úterý 31. května 2011

Autodesk Photofly vytváří 3D modely z fotografií

Novou cloud aplikací s velkým potenciálem - nejen pro oblast CAD - je právě uvedený Autodesk Photofly 2.0 (nyní "Autodesk ReCap Photo"). Ze série fotografií automaticky generuje tato aplikace 3D model. Ač je verze 1.x aplikace Photofly k dispozici již asi rok (viz oznámení Photofly), nabízí teprve nová verze 2.0 funkce umožňující praktické využití vygenerovaných CAD modelů.

Zjednodušena byla už samotná aplikace pro přípravu vyfotografované scény - "Autodesk Photo Scene Editor". Stačí vybrat složku obsahující fotografie scény, nasnímané "kolem dokola" a aplikace snímky automaticky připraví a odešle přes internet na cloud server Autodesku. Ten fotografie zanalyzuje a vygeneruje z nich síťový 3D model se zadanou přesností (jemností sítě). Na model zároveň aplikuje texturu odvozenou z fotografií. Výsledkem je vizuálně věrný 3D model budovy, sochy, obličeje, uměleckého předmětu, interiéru nebo výrobku. Protože samotné generování modelu může trvat minuty až desítky minut, můžete aplikaci dočasně opustit a vyčkat na příjem notifikačního e-mailu.

Pro fotografické snímání scény platí několik jednoduchých pravidel. Ty shrnuje instruktážní video:Abychom ověřili použití této aplikace v praxi, nechali jsme dítko školou povinné nasnímat (běžným kompaktním fotoaparátem Canon) známou Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí:

Focení pro Photofly

Výsledných 120 souborů fotografií (JPG, rozlišení 4320x3240) bylo pomocí editoru scény odesláno na cloud server Photofly a během cca 10 minut se v editoru objevil 3D model. Jeho kvalita nebyla 100%, ale přesto byly výsledky zajímavé. Všechny fotografie byly rozpoznány a automaticky "sešity". Pro první pokus byl neskromně zvolen hodně složitý model, navíc bylo snímání komplikováno turistickým ruchem v okolí kašny, stříkající vodou kašny a nemožností nasnímat kašnu shora. Photofly totiž rozpoznává význačné body scény a sešívá jednotlivé fotografie do 3D podoby. Chybějící segmenty nebo neidentifikované shody záběru (z více směrů) se projeví "dírami" v 3D modelu. V případě kašny šlo zejména o pohledy "shora". A ta noha chybí jednomu z Atlasů už v reálu...

Takto vypadá scéna Samsona v prostředí Photo Scene Editoru:Výsledný 3D model lze uložit do formátů OBJ (3D síť, např. pro 3ds Max nebo 123D či Galileo), IPM (mobilní 3D prohlížeč), LAS (mračno bodů), RZI, FBX (např. pro AutoCAD) nebo DWG (jen řídicí objekty).


Testovali jsme i řadu dalších modelů - osobní automobil, hasicí přístroj, model ze stavebnice Merkur, model amfory nebo dřevěnou hračku pejska. S některými podklady si Photofly poradí velmi dobře, u některých typů podkladů jsme narazili na potíže komplikující rozpoznání modelu (odlesky na leských plochách objektu, dírkovaný model Merkur). Několik ukázek výsledných dat najdete na stránce Photofly testy.

Přímo ve Photofly je také možné vytvořit a publikovat animaci (průlet, průchod). Pro zajímavost - v mobilním prohlížeči na iPadu vypadá náš Samsonův model následovně:Aplikaci Autodesk Photofly si můžete stáhnout i používat zdarma. Je k dispozici na stránkách Autodesk Labs.

Photofly je nyní k dispozici jako 123D Catch a ReCap Photo (součást ReCap Pro)

Žádné komentáře:

Okomentovat