pondělí 29. března 2021

Aplikace od "I" a "J" a "K" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) si jednak upravíme název (viz CAD Studio se mění na Arkance Systems) a jednak představíme další sadu - hlavní aplikace s názvem začínajícím na "I" a "J" a "K". Jde opět o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "I" a "J" a "K"

 • Img2Model
   - Revit Dynamo skript pro převod rastrových obrázků na 3D modely. Jednotlivé pixely jsou převedeny na 3D objekty. Podobný nástroj je k dispozici i pro Inventor a Fusion 360. Viz Img2Model

 • ImgConvert
   - umožňuje vkládat jednodušší rastrové obrázky přímo dovnitř DWG souborů AutoCADu jejich převodem na pixelové entity. Zároveň umí generovat QR kódy v DWG výkresech. Viz ImgConvert


 • Import bodů (PointImport)
   - nadstavba AutoCADu, bonus nástroj CS+. Univerzální konverzní aplikace firmy Arkance Systems určená pro zpracování souřadnicových dat z textových souborů v nejrůznějších formátech. Viz Import bodů

 • Import RÚIAN
   - nástroj firmy Arkance Systems pro import dat registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí; Výměnný formát RÚIAN – VFR) do relačních databází Oracle, MS SQL a SQLite pro GIS/FM aplikace. Viz Import RUIAN

 • ImportUCS
   - jednoduchý LISP nástroj pro AutoCAD - naimportuje definice pojmenovaných uživatelských souřadnicových systémů (USS, UCS) z jiného, externího DWG výkresu. Viz ImportUCS

 • IncText
   - bezplatná utilita pro číslování v textu DWG výkresu - rychle očísluje nebo přečísluje sérii vybraných textových entit AutoCADu. Viz IncText


 • InsertBlks
   - jednoduchý LISP nástroj pro hromadné vložené celé složky DWG souborůů jako bloků do aktuálního výkresu. Viz InsertBlks

 • InsertC a BlockC
   - univerzální nástroj pro inkrementální čislování bloků při vkládání nebo už vložených vybraných bloků. Umožňuje nastavit řadu parametrů pro očíslování pomocí atributů. Viz InsertC

 • InsertX
   - jednoduchý LISP nástroj pro vložení bloku z jiného, externího DWG výkresu. Není jej tak nutné předem extrahovat ani používat DesignCenter. Viz InsertX

 • Inventor Profile Launcher
   - nástroj, který umožňuje spouštět Inventor v sadě s různými doplňkovými nástroji - nastartovat jej s konkrétním zvoleným profilem určujícím, které doplňky budou automaticky načítány. Viz Profile Launcher

 • Inventor Tools (X-Tools)
   - do Inventoru doplňuje sérii automaticky vyplňovaných vlastností (polí iProperty), iLogic událostí, modelovacích nástrojů a další užitečné funkce pro zefektivnění a automatizaci práce v Inventoru. Viz Inventor Tools


 • JobTime
   - automatické sledování a evidence času stráveného editací daného DWG výkresu. Počítá jen čistý čaas úprav, počet příkazů a počet editačních sezení. Evidence uvnitř výkresu i v externích tabulkách Excelu. Viz JobTime

 • Klotoida
   - jednoduchý LISP nástroj pro kreslení přechodnice - klotoidy. Viz KLOT

 • Kontrolní listy (Inspection sheets)
   - rychlá tvorba kontrolních listů z výkresů Inventoru pro následné použití pro kontrolu klíčových rozměrů při výrobě. Viz Kontrolní listy

 • Knihovny materiálů dle ČSN
   - Knihovna materiálů CAD Studia (ČSN, konstrukční oceli, polyamidy, spojovací materiály...) pro Inventor, Fusion 360 , AutoCAD a další (.adsklib). Materiály obsahují jak grafický vzhled, tak i fyzikální a mechanické vlastnosti. Jsou tak plně využitelné všemi moduly (vizualizace i simulace MKP). Viz Knihovna materiálů


pátek 12. března 2021

Nové: Spravujte týmy v účtu Autodesk

 • Uspořádejte uživatele podle divizí nebo projektů společnosti.
 • Delegujte administrátory ke správě konkrétních týmů uživatelů.
 • Sledujte obnovení zpět k uživatelům.
 • Analyzujte využití předplatných (Subscriptions) konkrétním týmem

Vytvořte tým

Po zakoupení nového předplatného (Subscription), se automaticky vytvoří nový tým ve správě uživatelů na Autodesk účtu. Předplatné nyní však můžete kdykoliv přesunout do jiného týmu nebo vytvořit tým nový.

Vytvořit nový tým

 1. Přejděte na Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu:

 3. Z nabídky Akce vyberte Vytvořit tým
 4. Zadejte název týmu a klikněte na Vytvořit tým

Přesunout předplatné do jiného týmu

Pouze vlastník předplatného (kontrakt manažer) může předplatné přesunout do jiného týmu. Přesunutí předplatného nepřesune uživatele ani přiřazení. Uživatelé, kteří byli k produktu přiřazeni v předchozím týmu, se s předplatným automaticky nepřesunou.

Přesunutí předplatného

 1. Přejděte na Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte tým.
 3. Kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete nastavení týmu.
 4. V nabídce Akce vyberte Přesunout předplatné do tohoto týmu.
 5. Najděte předplatné, které chcete přesunout, a klikněte na Vybrat.
 6. Zkontrolujte výběr a klikněte na Odeslat.
 7. Kliknutím na Hotovo okno zavřete.

Kdy kontaktovat podporu pro přesunutí kontraktu:

 • Nejste vlastníkem předplatného.
 • Máte předplatné typu Pay Per Use.
 • Máte předplatné Premium Plan a jednotné přihlášení SSO je povoleno.
 • Předplatné je přidruženo k webu BIM 360.

neděle 7. března 2021

Aplikace od "H" a "CH" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) dnes představíme hlavní aplikace s názvem začínajícím hned na dvě písmena najednou - na "H" a "CH". Jde opět o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor CAM, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "H" a "CH"

 • Hatch2GIS
   - rozšiřuje funkce mapových verzí AutoCADu. Převádí šrafy na GIS polygony včetně jejich atributů (název hladiny, uživatelský popis). Výstupem může být soubor Autodesk SDF databáze nebo ESRI shape file (SHP). Viz Hatch2GIS

 • Hatch2L
   - jednoduchá freeware LISP utilita pro AutoCAD - vyšrafování oblasti ohraničené dvěma neuzavřenými hraničními křivkami. Viz tip Hatch2L

 • HatchOverlap
   - bezplatná pomůcka pro AutoCAD - detekce překrývajících se šraf. Zvýrazní šrafy zasahující jedna do druhé. Viz HatchOverlap

 • Heidenhain postprocesor
   - rozšířený postprocesor pro řídící systém Heidenhain (iTNC 530, TNC 620 a TNC 640), určený primárně pro 3osá CNC frézovací centra. Lze využít pro CAM systémy Inventor CAM a Fusion 360. Viz Heidenhain post

 • HeightMark ("kačena" v Inventoru)
   - drobný doplněk do Inventoru - pomocí iLogic makra vytvoří "stavařskou" výškovou kótu objektu, tzv. "kačenu". Návod je uvnitř výkresu a v PDF. Viz Vánoční dárky 2019

 • History
   - jednoduchá pomůcka pro AutoCAD. Pomocí animace zobrazí historii tvorby entit v daném výkresu - v jakém pořadí vznikaly. Viz History

 • Hrabí (Popis skladby, nyní v Revit Tools)
   - dnes jedna z funkcí BIM nadstavby CAD Studio Revit Tools. Vytváří popis skladby střechy, podlahy nebo stěny, včetně popisu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev vybraného stavebního prvku. Viz Popis skladby


 • HSM Tools
   - rozšiřuje funkce CAM aplikace Autodesk Inventor CAM (resp. HSM, vč. verze Express). Do prostředí HSM doplňuje sérii maker pro zefektivnění práce. Viz HSM Tools


 • CheckLarge
   - automatická LISP funkce pro otevírání DWG výkresů v AutoCADu. Při otevření .DWG výkresu s příliš velkými souřadnicemi sama upozorní na možné komplikace, např. úsečky s jediným uzlem, nepřesné uchopení, průsečíky, rovnoběžky, šrafy. Viz tip CheckLarge


Další kapitola - Aplikace od "I" a "J" a "K".