čtvrtek 13. prosince 2018

Uveden Autodesk 3ds Max 2019.3 s vylepšenými funkcemi pro RevitUživatelé s předplatným (subsription) na vizualizační a animační aplikaci 3ds Max si nyní mohou ze svého účtu Autodesk Account stáhnout novou aktualizační verzi tohoto programu - Autodesk 3ds Max 2019.3. Ta přichází necelé 3 měsíce po předchozí aktualizaci 2019.2.

Verze 2019.3 ja zaměřena především na vylepšení spolupráce s BIM aplikací Autodesk Revit, tedy pro architektonické vizualizace, animace a VR. Ale obsahuje i další inovace. Přehled hlavních vylepšení:


Máte-li nainstalován Max 2018, budou se cca 2x rychleji načítat RVT soubory z Revitu 2018. Využití paralelního zpracování ale podstatně urychlí i načítání běžných aktuálních verzí projektů Revitu. Přesněji (umístění, intenzita, velikost) jsou načítána světla z projektů Revitu. Přehlednější je dialog nastavení voleb importu z Revitu. Viz rekapitulace změn ve zpracování BIM dat Revitu:


V Maxu 2019.3 také najdete nový režim interaktivního ActiveShade viewportu nebo vylepšený OSL Editor. Viz ukázka:


Byla vylepšena kompatibilita Alembic souborů mezi 3ds Max a Maya - uživatelské atributy, transformace, barevné sady vrcholů, atd. jsou kompatibilní s Autodesk Maya. Urychlen byl také modifikátor Editable Poly, což zrychlí přepínání mezi režimy pod-objektů.

Více na AREA.

úterý 27. listopadu 2018

Dvě AutoCAD novinky - AutoCAD 2019 for Mac a Dropbox integrace

Dnes byly představeny dvě novinky týkající se AutoCADu. Autodesk uvedl nový AutoCAD 2019 for Mac a AutoCAD LT 2019 for Mac, tedy Apple Mac OS X varianty AutoCADů ve verzi 2019. A byl uveden integrační nástroj pro DWG soubory AutoCADu sdílené přes úložiště Dropbox.

Nový AutoCAD 2019 for Mac přináší dvě nové lokalizace - kromě tradiční angličtiny a francouzštiny je nyní k dispozici i v němčině a japonštině. Jazyky lze přepínat přímo v prostředí aplikace. Nově zahrnuté jsou i některé populární funkce z Windows verze - především je to funkce porovnávání DWG výkresů - DWG Compare, rozšířený příkaz Purge pro čištění nepoužívaných DWG objektů, nebo přehlednější dialog Plot s náhledem tisku. Lze pracovat s katalogem pojmenovaných pohledů (příkaz NEWVIEW) a lze definovat výchozí hladinu pro Xrefy (XREFLAYER).

Uživatelé AutoCADu for Mac si mohou novou verzi stáhnout ze svého Subscription účtu. K dispozici je rovněž bezplatná 30denní Trial verze - viz www.cadstudio.cz/trial. Více na AutoCAD for Mac.
Ukázka uživatelského prostředí AutoCADu for Mac 2019:
Druhá novinka se týká uživatelů cloudové služby Dropbox. Pokud v tomto úložiští sdílejí i DWG výkresy AutoCADu, mohou je nyní přímo otvírat ve webové verzi AutoCADu. Snáze se tak propojuje komunikace a sdílení dat mezi týmy. Při najetí na DWG soubor se objeví nabídka "Open with", kde si můžete vybrat "AutoCAD web app" a otevřít tak váš DWG výkres pro editaci přímo ve vašem web browseru.


Nadále však platí, že podstatně komfortnější funkce pro týmovou online spolupráci a připomínkování DWG a dalších CAD souborů najdete v cloud službách Autodesk A360, BIM 360 Docs nebo Fusion Team.

pátek 16. listopadu 2018

AU2018 - další střípky z konference


Druhý a třetí den 26. ročníku konference Autodesk University byl věnován prezentacím, workshopům a diskuzím k jednotlivým průmyslovým oborům a produktům. Společným jmenovatelem většiny z nich byla otevřenost dat, společná datová platforma, integrace s dalšími nástroji pomocí integračních nástrojů platformy Autodesk Forge, plánovaná rozšíření této platformy a využití dalších možností cloudu pro snazší spolupráci aplikací a především pro virtuální spolupráci týmů.

BIM 360


Platforma BIM 360 a Autodesk produkty v ní obsažené dnes nabízí desítky nástrojů a společný datový "pool" pro snadnou spolupráci všech účastníků stavebního projektu na jedné společné platformě, ve kterém otevřená projektová data tvoří společný základ. Nad nimi poskytuje prostředky pro automatizaci procesů, koordinaci a mobilní využití odkuskoliv z terénu, ze stavby. Akční, průběžně aktualizovaná data otvírají cesty k lepším a relevantnějším výsledkům. Během posledního roku přinesla tato platforma celkem 33 nových verzí, více než 130 funkcí a 60 nových integrací s dalšími aplikacemi třetích stran. Nejčerstvějšími novinkami je nový pracovní postup pro schvalování, automatické generování změnových požadavků nebo class-management modul. Připravuje se modul řízení nákladů.
Stavební průmysl hledá cesty ke zvýšení produktivity, efektivity a předvídatelnosti. Dnes až 90 % firem v oboru usilovně a čím dál komplikovaněji hledá kvalifikované lidi. Až 98 % stavebních projektů končí se zpožděním a s překročením nákladů. Jednou z možných cest je industrializace stavebnictví. Zároveň současní hráči na trhu stavebnictví cítí, že jsou vhozeni do nových vod a nastává pro ně moment "plav nebo se potopíš", a mohou jej snadno propásnout. Airbnb nevymyslel hotelový průmysl a Uber nezaložili taxikáři.


Unity - výkon 3D her do světa BIMu


Ve spolupráci se společností Unity připravuje Autodesk propojení CAD a BIM dat s výkonnými 3D nástroji osvědčenými ze světa 3D realtime her. Hi-res gaming je podobně jako 3D CAD a BIM náročný na grafický výkon pracovních stanic.

Díky této spolupráci vzniká virtuální prostředí spolupráce. Ze zdrojových BIM dat, jsou odstraněny nevýznamné detaily a výsledný model (včetně BIM metadat) lze v reálném čase v kolaborativním prostředí procházet na jakékoliv platformě (podporováno přes 25 platforem), včetně PC, mobilních zařízení, 3D brýlí a headsetů, stylem VR nebo AR (rozšířené reality). V druhé polovině roku 2019 bude k dispozici i přímý modul pro komunikaci Revit-Unity.

Propojení na Unity je řešeno pro aplikace Autodesk Revit (včetně BIM dat), VRED, 3ds Max, Maya a Shotgun.Výroba


Ve světě je ročně uváděno 370.000 nových produktů. Ne všechny z nich jsou zrovna lunární moduly zmíněné v předchozím příspěvku, ale každý nový výrobek má za cíl svými vlastnostmi uspět na konkurečním trhu. Přitom 70 % nákladů na výrobek je určeno již v rané fázi vývoje. Problém je, že produktivita výroby roste pomaleji (3% za poslední roky) než vývoj světových trhů.

Možným řešením je změna výrobních technologií a postupů. Obvykle každý prvek, každé zaoblení na výrobku znamená zdražení výroby. Při aditivní výrobě naopak - čím více děr a mezer, tím je produkt levnější a lehčí. Neefektivní bývají i nástroje pro spolupráci - e-maily, evidence, archivace a další operace kladené na bedra konstruktérů a technologů nejsou obvykle dobře propojeny s jejich hlavní pracovní náplní a ti pak stráví až 1/3 času nepřínosnými operacemi (převody dat, záznamy, archivace, posílání dat).

Rostou rovněž nároky na zákaznicky přizpůsobené výrobky. Například naprostá většina vozů MINI jsou dnes unikátní konfigurace, téměř žádný není stejný. Jaký rozdíl od masové pásové výroby. To klade vyšší nároky na toky dat. Vidíme dnes více propojený svět výroby, kde data jsou středem všeho. Máte-li potřebná data, a na ně napojené nástroje/procesy/lidi - pak můžete automatizovat.


neviděli už jsme se někde?

Inovace je cesta jak mohou dneší dinosauři zabránit svému vyhynutí. I tradiční firmy využívají inovace pro modernizaci svých výrobků. Hlubokou modernizaci - žárovka není vylepšená svíčka, ale zcela nový typ výrobku. Jednou z možností hluboké modernizace je využití generativního navrhování (generative design, GD) - využití strojových algoritmů pro vytvoření zcela nových, organických tvarů výrobků na základě zadaných omezujících parametrů. Tyto mimozemsky vyhlížející tvary nabízejí až o desítky procent lepší parametry.Generativní navrhování a další nové technologie pro inovace a modernizaci výrobků je součástí Autodesk Fusion 360, produktu zahrnutého v konstrukční sadě Product Design & Manufacturing Collection. Fusion 360 tvoří kompletní platformu pro vývoj moderních výrobků, které propojuje celý proces, od definování konceptu až po vyrobený produkt.


V rámci konference jsme měli možnost setkat se přímo s vývojáři aplikace Fusion 360 a přispět k jejímu dalšímu vývoji několika podněty, jak z našich vlastních zkušeností, tak z připomínek našich zákazníků. Budeme sledovat jak se uplatní v dalších verzích Fusion 360.

Kompletní fotogalerii z naší účasti na AU2018 si můžete prohlédnout na Facebooku CAD Studia.

Viz též Reportáž z 1. dne

středa 14. listopadu 2018

Autodesk University 2018 - den první


Na výroční konferenci "Autodesk University 2018" (AU 2018) se letos sjelo do hotelu Venetian v Las Vegas rekordních 11.000 účastníků z celého světa. A protože mezi nimi tardičně nechyběli ani zástupci CAD Studia, můžeme se s vámi podělit o osobní zkušenosti z této akce.

V úvodní přednášce se ředitel Autodesku, Andrew Anagnost, zamýšlel nad tím, jak může technologie otevřít projektantům a konstruktérům nové příležitosti pro to, jak tvořit lépe, více a s menšími negativními dopady na na svět kolem nás. Automatizace rozhodně není ohrožením pracovních míst, ve skutečnosti vytváří nové ekosystémy, s novými pracovními místy s novými, smysluplnějšími způsoby práce. Automatizací našich opakovaných činností se nestanou naše ostatní činnosti zbytečné. Naopak vzroste jejich význam, vzroste důležitost našich znalostí a tvořivosti. Před 100 lety bylo 40% američanů zaměstnáno v zemědělství, dnes jsou to díky průmyslové automatizaci jen 2%. Přesto se zemí nepotloukají miliony nezaměstnaných zemědělců, ani obyvatelstvo netrpí hlady kvůli omezené produkci potravin.

Ceněna je adaptivita, pružnost a komunita - s nimi se vám bude dařit i v nastupující éře, kde hrozí spíše nedostatek dovedností než nedostatek pracovních míst.


Staronový technický ředitel Autodesku, Scott Borduin, zdůraznil, že rostoucí objemy dat spolu nesou větší znalost, větší znalost se rovná lepšímu pochopení a lepší pochopení vede k lepším výsledkům. Vznikají lepší produkty, s lepšími vlastnostmi, s nižšími náklady a lepší dostupností. Při vývoji často vznikají protichůdné požadavky. A ve sbližování zdánlivě protichůdných cílů je obzvláště dobrá technologie generativního navrhování. Cílem ale není, aby počítač za nás nalezl cestu z bodu A do jakéhokoliv bodu B. Jen nám pomáhá najít rychleji cestu z neoptimálního A do lepšího bodu B. Rozhodnutí o podmínkách i řešení však je a bude na člověku.

NASA JPL (Jet Propulsion Lab) navrhla pomocí generativního designu nový lehký (cca 80kg) přistávací modul pro budoucí mise na Jupiterovy měsíce, Mars a další. Kromě zadání konstrukčních omezujících parametrů byly pro vygenerování tvaru využity i výrobní omezující parametry, aby byla zajištěna kompatibilita výsledné geometrie s různými způsoby výroby - odléváním, subtraktivní i aditivní výrobou.


Optimalizace a automatizace je ale využívána i nad BIM daty - například společnost Daiwa House hromadně oslovuje majitele menších pozemků s automaticky vygenerovanými individualizovanými projekty možné zástavby, včetně výpočtu ekonomiky projektu. Automatizace zde přináší nízké náklady na přípravu nabídek, nízká rizika a vysoký profit pro všechny zúčastněné. Na blogu NaZdi.cz informujeme o nové aplikaci Autodesk Project Refinery zpřístupňující generativní navrhování i pro oblast AEC, pro BIM data z Revitu.


Stavebnictví vůbec představuje široké pole pro budoucí automatizaci. Je to jeden z nejstarších průmyslových oborů. Dosud se v něm nepoužívají žádné digitální prototypy, virtuální modely na otestování reálného chování při stavbě i používání.

Konzultační firma Atkins využívá práci s daty a optimalizaci na projektu Olympiády LA 2028. Město má dnes 2x více obyvatel oproti poslední Olympiádě v Los Angeles v roce 1984. Se zkušenostmi z londýnské Olympiády jsou schopni simulovat a optimalizovat nejrůznější typy požadavků, od ubytování sportovců s následnou přestavbou na sociální bydlení, přes dopravní systémy, po zvýšený pohyb chodců a požadavky na stravování 2 milionů návštěvníků.

SNC Lavalin a Atkins představili aplikaci Caterpillar, která převádí "ubrouskové" koncepční náčrty v reálném čase na hmotové studie propojené s analytickými daty.

Autodesk spolupracuje se společností Unity na snadném nástroji pro převod konstrukčních a BIM dat do VR (virtuální reality) a AR (augmented reality).

Datová platforma Autodesk BIM 360 již propojuje více než 100 partnerů s integrovanými aplikacemi. Autodesk nově představil propojený modul správy nákladů (Cost Management).

V lednu bude veřejně dostupná cloudová služba "Revit I/O", která rozšíří vývojovou platformu Forge o vnější přístup k BIM datům Revitu.

V rámci Autodesk University se koná i výstava s řadou zajímavých aplikací a modelů partnerů Autodesku. HP zde představila nové plotry PageWide XL 4000, HP DesignJet Z9+ a T830, nebo koncept nových VR brýlí. Další fotografie v našem Faceboook albu.


Na konferenci byli rovněž vyhlášeni vítězové soutěže AEC Excellence Awards. Ceremoniálem provázela virtuální asistentka Ava, kterou znáte i z uživatelského portálu ava.autodesk.com. Titul "Innovator of the Year" získal pan Zhibing Mao, který vedl BIM projekty již v 60 zemích, kde pomáhal zavádět moderní technologie (robotizace stavebnictví, BIM). Vedl více než 200 projektů na 2800 stavbách. Z celkem 256 přihlášek a z výběru finalistů byly oceněny vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a velikostech projektů:

 • Infrastruktura - např. Dálniční obchvat Chongqing, Čína
 • Pozemní stavby - např. Univerzitní nemocnice Stavanger, Norsko
 • Výstavba - např. Datové centrum Clonee Facebook, Dublin, Irsko

Další kategorie a v nich oceněné projekty viz AEC Excellence Awards


Záznam úvodní přednášky (keynote) z AU2018 a další materiály a novinky najdete na stránce cadstudio.cz/AU2018

úterý 13. listopadu 2018

Oko bere - 21 trumfů pro konstruktéry


Nedávným rozšířením o toleranční analýzu se rozrostla konstrukční sada Autodesk Product Design & Manufacturing Collection už na 21 špičkových konstrukčních aplikací. Kromě nich nabízí navíc i řadu inteligentních cloudových služeb využívajících výpočetní výkon cloudu, zabezpečené sdílené úložiště a nástroje pro online prohlížení, editaci a připomínkování CAD dat.

V této cenově zvýhodněné sadě propojených aplikací najdete taková osvědčená ESA jako jsou Inventor Professional, CAM aplikace Autodesk HSM, AutoCAD Mechanical, simulační Nastran In-CAD, 3ds Max nebo populární Fusion 360, včetně moderního generativního navrhování. Automatizované postupy a široká škála CAD/CAM/CAE/PDM nástrojů vám vkládají do ruky TRUMFY, které pomohou vám i vašemu týmu zrychlit a zefektivnit inovační proces a snáze uvádět na trh moderní a konkurenceschopné výrobky.Přehled produktů zahrnutých v sadě Product Design & Manufacturing Collection:

 • Inventor Professional
 • HSM (CAM, CNC)
 • AutoCAD
 • Navisworks Manage (3D koordinace)
 • HSMWorks (CAM)
 • Nastran In-CAD (simulace)
 • Nesting Utility (optimalizace rozložení)
 • Tolerance Analysis
 • Vault Basic (PDM, verzování)
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD MEP (TZB)
 • AutoCAD Map 3D (GIS)
 • AutoCAD Plant 3D (potrubí)
 • AutoCAD Raster Design (rastrové podklady)
 • Factory Design Utilities (výrobní linky)
 • 3ds Max (animace, vizualizace, VR)
 • Autodesk Rendering
 • Mobilní AutoCAD (360 Pro)
 • Webový AutoCAD
 • Fusion 360 (Ultimate)
 • ReCap Pro (laser scan)
 • Autodesk Drive (sdílený disk)
 • Cloud úložiště (25GB)


Jen u CAD Studia dostanete k této sadě i doplňkové nástroje a služby CS+, včetně bonus aplikací CADstudio Inventor Tools (X-Tools), HSM Tools, Plant Tools a Fusion Tools (F-Tools).

Cena kompletní sady PD&MC 2019 začíná již na 64.600 Kč na rok (bez DPH, 3leté subscription) - viz CAD eShop:
Product Design & Manufacturing Collection

pondělí 8. října 2018

Časomíra na 10.000 let - projekt Long Now


Nadace "Long Now Foundation" založená v roce 01996 má vpravdě asimovské cíle, podporu uvažování a zodpovědností lidstva ve velmi dlouhém časovém horizontu, na nejbližích 10.000 let. Jedním z projektů nadace "Daleká současnost" je výstavba obrovských hodin odpočítávajících čas po 10.000 let - projekt Clock.

Lidé jsou stvoření přítomnosti. V přemýšlení o budoucnosti dominuje plánování profesionálních a osobních seznamů úkolů na nejbližší týden a plánů na víkend. Při pohledu do daleké budoucnosti možná přemýšlí, jak zaplatit vzdělání svých dětí nebo plánuje dlouhý a zdravý život v důchodu. Ale přemýšlení nad rámec délky života je obtížné a předvídání 10.000 let do budoucnosti je ještě těžší. Přesto právě tímto se zabývají dělají vědci, inženýři, konstruktéři a myslitelé již více než 20 let - při navrhování mamutích 10.000-letých hodin, který se nyní staví hluboko uvnitř hory v západním Texasu.

Hodiny "Clock of the Long Now" jsou 150 metrů vysoké mechanické hodiny navržené na jedno tiknutí za rok po dobu 10.000 let. Mají pomoci změnit způsob přemýšlení člověka o čase a jeho místě v životním cyklu planety. Hlavní myšlenkou je investovat do něčeho mnohem většího než je délka jednoho života a ukázat, jak plánovat a vytvářet dlouhověká díla - zajímavý koncept v této éře rozptýlené pozornosti.

Desetitisíciroční hodiny jsou nápadem Dannyho Hillise, počítačového vědce a zakladatele multidisciplinární firmy Applied Invention a neziskové nadace Long Now Foundation. K partnerům této nadace patří i Jeff Bezos, majitel společnosti Amazon, který projekt sponzoroval a na jehož pozemku se hodiny budují.


Hlavní konstruktér hodin, Jascha Little, používal Autodesk Inventor, mj. pro zátěžové simulace mnoha těžkých vnitřních součástí hodinového stroje.

Manažer projektu hodin, Alexander Rose, říká: "Existuje několik strategií potřebných k tomu, aby něco přetrvalo 10.000 let a jediné věci, které přežijí takto dlouhé období, jsou v podzemní. Neměli jsme zájem stavět věž, ale něco mnohem jemnějšího, co může být přehlédnuto, zapomenuto a znovu nalezeno. Nechtěli jsme také, aby to byl velký cíl."

Před samotnou stavbou bylo vytvořeno několik funkčních prototypů Hodin. Jeden lze obdivovat ve Science Museum v Londýně a jeden v muzeu The Interval v San Franciscu.

Projektový tým vykopal mohutnou horskou jeskyni v pohoří Sierra Diablo v Texasu. Ta je dost velká jak pro mechanismus hodin, tak i pro lidi a zařízení. Hodiny se budují po sekcích, které musí být spuštěny do hloubky 150 metrů a pečlivě sestaveny od začátku.

Při návrhu se konstruktéři spoléhali na různé softwarové nástroje, aby byly jednotlivé díly hodin vymodelovány a obrobeny podle přesných specifikací, protože prakticky žádný krok výroby nemohla probíhat na místě a díly musí vydržet 10 tisíciletí. Hlavním použitým softwarem byl Autodesk Inventor, ale tým také využíval Autodesk Fusion 360, nebo CAM nástroje Autodesk HSMWorks a PowerMill pro složitější aspekty hodin, jako jsou povrchy a vysokorychlostně obráběné tvary.


Po dokončení hodin budou lidé muset dojít pěšky na místo, aby zažili hodiny z první ruky. Budou zde moci hodiny natahovat (sluneční energie zvládne zbytek) a vyjít nad jejich nejvyšší bod.

Hodiny budou odbíjet při "výročních událostech", které nastanou vždy po roce, desetiletí, století, tisíciletí a desátém tisíciletí. Hodinové zvonkohra také občas zahraje melodii každý den, kdy budou hodiny plně nataženy, a to podle určitého algoritmu, tak aby se žádná melodie se neopakovala ani jednou za 10.000 let. (Avantgardní hudebník a člen správní rady Long Now Foundation, Brian Eno, použil algoritmus k vytvoření sady evokativních melodií inspirovaných hodinami - můžete si je poslechnout zde.) Na displeji v horní části hodin se objeví mechanický model sluneční soustavy.


"Je jasné, že hodně lidí reaguje na tento projekt s tím, že tento časový rozsah vůbec nemusíme přežít," říká Rose. "Ale my jsme hodně houževnatý druh. Lidé mluví o různých nebezpečích apokalypsy. Diskuse není o tom, zda chceme přežít, ale jak přežijeme. Účelem hodin je přimět lidi, aby o tom přemýšleli. Je to otázka současnosti i budoucnosti."

Plánuje se výstavba dalších miléniových hodin po celém světě.volně dle Autodesk Redshift

úterý 25. září 2018

Update Windows 10 (ver.1809) a CAD software

Blíží se uvedení podzimní aktualizace Microsoft Windows 10 (version 1809). Tato aktualizace má obsahovat i novou verzi systémové komponenty .NET Framework 4.8, která ovlivňuje běh řady Windows aplikací. Podle zkušeností s předchozími aktualizacemi Windows 10 a jejich vlivem na běh CAD aplikací a vzhledem k tomu, že řada uživatelů má zapnuté automatické aktualizace Windows 10 (což má své výhody), je dobré projít si následující doporučení.

Předchozí průběžné aktualizace Windows 10 byly také zpravidla doprovázeny aktualizacemi komponenty .NET Framework a právě její změny měly už několikrát v minulosti negativní vliv na kompatibilitu již nainstalovaných aplikací - od kancelářských aplikací MS Office až po CAD aplikace Autodesku a především na jejich vzájemnou komunikaci. Šlo o drobnější problémy, které byly relativně rychle vyřešeny změnou nastavení nebo vydáním opravy ze strany Microsoftu nebo Autodesku, nicméně i tak mohly mít neblahý vliv na standardní pracovní postupy zavedené v konstrukčních a projekčních firmách.

Vzhledem k nastávající plánované říjnové aktualizaci Microsoftu proto doporučujeme nastavit odloženou aktualizaci Windows 10 a vyčkat až na potvrzení bezproblémové práce všech aplikací a nadstaveb pod novým .NET Framework 4.8. Toto odložení nastavíte snadno. Ve Windows menu Start zvolte Nastavení (ozubené kolo), přejděte na položku "Aktualizace a zabezpečení" a v ní na "Windows Update". Zde klikněte na "Upřesnit možnosti" (Advanced options). Zde můžete buď "Pozastavit aktualizace" (až na 35 dní) nebo lépe Odložit aktualizace nových schopností a vylepšení, a to až o 1 rok (365 dnů). Tato nastavení mohou být vynuceně řízena centrálně, vaší firemní politikou.Doporučujeme odložit instalaci vylepšení o několik týdnů a sledovat fórum na portálu CADforum.cz, kde budeme uživatele informovat o případných problémech s kompatibilitou CAD/BIM/GIS aplikací ve verzích podporovaných pod Windows 10. Někteří uživatelé provozují pod Win10 i starší, oficiálně nepodporované verze. Jejich kompatibilita nebude testována.

UPŘESNĚNÍ: Výše uvedená nastavení nejsou dostupná ve verzi Win10 Home. Ale i zde si můžete pomoci - vaše WiFi připojení si ve vlastnostech (také v Nastavení, Sítě) dočasně nastavte jako "Připojení účtované podle objemu dat" (Metered Connection). Přes něj se standardně Windows Update neprovádějí. Po ověření kompatibility opět toto nastavení vraťte.

Pro celofiremní nastavení můžete rovněž využít Místních zásad skupiny (Group Policy). Potřebná nastavení najdete v: gpedit.msc > Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Windows Update > Windows Update pro firmy.


 • AKTUALIZACE 3.10.: Update "October 2018" je již k dispozici a je nabízen ve Windows Update
 • AKTUALIZACE 8.10.: Tak naše varování před zbrklou instalací aktualizace se ukázalo jako opodstatněné, nikoliv však kvůli konfliktům s CAD softwarem (tam zdá se nic kolizního nenastalo), ale kvůli závažné chybě Microsoftu, která může způsobit ztrátu dat - viz
 • AKTUALIZACE 10.10.: Distribuce aktualizací "October 2018" (na vyžádání) byla obnovena, původní problém je odstraněn hotfixem KB4464330 a KB4465477

pátek 21. září 2018

Bezpečnostní hotfix pro produkty Autodesk

Ve snaze udržovat maximální bezpečnost svých produktů uvádí Autodesk sérii bezpečnostních aktualizací pro AutoCAD a další produkty. Po 17. říjnu bude na většině serverových cloud služeb Autodesku ukončena podpora staré verze webového bezpečnostního protokolu TLS 1.0 (viz wiki: Transport Layer Security). Aby lokální CAD a BIM aplikace mohly i po 17. říjnu (resp. 31. říjnu) správně komunikovat s cloudovými službami, je potřeba, abyste na nich včas aplikovali tyto aktualizace. Žádné jiné bezpečnostní riziko nehrozí.

Například v případě AutoCADu se toto opatření týká komunikace s těmito cloudovými službami:
 • Autodesk Rendering (2016-2019)
 • Online DesignShare (2017, 2018)
 • Sdílené pohledy - Shared Views (2019)
 • Plant Collaboration Project (2016-2019)

Potřebné bezpečnostní aktualizace již jsou součástí běžně vydávaných update verzí pro předplatitele (např. AutoCAD 2019.1.2, Revit 2019.1, Inventor 2019.1.1, Inventor LT 2019.0.1), takže pokud udržujete vaši CAD aplikaci aktuální pomocí komponenty Autodesk Desktop App, nebo sledujete aktualizace na vašem účtu Autodesk Accounts, máte již potřebné bezpečnostní aktualizace nainstalovány. Protože jsou však bezpečnostní aktualizace vydávány pro všechny uživatele, nejen pro předplatitele, jsou potřebné hotfixy k dispozici ke stažení a instalaci též samostatně. Pro produkty rodiny AutoCAD 2016, 2017, 2018 a 2019 je najdete na této stránce Autodesku, spolu s pokyny pro instalaci. Pro další produkty, včetně aplikací FeatureCAM, Inventor, PartMaker, PowerInspect, PowerMill, PowerShape, Revit, ReCap Pro a Vault, najdete hotfix opravy zde.

čtvrtek 20. září 2018

Uveden Autodesk 3ds Max 2019.2


Předplatitelé vizualizační a animační aplikace 3ds Max si nyní mohou stáhnout novou "subscription release" verzi tohoto programu - Autodesk 3ds Max 2019.2. Tuto podzimní produktovou aktualizaci najdou ve svém účtu Autodesk Account.

Podstatně byl vylepšen modul Fluids primárně určený pro animaci kapalin. Byla vylepšena a zrychlena podpora Alembic, nyní ve verzi 1.7.5. UV export Alembic je nyní kompatibilní s Autodesk Maya.

Nové verze se dočkal i rendering engine Arnold - nyní ve verzi 5.2 (MAXtoA 2.1.949) s vylepšenými postupy a výkonem a s nižšími paměťovými nároky v NVIDIA OptiX.

Nové 3ds Max Security Tools s ochranou proti poškozením ze skriptů CRP a ALC.

Součástí předplatného je i cloudové úložiště Autodesk Drive s virtuálním diskem a inteligentními funkcemi pro prohlížení a sdílení návrhů.


Více na AREA.

Víte jaké grafické karty, profesionální i herní, spotřebitelské, jsou certifikovány a úspěšně otestovány pro práci v Autodesk 3ds Max 2019? Stáhněte si PDF dokument Autodesku.

pondělí 17. září 2018

Jak nenarazit při online nákupu CAD/BIM software?

Popularita i možnosti online nákupů se rozšiřují a dnes je možné na eShopu koupit i licence za desítky nebo stovky tisíc. Když vím, co potřebuji, tak proč ne? Proč si nevybrat nejvýhodnější nabídku z pohodlí kanceláře nebo domova? Ale co bych měl od nákupu licence za větší peníze očekávat?

Než zadám číslo kreditní karty nebo pošlu peníze z účtu, měl bych si být jistý, od koho kupuji a co od něho dostanu. Už se asi dokážeme vyhnout podvodným webům, ale i u standardních dodavatelů nemusí zákazník vždy dostat to, co očekává nebo potřebuje.

Autorizovaný dodavatel působící dlouhodobě na místním trhu obvykle poskytuje technickou podporu a další služby, doplňkové aplikace, knihovny apod. Tyto výhody jsou samozřejmě podmíněny nákupem přímo u toho dodavatele, který rozšířené služby poskytuje. Nákupem například přímo u výrobce se o tyto výhody připravíte. S nákupem v zahraničí pak můžete mít problém s komunikací v češtině a se znalostí specifik českého prostředí.

Jak přizpůsobit kritéria výběru od koho si licence koupím a co mohu dostat navíc?

 • Vhodnost licence - je licence opravdu vhodná pro to co potřebuji? Není tam moc funkcí, za které platím zbytečně, nebo naopak nechybí tam něco důležitého? Pozdější změna se nepochybně prodraží mnohem více.
 • Technická podpora - dodavatel by měl umět řešit problémy, mít zastupitelnost a dostatek vlastních českých specialistů pro různé oblasti
 • Doplňkové aplikace
 • Šablony, knihovny a další obsah
 • Školení a konzultace - i když si za něj připlatím, bude výhodnější řešit jej společně s nákupem licence
 • Přístupy do znalostní databáze
 • Vouchery na placené akce, jako je CADfórum
 • Přístupy na uzavřené akce


pátek 29. června 2018

Co umí generativní navrhování

Autodesk je již řadu let průkopníkem rychle se rozvíjející oblasti tzv. generativního designu - způsobu konstruování, ve kterém člověk zadává pouze vstupní požadavky navrhovaného dílu, ne jeho konkrétní tvar a materiál - počítač pak sám navrhuje různé tvary, analyzuje je, vytvoří a doporučí optimální tvar dílu splňujícího zadané požadavky (například pevnost, přenesený výkon, únosnost apod.). Viz starší blog.

V kombinaci s aditivní výrobou (3D tisk) představuje generativní navrhování revoluční cestu pro urychlení návrhových procesů inovací a pro významný skok ve zlepšení výkonnostních parametrů stávajících výrobků a vznik zcela nových typů výrobků nevídaných, organicky působících tvarů.

Vliv generativního navrhování na měnící se svět strojírenské konstrukce a výroby, včetně příkladů jeho reálného nasazení ve světě, uvádí i manažerský přehled "Jak se MĚNÍ výroba" - viz seriál na našem blogu Inventor guru a viz cadstudio.cz/jaksemenivyroba


Autodesk nabízí již delší dobu praktické softwarové nástroje pro generativní navrhování (neplést s pouhou tvarovou optimalizací) - od technologických "preview" typu Project Dreamcatcher, až po Autodesk Within, Autodesk Netfabb a nedávno uvolněný modul Generative Design (GD) pro předplatitele populární CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 Ultimate.

Zákazníci se na nás obracejí s žádostmi o vyzkoušení a ověření možností generativního navrhování v jejich konstrukční praxi – takto vypadají některé z výsledků, které jsme jim pomáhali vytvořit z jimi zaslaných tradičních 3D modelů.


Prohlédněte si počítačem vymyšlené návrhy v interaktïvním prohlížeči 3D modelů - všechny tvary vznikly ve Fusion 360 Ultimate:

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4

Anebo jako interaktivní model pro libovolné webové stránky (pro WebGL-kompatibilní prohlížeče, např. Chrome):
Jak můžete sami zvýšit vaši inovační kapacitu pomocí generativního navrhování - praktická ukázka:


Více na Generativní navrhování

čtvrtek 14. června 2018

Uveden aktualizovaný Autodesk 3ds Max 2019.1


Byla vydána první subscription-aktualizace pro 3ds Max 2019 - 3ds Max 2019 Update 1 (2019.1). Všichni zákazníci se subscription produktů 3ds Max či sady Media & Entertainment Collection si mohou tuto aktualizaci stáhnout ze svého účtu Autodesk Account.

Nový Max 2019.1 přináší rozšířenou podporu výměnných souborů Alembic, zvýšený výkon OSL shaderů a reprezentaci 80 vestavěných shaderů přímo ve výřezu, vylepšení z Arnold 5.1 zvyšující rychlost renderingu, integrovaný OptiX Denoiser od společnosti NVIDIA, nový Toon shader (komiks) je součástí nefotorealistických rendererů (NPR) v Arnoldu, vylepšené skriptování (MaxScript, Python), možnost exportu animačních dat bez geometrie do FBX, podpora velkých scén s >2GB datovými soubory včetně jejich podpory při práci s Vaultem, až 7násobné urychlení práce s rozsáhlými mesh modely.

Přehled novinek 2019.1 ve videoukázce:


Kompletní přehled novinek najdete v článku na Autodesk Area.

Subscription k 3ds Max 2019 a k dalším aplikacím můžete výhodně zakoupit v CAD eShopu. Pro studenty a školy je licence 3ds Max a dalších aplikací Autodesku zdarma.

pátek 8. června 2018

A360 Desktop je mrtev, ať žije Autodesk Desktop Connector

Jak jsme informovali vloni na podzim, Autodesk uvedl nový nástroj na propojení a synchronizaci obsahu na lokálních discích vašeho PC a vaším cloud úložištěm - "Desktop Connector".

Tento systémový nástroj nahrazuje původní utilitu "Autodesk A360 Desktop" a její podpora proto nyní končí. Ve vaší systémové liště Windows se ode dneška zobrazuje upozornění na konec provozu a podpory A360 Desktop ("Vypršení platnosti aplikace A360 Desktop") - ten nastane 19. června:


Co to pro vás znamená? Nemusíte se ničeho obávat. Pouze se po 19.6.2018 přestanou synchronizovat soubory ve složkách nastavených v A360 Desktop (A360 Drive). Jak vaše lokální soubory, tak jejich cloudové kopie ale zůstanou netknuté a nadále přístupné. Vaše lokální CAD soubory a dokumenty na Windows i Macu můžete nadále synchronizovat s vaším účtem na cloudu (s podstatně rozšířenými možnostmi) pomocí nové utility "Autodesk Desktop Connector" (bílá ikonka origami "A" v systémové liště).

Pro synchronizace můžete použít např. Autodesk Drive - viz drive.autodesk360.com. Licence k funkcím Drive je součástí subscription sad Design Suite, Inventoru a Revitu (vč. verzí LT) a Vaultu.

Další otázky a odpovědi viz a360.autodesk.com/a360-desktop/

středa 30. května 2018

Soutěž - navrhněte plavidlo pro cestování vesmíremSpolečnosti Autodesk a Airbus Foundation pořádají soutěž určenou především pro mladé konstruktéry - "Design for space travel". Vaším úkolem v této soutěži pro nové pionýry vesmíru je navrhnout kosmickou loď budoucnosti, pro cestu na Měsíc, na Mars nebo dále. Jak překonat zemskou gravitaci, jak maximalizovat její nosnost? Jak se vypořádat s dalšími nástrahami cestování vesmírem? Fakta a další informace najdete na stránce Airbus Discovery Space.

Vyhrajte 1000$, 3D tiskárny, 3D myši a další věcné ceny i uznání odborníků, utkejte se se studenty z celého světa. Soutěž je rozdělena do věkových kategorií: do 13 let, 13-17 let a 18-25 let.

Pro navrhování vašich raket můžete použít bezplatné CAD aplikace Autodesk TinkerCAD nebo Autodesk Fusion 360 (soubory .F3D).
Pro nováčky a vesmírné kadety
Experimentujte pomocí Instructables

Pro astronauty ve výcviku
Navrhujte pomocí TinkerCADu

Pro skutečné cestovatele vesmírem
Stáhněte si Fusion 360 a konstruujte

Noví kadeti mohou ve Fusion 360 začít jednoduše:
Neváhejte, uzávěrka pro zaslání soutěžních prací je 26. července 2018.
Přihláška do soutěže a podmínky - designforspacetravel.autodeskcompetitions.com

pátek 4. května 2018

GM a Autodesk využívají generativní navrhování pro konstrukci vozidel budoucnosti


Konstruktéři automobilky General Motors jsou už léta těžkou váhou v oblasti odlehčování vozidel. Jen od roku 2016 uvedl GM do prodeje 14 nových modelů vozidel s celkovým snížením hmotnosti o více než 2268 kg, neboli více než 159 kg na vozidlo. Čím je auto lehčí, tím méně spotřebuje pohonných hmot, tím menší má emise uhlíku a tím více peněz řidič ušetří. Docela důležité věci.

Nyní se automobilka spojila s firmou Autodesk, aby ještě více posunula hranice odlehčování, a to využitím kombinace generativního navrhování (generative design, GD) a aditivní výroby, jako klíčových technologií pro vývoj budoucích osobních i nákladních automobilů, včetně vozidel s alternativním pohonem a s nulovými emisemi. Jak GM dnes oznámila, stává se prvním významným severoamerickým výrobcem automobilů, který využívá generativní návrhový software Autodesku, aby překročil možnosti snižování hmotnosti dosažitelné tradičními technikami optimalizace návrhu.

Generativní navrhování je technologie zkoumání návrhů, využívající algoritmy umělé inteligence (AI) pro souběžné vytvoření mnoha návrhových řešení založených na výrobních omezeních reálného světa a na požadavcích na výkon a funkce produktu, jako je pevnost, hmotnost, materiály a další. Konstruktéři tak mohou zkoumat a vybírat z mnohem více variant konstrukčních řešení, mnohem rychleji, než bylo dříve možné. Jsou osvobozeni od opakujících se úkonů navrhování a mohou se tak zaměřit na rozhodnutí s vyšší hodnotou, jako je maximalizace výkonu dílů.

"Tato revoluční technologie přináší obrovský pokrok v tom, jak můžeme navrhovat a vyvíjet komponenty pro naše budoucí vozidla, tak aby byla lehčí a efektivnější," uvedl viceprezident společnosti GM, Ken Kelzer. "Když spojíme technologii navrhování s moerními metodami výroby, jako je 3D tisk, náš přístup k vývoji vozidel je tím zcela přetransformován - spolupráce s počítačem je zcela odlišná a umožňuje pracovat způsoby, které jsme si dříve jednoduše nemohli představit."

V počátečním projektu proveditelnosti spolupracovali inženýři společností GM a Autodesk v technologickém centru GM ve Warrenu v Michiganu, kde použili generativní navrhování pro reinženýring malé, ale důležité součásti vozidla - držáku sedadla, ve kterém jsou upevněny bezpečnostní pásy. Software vytvořil více než 150 reálných návrhových variant, a to na základě parametrů, které konstruktéři nastavili, jako jsou požadované body připojení, síla a hmotnost. Vznikl zcela nový design, jehož organickou strukturu by žádný člověk sám nemohl zkoncipovat. Je o 40 procent lehčí a o 20 procent silnější než původní díl.

Ukazuje také další významnou výhodu generativního návrhu - konsolidaci dílů. Nový díl sloučil osm různých součástí do jednoho 3D tištěného dílu.


Když už zmiňujeme 3D tisk - GM je lídrem v oblasti aditivní výroby již více než 30 let a může se pochlubit jedním z nejkomplexnějších 3D tiskových arzenálů v automobilovém průmyslu. GM provozuje více než 50 strojů pro rychlé prototypování, které již vyrobily více než 250.000 prototypových dílů za posledních 10 let.

"Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti aditivní výroby vidíme neuvěřitelné možnosti generativního navrhování. Konzola sedadla je jen malou ukázkou potenciálních zlepšení hmotnosti a pevnosti, pokud tyto technologie aplikujeme na mnoho dalších z 30.000 dílů našich vozidel. Možná ještě více vzrušující jsou dalekosáhlé změny, které si dokážeme představit, pokud se přesuneme do éry elektrických a autonomních vozidel," uvedl Kevin Quinn, ředitel GM pro aditivní výrobu.

Projekt sedadla je jen začátkem mnohaletého a inovačního partnerství pro GM i Autodesk. Tyto dvě společnosti budou spolupracovat na dalších projektech zahrnujících generativní design, aditivní výrobu a materiálový výzkum. Vedoucí pracovníci a inženýři se budou podílet na řadě společných setkání, na nichž si vymění nápady i odborné znalosti. Například v březnu se dva GM inženýři zúčastnili dvoutýdenního pobytu v technologickém centru společnosti Autodesk na Pier 9.

GM má také přístup k technickým specialistům společnosti Autodesk a k plnému portfoliu softwaru společnosti Autodesk. GM již používá aplikaci Autodesk Fusion 360 * pro přístup k technologii generativního navrhování; Netfabb pro optimalizaci voštinové mřížky a simulaci 3D tisku z kovových materiálů, která pomáhá předcházet problémům, jako jsou tepelné deformace, smršťování a šíření trhlin během 3D tisku; stejně jako aplikace Alias, Recap Pro a Meshmixer.

"Generativní navrhování je budoucností výroby a GM je průkopníkem při jeho použití pro odlehčení budoucích vozidel," říká Scott Reese, viceprezident společnosti Autodesk pro výrobu a stavební výrobky. "Ale přínosy pro GM sahají i nad rámec odlehčování. To, co skutečně odděluje generativní design od minulých technologií, je schopnost konsolidovat mnoho částí do jedné a schopnost dramaticky zkracovat proces vývoje produktu. Konstruktéři získají stovky konstrukčních variant připravených pro výrobu, na které by nikdy nemohli přijít ručními postupy, a získají je za zlomek času, který by trvalo ověření jediného návrhu starým způsobem. GM může okamžitě těžit z těchto výhod pro součásti, jako je tento držák sedadel, a již hledá i dlouhodobý potenciál pro transformaci zkušeností zákazníků."

GM otevírá budoucnost, v níž snížené hmotnostní a materiálové nároky vozidel nejen šetří benzín a peníze řidiče, ale mohou také zvýšit dojezd elektrického vozidla nebo otevřít více prostoru pro cestující. Jak GM uvádí ve své tiskové zprávě, tyto nové technologie mohou poskytnout "návrhářům vozidel plátno, na kterém mohou zkoumat návrhy a tvary, které dosud nikdo neviděl".

"GM má neuvěřitelnou historii inovací. Spolupracujeme na tomto dědictví společnosti GM a přinášíme sem nové technologie, abychom dále podpořili tuto inovativní kulturu," říká Mike Grau, inženýr společnosti Autodesk, který spolupracuje s týmem automobilového inženýrství ve Warrenu ve státě Michigan. "GM dělá velký krok do budoucnosti. Nemůžu se dočkat, až uvidím neuvěřitelné pokroky jejich vozidlech, které budou výsledkem naší kooperace."

* Autodesk Fusion 360 ve verzi Ultimate zahrnuje komerčně dostupné technologie generativní navrhování společnosti Autodesk.

autor: Bill Danon

pondělí 30. dubna 2018

Autodesk SketchBook je nyní zdarma


Malovací, kreslicí a náčrtová aplikace Autodesk SketchBook je ode dneška k dispozici zdarma. Bezplatný SketchBook pro individuální použití si můžete stáhnout pro Windows 64-bit, pro Mac, pro tablety a další mobilní zařízení s Androidem nebo s iOS. Viz např. CAD Studio Download.

Výsledky vaší tvořivosti si můžete ze SketchBooku ukládat do obrázků ve formátu JPG, PNG, BMP, TIFF a PSD (včetně vrstev).


7denní trial verze se promění v plnohodnotnou bezplatnou verzi přihlášením s vaším Autodesk ID. SketchBook Enterprise pro firmy přidává pracovní postupy pro sady Autodesk Collection.Viz též SketchBook.com

středa 25. dubna 2018

Úspěšná konference Autodesk LIVE 2019 - přes 1300 diváků


Včera, 24. dubna, se uskutečnila velká jarní online konference CAD Studia - "Autodesk LIVE 2019". V rámci tohoto interaktivního veřejného videostreamu jsme představili nové softwarové produkty řady Autodesk 2019 a doplňkové aplikace z našeho vlastního vývoje. Dopolední dvouhodinová sekce byla zaměřena na strojírenství, odpolední sekce na stavebnictví a BIM technologie.

Zájem odborné veřejnosti o novinky CAD, CAM a BIM aplikací se projevil ve vysokém počtu registrací na tuto akci (přes 530) a především v počtu diváků - k vysílanému videostreamu se nakonec připojilo celkem 1325 unikátních sledujících (zařízení).

Celé živé vysílání se odehrávalo na platformě YouTube. Profesionální kvalitu vysílaného streamu ve full-HD rozlišení technicky zajišťovala společnost Livesignal.tv s přenosovým vozem a 3 kamerami. Celková doba vysílání přesáhla 5 hodin.Diváci zaslali během vysílání přes 150 dotazů (a také pochval, děkujeme) k jednotlivým prezentovaným novinkám - a to prostřednicvím veřejného chatu nebo privátního chat okna. Doufáme, že se nám podařilo na všechny zaslané dotazy odpovědět - buď přímo ve vysílání během prezentací, nebo přímo v chatu, nebo v rámci závěrečného "kulatého stolu". Pokud máte ještě nějaký doplňující dotaz, klidně se ptejte i nadále - chatovací okno je přístupné na www.cadstudio.cz (dole), nebo je k dipozici veřejné diskusní fórum na našem portálu CADforum.cz. Připravujeme také řadu dalších navazujících akcí a seminářů - přihlásit se můžete na stránce Semináře.

Na závěr vysílání byl vylosován výherce chytrých hodinek Garmin Vivoactive 3 - jejich novým majitelem se stává pan Ľubomír Pápay. Gratulujeme!

Pro registrované (účastníky i nové zájemce) je k dispozici archiv s videozáznamem všech prezentací z Autodesk LIVE 2019.


Jak se akce Autodesk LIVE 2019 připravovala?