úterý 9. prosince 2014

Další aktualizace Autodesk Memento - porovnání 3D modelů

Skutečně rychlým vývojem prochází v poslední době aplikace pro zpracování rozsáhlých 3D mesh modelů - Autodesk Memento (v současnosti "ReCap Photo", součást ReCap Pro). Je důležitým nástrojem pro zachycení 3D reality pomocí fotografií, 3D skenování mračen bodů nebo ručních 3D skenerů a následný přenos 3D dat do CAD a BIM nástrojů. Dnes uvolněná verze Mementa (V1.0.12.1, expiruje 31.3.2015) přináší hned několik důležitých novinek. Lze exportovat AVI video s prezentací modelu ve vícenásobném rozlišení. Zjednodušila se 3D navigace v modelu pomocí kulového gizma a přiřazování souřadnicových systémů modelu. Lze exportovat OBJ soubor bez textur nebo naopak s re-baked texturami. Zlepšila se podpora 3D skenerů Artec.

Asi nejzajímavější novinkou je ale funkce pro porovnávání 3D modelů. Lze snadno provést analýzu rozdílů mezi dvěma povrchovými modely. Výsledek analýzy je znázorněn hypsometrií barevně zvýrazňující kladné a záporné rozdíly geometrie obou srovnávaných modelů, resp. staré a nové verze modelu. Můžete tak snadno porovnat např. nafotografované a vygenerované 3D modely téže scény po určitém čase (např. vzrůst rostliny, postupnou erozi terénu), porovnat teoretický (z CAD) a reálný tvar vyrobené a následně naskenované součásti, vyhledat změny geometrie mezi dvěma verzemi 3D sestavy z CAD aplikace (pouze vnější tvar, mesh).

V níže uvedeném příkladu byl model pejska (získaný v Mementu z nafotografované scény) upraven do nové verze pomocí nástroje "push" a "pull" vyhlazení v oblasti krku a zadní nohy. Následně byl pomocí funkce Analyze > Analyze the difference porovnán načtený model s originální neupravenou verzí (.RCM soubor na disku). Okno "Difference analysis" umožňuje nastavit škálu zobrazení podle velikosti rozdílu i "neutrální pásmo", ve kterém jsou malé rozdíly ignorovány. Výsledek pak jasně zobrazuje místa, kde byl "3D štětcem" změněn tvar modelu (přidání a ubrání hmoty).

Původní model:

Provedení změny vyhlazením:

Výsledek porovnání:

Viz Project Memento na Autodesk Labs.

středa 3. prosince 2014

Autodesk University 2014 - kam směřují CAD nástroje?


Tak jako vloni a v předchozích letech se zástupci CAD Studia účastní na pravidelné výroční konferenci Autodesku určené pro uživatele z celého světa - Autodesk University 2014 (AU2014). Letos se do Las Vegas sjelo na 10.000 účastníků, více než polovina z nich přitom navštívila konferenci AU poprvé.

Úvodní přednáška Jeffa Kowalskiho, technického ředitele Autodesku, byla jako obvykle velmi inspirativní. Rozebírá, že všechny dosud navrhované věci kolem nás, od historie po současnost, měly jednu společnou vlastnost - byly mrtvé, nereagující na podněty, nekomunikující mezi sebou. Ale to se změní. Autodesk pracuje na nových návrhových procesech, které simulují přírodní, evoluční výběr. "Konstrukční návrhy" samotné přírody jdou vždy kupředu. Přírodu simulující návrhové postupy jsou založeny na algoritmech klasifikace prvků a jejich vztahů - tedy především na využití již fungujících věcí pro návrh nových věcí a postupů. Pomocí inteligentní taxonomie a informací o kontextu se počítač snaží porozumět prvkům návrhu - co jsou, k čemu slouží, jak pracují. Díky porozumění poskytnutým příkladům pak může počítač napodobit přirozené chování.

Přestaneme tedy počítači říkat co udělat, ale jen čeho chceme dosáhnout - tedy určíme cíle, nikoliv postupy. Počítač tak sám navrhne vhodná řešení zadané úlohy, např. převodu kroutícího momentu. Toto tzv. generativní navrhování není nová myšlenka, teoretici se jí zabývali již řadu let, ale dosud chyběla výpočetní síla pro praktické využití. Nyní je díky cloudu možné zpracovat miliony testovaných variant a programově najít optimalizovaná řešení zadaného problému. Viz též Project Dreamcatcher.

Postupy mají již reálné výsledky - vymysleli byste starými CAD postupy například takovýto tvar odlehčeného komponentu?


Společnost ARUP použila generativní navrhování Autodesk pro tyto tvary kloubů nosné táhlové konstrukce:


Podobné návrhy se využívají již i v medicíně nebo kosmickém průmyslu.

Nové principy navrhování také podporují věci reagující na parametry okolí. Lze pro ně využít i nově objevené typy materiálů s překvapivými fyzikálními vlastnostmi. Jeff Kowalski zmiňuje např. spoiler automobilu zvedající se podle vlhkosti a tím zajišťující zvýšení přítlaku. Myšlenku "živých" návrhů lze rozvíjet například do konceptu živého města, reagujícího na provoz, na měnící se nároky, samostatně konstruující potřebné mosty a silnice.

Namísto zavádějícího pojmu "internet věcí" spíše razí označení "komunita věci". Stávající "nepřirozený" návrh věcí kolem nás ale pravděpodobně projde zásadními změnami a vnesením "života" do postupů jakými se věci navrhují a vyrábějí. Ale přes všechnu výpočetní pomoc a evoluční principy, zůstane to hlavní - definování požadavků a využití zkušeností - v rukou návrháře, projektanta nebo konstruktéra.


Ředitel Autodesku, Carl Bass (uvedený na pódium tóny hitu All About That Bass) zdůraznil význam dat. Dnešní komplexnější data pomáhají lépe popsat reálný svět - vzniká vypočitatelný model reálného světa - a to mění způsob jak tvořit věci kolem nás. Dříve existovalo významné omezení technologie - např. fotografie (ať chemická nebo digitální) nemůže plně popsat realitu - naproti tomu tentýž "snímek" ve formě mračna bodů umožňuje realitu popsat přesněji a např. pomocí programu Autodesk Memento z tohoto "snímku reality" vytvořit CAD model, ten upravit a následně vyrobit. Tento technologický skok umožnil zjednodušit a zpřesnit pohyb postav ve filmu Avatar nebo dovoluje v aplikaci Autodesk InfraWorks vytvořit 3D model města v řádu minut.

Digitalizací prochází i forma spolupráce lidí, jak v osobním tak v profesním světě. Platforma Autodesku pro online spolupráci a správu dat, Autodesk A360, má již přes 60.000 uživatelů. Spolupráce je také důležitou součástí CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 (více než 110.000 účtů, nyní zdarma k PrDS). Tyto nástroje pomáhají v týmu řešit co se změnilo, co je potřeba udělat, koordinovat varianty návrhu, umožňují souběžnou práci více lidí na modelu. Moderní funkce mění i způsob práce - např. rendering už není samostatná funkce, na kterou musíte myslet, dimenzovat na ni počítač, rezervovat čas. Požadavek na rendering vyřeší cloud operace za vás.

Tak jako klávesnice a myš nejsou vhodné pro vstup CAD dat, papír a obrazovka nejsou vhodné pro jejich výstup. 3D tisk významně mění způsob výroby i návrhu. Složitost navrženého tvaru už není problém - 3D tiskárně je jedno jak složitý tvar tiskne. Ale 3D tisk jako technologie je ještě na začátku, jde zatím o nespolehlivý a pomalý proces. To chce Autodesk změnit. Autodesk Spark je otevřená platforma pro 3D tisk, ke které se přihlásilo již několik výrobců, včetně např. HP. Nabízí otevřený software, otevřený hardware (výrobní dokumentace je veřejná) a otevřené tiskové materiály. Autodesk Amber je referenční 3D tiskárna této platformy, s přesností tisku desítky mikronů. V prodeji bude od začátku roku 2015. Ale obrodou prochází i CNC technologie a robotické nástroje. Centrem inovací na univerzitě bývala knihovna, pak počítačová laboratoř, dnes jsou to dílny.

Mění se i přístup k softwarovým nástrojům. 192 milionů studentů na 82 tisících škol ve 88 zemích světa nyní používá bezplatný výukový software Autodesku (před 5 lety to bylo 5 milionů). Cílem Autodesku je 1 miliarda.


Každý měsíc proběhne 340 milionů uživatelských relací na cloud službách Autodesku. "Subscribe to Autodesk" je nová alternativní možnost přístupu ke všem produktům Autodesku, na jakémkoliv počítači po celém světě, za jednu cenu. Detaily budou upřesněny.

Záznam úvodní přednášky najdete na au.autodesk.com. Další novinky z AU sledujte na našem Twitteru nebo na stránce www.cadstudio.cz/au2014

úterý 2. prosince 2014

Významná aktualizace funkcí Autodesk A360


Funkce cloud služby Autodesk A360 (A360 Team) byly na konci listopadu rozšířeny o několik nových možností. Tou nejdůležitější, z pohledu funkce možná malou, ale dopadem významnou, je možnost veřejného sdílení CAD dat uložených v týmových projektech A360. Nezávisle na právech a nastavení spolupráce ve vašem konstrukčním nebo projekčním týmu v A360 Team tak můžete vybrané návrhy sdílet veřejně, nebo veřejně ale s heslem - buď pouze formou online prohlížeče, nebo včetně možnosti stažení zdrojových CAD souborů. Příjemce dat tedy nemusí mít účet na A360 a nemusí se přihlašovat.

Připomínáme, že A360 podporuje univerzálně prakticky všechny běžné CAD formáty (nejen formáty Autodesku), včetně struktury sestav. Ty můžete interaktivně prohlížet, zobrazovat strom sestavy, přistupovat k vlastnostem komponent, vytvářet rozstřely. To - v kombinaci s možností veřejného sdílení - otvírá zajímavé možnosti pro zpřístupnění vašich návrhů kooperantům a zákazníkům, pro interaktivní publikování knihoven vašich výrobků na vašich firemních stránkách a další typy online využití. Částečně se tím rovněž uvolňují licenční omezení cloud služby Autodesk A360 Team, protože pro některé příjemce dat už nepotřebujete samostatné uživatelské účty. Pro základní využití je A360 Team k dispozici zdarma.

Sdílení lze zapnout pomocí funkce Share dostupné v prohlížeči, v informacích o modelu nebo i v základní stránce projektu.


Univerzální online prohlížeč všech typů CAD dat (tzv. „LMV“ - large model viewer), včetně textur, rozstřelů, zobrazení struktury sestavy a vlastností vybraných prvků modelu/sestavy umí podstatně více než starší CAD prohlížeč služby A360 Drive. Pomocí veřejného sdílení si můžete prohlížeč LMV vložit i do firemních stránek, online katalogů, apod.

Kromě snazšího sdílení zahrnuje listopadová aktualizace i snazší upload lokálních souborů, včetně hromadného uploadu pomocí drag-n-drop - lze určit zda jde o samostatné soubory nebo soubory tvořící sestavu (jejich vztahy už si A360 zjistí sám). Snazší je i vytvoření vašeho prvního projektu v A360. Publikovaný model je připraven v řádu desítek sekund po uploadu, resp. aktualizaci verze.

Příklady sdílených CAD modelů:


Online ukázky (vyžaduje WebGL, tedy Google Chrome, Firefox nebo Safari; režim Full-screen nabídne další funkce):Čím je pro videa YouTube, tím je pro CAD data Autodesk A360.

Viz též Autodesk360.com

středa 26. listopadu 2014

Lapač snů - Autodesk Project Dreamcatcher pro cílově orientované navrhováníGDD (goal-directed design) je metoda navrhování vycházející z konečného cíle

Klasické CAD systémy vycházejí z konceptu počítačem podporovaného návrhu postupně skládaného z geometrie jednotlivých komponent menších celků. Co kdyby ale nějaký CAD systém uměl automaticky generovat desítky, stovky či dokonce tisíce návrhových variant splňujících vámi definované rámcové cíle? Toto kdyby už není kdyby: Project Dreamcatcher (lapač snů) z výzkumných laboratoří Autodesk Research představuje novou generaci výpočetního navrhování.

Dreamcatcher je cílově orientovaný (GDD) systém, který umožňuje konstruktérovi zadat určité cíle návrhu, funkční požadavky, typ materiálu, požadavky na vyrobitelnost, výkonnostní parametry a nákladová omezení. Pak už přebírá práci neomezený výpočetní výkon cloudu.

Aplikace Dreamcatcher interpretuje cíl návrhu ze zadaných kritérií a využívá výkon cloudu pro vygenerování tisíců návrhových variant splňujících konstrukční kritéria. Poté doporučí nejlépe se chovajících verze návrhů pro další zhodnocení. Konstrukční řešení tedy není třeba postupně vyvíjet, řešení se spíše "vyhledává". To je naprostý obrat oproti tradičnímu pracovnímu postupu CAD návrh - simulace - optimalizace.

Jako konstruktér se ale rozhodně nemusíte bát, GDD metody nenahrazují návrháře, právě naopak. Vykonají pouze základní hrubou práci - vysokou rychlostí vyhodnotí návrhové problémy a kompromisy. Osvobodí tak návrháře od opakujících se konstrukčních úkolů a výpočtů a umožní mu soustředit se na inovativní a kreativní práci,

To je cloud computing ve své nejčistší podobě - skutečné výpočty, nikoli jen jednoduché ukládání souborů. To co bylo dříve dostupné jen pro výzkumné a vládní instituce je nyní dostupné pro kohokoliv.

Metoda mění tradiční konstrukční postupy, které začínají zadáváním geometrie. Vstupem do GDD je samotný cíl návrhu, konstrukční zadání, problém - pomocí evolučních algoritmů pak vygeneruje sadu řešení tak, že napodobuje metody, jakými si příroda vybírá - přijímá nebo odmítá - návrhy. To je užitečné zejména ve strojírenství. Tradiční softwarové nástroje nebyly schopné představit optimální řešení pro stále složitější a vícerozměrné problémy dnešní průmyslové výroby. Nyní mohou být navrhovány objekty, které optimálně plní svou funkci - objekty, které dříve nebylo možné vyrobit.

Je tu nový pracovní postup - spojení návrháře, umělé inteligence a cloudu. Je tu Project Dreamcatcher, další velký skok pro návrháře.


dle Autodesk Research

pátek 21. listopadu 2014

Společnost WindPax vyrábí přenosnou větrnou turbinu pomocí Autodesk Fusion 360

Začínající společnost WindPax fungující v rámci West Virginia University vyvinula první přenosnou skládací větrnou elektrárnu. Toto zařízení bylo vyvinuto pomocí nástrojů pro digitální prototypování, především Autodesk Fusion 360. Turbina můžete vyrábět elektřinu pro táborníky a rekreanty nebo v nouzových situacích v místech katastrof.

Turbina váží pouhých 1.8 kg a generuje 25 wattů elektrického výkonu. To při běžné síle větru stačí pro nabíjení třech mobilních telefonů najednou a baterie zařízení pak dokáže nabít další dva telefony. Sestavení a složení zabere pouhých pár minut.Konstrukční aplikace Autodesk Fusion 360 umožnila WindPaxu navrhnout a důkladně otestovat modely turbiny přímo uvnitř programu a omezit tak potřebu prototypů i vyhnout se problémům při výrobě.

Turbina WindPax v akci:


via InTheFold

středa 19. listopadu 2014

Aktualizovaný Project Memento - generování a opravy 3D mesh modelů


Autodesk Project Memento (v současnosti "ReCap Photo") je jeden z projektů z Autodesk Labs, aplikace pro opravy - a nově i pro generování - 3D síťových modelů. Memento zvládá efektivní práci i s velmi rozsáhlými modely se statisíci ploch, umí je zjednodušovat, opravovat (díry i přesahy), analyzovat, exportovat do řady formátů, tisknout ve 3D. Typickým použitím aplikace Autodesk Memento je zpracování 3D modelů z laserového skenování nebo modelů převedených z fotografií. Právě převod série fotografií na otexturovaný 3D model je jednou z funkcí, kterou Memento nyní zvládá i přímo - nemusíte tak odskakovat do cloud aplikací Autodesk 123D Catch, resp. ReCap Photo.

Listopadová verze aplikace Project Memento (Build 1.0.11.3) umí tvořit 3D modely přímo z ručních scannerů firmy Artec (modely Spider a Eva), podpora dalších scannerů bude doplňována. Přibyla funkce Dashboard, kde můžete spravovat vaše projekty z 3D skenování nebo z fotografií nebo stahovat výsledné 3D modely - úložiště je synchronizované z vaším účtem na cloudu Autodesk 360.


Memento nově podporuje i 3D myši 3dconnexion. Vyčištěný 3D model lze exportovat do formátů OBJ, FBX, STL, RCP, PLY a nově i PNG (s alfa kanálem). FBX lze exportovat včetně normál a textur pro prohlížení na mobilních zařízeních, OBJ i ve čtyřúhelníkové verzi pro snazší načtení do Fusion360. Lze měřit vzdálenosti, vykazovat výměru vybraných povrchových ploch, nebo celkový povrch 3D modelu.


Tisknout lze přímo na 3D tiskárny Stratasys (Object, Dimension, Fortus, uPrint SE, Mojo), Makerbot (Replicator) nebo Type A Machines (Series 1), nebo zprostředkovaně přes generované soubory STL.

Ukázka použití:Více na Autodesk Labs - Project Memento (verze expiruje 31.1.2015)

čtvrtek 6. listopadu 2014

Oprava nefunkčních online map Bing Live Maps v AutoCADu

Před šesti dny jsme na našem Helpdesku začali dostávat hlášení uživatelů o nefungujícím přístupu na online mapy Microsoft Bing Live Maps z funkce GEOGRAFPOLOHA v AutoCADu 2015 a 2014 (všechny verze). Jak se ukázalo, příčinou tohoto problému byla změna komunikačního protokolu (API) na serverech Microsoftu provedená z důvodu bezpečnostního problému objeveného v šifrování SSLv3.

Autodesk přepracoval způsob komunikace s mapovou službou Bing a po otestování nyní uvolnil aktualizaci potřebných souborů (konkrétně AcGeoLocationUI.arx) pro produkty řady AutoCAD 2014 a 2015. Soubory ke stažení a pokyny k aktualizaci najdete na support serveru Autodesku.


využití LiveMaps v aplikaci CADstudio GeoCode

Tento incident ukázal na úskalí internetové komunikace a závislosti na propojení odlišných aplikací. Na druhou stranu ale ilustruje i možnosti rychlé "globální" opravy objevené bezpečnostní hrozby.

čtvrtek 16. října 2014

Varování před nelegálními kopiemi CAD software Autodesk (aktualizováno)

Některým lidem jakoby snad vůbec nezáleželo na pozitivní karmě a chovají se značně nemorálně. Po nedávném případu plagiátů našeho produktu je tu další případ protiprávní aktivity, tentokrát ve formě prodeje "nejlevnějších elektronických licencí" software Autodesku. Takovéto supervýhodné licence mají jednu drobnou vadu, nelze je aktivovat, takže zájemce za své peníze získá pouze bezcenný soubor, "nastříhané noviny". Onen podvodný eShop také rozesílá firmám reklamní e-maily s nabídkou tzv. "výprodejových cen" CAD software. V eShopu používá tento podvodník popisy a parametry produktů zkopírované z webu CAD Studia, včetně odkazů a grafických prvků, takže nakupující může nabýt dojmu, že se jedná o reálný software a oficiální nabídku. Zaznamenali jsme i případ, kdy se podvedený zákazník následně snažil přes portál CAD Fórum najít pomoc při jeho - pochopitelně neúspěšných - pokusech o aktivaci takto zakoupené licence.


Skutečný objednávkový proces pravé elektronické licence začíná upřesněním, na jakou e-mailovou adresu má být software dodán (nemusí to být stejná osoba jako "nákupčí") a končí obdržením e-mailu "Order Processed" přímo od Autodesku, s informacemi o přiděleném sériovém čísle, produktovém klíči a s odkazem na stažení instalace zakoupené aplikace. Co je důležité - na vaše unikátní sériové číslo je pak vázána i následná aktivace licence po instalaci. Použitím podivného "afrického" nebo mnohokrát sdíleného sériového čísla se samozřejmě aktivace licence nepodaří a nelegální software tak nelze používat.


skutečně takto zakoupený "AutoCAD": fixou popsané DVD, neaktivovatelná licence

Nenaleťte proto prosím na podobné podvodné nabídky softwaru z podivných zdrojů. Finanční ztráta je pak bolestivá. Licenční software Autodesku dodávají pouze vyškolení autorizovaní partneři Autodesku, a to včetně technické podpory, popř. školení a dalších služeb. Pokud hledáte co nejnižší nákupní cenu, informujte se u CAD Studia na mimořádné promo akce, zkuste "LT" verze profesních aplikací, nebo využijte nový způsob licencování - pronájem (Desktop Subscription).

Aktualizace 5.12.2014: zaznamenali jsme podobnou nelegální nabídku na doméně myshoptet. Tentokráte se neoprávněně odkazuje na identitu jednoho z německých partnerů Autodesku. Provozovatel sice používá jiné jméno, ale mechanismus podvodu je velmi podobný.

úterý 14. října 2014

Uveden AutoCAD 2015 for Mac a LT 2015 for Mac


AutoCAD ve verzi pro Mac se vždy vymykal obvyklému jarnímu termínu uvádění nových verzí produktů Autodesku. Apple je Apple, takže nové verze AutoCADu for Mac se řídí termíny uvádění nových verzí operačního systému Apple Mac OS. I na letošní "AutoCAD for Mac 2015" a "AutoCAD LT for Mac 2015" jsme si tak museli počkat až do dneška, zatímco ostatní produkty Autodesk řady 2015 už jsou dávno na trhu.

AutoCAD for Mac 2015 je určen pro počítače Mac s nejnovější verzí Mac OS X 10.10.0 Yosemite. Stejně jako předchozí verze je plně kompatibilní s DWG výkresy známější Windows verze AutoCADu. Významně byly rozšířeny funkce Mac verze. V minulých verzích pro Mac totiž ve srovnání s AutoCADem pro Windows chyběly některé funkce. Nyní tak AutoCAD for Mac obsahuje rozšířené nástroje pro 2D a 3D navrhování, včetně editoru dynamických bloků, rychlého výběru objektů podle vlastností, správy stavů hladin nebo datových propojení na Excel.

Vedle dalších novinek verze 2015 tak AutoCAD for Mac 2015 umožňuje:
 • vytvářet inteligentní a flexibilní dynamické bloky a knihovny
 • vkládat do výkresů živá propojení na tabulky Excelu
 • vytvářet a spravovat nastavení hladin pomocí Správce stavů hladin (Layer State Manager)
 • snadno vyhledávat výkresové objekty podle vlastností funkcí RVÝBĚR, resp. QSELECT
 • zobrazovat náhledy příkazů a automaticky opravovat překlepy či synonyma
 • využít zvýšený výkon aplikace

Videoukázky - DataLink a rychlý výběr:

Cena verze 2015 se nezměnila, k dispozici je anglická a francouzská jazyková verze. Podobně jako u Windows verze lze AutoCAD LT for Mac získat i formou Desktop Subscription (časového pronájmu).

Více na AutoCAD for Mac

středa 1. října 2014

Autodesk A360 Mobile nyní i pro Android

V červnu jsme informovali o mobilní aplikaci Autodesk A360 Mobile pro mobilní zařízení Apple. Nyní byla uvedena bezplatná mobilní aplikace "A360 Mobile" i ve verzi pro telefony a tablety s operačním systémem Android. Interaktivně si tedy teď můžete prohlížet jakýkoliv 2D CAD soubor či 3D model na obrazovce vašeho chytrého telefonu nebo tabletu - od souborů DWG přes Revit a Inventor až po IGES, Solidworks nebo Catia (podporovaných formátů je více než 100). A360 umí pracovat i offline.

Interaktivní 3D model na telefonu Samsung Galaxy S4

Prohlížení ale není jedinou funkcí této aplikace. Podstatné jsou funkce pro online spolupráci, diskuse a sledování změn na projektech, k nimž jste přizváni nebo které založíte. A360 Mobile je důležitý nástroj pro využití cloud služeb Autodesk 360 - doplňuje možnosti interaktivního přístupu z web prohlížečů stolních počítačů.


Můžete sledovat změny a novinky ve vašich sdílených projektech. Pomocí A360 se můžete propojit a spolupracovat v týmech, ať jste zrovna kdekoliv. Všechna projektová data jsou přístupná a jednoduše zobrazitelná - pomůže vám zvýšit produktivitu výrazným zlepšením způsobů kterými vytváříte, zobrazujete, simulujete a sdílíte vaše návrhy.

Ke stažení na www.cadstudio.cz/mobilni.asp
Viz též www.cadstudio.cz/autodesk360

pátek 26. září 2014

Aktualizovaná verze produktů Autodesk ReCap


Software firmy Autodesk pro zpracování mračen bodů - Autodesk ReCap, ReCap Pro a ReCap 360 - byl aktualizován na nové verze. Aktuální Windows verze je 1.4.0.132. Aktualizaci na nejnovější verzi získáte pomocí Application Manageru nebo stažením a instalací "trial" verze aplikace ReCap Pro 2015 (viz Trial-Download). Rozšířené funkce verze "Pro" (např. bezterčíková registrace skenovaných bodů, měřičské body) se po uplynutí zkušebního období nebo při vypršení licence Pro-verze automaticky vrátí na funkčnost standardní verze ReCapu. Standardní verze ReCapu je bezplatná. ReCap je dostupný ve 14 jazycích, včetně češtiny (lze přepínat uvnitř aplikace).

Autodesk ReCap je populární a snadno použitelný nástroj umožňující efektivně zpracovávat velmi rozsáhlá mračna bodů (miliardy bodů) z laserového skenování (LiDAR) ve všech obvyklých souborových formátech. Indexovaná mračna bodů pak lze přímo načítat v aplikacích AutoCAD, Autodesk Revit, Inventor, Navisworks či 3ds Max, nebo publikovat pomocí cloud služby ReCap 360 na internetu.

Některé nové funkce verze 1.4:
 • Reporty přesnosti založené na šachovnicových nebo kulových terčících (pro detekci problémů a informace o kvalitě dat)
 • Terčíkové zpřesnění registrace bodů (zlepšuje sesouhlasení bodů v nevýrazných prostorech, zjišťuje středové body)
 • Vracení registrace (výmaz skenů bez nutnosti re-registrace)

Úvodní obrázek skenovaného mračna bodů z ReCapu jistě pozná každý v České republice - model Staroměstského náměstí byl vytvořen firmou Turn 10 Studios pro hru Forza Motorsport 5 pro konzole Xbox One.


Více informací najdete na cadstudio.cz/recap a recap.autodesk.com.

(via Between the lines)

středa 10. září 2014

Proměňte váš mobil na 3D skener


Mobilní aplikace Autodesk 123D Catch využívá cloud technologie pro snadno použitelné 3D skenování. Přímo na vašem telefonu nebo tabletu převede sérii fotografií zájmového objektu na přesvědčivý otexturovaný 3D model. 123D Catch byl dosud k dispozici pouze pro iPhone, iPad nebo web prohlížeče Google Chrome. Nyní byl nově uvolněn i jako aplikace pro Android, takže je možné 3D-skenovat i z nejrozšířenějších telefonů a tabletů s operačním systémem firmy Google (vyžaduje Android 4.0.3 a vyšší).

Tato "modelovací" aplikace, dříve známá jako "Photofly" má i profi verzi "Autodesk ReCap Photo". Samotný 123 Catch je ale zdarma. Můžete lehce vytvářet a následně sdílet, interaktivně prohlížet či tisknout 3D modely lidí, uměleckých artefaktů, budov, rostlin - čehokoliv, co můžete vyfotografovat ze všech stran, aby aplikace mohla z fotografií rekonstruovat 3D model. Aplikace nabízí i funkce pro začištění modelu, 3D tisk a export do řady různých 3D formátů (i pro CAD aplikace).
Autodesk 123D Catch si můžete stáhnout z Google Play nebo z iTunes.

Viz též:

středa 3. září 2014

Online správa projektů - Autodesk A360


Už v prosinci 2013 a poté v květnu 2014 jsme informovali o vývoji nové platformy pro univerzální správu projektových dat, jejich snadné sdílení a připomínkování v týmech, na jakékoliv platformě a díky mobilním zařízením i z jakéhokoliv místa. Služba Autodesk 360 (nově "Autodesk A360") byla dosud provozovaná ve formě preview verze. Její rozšířená podoba, včetně komerční verze, byla představena dnes.

Studie společnosti Gartner mapující spolupráci mezi výrobci (ID:G00238925) aktuálně hodnotí cloud nástroje jako nejrychleji rostoucí kategorii pomůcek jak pro interní spolupráci, tak pro práci s externími partnery. Studie rovněž říkají, že 50% výrobců "dělá práce s někým dalším" zatímco 41% uvádí, že “jiní využívají jejich práci”. Aplikace A360 je řešením pro tuto oblast spolupráce nad projekty. Vaši týmovou spolupráci můžete velmi rychle povýšit na novou úroveň.

Autodesk A360 propojuje, organizuje a spravuje informace o vašem týmu a projektech. Zpřístupňuje všechny typy návrhových dat z jakéhokoliv místa, na jakémkoliv zařízení. Prohlížeč 2D a 3D dat podporuje přes 100 typů projektových a návrhových formátů, včetně formátů Autodesku i konkurenčních formátů a včetně doprovodných formátů, jako jsou kancelářské dokumenty, prezentace nebo tabulky. To vše s interaktivním prohlížením v běžném web prohlížeči, bez potřeby instalace doplňkových plugin modulů. 3D modely si můžete prohlížet i na mobilu (i offline).

CAD data sestav lze zobrazovat včetně stromové struktury, můžete zobrazovat informace o vlastnostech jednotlivých komponent. Zobrazit lze rozstřel sestavy s volitelnou úrovní rozpadu. Vestavěný je fotorealistický renderer 3D dat. Můžete prohledávat a filtrovat textový obsah CAD návrhu (tzv. deep search) - snadno tak zobrazíte třeba všechna těsnění v sestavě stroje, všechny dveře v budově. Upload dat dokáže zpracovat vztahy mezi soubory, můžete tak snadno nahrát například celou složku sestavy a aplikace vytvoří vazby mezi soubory. K dokumentům lze pak přistupovat z jakéhokoliv zařízení, včetně tabletů a telefonů, a to s maximálním zabezpečením a šifrováním, podstatně bezpečněji než je posílání souborů e-mailem nebo přes FTP.

Univerzální prohlížeč prakticky jakýchkoliv 3D CAD souborů v A360 - [UKÁZKA]:
(vyžaduje WebGL - pro MSIE11, Chrome 27, Safari 8, Firefox 30 a vyšší)

Co je A360:


Službu A360 je možné využívat buď v bezplatné verzi nebo ve verzi "A360 Team" s předplatným 10$/uživatele/měsíc (prozatím jen v USA+Kanadě), pro studenty je tato aplikace zdarma - podobně jako ostatní aplikace Autodesk.


www.autodesk360.com
Mobilní verze A360 je prozatím dostupná pro iOS (pro Android se připravuje)
A360 je propojen i s modelářem Fusion 360 (viz blog InventorGuru)

pondělí 1. září 2014

Autodesk Pteromys pro lépe létající modely

PoletuškaPapírová letadélka a soupeření o co nejdelší a nejhladší let s různými dovedně poskládanými a dovedně házenými papírovými šipkami si ve školním věku vyzkoušelo asi každé dítě. Aerodynamické vlastnosti šipek a jejich letové vlastnosti ale ve skutečnosti představují dosti obtížnou konstrukční úlohu. Optimalizace tvaru šipky-kluzáku lze podrobit vědeckému přístupu - a o to se pokouší výzkumný projekt "Autodesk Pteromys" pojmenovaný po létající veverce (pteromys volans = poletuška slovanská).

Projekt s plným názvem Pteromys: Interactive Design and Optimization of Free-formed Free-flight Model Airplanes je postaven na digitalizaci sady letových trajektorií různých tvarů papírových letadélek. Z nich jsou pak odvozeny základní nelineární vztahy mezi tvarem křídla a silami ovlivňujícími tvar klouzavé letové křivky. Výsledný fyzikální model pak umí analyzovat obecné volné tvary křídel a dobře odpovídá výsledné reálné letové trajektorii. Z tohoto zjednodušeného aerodynamického modelu vychází návrhový software (s kouzelným tlačítkem "Make it fly"), který interaktivně optimalizuje uživatelem navržený tvar křídla vlaštovky tak, aby bylo dosaženo maximálních letových schopností zkonstruovaného kluzáku. Ten může být buď z papíru nebo i z dalších materiálů. K létání tak lze "donutit" i kluzáky překvapivých tvarů.Více k projektu Pteromys a ukázky letu:


Šťastné vykročení do nového školního roku a úspěšné létání o přestávkách.

Volně dle autodeskresearch.com

středa 13. srpna 2014

Subscription Extension 1 pro Autodesk 3ds Max 2015

Všichni uživatelé aplikace Autodesk 3ds Max 2015, včetně verze 3ds Max Design 2015 (i ze sad Autodesk Design Suite), kteří mají platné Subscription, si mohou ze Subscription centra stáhnout rozšíření funkcí této animační aplikace - tzv. Autodesk 3ds Max 2015 Extension 1. Extension 1 přináší tři hlavní nové funkce:

Podpora OpenSubdiv

Jedním z nejčastějších požadavků uživatelů 3ds Max bylo doplnění ploch OpenSubdiv. Max 2015 nyní podporuje povrchové plochy typu OpenSubdiv z opensource knihoven Pixaru využívajících technologie od Microsoft Research. Ty využívají architekturu paralelních procesů v CPU a GPU, a výsledkem je zvýšený výkon zjemněných povrchových sítí v grafických výřezech aplikace. Navíc mají uživatelé k dispozici nové nástroje pro rychlejší tvorbu komplexní geometrie.


    

Podpora Alembic

3ds Max nyní umí využít otevřený výměnný formát Alembic (Sony + Lucasfilm), tedy soubory s příponou .abc. Formát Alembic převádí komplexní animovaná data do neprocedurální, aplikačně nezávislé geometrické sady. Je navržen pro vysoce efektivní využití paměti a diskového prostoru, takže umožňuje pracovat s velmi rozsáhlými datovými sadami.


Rozšířený ShaderFX

Shader-editor ShaderFX nabízí rozšířené možnosti stínování v reálném čase a lepší spolupráci mezi aplikacemi 3ds Max, Maya a Maya LT. Shadery lze nyní lépe definovat a sdílet.


10. září 2014 pak bude uvolněna i Extension 1 pro Autodesk Maya 2015. Ta přinese do Mayi nový systém správy barev, nové volby barev pro drátové zobrazení, snazší opakování příkazů klávesovou zkratkou, přepínání viditelnosti objektů, zvýšení výkonu a podporu multi-UV tiling pro OpenSubdiv.

Více o Extension 1 viz www.cadstudio.cz/download

úterý 12. srpna 2014

Skoro pravý AutoCAD 2015 za 5$, nyní mimořádně za 4.75$

V posledních týdnech zaznamenáváme na naší zákaznické lince zvýšenou intenzitu dotazů na evidentně falešné CAD produkty Autodesku. Od zoufalých snah uživatelů o naši pomoc při aktivaci licence zakoupené napodobeniny produktu, až po rozumnější ověřovací dotazy, za můžeme doporučit koupi produktu na eShopu XY nebo zda bude v Česku nebo na Slovensku fungovat verze "určená pro Čínu" nebo "pro Nigérii". Nejde přitom jen o zahraniční, většinou asijské nabídky, ale i o české prodejce.

Posuďte sami důvěryhodnost jednoho z posuzovaných produktů (čínský eShop):

"Autodesk AutoCAD 2015 English for Windows Full Version Color Packaging, free shipping" - standard price 5 USD, discount price 4.75 USD

No řekněte sami, nekupte to... Důvěru v nabídku má zvýšit publikování pozitivních až nadšených reakcí "předchozích kupujících" a prohlášení o "money back guarantee". Nepříjemnější překvapení je (i když doopravdy asi ani nikdo překvapen není), že při následném pokusu o údajně garantované vrácení peněz za falešný výrobek daný eShop náhle přestává komunikovat.

Zakoupit lze takto například i ručně potištěné DVD s "žánrovými motivy" Autodesk Inventoru (další z případů) - na DVD najdete instalaci staré verze Inventoru, ovšem bez pravého sériového čísla nejde tuto instalaci zaktivovat (zprovoznit). Obvyklým trikem je také nabízení různých "OEM" verzí produktů Autodesku. Tzv. OEM verze sice existují, ale samy o sobě nefungují a jsou určeny pouze pro vývojáře, jako základ jejich profesních aplikací, se speciální licencí.

Jsou i výtečníci, kteří se inspirovali elektronickou distribucí licencí novějších verzí produktů Autodesku (ELD) a na svých e-shopech prodávají již pouze "zaručeně pravá" sériová čísla. Je asi zbytečné vysvětlovat, že tato sériová čísla nejsou svázána s platnou licencí a daný produkt tak nelze aktivovat a používat. To, že máte fakturu s takovýmto sériovým číslem, od českého e-shopového prodejce (s nedohledatelným sídlem), nebo z druhé ruky přeprodané na bazaru Aukro, vám k pravému a fungujícímu produktu nijak nepomůže. Unikátní aktivační klíč k legálním instalacím pro konkrétní stroj vydává (po ověření) ke svým produktům přímo Autodesk.

Je s podivem, že na evidentní podvrhy CAD programů za nesmyslné ceny naletí někdy i renomované firmy. Zatímco novou firemní Octavii nabízenou noname prodejcem za 50 tis. Kč nebo poslední iPhone za 5 tis. by si takto asi nikdo nekoupil, nový trvalý AutoCAD LT 2015 za 15 tisíc od stejného prodejce připadá řadě lidí jako prima nabídka.

Prakticky všichni producenti software mají síť autorizovaných prodejců. Jedině tito prodejci mohou prodávat legální a ověřené licence. Licenci Autodesk produktů nikdy netvoří pouze sériové číslo nebo nějaký kouzelný klíč. Prodejci se sice zpravidla ve svých prodejních cenách liší (většinou podle úrovně poskytované technické podpory), tyto odlišnosti ale bývají v řádu jednotek procent, nikoliv desítek procent. Chcete-li ušetřit peníze, nervy s instalací, odvirování vašeho PC a vyhnout se opletačkám s úřadem resp. právním potížím, nenaleťte na až příliš lákavě znějící nabídky software.


(C) J.Foglar, Rychlé šípy

PS: jeden (legální) trik na extrémně levné licence Autodesku vám ale poradit můžeme - je to subscription, časový pronájem licence

středa 6. srpna 2014

Pozor na plagiáty původních šablon CAD Studia pro AutoCAD Civil 3D

V CAD Studiu jsme se v rámci poprodejních služeb vždy snažili k CAD produktům přidávat maximum užitečných bonus nástrojů - vlastních utilit, knihoven, šablon - podle nasbíraných reálných požadavků českých a slovenských projektantů a konstruktérů - tak, aby nasazené řešení poskytovalo zákazníkovi co nejvyšší užitek, maximálně zvyšovalo jeho produktivitu a zrychlovalo tak návratnost investice do daného CAD řešení.

Proces vývoje těchto bezplatných doplňkových nástrojů samozřejmě není bezplatný a představuje i nemalé úsilí, nadšení, odborné znalosti a zkušenosti ze strany technických konzultantů a vývojářů CAD Studia. Za každou bonus utilitou nebo šablonou jsou hodiny vývoje, přemýšlení o optimální cestě, vracení se po slepých uličkách a testování výsledné verze - jako ostatně u každé tvůrčí práce.

Proto velmi nelibě neseme, když se setkáme s případy bezskurpulózního odcizení výsledků naší práce. Již po několik verzí poskytuje CAD Studio v rámci bonusů "CS+" k AutoCADu Civil 3D své šablony (silnice, voda, HTU) - předdefinované projekční styly odpovídající českým a slovenským normám a zvyklostem. V minulých dnech oznámil jeden z menších konkurentů CAD Studia "vlastní" výkresové šablony pro AutoCAD Civil 3D, údajně "vyvíjené naší společností, za přispění našich odborníků, poznatků z praxe a v neposlední řadě Vašich námětů" (sic!).

Protože už doprovodné obrázky k této zprávě vzbuzovaly jisté podezření, podívali jsme se na tyto šablony podrobněji. Soubory DWG ukládají část historie, takže není příliš obtížné dokázat autorství originálu. Krádež se pachatel snažil ne moc promyšleně skrýt přepsáním názvů a přeuložením celých stylů, ale vlastní obsah (kterému zřejmě ani příliš nerozuměl) zůstal beze změn. V našich stylech používáme vlastní filozofii, která dosud nebyla jinde využívána, a ta je zde okopírována do písmene. Šablony rovněž obsahují řadu námi vytvořených proměnných (některé ještě jen jako pozůstatky "slepých uliček"), vzorců i dynamických bloků - ty ovšem byly ukradené také. Použité entity mají identickou geometrii. Okopírované šablony jsou přeuloženy bez optimalizace, takže prázdné DWG soubory šablon jsou při stejném obsahu zbytečně cca 2x větší než u originálu.
Odcizené šablony navíc obsahují strukturální chyby v DWG souboru (ověřené příkazem Audit) a různé překlepy, které nesvědčí o moc pečlivé práci a mohou způsobovat problémy při jejich nasazení v praxi.

Zde je porovnání šablon (naše originální verze vlevo):

1. Silniční šablona - srovnání názvů stylů popisků spojnic včetně pojmenování unikátních interních proměnných a jejich obsahu. Za povšimnutí stojí dost nemotorný způsob přepisování názvu stylů z X.x=>X.y nebo VPR => VPŘ. Ořez je prováděn odsazením od kótovací čáry o náhodně zvolené malé číslo, stejné „náhodné“ číslo je i v odcizené šabloně (klikněte pro větší):


2. Silniční šablona - srovnání proužků popisek podélného profilu


3. Vodařská šablona - srovnání proužků popisek podélného profilu


4. HTU šablona – srovnání dynamických bloků pro křížení inženýrských sítí ... jsou stejné ve všech šablonách


Od odcizené verze byly originální šablony CAD Studia již několikrát doplněny a byly opraveny drobné chyby (například ve vodařské šabloně se v šikmých a zalomených příčných řezech neobjevuje správně vzdálenost od osy podél řezu, ale kolmo k ose). I proto je důležité pracovat s originálními, průběžně aktualizovanými šablonami.

Společnost CAD Studio již podnikla právní kroky k ochraně svého autorského díla.

čtvrtek 31. července 2014

Jednotná správa uživatelských účtů, licencí, aktualizací a zařízení

Správci nebo koordinátoři Autodesk Subscription mohou na adrese accounts.autodesk.com (resp. manage.autodesk.com/cep/) využít nové rozšířené a zjednodušené funkce pro moderní správu uživatelských účtů patřících pod subscription smlouvu (resp. smlouvy) dané firmy, a to včetně propojení s aktualizacemi (service packy) CAD produktů spravovaných na desktop počítačích aplikací Application Manager (instalovaná od verzí 2015). Správci subscription tak mají úplný přehled o možnostech, uživatelích, stanicích, aktuálním čerpání a aktualizacích jimi licencovaných Autodesk produktů.


Jednotlivým uživatelům lze přiřazovat práva pro různé aplikace, rozšíření a aktualizace, je možné sledovat čerpání kreditů, určovat způsob stahování, distribuce a instalace aktualizací (service packů) aplikovaných na jednotlivých zařízeních ve vaší firmě. Pod kontrolou zde máte i obsah a termíny jednotlivých subscription smluv. Web rozhraní tam může sloužit jako SAM nástroj spravující CAD licence používané ve vaší firmě.

Na web portálu vidíte mj. podobné informace o dostupných aktualizacích a doplňcích vašich Autodesk produktů jako v desktop utilitě Application Manager:Autodesk plánuje, že desktop aplikace Application Manager začne postupně kromě instalace aktualizací a oprav nabízet i nově dostupné moduly aplikací, bude vědět o vzájemných závislostech mezi aplikacemi, upozorňovat na důležité informace a časem bude nabízet i instalace a síťová rozmístění plných produktů.

Mimochodem, jako backoffice řešení pro správu tohoto kombinovaného systému propojujícího subscription smlouvy, produktový vývoj, uživatelské účty a lokální stanice používá Autodesk interně svou vlastní aplikaci PLM 360.

Správa uživatelů:


Správa zařízení (po odsouhlasení přístupu):


Vyzkoušejte si sami tento nový a postupně doplňovaný systém správy pod vaším subscription účtem na web adrese:
https://manage.autodesk.com/cep/

Aktualizované informace viz Autodesk Account

čtvrtek 17. července 2014

Překvapivá akvizice - Autodesk kupuje designérské studio The Living

Newyorské designérské studio "The Living" vedené Davidem Benjaminem se zaměřuje na avantgardní projekty a objekty z materiálů tvořených živými organismy a přírodními strukturami, na 3D tisk bakteriálních forem a na propojení různých bio-technologií.

Autodesk plánuje vytvořit s The Living společné Autodesk Studio a využívat CAD pro tvorbu nových typů projektů využívajících nové materiály, tvary a metodiky. Na pomezí kultury designu, CAD technologií, 3D tisku, robotiky, programování a biologie se pohybuje nejen The Living ale i sám Autodesk. K jeho méně známým aktivitám patří například Project Cyborg a výzkum bio- a nanotechnologií, programovatelné hmoty - viz autodeskresearch.com.

Studio The Living zvítězilo v nedávné soutěži mladých architektů s experimentálním projektem biologické architektury, budovy "Hy-Fi" - houbové věže tvořené živými cihlami z hub (viz obrázek). Pozornost vzbudil i projekt "Mussel Choir" (chór škeblí), ve kterém tvořily škeble bio-senzory zjišťující kvalitu vody a změny kvality se projevovaly zvukově, "zpěvem" celé instalace.

Více na In the Fold

sobota 28. června 2014

Který projekční software se mám začít učit?


Po prázdninách se začne řada studentů vzdělávat na odborných školách a bude se snažit načerpat znalosti a zkušenosti mimo jiné i v ovládání specializovaného CAD/BIM software z oblasti architektury a stavební projekce. Ač jsou základní principy nejrozšířenějších programů zčásti podobné, přeci jen je vhodné se už od počátku výuky zaměřit na ty softwarové aplikace, které jsou v praxi nejrozšířenější a jejichž znalost je následně na trhu práce nejžádanější.

Online magazín Black Spectacles vypracoval analýzu zveřejněných požadavků na znalosti a dovednosti pro uchazeče o 928 volných pracovních pozic v top 50 architektonických a projekčních firmách z žebříčku "top 300". Přes 70% z těchto architektonických pozic má jako podmínku znalost světově nejrozšířenější BIM aplikace, Autodesk Revitu. Přes 50% stále ještě vyžaduje znalost AutoCADu. Třetím nejžádanějším programem je Sketchup. Znalost klasického ručního rýsování je vyžadována u 4% těchto pracovních pozic.

Celý žebříček a další informace najdete v článku na BlackSpectacles.com

A mimochodem, ti aktivnější nemusejí čekat až na začátek semestru - Revit a jakékoliv další programy firmy Autodesk jsou pro studenty k dispozici zdarma - viz www.autodesk.com/education/free-software/ nebo www.cadstudio.cz/edu.

středa 25. června 2014

Autodesk A360 mobile - jakýkoliv CAD soubor na vašem mobilu

Pomocí nově uvedené (resp. znovu uvedené, viz níže) mobilní aplikace Autodesk A360 nyní můžete prohlížet 2D a 3D CAD soubory v prakticky jakémkoliv formátu na obrazovce vašeho tabletu nebo telefonu (iPad či iPhone).

Cloud služba "Autodesk 360" nabízí mnoho užitečných CAD funkcí a cloudových nástrojů, a řada dalších je plánována na nejbližší měsíce (viz květnový článek). Všechny funkce nového, na projektech založeného cloudu Autodesk 360, včetně interaktivního prohlížeče více než 60 různých CAD formátů, jsou dostupné odkudkoliv prostřednictvím webového prohlížeče. Nicméně dosud existovala výkonnostní omezení daná mobilními verzemi web prohlížečů jako je Safari nebo Chrome - zejména omezení WebGL zobrazení. Tato nová mobilní aplikace Autodesk 360 obchází ona omezení díky přímému přístupu na cloudová data a funkce, nikoliv prostřednictvím web prohlížeče. Autodesk 360 Mobile je v současné době dostupný pouze pro Apple iOS - tedy pro iPad a iPhone (verze pro Android je plánována také).

Autodesk A360 na iPadu:


A Autodesk 360 v desktopovém web prohlížeči:


Autodesk A360 umožňuje prohlížet i velmi rozsáhlé 3D a 2D projekty a sleduje změny a novinky ve vašich sdílených projektech. Pomocí této aplikace se můžete propojit a spolupracovat v týmech, ať jste zrovna kdekoliv. Všechna projektová data jsou přístupná a jednoduše zobrazitelná v široké škále formátů. Autodesk 360 podporuje jak online tak offline pracovní postupy - pomůže vám zvýšit produktivitu výrazným zlepšením způsobů jakým vytváříte, zobrazujete, simulujete a sdílíte vaše návrhy.

Některé z CAD formátů podporovaných v Autodesk A360: AutoCAD, Inventor, Fusion 360, Revit, Navisworks, SolidWorks, CATIA a generické souborové formáty jako PDF, DWF/DWFX, STL, STEP, IGES, OBJ, SAT, plus řada dalších.

Bezplatnou novou aplikaci Autodesk A360 si můžete stáhnout z iTunes a od 1.10. i na Google Play (viz též mobilní aplikace Autodesk).

PS:
I když název "Autodesk 360" plně odpovídá funkcím této aplikace, v minulosti již existovala aplikace pojmenovaná "Autodesk 360" (známá též jako "Design Review Mobile"). Tato aplikace je stále dostupná ve verzi pro Android. Nenechte se prosím zmást číslováním verzí - ve skutečnosti je "Autodesk 360 V1.0 for iOS" zcela nový nástroj s podstatně více funkcemi než měla "předchozí" verze 3.x starší aplikace zvané "Autodesk 360". Aktualizace: aplikace se nyní jmenuje "A360 Mobile".

pondělí 23. června 2014

První profesionální bezdrátová 3D myš - SpaceMouse Pro Wireless


3Dconnexion je tradiční výrobce 3D kontrolerů pro přirozené ovládání nejrůznějších grafických aplikací ve 3D. Po loňském uvedení první bezdrátové 3D myši SpaceMouse Wireless nyní přichází s první profesionální bezdrátovou myší - SpaceMouse Pro Wireless. Tento černý elegán dokáže podstatně zvýšit produktivitu práce ve vaší CAD aplikaci díky rychlému, ergonomickému a přirozenému ovládání pohledu na konstruovaný či projektovaný model. V bezdrátové podobě vás již nebudou omezovat ani připojovací kabely.

SpaceMouse Pro Wireless využívá bezdrátovou technologie 3Dconnexion v pásmu 2,4GHz s dvouměsíční výdrží baterie. Usnadňuje práci automatickým přiřazováním příslušných příkazů (podle kontextu prostředí CAD aplikace) čtyřem inteligentním klávesám. Pomocí kláves rychlého zobrazení QuickView můžete zjišťovat chyby, zkoumat alternativy a efektivněji prezentovat vaši práci. Měkce potažená opěrka ruky a ergonomické rozmístění všech 15 tlačítek s měkkým dohmatem zaručují pohodlné ovládání.

Jak 3D myš funguje
Patentované ovládací kolečko myši SpaceMouse Pro Wireless se šesti stupni volnosti (6DoF) zajišťuje přirozenou 3D navigaci, navrženou speciálně pro profesionály. Umožní vám hladce posunovat, přibližovat a otáčet modely a kamery. Můžete snadno rozmisťovat součásti, sestavy a návrhy. Můžete intuitivně zkoumat a analyzovat návrhy ze všech úhlů. Téměř jako byste model drželi v ruce.

Zatímco standardní myš slouží k vybírání, vytváření a úpravám, zařízení SpaceMouse Pro Wireless zajišťuje 3D navigaci - tomuto revolučnímu stylu práce oběma rukama dávají přednost přední světoví konstruktéři, architekti a profesionálové z oblasti 3D designu.

Bezdrátová svoboda
Nepotřebujete žádné kabely. Stačí zasunout přijímač micro-USB do počítače PC nebo Mac a můžete využívat 3D se spolehlivostí kabelového zařízení. SpaceMouse Pro Wireless vydrží tři měsíce bez nabíjení. Až bude potřebovat dobít, pouze připojíte kabel micro-USB a můžete pokračovat v práci. Dvouportový rozbočovač USB je standardní součástí dodávky.

Pokročilé funkce
Přiřazením čtyřřádkových radiálních nabídek jakémukoliv z 15 tlačítek 3D myši získáte snadný přístup k mnoha dalším oblíbeným příkazům vaší CAD aplikace prostřednictvím obrazovky. Během několika sekund si vytvoříte vlastní nabídky, nebo vybíráte z předvoleb navržených tak, aby vhodně rozšířily možnosti zařízení SpaceMouse Pro. Funkce displeje na obrazovce vám prakticky připomene příkazy přiřazené inteligentním funkčním klávesám, takže se můžete soustředit na navrhování a nikoliv na přehled klávesových zkratek - stačí stisknout a přidržet kteroukoliv ze čtyř inteligentních funkčních kláves na SpaceMouse Pro Wireless.

Minimalizujte pohyby rukou
Prakticky umístěné pomocné klávesy klávesnice umožňují rychlý a snadný přístup k funkcím kláves Ctrl, Shift, Alt a Esc a tím zkracují čas nutný k přemístění ruky na klávesnici.

SpaceMouse Pro Wireless je kompatibilní s aplikacemi Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max a další více než stovkou nejrozšířenějších 3D programů. Viz stránka 3D myši.

Kontaktujte CAD Studio pro cenové informace nebo zapůjčení některého ze zařízení firmy 3Dconnexion.

pátek 6. června 2014

Autodesk Screencast - šikovný nahrávač obrazovky


Už v listopadu 2012 se na Autodesk Labs objevil vývojový projekt "Chronicle" - aplikace pro nahrávání postupů v CAD aplikacích Autodesku. Videozáznam dění na obrazovce a zvukový doprovod doplňuje informacemi o konkrétně spuštěných příkazech a funkcích v dané CAD aplikaci. Project Chronicle byl nyní oficiálně uveden jako "Autodesk Screencast". Na rozdíl od běžných záznamových aplikací, jako například Camtasia, Jing nebo Microsoft Expression Encoder, vytváří Autodesk Screencast i interaktivní časovou linii, "scénář" se sekvencí konkrétně spuštěných příkazů, menu a dialogů. Scénář s názvy a popisy příkazů lze procházet a lze v něm vyhledávat.


Pomocí Screencast můžete snadno vytvářet přehledné výukové materiály nebo dokumentovat a sdílet vaše pracovní postupy.

Vaše videozáznamy jsou ukládány do osobní nebo do veřejné sekce na webu screencast.autodesk.com - tam si můžete následně prohlédnout svá videa i veřejná videa ostatních uživatelů rozčleněná do kategorií. Video můžete také sdílet na vašem webu (embed). Do Screencast je potřeba se přihlásit vaším Autodesk ID (jak získat Autodesk ID).

Nahrané video můžete označit jako "Public" (bude přístupné veřejně, pod vaším jménem), nebo jako "Unlisted" (bude přístupné pouze těm komu prozradíte přímý odkaz), nebo jako "Private" (video bude přístupné jen vyjmenovaným uživatelům nebo skupinám). To odpovídá známým kategoriím YouTube - Veřejné, Neveřejné, Soukromé. Objem nahraných videí není v současné době nijak omezen.

Autodesk Screencast lze využít pro záznam jakékoliv Windows nebo Mac aplikace, ale pro záznam sekvence (scénáře) konkrétních funkcí je potřeba plug-in pro danou CAD aplikaci. Plug-in moduly jsou v současné době k dispozici pro:
 • Autodesk AutoCAD 2013,2014,2015 (celá produktová rodina)
 • Autodesk AutoCAD LT 2013,2014,2015 (celá produktová rodina)
 • Autodesk Fusion 360
 • Autodesk Inventor 2014,2015 (celá produktová rodina)
 • Autodesk Inventor LT 2014,2015 (celá produktová rodina)
 • Autodesk Revit Architecture 2013,2014,2015 (celá produktová rodina)


Plugin si můžete stáhnout na naší stránce Download.

Pokud nechcete váš videozáznam využít jen na Screencastu, ale třeba i pro publikování na YouTube nebo jej potřebujete využít off-line, obraťte se na náš Helpdesk - poradíme vám, jak ze Screencastu ukládat video-soubory .MP4.