úterý 16. dubna 2024

Zpráva průzkumu Autodesk Design & Make 2024 potvrzuje důvěru v AI technologie

Autodesk uvolnil nejnovější verzi své výroční zprávy z průzkumu State of Design & Make 2024. Letošní report odráží výsledky průzkumu mezi rekordními 5400 účastníky z řad leaderů průmyslu, futurologů a expertů v oblasti architektury, stavebnictví, provozování staveb, konstrukce, výroby, médií a zábavy z celého světa. Manažerům firem může tento průzkum pomoci činit informovaná strategická rozhodnutí o stanovení priorit a investicích do budoucnosti.

V odpovědích rezonují hlavní témata letošního průzkumu: odolnost firem, lidské zdroje a udržitelnost.

Ze zjištění lze zdůraznit, že 73 % respondentů se cítí být připraveno zvládnout nepředvídané ekonomické a geopolitické výzvy, zatímco 76 % profesionálů z oborů architektury, stavebnictví, konstrukce a výroby i médií a zábavy důvěřuje umělé inteligenci.

Zpráva a její analytické výstupy jsou k dispozici i ve verzi se zaměřením na Evropu (EMEA), či vybrané státy (např. Německo). Nebo na jednotlivé oblasti průmyslu, např. AI, železnice, výrobu, apod.


Německo

Němečtí respondenti hodnotí svou připravenost na výzvy digitalizace obecně lépe než v jiných zemích. V Evropě patří Německo, Turecko a Velká Británie k zemím s nejlepší odolností. Takto hodnotí největší přínosy a bariéry digiální transformace:


Zaměření na AI

66 % respondentů průzkumu říká, že AI bude hrát v jejich podnikání zásadní roli a 72 % zvyšuje investice do AI. Za minulý rok se angažovanost uživatelů v AI zvýšila o 24 %, v Asii a Tichomoří dokonce o 55 %. Celých 79 % respondentů věří, že AI zvýší kreativitu v jejich oboru.


Představení průzkumu Autodesk Design & Make 2024

Download

Zprávu State of Design & Make 2024 zaměřenou na Evropu (EMEA) si můžete stáhnout zde (PDF, 52 stran, EN) a zprávu zaměřenou na Německo zde (PDF, infografika, EN).

Kompletní celosvětovou zprávu State of Design & Make 2024 s vyhodnocením si můžete stáhnout z naší stránky ARKANCE na hello.arkance.world/cs-cz/autodesk-design-make-2024 (PDF, 81 stran, EN).

pondělí 15. dubna 2024

Autodesk Showreel 2024 - ukázky prací zákazníků

Společnost Autodesk zveřejňuje každým rokem ukázku nejzajímavějších prací zákazníků využívajících návrhový software vyvinutý Autodeskem. Letošní výroční ukázkové video - Autodesk Official Showreel 2024 - tak opět ilustruje využití nejnovějších verzí návrhového softwaru Autodesk u zákazníků po celém světě.

Autodesk a jeho autorizovaní partneři pomáhají svými řešením uvádět do života vaše nápady a díla z oblasti architektury, inženýrských staveb, produktového designu, výroby, médií a zábavy. Každoroční showreel video ukazuje, jak inovátoři na celém světě využívají technologie Autodesku k přeměně svých nápadů ve skutečnost. Stvořte cokoliv.


 

Pro ilustraci doplňujeme též některá showreel videa Autodesku z posledních tří let:

 

 

Videa s ukázkami prací a zkušenostmi českých a slovenských zákazníků společnosti ARKANCE najdete v playlistu Referenční videa na YouTube kanálu ARKANCE CZ/SK.

úterý 26. března 2024

Novinky AutoCAD 2025 a AutoCAD LT 2025

Konec prvního jarního měsíce je tradičně obdobím, kdy začínají vycházet nové verze Autodesk aplikací. Dnes zde máme novou verzi celosvětově nejrozšířenější CAD aplikace - AutoCAD, která je za léta své existence prověřena miliony uživatelů. Autodesk se v této verzi zaměřil na vylepšení spolupráce, výkon aplikace a automatizaci s pomocí Autodesk AI. Umělou inteligenci v AutoCADu využijete například při používání tzv. chytrých bloků nebo vám pomůže se zpracování připomínek nad výkresem DWG.
Zde je přehled zásadních i drobnějších vylepšení v aplikacích AutoCAD 2025 a AutoCAD LT 2025.

Přehled aktivit
Přehled aktivit, který se poprvé objevil v předchozí verzi aplikace AutoCAD 2024, nabízí možnost sledovat vývoj výkresů a porovnávat jejich historii. Navíc nyní podporuje více typů aktivit a na novém panelu Vlastnosti aktivity, který najdete na paletě Přehled aktivit, lze nyní sledovat podrobnější informace.

S Přehledem aktivit byla sloučena funkce Historie DWG. V rámci záznamu aktivity Verze jsou podporovány i uložení souboru na cloudovém uložišti (Autodesk Docs, Google Drive, OneDrive, Box a Dropbox). Uložení v cloudu se do aktivit promítne jako nová verze souboru. Rozdíly mezi aktuální a předchozí verzí lze v rámci aktivity Verze porovnávat.


Aktivity výkresu lze také zobrazit aniž byste otevřeli soubor


Import připomínek ze služby Autodesk Docs
Připomínky vytvořené nad soubory PDF ve službě Autodesk Docs můžete synchronizovat a zobrazit pomocí funkce Stopa přímo v AutoCADu.


Chytré bloky
Verze 2025 přináší další vylepšení této šikovné funkcionality. Snadno můžete převést více instancí vybraných objektů na bloky. Jakmile určíte geometrii pro převod, je prohledán celý výkres a zvýrazní se všechny instance stejné geometrie, které pak můžete převést na blok. Při převodu můžete určit zda jde o nový blok, nebo existující blok. Při převodu na existující blok můžete vybrat blok z aktuálního výkresu, naposledy použitý blok nebo podobné bloky, které jsou identifikovány algoritmem strojového učení. Po výběru existující definice můžete upravit posun, otočené nebo měřítko tak, jak vybraná definice bloku nahradí nalezené instance.


Další novinkou chytrých bloků je technologický náhled funkce, která s využitím strojového učení (ML, AI) prohledává výkres a navrhuje opakující se objekty, které je možné převést na bloky.


Po analyzování výkresu, který po spuštění běží na pozadí, se vám zobrazí možnost zkontrolovat objekty. V režimu navigace můžete prohlížet jednotlivé nalezené sady, tedy skupiny podobných objektů, které je možné převést na instance bloku. Primární instance, která je ohraničena modře slouží jako definice bloku při převodu na nový blok, případně existující blok. 


Někdy se mohou objevit nesprávné výsledky detekce, chybějící objekty, nesprávné objekty, nebo více typů objektů. Tyto chyby můžete nahlásit. Nahlašováním chyb pak přispíváte ke zlepšování celkového výkonu a přesnosti služby strojového učení.


Je důležité se zmínit o tom, že detekce objektů je optimalizována pro výkres architektonických půdorysů. Typy objektů, které mohou být detekovány, stále přibývají. V současné době funguje detekce objektů nejlépe při rozpoznávání dveří, toalet, van, pisoárů a symbolů osvětlení. Také pozor na fakt, přestože detekování objektů běží na pozadí, jsou blokovány některé příkazy, jako například editor bloků, tisk a publikování, stopa a některé další příkazy.

Vylepšení šrafování
Pro někoho možná novinka všech novinek verze 2025. Příkaz ŠRAFY nově nabízí možnost tvorby šraf bez nutnosti použití dříve nakreslené ohraničující geometrie.


Kromě šrafování plochy můžete vytvářet i šrafy kreslení "cesty" a určit, na kterou stranu a jak široký se šrafovací vzor vytvoří.


Mapy ArcGIS Esri
Kromě již dříve implementovaných map Bing je k dispozici pět nových map Esri Basemap a OpenStreetMap, které můžete využít při určování informací o geografické poloze k výkresu.


Další novinky
V příkazu STOPA nyní jasněji vidíte, zda editujete stopu nebo samotný výkres. 


A v režimu stopy můžete také nyní provádět změny externích referencí.

Dále byly vylepšeny funkce Import připomínek a Pomocník pro připomínky. Doplněk Pomocník pro připomínky můžete využít i na externí reference. Při vkládání revizního obláčku můžete vybrat tvar, obdélníkový nebo polygonální. Můžete sloučit více textových připomínek do jednoho textového vložení. A při prohlížení importované připomínky v režimu úprav výkresu jsou k dispozici styly poznámek, které usnadňují přiřazení stylu textu a multiodkazu.


Vylepšeno bylo zobrazování písem.
Dialog Grafický výkon obsahuje novou kartu Diagnostika, která přehledně ukáže případné potíže s grafickou kartou.


Byla také provedena vylepšení, která zkracují dobu potřebnou k otevření velkých a složitých 2D výkresových souborů. Autodesk uvádí, že při testech dosáhli až dvojnásobného zrychlení oproti předchozí verzi. Ovšem stejně jako u všech podobných testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na zkušenostech uživatele, počítači, operačním systému a dalších aspektech. Je potřeba brát trochu s rezervou pokud se vaše výsledky budou lišit.

Nová verze využívá modernizované jádro Microsoft .NET Core 8, takže většina nadstavbových aplikací (kromě LISPu) bude vyžadovat aktualizaci.

Na závěr ještě soupis, které z uvedených novinek najdete i v "odlehčené" verzi AutoCAD LT 2025:
 • Přehled aktivit
 • Chytré bloky - vyhledávání geometrie a převod na blok (AutoCAD LT 2025 neobsahuje technologický náhled Detekce objektů)
 • Vylepšení šrafování
 • Mapy ArcGIS Esri
 • Vylepšení příkazu STOPA
 • Vylepšení zobrazení písem a Diagnostiku grafické karty
 • Vylepšený výkon při otevírání souborů

Verze LT i nadále podporuje většinu LISP aplikací.
Další informace viz AutoCAD a viz CAD eShop. Viz další novinky řady Autodesk 2025. Novinky řady Autodesk, včetně řešení, nadstaveb a služeb ARKANCE představíme také na naší tradiční online konferenci ARKANCE LIVE 2025, která se bude konat 14. května.

pátek 26. ledna 2024

Globální studie Autodesk State of Design & Make - zaměření na AI

Umělá inteligence (AI) se z pohledu široké veřejnosti stala hlavním proudem, když výzkumná organizace OpenAI vydala koncem roku 2022 aplikaci ChatGPT. Zahrnutím modelů generativních předtrénovaných transformerů (GPT - umělá neuronová síť, velký jazykový model) do ChatGPT se AI okamžitě dostala do centra pozornosti celého světa.

A v průběhu roku 2023 se tento vývoj ještě znásobil: Generativní umělá inteligence společnosti Anthropic, Claude, zvýšila své schopnosti zpracování textu o 1011 % během dvou měsíců; ChatGPT složil advokátní zkoušku; Google představil generativní umělou inteligenci pro internetové vyhledávání; Spotify debutovalo s personalizovaným dýdžejem založeným na AI; a Midjourney přinesla generativní AI obrázky pro širokou veřejnost.

Stranou lesku popkultury už ale více než deset let probíhal vývoj AI pro aplikace propojující digitální projektování a předávání projektů, nebo propojující konstrukci a výrobu. Probíhal neustálý vývoj technologií, které původně začaly trénováním neuronových sítí, aby rozpoznávaly obrazy, vzory.

Jak říká Mike Haley, viceprezident pro výzkum v Autodesku: Umělá inteligence už bude ovlivňovat naše životy navždy. Manažeři a odborníci se shodují s tímto Haleyho hodnocením - 66 % respondentů v průzkumu stavu průmyslu - "Autodesk 2024 State of Design & Make" - tvrdí, že umělá inteligence bude pro jejich podnikání v příštích dvou až tří letech zásadní.

Reakce uživatelů na nástroje Autodesku založené na AI také vypovídají o rychlosti přijetí této nové technologie napříč obory architektury, inženýrství, výstavby a provozování staveb (AECO), konstrukce a výroby (D&M) i médií, designu a zábavního průmyslu (M&E). U produktů Autodesku využívajících generativní design a umělou inteligenci, napříč odvětvími, vzrostlo zapojení zákazníků o 24 %, a to jen mezi lednem 2023 a listopadem 2023.

V tomto žebříčku vede Asie a Tichomoří, s 55% nárůstem zapojení uživatelů. A například beta verze automatizačního nástroje pro Maya, který pomáhá umělcům spravovat jejich scény, zaznamenala 60% nárůst počtu uživatelů, kteří se zajímali o tuto beta verzi, v porovnání s průměrným počtem zájemců o beta verze, a to v průběhu pouhých několika měsíců - nárůst, který nemá v historii beta projektů obdoby.

A investiční rozpočty firem upevňují pozici AI jako strategické priority. Jen za poslední tři roky, 72 % respondentů průzkumu "Autodesk 2024 State of Design & Make" uvedlo, že jejich jejich organizace zvýšily investice na AI a přicházející technologie, přičemž 27 % z nich se řadí k těm, kdo tyto investice "zvýšily výrazně".

Viz též příklady využití Autodesk AI ve stávajících produktech Autodesku (z Autodesk University 2023) v našem článku AU 2023 zaměřená na AI.Stáhněte si celou studii s dalšími podrobnostmi:
Autodesk 2024 State of Design & Make - zaměření na AI (2.9M, 19 stran, anglicky)

Celý report Autodesk 2023 State of Design & Make najdete ke stažení v květnovém článku.

čtvrtek 25. ledna 2024

Autodesk získává společnost Payapps - systémy pro úhrady stavebních prací

Nejnovější akvizice Autodesku nepřichází - poněkud překvapivě - ze světa digitálního designu, ale z oblasti ekonomie, plateb. Australská společnost Payapps je světovým poskytovatelem systémů úhrad v oblasti staveb, dodavatelů stavebních zakázek. Zajišťuje efektivní, transparentní, snadné, rychlé a kompatibilní platební procesy a dodržování předpisů ve stavebnictví. Řešení Payapps jsou již od roku 2022 propojeny s BIM aplikacemi v Autodesk Construction Cloud (ACC).

Společnost je známá jako Payapps v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii a Irsku a jako GCPay v Severní Americe. Její světově uznávaná řešení urychlují přehled o platbách mezi zúčastněnými stranami stavebních projektů a pomohly stavebním týmům ušetřit téměř 350 000 projektových hodin ročně. V Severní Americe také pomáhá řešení GCPay společnosti Payapps generálním dodavatelům staveb řídit proces výměny zástavních práv se svými obchodními partnery a urychluje tak proces plateb.

Digitální transformace stavebnictví se neomezuje jenom na přípravu a optimalizaci projektů, řízení stavebních procesů a provozování staveb, ale digitální technologie jsou hluboce integrovány do všech fází životního cyklu stavebního projektu, včetně souvisejících pracovních postupů jako jsou právě úhrady mezi dodavateli a subdodavateli staveb.

Díky řešením pro správu plateb a dodržování předpisů integrovanému do rychle rostoucí rodiny cloudových řešení Autodesk Construction Cloud budou moci zákazníci z oblasti stavebnictví, včetně generálních dodavatelů a subdodavatelů, trávit méně času starostmi o platební rizika a únavné platební cykly a více času věnovat rozvoji svého podnikání.

dle Autodesk to acquire Payapps

pátek 19. ledna 2024

Historie loga Autodesk

Znáte historii loga firmy Autodesk? Od počátku v roce 1982 se v průběhu desetiletí své existence Autodesk stal jednou z nejznámějších softwarových společností na světě. A podobně jako jiné nadnárodní společnosti, i Autodesk v průběhu času několikrát aktualizoval a měnil svou vizuální identitu. Při všech historických proměnách symbolu Autodesku zůstal slovní znak významnou součástí loga a jednoduchá barevná paleta nevybočila z konzervativní černé s krátkým výletem do odstínů modré, resp. modrozelené. Jednotlivé etapy změn vyjadřovaly tehdejší důraz na určité technologie nebo zaměření a vyjádření vzthau se zákazníky.


Jak to začalo

Autodesk byl založen v Kalifornii v roce 1982 Johnem Walkerem a týmem programátorů. Už tehdy vyvíjel software pro technické výkresy, který později přerostl v dodnes nejrozšířenější CAD software - AutoCAD. V roce 1985 se Autodesk proměnil ve veřejnou společnost a od té doby pokračuje jeho trvalý růst. Dnes svými řešeními pokrývá oblast navrhování a řízení ve strojírenství, výrobě, architektuře, inženýrských stavbách, mapování, digitálních médiích a správě majetku.

Původní logo vycházelo z geometrického symbolu kružítka nebo odměrky evokujícího navrhování, v kombinaci s výrazným patkovým fontem pro název firmy.


Proměny - 1994

Teprve v roce 1994 Autodesk provedl menší změnu značky. Symbol ve stylu odměrky zůstal, ale byl zmenšen a přemístěn na levou stranu zdůrazněného názvu firmy. Ten také prošel změnou z verzálkové podoby na čitelnější minuskovou podobu, s ještě více zdůrazněnými patkami.


Digitální internetové proměny - 2000

V roce 2000 byl svět zcela zachvácen internetovou horečkou, "hrozbou" Y2K, dot-com bublinou a dalšími módními vlnami. Firmy ostošest měnily svou identitu, aby byly co nejvice "in" a svezly se s těmito vlnami. Nejinak tomu bylo v případě Autodesku. Zcela změněné a výrazně zjednodušené modré logo s bezpatkovým tučným písmem mělo vyjadřovat internetové směřování, jednoduché použití a spolehlivost nabízených nástrojů.


Návrat po bublině - 2005

Po odeznění internetové bubliny přelomu tisíciletí se Autodesk částečně vrátil k dřívějšímu designu loga, s černobílou paletou a specifickým patkovým písmem, ovšem už bez symbolu kružítka/odměrky. Přeci jen jeho tehdejší 3D nástroje pro CAD už byly jinde. Této epizodě krátce předcházela i modrá varianta tohoto loga.


Všichni jsme "eko" - 2013

Další šílenství naplno propuká v roce 2013. Všichni jsou eko, bio a woke. Autodesk se snaží tento směr vyjádřit přírodními barvami a doplněním origami symbolu (stuhy ve tvaru stylizovaného "A") k slovnímu logotypu, tentokrát v bezpatkové verzi písma (vychází z písma Artifakt).


Technologie - 2021

S rozvojem Autodesku a s větší šíří jím nabízených nástrojů se (konečně) opět dostávají do popředí technologie. Své zaměření na zákazníky, kteří tvoří, vymýšlejí, vyrábějí, inovují, vyjadřuje nový, dynamický a ambiciozní symbol (vychází z 3D tvaru, opět částečně stylizované "A"), který se v logu vrací před název firmy, v černobílé verzi, ve výrazně tučné, robustní bezpatkové podobě písma. S novým logem tentokrát Autodesk doplnil svou vizuální identitu i o propracovanou sadu barev a symbolů reprezentujících jeho jednotlivé produktové řady softwaru.

úterý 14. listopadu 2023

Autodesk University 2023 - AI a další trendy digitálního navrhování

V americkém Las Vegas začala 13.11. 3denní výroční konference Autodesk University 2023. Jako každý rok přilákala více než 10.000 návštěvníků z celého světa a jako tradičně zde nemohou chybět ani zástupci Arkance Systems - letos tím spíše, že společnost ARKANCE je hlavním partnerem této uživatelské konference Autodesku. Uvádí zde také svou novou značku ARKANCE, pod kterou bude vystupovat v budoucnosti (viz oznámení). Ve své expozici vystavuje vlastní aplikace a řešení pro digitalizaci a automatizaci, včetně produktové řady Be.Smart (dříve "Holixa").

Autodesk AI a cloudové platformy

Hlavním tématem letošní AU 2023 je bezesporu AI, umělá inteligence využívající sjednocené cloudové platformy Autodesku - tedy Fusion, Forma a Flow. Ale nikoliv AI jako marketingový "buzzword", který se na nás valí ze všech stran, ale AI v konkrétních nasazeních, v cloudových službách a produktech Autodesku, které dnes již řada z nás používá. Oznámená "Autodesk AI" tedy není nějakým příslibem nebo budoucím produktem, je to technologie využívající masivní a snadno přístupná data Autodesk cloudu pro zefektivnění neproduktivních činností, vytváření variant nebo rychlé analýzy. Dnes je Autodesk AI k dispozici napříč celým portfoliem Autodesku a neustále se vyvíjejí nové funkce. Autodesk AI rozšiřuje možnosti kreativního zkoumání a řešení problémů, automatizuje opakující se úlohy, aby se minimalizovaly chyby a uvolnil čas, a analyzuje komplexní projektová data s cílem nabídnout prediktivní poznatky.

AI je založena na datech a právě data jsou základem cloudové platformy Autodesk Design and Make, která se skládá ze služeb Autodesk Platform Services (APS) a tří oborových cloudů Forma, Fusion a Flow, a sjednocuje data a pracovní postupy napříč odvětvími. Právě díky této platformě, založené na datech a umělé inteligenci, může Autodesk rychle poskytovat inovativní řešení a dláždit cestu pro průlomové změny v oborech svých zákazníků. V nadcházející zprávě "2024 State of Design and Make" uvádí 77 % dotázaných společností, že v příštích třech letech plánují zvýšit nebo výrazně zvýšit své investice do umělé inteligence. Z dotázaných vedoucích pracovníků se 66 % shoduje, že za dva až tři roky bude AI zásadní téma.

Jak zmínil ředitel Autodesku, Andrew Anagnost - příchod AI jsme asi všichni čekali, ale ne tak rychle. S důsledky nejistoty prostředí - v průzkumu se např. 78 % dotazovaných cítí příchodem AI nejistěji než za pandemie. Ale AI může být přínosem pro připravené. AI už ve skutečnosti dnes používáme - viz praktické příklady níže. Dobře udělané AI může pomoci udělat více za méně, rychleji, snáze. Počítejme s tím, že techologie rychle změní současný způsob práce. Např. to jak dnes musíme pracovat s mnoha různými softwary, což je složité, nepodporuje kreatiitu a není produktivní. Autodesk AI je technolgie, na které se pracuje již roky, pohání celou platformu Autodesk cloudu a propojuje kompletní pracovní postupy, od konstrukce po výrobu, od projektu po stavbu, od scénáře po hotový film či hru.Jaké možnosti už dnes nabízí umělá inteligence Autodesku?

V oblasti stavebnictví - projektování:

 • Rozšíření: Návrh odvodnění od Innovyze: Rozšíření procesů navrhování a generování povodňových map během několika sekund - integrovaný návrh odvodnění do Civil3D
 • Automatizace: Automatizace zdlouhavých manuálních úkolů pro uvolnění kreativity a inovací - chytré nahrazování bloků, import značek a asistent připomínek v AutoCADu, extrakce prvků mračna bodů v prohlížeči ReCap Online Viewer
 • Analýzy: Prediktivní analýzy při navrhování - rychlé analýzy větru, hluku, mikroklimatu a provozní energie v aplikaci Forma

V oblasti stavebnictví - výstavba:

 • Rozšíření: Možnosti plánování, např.: zrychlení procesů pomocí rozhodování s podporou AI: podklady (AutoSpecs), subdodavatelé (TradeTapp); Construction IQ v ACC využívá umělou inteligenci k předvídání, prevenci a řízení stavebních rizik, která mohou ovlivnit kvalitu, bezpečnost, náklady nebo časový plán.
 • Automatizace: V oblasti stavebních prací (Construction) je možné využít automatickou detekci symbolů a automatické fotografické značky
 • Analýzy: Analyzuje a vyhodnocuje symboly, které se objevují v dokumentech, např. funkce Construction IQ, Suggested Submittals a Subcontractor Recommendations (Doporučení subdodavatelů).

V oblasti konstrukce a výroby:

 • Rozšíření: Nedávná akvizice společnosti Blank.AI rozšiřuje vývoj automobilových konceptů o asistenta pro 3D koncepční návrhy. To umožňuje automobilovým návrhářům rychle zkoumat, vytvářet a upravovat 3D modely v reálném čase, přirozeným jazykem. Z vaší historické knihovny vygeneruje nové koncepty.
 • Automatizace: Automatizace tvorby výkresů ve Fusion - poskytuje interaktivní zkušenosti s 2D dokumentací výrobních výkresů, snižuje čas strávený nad úkoly, které nemají hodnotu. Generativní navrhování - prozkoumejte více nápadů pomocí jediného pracovního postupu, který využívá kritéria zohledňující výrobní procesy k rychlému rozšíření možnosti návrhu daleko za hranice lidské představivosti, aniž by bylo nutné modelovat a ověřovat každou jednotlivou variantu. Šablony CAM postupů s automatickou tvorbou nástrojových drah.

V oblasti M&E

 • Rozšíření: Maya Assist - překládá přirozený jazyk do kódu, který je prováděn programem Maya
 • Automatizace: Flame (např. sledování kamery) - využívá strojové učení k vylepšení řešení záběrů kamery, nebo nahrazení oblohy; díky spolupráci se společností Wonder Dynamics bude AI modul pro Mayu řešit automatickou animaci, osvětlení a kompozici počítačem vytvořených postav pro herní scény.
 • Analýzy: Funkce Flow, určené k analýze obrazu, např: Generative Scheduling - automatizuje generování výrobního plánu s využitím umělé inteligence pro optimální přidělování zdrojů a posouzení dopadu změn

Jak se mění jednotlivé obory


Strojírenství

Zejména obor automotive byl zasažen několikrát - pandemií, rozpadem dodavatelských řetězců i novými regulacemi. Po pandemii získali výhodu ti, kdo měli jednodušší výrobu, nákup, součástky, prodejní kanál. Příkladem je automobilka Rivian využívající moderní technologie cloudu, od designu ve VR, přes konstrukci ve Fusion až po využití ACC ve stavebních projektech sítě nabíječek. Platforma Fusion zde pomáhá díky jednotnému prostředí, možnostem generativního designu, automatizace. Ve Fusion je nově možné využít konfigurace, tedy rychle dostupné varianty výrobků, bez objemných dat jednotlivých variant.

Nová akvizice Blank.AI zpřístupní technologii GD/AI i pro úvodní 3D koncepty. Nová spolupráce s Cadence umožní ve Fusion využít pokročilé návrhy desk plošných spojů (PCB). Po loňské akvizici MES nástrojů Prodsmart je novou "tovární" akvizicí FlexSim, nástroje pro digitální model a pro simulace tovární výroby. Platforma Fusion tak pokrývá potřeby celých organizací. Jsme v bodu zlomu, což přestavuje i vyjímečnou příležitost.

Stavebnictví

Moderní návrhové nástroje pro bezpečnější a udržitelnější svět. Ve stavebnictví platí, že čím déle se rozhodujete, tím dražší a obtížnější bude vaše následné rozhodnutí. I proto je důležité mít nástroje pro včasnou analýzu dopadů. Základem řešení Autodesku je cloudová platforma Forma, poháněná AI technologieme. Vloni byla Forma jen myšlenka, nyní je již fungujícím nástrojem, s rychlým 500% růstem předplatitelů. Forma není nějaký "Revit v cloudu", je to navrhování v cloudu, využívající AI, funkce pro analýzu, variantní návrhy, analýzu dopadů, ad. Nyní pro pozemní stavby, bude nově i pro infrastrukturu a vodu. Nyní propojené s Revitem a ACC, přibudou i další nástroje.

Příklad - Project Phoenix. V Kalifornii chybí 3 mil. bytů, což nelze "dohnat" klasickými postupy výstavby. Řešením může být rychlá modulární výstavba, skládačka jako LEGO, optimalizovaná na parametry oslunění, hluku ad. pomocí GD/AI nástrojů, využívající moderní materiály, jako např. houbové fasády s absorpcí CO2. Forma jim pomohla k +40% efektivitě a 2x kratšímu času přípravy.

Forma je otevřená platforma, představuje ekosystém otevřený i pro aplikace třetích stran. Nové je např. obousměrné propojení Rhino, plus další nové Data Exchange konektory. Do Formy nově přibude i Dynamo (vizuální programování). Nástroje Autodesk AI doplní Formu o další funkce, studie staveniště, práci s interiéry a stavebními detaily.

Každý bojuje s knihovnami a obsahem. Pro AutoCAD i Revit přibudou nástroje pro správu obsahu Unifi. Uživatelé Autodesk Docs brzy dostanou přístup nalicence Unifi Pro.

Média

V oblasti médií nemusí AI jen ohrožovat herce, může naopak pomoci talentům. Důležitou možností je kompletní produkce v cloudu. Autodesk Flow nabízí snadnou spolupráce v cloudu, využívá otevřené formáty - např. USD a řeší postupy od preprodukce až po finální výrobu. Příklad opensource filmu, od scénáře, režie, kamery, VFX (Maya), až po rendering, střih, plánování času (produkce) - vše na cloudu.


Produktové novinky

Jaké konkrétní produkty a produktové změny byly na AU oznámeny?

Stručněji k dalším novinkám z AU:

 • Fusion 360 - dojde k drobné změně jména (Autodesk Fusion, ne Fusion 360) a licenčních podmínek - zlevnění a spojení některých Extensions (viz též promo), lednové zvýšení ceny podstatně rozšířeného a zrychleného Autodesk Fusion, včetně nových AI nástrojů (stávající zákazníci si mohou původní cenu zafixovat až do roku 2027) - viz blog
 • XR aplikace Autodesk Workshop XR pro týmovou "extended-reality" spolupráci ve virtuálním BIM modelu, přímo v Autodesk cloudu ACC (vychází z VR nástrojů The Wild a Prospect), v ceně cca 1000 USD/rok/uživatele (viz)
 • V Autodesk Forma přidán plugin pro podporu vizuálního programování Dynamo a nová verze pluginu TestFit pro navrhování parkovišť.
 • PowerBI Connector pro ACC - možnost analýzy BIM dat pomocí nástrojů Microsoft Power BI (viz)
 • Nástroj Unifi Pro (správa CAD/BIM obsahu) pro uživatele Autodesk Docs
 • Funkce sdílených cloudových support složek v AutoCADu Web
 • Nové funkce v aktualizacích pro Maya, 3ds Max, Arnold a Flame
 • Podpora Autodesk VRED (render-node) v cloudové službě AWS Thinkbox Deadline (viz)

Data jsou klíčem

CTO Autodesku, Raji Arasu, zdůraznila úlohu dat v AI aplikacích. AI by nemohla fungovat bez propojených dat v cloudu. Autodesk spravuje 40 PB (40 mil. GB) dat zákazníků v Autodesk cloudu, se všemi bezpečnostními standardy, s možností přístupu přes API na platformě APS - Autodesk Platform Services (dříve "Forge"). Nad těmito daty funguje datový model, který popisuje vztahy návrhových dat pomocí znalostního grafu (knowledge graph). To pak umožňuje tato data snadno a efektivně využívat nejen v aplikacích Autodesku, ale i v dalších softwarových nástrojích třetích stran, v reálném čase, bez nutnosti pracného ručního vytahování dat do různých výkazů. Tomu pomáhá i rychle rostoucí sada předpřipravených "konektorů", která data z Autodesk cloud služeb zpřístupňují v dalších aplikacích - např. Rhino, PowerBI, apod. Namísto komplikovaného sdílení na úrovni souborů lze díky APS pracovat přímo s jednotlivými granulárními prvky návrhových dat.

Pokud je vám snad tento slajd povědomý, pak se nemýlíte. Do programu Autodesk University 2023 byla vybrána i prezentace našeho zákazníka, TOSHULIN, o zajímavém využití generativního navrhování při konstrukci obráběcích strojů - tedy podobná prezentace, kterou mohli nedávno vidět už i účastníci letošního CADfóra 2023.A nezapomeňte: Vy všichni jste schopni vytvořit cokoliv - Make Anythingnávštěvníci AU2023 mohou obdivovat 3D reklamu Marvel Studios a Autodesku na známé The Sphere - viz


Autodesk University se můžete zúčastnit i vy. Online Digital Pass je zdarma. V ARKANCE vám rádi pomůžeme implementovat nové produkty a technologie Autodesku do vaší organizace. Viz též průzkum Autodesku o stavu automobilového trhu Design & Make 2023. Kontaktujte nás s případnými dotazy.