úterý 9. prosince 2014

Další aktualizace Autodesk Memento - porovnání 3D modelů

Skutečně rychlým vývojem prochází v poslední době aplikace pro zpracování rozsáhlých 3D mesh modelů - Autodesk Memento (v současnosti "ReCap Photo", součást ReCap Pro). Je důležitým nástrojem pro zachycení 3D reality pomocí fotografií, 3D skenování mračen bodů nebo ručních 3D skenerů a následný přenos 3D dat do CAD a BIM nástrojů. Dnes uvolněná verze Mementa (V1.0.12.1, expiruje 31.3.2015) přináší hned několik důležitých novinek. Lze exportovat AVI video s prezentací modelu ve vícenásobném rozlišení. Zjednodušila se 3D navigace v modelu pomocí kulového gizma a přiřazování souřadnicových systémů modelu. Lze exportovat OBJ soubor bez textur nebo naopak s re-baked texturami. Zlepšila se podpora 3D skenerů Artec.

Asi nejzajímavější novinkou je ale funkce pro porovnávání 3D modelů. Lze snadno provést analýzu rozdílů mezi dvěma povrchovými modely. Výsledek analýzy je znázorněn hypsometrií barevně zvýrazňující kladné a záporné rozdíly geometrie obou srovnávaných modelů, resp. staré a nové verze modelu. Můžete tak snadno porovnat např. nafotografované a vygenerované 3D modely téže scény po určitém čase (např. vzrůst rostliny, postupnou erozi terénu), porovnat teoretický (z CAD) a reálný tvar vyrobené a následně naskenované součásti, vyhledat změny geometrie mezi dvěma verzemi 3D sestavy z CAD aplikace (pouze vnější tvar, mesh).

V níže uvedeném příkladu byl model pejska (získaný v Mementu z nafotografované scény) upraven do nové verze pomocí nástroje "push" a "pull" vyhlazení v oblasti krku a zadní nohy. Následně byl pomocí funkce Analyze > Analyze the difference porovnán načtený model s originální neupravenou verzí (.RCM soubor na disku). Okno "Difference analysis" umožňuje nastavit škálu zobrazení podle velikosti rozdílu i "neutrální pásmo", ve kterém jsou malé rozdíly ignorovány. Výsledek pak jasně zobrazuje místa, kde byl "3D štětcem" změněn tvar modelu (přidání a ubrání hmoty).

Původní model:

Provedení změny vyhlazením:

Výsledek porovnání:

Viz Project Memento na Autodesk Labs.

středa 3. prosince 2014

Autodesk University 2014 - kam směřují CAD nástroje?


Tak jako vloni a v předchozích letech se zástupci CAD Studia účastní na pravidelné výroční konferenci Autodesku určené pro uživatele z celého světa - Autodesk University 2014 (AU2014). Letos se do Las Vegas sjelo na 10.000 účastníků, více než polovina z nich přitom navštívila konferenci AU poprvé.

Úvodní přednáška Jeffa Kowalskiho, technického ředitele Autodesku, byla jako obvykle velmi inspirativní. Rozebírá, že všechny dosud navrhované věci kolem nás, od historie po současnost, měly jednu společnou vlastnost - byly mrtvé, nereagující na podněty, nekomunikující mezi sebou. Ale to se změní. Autodesk pracuje na nových návrhových procesech, které simulují přírodní, evoluční výběr. "Konstrukční návrhy" samotné přírody jdou vždy kupředu. Přírodu simulující návrhové postupy jsou založeny na algoritmech klasifikace prvků a jejich vztahů - tedy především na využití již fungujících věcí pro návrh nových věcí a postupů. Pomocí inteligentní taxonomie a informací o kontextu se počítač snaží porozumět prvkům návrhu - co jsou, k čemu slouží, jak pracují. Díky porozumění poskytnutým příkladům pak může počítač napodobit přirozené chování.

Přestaneme tedy počítači říkat co udělat, ale jen čeho chceme dosáhnout - tedy určíme cíle, nikoliv postupy. Počítač tak sám navrhne vhodná řešení zadané úlohy, např. převodu kroutícího momentu. Toto tzv. generativní navrhování není nová myšlenka, teoretici se jí zabývali již řadu let, ale dosud chyběla výpočetní síla pro praktické využití. Nyní je díky cloudu možné zpracovat miliony testovaných variant a programově najít optimalizovaná řešení zadaného problému. Viz též Project Dreamcatcher.

Postupy mají již reálné výsledky - vymysleli byste starými CAD postupy například takovýto tvar odlehčeného komponentu?


Společnost ARUP použila generativní navrhování Autodesk pro tyto tvary kloubů nosné táhlové konstrukce:


Podobné návrhy se využívají již i v medicíně nebo kosmickém průmyslu.

Nové principy navrhování také podporují věci reagující na parametry okolí. Lze pro ně využít i nově objevené typy materiálů s překvapivými fyzikálními vlastnostmi. Jeff Kowalski zmiňuje např. spoiler automobilu zvedající se podle vlhkosti a tím zajišťující zvýšení přítlaku. Myšlenku "živých" návrhů lze rozvíjet například do konceptu živého města, reagujícího na provoz, na měnící se nároky, samostatně konstruující potřebné mosty a silnice.

Namísto zavádějícího pojmu "internet věcí" spíše razí označení "komunita věci". Stávající "nepřirozený" návrh věcí kolem nás ale pravděpodobně projde zásadními změnami a vnesením "života" do postupů jakými se věci navrhují a vyrábějí. Ale přes všechnu výpočetní pomoc a evoluční principy, zůstane to hlavní - definování požadavků a využití zkušeností - v rukou návrháře, projektanta nebo konstruktéra.


Ředitel Autodesku, Carl Bass (uvedený na pódium tóny hitu All About That Bass) zdůraznil význam dat. Dnešní komplexnější data pomáhají lépe popsat reálný svět - vzniká vypočitatelný model reálného světa - a to mění způsob jak tvořit věci kolem nás. Dříve existovalo významné omezení technologie - např. fotografie (ať chemická nebo digitální) nemůže plně popsat realitu - naproti tomu tentýž "snímek" ve formě mračna bodů umožňuje realitu popsat přesněji a např. pomocí programu Autodesk Memento z tohoto "snímku reality" vytvořit CAD model, ten upravit a následně vyrobit. Tento technologický skok umožnil zjednodušit a zpřesnit pohyb postav ve filmu Avatar nebo dovoluje v aplikaci Autodesk InfraWorks vytvořit 3D model města v řádu minut.

Digitalizací prochází i forma spolupráce lidí, jak v osobním tak v profesním světě. Platforma Autodesku pro online spolupráci a správu dat, Autodesk A360, má již přes 60.000 uživatelů. Spolupráce je také důležitou součástí CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 (více než 110.000 účtů, nyní zdarma k PrDS). Tyto nástroje pomáhají v týmu řešit co se změnilo, co je potřeba udělat, koordinovat varianty návrhu, umožňují souběžnou práci více lidí na modelu. Moderní funkce mění i způsob práce - např. rendering už není samostatná funkce, na kterou musíte myslet, dimenzovat na ni počítač, rezervovat čas. Požadavek na rendering vyřeší cloud operace za vás.

Tak jako klávesnice a myš nejsou vhodné pro vstup CAD dat, papír a obrazovka nejsou vhodné pro jejich výstup. 3D tisk významně mění způsob výroby i návrhu. Složitost navrženého tvaru už není problém - 3D tiskárně je jedno jak složitý tvar tiskne. Ale 3D tisk jako technologie je ještě na začátku, jde zatím o nespolehlivý a pomalý proces. To chce Autodesk změnit. Autodesk Spark je otevřená platforma pro 3D tisk, ke které se přihlásilo již několik výrobců, včetně např. HP. Nabízí otevřený software, otevřený hardware (výrobní dokumentace je veřejná) a otevřené tiskové materiály. Autodesk Amber je referenční 3D tiskárna této platformy, s přesností tisku desítky mikronů. V prodeji bude od začátku roku 2015. Ale obrodou prochází i CNC technologie a robotické nástroje. Centrem inovací na univerzitě bývala knihovna, pak počítačová laboratoř, dnes jsou to dílny.

Mění se i přístup k softwarovým nástrojům. 192 milionů studentů na 82 tisících škol ve 88 zemích světa nyní používá bezplatný výukový software Autodesku (před 5 lety to bylo 5 milionů). Cílem Autodesku je 1 miliarda.


Každý měsíc proběhne 340 milionů uživatelských relací na cloud službách Autodesku. "Subscribe to Autodesk" je nová alternativní možnost přístupu ke všem produktům Autodesku, na jakémkoliv počítači po celém světě, za jednu cenu. Detaily budou upřesněny.

Záznam úvodní přednášky najdete na au.autodesk.com. Další novinky z AU sledujte na našem Twitteru nebo na stránce www.cadstudio.cz/au2014

úterý 2. prosince 2014

Významná aktualizace funkcí Autodesk A360


Funkce cloud služby Autodesk A360 (A360 Team) byly na konci listopadu rozšířeny o několik nových možností. Tou nejdůležitější, z pohledu funkce možná malou, ale dopadem významnou, je možnost veřejného sdílení CAD dat uložených v týmových projektech A360. Nezávisle na právech a nastavení spolupráce ve vašem konstrukčním nebo projekčním týmu v A360 Team tak můžete vybrané návrhy sdílet veřejně, nebo veřejně ale s heslem - buď pouze formou online prohlížeče, nebo včetně možnosti stažení zdrojových CAD souborů. Příjemce dat tedy nemusí mít účet na A360 a nemusí se přihlašovat.

Připomínáme, že A360 podporuje univerzálně prakticky všechny běžné CAD formáty (nejen formáty Autodesku), včetně struktury sestav. Ty můžete interaktivně prohlížet, zobrazovat strom sestavy, přistupovat k vlastnostem komponent, vytvářet rozstřely. To - v kombinaci s možností veřejného sdílení - otvírá zajímavé možnosti pro zpřístupnění vašich návrhů kooperantům a zákazníkům, pro interaktivní publikování knihoven vašich výrobků na vašich firemních stránkách a další typy online využití. Částečně se tím rovněž uvolňují licenční omezení cloud služby Autodesk A360 Team, protože pro některé příjemce dat už nepotřebujete samostatné uživatelské účty. Pro základní využití je A360 Team k dispozici zdarma.

Sdílení lze zapnout pomocí funkce Share dostupné v prohlížeči, v informacích o modelu nebo i v základní stránce projektu.


Univerzální online prohlížeč všech typů CAD dat (tzv. „LMV“ - large model viewer), včetně textur, rozstřelů, zobrazení struktury sestavy a vlastností vybraných prvků modelu/sestavy umí podstatně více než starší CAD prohlížeč služby A360 Drive. Pomocí veřejného sdílení si můžete prohlížeč LMV vložit i do firemních stránek, online katalogů, apod.

Kromě snazšího sdílení zahrnuje listopadová aktualizace i snazší upload lokálních souborů, včetně hromadného uploadu pomocí drag-n-drop - lze určit zda jde o samostatné soubory nebo soubory tvořící sestavu (jejich vztahy už si A360 zjistí sám). Snazší je i vytvoření vašeho prvního projektu v A360. Publikovaný model je připraven v řádu desítek sekund po uploadu, resp. aktualizaci verze.

Příklady sdílených CAD modelů:


Online ukázky (vyžaduje WebGL, tedy Google Chrome, Firefox nebo Safari; režim Full-screen nabídne další funkce):Čím je pro videa YouTube, tím je pro CAD data Autodesk A360.

Viz též Autodesk360.com