čtvrtek 19. ledna 2023

Open-source verze aplikace Autodesk RV

Autodesk vydal Open RV, novou open-source verzi aplikace RV (původně vyvinuté společností Tweak Software), svého výkonného komerčního prohlížeče obrázků a profi přehrávače záběrů v oblasti vizuálních efektů (VFX) a animačních pipeline, oceněného cenou Scientific and Technical Award. Tato otevřená verze, vydaná v rámci iniciativy Academy Software Foundation (ASWF) Open Review Initiative, bude udržována souběžně s komerční edicí, která podporuje širší škálu videoformátů.

Autodesk se tak připojuje k iniciativě rozšiřování otevřených standardů ve filmovém průmyslu. Ta má za cíl vytvořit jednotnou sadu nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem pro přehrávání, kontrolu a schvalování záběrů.

Rozdíl komerční a open-source edice RV

Open-source verze RV je neobvyklá v tom, že původní verze zůstává k dispozici jako komerční produkt, který je k dispozici uživatelům s předplatným nástroje ShotGrid, systému společnosti Autodesk pro řízení filmové výroby (z divize Autodesk Media & Entertainment). Komerční edice obsahuje prvky licencované od jiných společností, jako jsou kodeky, které Autodesk nemůže uvolnit do open-source licence. Ve výsledku si tedy obě verze RV jsou velmi podobné, ale verze Open RV podporuje menší sortiment formátů zvuku a videa a chybí mu podpora několika standardních průmyslových formátů, které vyžadují licence třetích stran, včetně AAC, ARRI, DNxHD/DNxHR, H.264, ProRes a RED. Prezentační režim je omezen na výstup DVI a HDMI a chybí podpora hardwaru AJA nebo Blackmagic Design SDI.

Další vývoj RV pokračuje

Společnost Autodesk bude i nadále "aktivním přispěvatelem" do projektu Open RV a bude předsedat technickému řídicímu výboru ASWF, který má dohlížet na budoucí vývoj otevřené edice. Zdrojový kód Open RV je k dispozici v repozitáři GitHub společnosti ASWF, pod licencí Apache 2.0. Lze jej zkompilovat pro systémy Windows, Linux a MacOS.

Další informace o Open-source projektech Autodesku - opensource.autodesk.com

středa 21. prosince 2022

Rozšířená verze Autodesk Desktop Connector v16

Autodesk Desktop Connector je důležitá komponenta spravující vzájemnou synchronizaci projektových souborů na vašem počítači s cloudovým úložištěm Autodesku - ať už standardním úložištěm, cloud "diskem" Autodesk Drive (součást všech subscription) nebo strojařským hubem Fusion 360 nebo stavařskou CDE aplikací Autodesk Docs. Pokud využíváte týmovou spolupráci na CAD či BIM daty v cloudu, je Desktop Connector prakticky nutnou součástí vaší výbavy. Použití Connectoru je transparentní - jako uživatel prostě jen otevíráte a ukládáte soubory z/do "cloudu" (virtuálních diskových jednotek), Connector se postará o jejich kontrolu a synchronizaci na pozadí.

Desktop Connector je průběžně aktualizován a vylepšován a v prosinci byla uvedena jeho podstatně upravená verze 16.0.0.1902. Stáhnete si ji z upozornění ve vaší systémové liště nebo ze stránky Download na CADforum.cz nebo Arkance-Systems.cz. Je určena pro všechny podporované verze Windows 10 (ne v1709 a starší) a Windows 11. Kromě automatické synchronizace souborů se Desktop Connector postará i o prvotní vytvoření virtuálních jednotek Autodesk Drive, Fusion 360 a Autodesk Docs na vašem počítači. Nová verze nepodporuju starší cloud službu BIM 360 Team, takže pokud ji dosud využíváte, zůstaňte u verze 15.x.

Většina změn verze 16.0 se vztahuje k novému konektoru služby Autodesk Docs. Konektor služby Autodesk Docs byl zcela přepracován, aby byl rychlejší, poskytoval lepší zpětnou vazbu a zahrnoval podporu známých pracovních postupů Průzkumníku souborů. Pokud pracujete na týmovém projektu v Autodesk Docs, je vhodné aby všichni členové týmu upgradovali na nový Connector ve stejný okamžik.

 • Rychlá navigace v Průzkumníku souborů Windows
 • Rychlejší otevírání souborů, zejména pokud již jsou v místním počítači
 • Rychlejší otevírání externích referencí aplikace AutoCAD typu Překrytí
 • Při otevření souborů ze služby Autodesk Docs se nyní automaticky uzamykají všechny typy souborů. Soubory, které jsou uzamknuty jinými uživateli, budou v místním počítači nastaveny jako pouze ke čtení. Zámky jsou při zavření souboru automaticky odebrány.
 • V konektoru služby Autodesk Docs jsou nyní k dispozici nativní příkazy a pracovní postupy Průzkumníku souborů Windows.
 • Byla vylepšena zpětná vazba prostřednictvím nové domovské obrazovky aplikace Desktop Connector (průběh synchronizace, řešení kolizí apod.).

Desktop Connector nyní umožňuje předvolit až 40 projektů z Autodesk Docs, které budou rovnou sesyncronizovány z cloudu na váš lokální počítač.

Rozšířen byl také Průzkumník souborů v Connectoru a jeho analýza závislostí jednotlivých CAD dokumentů na externích referencích (ta je využívána pro automatický přenos závislých souborů do/z cloudu).

Analýzu závislostí můžete využít i při ručním uploadu souborů do cloudu.

pátek 16. prosince 2022

Podpora studentských a výukových licencí Autodesk (EDU)

Řada středních a vysokých technických škol a jejich studentů po celém světě, i v Česku a na Slovensku, využívá bezplatné výukové licence návrhových aplikací Autodesku. Ty jsou k dispozici pro naprostou většinu produktů Autodesku. Vyžádat si tyto licence může jakákoliv škola a jakýkoliv student, a to prostřednictvím portálu www.autodesk.com/education.

Lokální partneři Autodesku jako je firma Arkance Systems bohužel nemohou do procesu udělování licencí zasahovat ani v něm nějak pomáhat, celý proces je řízen přímo centrálou Autodesku. Víme ale, že vyučující i studenti často řeší otázky ověřování statutu školy či studenta, jak přidat školu do seznamu oprávněných institucí, apod. Právě pro tyto účely je nyní k dispozici nový "Autodesk Assistant" (anglicky), který vás provede nejčastějšími požadavky v procesu stažení, instalace a aktivace bezplatných výukových licencí. Tohoto asistenta najdete jednak na výše uvedeném EDU portálu a jednak v odkazu v pravé části diskusních skupin forums.autodesk.com - viz horní obrázek. Věříme, že tato pomůcka přispěje ke zjednodušení procesu získání a obnovy výukových licencí oblíbených CAD, CAM, BIM a PDM nástrojů jako je AutoCAD, Fusion 360, Revit, Civil 3D, Inventor, 3ds Max, Maya, Vault a další.

Ač z Česka a Slovenska nemůžeme zasahovat do přidělování licencí, můžeme a chceme zasahovat, resp. pomáhat při jejich využívání. Proto už od počátků našeho působení nabízíme školám a studentům bezplatnou technickou podporu k produktům Autodesku včetně diskusí a řady tipů, videí, utilit, šablon a dalších materiálů pro výuku. Tyto nástroje najdete jednak na našem veřejném CAD portálu CADforum.cz a jednak na portálu technické podpory zákazníků helpdesk.arkance-systems.cz.

Pro školy a studenty rovněž nabízíme bezplatné výukové licence většiny našich vlastních nadstavbových aplikací nebo bezplatné elektronické verze naší rozsáhlé BIM učebnice Stavařův průvodce Revitem - vyžádat si je můžete na stránce arkance-systems.cz/edu - stačí nám ověření školy nebo studenta.

A samozřejmě i studenti a učitelé mohou využít dalších benefitů, jako jsou například naše tradiční Vánoční dárky, letos rozdávané už podevatenácté. Hezké Vánoce!

pátek 2. prosince 2022

Umělá inteligence s nečekaně praktickými výsledky

Jistě jste už zahlédli povedené i méně povedené "koláže" vytvořené rychle se rozvíjejícími algoritmy "umělé inteligence" Dall-E nebo MidJourney. Tyto art-generátory, na základě zadaných klíčových slov, resp. textových pokynů v přirozeném jazyce (anglicky), automaticky "namalují" obraz dle zadání. Pokyny přitom mohou být překvapivě detailní i překvapivě abstraktní.

Příklad:

a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of Claude Monet
(malba lišky sedící na poli při východu Slunce, ve stylu Claude Moneta)

Další pokyny a jejich výsledky najdete pro inspiraci např. zde. Někteří kritici těchto nástrojů poukazují na automatizované "vykrádání" grafických děl dostupných na internetu (algoritmy AI ve skutečnosti jen "tvořivě" kombinují již existující podklady na dané téma), ale přiznejme, že i řada nápadů živé, "ne-umělé" inteligence vznikala a vzniká vědomou či nevědomou inspirací z jiných starších nápadů.


Dvě inteligence jsou lepší než jedna

Nová funce ChatGPT na AI platformě OpenAI nyní dokáže z krátkého dotazu vygenerovat "inspirační" pokyny pro art-generátor a díky následnému propojení dvou umělých inteligenci (zadáním těchto pokynů do MidJourney) lze získat nečekaně praktické výsledky. Posuďte sami.

Např. podkladem pro tyto návrhy bylo zadání "hele, snažím se vymyslet nějaké zajímavé, fantastické způsoby výzdoby obývacícho pokoje":

A co třeba "jak vyzdobit byt s jednou ložnicí v San Francisku, v moderním skandinávském Kinfolk stylu poloviny 20. století":

Nebo "jak vytvořit dekorační předmět upoutávající pozornost" - jedna inteligence "přijde" na to, že by to mohl být např. stůl s "černou dírou" nebo lustr z recyklovaných předmětů a druhá to rovnou namaluje:

Viz Twitter - Guy Parsons a Parker Gibbons

Tak co, máte lepší fantazii než AI? Hodně se blíží "zesilovači inteligence", o kterém psal Stanisław Lem ve své Summa technologiae už v roce 1964.


Jak s tím souvisí CAD nebo BIM?

Jak se ale tyto technologie dotýkají CADu? Dotýkají a hned z několika směrů. Algoritmy umělé inteligence, přesněji strojového učení, jsou již dnes využívány v řadě CAD a BIM aplikací - zmiňme např. funkci doporučených postupů a maker v AutoCADu, nebo jeho zpracování poznámek, tzv. stop, generativní funkce v Revitu či ve Fusion 360 nebo AI nástroje v Autodesk SpaceMakeru. Druhý směr (viz příklady výše) se týká samotného navrhování. Je jen otázka času, kdy se podobné pokročilé AI nástroje rozšíří do dalších sfér konstruování, projektování a tvorby digitálního obsahu - stačí mít dostatečně rozsáhlá trénovací data a jasná kritéria vyhodnocení. Začne to menšími krůčky. Ale tahle cesta vypadá zajímavě.

čtvrtek 24. listopadu 2022

Rozšířená služba Moje přehledy

Uživatelé aplikací AutoCAD a Revit a především správci předplatného (subscription manager) nyní mohou využívat rozšířené služby "Moje přehledy" (resp. My Insights") a "Týmové přehledy" (resp. "Team Insights") v účtu Autodesk Account.

V AutoCADu (od verze 2020, jen Windows, ne profesní verze) a v Revitu (od verze 2021) je možné vyhodnocovat způsob využívání aplikace a z rozpoznaných vzorů používání automaticky generovat statistiky a doporučení pro uživatele nebo pro vaše firemní správce subscription. Tato funkce využívá nástrojů strojového učení (AI) pro vyhodnocení anonymizovaných dat ze spouštění příkazů v těchto aplikacích. Z těchto dat generuje personalizovaná doporučení jak zefektivnit práci a upozorňuje na případné nedostatky (neefektivní sekvence příkazů, zpomalených běh aplikace, volné nepřiřazené licence), navrhuje vhodná makra příkazů a vhodné výukové materiály. Funkce neshromažďuje návrhová CAD data, pouze metadata souboru – formát souboru, velikost, rozměrové jednotky a metriky objektů a hladin. Kompletní přehled metadat:

 • Název a verze produktu.
 • Výkon systému včetně rychlosti aplikace a přístupu k souborům.
 • Velikost dokumentu, doba otevírání a ukládání.
 • Čas zahájení a ukončení relace.
 • Spuštěné, dokončené, přerušené a odvolané příkazy.
 • Nastavení a systémové proměnné.
 • Počet a typ objektů ve výkresu.
 • Typ pohledu a změny provedené v pohledu.

Vaše osobní předvolby si můžete změnit ve vašem nastavení účtu. Přímo v aplikacích (verze 2020-2022, u novějších je řešeno nastavením ochrany osobních dat) si můžete shromažďování těchto dat řídit volbou:

 • AutoCAD – na pásu karet klikněte na nabídku Nápověda > Lokální analýza (nebo zadejte lokálníanalýza na příkazovém řádku).
 • Revit – na okraji aplikace klikněte na nabídku Nápověda > Nastavení ochrany osobních údajů.

Výsledky přehledů můžete vidět přímo v okně AutoCADu - od verze 2022.1 a kartě Moje přehledy na stránce Začít, nebo se zobrazují ve vašem účtu Autodesk Account na kartě Přehledy (manage.autodesk.com) - kromě osobních přehledů a doporučení mají správci předplatného možnost zobrazit si přehledy za celý svůj spravovaný tým. Třetí možností je zasílání přehledů e-mailem (z adresy productinsights@autodeskcommunications.com.

Přehledy jsou k dispozici jen pro komerční licence (ne výukové, ne NFR, ne zkušební) AutoCADu a Revitu (viz výše), a to licence na jméno nebo Flex tokeny, a je nutné několik dnů pravidelného používání, nejen příležitostně. Týmové přehledy jsou k dispozici pro uživatele s rolí primárního nebo sekundárního správce předplatného nebo pro správce SSO (Premium účty). Pro Premium subscription jsou k dispozici i detaily po uživatelích.

Příklad osobních přehledů (klikněte pro větší):

Příklad týmových přehledů (klikněte pro větší):

Příklad přehledů v aplikaci (klikněte pro větší):
pátek 11. listopadu 2022

Co má společného CAD a GIS s plachtěním přes oceán?

Netradiční propojení sdílené formou netradičního osobního zážitku....

Skutečnost, že původní česká firma CAD Studio patří už přes dva roky do mezinárodní skupiny firem a že kvůli tomu došlo ke změně názvu na Arkance Systems, je veskrze známá. Arkance patří dále do skupiny Monnoyeur, což je francouzská rodinná firma s tradicí hodně přes 100 let. Prostřednictvím firem ve skupině Arkance doplňuje své aktivity v oblasti stavební techniky o digitální produkty a služby.

A právě společnost Monnoyeur se nedávno pustila do podpory nadějného skippera Benjamina Ferré. Ten se účastní dlouhých zaoceánských závodů, sám na lodi kategorie IMOCA. Cílem je účast na závodu kolem světa Vendée Globe.

To možná samo o sobě vnitrozemci nic moc neřekne - dokud nezíská následující osobní zkušenost. Různé interní informační maily o podpoře Benjamina Ferrého jsem delší dobu vnímal spíš periferním viděním. Až do chvíle, kdy v kanceláři přistály papírové skládačky závodní plachetnice. Přečetl jsem si pořádně nedávný e-mail, řekl si, že lodě a voda jsou přece moje téma a měl jsem o víkendu čas - takže jsem papírový model lodi Monnoyeur složil, vyfotil a přihlásil do interní soutěže.


Dva týdny nato jsem už frčel na sraz oceněných do Paříže, stejně jako téměř dvacet dalších účastníků - jeden vítěz hodnocení fotek z každé země, kde společnosti Monnoyeur působí. Z Paříže už jsme jeli společně "vláčkem" TGV na čtyřdenní společný program na zahájení závodu  Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Nic jsem si dopředu nestihl zjistit, nic moc jsem nečekal, vzal jsem si nějaké pracovní čtení a notebook. To, že jej vytáhnu jen při cestě vlakem a na letišti, jsem ještě netušil.

Oproti očekávání jsem totiž byl od momentu, kdy jsme dorazili do přístavu v Saint-Malo, zcela ohromen tím, co se kolem mě děje a kolik toho člověk má vstřebat: 

 • monumentální 30m vysoké stěžně a neskutečná elegance cca 140 závodních lodí zaparkovaných podél nekonečného mola chráněného přístavu


 • menším městem (cca 45 tis. obyvatel) projde během "startovního festivalu" asi 2,5 mil. lidí - a to se po většinu času žádná z těch lodí ani nehne


 • magické staré město Saint-Malo / Intra Muros, někdejší sídlo korzárů obehnané hradbami na ostrohu mezi nádhernou pláží a ústím řeky La Rance


 • tepající město, noční atmosféra, snaha předvést město, region Bretaně, ale i cílový Guadaloupe v tom nejlepším světle • setkání s kolegy z různých zemí, různých pozic z různých firem ve skupině, se kterými jsme si dokázali společný čas a prostředí neskutečně užít
  všichni s Benjaminem Ferré a Philippem Monnoyeur

 • velmi hřejivé setkání se členy rodiny Monnoyeur, kteří měli skutečný zájem o to, co děláme a jak se nám pracuje
  s rodinou Monnoyeur

 • skvělá organizace a zajištění jak vlastní akce, tak naší návštěvy .... a mnoho dalšího!
Ty nové, nečekané, neplánované osobní kontakty a čas strávený s novými lidmi byly vlastně to nejlepší. A nakonec to bylo i pracovní: vyměnili jsme si spoustu zkušeností a pohledů na věci, které se musí řešit v jednotlivých lokalitách, osobně jsem se seznámil a pracovně diskutoval s finským kolegou, který je ve firmě teprve krátce, ale ve svém prodejním portfoliu má i naši GIS aplikaci twiGIS

Účastníci z Arkance

Závěrem bych rád poděkoval za tuhle nečekanou možnost, vyzval všechny ke sledování postupu Benjamina v závodu a kolegy ke sledování interní komunikace, protože jsou plánovány další takové akce :)

středa 5. října 2022

Co je v AutoCADu nového od verze 2015?

Uživatelé starších verzí AutoCADu LT nebo AutoCADu obvykle nesledují novinky a změny v jeho nových verzích a mohou tak nabýt mylného dojmu, že tyto nové verze nepřinášejí nic podstatného a že ve srovnání s uživateli aktuálních verzí "o nic nepřišli". Vraťme se proto řekněme o 8 verzí zpět, k AutoCADu 2015 a podívejme se, v čem je v porovnání s ním dnes aktuální verze 2023 lepší, vybavenější a produktivnější v profesionální práci.

Pokud některá z těchto změn přesvědčí takového "konzervativního" uživatele k přechodu na novou verzi, může si ji pořídit formou ročního nebo 3letého subscription, nebo pomocí flexibilní licence s platbou jen za skutečné použití - Flex Token (neplatí pro AutoCAD LT) - aktuální ceny viz CAD eShop.

Co je nového v AutoCADu/AutoCADu LT

Většina níže uvedených argumentů platí jak pro AutoCAD, tak pro AutoCAD LT (výjimky jsou označeny). Co jsou tedy ony hlavní změny a novinky v AutoCADu, bráno cca od verze 2015/2016?

 • Kompatibilita s Windows 11
  Pokud si dnes kupujete nový počítač (např. ten starý s verzí 2015 dosloužil), bude mít zpravidla předinstalovaný operační systém Windows 11. S touto verzí jsou kompatibilní až verze AutoCAD 2021 a vyšší. Starší verze AutoCADu v něm nezprovozníte buď vůbec nebo jen se zásadními problémy. Verze 2016 a starší budou mít potíže s kompatibilitou i ve Windows 10. Podobné problémy vás ve starších verzích čekají i s moderními 4K monitory nebo s dotykovými obrazovkami.

 • One AutoCAD - specializované sady nástrojů
  Významnou změnou od verze 2019 bylo zahrnutí všech profesních verzí AutoCADu pod jednu společnou licenci. V ceně předplatného AutoCADu tedy teď získáváte i AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design i jejich inteligentní knihovny. Ty se původně musely kupovat zvlášť a byly dražší. (Neplatí pro LT.)

 • Grafický výkon a kompatibilita
  Váš nový či starší počítač sice může mít úžasnou grafickou kartu, ale starší verze AutoCADu nepodporují standardy jako je DirectX 12 (popř. ani 11), nebo obecně využití GPU grafické karty pro akceleraci zobrazení 3D a 2D grafiky výkresů AutoCADu. Aktuální verze AutoCADu nabízí významně rychlejší grafický systém, zejména na výkonnějších grafických kartách a zejména ve 3D. Zlepšilo se také využití vícejádrových procesorů a víceobrazovkových konfigurací.

 • Souborový formát DWG
  Výkresový formát AutoCADu - DWG - se sice v posledních verzích nemění tak často, Autodesk dosahuje podporu nových typů výkresových objektů i ve starších verzích formátu, nicméně k poslední změně DWG došlo ve verzi 2018. Máte-li tedy ještě starší verzi AutoCADu, neotevřete většinu DWG souborů, které dostanete od vašich kooperantů nebo bloků, které si dnes stáhnete ze stránek výrobců.

 • Aktivace licence na novém PC a podpora
  Ač jsou starší "trvalé" licence časově neomezené, jejich podpora - podobně jako u jiných softwarů - časově omezená je. Proto již ke starším verzím zpravidla nepůjde od Autodesku získat aktivační kód na jiný stroj, např. při reinstalaci vynucené poruchou starého PC, ani pro ně nejsou uváděny bezpečnostní aktualizace - viz Podpora starších verzí Autodesk.

 • Licencování
  Významnou změnou v posledních verzích je licencování formou předplatného (subscription) zahrnujícího přístup k budoucím aktualizacím daného CAD softwaru. K němu nedávno přibyla další možnost, licence hrazené jen za skutečné využití softwaru - Flex Token. Ta je výhodná zejména pro občasné uživatele nebo pro uživatele, kteří občas potřebují i jiný nástroj Autodesku (nekupuje se konkrétní software, s Flex licencí získáte přístup ke všem). S předplatným je spojeno také nové licencování na jméno, tedy přhlášením, z jakéhokoliv počítače.


 • Mac, Web a mobilní verze
  Součástí subscription licence aktuální verze AutoCADu je nejen také verze pro Mac (buď Windows nebo Mac), ale i překvapivě výkonná verze AutoCAD Web fungující přímo ve webovém prohlížeči (bez instalace, odkudkoliv), a také mobilní verze AutoCADu pro telefony a tablety s OS Android či iOS, plus 25 GB synchronizovaného cloudové úložiště pro snadné a bezpečné sdílení vašich DWG výkresů.


 • Sdílené pohledy
  Sdílené pohledy (Shared views) představují snadný a bezpečný způsob, jak sdílet vaše návrhy se spolupracovníky, prohlížet je bez nutnosti instalace prohlížeče a připomínkovat je. I na mobilním zařízení, přímo v terénu. Cloudové funkce využívá též nový cloudový Správce sady listů v AutoCADu nebo funkce synchronizovaných DWG výkresů mezi desktopovou a mobilní či webovou verzí AutoCADu.

 • Příkaz POČET (COUNT)
  Nová funkce a paleta Počet umožňuje (i v LT) snadné spočtení zvolených typů výkresových objektů, např. bloků, a vytvoření tabulky legendy. Ukázka: • Lepší PDF
  Vylepšen byl nejen tisk (publikování) do formátu PDF, ale i zpětný import PDF (engine Adobe), včetně převodu zpět na DWG i s rozpoznáním textů a šraf z importovaných čar.

 • Stopy (Trace)
  Nástroj Stopy (připomínky) a jejich inteligentní import s využitím AI nástrojů umělé inteligence umožňují snadné připojení "vrstvy" připomínek a komentářů do vašeho výkresu, včetně správy jejich historie. Ukázka: • Historie DWG a porovnávání verzí
  Pokud máte vaše DWG výkresy uloženy v cloudovém úložišti s podporou historie (Dropbox, Box nebo Microsoft OneDrive), můžete se v AutoCADu vracet k předchozím starším verzím výkresu a vizuálně porovnávat změny mezi nimi. Funkce porovnání změn (Compare) je dispozici i pro běžné xrefy.

 • Sdílená paleta bloků
  Novou vizuální paleta bloků můžete využívat pro snazší vkládání bloků definovaných ve vašem výkresu nebo v jiných DWG. Paletu můžete také sdílet ve firemní síti nebo s webovou verzí AutoCADu.

 • Práce s mračny bodů
  Máte-li podklady milionů bodů z 3D laserového skenování, můžete je v AutoCADu rychle zpracovávat a extrahovat z nich geometrická data, entity (neplatí pro LT).

 • Další změny
  K pro někoho méně podstatným, ale přesto užitečným novým funkcím patří:
  • Přepsání vlastností hladin (Layer override) xrefů
  • Odtrhávací plovoucí okna výkresů (i na jiný monitor)
  • Automatický návrh maker pro často používané sekvence příkazů, s využitím AI (ne pro LT)
  • Zoom v krocích po přednastavených měřítcích anotací
  • Inovované online mapy s georeferencí
  • Bezpečnostní ochrana DWG
  • Podstatně zjednodušená a zrychlená instalace AutoCADu a jeho automatické aktualizace přes Desktop App
  • Snazší vývoj aplikací - podpora Visual Studio Code pro LISP (ne pro LT)


 • Další příkazy a proměnné
  Ač jistě nelze čistě z počtu příkazů a proměnných usuzovat na objem nových funkcí, tím méně na jejich užitečnost, je přesto i tento technický parametr jistým ukazatelem postupujícího vývoje. Podívejte se na graf počtu nových příkazů v jednotlivých verzích, z populárního katalogu a slovníku všech příkazů AutoCADu udržovaného na portálu CADforum.cz:


Jaké další novinky byste doplnili vy?