pátek 30. ledna 2009

Tajný kreslicí software firmy Autodesk

Už kreslíte vaše schémata, náčrty a kresby ve skryté bezplatné "CAD" aplikaci firmy Autodesk?

Nástroje aplikace Autodesk Design Review určené pro revize a připomínkování jsou dosti mocné. Dosti mocné na to, aby je bylo možné využít i jako samostatnou kreslicí aplikaci pro jednoduchá schémata a kresby. Vzhledem k tomu že program Autodesk Design Review je k dispozici zdarma, můžete tyto kreslicí "CADovské" nástroje používat kdekoliv potřebujete. Aplikaci prostě stáhněte z www.autodesk.com nebo z www.cadstudio.cz/download.

Aplikace Design Review nabízí sadu nástrojů pro kreslení jednoduchých tvarů, textů, polyčar (křivek), pro kreslení volnou rukou, kótovací nástroje (délka, plocha, úhel), výběr barevných odstínů (čáry, výplně), nastavení průhlednosti objektů, uzlovou editaci, knihovny symbolů, pokročilé možnosti vykreslování a další. Souborovým formátem tohoto "CAD" software je samozřejmě DWF a DWFx. Ve formátu DWFx můžete vaše výkresy prohlížet i nativně, bez jakéhokoliv prohlížeče, přímo ve Windows Vista nebo ve Windows XP s internetovým browserem MSIE7.

Přitom některé z CAD funkcí v Design Review nejsou nabízeny ani samotným velkým AutoCADem. Například zde máte přístup k historii jednotlivých entit - vidíte kdo a kdy nakreslil jakou čáru.

Abyste mohli rychle začít kreslit na prázdném listu (což není standardní funkce u této připomínkovací aplikace), můžete využít náš DWFx soubor s připraveným prázdným listem A4 - Empty-sheet z Katalogu CAD bloků. Prostě jej jen otevřete v Design Review 2009 a začněte kreslit...

Výkres v Design Review 2009
Výkres v Design Review 2010
MyDrawing2009.dwfx (ukázka)

Uživatelské rozhraní s funkcemi pro kreslení je podstatně hezčí v chystaném Autodesk Design Review 2010, nyní v beta verzi.

čtvrtek 22. ledna 2009

Převede nás Autodesk přes Údolí podivnosti?

Rendering postavyAutodesk chystá nové technologie pro vývojáře her, které by měly pomoci překonat tzv. "údolí podivnosti" a v počítačových hrách nabídnout zcela uvěřitelné postavy. Základem této nové generace herních platforem mají být middleware technologie fyziky, umělé inteligence (AI) a inverzní kinematiky (HumanIK) od nedávno Autodeskem koupené francouzské firmy Kynogos.

Jsou plánovány tři hlavní komponenty této technologie. Ty bude možné integrovat do herních jader. První je systém pro dynamickou interakci postav s prostředím. Druhá komponenta je umělá inteligence zajišťující uvěřitelné chování postav. Třetí komponentou je animační systém řešící chůzi, běh a překonávání překážek. Všechny části se tak točí kolem fyziky, umělé inteligence a animace. Cílem je i zpětná integrace těchto technologií do animačních aplikací Autodesk 3ds Max a Autodesk Maya.

Pojem "údolí podivnosti" (uncanny valley) je hypotéza japonce Masahari Moriho z oblasti principů sociální robotiky. Ta říká, že lidé obvykle mívají pozitivní psychologickou reakci vůči robotům, kteří vypadají částečně jako lidé (takový C3PO přeci vypadá mile...). Ale jakmile robot vypadá už velmi realisticky, ale přitom ne naprosto dokonale přirozeně (má zvláštní úsměv, nemrká, nemá přirozené pohyby), lidé začnou reagovat zmateně a někdy až s odporem. Křivka psychologické reakce tedy s rostoucí antropomorfií stoupá až do určitého bodu (blízko úplné podobnosti) a poté prudce klesá až k odmítání.

Viz též Autodesk Multimédia

čtvrtek 15. ledna 2009

Grafická karta pro Inventor

Historicky Inventor používal pouze OpenGL akceleraci jako jediné možné řešení pro HW akceleraci na grafických kartách, a uživatelé byli tímto nepřímo nuceni do „drahých“ profesionálních grafických karet. Výrobci grafických karet byli s touto situací spokojeni s tím, že uživatele běžných (kancelářských, herních) grafických karet ujišťovali v tom, že tyto grafické karty nedisponují plnou implementací OpenGL a že Inventor (a obecně i většina jiných profesionálních CAD aplikací) na těchto běžných grafických kartách nepracuje vždy dobře. Odkazovali tak tyto uživatele do sféry drahých „profesionálních“ grafických karet, které již disponovaly plnou implementací OpenGL protokolu.
Direct3D je jiné. Jde o separované 3D grafické aplikační rozhraní (API), jehož specifikace je kontrolována Microsoftem. A jak jinak – Microsoft tvoří specifikace, které jak spotřební (kancelářské, herní), tak i profesionální (workstation) grafické karty, které chtějí disponovat WHQL (Windows Hardware Quality Lab) certifikací musí splňovat. Aby takováto karta obdržela WHQL certifikaci, skutečně prochází testy v laboratořích Microsoftu, kde se testuje, zda specifikacím Direct3D skutečně odpovídá. Tato certifikace pak říká, že konkrétní ovladač v kombinaci s grafickou kartou bude správně fungovat s aplikacemi využívajícími tohoto standardu – jak 2D (GDI, GDI+), tak i ve 3D.
Pokud se vrátíme do historie Inventoru, tak ve verzi 11 se v Inventoru objevila možnost zvolit akceleraci jak OpenGL, tak nově i Direct3D. Toto sekundárně znamenalo razantní zvýšení počtu grafických karet, které uživatelé mohli zvolit a které nyní „certifikovaně“ pracovaly s Inventorem. Dalším efektem bylo, že uživatelé mohli úspěšně pracovat i na levných řešeních typu integrovaných grafických karet na základní desce (např. Intel, ATI, nVidia). Autodesk testoval na novém direct3D rozhraní řadu spotřebních grafických karet se specifikací Microsoft WHQL, kdy jediným rozdílem je výkon takovýchto karet, ne jejich podpora či stabilita. Srovnáme-li to s OpenGL řešením, kde na spotřebních grafických kartách není plná funkcionalita, karty na Direct3D rozhraní mají plnou funkcionalitu vždy, pouze výkon (rychlost) těchto karet je nižší.
Autodesk jako největší hráč na trhu CAD řešení je dokonce tak silným partnerem pro Microsoft, že při testování ve WHQL laboratořích je součástí testů nových karet a ovladačů i test pro CAD oblast. Tímto testováním prochází všechny grafické platformy různých výrobců, jak tedy profesionální „hi-cost“, spotřební či integrovaná „low-cost“ řešení.
V čem je tedy přínos Direct3D pro spotřebitele a vývojáře aplikací? Jednoznačně v přesně definovaném standardu. OpenGL jako protokol navržený SGI (Silicon Graphisc) byl protokol HW vývojářů. Každý výrobce grafických karet sám tento protokol rozšiřoval a upravoval, ve výsledku bylo vydáno více než 350 extenzí tohoto protokolu, což se pochopitelně nelíbilo SW vývojářům, kteří své kódy museli optimalizovat a testovat pomalu pro každou grafickou kartu.
Direct3D standard ve svých specifikacích Direct3D 9 pro Win 2K a WinXP a Direct3D 10 pro Win Vista vyšel naopak často z požadavků SW vývojářů a dodnes se snaží tento standard vytvářet ve shodě s nimi. Tento protokol je logicky pro vývojáře jednodušší, protože vytváří obecné rozhraní bez ohledu na konkrétního výrobce grafického hardware a jeho speciality v implementaci, a umožňuje použití pokročilejších funkcí, než dnes již velmi zastaralý protokol OpenGL.
Sekundárním efektem je u aplikací využívající Direct3D protokol výrazné zvýšení stability aplikací při grafických operacích – jistě mi dáte zapravdu, že i v Inventoru se s pády aplikace způsobenými problémy s grafickou kartou na rozdíl od minulosti téměř nesetkáváte.
Jak prozřetelná byla orientace Autodesku na Direct3D protokol ostatně napovídá i to, že protokol OpenGL již není podporován ve Win Vista, což způsobilo nemalé problémy konkurenčním CAD řešením (pokles výkonnosti zobrazování z důvodu různých SW emulací OpenGL).

Další informace naleznate např. zde.

čtvrtek 8. ledna 2009

Porovnání 2D výkresů

Možná se vám občas stane, že vám kolega upraví váš dokonalý výkres. Nebo chcete rychle přijít na to, co se změnilo ve výkresové dokumentaci v jednotlivých vývojových fázích návrhu. Nebo váš koordinující partner v dokumentaci něco změnil, ale slovní popis vás stejně vede k tomu, že si raději výkres zkontrolujete vizuálně starý vůči novému.Sám jsem se tím kdysi potýkal a byť jsou na to různé postupy, které toto částečně usnadní a urychlí, nikdy nemáte jistotu, že jste něco nepřehlédli.
Možná ale nevíte, že již nějaký čas máte k dispozici funkcionalitu, která porovnání dvou 2D výkresů rychle a přehledně provede za vás. Tato funkcionalita se nachází ve známém nástroji Autodesk Design Review („prohlížeč“ DWF souborů). A jak funguje? Stačí k již načtenému 2D výkresu pomocí funkce „COMPARE“ načíst změněnou verzi výkresu. ADR výkresy porovná a změněné objekty označí. Objekty odstraněné červenou barvou, objekty přidané pak zelenou.
Tyto výsledné „vrstvy“ je pak možno dále zpracovat v ostré CAD aplikaci (AutoCAD či Inventor) formou podložení vrstvy poznámek nad původní výkres, a případné změny zapracovat do originálního dokumentu.
Celý postup si pak můžete prohlédnout na přiloženém videu.

středa 7. ledna 2009

AutoCAD pro Linux?

Jednou z nejfrekventovanějších otázek na různých diskuzních fórech okolo CAD je téma AutoCADu ve verzi pro Linux. Pokud očekáváte oznámení takovéhoto programu, asi vás zklamu - žádný takový AutoCAD není a pochybuji, že by jej Autodesk v dohledné budoucnosti uvedl.

V té souvislosti je ale zajímavá nápadná disproporce mezi počtem různých citací Linuxu na webu (nejen v diskuzních fórech) a počtem skutečných každodenních uživatelů Linuxu. Už po mnoho let se nás snaží různí nadšenci, ale i vážené instituce přesvědčit, že Linux ovládne trh operačních systémů nebo že alepoň získá jeho podstatnou část (např. Siemens Business Systems, rok 2003: V roce 2008 bude mít Linux 20% podíl na trhu). Ve skutečnosti má ale Linux, na začátku roku 2009, pouze zanedbatelné cca 1% tohoto trhu. Tento podíl neroste. Některé statistiky (výroční zpráva navrcholu.cz) dokonce ukazují pokles tohoto čísla. Důvod je jednoduchý - celý ekosystém Windows je (již dlouho) podstatně rozsáhlejší a vzájemné propojení uživatelů (internet, celosvětový marketing) pomáhá dále posilovat tuto pozici. Akademická sféra a různí počítačoví guru na tom nic nezmění.

Tato reálná situace pak samozřejmě ovlivňuje i producenty software. Nemá příliš ekonomický smysl investovat do vývoje verzí software pro takto malý trh (a navíc pro trh, který není příliš zvyklý za software platit). Navíc portování a následná údržba takových CAD aplikací jako AutoCAD, Inventor nebo Revit je podstatně komplikovanější než jen rekompilace kódu.

Neznamená to ale, že Linux nemá smysl - drží si pevnou a důležitou pozici v některých odvětvích trhu a v určitých komunitách. Ale prostě není na počítačích běžných uživatelů.

O trochu jiná situace je u operačnícho systému Apple - Mac OS. Jeho tržní podíl je podobný jako u Linuxu, ale má silnější pozici u návrhářů a grafiků, zvláště v USA. Autodesk vždy nabízel Mac verze řady svých aplikací řady "Media & Entertainment" (animace, video, film) a zdá se, že toto portfolio Mac software Autodesk se bude dále rozšiřovat. Dnes Autodesk oznámil MacOS X verze svých programů pro 3D design: Toxik, Mudbox a Stitcher (původně byly jen pro Windows).

Autodesk Toxik - MacOS