pondělí 18. května 2015

SIGMA DIZ - praktické využití mobilních aplikací Autodesk

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti inženýrsko-dodavatelské společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. jsou dodávky investičních celků. A to zejména investičních celků zaměřených na dodávku funkčních jednotek, provozních souborů, nebo funkčních celků v technologických oblastech spojených s čerpací technikou. Jedná se o průmyslové odvětví zaměřené na klasickou energetiku, jadernou energetiku, vodohospodářské celky (ČEZ, Slovenské elektrárne, U.S. Steel Košice a Serbia, Mittal Steel).

V rámci dodávek investičních celků je SIGMA DIZ připravena zajišťovat, spolupracovat na přípravě či provádění činností a dokumentace spojené se všemi fázemi zpracovávaných projektů:
  • Studie proveditelnosti, hodnotící zprávy
  • Projektová dokumentace pro ÚŘ, SP
  • Dokumentace pro provádění stavby
  • Realizační dokumentace
  • Dodávka technologie
  • Šéfmontáž
  • IZ, PKV, KV
  • Uvádění do provozu
  • Zkušební provoz


Praktické využití produktů Autodesk

V rámci zpracovávaného projektu dostavby jaderné elektrárny Mochovce blok 34 byl pro zpracování 3D modelu a výkresové části projektové dokumentace použit konstrukční software Autodesk Inventor. Z 3D modelu pak vycházela naše navazující projekční, dokladová i montážní dokumentace. Během realizační fáze se pracovníci SIGMA DIZ, působící na stavbě jako projektový dozor, začali potýkat s problematikou spojenou s konzultacemi v místě výstavby, kdy nebylo možné flexibilně reagovat na dotazy montážního týmu, neboť rozsáhlou dokumentaci - potřebnou v daný čas pro kvalifikovanou odpověď - nebylo možné nosit po staveništi s sebou.

Pokoušeli jsme se zpočátku řešit tuto situaci pomocí mobilních pracovních stanic, ale tato varianta se ukázala jako naprosto nevhodná. Pracovní prostor v jednotlivých kobkách jaderné elektrárny nebyl pro práci s notebookem vhodný.


Jako vynikající řešení se nakonec ukázalo použití tabletů s příslušnou sadou mobilních aplikací. V současné době využíváme pro tyto účely mobilní zařízení Apple iPad Air 2 (bez nějakých „terénních“ úprav). Na straně software jsou používány aplikace Autodesk A360 Mobile a Autodesk BIM 360 Glue (jsou dostupné i pro Android tablety), plus doplňkové aplikace pro úpravu PDF, obrázků, apod. Při zavádění tohoto druhu projektové podpory při realizační fázi jsme nejdříve měli obavu o dostatečnou softwarovou podporu pro projekční software, tablet jsme spíše vnímali jako módní záležitost. Ukázalo se však, že společnost Autodesk má po této stránce dostatečnou podporu jak v oblasti 2D dokumentace, tak i pro výstup ve 3D. Standardní podpora pro tyto tablety existuje také pro ostatní typy dokumentů (MS Office) potřebných pro přístup k technické dokumentaci projektu. Online přístup na cloud data projektu je v podmínkách provozu JE komplikovaný (špatný signál), proto jsou data přenesena z PC na tablet "offline".

Tablety umožnily nejen perfektní mobilitu v rámci staveniště, ale také dostupnost kompletní sady projektové dokumentace. Zde je navíc možné dokumentaci jednoduše v místě výkonu činnosti doplňovat o potřebnou fotodokumentaci, vkládat poznámky, on-line komunikovat s kolegy.


V kombinaci s dostatečnou hardwarovou kapacitou a výkonem je nyní tablet nepostradatelnou součásti našeho projektového týmu.

Ing. Langer Lukáš
Oddělení projekce
SIGMA DIZ spol. s r.o.

Žádné komentáře:

Okomentovat