úterý 14. listopadu 2023

Autodesk University 2023 - AI a další trendy digitálního navrhování

V americkém Las Vegas začala 13.11. 3denní výroční konference Autodesk University 2023. Jako každý rok přilákala více než 10.000 návštěvníků z celého světa a jako tradičně zde nemohou chybět ani zástupci Arkance Systems - letos tím spíše, že společnost ARKANCE je hlavním partnerem této uživatelské konference Autodesku. Uvádí zde také svou novou značku ARKANCE, pod kterou bude vystupovat v budoucnosti (viz oznámení). Ve své expozici vystavuje vlastní aplikace a řešení pro digitalizaci a automatizaci, včetně produktové řady Be.Smart (dříve "Holixa").

Autodesk AI a cloudové platformy

Hlavním tématem letošní AU 2023 je bezesporu AI, umělá inteligence využívající sjednocené cloudové platformy Autodesku - tedy Fusion, Forma a Flow. Ale nikoliv AI jako marketingový "buzzword", který se na nás valí ze všech stran, ale AI v konkrétních nasazeních, v cloudových službách a produktech Autodesku, které dnes již řada z nás používá. Oznámená "Autodesk AI" tedy není nějakým příslibem nebo budoucím produktem, je to technologie využívající masivní a snadno přístupná data Autodesk cloudu pro zefektivnění neproduktivních činností, vytváření variant nebo rychlé analýzy. Dnes je Autodesk AI k dispozici napříč celým portfoliem Autodesku a neustále se vyvíjejí nové funkce. Autodesk AI rozšiřuje možnosti kreativního zkoumání a řešení problémů, automatizuje opakující se úlohy, aby se minimalizovaly chyby a uvolnil čas, a analyzuje komplexní projektová data s cílem nabídnout prediktivní poznatky.

AI je založena na datech a právě data jsou základem cloudové platformy Autodesk Design and Make, která se skládá ze služeb Autodesk Platform Services (APS) a tří oborových cloudů Forma, Fusion a Flow, a sjednocuje data a pracovní postupy napříč odvětvími. Právě díky této platformě, založené na datech a umělé inteligenci, může Autodesk rychle poskytovat inovativní řešení a dláždit cestu pro průlomové změny v oborech svých zákazníků. V nadcházející zprávě "2024 State of Design and Make" uvádí 77 % dotázaných společností, že v příštích třech letech plánují zvýšit nebo výrazně zvýšit své investice do umělé inteligence. Z dotázaných vedoucích pracovníků se 66 % shoduje, že za dva až tři roky bude AI zásadní téma.

Jak zmínil ředitel Autodesku, Andrew Anagnost - příchod AI jsme asi všichni čekali, ale ne tak rychle. S důsledky nejistoty prostředí - v průzkumu se např. 78 % dotazovaných cítí příchodem AI nejistěji než za pandemie. Ale AI může být přínosem pro připravené. AI už ve skutečnosti dnes používáme - viz praktické příklady níže. Dobře udělané AI může pomoci udělat více za méně, rychleji, snáze. Počítejme s tím, že techologie rychle změní současný způsob práce. Např. to jak dnes musíme pracovat s mnoha různými softwary, což je složité, nepodporuje kreatiitu a není produktivní. Autodesk AI je technolgie, na které se pracuje již roky, pohání celou platformu Autodesk cloudu a propojuje kompletní pracovní postupy, od konstrukce po výrobu, od projektu po stavbu, od scénáře po hotový film či hru.Jaké možnosti už dnes nabízí umělá inteligence Autodesku?

V oblasti stavebnictví - projektování:

 • Rozšíření: Návrh odvodnění od Innovyze: Rozšíření procesů navrhování a generování povodňových map během několika sekund - integrovaný návrh odvodnění do Civil3D
 • Automatizace: Automatizace zdlouhavých manuálních úkolů pro uvolnění kreativity a inovací - chytré nahrazování bloků, import značek a asistent připomínek v AutoCADu, extrakce prvků mračna bodů v prohlížeči ReCap Online Viewer
 • Analýzy: Prediktivní analýzy při navrhování - rychlé analýzy větru, hluku, mikroklimatu a provozní energie v aplikaci Forma

V oblasti stavebnictví - výstavba:

 • Rozšíření: Možnosti plánování, např.: zrychlení procesů pomocí rozhodování s podporou AI: podklady (AutoSpecs), subdodavatelé (TradeTapp); Construction IQ v ACC využívá umělou inteligenci k předvídání, prevenci a řízení stavebních rizik, která mohou ovlivnit kvalitu, bezpečnost, náklady nebo časový plán.
 • Automatizace: V oblasti stavebních prací (Construction) je možné využít automatickou detekci symbolů a automatické fotografické značky
 • Analýzy: Analyzuje a vyhodnocuje symboly, které se objevují v dokumentech, např. funkce Construction IQ, Suggested Submittals a Subcontractor Recommendations (Doporučení subdodavatelů).

V oblasti konstrukce a výroby:

 • Rozšíření: Nedávná akvizice společnosti Blank.AI rozšiřuje vývoj automobilových konceptů o asistenta pro 3D koncepční návrhy. To umožňuje automobilovým návrhářům rychle zkoumat, vytvářet a upravovat 3D modely v reálném čase, přirozeným jazykem. Z vaší historické knihovny vygeneruje nové koncepty.
 • Automatizace: Automatizace tvorby výkresů ve Fusion - poskytuje interaktivní zkušenosti s 2D dokumentací výrobních výkresů, snižuje čas strávený nad úkoly, které nemají hodnotu. Generativní navrhování - prozkoumejte více nápadů pomocí jediného pracovního postupu, který využívá kritéria zohledňující výrobní procesy k rychlému rozšíření možnosti návrhu daleko za hranice lidské představivosti, aniž by bylo nutné modelovat a ověřovat každou jednotlivou variantu. Šablony CAM postupů s automatickou tvorbou nástrojových drah.

V oblasti M&E

 • Rozšíření: Maya Assist - překládá přirozený jazyk do kódu, který je prováděn programem Maya
 • Automatizace: Flame (např. sledování kamery) - využívá strojové učení k vylepšení řešení záběrů kamery, nebo nahrazení oblohy; díky spolupráci se společností Wonder Dynamics bude AI modul pro Mayu řešit automatickou animaci, osvětlení a kompozici počítačem vytvořených postav pro herní scény.
 • Analýzy: Funkce Flow, určené k analýze obrazu, např: Generative Scheduling - automatizuje generování výrobního plánu s využitím umělé inteligence pro optimální přidělování zdrojů a posouzení dopadu změn

Jak se mění jednotlivé obory


Strojírenství

Zejména obor automotive byl zasažen několikrát - pandemií, rozpadem dodavatelských řetězců i novými regulacemi. Po pandemii získali výhodu ti, kdo měli jednodušší výrobu, nákup, součástky, prodejní kanál. Příkladem je automobilka Rivian využívající moderní technologie cloudu, od designu ve VR, přes konstrukci ve Fusion až po využití ACC ve stavebních projektech sítě nabíječek. Platforma Fusion zde pomáhá díky jednotnému prostředí, možnostem generativního designu, automatizace. Ve Fusion je nově možné využít konfigurace, tedy rychle dostupné varianty výrobků, bez objemných dat jednotlivých variant.

Nová akvizice Blank.AI zpřístupní technologii GD/AI i pro úvodní 3D koncepty. Nová spolupráce s Cadence umožní ve Fusion využít pokročilé návrhy desk plošných spojů (PCB). Po loňské akvizici MES nástrojů Prodsmart je novou "tovární" akvizicí FlexSim, nástroje pro digitální model a pro simulace tovární výroby. Platforma Fusion tak pokrývá potřeby celých organizací. Jsme v bodu zlomu, což přestavuje i vyjímečnou příležitost.

Stavebnictví

Moderní návrhové nástroje pro bezpečnější a udržitelnější svět. Ve stavebnictví platí, že čím déle se rozhodujete, tím dražší a obtížnější bude vaše následné rozhodnutí. I proto je důležité mít nástroje pro včasnou analýzu dopadů. Základem řešení Autodesku je cloudová platforma Forma, poháněná AI technologieme. Vloni byla Forma jen myšlenka, nyní je již fungujícím nástrojem, s rychlým 500% růstem předplatitelů. Forma není nějaký "Revit v cloudu", je to navrhování v cloudu, využívající AI, funkce pro analýzu, variantní návrhy, analýzu dopadů, ad. Nyní pro pozemní stavby, bude nově i pro infrastrukturu a vodu. Nyní propojené s Revitem a ACC, přibudou i další nástroje.

Příklad - Project Phoenix. V Kalifornii chybí 3 mil. bytů, což nelze "dohnat" klasickými postupy výstavby. Řešením může být rychlá modulární výstavba, skládačka jako LEGO, optimalizovaná na parametry oslunění, hluku ad. pomocí GD/AI nástrojů, využívající moderní materiály, jako např. houbové fasády s absorpcí CO2. Forma jim pomohla k +40% efektivitě a 2x kratšímu času přípravy.

Forma je otevřená platforma, představuje ekosystém otevřený i pro aplikace třetích stran. Nové je např. obousměrné propojení Rhino, plus další nové Data Exchange konektory. Do Formy nově přibude i Dynamo (vizuální programování). Nástroje Autodesk AI doplní Formu o další funkce, studie staveniště, práci s interiéry a stavebními detaily.

Každý bojuje s knihovnami a obsahem. Pro AutoCAD i Revit přibudou nástroje pro správu obsahu Unifi. Uživatelé Autodesk Docs brzy dostanou přístup nalicence Unifi Pro.

Média

V oblasti médií nemusí AI jen ohrožovat herce, může naopak pomoci talentům. Důležitou možností je kompletní produkce v cloudu. Autodesk Flow nabízí snadnou spolupráce v cloudu, využívá otevřené formáty - např. USD a řeší postupy od preprodukce až po finální výrobu. Příklad opensource filmu, od scénáře, režie, kamery, VFX (Maya), až po rendering, střih, plánování času (produkce) - vše na cloudu.


Produktové novinky

Jaké konkrétní produkty a produktové změny byly na AU oznámeny?

Stručněji k dalším novinkám z AU:

 • Fusion 360 - dojde k drobné změně jména (Autodesk Fusion, ne Fusion 360) a licenčních podmínek - zlevnění a spojení některých Extensions (viz též promo), lednové zvýšení ceny podstatně rozšířeného a zrychleného Autodesk Fusion, včetně nových AI nástrojů (stávající zákazníci si mohou původní cenu zafixovat až do roku 2027) - viz blog
 • XR aplikace Autodesk Workshop XR pro týmovou "extended-reality" spolupráci ve virtuálním BIM modelu, přímo v Autodesk cloudu ACC (vychází z VR nástrojů The Wild a Prospect), v ceně cca 1000 USD/rok/uživatele (viz)
 • V Autodesk Forma přidán plugin pro podporu vizuálního programování Dynamo a nová verze pluginu TestFit pro navrhování parkovišť.
 • PowerBI Connector pro ACC - možnost analýzy BIM dat pomocí nástrojů Microsoft Power BI (viz)
 • Nástroj Unifi Pro (správa CAD/BIM obsahu) pro uživatele Autodesk Docs
 • Funkce sdílených cloudových support složek v AutoCADu Web
 • Nové funkce v aktualizacích pro Maya, 3ds Max, Arnold a Flame
 • Podpora Autodesk VRED (render-node) v cloudové službě AWS Thinkbox Deadline (viz)

Data jsou klíčem

CTO Autodesku, Raji Arasu, zdůraznila úlohu dat v AI aplikacích. AI by nemohla fungovat bez propojených dat v cloudu. Autodesk spravuje 40 PB (40 mil. GB) dat zákazníků v Autodesk cloudu, se všemi bezpečnostními standardy, s možností přístupu přes API na platformě APS - Autodesk Platform Services (dříve "Forge"). Nad těmito daty funguje datový model, který popisuje vztahy návrhových dat pomocí znalostního grafu (knowledge graph). To pak umožňuje tato data snadno a efektivně využívat nejen v aplikacích Autodesku, ale i v dalších softwarových nástrojích třetích stran, v reálném čase, bez nutnosti pracného ručního vytahování dat do různých výkazů. Tomu pomáhá i rychle rostoucí sada předpřipravených "konektorů", která data z Autodesk cloud služeb zpřístupňují v dalších aplikacích - např. Rhino, PowerBI, apod. Namísto komplikovaného sdílení na úrovni souborů lze díky APS pracovat přímo s jednotlivými granulárními prvky návrhových dat.

Pokud je vám snad tento slajd povědomý, pak se nemýlíte. Do programu Autodesk University 2023 byla vybrána i prezentace našeho zákazníka, TOSHULIN, o zajímavém využití generativního navrhování při konstrukci obráběcích strojů - tedy podobná prezentace, kterou mohli nedávno vidět už i účastníci letošního CADfóra 2023.A nezapomeňte: Vy všichni jste schopni vytvořit cokoliv - Make Anythingnávštěvníci AU2023 mohou obdivovat 3D reklamu Marvel Studios a Autodesku na známé The Sphere - viz


Autodesk University se můžete zúčastnit i vy. Online Digital Pass je zdarma. V ARKANCE vám rádi pomůžeme implementovat nové produkty a technologie Autodesku do vaší organizace. Viz též průzkum Autodesku o stavu automobilového trhu Design & Make 2023. Kontaktujte nás s případnými dotazy.