pondělí 2. května 2011

Vyznáte se ve verzích Autodesk Vault?

Autodesk Vault je hojně využívaná aplikace pro snadnou síťovou správu dokumentů. Je provázaná na CAD aplikace Autodesku a umožňuje řešit verzování CAD dokumentů, jejich vzájemné vazby (xrefy, součásti v sestavě, apod.), přístupová práva, vyhledávání, zobrazení náhledů, schvalovací procesy, replikace, apod.

Standardní verze Autodesk Vault, spolu s Vault serverem (ADMS) je bezplatnou součástí většiny strojařských produktů Autodesku a používá ji dnes řada uživatelů Inventoru. Ve verzi 2012 Vault nově podporuje i stavařské aplikace Autodesku a síťová správa v úložišti Vaultu je tak nově dostupná i pro uživatele aplikací AutoCAD Architecture, Revit nebo Navisworks.

Vault už dnes existuje v několika verzích (u nejvyšší verze Professional se navíc několikrát měnil název) a nově k nim přistupuje i stavařská verze "Vault Collaboration AEC". Proto může být užitečné zopakovat si hlavní rozdíly mezi jednotlivými verzemi Vaultu:

FunkceVaultVault WorkgroupVault CollaborationVault Professional
Nástroje pro správu souborů
Rychlé vyhledávání
Integrace s CAD aplikacemi Autodesk
Správa uživatelů, skupin a rolí
Nástroje pro opakované využití návrhů
Řízení revizí souborů a jejich životního cyklu -
Dávkové vykreslování -
Automatické pojmenování souborů -
Samostatný klient pro neCADovské uživatele -
Bezpečnost souborů a složek -
Reporting -
Publikování DWF na serveru -
Replikace dat poboček - -
Windows autentizace uživatelů - -
Zálohovací nástroje - -
Web klient pro čtení dat v úložišti - -
Prohlížecí a tiskové nástroje - -
Publikování na MS SharePoint - -
Správa kusovníků - - -
Automatické číslování položek - - -
Správa změnových řízení - - -
Integrace s obchodními ERP systémy - - -

Další informace o Autodesk Vault najdete na stránce Autodesk Vault popř. kontaktujte firmu CAD Studio.

Žádné komentáře:

Okomentovat