úterý 30. ledna 2018

Obloukové diagramy - nejpoužívanější příkazy - AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max


Většina aplikací firmy Autodesk nabízí možnost zapojit se do anonymního programu CIP (Customer Involvement Program). Data získaná automaticky (na pozadí, bez vlivu na výkon) od uživatelů v rámci tohoto programu slouží pro optimalizaci jednotlivých funkcí aplikací, jejich uživatelského prostředí. Analýzou milionů takto získaných údajů lze vytvořit zajímavé grafy nejpoužívanějších funkcí a jejich vzájemné závislosti (který obvykle následuje po kterém). Tyto závislosti jsou představovány tzv. obloukovým grafem. Oblouky zde spojují nejběžnější sekvence příkazů.


Pokud máte ve vašem AutoCADu aktivován program CIP - zkuste si zadat příkaz _CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM - projeví se ve výsledné statistice i váš způsob práce v této nejrozšířenější CAD aplikaci. Možná byste byli překvapeni, že i vy používáte nejčastěji příkaz VYMAŽ (_ERASE). Ten svým 14,07% podílem mezi všemi příkazy jasně vede v obloukovém diagramu před POSUNem (_MOVE), uzlovým protažením, kopírováním a ZOOMem. Teprve na šestém místě je nejjednodušší kreslicí příkaz - ÚSEČKA (_LINE). Levé průhledné sloupce popularity říkají kolik procent uživatelů používá daný příkaz - např. v případě VYMAŽ je to 90,82 %.

Uživatelé Inventoru zřejmě potřebují při práci s modelem častěji měnit směr pohledu - jejich nejčastějším příkazem je otočení pohledu, překvapivě následované kótováním a vazbením dílů v sestavě. Vymazávání je zde až na šestém místě.


Uživatelé BIM aplikace Revit jsou podobnější autocadistům - opět zde vede vymazávání, následované posunem a výběrem objektů (ten není u AutoCADu sledován samostatně) a populárním Undo (Zpět).


No a uživatelé vizualizační a animační aplikace 3ds Max, ti ve statistice vypadají jako největší popletové - nejčastěji provádějí Undo a Delete. Zato správně často ukládají - funkce Save je hned na sedmém místě.


Kompletní výsledky analýzy dat používaných příkazů včetně všech působivých grafů najdete v příspěvku na webu Autodesk Research. České názvy příkazů najdete ve slovníčku příkazů AutoCADu.

Žádné komentáře:

Okomentovat