto doporučujeme nastavit odloženou aktualizaci Windows 10 a vyčkat až na potvrzení bezproblémové práce všech aplikací a nadstaveb pod novým .NET Framework 4.8. Toto odložení nastavíte snadno. Ve Windows menu Start zvolte Nastavení (ozubené kolo), přejděte na položku "Aktualizace a zabezpečení" a v ní na "Windows Update". Zde klikněte na "Upřesnit možnosti" (Advanced options). Zde můžete buď "Pozastavit aktualizace" (až na 35 dní) nebo lépe Odložit aktualizace nových schopností a vylepšení, a to až o 1 rok (365 dnů). Tato nastavení mohou být vynuceně řízena centrálně, vaší firemní politikou.Doporučujeme odložit instalaci vylepšení o několik týdnů a sledovat fórum na portálu CADforum.cz, kde budeme uživatele informovat o případných problémech s kompatibilitou CAD/BIM/GIS aplikací ve verzích podporovaných pod Windows 10. Někteří uživatelé provozují pod Win10 i starší, oficiálně nepodporované verze. Jejich kompatibilita nebude testována.

UPŘESNĚNÍ: Výše uvedená nastavení nejsou dostupná ve verzi Win10 Home. Ale i zde si můžete pomoci - vaše WiFi připojení si ve vlastnostech (také v Nastavení, Sítě) dočasně nastavte jako "Připojení účtované podle objemu dat" (Metered Connection). Přes něj se standardně Windows Update neprovádějí. Po ověření kompatibility opět toto nastavení vraťte.

Pro celofiremní nastavení můžete rovněž využít Místních zásad skupiny (Group Policy). Potřebná nastavení najdete v: gpedit.msc > Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Windows Update > Windows Update pro firmy.


 • AKTUALIZACE 3.10.: Update "October 2018" je již k dispozici a je nabízen ve Windows Update
 • AKTUALIZACE 8.10.: Tak naše varování před zbrklou instalací aktualizace se ukázalo jako opodstatněné, nikoliv však kvůli konfliktům s CAD softwarem (tam zdá se nic kolizního nenastalo), ale kvůli závažné chybě Microsoftu, která může způsobit ztrátu dat - viz
 • AKTUALIZACE 10.10.: Distribuce aktualizací "October 2018" (na vyžádání) byla obnovena, původní problém je odstraněn hotfixem KB4464330 a KB4465477