neděle 25. dubna 2021

Aplikace od "Q" a "R" (abeceda aplikací Arkance Systems)

V dalším pokračování seriálu Abeceda aplikací CAD Studia/Arkance Systems - od AddLen po Záborák (úvodní kapitola zde) si tentokrát připomeneme hlavní aplikace s názvy začínajícími na "Q" a "R". Stejně jako v předchozích dílech seriálu jde o softwarové nástroje ve formě nadstaveb pro AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360 nebo o samostatné aplikace z dílny Arkance Systems (CAD Studia).

Aplikace od "Q" a "R"

 • QBEblock
   - freeware utilita umožňující snadný výběr skupiny bloků (referencí) ukázáním "příkladu" atributu některého z bloků - tedy tzv. query-by-example. Rychlé vyhledávání všech bloků se stejnou hodnotou atributu. Viz QBEblock


 • Railway Tools
   - nadstavba Autodesk Civil 3D pro projektování železničních tratí podle českých norem. konstrukce železničního oblouku včetně definovaného převýšení, generování podélných profilů, vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek a nechybí ani vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati. Viz Railway Tools


 • RAL palety
   - knihovny a doplňky pro plnohodnotnou práci s barevnými paletami RAL v produktech Autodesku - AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion, 3ds Max. Viz RAL palety barev

 • RawMatPicker
   - rozšíření funkcionality Autodesk Inventoru – umožňuje rychlý náhled do ERP systému a přenos atributů do vlastností návrhových dat Inventoru. Viz RawMatPicker

 • ReAnon
   - LISP utilita umožňující hromadně vymazat nebo přejmenovat a následně upravovat jakýkoliv anonymní blok v DWG výkresu AutoCADu. Viz ReAnon

 • Re-Assoc
   - připojí odpojené kóty - hromadně obnoví asociaci kót v celém DWG výkresu najednou. Viz Re-Assoc

 • ReCoder
   - univerzální překódování textů v DWG - provede automatickou náhradu jakéhokoliv způsobu kódování textu (čeština, ruština, unicode, DOS kódování, kódy %%nnn, speciální dvojznaky a prefixové/postfixové notace, starší nesprávně provedené automatické konverze) v AutoCADu standardním textem v univerzálním Unicode. Viz ReCoder

 • ReLinkField
   - obnoví ztracená spojení automatických popisných polí (field) ke zdrojovým DWG objektům. Viz ReLinkField

 • RemoveAssemblyHistory
   - iLogic makro pro snadné publikování "mrtvé" sestavy Inventoru bez informací o modelovací historii všech součástí i celé sestavy. Zachová ale strukturu sestavy, materiály i iVlastnosti. Viz RemoveAssemblyHistory

 • ReNameComp
   - jednoduchá utilita pro Fusion 360 - snadné přejmenování komponent, těles a náčrtů ve vašich modelech. Viz ReNameComp

 • RenameCSV
   - umožňuje hromadné přejmenování tabulek symbolů v AutoCADu - např. hladin, bloků, pohledů, rozvržení, typů čar, písem, kótovacích stylů, skupin, atd. - pomocí tabulek Excelu nebo jiné tabulkové či databázové aplikace (CSV souborů). Viz RenameCSV

 • RenameLOA
   - pomocí tohoto LISP reaktoru můžete zajistit, aby se název rozvržení (layoutu) v DWG automaticky měnil podle hodnoty daného atributu v bloku rohového razítka (rámečku). Viz RenameLOA

 • ReplaceBlock
   - náhrada jakýchkoliv typů bloků, včetně dynamických, se zachováním atributů, natočení a dalších parametrů. Chytřejší BlockReplace. Viz ReplaceBlock

 • Reset210
   - technická pomůcka pro obnovení lokálního souřadnicového systému entity - roviny a směru extrusion-vectoru. Např. po importu nesprávně definovaného DWG či DXF. Viz Reset210

 • ReTemplate
   - užitečná pomůcka umožňující aplikovat změněnou výkresovou šablonu (DWT) na stávající výkresy. Hromadná změna standardů, stylů, hladin, písem podle jiné šablony. Viz ReTemplate

 • Revit Tools
   - nadstavba Holixa Revit Tools rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a desítky automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu - tvorba a editace modelu, výkresové listy, tisk, správa projektu, kótování, filtry, dveře, popisy a legendy, Excel tabulky a výkazy, TZB funkce a mnoho dalšího. Bonus nadstavba CS+ pro zákazníky. Viz Revit Tools


 • Rhomboid
   - jednoduchá utilita pro snazší kreslení kosodélníků/rovnoběžníků v AutoCADu. Viz Rhomboid

 • RIBlock
   - pomocí utility RiBlock můžete hromadně nahrazovat jednotlivé reference (instance, výskyty, vložení) bloku jednoho jména jiným blokem v daném DWG výkresu nebo blokem externím. Viz RIBlock

 • RotAlign
   - automatické zarovnání bloků podél zadané křivky v AutoCADu - bloky se otáčejí kolem svých vkládacích bodů v závislosti na použitém příkazu - buď kolmo ke křivce (příkaz ROTALIGN) nebo rovnoběžně s křivkou (příkaz ROTALIGN1). Viz RotAlign


 • RRename
   - příkaz PŘEJMEN na steroidech - přejmenovávání bloků, hladin, rozvržení, typů čar, pohledů, stylů, materiálů, souřadnicových systémů a skupin buď pomocí jednoduchého vyhledání/nahrazení podřetězců nebo pomocí pokročilých regulárních výrazů. Viz RRename

 • rVPscale
   - reaktor pro automatické zobrazení měřítka výřezů, formou napojení hodnoty měřítka na textovou entitu. Při změně měřítka výřezu je pak tento text na výkresu automaticky zaktualizován. Viz rVPscale


Žádné komentáře:

Okomentovat