čtvrtek 24. listopadu 2022

Rozšířená služba Moje přehledy

Uživatelé aplikací AutoCAD a Revit a především správci předplatného (subscription manager) nyní mohou využívat rozšířené služby "Moje přehledy" (resp. My Insights") a "Týmové přehledy" (resp. "Team Insights") v účtu Autodesk Account.

V AutoCADu (od verze 2020, jen Windows, ne profesní verze) a v Revitu (od verze 2021) je možné vyhodnocovat způsob využívání aplikace a z rozpoznaných vzorů používání automaticky generovat statistiky a doporučení pro uživatele nebo pro vaše firemní správce subscription. Tato funkce využívá nástrojů strojového učení (AI) pro vyhodnocení anonymizovaných dat ze spouštění příkazů v těchto aplikacích. Z těchto dat generuje personalizovaná doporučení jak zefektivnit práci a upozorňuje na případné nedostatky (neefektivní sekvence příkazů, zpomalených běh aplikace, volné nepřiřazené licence), navrhuje vhodná makra příkazů a vhodné výukové materiály. Funkce neshromažďuje návrhová CAD data, pouze metadata souboru – formát souboru, velikost, rozměrové jednotky a metriky objektů a hladin. Kompletní přehled metadat:

  • Název a verze produktu.
  • Výkon systému včetně rychlosti aplikace a přístupu k souborům.
  • Velikost dokumentu, doba otevírání a ukládání.
  • Čas zahájení a ukončení relace.
  • Spuštěné, dokončené, přerušené a odvolané příkazy.
  • Nastavení a systémové proměnné.
  • Počet a typ objektů ve výkresu.
  • Typ pohledu a změny provedené v pohledu.

Vaše osobní předvolby si můžete změnit ve vašem nastavení účtu. Přímo v aplikacích (verze 2020-2022, u novějších je řešeno nastavením ochrany osobních dat) si můžete shromažďování těchto dat řídit volbou:

  • AutoCAD – na pásu karet klikněte na nabídku Nápověda > Lokální analýza (nebo zadejte lokálníanalýza na příkazovém řádku).
  • Revit – na okraji aplikace klikněte na nabídku Nápověda > Nastavení ochrany osobních údajů.

Výsledky přehledů můžete vidět přímo v okně AutoCADu - od verze 2022.1 a kartě Moje přehledy na stránce Začít, nebo se zobrazují ve vašem účtu Autodesk Account na kartě Přehledy (manage.autodesk.com) - kromě osobních přehledů a doporučení mají správci předplatného možnost zobrazit si přehledy za celý svůj spravovaný tým. Třetí možností je zasílání přehledů e-mailem (z adresy productinsights@autodeskcommunications.com.

Přehledy jsou k dispozici jen pro komerční licence (ne výukové, ne NFR, ne zkušební) AutoCADu a Revitu (viz výše), a to licence na jméno nebo Flex tokeny, a je nutné několik dnů pravidelného používání, nejen příležitostně. Týmové přehledy jsou k dispozici pro uživatele s rolí primárního nebo sekundárního správce předplatného nebo pro správce SSO (Premium účty). Pro Premium subscription jsou k dispozici i detaily po uživatelích.

Příklad osobních přehledů (klikněte pro větší):

Příklad týmových přehledů (klikněte pro větší):

Příklad přehledů v aplikaci (klikněte pro větší):




Žádné komentáře:

Okomentovat