úterý 24. června 2008

Ribbon - spása nebo zkáza?

Každá významná změna způsobu ovládání každodenně používaných nástrojů (a nemusí jít jen o počítačový software) logicky vyvolá kontroverzní reakce uživatelů. Ti s konzervativnější povahou se jakékoliv inovaci brání, ti avantgardnější projevují až nekritické nadšení.

Podobná situace nastává při zavádění "Ribbonu" (správně "Pásu karet") v nových aplikacích Microsoftu nebo Autodesku. Ribbon samozřejmě není svévolný výmysl softwarových producentů šířený jako trest pro nebohé uživatele. Je výsledkem rozsáhlých výzkumů způsobu používání aplikací a měl by skutečně vést ke zvýšení produktivity při využívání dané aplikace. Ač se asi většina uživatelů staví k ribbonu apriori odmítavě, po určité době si na jeho použití zvykne a pravděpodobně nakonec vede i k onomu kýženému usnadnění ovládání (i když jednotliví uživatelé si asi nějaké reprezentativní testy produktivity nedělají).

Praktickým ověřením využití a popularity ribbonu je AutoCAD 2009. Tam totiž lze přepínat mezi klasickým, původním uživatelským rozhraním a mezi ribbonem (mimochodem podstatně přizpůsobitelnějším než v případě MS Office 2007). Viz video a:


Autodesk navíc může od uživatelů, kteří povolili sběr anonymních údajů (CIP, příkaz PROGRAMZAPOJZÁK, získávat data o způsobu využití uživatelského rozhraní. Z těchto údajů o skutečném použití pak vyplývá, že poměr uživatelů ribbonu vůči "odmítačům" ribbonu je 54% : 46% (a tento poměr roste).

I uživatelé Inventoru 2009 nyní mohou zkusit prostředí ribbonu. Na webu labs.autodesk.com je ke stažení rozšiřující modul "Inventor 2009 UI Technology Preview", který do Inventoru doplní volitelné rozhraní ribbonu.

Žádné komentáře:

Okomentovat