pátek 19. února 2021

Čtyři nové funkce v účtu Autodesk Account

Již brzy: Čtyři nové funkce v účtu Autodesk, které vám pomohou organizovat uživatele a vaše předplatná

Autodesk pracuje na nových funkcích, které se objeví anebo se již objevily v Autodesk účtu Autodesk - Account. Tyto funkce vám pomohou ušetřit čas a vynaložené úsilí tím, že vám umožní rychle spravovat a přiřazovat produkty k jednotlivým uživatelům a organizovat vaše předplatná (subscriptions) a data v celé vaší organizaci.

1.     Hostující uživatelé

Uživatelé přidaní do vašeho týmu z připojeného cloudového produktu pro týmovou spolupráci (například Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro nebo Autodesk Build) jsou automaticky přidáváni jako tzv. hosté. Můžete jim přiřadit přístup k potřebným produktům a službám, ale můžete je také  odfiltrovat ze seznamů týmů.

Hostem může být jakýkoliv uživatel. Obvykle se jedná o osoby, které nejsou zaměstnanci, například o kontraktory nebo dodavatele spojené s projektem. Primární a sekundární správci nemohou být hosty.

Určení uživatele jako hosta:

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a klikněte na Správa uživatelů > Podle uživatele
 • Vyhledejte nebo vyberte uživatele
 • Klikněte na Zobrazit detaily
 • Klikněte na Změnit roli
 •  V roli Uživatel zaškrtněte Toto je hostující uživatel (může být skryt v seznamu uživatelů vašeho týmu)
 • Klikněte na Uložit.

Chcete-li odebrat označení uživatele jako hosta, zrušte výběr možnosti Toto je hostující uživatel


 

2.     Přehledy

Týmové přehledy pomáhají při správě administrativních úkolů a lepší organizaci týmů. Informace lze filtrovat podle týmů nebo kategorií a je možné se rozhodnout, jaké akce je potřeba provést.

Přehledy umožňují primárním a sekundárním správcům rychle zjistit, zda jsou v týmu jednotlivé licence přiděleny nedostatečně nebo naopak nadměrně.

Jak spravovat nedostatečně přidělené produkty

 • Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com a přejděte na Vytváření sestav > Přehledy
 • Výchozí zobrazení zobrazuje počet nadměrně a nedostatečně přidělených licencí pro všechny týmy
 • Další informace zobrazíte kliknutím na Zobrazit všechny málo přiřazené produkty
 • Vyberte tým
 • U každého produktu můžete:
  • Kliknout na Zobrazit podrobnosti o využití nebo
  • Kliknout na Přiřadit uživatele 

3.      Pracuje se na funkci Samoobslužná správa týmů

Autodesk pracuje na tom, aby na vašem Autodesk účtu byla dostupná samoobslužná správa týmů. Díky této funkci budete brzy moci vytvářet další týmy v rámci vašeho Autodesk účtu, což je funkce, která dříve vyžadovala pomoc od podpory Autodesku.

Pokud potřebujete oddělit předplatná, údaje o používání a fakturaci napříč různými divizemi vaší organizace, budete moci ve svém Autodesk účtu vytvořit další týmy, a to bez potřeby kontaktování podpory.

Vytvoření dalších týmů může být užitečné, v případě, že má vaše organizace více společností nebo divizí, které nejsou ve vzájemném vztahu, ale přesto chcete nakupovat předplatná centrálně pro celou vaši organizaci. Vytvořením týmu pro každou divizi budou primární správci těchto týmů spravovat pouze předplatná, za která platí jejich divize, ne všechna předplatná, která vaše organizace vlastní.

S novou funkčností dojde také ke změně využití funkce týmy.

Tip: Pokud potřebujete uspořádat uživatele a jejich přiřazení, pak bude možné využít skupiny. Pokud potřebujete uspořádat předplatná, využijte funkci týmy.

 4.      Pracuje se na funkci Skupiny

Autodesk rovněž zahájil práce na zavedení „skupin“ do správy uživatelů. Pro snazší správu uživatelů vám skupiny poskytnou možnost uspořádat uživatele podle podobných rolí, například vytvořit skupiny architektů nebo projektantů, kteří potřebují stejné produkty.

Pokud máte ve své organizaci uživatele, kteří používají pouze 3D návrhové produkty, a další, kteří používají pouze AutoCAD LT, můžete pro ně vytvořit samostatné skupiny. Budete moci každé skupině rychle přiřadit, případně zrušit přiřazení správné sady produktů na základě jejich rolí.

V budoucnu budete také moci synchronizovat skupiny z vaší služby Active Directory s účtem Autodesk a přiřadit tak skupiny uživatelů k produktům na základě jejich oprávnění ve službě Active Directory.


Aktuální informace k tomuto tématu naleznete opět na našem blogu.

Potřebujete pomoci se správou vašeho firemního účtu Autodesk Account? Kontaktujte CAD Studio pro možnosti služeb zajišťovaných naší firmou v této oblasti.

Žádné komentáře:

Okomentovat