úterý 31. května 2011

Autodesk Photofly vytváří 3D modely z fotografií

Novou cloud aplikací s velkým potenciálem - nejen pro oblast CAD - je právě uvedený Autodesk Photofly 2.0 (nyní "Autodesk ReCap Photo"). Ze série fotografií automaticky generuje tato aplikace 3D model. Ač je verze 1.x aplikace Photofly k dispozici již asi rok (viz oznámení Photofly), nabízí teprve nová verze 2.0 funkce umožňující praktické využití vygenerovaných CAD modelů.

Zjednodušena byla už samotná aplikace pro přípravu vyfotografované scény - "Autodesk Photo Scene Editor". Stačí vybrat složku obsahující fotografie scény, nasnímané "kolem dokola" a aplikace snímky automaticky připraví a odešle přes internet na cloud server Autodesku. Ten fotografie zanalyzuje a vygeneruje z nich síťový 3D model se zadanou přesností (jemností sítě). Na model zároveň aplikuje texturu odvozenou z fotografií. Výsledkem je vizuálně věrný 3D model budovy, sochy, obličeje, uměleckého předmětu, interiéru nebo výrobku. Protože samotné generování modelu může trvat minuty až desítky minut, můžete aplikaci dočasně opustit a vyčkat na příjem notifikačního e-mailu.

Pro fotografické snímání scény platí několik jednoduchých pravidel. Ty shrnuje instruktážní video:Abychom ověřili použití této aplikace v praxi, nechali jsme dítko školou povinné nasnímat (běžným kompaktním fotoaparátem Canon) známou Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí:

Focení pro Photofly

Výsledných 120 souborů fotografií (JPG, rozlišení 4320x3240) bylo pomocí editoru scény odesláno na cloud server Photofly a během cca 10 minut se v editoru objevil 3D model. Jeho kvalita nebyla 100%, ale přesto byly výsledky zajímavé. Všechny fotografie byly rozpoznány a automaticky "sešity". Pro první pokus byl neskromně zvolen hodně složitý model, navíc bylo snímání komplikováno turistickým ruchem v okolí kašny, stříkající vodou kašny a nemožností nasnímat kašnu shora. Photofly totiž rozpoznává význačné body scény a sešívá jednotlivé fotografie do 3D podoby. Chybějící segmenty nebo neidentifikované shody záběru (z více směrů) se projeví "dírami" v 3D modelu. V případě kašny šlo zejména o pohledy "shora". A ta noha chybí jednomu z Atlasů už v reálu...

Takto vypadá scéna Samsona v prostředí Photo Scene Editoru:Výsledný 3D model lze uložit do formátů OBJ (3D síť, např. pro 3ds Max nebo 123D či Galileo), IPM (mobilní 3D prohlížeč), LAS (mračno bodů), RZI, FBX (např. pro AutoCAD) nebo DWG (jen řídicí objekty).


Testovali jsme i řadu dalších modelů - osobní automobil, hasicí přístroj, model ze stavebnice Merkur, model amfory nebo dřevěnou hračku pejska. S některými podklady si Photofly poradí velmi dobře, u některých typů podkladů jsme narazili na potíže komplikující rozpoznání modelu (odlesky na leských plochách objektu, dírkovaný model Merkur). Několik ukázek výsledných dat najdete na stránce Photofly testy.

Přímo ve Photofly je také možné vytvořit a publikovat animaci (průlet, průchod). Pro zajímavost - v mobilním prohlížeči na iPadu vypadá náš Samsonův model následovně:Aplikaci Autodesk Photofly si můžete stáhnout i používat zdarma. Je k dispozici na stránkách Autodesk Labs.

Photofly je nyní k dispozici jako 123D Catch a ReCap Photo (součást ReCap Pro)

pondělí 16. května 2011

Kaskádové licencování - jak jej využít ve váš prospěch?

Princip tzv. "kaskádového licencování" je v používán v širokém sortimentu produktů Autodesku už několik verzí. Jeho princip ale zní relativně složitě, a proto možná v některých firmách dosud není využíván naplno. Přitom může při vhodné kombinaci produktů ušetřit významné prostředky za ceny licencí software.

Kaskádové licencování síťových licencí je založeno na principu čerpání co nejnižší (nejlevnější) verze plovoucí síťové licence pro danou aplikaci. Řada CAD programů Autodesku je k dispozici v různých úrovních dané verze (např. Inventor vs. Inventor Professional) nebo v profesních sadách "Design Suite". Firemní licenční server, ze které jsou čerpány volné licence, tak zpravidla obsahuje kombinaci různého počtu licencí pro různé produkty zakoupené daným zákazníkem.

Firma XYZ tak má například zakoupeny 3 síťové licence AutoCADu, 5 síťových licencí AutoCADu Mechanical a 5 sad Product Design Suite.

Bez kaskádových licencí by 4. uživatel AutoCADu ani 6. uživatel AutoCADu Mechanical už nemohl ve firmě XYZ svoji aplikaci spustit (nebyla by volná licence). Díky kaskádovému licencování ale bude požadavek na 4. licenci AutoCADu automaticky čerpán z nejbližší vyšší sady licencí, tedy ze sady Mechanical licencí. Pokud dojdou i Mechanical licence, budou požadavky automaticky čerpány z nejvyšší licenční sady Product Design Suite.

Sdílení síťových licencí je tak podstatně flexibilnější a pomůže ušetřit počet nakupovaných licencí. Schéma kaskádování pro řadu 2012 najdete v tipu Kaskádové licencování řady 2012. Pro podrobnější dotazy a doporučení kontaktujte CAD Studio.

neděle 15. května 2011

Autodesk Mudbox není jen na příšerky

MudboxSoučástí několika nových profesních sad Autodesku - "Design Suite 2012" je i 3D aplikace Autodesk Mudbox. Tento nepříliš známý nástroj z dílny Autodesku doplňuje klasické přesné "inženýrské" CAD nástroje o umělečtěji pojaté funkce, kterými lze dotvořit 3D návrh výrobku nebo stavby. Nejlépe lze asi Mudbox charakterizovat jako "3D Photoshop" nebo digitální "CAD plastelínu".

Funkce Mudboxu sahají od snadného nanášení textur na 3D modely, přes sochařské postupy, až po převody obrázků/textur na 3D geometrii. Typické využití Mudboxu je v oblasti počátačových her. Mudbox ale není jen na 3D příšerky do počítačových her. Možnost dotvářet "geometrické" 3D modely prostřednictvím dalších typů nástrojů, které jsou v klasických CAD aplikacích jen obtížně realizovatelné, je užitečným doplněním návrhových postupů. Vaše výsledné návrhy a projekty tak mohou získat další kvalitu.

Funkce Mudboxu nejlépe ukáží videa:

Mudbox např. umí (pokročilejším způsobem) nahradit programy jako jsou ZBrush, popř. ZSurf - viz Tip - gravírování obrázků.

Mudbox je součástí několika profesních sad Design Suite - viz též komplexní proces navrhování. Je kompatibilní s CAD modely aplikací řady Autodesk 2012, i s animačním nástrojem Autodesk 3ds Max 2012.

Mudbox 2012 je součástí produktů Autodesk Design Suite 2012, Product Design Suite 2012 a Entertainment Creation Suite 2012 - lze jej tedy získat i zdarma při přechodu z AutoCADu, Inventoru nebo Maxe na odpovídající Design Suite.

pondělí 2. května 2011

Vyznáte se ve verzích Autodesk Vault?

Autodesk Vault je hojně využívaná aplikace pro snadnou síťovou správu dokumentů. Je provázaná na CAD aplikace Autodesku a umožňuje řešit verzování CAD dokumentů, jejich vzájemné vazby (xrefy, součásti v sestavě, apod.), přístupová práva, vyhledávání, zobrazení náhledů, schvalovací procesy, replikace, apod.

Standardní verze Autodesk Vault, spolu s Vault serverem (ADMS) je bezplatnou součástí většiny strojařských produktů Autodesku a používá ji dnes řada uživatelů Inventoru. Ve verzi 2012 Vault nově podporuje i stavařské aplikace Autodesku a síťová správa v úložišti Vaultu je tak nově dostupná i pro uživatele aplikací AutoCAD Architecture, Revit nebo Navisworks.

Vault už dnes existuje v několika verzích (u nejvyšší verze Professional se navíc několikrát měnil název) a nově k nim přistupuje i stavařská verze "Vault Collaboration AEC". Proto může být užitečné zopakovat si hlavní rozdíly mezi jednotlivými verzemi Vaultu:

FunkceVaultVault WorkgroupVault CollaborationVault Professional
Nástroje pro správu souborů
Rychlé vyhledávání
Integrace s CAD aplikacemi Autodesk
Správa uživatelů, skupin a rolí
Nástroje pro opakované využití návrhů
Řízení revizí souborů a jejich životního cyklu -
Dávkové vykreslování -
Automatické pojmenování souborů -
Samostatný klient pro neCADovské uživatele -
Bezpečnost souborů a složek -
Reporting -
Publikování DWF na serveru -
Replikace dat poboček - -
Windows autentizace uživatelů - -
Zálohovací nástroje - -
Web klient pro čtení dat v úložišti - -
Prohlížecí a tiskové nástroje - -
Publikování na MS SharePoint - -
Správa kusovníků - - -
Automatické číslování položek - - -
Správa změnových řízení - - -
Integrace s obchodními ERP systémy - - -

Další informace o Autodesk Vault najdete na stránce Autodesk Vault popř. kontaktujte firmu CAD Studio.

neděle 1. května 2011

Publikujte váš digitální prototyp ve 3D

Prezentace výrobku během jeho návrhu a kvalita jeho doprovodné dokumentace patří k významným složkám, které se podílejí na jeho obchodním úspěchu a spokojenosti zákazníků.

Pro digitální prototypy vytvářené v Inventoru lze použít mnoho způsobů publikování v 3D podobě - viz např. Tip 3484 na CADforum.cz. Pro publikování modelů na web je nejpohodlnější cestou formát DWF (resp. DWFx) přímo podporovaný v Inventoru. Ten dovoluje vytvářet i interaktivní 3D modely vložené do web stránek - viz např. ukázka DWF souboru v online prohlížeči Autodesk Freewheel (vyzkoušejte si Orbit a další ovládací funkce):Častým požadavkem je ale i export do 3D PDF formátu zobrazitelném v Acrobat Readeru. Publikování do formátu 3D PDF je podporováno v doplňkové aplikaci Inventor Publisher. Publikování prostých 3D modelů je ale jen malou součástí funkcí této aplikace. Především slouží pro zpracování 3D modelů z Inventoru nebo libovolné jiné 3D CAD aplikace a pro pohodlné vytváření rozstřelů sestav, servisních manuálů nebo montážních návodů. Sortiment výstupních formátů je přitom velmi široký - od "DTP" výstupů pro manuály, přes web prezentace (Flash), až po videoanimace nebo mobilní prezentace pro iPad či iPhone. Publikovaná dokumentace přitom zachovává strukturu sestavy a při editaci sestavy se zaktualizuje.

Vyzkoušejte si sami ukázku 3D servisního manuálu z Inventor Publisheru - Parker Service Manual (3D PDF, 3.4MB)