úterý 17. února 2009

Chytré modely pomocí Inventor iLogic

Právě nyní se na Subscription portálu pro uživatele využívající předplatného Autodesk subscription objevil výsledek akvizice společnosti Logimetric, Inc. – produkt iLogic. Tento doplněk funguje jako add-in do Inventoru 2009 a rozšiřuje schopnosti Inventoru v oblasti parametrického modelování o oblast modelování řízeného pravidly. Pomocí tohoto doplňku jste snáze schopní vytvářet různé varianty modelů, na které již běžná "lineární" parametrizace nestačí – varianty, kdy např. změnou celkové délky dojde na základě zadaných podmínek k přemodelování dílu jak z hlediska jeho parametrů, tak i třeba změně počtu prvků v polích, zapnutí či vypnutí dalších modelovaných prvků a tím pak dojde ke splnění podmínek pravidla; iLogic umožňuje uživateli Inventoru vytvořit „chytrý“ díl a sestavu, která definuje celý výrobek v různých rozměrových řadách a provedeních. Například iLogic umožňuje snadno vytvořit návrhová pravidla, kdy změna délky nosníku upraví počet výztuh a změní materiál z původního hliníku na ocel pokud zatížení nosníku překročí 200 kg.
Pokud by uživatel chtěl tohoto chování dosáhnout bez tohoto doplňku, znamenalo by to jít do oblasti programování a jistě by daný kód obsahoval stovky či tisíce řádků kódu – což je logicky věc časově i znalostně náročná, kterou by těžko zvládl neškolený uživatel. Inventor iLogic významně usnadňuje tvorbu návrhů řízených pravidly, kdy v podstatě uživatel „programuje“ chování dílů či sestav klikáním do tabulek s minimální či žádnou znalostí programování.
Ještě bych rád upozornil na fakt, že tento doplněk byl dříve vyvíjen jako komerční produkt, a byl prodáván v ceně 4300$ - uživatelé se subscription tedy získávají tento produkt zdarma.Lepší představu o funkcionalitě si jistě uděláte z přiloženého videa, instalace je v EN verzi, jak pro 32-bit tak i pro 64-bit verzi Inventoru 2009 – a lze ji instalovat na libovolnou jazykovou verzi Inventoru.


Žádné komentáře:

Okomentovat