středa 21. prosince 2022

Rozšířená verze Autodesk Desktop Connector v16

Autodesk Desktop Connector je důležitá komponenta spravující vzájemnou synchronizaci projektových souborů na vašem počítači s cloudovým úložištěm Autodesku - ať už standardním úložištěm, cloud "diskem" Autodesk Drive (součást všech subscription) nebo strojařským hubem Fusion 360 nebo stavařskou CDE aplikací Autodesk Docs. Pokud využíváte týmovou spolupráci na CAD či BIM daty v cloudu, je Desktop Connector prakticky nutnou součástí vaší výbavy. Použití Connectoru je transparentní - jako uživatel prostě jen otevíráte a ukládáte soubory z/do "cloudu" (virtuálních diskových jednotek), Connector se postará o jejich kontrolu a synchronizaci na pozadí.

Desktop Connector je průběžně aktualizován a vylepšován a v prosinci byla uvedena jeho podstatně upravená verze 16.0.0.1902. Stáhnete si ji z upozornění ve vaší systémové liště nebo ze stránky Download na CADforum.cz nebo Arkance-Systems.cz. Je určena pro všechny podporované verze Windows 10 (ne v1709 a starší) a Windows 11. Kromě automatické synchronizace souborů se Desktop Connector postará i o prvotní vytvoření virtuálních jednotek Autodesk Drive, Fusion 360 a Autodesk Docs na vašem počítači. Nová verze nepodporuju starší cloud službu BIM 360 Team, takže pokud ji dosud využíváte, zůstaňte u verze 15.x.

Většina změn verze 16.0 se vztahuje k novému konektoru služby Autodesk Docs. Konektor služby Autodesk Docs byl zcela přepracován, aby byl rychlejší, poskytoval lepší zpětnou vazbu a zahrnoval podporu známých pracovních postupů Průzkumníku souborů. Pokud pracujete na týmovém projektu v Autodesk Docs, je vhodné aby všichni členové týmu upgradovali na nový Connector ve stejný okamžik.

  • Rychlá navigace v Průzkumníku souborů Windows
  • Rychlejší otevírání souborů, zejména pokud již jsou v místním počítači
  • Rychlejší otevírání externích referencí aplikace AutoCAD typu Překrytí
  • Při otevření souborů ze služby Autodesk Docs se nyní automaticky uzamykají všechny typy souborů. Soubory, které jsou uzamknuty jinými uživateli, budou v místním počítači nastaveny jako pouze ke čtení. Zámky jsou při zavření souboru automaticky odebrány.
  • V konektoru služby Autodesk Docs jsou nyní k dispozici nativní příkazy a pracovní postupy Průzkumníku souborů Windows.
  • Byla vylepšena zpětná vazba prostřednictvím nové domovské obrazovky aplikace Desktop Connector (průběh synchronizace, řešení kolizí apod.).

Desktop Connector nyní umožňuje předvolit až 40 projektů z Autodesk Docs, které budou rovnou sesyncronizovány z cloudu na váš lokální počítač.

Rozšířen byl také Průzkumník souborů v Connectoru a jeho analýza závislostí jednotlivých CAD dokumentů na externích referencích (ta je využívána pro automatický přenos závislých souborů do/z cloudu).

Analýzu závislostí můžete využít i při ručním uploadu souborů do cloudu.

pátek 16. prosince 2022

Podpora studentských a výukových licencí Autodesk (EDU)

Řada středních a vysokých technických škol a jejich studentů po celém světě, i v Česku a na Slovensku, využívá bezplatné výukové licence návrhových aplikací Autodesku. Ty jsou k dispozici pro naprostou většinu produktů Autodesku. Vyžádat si tyto licence může jakákoliv škola a jakýkoliv student, a to prostřednictvím portálu www.autodesk.com/education.

Lokální partneři Autodesku jako je firma Arkance Systems bohužel nemohou do procesu udělování licencí zasahovat ani v něm nějak pomáhat, celý proces je řízen přímo centrálou Autodesku. Víme ale, že vyučující i studenti často řeší otázky ověřování statutu školy či studenta, jak přidat školu do seznamu oprávněných institucí, apod. Právě pro tyto účely je nyní k dispozici nový "Autodesk Assistant" (anglicky), který vás provede nejčastějšími požadavky v procesu stažení, instalace a aktivace bezplatných výukových licencí. Tohoto asistenta najdete jednak na výše uvedeném EDU portálu a jednak v odkazu v pravé části diskusních skupin forums.autodesk.com - viz horní obrázek. Věříme, že tato pomůcka přispěje ke zjednodušení procesu získání a obnovy výukových licencí oblíbených CAD, CAM, BIM a PDM nástrojů jako je AutoCAD, Fusion 360, Revit, Civil 3D, Inventor, 3ds Max, Maya, Vault a další.

Ač z Česka a Slovenska nemůžeme zasahovat do přidělování licencí, můžeme a chceme zasahovat, resp. pomáhat při jejich využívání. Proto už od počátků našeho působení nabízíme školám a studentům bezplatnou technickou podporu k produktům Autodesku včetně diskusí a řady tipů, videí, utilit, šablon a dalších materiálů pro výuku. Tyto nástroje najdete jednak na našem veřejném CAD portálu CADforum.cz a jednak na portálu technické podpory zákazníků helpdesk.arkance-systems.cz.

Pro školy a studenty rovněž nabízíme bezplatné výukové licence většiny našich vlastních nadstavbových aplikací nebo bezplatné elektronické verze naší rozsáhlé BIM učebnice Stavařův průvodce Revitem - vyžádat si je můžete na stránce arkance-systems.cz/edu - stačí nám ověření školy nebo studenta.

A samozřejmě i studenti a učitelé mohou využít dalších benefitů, jako jsou například naše tradiční Vánoční dárky, letos rozdávané už podevatenácté. Hezké Vánoce!

pátek 2. prosince 2022

Umělá inteligence s nečekaně praktickými výsledky

Jistě jste už zahlédli povedené i méně povedené "koláže" vytvořené rychle se rozvíjejícími algoritmy "umělé inteligence" Dall-E nebo MidJourney. Tyto art-generátory, na základě zadaných klíčových slov, resp. textových pokynů v přirozeném jazyce (anglicky), automaticky "namalují" obraz dle zadání. Pokyny přitom mohou být překvapivě detailní i překvapivě abstraktní.

Příklad:

a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of Claude Monet
(malba lišky sedící na poli při východu Slunce, ve stylu Claude Moneta)

Další pokyny a jejich výsledky najdete pro inspiraci např. zde. Někteří kritici těchto nástrojů poukazují na automatizované "vykrádání" grafických děl dostupných na internetu (algoritmy AI ve skutečnosti jen "tvořivě" kombinují již existující podklady na dané téma), ale přiznejme, že i řada nápadů živé, "ne-umělé" inteligence vznikala a vzniká vědomou či nevědomou inspirací z jiných starších nápadů.


Dvě inteligence jsou lepší než jedna

Nová funce ChatGPT na AI platformě OpenAI nyní dokáže z krátkého dotazu vygenerovat "inspirační" pokyny pro art-generátor a díky následnému propojení dvou umělých inteligenci (zadáním těchto pokynů do MidJourney) lze získat nečekaně praktické výsledky. Posuďte sami.

Např. podkladem pro tyto návrhy bylo zadání "hele, snažím se vymyslet nějaké zajímavé, fantastické způsoby výzdoby obývacícho pokoje":

A co třeba "jak vyzdobit byt s jednou ložnicí v San Francisku, v moderním skandinávském Kinfolk stylu poloviny 20. století":

Nebo "jak vytvořit dekorační předmět upoutávající pozornost" - jedna inteligence "přijde" na to, že by to mohl být např. stůl s "černou dírou" nebo lustr z recyklovaných předmětů a druhá to rovnou namaluje:

Viz Twitter - Guy Parsons a Parker Gibbons

Tak co, máte lepší fantazii než AI? Hodně se blíží "zesilovači inteligence", o kterém psal Stanisław Lem ve své Summa technologiae už v roce 1964.


Jak s tím souvisí CAD nebo BIM?

Jak se ale tyto technologie dotýkají CADu? Dotýkají a hned z několika směrů. Algoritmy umělé inteligence, přesněji strojového učení, jsou již dnes využívány v řadě CAD a BIM aplikací - zmiňme např. funkci doporučených postupů a maker v AutoCADu, nebo jeho zpracování poznámek, tzv. stop, generativní funkce v Revitu či ve Fusion 360 nebo AI nástroje v Autodesk SpaceMakeru. Druhý směr (viz příklady výše) se týká samotného navrhování. Je jen otázka času, kdy se podobné pokročilé AI nástroje rozšíří do dalších sfér konstruování, projektování a tvorby digitálního obsahu - stačí mít dostatečně rozsáhlá trénovací data a jasná kritéria vyhodnocení. Začne to menšími krůčky. Ale tahle cesta vypadá zajímavě.