čtvrtek 5. února 2015

Portál pro správu licencí Autodesk


V březnu 2015 proběhlo spuštění nového webového portálu "Autodesk Accounts" pro správu licencí a produktů Autodesku. Většina jeho funkcí je přitom dostupná i v češtině. Přístup si můžete sami vyzkoušet na adrese manage.autodesk.com (resp. autodesk.com/account). Tento nový portál nahrazuje původní Subscription centrum Autodesku. Portál Autodesk Accounts slouží ke kompletní správě vašich licencí, služeb a benefitů, uživatelských účtů a sledování historie sériových čísel. Nový portál je přístupný i pro zákazníky bez zakoupeného Subscription. Přihlašujete se do něj podobně jako u Subscription centra vaším Autodesk ID.Základní obrazovka při přihlášení:


Sekce "Management" slouží ke správě licencí, po rozkliknutí produktu/služby se zobrazí podrobnosti k licenci – sériové číslo (SN), klíč produktu (Product Key), číslo kontraktu. Také si zde můžete požádat o domácí licenci (HULA) k vašemu produktu (u síťových verzí). Nově se také zde žádá o předchozí SN, pokud potřebujete používat starší verzi – stačí si starší verzi stáhnout a nové SN vám bude vygenerováno automaticky.


Podsekce "Produkty" (resp. Account) vyvolá nabídku pro stažení zakoupených produktů (5.2. v přípravě).


Podsekce "Služby" zobrazí nabídku služeb (cloud služeb) Autodesku, které se vážou k zakoupeným produktům – můžete je stáhnout a instalovat, nebo k nim přistupovat přes web.


Podsložka "Aktualizace" produktu nabídne seznam updatů dostupných pro zakoupené produkty. Již nemusíte aktualizace hledat na internetu – zde se vám nabídnou všechny aktualizace k vašim produktům.


Podsložka "Zkušební verze" nabídne ke stažení cloudové aplikace, které jsou spojeny se zakoupeným produktem:


Další sekce, "Vytváření sestav" zobrazí zprávu o využití cloudových služeb (kreditů). Lze ji filtrovat i podle uživatelů, které má daný Contract manager ve správě. Zde si také můžete zakoupit kredity pro další využití cloudové služby.Sekce "Zařízení" zobrazí názvy všech detekovaných zařízení a uživatelů, které má Contract manager (správce subscription kontraktu) pod svou správou.


Výpis všech uživatelů a možnosti jejich správy zobrazí sekce "Uživatelé". Zde můžete také upravovat přístup (práva) jednotlivých uživatelů k jednotlivým zakoupeným produktům a službám a zakládat nové uživatele.

Při objednání licence je automaticky vytvořen účet správce (Contract managera, CM). Ten může spravovat firemní účet – zejména distribuovat zakoupené licence dalším uživatelům, přidávat nové uživatele, stahovat software, atd...

V případě používání licence jiným uživatelem, než je CM, je nutné zavést tohoto uživatele do systému: přihlášení na accounts.autodesk.com, záložka "Management", sekce "Uživatelé". Poté tlačítko Přidat. Lze provést i jednodušší cestou – po přihlášení na accounts.autodesk.com je v záložce "Management" tlačítko "Spravovat uživatele", které vede do sekce "Uživatelé". Ideální postup je nejprve přiřadit licenci s daným sériovým číslem uživateli a teprve poté u tohoto uživatele instalovat produkt s přiřazeným sér. číslem. Pokud nejprve nainstalujete produkt a zadáte jiné sér. číslo než je ono přiřazené, nedojde ke spárování a licence nebude poskytnuta.Poslední sekce, "Smlouvy a objednávky" slouží k zobrazení vašich aktuálních kontraktů s potřebnými detaily (tato sekce je k dispozici pouze pro správce, tedy Contract managery).V horní liště ještě najdete sekci "Podpora", kde můžete přímo ze svého účtu hledat ve znalostní databázi Autodesku. Pohodlnější a přístupnější je ale hledání na portálu CADforum.cz resp. v Helpdesku CAD Studia.

Videoukázka základního nastavení účtu:Viz též postupy a častá úskalí při zprovoznění pronajaté licence.

Viz též stahování aktualzací - update, extension - Tip 10991.

Stručný návod k použití Autodesk Accounts (PDF, česky) a podrobný interaktivní dokument Administrátorská příručka pro uživatele účtů (PDF, česky).

Po 13.3.2015 byla stará adresa subscription.autodesk.com přesměrována na nový manage.autodesk.com resp. autodesk.com/account

Žádné komentáře:

Okomentovat