středa 2. prosince 2015

Autodesk University 2015 - den první


Stejně jako v minulých letech i letos informujeme živě o aktuálních novinkách z probíhajícího 23. ročníku konference "Autodesk University 2015" (1.-3. 12. 2015). Tato akce nabízející více než 700 přednášek a workshopů přiláká každoročně do Las Vegas více než 10.000 uživatelů produktů Autodesku z celého světa. Dalších cca 13.000 uživatelů se účastní tzv. "Extension" konferencí konaných na 13 místech po celém světě. Aktuality zprostředkované účastníky z CAD Studia můžete sledovat na cadstudio.cz/au2015 nebo na Twitter účtu CAD Studia.

Za doprovodu Storm Troopers ze Star Wars uvedla konferenci Lynn Allen a ředitel Autodesku Carl Bass. Na téma inovací jako nosného tématu AU2015 připomněl, že úspěch firem je často odvozen od toho, že se na řešení problému podívají z jiného pohledu. Klíčem k inovacím je změna myšlení. Inovace není je jeden nápad a krok, ale celá řada pragmatických vylepšení. Zmínil hned několik příkladů. Stavba nového sídla firmy Apple je například řešena jako továrna pod širým nebem, každý panel má RFID čip, je sledován jeho pohyb, "výroba" budovy je řešena jako výroba produktu. Řada firem řeší omezení zplodin při provozu aut, ale řešíme vůbec správný problém? Celých 30% zplodin ze plného životního cyklu auta je vytvořeno už při jeho výrobě. Řadu nových pohledů nabízí možnost získání zpětné vazby z provozu výrobku. CNC stroj umí nasloucháním svých zvuků při práci odhalit opotřebení nástroje a buď na něj upozornit, změnit pracovní parametry, nebo nástroj rovnou vyměnit.


Andrew McAfee, autor knihy The Second Machine Age (Druhý věk strojů), položil otázku - co nejvíce ovlivnilo vývoj historie lidstva? Byla to filosofie, náboženství, umění, matematika, války? Pokud úroveň vývoje hodnotíme měřitelnými parametry jako je počet obyvatel na Zemi, úroveň bohatství či sociální kvalita života, je ostrým zlom v úrovni a rychlosti rozvoje společnosti spojen s technickým rozvojem, technologiemi:


Proč se ale s ostrým zlomem v rychlosti vývoje a s tím spojenými nároky na suroviny a další zdroje nenaplnily pesimistické vize - populární zejména v 70. letech 20. století - o docházejících zdrojích surovin, potravin a nezvladatelné populační explozi? Důvod se skládá ze tří částí:
  1. inovace - nové, vyšší možnosti
  2. dematerializace (méně komodit - vyspělé státy dnes spotřebovávají méně hnojiv, oceli, hliníku)
  3. komputerizace (výměna informací a dat)

Hlad po zdrojích a surovinách je dnes nahrazen hladem po datech a programovém kódu.

Technologický ředitel Autodesku, Jeff Kowalski, předpovídá, že v nejbližších 20 letech prodělá výroba větší změny než za posledních 2000 let. Nastává doba rozšířené reality, robotiky, skutečných počítačem asistovaných procesů navrhování a výroby. Nástroje se mění:
  1. pasivní nástroje - minulost a současnost, od lopaty po běžný tablet - neudělá nic co mu přesně nepředepíšete
  2. generativní nástroje - začínající, využití algoritmů syntetizujících různé varianty - "nápady" strojů
  3. intuitivní nástroje - učící se, učící se učit, umělé instinkty, stroj je pro člověka partnerem v navrhování (příkladem je již fungující strojové rozpoznání obsahu obrazů)
  4. empatické - kombinující strojový návrh a lidské rozhodování, chutě, preference, potřeby - neučíte se návrhový nástroj, ale nástroj se učí vás

Příkladem využití generativních nástrojů je spolupráce Autodesku a Airbusu na návrhu kabinové přepážky pro letadla. Nasazením generativního designu byl vytvořen bionický tvar přepážky s poloviční hmotností než z klasického CAD návrhu. Každý ušetřený kilogram vede k úspoře 106 kg paliva na jednom letadle ročně.Dnes je stále patrnější chybějící nervový systém pro vyráběné věci (prostor pro IoT, Internet of Things) - auto nenahlásí silničářům díru v silnici, hotelový úklid neví že je host v koupelně, hračka nehlásí jak a zda je používána. Například při klasické konstrukci podvozku auta se musí vytvořit CAD návrh, ve kterém se musí specifikovat jednotlivé síly zatěžující šasi auta - vyžaduje zkušenosti, není zpětná vazba. Co kdyby se ale tyto síly měřily pomocí senzorů přímo za provozu prototypu auta? Takto například vypadá šasi kaskadérského auta Bandinos vytvořeného pomocí Autodesk Dreamcatcher z dat takových senzorů.


V rámci AU2015 již byly oznámeny i některé nové produkty a technologie. Asi největší novinkou je aplikace pro správu stavebních dokumentů BIM 360 Docs vnášející pořádek do tisíců dokumentů spojených se stavbou. Do stávající aplikace pro webovou a mobilní správu dokumentů Autodesk A360 dnes přibyla funkce poznámkování a připomínkování CAD dokumentů. A nový webový konfigurátor výrobků, Autodesk Configurator 360, má jednodušší uživatelské rozhraní a přibyla funkce vkládání příslušenství přetažením myší.

Platforma pro správu IoT zařízení bez potřeby programování, SeeControl, nedávno zakoupená Autodeskem je nově uvedena jako cloud služba Autodesk SeeControl - propojuje senzory, sbírá data, vytváří pohledy na naměřená data. Autodesk rovněž vytvořil fond Forge se 100 mil. USD pro podporu startup firem v oblasti internetu věcí (IoT) - Future of Making Things.

A nezapomeňme také na nové rozšíření pro 3ds Max, animační aplikaci slavící již 25 let na trhu - pro Subscription zákazníky byla uvolněna Extension 2 pro 3ds Max 2016.

Zajímavé novinky a výrobky jsou k vidění také na doprovodné výstavě AU2015 - uveďme například veřejnou betu rendering nástroje V-Ray pro Revit nebo velmi přesvědčivé spojení 3D brýlí Microsoft HoloLens s návrhovým nástrojem Autodesk Fusion 360, které přesouvá "3D navrhování" na zcela novou úroveň. Zajímavostí je také jízdní kolo s rámem z titanových komponent vyrobených aditivní technologií 3D tisku a řidítka s hmatovou zpětnou vazbou.


Záznam keynote přednášky z AU2015 a další novinky můžete sledovat na www.cadstudio.cz/au2015.

Žádné komentáře:

Okomentovat