úterý 8. prosince 2015

Položte si těchto 5 otázek před koupí laciného CAD softwaru


autor: Robert Green (zveřejněno se souhlasem, překlad: CAD Studio)

Robert Green je mezinárodně uznávaný konzultant a autor řady knih a publikací z oblasti CAD. Další informace na www.cad-manager.com.

Jako konzultant spolupracuji s mnoha společnostmi, které se zajímají o to, jak vybavit své příležitostné 2D CAD uživatele nástrojem, který byl levnější než standardní program AutoCAD. Když mluvím s vedoucími pracovníky v těchto společnostech, dostávám často otázku: "Máme pro naše občasné uživatele CADu kupovat program AutoCAD LT, nebo zvolit některý z těch laciných nebo bezplatných konkurenčních programů tak vychvalovaných na internetu?"

Moje odpověď byla a je důrazné "Vyberte si AutoCAD LT!" K této odpovědi mě vede to, že AutoCAD LT dává lepší smysl technicky, organizačně i finančně, v porovnání s konkurenčními alternativami - dokonce i s těmi bezplatnými. Vzhledem k tomu, že se setkávám s námitkou, jak může být AutoCAD LT lepší volba než něco, co je laciné nebo dokonce "zadarmo", vypracoval jsem seznam otázek, které by si měli CAD manažeři položit, než se rozhodnou pro finální řešení CAD nástrojů. Toto je mých Top 5 otázek:


1. Má daný CAD software konzistentní sadu příkazů?


Hodnoty podílu na trhu se mění, ale AutoCAD je používán milióny profesionálů už více než 30 let, takže jeho sada příkazů je evidentně široce používaná a srozumitelná. Vzhledem k tomu, že příkazy AutoCADu LT jsou stejné jako u AutoCADu (s výjimkou některých nepodporovaných 3D příkazů jako práce s mračny bodů nebo render), jsou zjevné následující výhody AutoCADu LT:
  • Každý koho zaměstnáte a zná AutoCAD, automaticky zná i AutoCAD LT
  • Uživatelé AutoCADu mohou snadno komunikovat s uživateli AutoCADu LT
  • Stávající školení a standardy AutoCADu mohou být použity i pro uživatele AutoCADu LT
Pokud používáte "bezplatný" CAD program bez, nebo s omezenou podporou sady příkazů AutoCADu LT, můžete strávit hodně času vysvětlováním, školením a podporou uživatelů v jejich snaze naučit se rozdíly mezi oním "bezplatným" programem a AutoCADem.

Další diagnostické otázky:

Kolik bude vaši organizaci stát tento čas pro dodatečnou podporu?

Kolik času byste mohli ušetřit, pokud by všichni vaši uživatelé používali průmyslový standard příkazové sady AutoCADu?

Kolik tak utratíte za váš "bezplatný" CAD program?


2. Podporuje daný software vysoce produktivní pracovní postupy?


Postupem let AutoCAD obsáhl mnoho vysoce produktivních způsobů práce a AutoCAD LT udržoval krok. Navzdory opačnému názoru některých lidí, je AutoCAD LT ve skutečnosti velmi moderní program a nikoliv očesaná, nedokonalá náhrada AutoCADu. K některým produktivitu zvyšujícím pracovním postupům podporovaným v AutoCADu LT patří:

Dynamické bloky - Tyto programovatelné entity umožňují, aby jediný blok (např. dveře) nabýval více podob (levé/pravé, různé velikosti, různé úhly otevření atd.), a to jen pomocí několika kliknutí uživatele.

Palety nástrojů - Mohou být umístěny kdekoliv na ploše podle přání uživatele a umožňují vizuálně nabízet vícero typů obsahu, jako například bloky, tabulky a podobně, a přetahovat je myší do výkresu pomocí snadno použitelného rozhraní.

Průzkumník obsahu - Navigační centrum, které umožňuje CAD manažerovi agregovat nejrůznější elektronický obsah pro jeho opakované použití - odkudkoliv z prostředí LAN/WAN - do vizuálně organizovaného panelu ve stylu Průzkumníku.

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI) - soubory CUI umožňují standardizaci a smysluplnou organizaci různých nástrojů, pásů karet (ribbonu), palet a dalších komponent uživatelského rozhraní, které vaši uživatelé potřebují pro přehlednou navigaci po CAD programu.

Správce sady listů (SSM) - Správce sady listů je typicky ukotven na levé straně obrazovky a umožňuje organizovat výběr výkresů/listů podobně jako projektové šanony v inženýrské kanceláři. SSM není používán příliš často, ale ty společnosti, které jej využívají, jej milují, protože použitá analogie dává velký smysl.

Co opravdu stojí za zmínku je to, že všechny tyto nástroje produktivity může CAD správce ovládat stejně jako u AutoCADu, a mohou být školeny s použitím přesně stejných standardů a metodik odborné přípravy jako daná firma používá pro AutoCAD - tedy využívá investice, které již ve firmě máte.

Další diagnostické otázky:

Co by stálo vytvořit náhradní metody řešení těchto běžně používaných technik v jiném programu?

Kolik by stálo nasazení těchto řešení?

Co by stálo vyškolit uživatele, aby je využívali?

A konečně, kolik produktivity oželíte, abyste mohli použít "bezplatný" CAD program?


3. Podporuje daný software formát TrustedDWG a interoperabilitu souborů?


Pokud jste někdy zkoušeli importovat soubor z jiného programu a skončili jste haváriemi, víte, kolik času a úsilí může zabrat vyřešení problému. Vzhledem k tomu, že čas jsou peníze, je zřejmé, kolik peněz by mohlo být promarněno řešením problémů interoperability souborů z levných/bezplatných programů, jako například:
  • Není schopen přesně načíst nejnovější formát DWG™.
  • Není schopen přesně importovat/exportovat jiné standardní oborové formáty.
  • Není schopen otevřít soubory s komplexními entitami (jako např. polygonální výřezy nebo 2D reprezentace 3D průmětů) vytvořenými v jiných Autodesk programech.
Vzhledem k tomu, AutoCAD LT je vyvíjen Autodeskem, vytváří soubory technologií TrustedDWG™ k zajištění kompatibility s nejnovějšími - stejně jako starými - verzemi AutoCADu.

Další diagnostická otázka:

Je velmi nepravděpodobné, že Autodesk příští rok ukončí podnikání, nebo přestane podporovat AutoCAD LT - můžete totéž říci o vašem laciném/bezplatném CAD programu?


4. Podporuje daný software široké možnosti importu, exportu a podložení?


CAD uživatelé stále častěji jen neprodukují samostatné výkresové soubory, ale importují, exportují a kombinují jiné datové formáty jako součást rozmanitého prostředí digitálního navrhování. Například i příležitostný uživatel AutoCADu LT může být vyzván, aby výkres exportoval do PDF, vytvořil CAD návrh nad digitální mapou, nebo načetl návrhová data DGN z městského odboru dopravy. S AutoCADem LT nejsou tyto úkoly žádný problém, protože fungují stejně jako v aplikaci AutoCAD, za použití stejných osvědčených ovladačů jako AutoCAD. Na základě mých dřívějších hodnocení vím, že tyto typy importu, exportu a podložení specifických souborů v laciných/bezplatných programech buď úplně chybí nebo jsou prováděny nedostatečně.

Další diagnostické otázky:

Co by absence těchto možností znamenala ve vašich typických projektových pracovních postupech?

Kolik času strávíte hledáním správných ovladačů a konverzních utilit, abyste se vypořádali s těmito typy nedostatků v jiném programu?

Jste ochotni žít s těmito omezenými schopnostmi abyste mohli používat "bezplatný" program?


5. Kolik ve skutečnosti stojí "laciný" software?


Pomocí malého 'účtování' na papírku si můžeme udělat hrubý výpočet prokazující, že AutoCAD LT může ve skutečnosti stát méně než jiné laciné nebo dokonce bezplatné programy, které jste viděli. Pro výpočet budeme používat následující čísla:

Roční náklady na AutoCAD LT na uživatele: 306€/360€ (promo, resp. Autodeskem doporučená cena ročního nájemného)

Kompletní osobní náklady uživatele AutoCADu LT: 30€/hod (nejen mzda)

A nyní zvažte následující časové odhady přechodu na "bezplatný" CAD program namísto aplikace AutoCAD LT. Poznámka: U každé úlohy je v závorce uveden počet hodin na jednoho uživatele za rok:
  • Chyby v důsledku nekompatibility dat (4 hodiny)
  • Čas CAD manažera potřebný k vyřešení problému výše (2 hodiny)
  • Postupy pro obejití potíží s importem/exportem do jiného software (4 hodiny)
  • Školení na ne-AutoCADovské příkazy (4 hodiny)

Celkové náklady = 14 hod / uživatele / rok * 30€ / hod = 420€ na uživatele a rok

Moje vlastní zkušenost mě vede k přesvědčení, že výše uvedených 14 hodin za rok na jednoho uživatele je velmi konzervativní odhad času, který promarní organizace zabývající se problémy pocházejícími z laciných/bezplatných CAD programů.

Další diagnostické otázka:

Kdy je 360€ ročně levnější než zdarma? Odpověď: Když bezplatná alternativa stojí více na implementaci, podpoře a školení než AutoCAD LT.


Shrnutí


V minulých letech jsem viděl spoustu firem snažících se nahradit AutoCAD LT lacinými nebo bezplatnými CAD programy, a výsledky byly vždy stejné: závady, zklamání, implementační problémy a nakonec nedostatečná podpora aktuální verze DWG. Mluvil jsem s manažerskými týmy, které už litovaly zvoleného "bezplatného" přístupu, protože se dopočítaly skutečných nákladů vzniklých při používání jejich bezplatných programů.

Existuje staré rčení, které říká, že "dostanete přesně to co zaplatíte", ale v případě AutoCADu LT můžete ve skutečnosti získat více. Takže než vy nebo vaše společnost učiní rozhodnutí o tom, jaký program použít pro příležitostné 2D CAD uživatele, doporučuji vám projít si těchto Top 5 otázek a další diagnostické otázky v tomto článku, a spočíst si, kolik utratíte za podporu laciného nebo dokonce bezplatného produktu. Možná zjistíte, že AutoCAD LT je ta nejlepší nízkonákladová varianta.

Původní text: 5 questions to ask before purchasing low-cost CAD software

Žádné komentáře:

Okomentovat