pátek 26. ledna 2024

Globální studie Autodesk State of Design & Make - zaměření na AI

Umělá inteligence (AI) se z pohledu široké veřejnosti stala hlavním proudem, když výzkumná organizace OpenAI vydala koncem roku 2022 aplikaci ChatGPT. Zahrnutím modelů generativních předtrénovaných transformerů (GPT - umělá neuronová síť, velký jazykový model) do ChatGPT se AI okamžitě dostala do centra pozornosti celého světa.

A v průběhu roku 2023 se tento vývoj ještě znásobil: Generativní umělá inteligence společnosti Anthropic, Claude, zvýšila své schopnosti zpracování textu o 1011 % během dvou měsíců; ChatGPT složil advokátní zkoušku; Google představil generativní umělou inteligenci pro internetové vyhledávání; Spotify debutovalo s personalizovaným dýdžejem založeným na AI; a Midjourney přinesla generativní AI obrázky pro širokou veřejnost.

Stranou lesku popkultury už ale více než deset let probíhal vývoj AI pro aplikace propojující digitální projektování a předávání projektů, nebo propojující konstrukci a výrobu. Probíhal neustálý vývoj technologií, které původně začaly trénováním neuronových sítí, aby rozpoznávaly obrazy, vzory.

Jak říká Mike Haley, viceprezident pro výzkum v Autodesku: Umělá inteligence už bude ovlivňovat naše životy navždy. Manažeři a odborníci se shodují s tímto Haleyho hodnocením - 66 % respondentů v průzkumu stavu průmyslu - "Autodesk 2024 State of Design & Make" - tvrdí, že umělá inteligence bude pro jejich podnikání v příštích dvou až tří letech zásadní.

Reakce uživatelů na nástroje Autodesku založené na AI také vypovídají o rychlosti přijetí této nové technologie napříč obory architektury, inženýrství, výstavby a provozování staveb (AECO), konstrukce a výroby (D&M) i médií, designu a zábavního průmyslu (M&E). U produktů Autodesku využívajících generativní design a umělou inteligenci, napříč odvětvími, vzrostlo zapojení zákazníků o 24 %, a to jen mezi lednem 2023 a listopadem 2023.

V tomto žebříčku vede Asie a Tichomoří, s 55% nárůstem zapojení uživatelů. A například beta verze automatizačního nástroje pro Maya, který pomáhá umělcům spravovat jejich scény, zaznamenala 60% nárůst počtu uživatelů, kteří se zajímali o tuto beta verzi, v porovnání s průměrným počtem zájemců o beta verze, a to v průběhu pouhých několika měsíců - nárůst, který nemá v historii beta projektů obdoby.

A investiční rozpočty firem upevňují pozici AI jako strategické priority. Jen za poslední tři roky, 72 % respondentů průzkumu "Autodesk 2024 State of Design & Make" uvedlo, že jejich jejich organizace zvýšily investice na AI a přicházející technologie, přičemž 27 % z nich se řadí k těm, kdo tyto investice "zvýšily výrazně".

Viz též příklady využití Autodesk AI ve stávajících produktech Autodesku (z Autodesk University 2023) v našem článku AU 2023 zaměřená na AI.Stáhněte si celou studii s dalšími podrobnostmi:
Autodesk 2024 State of Design & Make - zaměření na AI (2.9M, 19 stran, anglicky)

Celý report Autodesk 2023 State of Design & Make najdete ke stažení v květnovém článku.

čtvrtek 25. ledna 2024

Autodesk získává společnost Payapps - systémy pro úhrady stavebních prací

Nejnovější akvizice Autodesku nepřichází - poněkud překvapivě - ze světa digitálního designu, ale z oblasti ekonomie, plateb. Australská společnost Payapps je světovým poskytovatelem systémů úhrad v oblasti staveb, dodavatelů stavebních zakázek. Zajišťuje efektivní, transparentní, snadné, rychlé a kompatibilní platební procesy a dodržování předpisů ve stavebnictví. Řešení Payapps jsou již od roku 2022 propojeny s BIM aplikacemi v Autodesk Construction Cloud (ACC).

Společnost je známá jako Payapps v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii a Irsku a jako GCPay v Severní Americe. Její světově uznávaná řešení urychlují přehled o platbách mezi zúčastněnými stranami stavebních projektů a pomohly stavebním týmům ušetřit téměř 350 000 projektových hodin ročně. V Severní Americe také pomáhá řešení GCPay společnosti Payapps generálním dodavatelům staveb řídit proces výměny zástavních práv se svými obchodními partnery a urychluje tak proces plateb.

Digitální transformace stavebnictví se neomezuje jenom na přípravu a optimalizaci projektů, řízení stavebních procesů a provozování staveb, ale digitální technologie jsou hluboce integrovány do všech fází životního cyklu stavebního projektu, včetně souvisejících pracovních postupů jako jsou právě úhrady mezi dodavateli a subdodavateli staveb.

Díky řešením pro správu plateb a dodržování předpisů integrovanému do rychle rostoucí rodiny cloudových řešení Autodesk Construction Cloud budou moci zákazníci z oblasti stavebnictví, včetně generálních dodavatelů a subdodavatelů, trávit méně času starostmi o platební rizika a únavné platební cykly a více času věnovat rozvoji svého podnikání.

dle Autodesk to acquire Payapps

pátek 19. ledna 2024

Historie loga Autodesk

Znáte historii loga firmy Autodesk? Od počátku v roce 1982 se v průběhu desetiletí své existence Autodesk stal jednou z nejznámějších softwarových společností na světě. A podobně jako jiné nadnárodní společnosti, i Autodesk v průběhu času několikrát aktualizoval a měnil svou vizuální identitu. Při všech historických proměnách symbolu Autodesku zůstal slovní znak významnou součástí loga a jednoduchá barevná paleta nevybočila z konzervativní černé s krátkým výletem do odstínů modré, resp. modrozelené. Jednotlivé etapy změn vyjadřovaly tehdejší důraz na určité technologie nebo zaměření a vyjádření vzthau se zákazníky.


Jak to začalo

Autodesk byl založen v Kalifornii v roce 1982 Johnem Walkerem a týmem programátorů. Už tehdy vyvíjel software pro technické výkresy, který později přerostl v dodnes nejrozšířenější CAD software - AutoCAD. V roce 1985 se Autodesk proměnil ve veřejnou společnost a od té doby pokračuje jeho trvalý růst. Dnes svými řešeními pokrývá oblast navrhování a řízení ve strojírenství, výrobě, architektuře, inženýrských stavbách, mapování, digitálních médiích a správě majetku.

Původní logo vycházelo z geometrického symbolu kružítka nebo odměrky evokujícího navrhování, v kombinaci s výrazným patkovým fontem pro název firmy.


Proměny - 1994

Teprve v roce 1994 Autodesk provedl menší změnu značky. Symbol ve stylu odměrky zůstal, ale byl zmenšen a přemístěn na levou stranu zdůrazněného názvu firmy. Ten také prošel změnou z verzálkové podoby na čitelnější minuskovou podobu, s ještě více zdůrazněnými patkami.


Digitální internetové proměny - 2000

V roce 2000 byl svět zcela zachvácen internetovou horečkou, "hrozbou" Y2K, dot-com bublinou a dalšími módními vlnami. Firmy ostošest měnily svou identitu, aby byly co nejvice "in" a svezly se s těmito vlnami. Nejinak tomu bylo v případě Autodesku. Zcela změněné a výrazně zjednodušené modré logo s bezpatkovým tučným písmem mělo vyjadřovat internetové směřování, jednoduché použití a spolehlivost nabízených nástrojů.


Návrat po bublině - 2005

Po odeznění internetové bubliny přelomu tisíciletí se Autodesk částečně vrátil k dřívějšímu designu loga, s černobílou paletou a specifickým patkovým písmem, ovšem už bez symbolu kružítka/odměrky. Přeci jen jeho tehdejší 3D nástroje pro CAD už byly jinde. Této epizodě krátce předcházela i modrá varianta tohoto loga.


Všichni jsme "eko" - 2013

Další šílenství naplno propuká v roce 2013. Všichni jsou eko, bio a woke. Autodesk se snaží tento směr vyjádřit přírodními barvami a doplněním origami symbolu (stuhy ve tvaru stylizovaného "A") k slovnímu logotypu, tentokrát v bezpatkové verzi písma (vychází z písma Artifakt).


Technologie - 2021

S rozvojem Autodesku a s větší šíří jím nabízených nástrojů se (konečně) opět dostávají do popředí technologie. Své zaměření na zákazníky, kteří tvoří, vymýšlejí, vyrábějí, inovují, vyjadřuje nový, dynamický a ambiciozní symbol (vychází z 3D tvaru, opět částečně stylizované "A"), který se v logu vrací před název firmy, v černobílé verzi, ve výrazně tučné, robustní bezpatkové podobě písma. S novým logem tentokrát Autodesk doplnil svou vizuální identitu i o propracovanou sadu barev a symbolů reprezentujících jeho jednotlivé produktové řady softwaru.

úterý 14. listopadu 2023

Autodesk University 2023 - AI a další trendy digitálního navrhování

V americkém Las Vegas začala 13.11. 3denní výroční konference Autodesk University 2023. Jako každý rok přilákala více než 10.000 návštěvníků z celého světa a jako tradičně zde nemohou chybět ani zástupci Arkance Systems - letos tím spíše, že společnost ARKANCE je hlavním partnerem této uživatelské konference Autodesku. Uvádí zde také svou novou značku ARKANCE, pod kterou bude vystupovat v budoucnosti (viz oznámení). Ve své expozici vystavuje vlastní aplikace a řešení pro digitalizaci a automatizaci, včetně produktové řady Be.Smart (dříve "Holixa").

Autodesk AI a cloudové platformy

Hlavním tématem letošní AU 2023 je bezesporu AI, umělá inteligence využívající sjednocené cloudové platformy Autodesku - tedy Fusion, Forma a Flow. Ale nikoliv AI jako marketingový "buzzword", který se na nás valí ze všech stran, ale AI v konkrétních nasazeních, v cloudových službách a produktech Autodesku, které dnes již řada z nás používá. Oznámená "Autodesk AI" tedy není nějakým příslibem nebo budoucím produktem, je to technologie využívající masivní a snadno přístupná data Autodesk cloudu pro zefektivnění neproduktivních činností, vytváření variant nebo rychlé analýzy. Dnes je Autodesk AI k dispozici napříč celým portfoliem Autodesku a neustále se vyvíjejí nové funkce. Autodesk AI rozšiřuje možnosti kreativního zkoumání a řešení problémů, automatizuje opakující se úlohy, aby se minimalizovaly chyby a uvolnil čas, a analyzuje komplexní projektová data s cílem nabídnout prediktivní poznatky.

AI je založena na datech a právě data jsou základem cloudové platformy Autodesk Design and Make, která se skládá ze služeb Autodesk Platform Services (APS) a tří oborových cloudů Forma, Fusion a Flow, a sjednocuje data a pracovní postupy napříč odvětvími. Právě díky této platformě, založené na datech a umělé inteligenci, může Autodesk rychle poskytovat inovativní řešení a dláždit cestu pro průlomové změny v oborech svých zákazníků. V nadcházející zprávě "2024 State of Design and Make" uvádí 77 % dotázaných společností, že v příštích třech letech plánují zvýšit nebo výrazně zvýšit své investice do umělé inteligence. Z dotázaných vedoucích pracovníků se 66 % shoduje, že za dva až tři roky bude AI zásadní téma.

Jak zmínil ředitel Autodesku, Andrew Anagnost - příchod AI jsme asi všichni čekali, ale ne tak rychle. S důsledky nejistoty prostředí - v průzkumu se např. 78 % dotazovaných cítí příchodem AI nejistěji než za pandemie. Ale AI může být přínosem pro připravené. AI už ve skutečnosti dnes používáme - viz praktické příklady níže. Dobře udělané AI může pomoci udělat více za méně, rychleji, snáze. Počítejme s tím, že techologie rychle změní současný způsob práce. Např. to jak dnes musíme pracovat s mnoha různými softwary, což je složité, nepodporuje kreatiitu a není produktivní. Autodesk AI je technolgie, na které se pracuje již roky, pohání celou platformu Autodesk cloudu a propojuje kompletní pracovní postupy, od konstrukce po výrobu, od projektu po stavbu, od scénáře po hotový film či hru.Jaké možnosti už dnes nabízí umělá inteligence Autodesku?

V oblasti stavebnictví - projektování:

 • Rozšíření: Návrh odvodnění od Innovyze: Rozšíření procesů navrhování a generování povodňových map během několika sekund - integrovaný návrh odvodnění do Civil3D
 • Automatizace: Automatizace zdlouhavých manuálních úkolů pro uvolnění kreativity a inovací - chytré nahrazování bloků, import značek a asistent připomínek v AutoCADu, extrakce prvků mračna bodů v prohlížeči ReCap Online Viewer
 • Analýzy: Prediktivní analýzy při navrhování - rychlé analýzy větru, hluku, mikroklimatu a provozní energie v aplikaci Forma

V oblasti stavebnictví - výstavba:

 • Rozšíření: Možnosti plánování, např.: zrychlení procesů pomocí rozhodování s podporou AI: podklady (AutoSpecs), subdodavatelé (TradeTapp); Construction IQ v ACC využívá umělou inteligenci k předvídání, prevenci a řízení stavebních rizik, která mohou ovlivnit kvalitu, bezpečnost, náklady nebo časový plán.
 • Automatizace: V oblasti stavebních prací (Construction) je možné využít automatickou detekci symbolů a automatické fotografické značky
 • Analýzy: Analyzuje a vyhodnocuje symboly, které se objevují v dokumentech, např. funkce Construction IQ, Suggested Submittals a Subcontractor Recommendations (Doporučení subdodavatelů).

V oblasti konstrukce a výroby:

 • Rozšíření: Nedávná akvizice společnosti Blank.AI rozšiřuje vývoj automobilových konceptů o asistenta pro 3D koncepční návrhy. To umožňuje automobilovým návrhářům rychle zkoumat, vytvářet a upravovat 3D modely v reálném čase, přirozeným jazykem. Z vaší historické knihovny vygeneruje nové koncepty.
 • Automatizace: Automatizace tvorby výkresů ve Fusion - poskytuje interaktivní zkušenosti s 2D dokumentací výrobních výkresů, snižuje čas strávený nad úkoly, které nemají hodnotu. Generativní navrhování - prozkoumejte více nápadů pomocí jediného pracovního postupu, který využívá kritéria zohledňující výrobní procesy k rychlému rozšíření možnosti návrhu daleko za hranice lidské představivosti, aniž by bylo nutné modelovat a ověřovat každou jednotlivou variantu. Šablony CAM postupů s automatickou tvorbou nástrojových drah.

V oblasti M&E

 • Rozšíření: Maya Assist - překládá přirozený jazyk do kódu, který je prováděn programem Maya
 • Automatizace: Flame (např. sledování kamery) - využívá strojové učení k vylepšení řešení záběrů kamery, nebo nahrazení oblohy; díky spolupráci se společností Wonder Dynamics bude AI modul pro Mayu řešit automatickou animaci, osvětlení a kompozici počítačem vytvořených postav pro herní scény.
 • Analýzy: Funkce Flow, určené k analýze obrazu, např: Generative Scheduling - automatizuje generování výrobního plánu s využitím umělé inteligence pro optimální přidělování zdrojů a posouzení dopadu změn

Jak se mění jednotlivé obory


Strojírenství

Zejména obor automotive byl zasažen několikrát - pandemií, rozpadem dodavatelských řetězců i novými regulacemi. Po pandemii získali výhodu ti, kdo měli jednodušší výrobu, nákup, součástky, prodejní kanál. Příkladem je automobilka Rivian využívající moderní technologie cloudu, od designu ve VR, přes konstrukci ve Fusion až po využití ACC ve stavebních projektech sítě nabíječek. Platforma Fusion zde pomáhá díky jednotnému prostředí, možnostem generativního designu, automatizace. Ve Fusion je nově možné využít konfigurace, tedy rychle dostupné varianty výrobků, bez objemných dat jednotlivých variant.

Nová akvizice Blank.AI zpřístupní technologii GD/AI i pro úvodní 3D koncepty. Nová spolupráce s Cadence umožní ve Fusion využít pokročilé návrhy desk plošných spojů (PCB). Po loňské akvizici MES nástrojů Prodsmart je novou "tovární" akvizicí FlexSim, nástroje pro digitální model a pro simulace tovární výroby. Platforma Fusion tak pokrývá potřeby celých organizací. Jsme v bodu zlomu, což přestavuje i vyjímečnou příležitost.

Stavebnictví

Moderní návrhové nástroje pro bezpečnější a udržitelnější svět. Ve stavebnictví platí, že čím déle se rozhodujete, tím dražší a obtížnější bude vaše následné rozhodnutí. I proto je důležité mít nástroje pro včasnou analýzu dopadů. Základem řešení Autodesku je cloudová platforma Forma, poháněná AI technologieme. Vloni byla Forma jen myšlenka, nyní je již fungujícím nástrojem, s rychlým 500% růstem předplatitelů. Forma není nějaký "Revit v cloudu", je to navrhování v cloudu, využívající AI, funkce pro analýzu, variantní návrhy, analýzu dopadů, ad. Nyní pro pozemní stavby, bude nově i pro infrastrukturu a vodu. Nyní propojené s Revitem a ACC, přibudou i další nástroje.

Příklad - Project Phoenix. V Kalifornii chybí 3 mil. bytů, což nelze "dohnat" klasickými postupy výstavby. Řešením může být rychlá modulární výstavba, skládačka jako LEGO, optimalizovaná na parametry oslunění, hluku ad. pomocí GD/AI nástrojů, využívající moderní materiály, jako např. houbové fasády s absorpcí CO2. Forma jim pomohla k +40% efektivitě a 2x kratšímu času přípravy.

Forma je otevřená platforma, představuje ekosystém otevřený i pro aplikace třetích stran. Nové je např. obousměrné propojení Rhino, plus další nové Data Exchange konektory. Do Formy nově přibude i Dynamo (vizuální programování). Nástroje Autodesk AI doplní Formu o další funkce, studie staveniště, práci s interiéry a stavebními detaily.

Každý bojuje s knihovnami a obsahem. Pro AutoCAD i Revit přibudou nástroje pro správu obsahu Unifi. Uživatelé Autodesk Docs brzy dostanou přístup nalicence Unifi Pro.

Média

V oblasti médií nemusí AI jen ohrožovat herce, může naopak pomoci talentům. Důležitou možností je kompletní produkce v cloudu. Autodesk Flow nabízí snadnou spolupráce v cloudu, využívá otevřené formáty - např. USD a řeší postupy od preprodukce až po finální výrobu. Příklad opensource filmu, od scénáře, režie, kamery, VFX (Maya), až po rendering, střih, plánování času (produkce) - vše na cloudu.


Produktové novinky

Jaké konkrétní produkty a produktové změny byly na AU oznámeny?

Stručněji k dalším novinkám z AU:

 • Fusion 360 - dojde k drobné změně jména (Autodesk Fusion, ne Fusion 360) a licenčních podmínek - zlevnění a spojení některých Extensions (viz též promo), lednové zvýšení ceny podstatně rozšířeného a zrychleného Autodesk Fusion, včetně nových AI nástrojů (stávající zákazníci si mohou původní cenu zafixovat až do roku 2027) - viz blog
 • XR aplikace Autodesk Workshop XR pro týmovou "extended-reality" spolupráci ve virtuálním BIM modelu, přímo v Autodesk cloudu ACC (vychází z VR nástrojů The Wild a Prospect), v ceně cca 1000 USD/rok/uživatele (viz)
 • V Autodesk Forma přidán plugin pro podporu vizuálního programování Dynamo a nová verze pluginu TestFit pro navrhování parkovišť.
 • PowerBI Connector pro ACC - možnost analýzy BIM dat pomocí nástrojů Microsoft Power BI (viz)
 • Nástroj Unifi Pro (správa CAD/BIM obsahu) pro uživatele Autodesk Docs
 • Funkce sdílených cloudových support složek v AutoCADu Web
 • Nové funkce v aktualizacích pro Maya, 3ds Max, Arnold a Flame
 • Podpora Autodesk VRED (render-node) v cloudové službě AWS Thinkbox Deadline (viz)

Data jsou klíčem

CTO Autodesku, Raji Arasu, zdůraznila úlohu dat v AI aplikacích. AI by nemohla fungovat bez propojených dat v cloudu. Autodesk spravuje 40 PB (40 mil. GB) dat zákazníků v Autodesk cloudu, se všemi bezpečnostními standardy, s možností přístupu přes API na platformě APS - Autodesk Platform Services (dříve "Forge"). Nad těmito daty funguje datový model, který popisuje vztahy návrhových dat pomocí znalostního grafu (knowledge graph). To pak umožňuje tato data snadno a efektivně využívat nejen v aplikacích Autodesku, ale i v dalších softwarových nástrojích třetích stran, v reálném čase, bez nutnosti pracného ručního vytahování dat do různých výkazů. Tomu pomáhá i rychle rostoucí sada předpřipravených "konektorů", která data z Autodesk cloud služeb zpřístupňují v dalších aplikacích - např. Rhino, PowerBI, apod. Namísto komplikovaného sdílení na úrovni souborů lze díky APS pracovat přímo s jednotlivými granulárními prvky návrhových dat.

Pokud je vám snad tento slajd povědomý, pak se nemýlíte. Do programu Autodesk University 2023 byla vybrána i prezentace našeho zákazníka, TOSHULIN, o zajímavém využití generativního navrhování při konstrukci obráběcích strojů - tedy podobná prezentace, kterou mohli nedávno vidět už i účastníci letošního CADfóra 2023.A nezapomeňte: Vy všichni jste schopni vytvořit cokoliv - Make Anythingnávštěvníci AU2023 mohou obdivovat 3D reklamu Marvel Studios a Autodesku na známé The Sphere - viz


Autodesk University se můžete zúčastnit i vy. Online Digital Pass je zdarma. V ARKANCE vám rádi pomůžeme implementovat nové produkty a technologie Autodesku do vaší organizace. Viz též průzkum Autodesku o stavu automobilového trhu Design & Make 2023. Kontaktujte nás s případnými dotazy.čtvrtek 19. října 2023

Inspirační nasávání na CADfóru a GISfóru

20. jubileum odborné konference je určitě příležitostí pro ohlédnutí a pro shrnutí její dosavadní historie. A konference CADfórum, pořádaná společností Arkance Systems letos právě po dvacáté, poskytla letos takovýchto příležitostí více než dost. Uživatelé z Česka i Slovenska zde představili úžasné projekty, příklady pokročilých výrobků a projektů využívajících digitální dvojčata, AI a další moderní technologie. V kombinaci s ukázkami technických možností nových aplikací - v rámci odpoledních workshopů - tak získali bohatou nabídku pro nasávání vzájemné inspirace k dalšímu využívání CAD, BIM, CAM, PDM a GIS technologií.

Co se těch 20 let změnilo?

Jak připomenul tradiční moderátor této konference, Boris Keka, uplynulých 20 let se nejlépe ukáže na dětech - některé z těch, které před oněmi 20 lety ještě nebyly na světě, byly už letos mezi účastníky této akce.

Změnil se také název firmy organizátora - od tehdejšího XANADU, přes staronové CAD Studio až po dnešní ARKANCE Systems.

Ale posunul se především samotný obor CAx. Tehdejší diskuze kolem témat, zda a jak přejít do 3D, jak dostat data z aplikace A do B, v jakém formátu, jaký plotr vykresluje nejlépe, zda tehdejší Windows XP poběží dobře na Pentiu a který disk se točí nejrychleji, se postupem času vzdálily od těchto systémových detailů spíše ke směrům a možnostem týmové spolupráce v cloudu, bezpečnosti a nejlepších způsobů zapojení umělé inteligence do konstrukčních procesů. Vidíme také smazávání rozdílů mezi obory tradičně pokrývanými těmito konferencemi - stavebnictví a architektury, strojírenství a výroby, nebo GISu.

Příkladem takového prorůstání oborů byly nejen zde diskutované služby Autodesk Platform Services (APS, dříve Forge), ale i jedna z úvodních zákaznických prezentací na letošním CADfóru - příklad využití nástrojů a služeb Autodesk a Arkance Systems při návrhu a výrobě úžasných skleněných svítidel a skulptur ve společnosti LASVIT. Tam využívají Inventor, Revit a další nástroje pro tvorbu takovýchto skvostů (podrobnější video najdete v nejbližších dnech na YouTube kanálu Arkance Systems - aktualizace: zde):

Účastníci akce ale mohli čerpat i z dalších inspiračních zdrojů. Například zástupci společnosti TOSHULIN ukázali, jak různá vzletně znějící prohlášení o "umělé inteligenci v konstruování" mohou mít zcela praktické využití a dopad na efektivitu a parametry reálného výrobku produkovaného českou firmou.

I další představované zákaznické projekty zcela rutinně využívaly zpracování mračen bodů, cloudové CDE a BIM technologie, tvorbu a využití digitálních dvojčat. A přednášky se dotkly i důležitého "byrokratického" aspektu zavádění BIM, jehož dopady se plně projeví v příštím roce. Řada podnětů k inspiraci jistě vznikla i během networkingu, v rámci "executive roundtable" se zástupci Autodesku, i během denních i večerních diskusí na CADfóru a GISfóru v zámeckém hotelu Valeč.

nejlépe hodnocená přednáška - Rekonstrukce Císařských lázní v K.Varech (di5)

Příslibem do budoucnosti CAx technologií je nejmladší generace. Ti nejmladší talentovaní konstruktéři z TUL v Liberci na konferenci přivezli svůj monopost, studentskou formuli vyvíjenou právě pomocí nejmodernějších CAx nástrojů firmy Autodesk a dalších společností. Právě tito konstruktéři spoluovlivní, jak bude obor CAD a program konference CADfórum vypadat v dalších 20 letech. Těšíme se na to.

Děkujeme všem téměř 500 účastníkům, řečníkům i partnerům letošního CADfóra a GISfóra.


Připomeňme si 20. ročník CADfóra v krátkém sestřihu:Účastníci konference obdrží v nejbližších dnech odkaz na archiv akce, fotogalerii a soubory prezentací.čtvrtek 14. září 2023

CAM postprocesory pro stavebnictví?

Říkáte si, co má společného tak ryze strojařská záležitost, jako je CAM obrábění, se stavebnictvím? CAM obrábění a CNC postprocesory, to jsou přeci typicky soustředění experti s flashkou v ruce, opatrně obcházející vrčící drahé stroje automaticky chrlící tisícové série součástí, zapáleně šermující termíny jako protivřeteno, rampování, G28 nebo záhloubník a lehce umaštění chladicí kapalinou. Ve světě digitální výroby asi nejblíže naplňující laickou představu klasického "strojaře". A na druhé straně stavebnictví, domy, budovy, architekti, zedníci, malta, a typicky "jednokusová" realizace "výrobku".

Spojení těchto konceptů je jedním z důkazů vzájemného propojování oborů, i potřeby propojování návrhového softwaru, návrhových dat, ale i znalostí - znalostí uživatelů i našich znalostí v roli implementátorů a poskytovatelů digitálních služeb.

Můžeme zde představit hned dva příklady takového propojení CAM výroby a stavebnictví z naší praxe. A oba se týkají postprocesorů, tedy té části softwaru, která interpretuje 3D model a postup jeho výroby do konkrétních instrukcí pro konkrétní výrobní CNC stroj.

CAM a TZB

První z nich je výroba TZB komponent pro stavebnictví. Různé na míru vyráběné plechové díly konstrukčních detailů (střechy, fasády), vzduchotechnická potrubí, komponenty výtahů, dekorační detaily, apod. Pro navrhování v této oblasti se často používají aplikace řady Autodesk Fabrication. A jedna z nich, Fabrication CAMduct se stará o finální přípravu výroby (orientace a poskládání prvků na tabule plechu, řízení výroby, atd.). Aby mohl CAMduct vytvořit předpis pro konkrétní stroj, např. plazmovou nebo laserovou řezačku, potřebuje také postprocesor, podobně jako frézka nebo soustruh. Ač je CAMduct dodáván s desítkami hotových postprocesorů, řada zákazníků používá atypické stroje nebo potřebuje chování svého stroje přizpůsobit.

Ve světě jsou pouze dvě firmy, které umějí takový postprocesor vytvořit nebo upravit, jedna je v USA, druhou je český Arkance Systems (viz stránka Autodesk).

Hennlich

3D tisk domů

Druhý zajímavý příklad je 3D tisk domů, tedy chcete-li aditivní výroba ve stavebnictví. Společnost Hennlich sídlící v Litoměřicích zkonstruovala, vyrobila a ověřila obří 3D tiskárnu na tisk z cementových směsí. Pro řízení této speciální tiskárny je potřeba jako u každé 3D tiskárny "postprocesor", tedy opět - komponenta, která převede 3D model a postup jeho tvorby na konkrétní instrukce pro pohyb tiskové hlavy, čerpání polotekutého materiálu a to vše ve správném rytmu, se správnou rychlostí a se správným chováním na konci tisku každé vrstvy (aby "beton" nepřetekl).

Hennlich zvolil pro přípravu 3D modelů a jejich tisku nejrozšířenější CAD/CAM aplikaci, Autodesk Fusion 360. A odborníci z Arkance Systems se pustili do přípravy speciálního postprocesoru pro tuto "zednickou" tiskárnu. Jak se jim podařilo propojit Fusion 360 s výstavbou domů, to můžete posoudit z následujícího videa:středa 16. srpna 2023

Arkance Systems opět v TOP 40 českých ICT firem

Top 100 ICT
Odborný časopis CIO Business World (IDG) pravidelně publikuje unikátní ročenku s rozsáhlým žebříčkem “CIO TOP 100” porovnávající firmy působící na českém trhu v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT).

V aktuálním vydání výsledků žebříčku “Top 100 ICT společností v České republice” za rok 2023 se firma Arkance Systems CZ umístila na 34. místě a opět je tak ve špičce top čtyřicítky v tomto prestižním hodnocení IT firem. Hodnoceny byly pouze výsledky lokální aktivity, nikoliv výsledky celosvětové skupiny Arkance.

Společnosti jsou v této anketě řazeny podle obratu (lokálního obratu) dosaženého v roce 2022. Na předních místech se tak ve výsledcích žebříčku největších společností tradičně umisťují distribuční firmy, online retaileři nebo světoví výrobci – na prvních třech místech se tak letos umístily firmy eD'System Czech, SWS, Alef Distribution a Aricoma Group.

Ročenku můžete získat zde