středa 27. ledna 2010

Zdroj: internet ?

Zdá se, že někteří lidé si stále pletou internet se samoobsluhou pro své obchodní aktivity.

Možná jste si v některých médiích všimli kouzelného titulku u fotografie či videa - "zdroj: internet". Žádný "internet" ale fotografii nevytvořil. Ta má konkrétního autora a ten má i právo určit, jak bude s touto fotografií dále nakládáno. To, že ji zveřejní na internetu, ještě neznamená, že kdejaký hejhula, který umí spustit Internet Explorer, si jeho dílo může přivlastnit a označit jej anonymním "zdroj: internet", nebo (v častějším případě) neoznačit nijak, nebo jej dokonce prohlásit za své dílo.

Vlivem elektronizace předávání projekčních podkladů se podobný problém týká i jiného tvůrčího oboru - oboru CAD. Neoprávněné zkopírování a použití autorského díla architekta, částí projektů a konstrukčních návrhů je bohužel dosti častým jevem. A i když jde zpravidla o technicky jednoduchou operaci (proti níž se často lze jen obtížně bránit technickými prostředky), stále se jedná o odcizení práce někoho jiného, o nemorální a protiprávní jednání.

Dotčena je i oblast web aplikací. Hned na několika webech naší přímé konkurence je velmi patrný původní obsah webů firmy XANADU/CAD Studio (zejména CADforum.cz), a to v míře sahající od "silné inspirace" až po "doslovnou kopii". Určitou útěchou nám může být to, že naši návštěvníci a uživatelé z řad projektantů si těchto "náhodných shod" všímají a v některých případech nás sami na takovéto případy upozorňují.

Aktuálním příkladem je web ze Slovenska, který v lecčems připomíná starší případ.

úterý 19. ledna 2010

Project Butterfly - AutoCAD lehký jako motýlek

Project Butterfly s výkresem Budweiser2010.dwg
Nejnovějším projektem z vývojových laboratoří Autodesk Labs je webová CAD aplikace Project Butterfly (motýl). V prostředí internetového browseru nabízí Butterfly omezenou, nicméně docela širokou škálu funkcí, které vycházejí ze základních funkcí AutoCADu. Nemusíte přitom instalovat žádný program, vše probíhá pomocí "lehkého klienta".

Project Butterfly pracuje s 2D soubory DWG. Ty můžete editovat podobně jako v AutoCADu anebo ko-editovat souběžně s jiným internetovým uživatelem ve společném internetovém sezení. CAD data jsou ukládána na "web cloud" serverech a lze je tak snadno sdílet odkudkoliv, pouhým odkazem. Je ale možné i importovat a exportovat lokální DWG soubory na vašem počítači (včetně formátu DWG2010). Butterfly automaticky ukládá i starší verze daného výkresu a pomocí časové osy "Timeline" se můžete velmi přehledně vracet k historické podobě výkresu.

Výběr objektů, zoom myší a další standardní CAD operace probíhají rychle a s podobnou logikou jako v AutoCADu. Jsou podporovány i standardní vlastnosti výkresových objektů (barva, hladina, typ čáry, tloušťka). Butterfly podporuje všechny obvyklé typy 2D objektů, včetně kót, křivek, rastrových obrázků, bloků.

Butterfly využívá technologie Adobe Flash, Adobe Flex a RealDWG. Servery služby Autodesk Butterfly jsou hostovány na Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Aplikaci Project Butterfly si můžete vyzkoušet sami na butterfly.autodesk.com

pátek 8. ledna 2010

Project Cooper - malý CAD zdarma

Project Cooper
Aplikace Autodesku s pracovním názvem Project Cooper je jednoduchý nový 2D CAD nástroj, kterým můžete jednoduše vytvářet, upravovat a sdílet přesné CAD výkresy. Project Cooper je nyní ve formě "technology preview" verze dostupný ke stažení zdarma pro uživatele z celého světa.

Tato Windows aplikace nabízí sadu nástrojů pro kreslení, editaci a tisk základních typů 2D entit ve zvoleném měřítku. Palety nabízejí knihovny nejpoužívanějších symbolů, správu hladin, barev, šrafur a typů čar. Výsledné návrhy lze ukládat do standardního CAD formátu AutoCADu - DWG, nebo je publikovat do formátů DWFx, PDF nebo do rastrových obrázků. K dispozici je i sdílení návrhů na internetu.

Aplikaci Project Cooper si můžete stáhnout na adrese projectcooper.autodesk.com. Aktuální verze expiruje v květnu 2010.

středa 6. ledna 2010

Dva milníky designu - 2010

Některé výkony zanechají výraznou stopu v historii a ovlivní další vývoj ve svém oboru. Na přelomu nového roku se objevily dva takové výrazné výkony a oba souvisejí s designem, byť každý je trochu z jiného konce návrhářské oblasti.

Velkým dílem z oboru projektování a stavitelství, stavebních konstrukcí a statiky je právě otevřená nejvyšší stavba světa, "Dubajská věž" (Burdž Dubaj, Burj Dubai, zvaná též Burj Khalifa) v centru Spojených arabských emirátů. Projektantem tohoto 828m vysokého díla je firma SOM, jeden z významných uživatelů Autodesk Revitu. Řešení a překonávání konstrukčních překážek, kterých je u takovéto rekordní stavby nepočítaně, přispělo a přispěje nejen k rozvoji stavebních oborů, ale i oboru CAD a BIM.
3D model budovy ve formátu DWG najdete i v našem Katalogu CAD bloků - Burdž Dubaj.

Zatímco ekonomická návratnost tohoto stavebního díla je sporná, o ekonomickou návratnost druhého přelomového díla si jeho producenti starosti dělat nemusí.

Úžasnou podívanou (doporučuji 3D verzi) poskytuje film
Avatar
režiséra Jamese Camerona. Použité vizualizační technologie zda rovněž posouvají filmařský obor o notný kus kupředu. Teprve při čtení závěrečných titulků s dlouhým seznamem stovek jmen členů animačních a VFX týmů si člověk domyslí ten nepředstavitelný objem modelovacích, animačních a postprodukčních prací, které bylo nutné zvládnout pro vytvoření fantastických přírodních scenérií a propracovaných modelů postav. Pro zajímavost viz PDF dokument jak se dělá virtuální film.

Na tvorbě obou těchto milníků designu se podílely i produkty firmy Autodesk. Obě tato díla také dobře ilustrují pokroky 3D CAD technologií, ke kterým došlo za poslední roky.

úterý 5. ledna 2010

Dynamitové vizualizace silnic od Autodesku

Jednou z prvních IT akvizic roku 2010 je nákup technologií a aktiv britské firmy 3AM Solutions společností Autodesk. Ta tak získává nové vizualizační nástroje Dynamite VSP a Dynamite SIM pro prezentace a simulace 3D dat z AutoCADu Civil 3D.

Tyto nástroje automatizují proces vytváření vizualizací a animací z dopravních a inženýrských projektů zpracovávaných v AutoCADu Civil 3D. Program Dynamite VSP efektivně přenáší návrhová data do aplikace Autodesk 3ds Max Design. Umožňuje snadno doplnit stafážní prvky jako automobily, veřejné osvětlení, svodidla, značky či vodorovné značení silnic. Projektanti tak mohou rychle a jednoduše tvořit působivé vizualizace složitých projektů dopravních staveb. Vizualizace pak mohou sloužit jednak k ověřování a průběžným úpravám návrhů a jednak pro investory a veřejnost - k diskuzím a finálnímu schválení projektů.

Postup práce při tvorbě vizualizací Civil projektů pomocí nástrojů Dynamite a 3ds Max ilustruje následující YouTube video:


http://www.youtube.com/watch?v=bt6rcd34MuM