úterý 8. ledna 2013

Přínosy CAFM systému pro správu nemovitostí

ŘLP CAFM

Z rozhovoru Jana Bintera, ředitele CAD Studia, o přínosech nasazení systémů typu CAFM (Computer Aided Facility Management) pro správu nemovitostí - např. budov, podnikových nebo průmyslových areálů, obchodních center.

1. Jak pomůže CAFM software zefektivnit správu nemovitosti?

Pro správu nemovitosti především potřebujeme mít přehled, co v oné nemovitosti je – místnosti a jejich vybavení, technologie atd. Na tom lze založit podporu činností, jako je pravidelná údržba, pronájmy nebo úklid. Údržbář pak ví, že v místnosti 158 není žárovka, ale zářivka určitého typu a pokud zde nesvítí světlo, jde už na jistotu. Stejně tak najdeme, že dveře, které nelze dovřít, dodávala firma XY, nebo že vhodný prostor pro pronájem můžeme získat posunem příčky. Všechny uvedené příklady udělá od stolu.
Další výhoda je v možnosti snadného sdílení aktuálních dat. Otevřením systému širšímu okruhu uživatelů, ať už přes webové rozhraní nebo mobilní klienty, zpřístupníme okamžité informace o spravovaném majetku, ale vzniká i opačný tlak, kdy uživatelé pečují o data a jejich aktuálnost, protože je jednoduše potřebují a usnadňují jim práci.

2. Co všechno by měl dobrý CAFM systém umět?

CAFM je široký pojem a lze do něho počítat hodně agend, tak jak je široký samotný pojem Facility Management. Pokud řešíme oblast nemovitostí, jsou základním klíčem dobře strukturované informace o nemovitostech. Nemovitost bychom měli umět zobrazit graficky a grafiku provázat s popisnými informacemi. To znamená nejen kliknutím na místnost získat informace o místnosti, ale také umět např. barevně zobrazit prostory podle podlahové krytiny nebo nájemce nebo využití nebo podle jiného kritéria. Rychlý přístup k informacím sám o sobě už přináší velké časové úspory.
Systém by měl umět jednoduše vyhodnocovat a vyhledávat informace – např. sečíst podlahovou plochu koberců ve 4. podlaží. Měl by podporovat procesy údržby, kde kromě přístupu k informaci, by se měly úkony zaznamenávat a vyhodnocovat. Záznamy by přitom měl dělat přímo pracovník zodpovědný za jejich provádění. Dále je třeba podporovat periodicky se opakující, plánovatelné jevy, jako jsou revize a pravidelné údržby zařízení. Další funkčnosti mohou být modulové a budou záviset na potřebách uživatelů, důležitá je však dostatečná míra konfigurovatelnosti v základní technologii a její otevřenost z hlediska napojování na další systémy a z hlediska práce s různorodými datovými zdroji.

3. Komu všemu se vyplatí CAFM software?

Každému, kdo spravuje nebo provádí údržbu velké budovy nebo více budov či areálů. Od jaké velikosti se to již vyplatí, si asi musí zhodnotit každý sám.

4. Může být CAFM systém užitečný i pro úklidové firmy – může pomoct při kalkulaci nákladů na úklid a řízení úklidů tam, kde jde o větší úklidovou firmu, která řeší najednou více zakázek a musí mezi ně efektivně rozdělovat lidské i další zdroje?

Určitě ano, jde nejen o rozdělení mezi zdroje, ale také o kontrolu a přehled nad tím kdy, kdo a kde prováděl úklid nebo údržbu, nebo kdy se naposledy myla okna. Systém může také pomoci s prokazatelností víceprací nebo další komunikací směrem k zákazníkovi. Je možné jednoduše pracovat s rozsahem spravovaného majetku (velikosti ploch) včetně jeho klasifikace (různé typy a četnosti služeb v různých lokalitách) a celkovým objemem objednaných a dodaných služeb.

5. Nakolik je složité implementovat CAFM software do stávajícího IT prostředí společnosti?

CAFM je informační systém jako každý jiný a zkušený dodavatel by s implementací neměl mít problém. Případné propojení CAFM s ERP systémem bude vždy představovat určitý implementační náklad, ale jeho návratnost je vysoká.

6. Nakolik je investice do CAFM softwaru náročná? V jakých částkách se pohybuje cena za tento software?

Na CAFM se musíme dívat komplexně se začleněním do informačního systému, zajištěním dat a rozsahu funkčnosti. Jak jsem již uvedl, pojem CAFM je široký a lze do něho počítat řešení od jednoduchého obrázku budovy nebo tabulky Excelu až po velký informační systém. Je proto těžké nějakou částku zde uvádět.

Jan Binter, CAD Studio a.s.

Další informace:
Úspěšné reference CAD Studia v oblasti GIS/FM
GIS/FM řešení Autodesk Map Server (Topobase)
FM/CAFM řešení

Žádné komentáře:

Okomentovat