čtvrtek 26. února 2015

Veřejná beta verze aplikace Autodesk Memento


Aplikace Autodesk Project Memento (v současnosti "ReCap Photo") nabízená už od srpna 2013 jako neveřejný projekt v rámci Autodesk Labs byla v nejnovější verzi 1.0.14.1 uvolněna jako veřejná beta, s možností instalace bez nutnosti předregistrace. Project Memento (viz starší články) je univerzální aplikace pro zpracování velmi rozsáhlých povrchových modelů tvořených 3D sítí (3D mesh). Takovéto velké 3D modely jsou typickým produktem programů pro "reality capture", tedy například 3D skenerů.

Memento nabízí řadu jednoduše použitelných nástrojů pro začištění sítě, zjednodušení, vyhlazení, vyplnění otvorů a další opravy povrchové 3D sítě a její přípravu pro následný tisk, CNC nebo převod do CAD aplikací. Memento rovněž umí využít cloud služeb Autodesk pro převod série fotografií na vysoce přesný otexturovaný 3D model.

Hlavní funkce Mementa:

  • Vytváření přesných 3D sítí ze vstupních dat - z fotografií, z 3D skenerů Artec, brzy i z ReCap
  • Import 3D sítí z formátů .RCM, .OBJ, .STL a .PLY
  • Začišťování a opravy rozsáhlých 3D sítí (až stovky milionů polygonů), diagnostika chyb a analýza
  • Export a publikování 3D sítí - do OBJ, .STL, .PLY, .FBX, .RCM, mapy textur, baked normály
  • Odměřování vzdáleností a ploch, analýza
  • 3D tisk s řadou pomocných funkcí, export do .STL
  • Analýza rozdílů 3D modelů (např. pro vývoj v čase)
  • Podpora CNC - export OBJ modelů pro Fusion360 s CAM funkcemi

Ukázka funkcí Autodesk Memento:


V nejbližších dalších verzích Mementa se připravuje podpora Mac OS (stávající verze je jen pro Windows) nebo funkce importu mračen bodů z Autodesk ReCap Pro.

Další informace a možnost stažení nejnovější beta verze viz memento.autodesk.com.

středa 11. února 2015

Jak výrobci pro stavebnictví využívají BIM

Podle průzkumu provedeného organizací "BIM4M2 Steering Group" mezi 200 britskými výrobci produktů pro stavebnictví již 40% dotazovaných firem investovalo do BIM technologií. Hlavními důvody investice bylo získání obchodní výhody (41%), požadavky zákazníků (27%) a potřeba být poptáván (12%). Celkem 50% dotazovaných firem plánuje provést v průběhu následujících 12 měsíců investice do BIM.

Významným aspektem je rovněž příprava a aktivní nabízení BIM obsahu - tedy BIM knihoven s modely konkrétních výrobků dané firmy. 56% respondentů používá nebo se chystá používat pro sdílení BIM obsahu svůj vlastní web, 34% chce nabízet BIM objekty neveřejně, pouze na vyžádání. 45% dotazovaných chce své knihovny šířit i prostřednictvím jiných online knihoven BIM rodin. 38% výrobců využívá nebo plánuje využívat pro přípravu BIM knihoven externí firmy, 36% pak interní zdroje. Při volbě formátu šířených knihoven se firmy řídí podle nejpoužívanějšího BIM software - proto 74% z nich volí souborový formát aplikace Autodesk Revit - tedy rodiny RFA, pouze 25% plánuje přidat i další formáty.

Více v článku:
Adoption of BIM by product manufacturers


Chcete-li se dozvědět více o možnostech využití BIM technologií a automatizaci konstruování u výrobců pro stavebnictví, navštivte BIM workshop CAD Studia věnovaný této oblasti. Viz:
BIM workshop pro výrobce do stavebnictví

čtvrtek 5. února 2015

Portál pro správu licencí Autodesk


V březnu 2015 proběhlo spuštění nového webového portálu "Autodesk Accounts" pro správu licencí a produktů Autodesku. Většina jeho funkcí je přitom dostupná i v češtině. Přístup si můžete sami vyzkoušet na adrese manage.autodesk.com (resp. autodesk.com/account). Tento nový portál nahrazuje původní Subscription centrum Autodesku. Portál Autodesk Accounts slouží ke kompletní správě vašich licencí, služeb a benefitů, uživatelských účtů a sledování historie sériových čísel. Nový portál je přístupný i pro zákazníky bez zakoupeného Subscription. Přihlašujete se do něj podobně jako u Subscription centra vaším Autodesk ID.Základní obrazovka při přihlášení:


Sekce "Management" slouží ke správě licencí, po rozkliknutí produktu/služby se zobrazí podrobnosti k licenci – sériové číslo (SN), klíč produktu (Product Key), číslo kontraktu. Také si zde můžete požádat o domácí licenci (HULA) k vašemu produktu (u síťových verzí). Nově se také zde žádá o předchozí SN, pokud potřebujete používat starší verzi – stačí si starší verzi stáhnout a nové SN vám bude vygenerováno automaticky.


Podsekce "Produkty" (resp. Account) vyvolá nabídku pro stažení zakoupených produktů (5.2. v přípravě).


Podsekce "Služby" zobrazí nabídku služeb (cloud služeb) Autodesku, které se vážou k zakoupeným produktům – můžete je stáhnout a instalovat, nebo k nim přistupovat přes web.


Podsložka "Aktualizace" produktu nabídne seznam updatů dostupných pro zakoupené produkty. Již nemusíte aktualizace hledat na internetu – zde se vám nabídnou všechny aktualizace k vašim produktům.


Podsložka "Zkušební verze" nabídne ke stažení cloudové aplikace, které jsou spojeny se zakoupeným produktem:


Další sekce, "Vytváření sestav" zobrazí zprávu o využití cloudových služeb (kreditů). Lze ji filtrovat i podle uživatelů, které má daný Contract manager ve správě. Zde si také můžete zakoupit kredity pro další využití cloudové služby.Sekce "Zařízení" zobrazí názvy všech detekovaných zařízení a uživatelů, které má Contract manager (správce subscription kontraktu) pod svou správou.


Výpis všech uživatelů a možnosti jejich správy zobrazí sekce "Uživatelé". Zde můžete také upravovat přístup (práva) jednotlivých uživatelů k jednotlivým zakoupeným produktům a službám a zakládat nové uživatele.

Při objednání licence je automaticky vytvořen účet správce (Contract managera, CM). Ten může spravovat firemní účet – zejména distribuovat zakoupené licence dalším uživatelům, přidávat nové uživatele, stahovat software, atd...

V případě používání licence jiným uživatelem, než je CM, je nutné zavést tohoto uživatele do systému: přihlášení na accounts.autodesk.com, záložka "Management", sekce "Uživatelé". Poté tlačítko Přidat. Lze provést i jednodušší cestou – po přihlášení na accounts.autodesk.com je v záložce "Management" tlačítko "Spravovat uživatele", které vede do sekce "Uživatelé". Ideální postup je nejprve přiřadit licenci s daným sériovým číslem uživateli a teprve poté u tohoto uživatele instalovat produkt s přiřazeným sér. číslem. Pokud nejprve nainstalujete produkt a zadáte jiné sér. číslo než je ono přiřazené, nedojde ke spárování a licence nebude poskytnuta.Poslední sekce, "Smlouvy a objednávky" slouží k zobrazení vašich aktuálních kontraktů s potřebnými detaily (tato sekce je k dispozici pouze pro správce, tedy Contract managery).V horní liště ještě najdete sekci "Podpora", kde můžete přímo ze svého účtu hledat ve znalostní databázi Autodesku. Pohodlnější a přístupnější je ale hledání na portálu CADforum.cz resp. v Helpdesku CAD Studia.

Videoukázka základního nastavení účtu:Viz též postupy a častá úskalí při zprovoznění pronajaté licence.

Viz též stahování aktualzací - update, extension - Tip 10991.

Stručný návod k použití Autodesk Accounts (PDF, česky) a podrobný interaktivní dokument Administrátorská příručka pro uživatele účtů (PDF, česky).

Po 13.3.2015 byla stará adresa subscription.autodesk.com přesměrována na nový manage.autodesk.com resp. autodesk.com/account