sobota 30. září 2017

3ds Max 2018.3 - animace tekutin - lijeme čokoládu


Komunita uživatelů Autodesk 3ds Max má podobně jako u jiných aplikací možnost ovlivňovat budoucí vývoj tohoto produktu formou uživatelských přání a nápadů (fórum Autodesk Ideas). Nejžádanější funkcí v těchto hlasováních byla už delší dobu funkce animace tekutin. A právě tato funkce je hlavní novinkou právě uvedené aktualizace 3ds Max 2018.3. Update Max 2018.3 je určen pro všechny uživatele s maintenance nebo se subscription - ti si jej můžou stáhnout z Autodesk Account nebo pomocí utility Desktop App.

Funkce 3ds Max Fluids nabízí realistickou simulaci chování tekutin, včetně podpory pro MAXtoA. Částicový přístup (Bifrost) věrně simuluje fyzikální vlastnosti různých druhů tekutin (voda, olej, med, láva, želé, čokoláda) včetně vlivů gravitace, kolizí s okolními objekty a dalšími narušeními pohybového pole. Vaše architektonické scény můžete snadno doplnit o vodotrysky, vodopády nebo fontány. Snadno ovladatelné funkce Fluids dokáží využívat vícejádrové procesory a zpracování na pozadí pro maximální urychlení výpočtu simulace. Můžete tak také snáze vyzkoušet různé varianty scény. Je podporován import a export souborů .BIF a .VDB.

Nový silový (Force) objekt zvaný Motion Field Force využívaný v simulacích tekutin a kapalin lze využívat také pro částicové systémy nebo deformaci síťových modelů. Pohybové pole (Motion Field) spojuje prvky turbulencí, gravitace a tahu pro snazší ovládání působících sil. Lze jej využít i například pro přesvědčivé simulace kymácení větví stromů ve větru.

Rozšířen byl rovněž plugin pro Arnold renderer - MAXtoA (5.0.1.3). Ten přidává podporu pro 3ds Max Fluids a umožňuje exportovat .BIF soubory do aplikace Autodesk Maya.

Ukázka nastavení animace tekutin a onen slíbený příklad - lití čokolády:

Další informace a ceny viz 3ds Max

sobota 16. září 2017

Autodesk ReMake se mění na ReCap Photo

Autodesk ReMake (pův. "Memento") je aplikace pro reverse-engineering, kompletní nástroj pro převod reality reprezentované 3D skeny nebo fotografiemi na 3D modely s vysokým rozlišením. Tato aplikace se nyní mění na ReCap Photo a stává se součástí subscription stávající aplikace Autodesk ReCap Pro, nástroje pro zpracování mračen bodů z laserového skenování. Prostředí aplikace ReCap Photo je prakticky shodné s původním ReMake. Vedle ReCap Pro je nainstalována samostatná desktop aplikace pro Windows (64-bit).

Současní předplatitelé ReMake mohou i nadále využívat ReMake až do konce svého běžícího kontraktu. Cloudová služba pro převod fotografií na 3D model bude ale po 1. prosinci 2017 dostupná již jen v ReCap Photo. Všichni předplatitelé ReCap Pro tak nyní získávají i nástroj ReCap Photo (ReMake). Cena ReCap Pro zůstává nezměněna (je stejná jako u ReMake).

Jak ReCap Photo pracuje:


Funkce a možnosti nabízené v ReCap Photo:
 • Nové fotogrammetrické jádro dokáže zpracovat až 1000 fotografií na jeden model/scénu, tedy 4x více než byl limit 250 fotografií v ReMake.
 • Lze nastavovat měřičské body GCP (Ground Control Points) v jakémkoliv souřadnicovém systému.
 • Nová funkce podporuje vertikální a nadirové fotografie (snímky lokality pořízené z dronů přímo v nadhlavníku)
 • Prohlížení vašeho osíťovaného 3D modelu otexturovaného fotografiemi.
 • Prohlížení ortografického geolokačního pohledu, jeho zoomování, doplňování odměřených dat, štítků a poznámek.
 • Sdílení projektu včetně doplněných metadat (míry, štítky, poznámky) s kýmkoli po internetu.
 • Slučování laserových mračen bodů s mračny bodů pořízených drony.

S navýšením kapacity této konverzní služby na 1000 fotografií se mění i potřeba cloudových kreditů pro jednotlivé úlohy převodu (joby) - a to podle počtu použitých fotografií:
1 až 300 fotografií spotřebuje 12 cloud kreditů.
301 až 700 fotografií spotřebuje 30 cloud kreditů.
701 až 1000 fotografií spotřebuje 55 cloud kreditů.


Co tedy umí ReCap Photo navíc oproti ReCap Pro:

 • Import fotografií v libovolném přímočarém (s přímými úběžníky, prostorově nezkresleném) formátu
 • Import snímků z GoPro (edice Hero 3+ a Hero 4 Black)
 • Podpora GPS značek v EXIF pro automatické nastavení měřítka a geolokace scény
 • Import měřičských bodů (GCP) ve formátech X,Y,Z, ECEF a LLA – WGS84
 • Automatický převod foto-na-mesh ve formátech RCM, OBJ, FBX
 • Automatický převod foto-na-ortopohledy a hloubkové mapy (GeoTIFF)
 • Automatický převod foto-mračno bodů ve formátu RCP/RCS (např. pro CAD aplikace)
 • Web prohlížení vypočtené 3D sítě (mesh) a 2.5D ortopohledů
 • Možnost zpracovávat několik projektů souběžně
 • Import měřičských bodů (GCP) v různých souřadnicových systémech
 • Nástroje editace sítě, zaplňování děr a léčení povrchů
 • Protokol o přesnosti
 • Měřicí nástroje
 • Nástroj pro porovnání síťových modelů
 • Nástroje pro decimaci sítě a texture baking
 • Export v různých souřadnicových systémech
 • Nástroj pro tvorbu videí


Desktop aplikace ReCap Pro umožňuje editovat mračna bodů RCS a exportovat je do dalších formátů (E57, PTS, PTG), např. pro CAD a BIM aplikace. Můžete zde nyní také editovat sítě RCM, opravovat je a exportovat je v jiných velikostech a přesnosti do dalších formátů (OBJ, FBX, Quads, STL).

Váš projekt ReCap Photo můžete ovládat i z web browseru ze stránky recap.autodesk.com


Web nástroje ReCap umožňují prohlížet odlehčenou verzi vašich otexturovaných 3D sítí online, prohlížet ortografické pohledy s geolokací, zoomovat je, odměřovat a připojovat poznámky, nebo sdílet vytvořené síťové modely včetně poznámek s kýmkoliv na internetu.

Výstupy z ReCap Pro jsou kompatibilní s aplikacemi Revit, AutoCAD, Navisworks, Civil 3D, InfraWorks, 3ds Max, Stingray a dalšími. Maximální přesnost převodu je +-1 pixel zdrojové fotografie.

Více o aplikaci Autodesk ReCap Pro a o bývalém ReMake. Cenové relace ReCap viz CAD eShop.