úterý 23. února 2021

Aplikace od "G" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si představíme hlavní aplikace s názvem začínajícím na "G". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "G"

 • Generátor vytyčovacích bodů koridoru (GVBK)
   - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Civil 3D o výpisy souřadnic jakékoliv hrany koridoru podle českých standardů. Mezi výstupní parametry patří: staničení, souřadnice X,Y,Z vzdálenost od osy či příčný sklon. Viz GVBK


 • GEO Translator
   - doplněk pro Inventor - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Inventor o export plechových rozvinů do formátu GEO pro ohýbací stroje, vysekávačky a vypalovačky TRUMPF (alternativa k DXF a TruTops) - viz GEO Translátor


 • GeoCode
   - freeware LISP aplikace pro dopředné i zpětné geokódování mapových souřadnic v AutoCADu, převádí poštovní adresy nebo 3-slovní kódy what3words na polohu na mapě a naopak - viz GeoCode • GeoRefImg
   - freeware LISP aplikace a jeden z nejpopulárnějších nástrojů AutoCADu dostupných na Autodesk Apps - automaticky zvětší, natočí a umístí rastrovou mapu podle jejího "world" souboru popisujícího polohu. Dokáže teéž generovat World soubory a hromadně vkládat rastrové obrázky. Viz GeoRefImg

 • GPS
   - univerzální online konvertor mapových souřadnic, geodetických zeměpisných jednotek, nabízí vzájemný převod GPS souřadnic (WGS84), S-JTSK, UTM, what3words, geopozičních mapových dat, poštovních adres nebo interaktivně zadané polohy na mapě. Viz Převodník mapových souřadnic

 • GRP
   - utilita pro rychlé seskupení a rozložení skupin objektů v AutoCADu, na jedno kliknutí - odpovídá variantám skupinových příkazů PKFSTGROUP a QKUNGROUP v AutoCADu LT - viz tip 6286


 • GrSelNum
   - LISP utilita - sčítač čísel ukázaných ve výkresu AutoCADu - posčítá numerické texty, na které ukážete v DWG výkresu - viz tip 11491


pátek 19. února 2021

Čtyři nové funkce v účtu Autodesk Account

Již brzy: Čtyři nové funkce v účtu Autodesk, které vám pomohou organizovat uživatele a vaše předplatná

Autodesk pracuje na nových funkcích, které se objeví anebo se již objevily v Autodesk účtu Autodesk - Account. Tyto funkce vám pomohou ušetřit čas a vynaložené úsilí tím, že vám umožní rychle spravovat a přiřazovat produkty k jednotlivým uživatelům a organizovat vaše předplatná (subscriptions) a data v celé vaší organizaci.

1.     Hostující uživatelé

Uživatelé přidaní do vašeho týmu z připojeného cloudového produktu pro týmovou spolupráci (například Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro nebo Autodesk Build) jsou automaticky přidáváni jako tzv. hosté. Můžete jim přiřadit přístup k potřebným produktům a službám, ale můžete je také  odfiltrovat ze seznamů týmů.

Hostem může být jakýkoliv uživatel. Obvykle se jedná o osoby, které nejsou zaměstnanci, například o kontraktory nebo dodavatele spojené s projektem. Primární a sekundární správci nemohou být hosty.

Určení uživatele jako hosta:

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a klikněte na Správa uživatelů > Podle uživatele
 • Vyhledejte nebo vyberte uživatele
 • Klikněte na Zobrazit detaily
 • Klikněte na Změnit roli
 •  V roli Uživatel zaškrtněte Toto je hostující uživatel (může být skryt v seznamu uživatelů vašeho týmu)
 • Klikněte na Uložit.

Chcete-li odebrat označení uživatele jako hosta, zrušte výběr možnosti Toto je hostující uživatel


 

2.     Přehledy

Týmové přehledy pomáhají při správě administrativních úkolů a lepší organizaci týmů. Informace lze filtrovat podle týmů nebo kategorií a je možné se rozhodnout, jaké akce je potřeba provést.

Přehledy umožňují primárním a sekundárním správcům rychle zjistit, zda jsou v týmu jednotlivé licence přiděleny nedostatečně nebo naopak nadměrně.

Jak spravovat nedostatečně přidělené produkty

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a přejděte na Vytváření sestav > Přehledy
 • Výchozí zobrazení zobrazuje počet nadměrně a nedostatečně přidělených licencí pro všechny týmy
 • Další informace zobrazíte kliknutím na Zobrazit všechny málo přiřazené produkty
 • Vyberte tým
 • U každého produktu můžete:
  • Kliknout na Zobrazit podrobnosti o využití nebo
  • Kliknout na Přiřadit uživatele 

3.      Pracuje se na funkci Samoobslužná správa týmů

Autodesk pracuje na tom, aby na vašem Autodesk účtu byla dostupná samoobslužná správa týmů. Díky této funkci budete brzy moci vytvářet další týmy v rámci vašeho Autodesk účtu, což je funkce, která dříve vyžadovala pomoc od podpory Autodesku.

Pokud potřebujete oddělit předplatná, údaje o používání a fakturaci napříč různými divizemi vaší organizace, budete moci ve svém Autodesk účtu vytvořit další týmy, a to bez potřeby kontaktování podpory.

Vytvoření dalších týmů může být užitečné, v případě, že má vaše organizace více společností nebo divizí, které nejsou ve vzájemném vztahu, ale přesto chcete nakupovat předplatná centrálně pro celou vaši organizaci. Vytvořením týmu pro každou divizi budou primární správci těchto týmů spravovat pouze předplatná, za která platí jejich divize, ne všechna předplatná, která vaše organizace vlastní.

S novou funkčností dojde také ke změně využití funkce týmy.

Tip: Pokud potřebujete uspořádat uživatele a jejich přiřazení, pak bude možné využít skupiny. Pokud potřebujete uspořádat předplatná, využijte funkci týmy.

 4.      Pracuje se na funkci Skupiny

Autodesk rovněž zahájil práce na zavedení „skupin“ do správy uživatelů. Pro snazší správu uživatelů vám skupiny poskytnou možnost uspořádat uživatele podle podobných rolí, například vytvořit skupiny architektů nebo projektantů, kteří potřebují stejné produkty.

Pokud máte ve své organizaci uživatele, kteří používají pouze 3D návrhové produkty, a další, kteří používají pouze AutoCAD LT, můžete pro ně vytvořit samostatné skupiny. Budete moci každé skupině rychle přiřadit, případně zrušit přiřazení správné sady produktů na základě jejich rolí.

V budoucnu budete také moci synchronizovat skupiny z vaší služby Active Directory s účtem Autodesk a přiřadit tak skupiny uživatelů k produktům na základě jejich oprávnění ve službě Active Directory.


Aktuální informace k tomuto tématu naleznete opět na našem blogu.

Potřebujete pomoci se správou vašeho firemního účtu Autodesk Account? Kontaktujte CAD Studio pro možnosti služeb zajišťovaných naší firmou v této oblasti.

středa 17. února 2021

Aplikace od "F" (abeceda aplikací CAD Studia)

Další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) nás tentokrát přivede k představení hlavních aplikací s názvem začínajícím na "F". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, FeatureCAM nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "F"

 • F-Tools
   - součást bonus nástrojů CS+ - rozšiřuje funkce CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360 ve verzi pro Windows. Do prostředí Fusion 360 doplňuje sérii maker zefektivnění práce ve Fusion 360 - viz F-Tools


 • F360 CZ
   - nadstavbová česká lokalizace pro všechny typy licencí Autodesk Fusion 360 pro Windows. Rozsah lokalizace: uživatelské prostředí modelování, náčrty, povrchy, volnoplošné tvary, plechy, vizualizace, animace, 3D tisk, výkresy, správa dokumentů. Podobnou lokalizaci nabízíme i pro maďarštinu. Viz Fusion česky

 • FArea
   - jednoduchá LISP aplikace, která ve výkresu vytvoří textové pole s dynamickou popiskou plochy uzavřené křivky, oblasti, kružnice nebo šrafy, nabízí rovněž tvorbu dynamické popisky délky nebo libovolné jiné vlastnosti výkresových objektů - viz fArea

 • FDO Linestyle
   - aplikace určená pro vytvoření vlastního symbolu stylu čáry pro vrstvy FDO v XML. Vytvořenou definici lze používat v aplikacích AutoCAD Map 3D a Civil 3D - viz FDO LS

 • FeatureTools
   - bonus nadstavba CS+ rozšiřující funkce CAM aplikace Autodesk FeatureCAM - doplňuje funkce pro zefektivnění a automatizaci přípravy obrábění, tvorbu závitů a výběr nástrojů - viz FeatureTools


 • FieldLink
   - LISP utilita, lterá zobrazí dočasné propojovací linie (šipky vztahů) mezi dynamickým textovým polem (field) a objektem, z jehož vlastností je dané pole generováno - viz FieldLink

 • FLay
   - LISP nástroj pro automatické umisťování kót, textů a šraf do přednastavených hladin pomocí příkazového reaktoru, aplikace je rovněž dostupná na Autodesk Apps - viz FLAY


 • Formáty CAD
   - přehled CAD formátů podporovaných v aktuálních verzích nejrozšířenějších softwarových produktů Autodesk, možnosti jejich vzájemných převodů a konverzí (import/export) - viz CAD formáty

 • Furniture for Fusion
   - nábytkářská a truhlářská nadstavba CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 - parametrické navrhování, tvorbu dokumentace a vizualizace skříněk a dalších typů dřevěného nábytku. Viz Furniture for Fusion


 • FVolume
   - jednoduchá LISP aplikace, která ve výkresu vytvoří textové pole s dynamickou popiskou objemu 3D tělesa, tedy pole, které nelze vytvořit standardním příkazem TPOLE/FIELD - viz fVolume


Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "G".

čtvrtek 11. února 2021

Aplikace od "E" (abeceda aplikací CAD Studia)

Další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) - tentokrát se zaměříme na hlavní aplikace s názvem začínajícím na "E". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Civil 3D, Inventor, Revit, Vault nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "E"

 • EN-CZ slovník
   - online slovník CAD, CAM a BIM pojmů - viz EN-CZ slovník

 • EPLAN-Vault Connector
    - aplikace propojující elektroprojekční systém EPLAN s Autodesk Vault a s ERP systémy. Jedinečné řešení pro konektivitu na platformě Autodesk Vault. Mechatronický kusovník - eliminace ručního přepisování. Mezioborová spolupráce nad společnými konstrukčními daty. Viz EPLAN-Vault

 • ExportXYZ
   - Dynamo skript pro Revit (CS_Souradnice_bodu_S-JTSK_do_CSV.dyn) - extrahuje polohy prvků BIM projektu do X-Y-Z souřadnic v systému S-JTSK v XLS tabulce v Excelu. Viz Export XY/XYZ souřadnic bodů z Revitu


 • Excellink
   - půvdodní verze nadstavby AutoCADu pro obousměrné propojení výkresových textů a atributů s tabulkami v Excelu. Rozšířená verze této aplikace je nyní nabízena pod jménem DWGtext. Viz Excellink-DWGtext

 • ExplodeIP (Inherot Properties)
   - menší LISP utilita pro rozložení bloků v AutoCADu se zděděním vlastností cílových hladin rozložených objektů. Viz Metody rozložení bloků

 • Extravilánové silniční podsestavy
   - doplňkové silniční podsestavy CAD Studia pro projektování silničních staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí. Viz ExtravilánDalší kapitola - Aplikace CAD Studia od "F".

pondělí 8. února 2021

Webový AutoCAD si rozumí s Autodesk Drive a Autodesk Docs

Týmy dnes stále častěji pracují na dálku a spolupracují v cloudu. Webová verze aplikace AutoCAD již dlouhodobě podporovala kromě vlastního cloudového úložiště i cloudová úložiště třetích stran - DropBox, Box, Google Drive a OneDrive - ale poněkud paradoxně neumožňovala přímo využívat týmová cloudová úložiště Autodesku.

V nejnovější aktualizaci AutoCAD web app lze připojit - a sdílet tak DWG návrhy - i přes virtuální úložiště Autodesk Drive a přes týmové CDE úložiště Autodesk Docs, kde můžete připojit i jen konkrétní projekt. Tyto nejnovější integrace AutoCADu s moderními cloudovými službami umožní uživatelům využívat efektivnější pracovní postupy. Kdekoli a kdykoli, včetně mobilních zařízení.

Po připojení můžete přímo pracovat s DWG návrhy v těchto cloud úložištích.

Webová aplikace AutoCAD (web.autocad.com) je standardní součástí předplatného desktop verzí AutoCADu, AutoCADu LT a kolekcí Autodesku, nebo ji lze předplatit samostatně (viz CAD eShop). Úložiště Autodesk Drive, které je k dispozici u všech předplatných Autodesku, umožňuje ukládat vaše návrhové soubory, jako jsou 2D a 3D kresby a modely, spolupracovat a sdílet je s ostatními a přistupovat k vašim souborům DWG odkudkoli. Autodesk Docs je nová verze společného datového prostředí (CDE) umožňující snadnou týmovou spolupráci a inteligentní sdílení 2D a 3D CAD či BIM návrhů mezi členy projekčních týmů a jejich zákazníky.

Další novinkou webové verze AutoCADu je funkce Stopy (Trace), která umožňuje snadno sdílet připomínky a grafické poznámky bez zásahu do samotného DWG výkresu či modelu.

sobota 6. února 2021

Aplikace od "D" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) se zaměříme na hlavní aplikace s názvem začínajícím od "D". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Civil 3D, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "D"

 • DBX utility
   - sada LISP utility pro hromadnou analýzu či úpravu obsahu DWG výkresů - v zadané složce dokáže identifikovat výkresy obsahující xrefy, najít výkresy pocházející z AEC aplikací (např. Civilu 3D), z Mechanicalu, Inventoru, z Revitu, z Fusion 360, najít a odstranit měřítka anotací, VBA makra, vypsat odkazované SHX fonty a tvary nebo rastrové obrázky. Viz DBX utility

 • Depends
   - LISP utilita vypíše všechny externí závislosti daného DWG výkresu - jeho xrefy, obrázky, fonty, podložení, BIM reference. Viz Depends

 • DimCurve
   - LISP utilita okótuje délku jakékoliv křivky nebo vzdálenosti bodů na křivce v AutoCADu. Viz DimCurve

 • DOBT
   - LISP utilita DOBT (DrawOrder by objectType) mění pořadí zobrazení/tisku DWG objektů podle jejich typu nebo hladin - můžete tak zobrazit texty vždy nahoře, šrafy stěn vždy vespod nebo bloky stromů vždy nad terénem. Viz DOBT

 • Dopravní značení
   - knihovna dynamických bloků svislého a vodorovného dopravního značení pro AutoCAD, AutoCAD LT a Civil 3D. Určené pro projektování dopravních staveb, pasporty, DIO, apod. Viz Knihovna dopravní značek


 • DrGrid
   - LISP aplikace pro vygenerování parametrické pravidelné mřížky pro výkresy AutoCADu - pravoúhlé nebo polární. Viz DrGrid


 • DTM
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD pro generování digitálního modelu terénu ze zadaných bodů. Umožňuje vytvářet 3D model terénu a analyzovat jej i v samotném AutoCADu. Viz DTM


 • DWGintVer
   - freeware aplikace pro zobrazení interní verze DWG souboru - verze autorské aplikace, které naposledy uložila daný výkres, vč. její profesní varianty, jazykové verze, release... Viz DWGintVer


 • DWGsign
   - aplikace pro ochranu obsahu DWG souborů, doplnění neviditelného digitálního podpisu, nesmazatelného vodoznaku prokazujícího autorství díla. Viz DWGsign


 • DWGsync
   - aplikace pro synchronizované souběžné zobrazení dvou různých DWG souborů nebo dvou pohledů na tentýž DWG výkres. Viz DWGsync


 • DWGtext
   - hromadný export/import textů mezi AutoCADem a Excelem, pracuje s atributy bloků, výkresovými texty, geometrickými vlastnostmi výkresových objektů a dalšími - automatizujte úpravy obsahu výkresu pomocí Excelu. Následník starší aplikace Excellink. Viz DWGtextDalší kapitola - Aplikace CAD Studia od "E".