pondělí 18. května 2015

SIGMA DIZ - praktické využití mobilních aplikací Autodesk

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti inženýrsko-dodavatelské společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. jsou dodávky investičních celků. A to zejména investičních celků zaměřených na dodávku funkčních jednotek, provozních souborů, nebo funkčních celků v technologických oblastech spojených s čerpací technikou. Jedná se o průmyslové odvětví zaměřené na klasickou energetiku, jadernou energetiku, vodohospodářské celky (ČEZ, Slovenské elektrárne, U.S. Steel Košice a Serbia, Mittal Steel).

V rámci dodávek investičních celků je SIGMA DIZ připravena zajišťovat, spolupracovat na přípravě či provádění činností a dokumentace spojené se všemi fázemi zpracovávaných projektů:
  • Studie proveditelnosti, hodnotící zprávy
  • Projektová dokumentace pro ÚŘ, SP
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Realizační dokumentace
  • Dodávka technologie
  • Šéfmontáž
  • IZ, PKV, KV
  • Uvádění do provozu
  • Zkušební provoz


Praktické využití produktů Autodesk

V rámci zpracovávaného projektu dostavby jaderné elektrárny Mochovce blok 34 byl pro zpracování 3D modelu a výkresové části projektové dokumentace použit konstrukční software Autodesk Inventor. Z 3D modelu pak vycházela naše navazující projekční, dokladová i montážní dokumentace. Během realizační fáze se pracovníci SIGMA DIZ, působící na stavbě jako projektový dozor, začali potýkat s problematikou spojenou s konzultacemi v místě výstavby, kdy nebylo možné flexibilně reagovat na dotazy montážního týmu, neboť rozsáhlou dokumentaci - potřebnou v daný čas pro kvalifikovanou odpověď - nebylo možné nosit po staveništi s sebou.

Pokoušeli jsme se zpočátku řešit tuto situaci pomocí mobilních pracovních stanic, ale tato varianta se ukázala jako naprosto nevhodná. Pracovní prostor v jednotlivých kobkách jaderné elektrárny nebyl pro práci s notebookem vhodný.


Jako vynikající řešení se nakonec ukázalo použití tabletů s příslušnou sadou mobilních aplikací. V současné době využíváme pro tyto účely mobilní zařízení Apple iPad Air 2 (bez nějakých „terénních“ úprav). Na straně software jsou používány aplikace Autodesk A360 Mobile a Autodesk BIM 360 Glue (jsou dostupné i pro Android tablety), plus doplňkové aplikace pro úpravu PDF, obrázků, apod. Při zavádění tohoto druhu projektové podpory při realizační fázi jsme nejdříve měli obavu o dostatečnou softwarovou podporu pro projekční software, tablet jsme spíše vnímali jako módní záležitost. Ukázalo se však, že společnost Autodesk má po této stránce dostatečnou podporu jak v oblasti 2D dokumentace, tak i pro výstup ve 3D. Standardní podpora pro tyto tablety existuje také pro ostatní typy dokumentů (MS Office) potřebných pro přístup k technické dokumentaci projektu. Online přístup na cloud data projektu je v podmínkách provozu JE komplikovaný (špatný signál), proto jsou data přenesena z PC na tablet "offline".

Tablety umožnily nejen perfektní mobilitu v rámci staveniště, ale také dostupnost kompletní sady projektové dokumentace. Zde je navíc možné dokumentaci jednoduše v místě výkonu činnosti doplňovat o potřebnou fotodokumentaci, vkládat poznámky, on-line komunikovat s kolegy.


V kombinaci s dostatečnou hardwarovou kapacitou a výkonem je nyní tablet nepostradatelnou součásti našeho projektového týmu.

Ing. Langer Lukáš
Oddělení projekce
SIGMA DIZ spol. s r.o.

středa 13. května 2015

Chcete si vyrobit 3D tiskárnu Autodesk Ember?


3D tiskárna Autodesk Ember, součást tiskové platformy Autodesk Spark, byla oznámena právě před rokem. Už při jejím oznámení padl příslib uvolnění softwarové tiskové platformy Spark, předpisů tiskových materiálů, ale i samotné tiskárny formou open source. SLA DLP tiskárna Autodesk Ember je nyní už v prodeji a slouží jako referenční zařízení pro platformu Spark. Ta bude integrována mj. i v operačním systému Windows 10.

Ode dneška je k dispozici i samotná konstrukce tiskárny Ember. Úplná konstrukce tiskárny Ember v CAD/CAM aplikaci Fusion 360 je dostupná pro volné prohlížení a úpravy. Konstrukční soubory jsou zveřejněny pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike (BY-SA 4.0), podobně jako používá např. konstrukce Arduino. Autodesk přímo vyzývá ke zkoumání, vlastním úpravám a přestavbám Emberu. 3D CAD data viz níže (použit online CAD prohlížeč A360 Viewer).


Viz:
Ember - konstrukční data jsou nyní open source
CAD soubory 3D tiskárny Autodesk Ember
A360 Team files (Fusion360, Inventor, DWG, STEP, STL FBX...)