čtvrtek 29. září 2022

Novinky z Autodesk University 2022

Po dvou letech covidového "vyhnanství" do online podoby, a navíc v nové lokalitě, New Orleans, probíhá v těchto dnech celosvětové výroční setkání uživatelů Autodesku, Autodesk University 2022. Opět přilákalo na 10.000 uživatelů z celého světa. Stejně jako v minulých letech (viz reportáže) zde nechybějí ani zástupci Arkance Systems, aby vám mohli tlumočit nejčerstvější informace o produktových a technologických novinkách a dalších zajímavostech z této konference.

Po zahájení ve stylu Mardi Gras se Andrew Anagnost, CEO Autodesku, zamýšlel na důležitostí dat v procesu probíhající digitální transformace a nad významem dat a online spolupráce pro flexibilitu a odolnost firem zejména v krizových obdobích, kdy dochází k velkému množství změn a firmy musí překonávat řadu velkých výzev. Výsledkem každé krize je ale poučení, lekce, která změní zaběhnuté postupy. Typickou lekcí z pandemie byl přechod na online spolupráci, na potřebu vzdáleného přístupu k datům (všechny týmy byly najednou "vzdálené"), nutnost omezit izolovaná datová sila, omezit ruční a "rozpojené" postupy, které často vedly k "oversharingu", nadměrnému posílání kompletních zdrojových dat.

Velké výzvy reprezentoval i první host, paní Meagan Williams, správce srážkové kanalizace New Orleans, města postiženého před 17 lety následky hurikánu Katrina. New Orleans dnes využívá nástroje Autodesku pro správu své kanalizační infrastruktury. Její zvláštností je to, že všechnu odpadní vodu musí vlivem polohy města pumpovat nahoru.3 profesní cloudy Autodesku

Jedním z hlavních oznámení na AU 2022 byl další krok v procesu "platformizace" produktů Autodesku oznámeném na loňské AU - vytvoření tří profesních cloud platforem Autodesku. Proces digitalizace zákaznických řešení bude stavěn na třech samostatných oborových cloudových platformách založených na otevřené technologii Autodesk Forge, nově nazývané Autodesk Platform Services - tedy Autodesk Forma (stavebnictví, AEC), Autodesk Flow (média, M&E) a Autodesk Fusion (strojírenství MFG).

Tyto oborové cloudy propojí nástroje a procesy specifické pro daný obor a umožní nové způsoby práce, vedoucí k vyšší produktivitě a vyšší ziskovosti.

 • Autodesk Fusion: oborový cloud pro výrobu - propojí vaše data a lidi a poskytne pracovní postupy nové generace v celém životním cyklu vývoje výrobku, od vedení firmy až po výrobní halu, v celé vaší organizaci. Veškerý proces až po výrobu tak může zůstat digitální. Možnosti tohoto cloudu již dobře prokazuje Autodesk Fusion 360 nebo Fusion Manage.
 • Autodesk Flow: oborový cloud pro média a zábavu - propojí vaše pracovní postupy, data a týmy napříč celým životním cyklem produkce od nejranějšího konceptu až po postprodukci a finální distribuci. Příklady stávajících produktů: Shotgrid, Moxion
 • Autodesk Forma: oborový cloud pro architekturu, inženýrství, výstavbu a provoz - sjednotí pracovní postupy informačního modelování budov (BIM) napříč týmy, které projektují, staví a provozují stavební objekty, a umožní tak hladký tok dat napříč všemi fázemi projektu, všemi zúčastněnými stranami a typy aktiv (assets). Výměna dat je nativní funkcí cloudu Forma. První vlaštovkou, funkcí tohoto typu, je přímé propojení dat Rhino a Revitu (bez souborů).

Základem těchto cloudových řešení jsou Autodesk Platform Services (APS, dříve "Forge"), flexibilní a otevřené nástroje, které se snadno přizpůsobí rychle se měnícím požadavkům dnešního podnikání, výroby. Díky otevřenému API mohou tyto služby využívat i další vývojáři (nejen Autodesk). Sortiment přizpůsobitelných nástrojů pracujících nad společnými daty tak lze rozšiřovat o další funkce, data lze snadno napojovat na další, stávající obchodní systémy a výměna návrhových dat už nebude bržděna specifickými souborovými formáty. A každý přitom dostane jen ta data, která potřebuje, v otevřených standardech. APS nabízí rovněž předpřipravená řešení pro konkrétní funkce. Zefektivněte způsob, jakým týmy vytvářejí a sdílejí projektová data. Více na Autodesk platform a Autodesk Platform Services.Stavebnictví

Společným rysem nových technologií pro oblast stavebnictví je snaha zlepšit spolupráci, sjednotit a zjednodušit pracovní postupy v týmech řešících projektování, výstavbu a provozování staveb. To vede k vyšší efektivitě a ke snížení nákladů. Kromě oznámení cloudu Autodesk Forma byly na AU 2022 oznámeny další zajímavé novinky týkající se stávajících produktů, jak desktop produktů, tak služeb Autodesk Construction Cloudu (ACC). Autodesk Forma by měla především velkým týmům přinést snazší výměnu dat v reálném čase, zvýšit flexibilitu a odolnost ("stavba nepromíjí"). Měla by rovněž zjednodušit práci v BIM postupech. Forma bude spolupracovat s Revitem a absorbovat jeho funkce.

Autodesk uzavřel dohodu s Epic Games, tvůrcem rendrovací technologie Unreal a nástroje Twinmotion pro real-time vizualizace 3D obsahu s využitím GPU hardware moderních grafických karet (včetně VR pomocí 3D brýlí). Výsledkem dohody je mj. zahrnutí Twinmotion do sady Autodesk AEC Collection a propojení tohoto vizualizačního nástroje s Revitem. V další verzi Revitu mají tento užitečný 3D nástroj dostat všichni uživatelé Autodesk Revitu. Autodesk i Epic Games rovněž pracují na nástrojích pro VR prostředí Metaverse.TZB funkce Revitu rozšiřuje pokročilý plugin vzniklý ze spolupráce s firmou Schneider Electric - Advanced Electrical Design for Revit - elektrické obvody v BIM projektech můžete navrhovat s respektováním lokálních standardů a osazovat informačně bohatými rodinami s širokého katalogu výrobků různých výrobců. Viz podrobnosti.

Autodesk Tandem, uznávaný nástroj pro tvorbu a správu digitálních dvojčat, bude rozšířen o monitorování provozu zařízení. Zákazníci mohou propojit Tandem s provozními systémy a daty a vytvořit digitální dvojče, které poskytuje podklady pro snižování nákladů, úspory energie a zlepšování pohodlí uživatelů budovy. Viz Informative Twin. Směrem k FM řešení míří i bundle iOffice+SpaceIQ se sadou AEC Collection.

Významně se rozšiřuje využití cloudových nástrojů Autodesk Construction Cloudu (ACC) - za poslední rok vzrostl počet licencí této CDE platformy pro spolupráci hned 4x. Rychle také přibývá sortiment funkcí v BIM nástrojích ACC. Nová je např. funkce Bridge (v Autodesk Docs, Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate) umožňující automaticky, snadno a bezpečně předat vybranou podmnožinu dat většího projektu externím kooperantům, mezi různými účty a projekty BIM cloudu - selektivním sdílením dat šetříte tak jejich i váš čas (nemusí pracovat s obřími daty, nemusíte nastavovat speciální práva pro vzdálené členy týmu). Vylepšen byl nákladový modul Cost v Autodesk Build. Integruje se modul Wild pro virtuální spolupráci (XR) nad BIM projekty. Díky novému cloudovému Správci sady listů se zjednodušuje spolupráce na projektech Civil 3D. DWG soubory můžete prohlížet editovat odkudkoliv díky novému AutoCADu Web. Významně se rozšířila mobilní aplikace PlanGrid Build - v 3D modelech Docs i BIM Collaborate můžete pracovat s metadaty, BIM modely můžete prohlížet a odměřovat i s 3D daty reality získanými laserovým skenováním (ReCap) - BIM i pro staveniště.

Autodesk rovněž připomněl pokračující práce na katedrále Notre Dame, vycházející z BIM modelů v Revitu a z podrobných ReCap dat, které byly shodou šťastných okolností naskenovány nedlouho před devastujícím požárem.

Inteligentní cloudové nástroje řeší dilema mezi potřebou pohodlí uživatelů a potřebou kontroly. Nyní můžete mít oboje najednou. Podstatná je jednoduchost ovládání, užitečné = jednoduché. V centru všeho jsou data. Jejich zpracování řídí předdefinované, ale plně konfigurovatelné šablony. Pro výměnu zkušeností s BIM cloudem slouží komunita bigroom.autodesk.com.

Vaše data, vaše platforma, vaše budoucnost.Strojírenství

Přínosy cloudové platformy pro konstrukční nástroje, jejich výpočetní funkce a pro spolupráci nad jednotnými daty nejlépe ilustruje úspěch CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360. Na cloudu Autodesk Fusion je založena i stávající PLM aplikace Autodesk Fusion Manage, postupně rozšiřovaná o obecné PDM a PLM nástroje Upchain. Ten dnes pracuje nejen s daty Fusion 360, ale i s CAD modely a daty z aplikací Inventor, AutoCAD nebo Solidworks.

Cloud Autodesk Fusion a její otevřené API pomůže podobně jako u Forma flexibilně pracovat s návrhovými, kusovníkovými a CAM daty, využívanými a sdílenými různým způsobem v různých odděleních konstrukční a výrobní firmy i jejích dodavatelů v celém řetězci. Ale nejen to, umožní tak sdílet data mezi strojařskými a stavařskými aplikacemi, bez nutnosti zabývat se SOUBORY a jejich různými formáty.

Pan Jeff Kinder, viceprezident Autodesku pro strojírenská řešení, připoměl některá nedávná vylepšení strojírenských produktů a zmínil i některé plánované novinky. Řada z nich by nemohla vzniknou bez cloudové platformy.

 • Mobilní Vault umožňuje přistupovat na PDM data odkudkoliv, bez potřeby vytvářet VPN
 • Vault lze nyní synchronizovat i s Fusion 360
 • Automatické modelování ve Fusion 360 přináší nové možnosti konstruování
 • Díky spolupráci se společností ANSYS bude vydáno nové rozšíření Signal Integrity Extension pro elektromagnetickou analýzu návrhů desek plošných spojů ve Fusion 360
 • Do Machining Extension ve Fusion 360 budou integrovány nástroje pro generování CAM drah z technologie ModuleWorks a 5osé řízení
 • Fusion 360 bude pracovat s parametrickými konfiguracemi, nejen rozměrovými, až po CAM a výrobu
 • Chystá se řada automatizačních rozšíření pro Fusion 360 - CNC nástroj "click to make" nebo automatizace dokumentace (pohledy, kóty)
 • Fusion 360 bude k dispozici jako web aplikace v prohlížeči, tedy na jakémkoliv zařízení, bez instalace


Média

Tvorba her a filmů vyžaduje spolupráci obrovských týmů (jen se podívejte na délku závěrečných titulků filmu). Obří týmy pracují s obřími daty - natočené scény ve 4K, jejich verze, atd. (typicky petabyty). Tými pracují na různých lokacích, používají různé softwarové nástroje. S daty je potřeba bezpečně pracovat od úvodního konceptu až po distribuci - pro efektivitu je tedy důležitý systém správy digitálních aktiv a digitální pracovní postupy. To je role cloudu Autodesk Flow a otevřených datových formátů. Od kamery až po postprodukci umožňuje pracovat s jednotnými daty.

Autodesk už dnes nabízí aplikaci Shotgrid pro správu mediálních dat v cloudu a nástroj Moxion pro přenos dat z kamery přímo do cloudu. Pan Eric Iverson z Amazon Studios prozradil, že např. snímek Pán prstenů obsahuje desetitisíce filmových efektů a distribuované týmy potřebují přístup vždy ke správné verzi záběru. Kvůli objemu dat se dříve mezi lokacemi letecky převážely disky, dnes lze vše řešit cloudem, režisér vidí materiál okamžitě, odkudkoliv.

Paní Diana Collela, viceprezidentka Autodesku pro Media & Entertainment, potvrdila, že obor je uprostřed velkých změn: metaverse, náročnější filmy, nové hry, TV on demand... - na projektech pracuje více lidí, často z menších specializovaných studí, vzniká větší objem dat, je větší tlak na rychlost produkce a cenu. To vede k nutnosti použití cloudových nástrojů. Autodesk podporuje kromě otevřené cloudové platformy i použití otevřeného formátu USD. Otevřel dokonce některé nástroje do OpenSource (RV). Zmínila rovněž novinky:

 • nový konektor Maya - Unreal
 • animátoři mohou lépe využívat GPU, např. Maya volumetric efekty v reálném čase
 • otevřené API pro Bifrost - možnost uživatelských rozšíření
 • uvedena cenově dostupná verze Maya Creative - umožňuje rychle posílit týmy
 • nová akvizice MoCap nástroje pro snímání pohybu bez nutnosti speciálních obleků


Další oznámení

Novinky se ale týkají i dnes běžně používaných produktů. Např.:

 • AutoCAD, po loňské funkci "my insights" (jen v EN) letos přibyla další funkce řízená AI: "macro advisor"
 • Zavádění IFC 4.3 a Civil infra standardů
 • Nová "Revit parameter service" (v cloudu) pro snazší standardizaci projektů
 • Civil collaboration, zlepšený Desktop connector
 • Zlepšená notifikace změn ve sdílených projektech
 • Cloudový Správce sady listů v AutoCADu
 • Až 80% nárůst výkonu velkých sestav v Inventoru (jsou i zákazníci se sestavami 4 mil. součástí)
 • Rozšířené možnosti vizuálního programovacího nástroje Dynamo (Revit, FormIt, Civil3D...)

Vylepšené plány subscription. Všechny produkty Autodesku lze zakoupit jednak formou standardního předplatného a jednak s tzv. Premium plánem. Oba tyto typy podpory se nyní rozšiřují novými benefity pro uživatele. Od října bude součástí standarního předplatného i správa a reporting využití licencí/uživatelů (po jménech). Můžete tak snáze sledovat intenzitu využívání licencí jednotlivými uživateli. A u občasných, málo aktivních uživatelů zvážit využití Flex licencí (platba za použití). Lze rovněž hromadně přiřazovat a odebírat produkt uživatelům. V Prémiovém plánu (obsahuje např. SSO přihlašování doménovým účtem) lze nově využívat tzv. coaching, konzultace pro CAD managery. Další rozšíření správy účtů jsou plánována - viz autodesk.com/admin-roadmap.

V rámci konference proběhlo rovněž vyhlášení výsledků soutěže Autodesk Excellence Awards.

Součástí konference Autodesk University je tradičně i výstava partnerů. Na té letošní zaujal zejména betonový most navržený nástroji generativního designu a vyrobený 3D tiskem, závodní speciál Porsche z Fusion 360, nebo výrobní dílna/továrna řízená Fusionem 360.

Závodní speciál Porsche - Pink Pig - úpravy kompletně navržené ve Fusion 360


Co si odnést z AU 2022

 • Data musí být dostupná, rozšiřitelná, otevřená - to nabízí nové cloud platformy Autodesk Fusion, Forma a Flow
 • Transformace, včetně té digitální, je vždy týmová záležitost
 • Autodesk a jeho partneři jsou vám technologickým partnerem pro plánování vaší budoucnosti

Případné dotazy k technologiím a produktům Autodesk prosím směřujte do komentářů, nebo nám napište na info.cz@arkance-systems.com.

Děkujeme našim reportérům:pondělí 19. září 2022

Arkance Systems Bratislava od 1.10. na novej adrese

Od 1. októbra vás privítame v Bratislave na novej adrese - Galvaniho 15/B. Kancelária spoločnosti Arkance Systems SK a oficiálne sídlo spoločnosti na Slovensku sa presťahuje do nových, väčších priestorov, ktoré ponúknu aj kapacity pre školenia v zasadačkách s novou audio-video technikou. Výhodou nového sídla firmy je aj lepšia možnosť parkovania návštevníkov a prístup z dialnice bez potreby prechádzať Prístavný most.

Aktualizujte si prosím našu poštovú adresu a ďalšie kontaktné údaje vo svojich systémoch na:

Arkance Systems SK s.r.o.
Galvaniho 15/B
851 01 BRATISLAVA
IČO: 53049438
DIČ: SK2121238086
tel: +421 2 6381 3628
info.sk@arkance-systems.com
www.arkance-systems.sk
/// vidiny.usmievať.súrne

Telefón, e-mail a registračné číslo organizácie zostávajú nezmenené.

Arkance Systems SK a Slovensko je jednou z 13 krajín, v ktorých má Arkance Systems, Platinum partner Autodesku, regionálne sídlo. Spoločnosť Arkance Systems nájdete aj vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Fínsku, Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Litve, Španielsku, Portugalsku a Turecku.

úterý 26. července 2022

Arkance Systems v TOP 40 českých ICT firem

Časopis CIO Business World (IDG) pravidelně publikuje ročenku obsahující rozsáhlý žebříček “TOP 100” porovnávající firmy působící na českém trhu v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT).

V aktuálním vydání výsledků žebříčku “Top 100 ICT společností v České republice” za rok 2022 se firma Arkance Systems CZ umístila na 37. místě a opět je tak ve špičce top čtyřicítky v tomto prestižním hodnocení IT firem. Hodnoceny byly pouze výsledky lokální aktivity, nikoliv výsledky celoevropské skupiny Arkance Systems.

Společnosti jsou v této anketě řazeny podle obratu (lokálního obratu) dosaženého v roce 2021. Na předních místech se tak ve výsledcích žebříčku největších společností zpravidla umisťují distribuční firmy, online retaileři nebo světoví výrobci – na prvních třech místech se tak letos umístily firmy Alza.cz, AT Computers a Avast Software.

úterý 21. června 2022

Co je Holixa?

Název Holixa je obchodní značka softwarových aplikací vyvíjených evropskou společností Arkance Systems. Zahrnuje aplikace vyvíjené v jednotlivých vývojových týmech Arkance Systems po celé Evropě (včetně týmu českého a slovenského).
Projekční a konstrukční řešení přizpůsobená vašim potřebám

S aplikacemi pod názvem "Holixa" se budete setkávat čím dál častěji, protože se na toto jméno změní dlouhá řada aplikací dříve známých pod názvem "CADstudio" nebo "CS", ale i proto, že nijak neutichá vývoj nových CAD/CAM, BIM a PDM aplikací z dílny Arkance Systems a jejich sortiment se tak bude dále rozšiřovat.

Softwarové aplikace značky Holixa jsou vyvíjeny s přihlédnutím k jejich mezinárodnímu využití, a při jejich vývoji jsou aplikovány moderní standardy řízení a kontroly kvality. Jsme autorizovaným vývojovým pracovištěm společnosti Autodesk a patříme i k autorizovaným systémovým integrátorům cloudové platformy Autodesk Forge. Vedle komerčních aplikací vyvíjejí naše týmy i zakázkové aplikace dle zadání konkrétního zákazníka nebo freeware aplikace pro široké využití odbornou veřejností s řad uživatelů produktů Autodesku.

Navrhujeme a vytváříme aplikace nebo doplňkové plugin moduly určené k přizpůsobení, doplnění nebo obohacení funkcí vašeho softwaru tak, aby výsledné řešení bylo dokonale přizpůsobeno vašim potřebám a usnadnilo život uživatelům. Máte-li specifické požadavky na váš CAD, CAM, BIM nebo GIS software, neváhejte se obrátit na společnost Arkance Systems a zadat nám vaše specifikace. Navrhneme vám řešení, které bude plně odpovídat vašim požadavkům. Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem aplikací pro AutoCAD, Plant 3D, Civil 3D, Map 3D, Revit, Inventor, Vault, Fusion 360, Forge a další cloudové platformy. Viz přehled aplikací a download.

Většinu našich aplikací nabízíme pro výukové účely zdarma.

Jedněmi z prvních aplikací pod touto značkou jsou BIM aplikace "Holixa T4R" dříve známé jako CADstudio Revit Tools a PDM aplikace "Holixa Publisher4VLT" dříve známý jako CS Vault Publisher.

pátek 17. června 2022

Soutěž vynikajících projektů - Autodesk Customer Excellence Program

Tradiční anketa Autodesk Customer Excellence oslavuje osobnosti, projekty a technologie, které stojí za výjimečnými přínosy v oblastech architektury, inženýrství a stavebnictví, designu, konstrukce a výroby produktů nebo médií a zábavy. V rámci tohoto celosvětového programu byli v minulých letech oceněni inspirativní inovátoři, odborníci a leadeři oboru, zajímavé malé i velké projekty z celého světa. Viz lonští vítězové.

Máte i vy zajímavý projekt, který přináší nové pohledy na projektování pozemních či inženýrských staveb, na konstruování a výrobu, nebo na tvorbu digitálních médií? Projekt, který může inspirovat v globálním měřítku, nebo který přináší inovativní technologie proměňující svět kolem nás? Přihlaste jej letošního Customer Excellence Program 2022 - zde (uzávěrka je 21. července).

Váš příběh může získat ocenění

Vybrané příběhy budou zpracovány do podoby oficiální "success story" zákazníka společnosti Autodesk a budou zařazeny do soutěže Autodesk Excellence Awards. Pokud váš příběh získá ocenění, bude prezentován na stěžejní akci Autodesk University 2022 pořádané letos v září v americkém New Orleans.

čtvrtek 12. května 2022

Úspěch v dodávkách CAD/CAM řešení na Fusion 360

Fusion360

Podle statistik Autodesku je evropská společnost Arkance Systems na druhém místě na světě v prodeji softwaru Fusion 360 (první je zatím jeden z japonských prodejců) - v regionu Evropa a Blízký východ (EMEA) jsme tedy číslem jedna. A Česká a Slovenská republika má tomto úspěchu kolem Fusion 360 lví podíl, protože v rámci skupiny Arkance je právě podíl našich zemí ten největší.

K tomuto úspěchu a ocenění vedou dlouhodobé aktivity Arkance Systems podporující zákazníky i uživatele bezplatných licencí (hobby, studenti) Fusion 360. Sem patří:

Děkujeme našim CAD/CAM zákazníkům za důvěru. Pokud máte libovolnou otázku k aplikaci Autodesk Fusion 360 nebo k CAM řešením, obraťte se na nás e-mailem nebo v diskusi na CADforum.cz nebo ve výše zmíněné skupině na FB. Díky budované užší spolupráci s Autodeskem v této oblasti budeme schopni ještě lépe reagovat na vaše potřeby.

pondělí 25. dubna 2022

Podpora a aktivace starších verzí Autodesk software (aktualizováno)Aktualizace článku z července 2019

Podobně jako Microsoft a další velcí producenti software, používá i Autodesk politiku omezené podpory starších verzí. Naprostá většina zákazníků dnes využívá CAD, BIM a PDM software na aktuálních verzích operačních systémů a průběžně obnovuje i svůj hardware a své kancelářské, podnikové i bezpečnostní aplikace. Právě bezpečnost, zachování vzájemné kompatibility používaných softwarových aplikací, podpora aktuálních souborových formátů, výkon, průběžné opravné aktualizace a především podpora nových moderních funkcí zvyšujících produktivitu a možnosti využití mobilních aplikací jsou těmi hlavními důvody, proč zákazníci udržují aktuální verze také u svého návrhového softwaru. V případě software Autodesku k tomu slouží program Maintenance (plán údržby) nebo Subscription (předplatné).

Jak Maintenance tak Subscription poskytuje přístup nejen ke stále aktuální verzi daného software, ale zpravidla i ke třem (od 11/2020 k pěti) posledním starším (tzv. "oprávněným") verzím. Přístup zahrnuje samozřejmě i zajištění licencí. A pro tři starší verze je zajištěna i plná technická podpora. Tyto typy podpory chybí pro starší verze (tzv. "neoprávněné") a pro trvalé licence bez Maintenance.

Autodesk nyní uvádí do souladu svou politiku podpory starších verzí (Product Support Lifecycle) s praxí a s různými výjimkami praktikovanými oddělením technické podpory. Plné uplatnění politiky podpory bude postupně zavedeno počínaje březnem 2021. Co je vlastně chápáno pod pojmem "Podpora Autodesku", kdy a jak se její náplň bude měnit? (viz též naše květnové oznámení a CAD News 7/19)

Typ službyOprávněné verzeVerze 2010 a staršíNeoprávněné starší
tedy 2016 a starší
do 31.8.2019od 31.8.2019do března 2021od března 2021
Aktivace produktu
ANO
ANO
ne
ANO
ne, s výjimkami
jen 2017-2023
Technická pomoc
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Aktualizace produktu
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Opravy a hotfixy
ANO
ne
ne
ne
ne
jen 2019-2023
Od 1. července 2022 - Aktivace licence produktu
ne, bez výjimek
jen 2015-2023

Důležitou změnou je tedy aktivování (reaktivování) licencí starších verzí. Trvalou licenci můžete používat neomezeně na stávající pracovní stanici, ale nebudou již generovány nové, náhradní licence například pro vyměněný počítač. Technicky ale Autodesk onu starší instalaci nijak nezneplatňuje ani neodenímá - situace je podobná aktu ukončení výroby náhradních dílů, starého formátu médií nebo způsobu TV vysílání. Máte-li tedy verzi 2010 či starší, resp. verzi 2016 a starší, jednejte včas. Viz mýtus "trvalých" licencí a viz detaily.

Kromě podpory Autodesku má zákazník samozřejmě k dispozici ještě lokální podporu autorizovaného prodejce, např. Arkance Systems. Podmínky této podpory se řídí konkrétní smlouvou technické podpory.

Pro zajištění přístupu k plné podpoře, ke všem novým funkcím, zajištění maximální bezpečnosti a jistoty práce na moderních operačních systémech proto přejděte na moderní licencování formou Subscription nebo Flex Tokenů. Pro tento přechod můžete využít i opakovaně probíhající promo akce (flash promo) - se slevami 15 % až 25 %.

Článek aktualizován 10/2020 - rozšíření dostupnosti na 5 starších verzí.

Článek aktualizován 4/2022 - ukončení aktivační podpory verzí 2011-2014 k 1. červenci 2022.


Téma: podpora, aktivace a reaktivace licencí starší verze CAD software Autodesk