čtvrtek 7. října 2021

Autodesk University 2021 - nový Autodesk, za vším hledej Forge

Letošní výroční konference Autodesku - Autodesk University 2021 - se již druhý rok po sobě koná online. Její hlavní zaměření se letos váže na avizovanou změnu pozicování společnosti Autodesk, na její roli při posilování inovátorů v různých odvětvích při řešení problémů, na vizi společnosti a její postup k poskytování platformových řešení, postavených na stávající technologii Autodesk Forge (spuštěna v roce 2015). Výsledkem této změny má být odolná a flexibilní sada cloudových řešení, která kombinují technologie, propojují procesy, automatizují pracovní postupy a odemykají cenná data pro uživatele těchto řešení.

Velká část příspěvků na konferenci se týká dopadu těchto změn. Co znamená, že se Autodesk chce stát "platformou", co vlastně je technologie Forge? Platformu Autodesku můžeme přirovnat k platformě mobilního telefonu. Jeho jednotlivé komponenty (v případě telefonu hardwarové i softwarové) jsou úzce propojené a otevřené pro připojení dalších komponent, třeba i od jiných výrobců. Uživateli díky tomu poskytnou hladce provázané prostředí, v němž může řešit vše od zábavy, přes komunikaci a sociální kontakty až po pracovní povinnosti. Nad společnými daty, s vzájemným sdílením funkcí a možností. Podobně platforma Autodesku sdruží nástroje Autodesku i nástroje třetích stran do společného ekosystému umožňujícího hladkou a flexibilní spolupráci nad společnými daty, bez nutnosti zatěžovat se starostmi o převody formátů souborů, jejich ukládání, verzování a sdílení či způsoby zobrazení. A Forge je společným jazykem, pojivem této cloudové platformy. Je to otevřený, rozšiřitelný systém pro inteligentní a strukturovanou práci s návrhovými daty, jejich zabezpečení, přenášení, analýzu a dolování cenných informací. Ale také pro využití výpočetního výkonu cloudu pro zpracování grafických úloh bez nároků na výkon zařízení zákazníka, kdykoliv a odkudkoliv. Pro všechny typy pracovních postupů. Od manažerů až po dílnu.

Forge platform stack

Úvodní přednáška

Ředitel společnosti Autodesk, Andrew Anagnost, vyzdvihl rychlost digitální transformace, jíž jsme byli svědky v poslední době. Ač procesy digitalizace a automatizace probíhaly i předtím, vlivem pandemie covidu se tyto procesy výrazně akcelerovaly a za posledních 18 měsíců se zhuštěně odehrála celá dekáda vývoje digitalizace průmyslu (viz též rychloposuv). Jen tak mohly firmy udržet týmovou spolupráci a vzdálenou komunikaci, včetně práce nad společnými daty. A nástroje Autodesku byly multiplikátorem tohoto vývoje. A ani po postpandemickém návratu k normálu se nevrátí původní, staré metody práce.

Ukazuje se, že to, co je pro firmy i samotné tvůrce to nejcennější, nejsou soubory, ale data obsažená v těchto souborech. Platforma Autodesku, komponentizace funkcí a nástroje Forge pomáhají uživatelům soustředit se na projekt, ne na produkty. Autodesk chce nadále využívat otevřené standardy, které zjednodušují datovou komunikaci a zvyšují odolnost řešení. Celé portfolio svých produktů chce rozložit na komponenty využívající platformu Forge, tak, aby jednotlivé funkce byly vzájemně využitelné i pro další nástroje, pro další aplikace třetích stran (díky otevřenému rozhraní API). To zásadně změní způsob poskytování funkcí a přidané hodnoty uživatelům. Posiluje to i roli lokálních partnerů a implementátorů - čím více se Autodesk konceptualizuje jako platforma, tím více potřebujete lokálního partnera, který rozumí nejen produktům, technologiím a platformám softwaru (a programování), ale i vašemu oboru podnikání. A společnost Arkance Systems je autorizovaným Forge integrátorem Autodesku, pro tuto platformu již dlouhodobě vyvíjíme vlastní nástroje.

Posiluje se rovněž role AI (umělé inteligence) v pracovních postupech. Stávající nástroje pro generativní navrhování využívající AI budou brzy rozšířeny o generativní modelování a generativní tvorbu výkresové dokumentace či CAM výroby. AI pomůže i ve výuce, doplňování vašich znalostí a používání produktů Autodesku.

Cílem Autodesku je podporovat tvůrce a inovátory, pomáhat řešit problémy, kterým čelí při navrhování lepších, výkonnějších, úspornějších, ekologičtějších, větších, levnějších a atraktivnějších produktů pro lepší zítřek. V nejrůznějších oborech lidské činnosti. Aneb "Nečekejte na pokrok. Stvořte jej."


Strojírenství - CAD/CAM řešení

Forge je odpověď na rostoucí požadavky uživatelů na datovou komunikaci, spolupráci návrhových, výrobních a řídicích nástrojů, na řízení dodavatelských řetězců, na sdílení dat mezi CAD, CAM, PDM a ERP systémy.

Populární CAD/CAM/CAE/PCB aplikace Autodesk Fusion 360 je postavená - hádáte správně - na platformě Forge a je dobrým příkladem ilustrujícím možnosti platformy Forge. Umí pracovat s různými CAD formáty (díky cloud konverzím), umí nativně sdílet projekty ve vzdálených týmech, nabízí nástroje generativního navrhování a simulací využívající výpočetní výkon cloudu, pracuje s různými typy CAD dat (mesh, B-Rep solid, surface, T-Spline) a umí mezi nimi hladce přecházet.

Steven Hooper, viceprezident Autodesku, ukázal několik pokročilých funkcí Fusion 360 využívajících platformy Forge. Poodkryl i několik nových, chystaných funkcí - například rozšíření generativních funkcí využívající AI funkce ze stávajícího designu (navrhování) i na generativní modelování, generativní výkresy nebo generativní CAM funkce. Generativní modelování si můžeme představit jako automatické dokončování textu známé z Office nebo mobilů, v oblasti 3D CADu - Fusion 360 dokončí váš model podle zadaných parametrů, nebo vytvoří výkresové pohledy podle obvyklých požadavků odhalených strojovým učením.

K chystaným novinkám patří také práce s voštinami ve Fusion 360 (pro 3D tisk) nebo chytrá dynamická pole prvků:

Pro Fusion 360 budou na začátku nového roku uvedena dvě nová rozšíření - Product Design Extension (komplexní modelování a inteligentní návrhy, plastové prvky) a Simulation Extension (pokročilé simulace bez čerpání kreditů, vstřikování plastů, verzování simulací). Chystá se rovněž integrace simulačních technologií Ansys pro analýzu elektronických návrhů, resp. návrhů desek plošných spojů (impedance, vyzařování, elektromagnetické interference...).

Datové propojení na platformě Forge ilustroval rovněž ukázkou převodu zvolené části většího BIM projektu Revitu do modelu Inventoru. Bez nutnosti zaobírat se gigabytovými soubory BIM modelu.

Díky Forge budou již příští rok dostupná produktová data návrhů z aplikací Fusion 360 i Inventor stejným a jednotným způsobem přímo ve stromu souborů v dané aplikaci, tato funkčnost bude do ostatní aplikcí doplněna později.

Pan Seter Wu ze společnosti Logitech se pak podělil o zkušenosti z týmového návrhu herních sluchátek G435 ve Fusion 360, na který přešli ze Solidworks.


Stavebnictví - BIM

Forge je skrytá část ledovce přítomná v software, který denně používáte. Umožňuje využívat propojená data, data na jednom místě, a opustit tak současnou praxi spoléhající na izolovaná, fragmentovaná datová sila (fragmentovaná v čase i oboru). Toto propojení otevírá nové možnosti podnikání a pracovních postupů.

Příkladem je napojení BIM dat na Microsoft Power Automate - nástroje pro analýzy a automatické zpracování dat skrytých v BIM modelech.

90% stavebních firem dnes investuje do digitalizace. Ale řada z nich nevidí přínosy digitalizace - změna zažitých procesů a návyků je obtížná a především data neproudí správně a hladce. Velká část se ztrácí v předávacích bodech jednotlivých fází projektu. Hladší datová komunikace v BIM projektech uvolní předávání klíčových informací mezi fázemi projektu a mezi projekčními a dodavatelskými týmy. Usnadní také digitální předávání stavby a její následné provozování.

Právě v oblasti BIMu pro poslední fázi projektu, provozování a správu (FM, CAFM), jsou určeny nové nástroje Autodesk Tandem (digitální dvojče stavby) a SpaceIQ Archibus, do něhož Autodesk nedávno spoluinvestoval. Rostoucí nabídka nástrojů určených pro provozování staveb vede některé k návrhu rozšíření zažité zkratky oboru, AEC (Architecture, Engineering, Construction) na AECO (Operate).

K novinkám produktů Autodesk patří i produktová řada Innovyze pocházející z nedávné akvizice výrobce vodárenských řešení (šlo o historicky největší akvizici Autodesku) nebo produkty Pype (další akvizice, nástroje pro řízení stavby) či Spacemaker (akvizice z roku 2020) pro analýzy mikroklimatu okolí budov. Nový nástroj Total Carbon zpracovává BIM data z Revitu a materiálová data z open-source zdrojů a vypočítává z nich uhlíkovou stopu stavby. Všechna tato řešení opět využívají platformu Autodesk Forge. To platí i pro další, čerstvou novinku, aplikaci ArcGIS GeoBIM propojující BIM a GIS data na cloudové platformě Autodesku. Nový Forge-based produkt se chystá i pro oblast elektro-návrhů.


Construction cloud, ACC

Jedním z hlavních problémů stavebních firem, vedoucím k nízké efektivitě předávání dat, je to, že firmy používají příliš mnoho různých nástrojů, třeba i několik různých nástrojů pro plánování. To může být dané historicky nebo vynuceno spoluprací se subdodavateli a generálními dodavateli. Na Forge založená platforma Autodesk Construction Cloud (ACC) umožňuje konsolidovat data z těchto nástrojů, propojit je a mít tak všechna cenná dat pohromadě.

Společné datové prostředí (CDE) Autodesk Construction Cloudu není na rozdíl od jiných CDE určené jen pro jednu fázi projektu, umožňuje data spravovat po celý životní cyklus stavby. Nabízí dnes desítky nástrojů a aplikací, i od nezávislých vývojářů, která dále obohacují cenná data stavby.

Zmíněny byly dva nové produkty využívající ACC (a tedy Forge) - BIM Onsite, rychlý prohlížeč BIM dat a Bridge, nový nástroj pro správu přístupových práv a sdílení vybraných podmnožin BIM dat jednotlivým účastníkům projektu.

Stavební firma je dnes ve skutečnosti datová společnost, která staví domy či dopravní stavby. Pokud nejsou vaše data propojena, uvidíte z nich jen zlomek toho, čeho je vaše firma schopna. Nejméně 90 % všech dat v historii lidstva bylo vytvořeno v posledních 10 letech.

Záznam většiny přednášek a workshopů z AU 2021 je k dispozici na webu Autodesk University. Společnost Arkance Systems patřila k digitálním sponzorům konference AU 2021. Případné dotazy k technologiím a produktům Autodesk prosím směřujte do komentářů, nebo nám napište na info.cz@arkance-systems.com.