pátek 26. ledna 2024

Globální studie Autodesk State of Design & Make - zaměření na AI

Umělá inteligence (AI) se z pohledu široké veřejnosti stala hlavním proudem, když výzkumná organizace OpenAI vydala koncem roku 2022 aplikaci ChatGPT. Zahrnutím modelů generativních předtrénovaných transformerů (GPT - umělá neuronová síť, velký jazykový model) do ChatGPT se AI okamžitě dostala do centra pozornosti celého světa.

A v průběhu roku 2023 se tento vývoj ještě znásobil: Generativní umělá inteligence společnosti Anthropic, Claude, zvýšila své schopnosti zpracování textu o 1011 % během dvou měsíců; ChatGPT složil advokátní zkoušku; Google představil generativní umělou inteligenci pro internetové vyhledávání; Spotify debutovalo s personalizovaným dýdžejem založeným na AI; a Midjourney přinesla generativní AI obrázky pro širokou veřejnost.

Stranou lesku popkultury už ale více než deset let probíhal vývoj AI pro aplikace propojující digitální projektování a předávání projektů, nebo propojující konstrukci a výrobu. Probíhal neustálý vývoj technologií, které původně začaly trénováním neuronových sítí, aby rozpoznávaly obrazy, vzory.

Jak říká Mike Haley, viceprezident pro výzkum v Autodesku: Umělá inteligence už bude ovlivňovat naše životy navždy. Manažeři a odborníci se shodují s tímto Haleyho hodnocením - 66 % respondentů v průzkumu stavu průmyslu - "Autodesk 2024 State of Design & Make" - tvrdí, že umělá inteligence bude pro jejich podnikání v příštích dvou až tří letech zásadní.

Reakce uživatelů na nástroje Autodesku založené na AI také vypovídají o rychlosti přijetí této nové technologie napříč obory architektury, inženýrství, výstavby a provozování staveb (AECO), konstrukce a výroby (D&M) i médií, designu a zábavního průmyslu (M&E). U produktů Autodesku využívajících generativní design a umělou inteligenci, napříč odvětvími, vzrostlo zapojení zákazníků o 24 %, a to jen mezi lednem 2023 a listopadem 2023.

V tomto žebříčku vede Asie a Tichomoří, s 55% nárůstem zapojení uživatelů. A například beta verze automatizačního nástroje pro Maya, který pomáhá umělcům spravovat jejich scény, zaznamenala 60% nárůst počtu uživatelů, kteří se zajímali o tuto beta verzi, v porovnání s průměrným počtem zájemců o beta verze, a to v průběhu pouhých několika měsíců - nárůst, který nemá v historii beta projektů obdoby.

A investiční rozpočty firem upevňují pozici AI jako strategické priority. Jen za poslední tři roky, 72 % respondentů průzkumu "Autodesk 2024 State of Design & Make" uvedlo, že jejich jejich organizace zvýšily investice na AI a přicházející technologie, přičemž 27 % z nich se řadí k těm, kdo tyto investice "zvýšily výrazně".

Viz též příklady využití Autodesk AI ve stávajících produktech Autodesku (z Autodesk University 2023) v našem článku AU 2023 zaměřená na AI.Stáhněte si celou studii s dalšími podrobnostmi:
Autodesk 2024 State of Design & Make - zaměření na AI (2.9M, 19 stran, anglicky)

Celý report Autodesk 2023 State of Design & Make najdete ke stažení v květnovém článku.

čtvrtek 25. ledna 2024

Autodesk získává společnost Payapps - systémy pro úhrady stavebních prací

Nejnovější akvizice Autodesku nepřichází - poněkud překvapivě - ze světa digitálního designu, ale z oblasti ekonomie, plateb. Australská společnost Payapps je světovým poskytovatelem systémů úhrad v oblasti staveb, dodavatelů stavebních zakázek. Zajišťuje efektivní, transparentní, snadné, rychlé a kompatibilní platební procesy a dodržování předpisů ve stavebnictví. Řešení Payapps jsou již od roku 2022 propojeny s BIM aplikacemi v Autodesk Construction Cloud (ACC).

Společnost je známá jako Payapps v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii a Irsku a jako GCPay v Severní Americe. Její světově uznávaná řešení urychlují přehled o platbách mezi zúčastněnými stranami stavebních projektů a pomohly stavebním týmům ušetřit téměř 350 000 projektových hodin ročně. V Severní Americe také pomáhá řešení GCPay společnosti Payapps generálním dodavatelům staveb řídit proces výměny zástavních práv se svými obchodními partnery a urychluje tak proces plateb.

Digitální transformace stavebnictví se neomezuje jenom na přípravu a optimalizaci projektů, řízení stavebních procesů a provozování staveb, ale digitální technologie jsou hluboce integrovány do všech fází životního cyklu stavebního projektu, včetně souvisejících pracovních postupů jako jsou právě úhrady mezi dodavateli a subdodavateli staveb.

Díky řešením pro správu plateb a dodržování předpisů integrovanému do rychle rostoucí rodiny cloudových řešení Autodesk Construction Cloud budou moci zákazníci z oblasti stavebnictví, včetně generálních dodavatelů a subdodavatelů, trávit méně času starostmi o platební rizika a únavné platební cykly a více času věnovat rozvoji svého podnikání.

dle Autodesk to acquire Payapps

pátek 19. ledna 2024

Historie loga Autodesk

Znáte historii loga firmy Autodesk? Od počátku v roce 1982 se v průběhu desetiletí své existence Autodesk stal jednou z nejznámějších softwarových společností na světě. A podobně jako jiné nadnárodní společnosti, i Autodesk v průběhu času několikrát aktualizoval a měnil svou vizuální identitu. Při všech historických proměnách symbolu Autodesku zůstal slovní znak významnou součástí loga a jednoduchá barevná paleta nevybočila z konzervativní černé s krátkým výletem do odstínů modré, resp. modrozelené. Jednotlivé etapy změn vyjadřovaly tehdejší důraz na určité technologie nebo zaměření a vyjádření vzthau se zákazníky.


Jak to začalo

Autodesk byl založen v Kalifornii v roce 1982 Johnem Walkerem a týmem programátorů. Už tehdy vyvíjel software pro technické výkresy, který později přerostl v dodnes nejrozšířenější CAD software - AutoCAD. V roce 1985 se Autodesk proměnil ve veřejnou společnost a od té doby pokračuje jeho trvalý růst. Dnes svými řešeními pokrývá oblast navrhování a řízení ve strojírenství, výrobě, architektuře, inženýrských stavbách, mapování, digitálních médiích a správě majetku.

Původní logo vycházelo z geometrického symbolu kružítka nebo odměrky evokujícího navrhování, v kombinaci s výrazným patkovým fontem pro název firmy.


Proměny - 1994

Teprve v roce 1994 Autodesk provedl menší změnu značky. Symbol ve stylu odměrky zůstal, ale byl zmenšen a přemístěn na levou stranu zdůrazněného názvu firmy. Ten také prošel změnou z verzálkové podoby na čitelnější minuskovou podobu, s ještě více zdůrazněnými patkami.


Digitální internetové proměny - 2000

V roce 2000 byl svět zcela zachvácen internetovou horečkou, "hrozbou" Y2K, dot-com bublinou a dalšími módními vlnami. Firmy ostošest měnily svou identitu, aby byly co nejvice "in" a svezly se s těmito vlnami. Nejinak tomu bylo v případě Autodesku. Zcela změněné a výrazně zjednodušené modré logo s bezpatkovým tučným písmem mělo vyjadřovat internetové směřování, jednoduché použití a spolehlivost nabízených nástrojů.


Návrat po bublině - 2005

Po odeznění internetové bubliny přelomu tisíciletí se Autodesk částečně vrátil k dřívějšímu designu loga, s černobílou paletou a specifickým patkovým písmem, ovšem už bez symbolu kružítka/odměrky. Přeci jen jeho tehdejší 3D nástroje pro CAD už byly jinde. Této epizodě krátce předcházela i modrá varianta tohoto loga.


Všichni jsme "eko" - 2013

Další šílenství naplno propuká v roce 2013. Všichni jsou eko, bio a woke. Autodesk se snaží tento směr vyjádřit přírodními barvami a doplněním origami symbolu (stuhy ve tvaru stylizovaného "A") k slovnímu logotypu, tentokrát v bezpatkové verzi písma (vychází z písma Artifakt).


Technologie - 2021

S rozvojem Autodesku a s větší šíří jím nabízených nástrojů se (konečně) opět dostávají do popředí technologie. Své zaměření na zákazníky, kteří tvoří, vymýšlejí, vyrábějí, inovují, vyjadřuje nový, dynamický a ambiciozní symbol (vychází z 3D tvaru, opět částečně stylizované "A"), který se v logu vrací před název firmy, v černobílé verzi, ve výrazně tučné, robustní bezpatkové podobě písma. S novým logem tentokrát Autodesk doplnil svou vizuální identitu i o propracovanou sadu barev a symbolů reprezentujících jeho jednotlivé produktové řady softwaru.