sobota 30. ledna 2021

Aplikace od "C" (abeceda aplikací CAD Studia)

V dnešním pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia (úvodní kapitola zde) se dnes zaměříme na hlavní aplikace s názvem začínajícím od "C". Jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Civil 3D, Inventor, Revit nebo o samostatné aplikace z dílny CAD Studia.

Aplikace od "C"

 • Centroid
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - vytvoří objekty těžiště, popř. těžiště s popiskou, pro vybrané 2D a 3D objekty DWG výkresu.


 • CITin
   - rozšíření rastrových formátů AutoCADu a AutoCADu LT o načítání obrázků v souborovém formátu CIT - viz CITin.

 • Civil podsestavy
   - sada podsestav pro Autodesk Civil 3D zefektivňujích projektování liniových staveb podle českých a slovenských norem a zvyklostí - viz
 • CivilTools
   - bonus nadstavba z rodiny nástrojů CS+ rozšiřuje projekční aplikaci Autodesk (AutoCAD) Civil 3D o sadu desítek utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Civilu - viz.


 • Click2XLS
   - LISP utilita pro AutoCAD umožňující interaktivně plnit Excel tabulku souřadnicemi odkliknutých bodů nebo řetězci odkliknutých textů - viz. Podobná aplikace Click2OO pracuje místo Excelu s tabulkami OpenOffice.


 • CMDtimer
   - freeware LISP reaktor pro AutoCAD umožňující jednoduše změřit čas provádění jakéhokoliv příkazu. Viz tip CMDtimer

 • CMT(Corridor Multiple Target)
   - nadstavba pro Autodesk Civil 3D pro efektivnější metody hromadného cílování koridoru (nyní součástí Civil Tools) - viz.


 • CopyAllVP
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - zkopíruje hladiny výřezu do všech rozvržení a všech jejich výřezů. Viz freeware

 • CopyLay
   - freeware LISP utilita pro AutoCAD - nakopíruje vybrané hladiny z cizího DWG, včetně všech jejich vlastností (bez jejich obsahu) - viz.

 • CopyPageSetups
   - LISP utilita pro AutoCAD - nakopíruje pojmenované nastavení stránky do všech DWG výkresů v zadané složce. Sjednotí tak vzhledy stránek. Viz.

 • COT (Convert Old Table)
   - LISP utilita pro AutoCAD - převede staré, ručně kreslené tabulky ve výkresech na snáze spravovatelné DWG objekty typu TABLE - viz.


 • CS Configurator
   - online aplikace postavená na cloud platformě Autodesk Forge. CS Configurator je nástroj, který pomáhá automatizovat opakující se úlohy při poptávkách, návrhu, dokumentaci a výrobě zákaznicky konfigurovaných variant výrobků. Významně zvyšuje parametričnost Autodesk Inventoru díky matematicko-logickým rozhodovacím funkcím a pravidlům. Viz.


 • CSreportAtt
   - LISP utilita pro AutoCAD - do textového souboru vypíše hodnoty všech zadaných atributů v referencích zadaného bloku v DWG výkresu - např. hodnoty z rohového razítka, legendy, vlastnosti výkresu, apod. Lze ji používat i dávkově. Viz.

 • CSV2Pts
   - LISP utilita pro AutoCAD - načte pravidelné pole UxV hodnot z CSV souboru a hodnoty zobrazí jako Z souřadnice (resp. 3D síť). Viz.
 • CSVlayers
   - LISP utilita pro AutoCAD - hromadně vytvoří hladiny podle předpisu názvů a vlastností nastavených v CSV souboru (Excel tabulce) - viz.
 • Česká lokalizace pro Fusion 360
   - lokalizační nadstavba CAD/CAM aplikace Autodesk Fusion 360 - doplní české prostředí do většiny modulů této populární aplikace (k dispozici i lokalizace maďarská) - viz fusioncesky.cz.

Další kapitola - Aplikace CAD Studia od "D".

Žádné komentáře:

Okomentovat