pondělí 31. května 2021

Aplikace od "X" a "Z" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V závěrečném dílu seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "X" a "Z". Stejně jako v případě předchozích dílů našeho seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Vault nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "X" a "Z"

 • XAttachP
   - jednoduchá LISP utilita umožňující určit složku pro jednorázové připojení xrefu, přičemž nezmění poslední složku zapamatovanou AutoCADem. Viz XAttachP

 • XLS2curve
   - tento doplněk naimportuje souřadnice z předem vybrané oblasti v otevřené XLS tabulce Excelu a z těchto 2D či 3D souřadnic vytvoří v DWG výkresu body (Point), křivky (LWPolyline, 3DPolyline), spline nebo reference bloků (Insert). Součástí aplikace je i opačná funkce Curve2Xls, která exportuje souřadnice (XY nebo XYZ) vybraných křivek a bodů do Excelu. Viz XLS2Curve

 • XLSparam
   - nadstavbová LISP aplikace pro AutoCAD propojuje geometrické parametry dynamických bloků a parametry vazeb s XLS tabulkami Excelu. Můžete tak exportovat hodnoty parametrů do Excelu a následně změněné hodnoty promítnout zpět do DWG výkresu - jako texty nebo rozměrové údaje. Viz XLSparam


 • XOffset
   - rozšířená verze příkazu OFFSET - umožňuje zkonstruovat rovnoběžky najednou pro několik křivek, a to v zadané vzdálenosti nebo seznamu vzdáleností. Můžete určit, zda rovnoběžky chcete u uzavřených křivek vytvářet směrem dovnitř nebo ven. Rovnoběžky jsou vytvářeny do aktuální nebo zadané hladiny. Viz XOffset

 • XTools
   - doplňková aplikace pro Autodesk Inventor - doplňuje do něj sérii automaticky vyplňovaných vlastností (polí iProperty), iLogic událostí, modelovacích nástrojů a další užitečné funkce pro zefektivnění a automatizaci práce v Inventoru. Viz Inventor Tools


 • Zazubený (Jízdní pruh zazubený)
   - speciální podsestava do aplikace Autodesk Civil 3D. Podsestava Jízdní pruh zazubený byla vyvinuta firmou Arkance Systems pro usnadnění rekonstrukčních projektů. Viz Zazubený


 • Záborák
   - nadstavbová aplikace pro AutoCAD Map 3D a Civil 3D umožňuje do DWG výkresu vložit vektorová katastrální data z ČÚZK a dostupná popisná data z RÚIAN ve formě uzavřených polygonů, nad kterými lze po zadání různých typů záborů provést analýzu překrytí a výsledek publikovat do formátovaných XLS tabulek. Záborák podporuje i export do strojového formátu VFZE (Výměnný formát záborového elaborátu), který je používán na projektech pro ŘSD a Správu železnic. Viz ZáborákToto je závěr naší série - přehledu aplikací Arkance Systems. Děkujeme za pozornost. V mezidobí už přibyla řada aplikací nových, takže sledujte weby arkance-systems.cz, cadforum.cz a naše sociální sítě a informujte se o nově uvedenách CAD/CAM, BIM a GIS nástrojích společnosti Arkance Systems.

neděle 23. května 2021

Aplikace od "V" a "W" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "V" a "W". Stejně jako v případě předchozích dílů seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Vault nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "V" a "W"

 • Vault AD Sync
   - samostatný nástroj pror Autodesk Vault Server synchronizující uživatelské účty z vaší firemní Microsoft Active Directory (AD, LDAP) to uživatelské databáze Vault Serveru (ADMS). Zjednodušuje tak správu účtů Vault. Viz Vault AD Sync

 • Vault Copy Folder Properties to Files
   - jednoduchý doplněk do Autodesk Vaultu a JobProcessoru, který slouží pro zkopírování vlastností ze složky projektu do vlastností souborů, které jsou uloženy v podřízené struktuře právě této složky projektu. Viz Vault CFPF

 • Vault Copy State and Date
   - nadstavba PDM aplikace Autodesk Vault umožňující vyplňování klíčových vlastností stavu dokumentu do již schválených dat. Vyplňování změn, schvalování, atd. Viz Vault Copy State and Date

 • Vault Grabber
   - konzolová aplikace Vault Grabber je nástroj určený pro potřeby integrace ERP s prostředím pro správu konstrukční dokumentace Autodesk Vault. Cílem je dosáhnout jediného úložiště souborů (Vault) a toto úložiště zpřístupnit v režimu on-line pro potřebu uživatelů ERP. Viz Vault Grabber

 • Vault ChangeOrder AutoClose
   - aplikace, která umožňuje konfigurovatelnou automatizaci přesunu aktivit v rámci změnového řízení. Jejím účelem je rozšíření funkčnosti Autodesk Vault při provádění mechanických úkonů v rámci změnového řízení. Viz Vault ChangeOrder AutoClose

 • Vault Notify
   - nadstavba PDM aplikace Autodesk Vault umožňující rozesílat automatické e-mailové notifikace při změně stavu dokumentu či jiného objektu Vaultu. Sleduje stavy objektů soubor, položka, složka, změnový příkaz i uživatelský objekt. Viz Vault Notify

 • Vault Publisher
   - automaticky publikuje nastavené typy dokumentů ve Vaultu, např. při události Schválení. Lze podrobně nastavit typy dokumentů (PDF, DXF, STEP, DWG...) a cíle publikování. Viz Vault Publisher

 • Vault Reporter
   - jednoduchý nástroj pro rychlý export zákazníkem definovaných vlastností dle předpřipravené šablony z položkového kusovníku – názvy položek, jejich součty, spojovací materiál, požadavky na nákup atd. do tabulky Excelu, dokumentu Wordu nebo do PDF. Viz Vault Reporter

 • Vault Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje komerční verze PDM aplikací Autodesk Vault o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňujících správu dokumentů a konstrukčních dat. Funkčnost jednotlivých modulů CS Vault Tools byla navržena na základě poptávek našich českých a slovenských zákazníků z reálného používání Vaultu. Viz Vault Tools

 • VDZ3D
   - jednoduchá LISP aplikace převádějící široké křivky (polyline) na jejich obrys - lze je tak promítnout na 3D povrchy nebo jinak zpracovávat v AutoCADu. Viz VDZ3D

 • VerticesBlk
   - LISP aplikace pro hromadné vložené bloků do všech lomových bodů vybrané křivky s možným tečným natočením. Viz VerticesBlk a postup s číslováním


 • VFK2DWG
   - konverzní aplikace firmy Arkance Systems určená pro zpracování dat digitálního katastru nemovitostí ČR (VF ISKN – Informační Systém Katastru Nemovitostí) v projekčních a mapových verzích AutoCADu. Viz VFK2DWG


 • VGI2DWG
   - aplikace slouží pro převod výměnného formátu grafických a popisných dat VGI katastru nemovitostí Slovenska (Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) do AutoCADu, Mapu, Civil 3D a dalších CAD a GIS produktů firmy Autodesk. Viz VGI2DWG


 • View11
   - utilita automaticky zazoomuje objekty modelového prostoru DWG výkresu tak, aby byly na obrazovce zobrazené přesně velké jako ve skutečnosti (tedy fyzicky 1:1 v mm). Viz View11


 • ViewText
   - s touto aplikaci můžete vybrané texty automaticky natočit kolmo k aktuálnímu 3D pohledu a tak je zčitelnit. Viz ViewText

 • VirtualParts
   - iLogic makro pro snadné vkládání standardních virtuálních součástí do sestav Inventoru z předem připraveného katalogu možných virtuálních součástí a jejich iVlastností. Makro umožňuje vložit zvolenou vortuální součást v zadaném množství. Viz VirtualParts

 • VRML translator
   - VRMLout pro AutoCAD a VRML Translator pro Inventor jsou doplňkové aplikace umožňující exportovat CAD model do publikačního 3D formátu VRML (.wrl; Virtual Reality Markup Language). Viz VRMLout

 • Vyjadřovací portál
   - jedna z hlavních GIS aplikací - online nástroj pro vyjadřovací proces správců sítí ve stavebních řízeních. Automatizuje tvorbu vyjádření k existenci sítí v dané lokalitě. Viz Vyjadřovací portál (VP)


 • WatchCmd
   - protokolování spouštění určitých příkazů v AutoCADu. Podle seznamu sledovaných příkazů vytváří protokol: jméno uživatele, název DWG výkresu, název příkazu a datum/čas jeho spuštění. Viz WatchCmd

 • WBlockAll
   - hromadně vyexportuje všechny bloky definované v aktuálním výkresu do zadaného adresáře jako samostatné DWG soubory. Viz WBlockAll

 • WPS
   - jednoduchý LISP nástroj umožňující rychle vybrat všechny entity ležící uvnitř hranice tvořené křivkou (polylinií) - stačí ukázat hraniční křivku. Viz WPS

 • WPtoExcel
   - jednoduché makro umožňující export souřadnic XYZ z pracovních bodů 3D modelu Inventoru do Excelu, resp. CSV. Viz WPtoExcel


sobota 15. května 2021

Aplikace od "T" a "U" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si dnes představíme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "T" a "U". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "T" a "U"

 • Tab2XLS
   - AutoCAD standardně nabízí export tabulky jen do čárkami odděleného CSV souboru. Aplikace TAB2XLS nabízí další příkazy s možnostmi exportu tabulky (vyžaduje MS Excel) - rovnou do Excelu, do středníky odděleného CSV, do HTML tabulky, apod. Viz Tab2XLS

 • TabDeStyle
   - jednoduchý LISP nástroj pro odstranění nevhodných stylů (formátování) z tabulky vložené do DWG z Excelu. Viz Tab2XLS

 • Tenis
   - LISP utilita - známá hra Tenis v prostředí AutoCADu, pro 1-2 hráče – hrajte proti počítači nebo soupeři. Viz hry (a Readme)


 • toMulti
   - pomocí freeware utility toMulti můžete převést vybrané křivky na multičáry (skupinu křivek) podle předem dané definiční tabulky. Výsledná křivka může (na rozdíl od MLine) pracovat s tloušťkami čar, obloukovými úseky a koncovými bloky křivky, může tedy tvořit složitější kombinace. Viz toMulti


 • TraceCurve
   - aplikace slouží pro vytváření odměřených bodů podél křivky. Vyznačí body se zadanými vzdálenostmi (staničením) od ukázaného počátku libovolné křivky. Vytvářené objekty bodů (nebo referencí bloků) mohou ležet v pravidelných intervalech nebo v jednotlivě zadaných staničeních od posledního bodu. Viz TraceCurve


 • TRANS
   - nadstavbovou utilitu TRANS můžete využít pro překlad výkresových textů AutoCADu do jiného jazyka - a to buď ručně, pomocí překladatelského CAT-nástroje (např. Trados) nebo z vaší vlastní překladové databáze, nebo automaticky pomocí cloudového nástroje (překladače Bing Translator, Google Translate nebo DeepL). TRANS podporuje řádkové a odstavové texty, atributy bloků, odkazy a strojařské poznámky. Viz TRANS


 • Triangle
   - jednoduchou LISP utilitu Triangle můžete využít pro zkonstruování trojúhelníka daného délkami 3 stran, nebo délkou a sevřenými úhly stran. Viz Triangle

 • TrimArr
   - utilita pro oříznutí dynamického pole prvků hraniční křivkou (uvnitř, vně nebo podél) na celé prvky pole. Zůstane přitom zachována původního dynamičnost obdélníkového nebo polárního pole. Viz TrimArr


 • TrimOuter
   - utilitu můžete využít pro zrychlení a automatizaci oříznutí a vymazání (vyříznutí) objektů ležících kompletně mimo zadaný obdélníkový výřez. Viz TrimOuter a další postupy ořezu obdélníkem


 • Turbo
   - "kouzelný" nástroj urychlující funkce AutoCADu. Pomůže odhalit případné vnitřní vlivy "pomalosti" - přepne AutoCAD do rychlejšího módu nastavením všech významných proměnných ovlivňujících rychlost zobrazení. Viz TURBO

 • twiGIS
   - jedna z hlavních aplikací Arkance Systems - mobilní GIS/FM řešení pro snadno použitelné a rychlé využití mapových informací odkudkoliv, pomocí internetového prohlížeče. Využití vektorových, rastrových a databázových dat, včetně katastru. Řada aplikačních doplňků Viz twiGIS


 • Twitter-Control
   - umožňuje přímo z prostředí AutoCADu odesílat zprávy ("tweety") na váš účet na Twitteru. Můžete rovněž číst nejnovější příspěvky v časové ose (timeline) libovolného uživatele na Twitteru nebo vykonávat příkazy zasílané přes Twitter účet. Viz Twitter


 • Txt2Blk
   - konvertuje vybrané jednořádkové texty ve vašem DWG výkresu na atributy bloku (reference) - bloky jsou vloženy na stejné místo a se stejným vzhledem a formátováním jako původní texty. Můžete je pak snáze zahrnout do výkazů. Viz Txt2Blk

 • Txt2Ref
   - umožňuje ve výkresu nahradit vybrané texty referencemi bloků stejného jména. Takže např. všechny výskyty textu "LAMPA" jsou ve výkresu nahrazeny referencemi bloku "Lampa". Jsou přitom zachovány jejich hladiny, natočení, měřítko a barva jako má původní řídící "placeholder" text. Viz Txt2Ref

 • TxtOverlap
   - tato aplikace vyhledá a označí překrývající se texty v DWG výkresu a umožňuje postupně procházet (zoomovat) nalezené kolize, do sebe zasahující texty. Viz TxtOverlap

 • UCSauto
   - AutoCAD umí automaticky přepínat uživatelské souřadnicové systémy (USS, UCS) při změně ortogonálního pohledu. Tato funkce ale pracuje pouze při přepnutí pojmenovaných pohledů, tedy např. z menu výřezu, nikoliv při použití kostky ViewCube nebo 3D orbitu pomocí myši. Pomocí freeware utility, reaktoru UCSauto, můžete automaticky přepínat USS do roviny aktuálního pohledu, ať už tento pohled nastavíte jakýmkoliv způsobem. Viz UCSauto


 • Undef2
   - reaktor Undef2 je alternativním způsobem blokace určitých příkazů (jiný než standardní UNDEFINE/ZAKAŽ). Blokovaný příkaz je dostupný, ale je automaticky přerušen okamžitě po svém spuštění. Viz Undef2

 • UnfoldRS
   - dokáže i v AutoCADu rozvinout do 2D tvary zvolených přímkových 3D ploch, tedy objektů vytvořené příkazem _RULESURF z hraničních křivek. Typickými příklady jsou kónické plochy přechodů mezi potrubím různého průměru, přechody kružnice-elipsa či elipsa-obdélník, fasádní stavební prvky mezi dvěma 3D spline křivkami, apod. Viz UnfoldRS


 • Unformat
   - hromadné odstranění řídicích formátovaích kódů z odstavcových textů v AutoCADu. Viz Unformat

 • Units converter
   - interaktivní převodník fyzikálních jednotek nabízející vzájemné konverze více než 900 různých standardních, historických nebo národních jednotek - od historických sáhů a věrtelů, až po různé řecké a asijské jednotky nebo imperiální jednotky délek, ploch, objemu, tlaku, síly, momentů, teploty, jasu, náboje nebo průtoku. Navíc převádí římské číslovky, hexadecimální čísla a další. Převodník lze používat buď na portálu CADforum.cz, jako mobilní aplikaci pro Android, nebo přímo v paletách AutoCADu, Inventoru, Fusion 360, nebo Google Chrome. Viz Units converter


středa 12. května 2021

CAD pomáhá - cena Red Dot Award pro výrobce vozíků pro hendikepovaná zvířata

V prestižní mezinárodní designérské soutěži Red Dot Award jsou každoročně oceňovány výjimečné produkty, které dobře vypadají, ale nejen to - které kromě krásy také přinášejí zajímavé inovace a dělají svět lepším. Jsme rádi, že letos se cenou v soutěži Red Dot Design Award 2021 mohou pochlubit hned dva ze zákazníků společnosti Arkance Systems (dříve známé jako CAD Studio).

Startup AnyoneGo získal prestižní cenu Red Dot Product Design Award za své vozíky pro hendikepované psy. Tyto unikátní pohybové pomůcky pro pohybově postižená zvířata jsou prvním produktem svého druhu na světě, který vysoce uznávané ocenění organizace Red Dot obdržel.

Mezinárodní porota organizace Red Dot ocenila unikátní vozík AnyoneGo vyráběný na míru na 3D tiskárnách v soutěži zaměřené na produktový design. Autorem oceněného konceptu je průmyslový designér Jan Jiránek. Pro navrhování a výrobu těchto vozíků jsou využívány CAD aplikace Autodesk Fusion 360 a Autodesk Alias Design.

Inovativní pohybové pomůcky pro zvířata AnyoneGo se po tříletém vývoji začaly oficiálně prodávat vloni na podzim a do vybraných zemí Evropy zamířily na začátku letošního roku. Za krátkou dobu oslovily nejen více než stovku zákazníků v domovském Česku, ale pejsky ve vozících AnyoneGo už mohou lidé potkat i na ulicích ve Francii, Německu, Itálii, Slovensku nebo Polsku. Ocenění Red Dot je dalším puncem kvality a prémiového inovativního designu, který majitelé postižených pejsků oceňují.

„Ocenění Red Dot je velkým povzbuzením pro celý náš tým a potvrzením toho, že děláme svou práci dobře. U vozíku pro hendikepovaná zvířátka ale rozhodně nekončíme, do jednoho z dalších ročníků plánujeme přihlásit i náš připravovaný lidský vozík, který vytvoří zcela novou kategorii designu i funkčnosti,” doplňuje Martin Schenk, CEO AnyoneGo.

Každý vozík AnyoneGo je vyráběn na míru pro konkrétního psa ve čtyřech základních velikostech a pěti možných barvách. Díky inovativním designovým prvkům lze vozík snadno upravit pro maximální pohodlí jeho „uživatele.“

Kromě vozíků pro hendikepovaná zvířata nabízí firma AnyoneGo také psí ortézy na přední zápěstí a chodící vaky. Další informace najdete na www.anyonego.com.
Druhým oceněným zákazníkem Arkance Systems v letošních Red Dot Design Award 2021 je vizovická společnost KOMA Modular navrhující a vyrábějící obytné modulární systémy navrhováné pomocí parametrických CAD nástrojů. Ocenění získala za svou novou řadu Fashion Line Relax - prefabrikované moduly, ze kterých je možné sestavit objekt pro rekreaci, podnikání či bydlení. Tyto modulární systémy dnes slouží jako sídla firem, bytové domy, školská zařízení, prosazují se i ve zdravotnictví. Více informací na www.koma-modular.cz.

Oceněným gratulujeme! Jsme rádi, že naše návrhové nástroje reálně přinášejí výhody a pomáhají realizovat inovativní výrobky, které se takovýmto způsobem dokážou prosadit i v mezinárodní konkurenci.

pondělí 10. května 2021

Aplikace od "S" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si tentokrát představíme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "S". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "S"

 • SaveOrig
   - jednoduchá LISP utilita - příkaz pro uložení DWG souboru v témže formátu, v jakém byl otevřen - tedy např. u výkresu ve formátu DWG2014 nedojde k jeho nechtěnému povýšení na aktuální formát DWG2018. Viz SaveOrig

 • Scales
   - online nástroj v sekci Převodníky na portálu CADforum.cz - převodník měřítek nabízí převody rozměrových jednotek mezi dvěma známými měřítky a mezi různými délkovými jednotkami. Je vhodný např. pro modelářství, 3D tisk, mapování, apod. Viz cadforum.cz/cz/scales.asp

 • ScaleXYZ
   - je jednoduchý LISP nástroj, kterým můžete měnit měřítko vybraných objektů nezávisle jen v jedné zadané ose - X, Y nebo Z. Viz ScaleXYZ

 • Scatter a DrawRnd
   - nástroj pro náhodné rozstrkání pravidelného vzoru objektů v DWG výkresu. Nabízí široké možnosti náhodného posunu, měřítka, barvy a dalších vlastností vybraných objektů. Lze měnit 2D a 3D pole, objekty podél křivky, barvy dle palety, apod. Příkaz DRAWRND kreslí body, kružnice nebo vkládá bloky s nastavenými náhodnými modifikátory. Viz Scatter • Seg2P a SegCur
   - je zobecněný modifikátor P2B pro souřadnici bodu v polovině - Seg2P umí vypočíst souřadnici v 1/4 nebo 2/5 vzdálenosti mezi dvěma body. Transparentní příkaz SegCur odměřuje tuto vzdálenost podél zadané křivky. Viz Seg2P

 • Sel2BlkRef (Blockify)
   - dokáže automaticky nahradit opakující se objekty (kopie objektů) použité v DWG výkresu referencemi (vloženími) automaticky vygenerovaného bloku. To šetří jednak velikost výkresového souboru a jednak čas při budoucích úpravách takovýchto opakovaných objektů. Viz Sel2BlkRef

 • Sel3Dsol
   - slouží pro automatizovaný výběr resp. filtrování 3D těles v DWG výkresu AutoCADu. Můžete vybrat tělesa vyšší nebo nižší než zadaná výška (od-do), větší nebo menší než zadaný objem nebo povrchová plocha, nebo "štíhlá" tělesa - která jsou vyšší než širší (či naopak).. Viz Sel3Dsol

 • SelByAnnoScale
   - umožňuje vybrat v DWG výkresu všechny objekty, které mají přiřazené konkrétní měřítko anotací (poznámek). Viz SelByAnnoScale

 • SelCor
   - nástroj pro hromadný výběr DWG objektů podle seznamu XY nebo XYZ souřadnic načteného z Excelu, resp. z CSV souboru. Lze nastavit toleranci vybíraného okolí. Viz SelCor • SelDB
   - umožňuje snadno vybírat dynamické bloky podle jejich dynamických vlastností, parametrů a stavů viditelnosti. Můžete rovněž určit faktor nepřesnosti (tolerance) pro zadané numerické vlastnosti. Viz SelDB

 • SelectionInfo
   - plní jedno z nejčastějších přání uživatelů Inventoru - vytvoří trvale zobrazené okno, resp. paletu iVlastností (iProperties) se zobrazením vlastností komponenty, na kterou zrovna ukážete. Tento doplněk si můžete stáhnout z našeho kanálu na GitHubu, kde jej poskytujeme včetně zdrojového kódu v C#, takže si jej můžete upravit podle vašich potřeb. Viz SelectionInfo • SelFace
   - LISP utilita umožňuje hromadně vybírat 3D plochy (3DFACE) s degenerovanými vrcholy, se 4 vrcholy, vodorovné plochy, rubové plochy, atd. Viz SelFace

 • SelfIntersect
   - LISP utilita umožňuje detekovat křivky (polyline) se segmenty, které se vzájemně protínají (tvoří smyčky), nebo křivky obsahující duplicitní vrcholy - nadbytečné opakující se vrcholy nebo "couvající" (cik-cak) segmenty či části segmentů. Problematické vrcholy jsou zvýrazněny šipkami. Viz SelfIntersect

 • SetACIcolor
   - DWG výkresy z Inventoru nebo z jiných zdrojů mohou obsahovat objekty s přiřazenými truecolor barvami (RGB). Ty mohou být obtížné zpracovatelné - např. pro filtraci, vykreslení nebo přiřazení výkresových stylů (např. monochromatického). Tato LISP utilita pomůže snadno přebarvit truecolor objekty na nejbližší odstíny indexovaných barev (ACI) z 256barevné palety AutoCADu. Viz SetACIcolor

 • ShortPath
   - pomocí utility ShortPath můžete v AutoCADu vyřešit úlohu nalezení nejkratší spojnice mezi zadanými body - nejkratší trasy, po které navštívíte všechny zadané body a vrátíte se na výchozí místo. Tato klasická matematická úloha se nazývá "problém obchodního cestujícího" (TSP) a patří k optimalizačním úlohám s nejvyšší obtížností řešení. Viz ShortPath • Sklonovník
   - nejde v pravém slova smyslu o aplikaci, ale o dynamický blok. Pomocí dynamického bloku SKLON1 s generovaným atributem si můžete vytvořit automatickou popisku zobrazující sklon vybrané linie v procentech. Viz Sklonovník • SlopeTick
   - pomocí této LISP utility můžete v AutoCAD snadno vytvořit šrafy sklonu svahu terénu. Pro pokročilejší, dynamické šrafy mezi dvěma 2D křivkami můžete využít funkce "Svahové šrafy" z bonus nadstavby Holixa Civil Tools. Viz SlopeTick

 • SMove
   - pomocí freeware utility SMove (scaled move, proporcionální posun) můžete v AutoCADu přesunout vybrané objekty tak, že objekty vzdálenější od referenčního bodu budou posunuty/protaženy více než objekty bližší. Viz SMove

 • SMP - Sheet Metal Parts
   - je inteligentní parametrická knihovna (generátor) speciálních plechových dílů plně integrovaná do prostředí Autodesk Inventoru. Umožňuje rychlou tvorbu potrubních větví a rozvinů pro výrobu. Viz SMP

 • Sol2Mesh
   - LISP utilita převede libovolná vybraná 3D tělesa z DWG souboru na sítě (mesh) nebo samostatné 3D plochy - např. pro 3D tisk nebo převody do jiných aplikací. Viz Sol2Mesh

 • SolSimilar
   - pomocí freeware LISP utility SolSimilar můžete automaticky vybírat všechna identická (nebo velmi podobná) 3D objemová tělesa nebo 2D Oblasti (regiony) z vašeho DWG výkresu AutoCADu. Lze nastavit fuzzy-faktor pro výběr. Viz SolSimilar

 • Speak
   - mluvící AutoCAD nebo Inventor. Pro hlasový výstup z AutoCADu lze využít SAPI rozhraní Windows a z AutoCADu jej volat např. pomocí LISPu - viz příklady. Rovněž pomocí jednoduchého makra modulu iLogic můžete v Inventoru hlasově zkontrolovat přiřazení materiálu každé ukládané součásti. Viz AutoCAD - Speak a viz Inventor - Speak

 • SphereUnf a ConeUnf
   - pro rozvin standardně (geometricky) nerozvinutelných 3D objektů do dvourozměrné podoby (plech, papír, apod.) lze využít aproximace. Například rozvin kulové plochy (koule, polokoule) lze aproximovat pomocí lístků "slupky pomeranče". Podobně lze rozvinou kuželové povrchy, včetně komolých. Viz SphereUnf

 • SplitArea
   - v mnoha situacích (parcely, místnosti, plechové součásti) bývá potřeba rozdělit nepravidelný tvar uzavřené plochy na polovinu nebo na určitý počet menších dílů. Pro dělicí linie můžete využít několik metod - pevný směr, pevný bod nebo libovolné uživatelsky definované křivky. Viz SplitArea • SplitDrawing
   - chcete-li v Inventoru rozdělit vícelistový výkres na individuální, samostatné výkresy o jednom listě, můžete využít VBA makro SplitDrawing. Viz SplitDrawing

 • srxText
   - pro nalezení a náhradu podřetězců nebo celých textů v DWG výkresu AutoCADu, včetně možnosti využití skriptů pro náhradu textu (i v kótách a atributech a multiodkazech) v mnoha výkresech najednou, můžete využít utilitu srxTEXT. Pro hledání i náhradu lze využít i regulární výrazy a provádět tak i komplikovaná nahrazení. Viz srxText a tipy

 • STLIN a STL2DWG
   - pro zpětné načtení STL souborů s 3D modely (např. tiskovými) do AutoCADu nebo Inventoru lze využít online převodník STL2DWG (převod do DXF) nebo utilitu STLin pro AutoCAD. Viz STL v Inventoru a STLin či další tipy

 • STLview
   - jeden z online nástrojů v sekci Převodníky na CADforum.cz - interaktivní 3D prohlížeč mesh formátů - STL, OBJ a 3DS, včetně podpory textur. Viz STLview

 • SumUnfoldEdges
   - pomocí makra SumUnfoldEdges můžete jednoduše stanovit délku vnějších hran (obvodu), vnitřních hran, celkovou délku hran a počet průrazů na rozvinutém modelu plechové součásti Inventoru. Zjištěné hodnoty jsou zapsány do uživatelských iVlastností - InnerEdgeLength, OuterEdgeLength a TotalEdgeLength. Viz SumUnfoldEdges

 • SureSave
   - nástroj pro ukládání DWG souborů, zabrání ztrátě dat při výpadku, při omylu při ukládání nebo přepsání souboru. Pravděpodobně už se vám někdy stalo, že jste si omylem neuložili rozsáhlé editace výkresu v AutoCADu (na výzvu "Uložit změny?" jste odpověděli Ne). Lze také ukládat výkres po každém N-tém příkazu. Viz SureSave a tip

 • SurfacePoints
   - LISP utilita SurfacePoints automaticky vytvoří bodové objekty na vybraném upraveném povrchu terénu. Ty lze opatřit uživatelsky formátovanými popiskami výšky a dalších parametrů. Viz SurfacePoints

 • SVG Export
   - bonus utilita SVG Export vytvoří vektorové soubory SVG obrázků přímo z vašich DWG výkresů v AutoCADu. Viz SVG Export

 • SysVarLock
   - změně nastavení zadaných systémových proměnných AutoCADu pomůže zabránit reaktor SysVarLock. Tato aplikace 'hlídá' hodnoty daných proměnných a pokud je učiněn pokus o změnu jejich hodnoty, danou změnu buď povolí nebo odmítne - podle předdefinovaného kritéria (logické podmínky). Při splnění dané podmínky je změna povolena, jinak odmítnuta. Viz SysVarLock