pondělí 9. listopadu 2015

Nové výrobní produktové sady Autodesku pro oblast BIM

Projektanti stavebních konstrukcí, stavebních detailů a dodavatelé vybavení pro TZB (elektro, voda, vytápění, vzduchotechnika) využívají čím dál tím častěji technologie BIM (informační model budov). Tento trend je vyvolán rostoucím uplatněním BIM ve stavební praxi i šířícími se požadavky státních institucí na využívání BIM procesů při projektování veřejných staveb. Projekční firmy se tak potřebují podílet na procesech BIM spolupráce, aby mohly zůstat konkurenceschopné v tomto měnícím se prostředí.

Autodesk jako přední světový producent softwarových nástrojů pro BIM reaguje na tyto trendy uvolněním dvou nových produktových sad, které kombinují obsáhlé nástroje podporující pracovní postupy BIM v oblasti stavebních konstrukcí, detailů, výroby prefabrikátů i samotné výstavby.

Autodesk Structural Fabrication Suite

Sada Autodesk Structural Fabrication Suite nabízí nástroje lépe propojující projektování konstrukcí a detailů staveb v prostředí BIM. Sada obsahuje produkty Autodesk Advance Steel 2016, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Navisworks Simulate 2016. Kombinace aplikací Revit, AutoCAD a Advance Steel pomáhá uživatelům zjednodušit projekční procesy integrací detailů ocelových konstrukcí v celém postupu projektu. Modelové prostředí aplikace Advance Steel usnadňuje a zrychluje tvorbu přesných výkresů detailů, čímž zkracuje výrobní lhůty. Aplikace Navisworks Simulate rozšiřuje dosah výroby až na staveniště díky podpoře kalkulací, koordinace a 4D simulace projektů ocelových konstrukcí. Modely lze snadno sdílet a prohlížet u dodavatelů a dalších spolupracujících firem, zlepšovat tak koordinaci a snižovat ztráty.

Autodesk MEP Fabrication Suite

Sada Autodesk MEP Fabrication Suite kombinuje vzájemně spolupracující projekční 3D software umožňující projektantům TZB, kalkulantům a výrobcům začít využívat s nižšími vstupními náklady pracovní postupy založené na BIM technologiích. Sada obsahuje nejnovější verze produktů Autodesk CADmep, ESTmep, CAMduct, AutoCAD 2016, Autodesk Revit 2016 a Point Layout. Propojení těchto nástrojů nabízí efektivnější výrobu prefabrikovaných stavebních komponent s věrnějšími kalkulacemi, přesnějšími detailními modely a přímým výstupem na TZB výrobu. Tyto nástroje vám pomohou k lepším výsledkům díky pokročilé koordinaci, nebo nástrojům pro 5D analýzu a simulaci, které lze využít po celou dobu života projektu a které efektivněji přenesou přesnost modelu až na staveniště.

Obě nové sady Autodesku doplňující portfolio BIM nástrojů dodává firma CAD Studio a lze je získat, stejně jako ostatní produkty Autodesku, formou pronájmu (Desktop Subscription).

via In the Fold

Žádné komentáře:

Okomentovat