sobota 10. dubna 2021

Aplikace od "L" a "M" (abeceda aplikací Arkance Systems)

Máme tu další pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems (úvodní kapitola zde) a s ním hlavní aplikace - tentokrát s názvem začínajícím na "L" a "M". Stejně jako v předchozích dílech serálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Map, Inventor, Revit, Civil 3D, nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "L" a "M"

 • LayLay
   - reaktor pro automatické přepínání viditelnosti hladin pro model/rozvržení. Tento reaktor tak rozšiřuje možnosti dané např. příkazem VHLADINA. Viz LayLay

 • LayNsel
   - nástroj pro přesun všech bloků obsahujících určitou hladinu do této hladiny. Viz LayNsel

 • LGC
   - měření staničení, vzdálenosti bodu na křivce různými metodami. Viz LGC

 • LinCatalog
   - vykreslí legendu, přehled vašich komplexních typů čar nadefinovaný v zadaném definičním .LIN souboru. Viz LinCatalog

 • LinkText
   - automatické propojení textů ve výkresu AutoCADu. Jakákoliv změna obsahu zdrojového textu bude promítnuta i do cílového textu. Nástroj můžete použít pro legendy, právní prohlášení, nebo jiné opakující se texty. Viz LinkText


 • LinOut
   - užitečná utilita pro zpětné vyextrahování definičního souboru čar z DWG do .LIN souboru. Zvládne i komplexní typy čar. Podobná utilita je PatOut pro šrafy. Viz LinOut

 • LOD Manager
   - rozšiřuje funkce aplikace Autodesk Inventor v prostředí sestav. Zjednoduší a zrychlí práci s Reprezentacemi úrovní detailů (Level-Of-Detail, LOD). Viz LOD Manager

 • LOMAN
   - nástroj pro rychlé přepínání a třídění rozvržení, můžete také rozvržení seřadit i podle číselného pořadí a při tisku či publikování DWG výkresu tak zajistit jejich správné, logické pořadí. Viz tip 8472

 • LT Extension
   - rozšiřuje možnosti AutoCADu LT o řadu užitečných funkcí formou doplňkového nástrojového panelu. Práce s hladinami, číslování textů, export textů a souřadnic, výkazy bloků, délek čar ad. Viz LT Extension

 • MINIS
   - “Datový model MINIS” je nástroj pro efektivní tvorbu územních plánů a urbanistických mapových podkladů. Lze jej využít jako minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v prostředí CAD/GIS aplikace AutoCAD Map 3D. Viz MINIS


 • MoveTill
   - iterativní posun, zvětšení, rotace objektu - až do okamžiku dotyku. Pomůcka pro parametrizaci návrhu pro AutoCAD, popř. Inventor. Viz MoveTill pro AutoCAD a Grow-till pro Inventor
Žádné komentáře:

Okomentovat