středa 27. července 2016

Seznamte se s Arnoldem


Jednou z hlavních novinek nové verze animační aplikace Autodesk Maya 2017 je nahrazení původního rendrovacího jádra (rendering engine) "mental ray" novým jádrem "Arnold". Podobná změna se chystá i pro aplikaci 3ds Max - právě uvedený Service Pack 2 pro verzi 2017 připravuje půdu pro tuto změnu.

Co je důvodem pro tuto změnu? Mental ray byla a je nezávislá aplikace, pouze bundlovaná s různými nástroji Autodesku už cca 10 let. Před tím, ale během tohoto období ale Autodesk vlastnil i jiné rendrovací technologie a většina aplikací - typicky AutoCAD, Revit, 3ds Max nebo Maya - vždy umožňovala zvolit konkrétní použitý engine. Kromě předinstalovaných enginů si zákazník mohl a nadále může vybírat i s celkem široké nabídky dodatečně instalovatelných rendering enginů - populární je například V-Ray. Mental Ray, nyní patřící společnosti Nvidia, byl v posledních verzích postupně nahrazován v AutoCADu a Revitu modernějšími a snáze použitelnými rendrovacími technologiemi. Po loňském odkoupení společnosti Solid Angle, autora Arnold Renderu, Autodeskem se tak změna jádra dotýká i aplikací Autodesku, pro něž je rendering základní funkcí - 3ds Max a Maya.

Arnold je fyzikálně přesný renderer založený na raytracing metodě Monte Carlo. Je navržen pro profesionální animace a vizuální efekty ve vysoké kvalitě a mj. nabízí interaktivní režimy umožňující promítnout změny v reálném čase. Uživatelé, kteří preferují jádro mental ray, si mohou tento nástroj i nadále doinstalovat, Nvidia jej bude i nadále vyvíjet, ale bude již licencován samostatně.

Co umí Arnold v Maya 2017:


Jak bude vypadat Arnold "MAXtoA" v 3ds Max 2017?


Otázky a odpovědi k nahrazení mental ray - FAQ

středa 13. července 2016

Nevěříte, že uživatelé preferují pronájmy před trvalými licencemi?

Přechod Autodesku k licencování pouze formou pronájmům je s blížícím se termínem ukončení prodeje trvalých licencí Autodesku (31. července 2016) diskutovaným tématem. Většina si jistě uvědomuje, že tato změna dává ekonomický smysl a je v souladu se současnými trendy. Na druhé straně je to asi největší změna ve způsobu licencování jakou pamatujeme a to vede k obavám, byť nemusí mít racionální základ. Ale jen fakta z reálné zkušenosti nám mohou ukázat skutečný dopad změny. Dnes již máme za sebou dostatečný časový úsek prodeje pronájmů i trvalých licencí ve vzorku mnoha set licencí, které nám to objektivně ukáží.

I když změnu optikou řízení firmy vnímám jako pozitivní, musím přiznat, že před rokem jsem se, zbytečně, bál reakce zákazníků. Ukázalo se, že i v optimistických variantách našich odhadů jsme byli až neuvěřitelně pesimističtí. Na místo odhadovaných 5 % (střízlivý odhad) až 10 % (optimistický odhad) v roce 2015 se ve skutečnosti licencí v pronájmech prodalo 36 % z celkového počtu licencí! V roce 2015 si zákazník mohl vybrat mezi trvalou licencí a nájmem, ale stále to ještě byl začátek a všichni si na novou skutečnost teprve zvykali. Od 1. února 2016 je už jen část produktů k dispozici v obou variantách a poměr se změnil na 78 % pronájmů proti 22 % trvalých licencí! Mohli bychom si myslet, že je to způsobené omezenou volbou produktů v trvalých licencích, ale to není pravděpodobné vzhledem k mixu produktů, v němž jsou i produkty, které lze zatím koupit pouze jako trvalé licence. Další čísla nám řeknou víc - v počtu všech prodaných nových licencí (trvalých i nájmů) je meziroční nárůst za období od 1. února do 30. června 68 %!

Počty prodaných licencí
To potvrzuje, že zákazníci jednoznačně preferují nájmy a jejich ochota k nákupu licencí s nájmy výrazně vzrostla. Forma licencování není to nejdůležitější, důležitější je přínos softwaru z hlediska efektivity práce, získávání zakázek apod. Proto se mohla na tom meziročním růstu projevit i funkčnost aplikací. Ale preference formy pronájmů i tak zůstává zcela zřejmá.

Pozitiva nájmů (viz článek z ledna 2015 a podrobnější informace včetně cenového srovnání) jako je flexibilita (platím jen za to, co nyní potřebuji používat a kdykoli mohu změnit počty nebo produkty dle zakázek), nevázání finančních a investičních prostředků, daňová výhodnost a další zjevně vyhodnocuje většina firem jako převažující nad zakořeněným konzervativním přístupem - licenci trvale vlastnit.