úterý 9. prosince 2014

Další aktualizace Autodesk Memento - porovnání 3D modelů

Skutečně rychlým vývojem prochází v poslední době aplikace pro zpracování rozsáhlých 3D mesh modelů - Autodesk Memento (v současnosti "ReCap Photo", součást ReCap Pro). Je důležitým nástrojem pro zachycení 3D reality pomocí fotografií, 3D skenování mračen bodů nebo ručních 3D skenerů a následný přenos 3D dat do CAD a BIM nástrojů. Dnes uvolněná verze Mementa (V1.0.12.1, expiruje 31.3.2015) přináší hned několik důležitých novinek. Lze exportovat AVI video s prezentací modelu ve vícenásobném rozlišení. Zjednodušila se 3D navigace v modelu pomocí kulového gizma a přiřazování souřadnicových systémů modelu. Lze exportovat OBJ soubor bez textur nebo naopak s re-baked texturami. Zlepšila se podpora 3D skenerů Artec.

Asi nejzajímavější novinkou je ale funkce pro porovnávání 3D modelů. Lze snadno provést analýzu rozdílů mezi dvěma povrchovými modely. Výsledek analýzy je znázorněn hypsometrií barevně zvýrazňující kladné a záporné rozdíly geometrie obou srovnávaných modelů, resp. staré a nové verze modelu. Můžete tak snadno porovnat např. nafotografované a vygenerované 3D modely téže scény po určitém čase (např. vzrůst rostliny, postupnou erozi terénu), porovnat teoretický (z CAD) a reálný tvar vyrobené a následně naskenované součásti, vyhledat změny geometrie mezi dvěma verzemi 3D sestavy z CAD aplikace (pouze vnější tvar, mesh).

V níže uvedeném příkladu byl model pejska (získaný v Mementu z nafotografované scény) upraven do nové verze pomocí nástroje "push" a "pull" vyhlazení v oblasti krku a zadní nohy. Následně byl pomocí funkce Analyze > Analyze the difference porovnán načtený model s originální neupravenou verzí (.RCM soubor na disku). Okno "Difference analysis" umožňuje nastavit škálu zobrazení podle velikosti rozdílu i "neutrální pásmo", ve kterém jsou malé rozdíly ignorovány. Výsledek pak jasně zobrazuje místa, kde byl "3D štětcem" změněn tvar modelu (přidání a ubrání hmoty).

Původní model:

Provedení změny vyhlazením:

Výsledek porovnání:

Viz Project Memento na Autodesk Labs.

Žádné komentáře:

Okomentovat